DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1579)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 17 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 8 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


 

Vì lập thế chúng dân tai nạn
Suy trước sau thoát khỏi trầm luân
Trong càn khôn tai hại năm châu
Thức tỉnh lại lao lung biển trận.
 
MỞ CỬA [QUỐC] ĐẠO BƯỚC TỚI LIÊN TÒA
KỲ BA ÂN XÁ GIÁO [CHỦ] THỨ THA
Kiếp sảy mê hồn ngàn trùng vạn
Sẳn chốn mà ngồi ƠN ĐỨC CẢ.
 
Biển dâng hóa vật nơi thế giới
Bốn cửa khổ mùi mịt lam khói
Nhờ ĐỨC giang tay dắt dìu đi
Mở hội LONG VÂN bổ hóa đời.
 
ĐỜI cùng mau bước đường vô ĐẠO
Biển khổ muôn loài tội sa vào
Đài Ngũ Luân vận chuyển ôi khổ
Sanh lão bệnh tử lẽ định nào.
 
Dân nhiễm rồi gây họa đến liền
Bốn bỉnh nay lan tỏa trần miền
Nhiễm quỷ ma mù mịt xác trần
Phân tô giới chia ranh nguy biến.
 
CHA RỒNG VÀNG MẸ SỞ LƯU TRUYỀN
Chia phân máu thịt ắt đảo điên
Thiết hỏa lung hành đau thiệt xót
Mau tu TRỜI hỉ nghe trở liền.
 
Lời khuyên răn phước tội dân nghe
TA CHỦ GIÁO CHỞ CHE MỌI LẼ
KHUYÊN CHÚNG SANH NGHE LỌT LỜI XƯA
TRỜI MỚI TỎ DIỆU ÂN PHỔ TẾ.
 
HỘI ĐỒNG TAM CÕI HIỆP NHỨT CHI
Thương khí thanh khiên nảy địa huy
Hóa huy truyền răn diệu hóa cập
Án bình án bình thập vạn nghi.
 
Thiên địa động linh nản thế chót
Quở phạt muôn dân ách vạn trùng
Phạm luật CHA GIÀ NAY HÓA KIẾP [xuống thế gian làm người]
NAY ĐỜI SẮP TẬN KHÉO CHUNG CÙNG [sống lẫn lộn với thế gian].
 
HUYỀN ĐỨC CHI MẪU NGHI THIÊN HẠ
Phân rành cội mạch giai tử hóa
Xuất xuất phân cân tại thinh không
HUYỀN CUNG KIM KHUYẾT BỔ HÓA ĐÀNG.
 
Bảy mươi hai địa kiếp căn xoay
SỬA ĐỔI LOