DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 5490)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 17 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 8 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_33

 

Vì lập thế chúng dân tai nạn

Suy trước sau thoát khỏi trầm luân

Trong càn khôn tai hại năm châu

Thức tỉnh lại lao lung biển trần.

 

MỞ CỬA ĐẠO BƯỚC TỚI LIÊN TÒA

KỲ BA ÂN XÁ GIÁO THỨ THA

Kiếp sảy mê hồn ngàn trùng vạn

Sẵn chốn mà ngồi ƠN ĐỨC CẢ.

 

BIỂN DÂNG hóa vật nơi thế giới

Bốn cửa khổ mùi [hôi] mịt [mù] lam khói

NHỜ ĐỨC [NGÀI] GIANG TAY DẮT DÌU ĐI

MỞ HỘI LONG VÂN BỔ HÓA ĐỜI.

 

ĐỜI cùng mau bước đường vô ĐẠO

Biển khổ muôn loài tội sa vào

ĐÀI NGŨ LUÂN vận chuyển ôi khổ

Sanh lão bệnh tử lẽ định nào.

 

Dân nhiễm rồi gây họa đến liền

BỐN BỊNH nay lan tỏa trần miền

Nhiễm quỷ ma mù mịt xác trần

Phân tô giới chia ranh nguy biến.

 

CHA RỒNG, VÀNG MẸ sở lưu truyền

Chia phân máu thịt ắt đảo điên

Thiết hỏa lung hành đau thiệt xót

Mau tu TRỜI hỉ nghe trở [gót] liền.

 

Lời khuyên răn phước tội dân nghe

TA CHỦ GIÁO CHỞ CHE MỌI LẼ

KHUYÊN CHÚNG SANH NGHE LỌT LỜI XƯA

TRỜI MỚI TỎ DIỆU ÂN PHỔ TẾ.

 

HỘI ĐỒNG TAM CÕI HIỆP NHỨT CHI

Thương khí thanh khiên nảy địa huy

Hóa huy truyền răn diệu hóa cập

Án bình án bình thập vạn nghi.

 

Thiên địa động linh nạn thế chót

Quở phạt muôn dân ách vạn trùng

PHẠM LUẬT CHA GIÀ NAY HÓA KIẾP

NAY ĐỜI SẮP TẬN KÉO CHUNG CÙNG.

 

HUYỀN ĐỨC CHI MẪU NGHI THIÊN HẠ

Phân rành cội mạch giai tử hóa

Xuất xuất phân cân tại thinh không

HUYỀN CUNG KIM KHUYẾT BỔ HÓA ĐÀNG.

 

Bảy mươi hai địa kiếp căn xoay

SỬA ĐỔI LOÀI NGƯỜI CHA GIÀ DẠY

MẸ ĐẤT HÀNH TRÀN TRỀ RƠI LỤY

Kêu các dân sanh biết quy hài.

 

AI TU ĐẠO DẮT VỀ CHA MẸ

Đắc quả ngôi gọi sanh bốn bể

DẠ TỪ BI CẦM CÂN BÁC ÁI

Tánh tự ngay chân thật lối về.

 

Trên gội nhuần dưới trẻ trau thân

Lập hòa công đức dạ từ cân

Trái tâm thành hóa lý ma quỷ

Truyền THIÊN CƠ dẫn chỗ mặc thần.

 

ĐẠO CÔNG BÌNH CHỈ LUẬT ĐÀNH RÀNH

NHỜ VÔ VI CHỦ GIÁO THUYẾT SANH

Ân đức nghĩa kim quang chiếu khí

Hộ muôn dân thọ hưởng an lành.

 

THÔNG TAM GIỚI KHAI ĐƯỜNG TAM GIÁO

HƯỜN ÂM DƯƠNG MẦU HUYỀN BÍ CAO

Phi thiên thiên biến khắp năm châu

Hóa kim thân biến pháp dị vào.

 

Dạy bổ khắp châu hóa muôn trùng

THÁNH độ lương thiện ĐẠI ĐẠO phùng

NĂM VỊ ân cần khuyên vỗ dân

TRỞ VỀ NGÔI CHÁNH TÒA THÁNH CUNG.

 

Từ Bàn Cổ cho đến hóa lai

Khó nhọc từ Bàn Cổ đến nay

Từ đức đạo cả quang phóng xả

Tứ hải lục đông đến muôn loại.

 

Điểm hóa hồng trần mộc thảo căn

Chúng sanh mượn đó hộ chung lần

Vì chúng THƯỢNG THIÊN giảm, ân xá

Mộc thạch âm dương diệu huyền năng.

 

Tiêu tan nhân thế [cứu] rỗi cầu xin

Cảm đức đoái thương thứ dung tình

Lẽ nào răn phạt tận tuyệt thế

Quy ĐẠO sửa người đức công bình.

 

Ráng cần tu ĐẠO khỏi vấn vươn

Bằng nghịch lỗi không tư nghị thường

Gìn từ bi hiền theo từ lối

THÁNH TÒA THÁNH ĐẠO MỞ LỐI ĐƯỜNG.

 

Âm Dương giở thuyết thế lung đời

Quết loài VÔ ĐẠO ngỗ ngang [với] TRỜI

Tội phước lành xét cho tận tuyệt

Có ĐẠO mà không [tu] uổng kiếp toi.

 

Như thấy tội mau mau tự hối

Sống dương gian không giữ tu thời

Nay nạn khổ răn người sửa chúng

QUỐC QUỐC ĐẠO SỬA NGƯỜI MAU TỚI.

 

Xay quết giã thế gian mới biết

Hóa loại trùng bỏ kiếp hành muôn

Cho muôn dân biết vở kịch tuồng

Cho tận tuyệt chúng muôn bất nghĩa

Trên TAM GIÁO chọn phân gọt tỉa

Nghịch khích Đạo tự chia tà phái

KHÔNG TUÂN LỜI MINH GIÁO BÀY KHAI

MỞ LONG VÂN XUẤT TÁI RA ĐỜI

THÂU TÀ GIÁO KÉO RA LẬP TỘI

ĐỨC DI LẠC GIAO NGÔI SỬA TRỊ

ĐƯỢC LONG HOA KHƯƠNG LẠC BÌNH NGHI

Phước thiên thu huyền bí ngũ châu

NHỜ CHA MẸ THIÊN CUNG CHUYỂN BẦU

Cứu sanh thế cơn đau kiếp nạn

Họa với tai theo mãi chẳng an

LẬP TAM CÕI THÁNH ÂN PHẬT ĐẠO

KHÔI PHỤC DÂN CHÁNH TÀ HAI GIÁO

Lập từ bi khuyên bảo chúng dân

Bàn thiên ý còn cứu thế gian

Đem dồn lại chúng dân nhiều ít

Định chúng dân ai còn tu tích

Giữa thinh không hoàn bích thượng vô

Trụ điển quang xoay sửa đổi cờ

ĐỜI TẬN TUYỆT CỔ VÔ THƯỢNG LẬP

ĐEM MUÔN LOÀI TRỪ KHỬ QUY CẬP

Này nhân sanh giải đáp ra sao

Định tam hồn cứu thế nhơn nào

Nay sanh chúng phương nào cũng rõ

ĐẠO VÔ VI HUYỀN MINH THUYẾT ĐỘ

Khột Huyền liên mạch mỏ biến sanh

Cõi tận thế luyện chế ngũ hành

Ngón bạch cáo chúng sanh phản khắc.

 

THIÊN VƯƠNG TIÊN ÔNG GIÁO CHỦ NHẤT

Đời tận thế một khắc thảm thê

Khiến cho dân tai nạn ê hề

Sao dân chẳng tỉnh tề sớ tấu

Lỡ mau khi càn khôn xoay hậu

Thâu ngũ hành ngũ châu chết trân

Cõi thế gian bạo động đến gần

Đều khổ thác trăm ngàn họa khốn

NAY LÃO TỔ GIÁNG PHÀM CHỈNH ĐỐN

CỨU THẾ DÂN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI

Để Ngũ Hành gây họa thế rơi

Thác chiến địa tơi bời họa lớn

Sơ quyết ai cầu quyết không bợn

An trước tiền lây ơn khấu bái

CẦU HUYỀN MINH VÔ THỈ VĨ LAI

Đem càn khôn xây lại một bầu

Tám muôn ngàn gây tạo năm châu

KÊU TẤT CẢ NGŨ CHÂU THẾ GIỚI

KẾT LIÊN HOA TRONG CẢ KHẮP NƠI

XOAY NHÂN LOẠI CÙNG DƯỚI HỌC HÀNH

TÔN NỀN ĐẠO LIÊN TỬ KẾT THÀNH

Mau thức tỉnh phước lành bổ báu

Bỏ thù hiềm học lành MỘT ĐẠO

TA KÊU HẾT TÔNG ĐẠO TẤT CẢ

MAU HÒA BÌNH TỈNH LẠI VỊ THA

ĐỜI CÙNG ĐẠO THỨ THA TẤT CẢ

Hòa một ngôi tất cả vân vân

Khắp trong ngoài biến đổi xoay vần

Trọn bề thảo ân cần tu tụng

Tu cầu khẩn Phật Trời lượng chúng

Họa hại này do cũng bởi mình

RA KINH LUẬT KHẨN CẦU HUYỀN MINH

ĐƯỢC THỨ THA CHÚNG SINH THOÁT KIẾP

Bởi ôn dịch lây lan liên tiếp

Nêu tội hành bỏ kiếp sinh nhân

Đến bây giờ tội hành tiếp dần

Tự sanh chúng biết cần sao giải

Biết chừng nào thoát khỏi dịch tai

Thêm nước lửa trở xoay nàn khốn

TIẾC CÔNG LAO NGƯỜI TU GIAO ĐỘNG

Nay lỡ làng hãy vọng cầu xin

Trong lục phương sáu giác xoay hình

Bị nước lửa đao binh rên xiết

VĂN NGÔN CHÁNH NHÂN GIAN NGHE THUYẾT

TA GIÁO NGÔI KÊU RIẾT QUY LÀNH

NĂM NGÔI TÀ sát hại chúng sanh

BẢY QUỶ DỮ tranh danh giành giựt

BA QUỶ CHÚA bắt dân liên tục

CHÍN PHẨM MA kéo phục nhân loài

Đời biến chuyển tự nơi thân bại

Mãi cứ theo làm hại lẫn nhau

TA HẾT LÒNG KÊU CẢ NĂM CHÂU

LẬP QUỐC ĐẠO CHUNG NHAU CỨU THẾ.

 

TÔN ĐẾ TÔN ĐẾ chuyển vi thần

THỦY VÕ LÔI THẦN cứu muôn dân

Đế vạn vạn tuế vô túc đại

Bạc lâm quang túc NHỊ HÓA THÂN.

 

Nả nả xung thiên THẦN DU BỘ

LONG HÀM LONG TƯỚNG hóa vũ cơ

Lực chiêu chiêu lực di lương chưởng

Khâm khâm MINH ĐẾ pháp LÔI ĐƯỜNG.

 

Tai họa xuống liền liền cho thế

Đó họa tai ôn dịch khắp hề

Muôn điều gì phải ráng tu ngay

Đừng thôi bước mau về kẻo trể.

 

Quyết tu niệm Phật ăn năn hối

Nguyện cho dân đặng an hòa đời

Nguyện răn tâm tánh chẳng sờn thối

Quyết về cõi thọ dứt chừa lỗi.

 

Vâng dân thiên hạ vẫn là nhà

Hết già hóa trẻ đờn liên hoa

CỨU NGƯỜI CỨU NƯỚC BỔ HÓA ĐỨC

TÀ THEO CHƠN THỐNG NHỨT CHUNG HÒA.

 

Hóa ra lầu các mọi nơi nơi

Đắc thành liên tọa bước kịp thời

Khắp cả càn khôn xoay chuyển hướng

ĐIỆN ĐÀI THIÊN HÓA AN ĐẠO ĐỜI.

 

Thung dung CÕI THÁNH no say ấm

Nghe qua TIẾNG PHẬT quày dứt tâm

Ai lo đạo đức CHÍ TÔN giá

PHẬT giáng thế lựa Bồ Tát lân.

 

Bại rồi lập lại mới nên dân

Vì thương tất cả chuyển xoay lần

HỘI RỒNG ĐỊNH ĐOẠT TU MỚI TẠN

THAY TUỒNG ĐỔI TRẬN PHẢI KHỔ TẬN.

 

QUAN ÂM cứu độ nhành dương rải

Khổ nạn rằng chưa lửa trùng vây

TRỜI GIÀ thay đổi chịu tan nát

Nhứt khắc một giờ QUAN ÂM lai.

 

Đến ngày xông tên lưới trận đồ

THƯỢNG THIÊN GIÚP VẬN LÃO RA THƠ

Ngâm ca cờ phụng bay phất gió

ĐỪNG ĐỂ TRỂ ĐÒ ẮT TA LO.

 

Nói rằng chưa nhân sanh tại biến

Khổ xa gần mới bảo người hiền

Còn cho đâu cuộc thế đợi chờ

Nghe quy phục lập lại tùng kiến.

 

ĐẠI ĐỘ TỪ BI phá âm thinh

THIÊN LỘ CƠ BAN TÍCH TRỮ GÌN

Sáng suốt CƠ THIÊN bì khó sánh

Vì sao chọn đặt pháp ba trình.

 

Mong cho đời gặp lúc khải ca

Kỳ quang phản chiếu tỏa muôn nhà

Năm châu bốn biển an bình thái

Thấu rõ lòng dân thuyết ngâm ca.

 

Hát kêu bớ kẻ mau trở lành

Tịnh thân thọ điển thần pháp oanh

Mau mau tu phước sau đặng hưởng

Đến lâm cảnh khổ mới tu hành.

 

Sách có câu thâm ân thì giục báo

Rèn lòng hiền đạo đức thanh cao

Tay thủ chấp tu chơn hiền đức

Đem công bình có tội đưa vào.

 

Hạ sanh phổ tế giải pháp trừ

Thiên La giăng lưới bủa càn khư

Muôn ngàn hình phạt tội nhân chúng

Ghi ân bố đức một đường tu.

 

Án tịnh tâm tẩy chú pháp trần

Càn khôn thiên địa dĩ định cân

Án án bình định tam cõi NHỨT

THƯỢNG KHÍ THANH THIÊN HÓA DIỆU ÂN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.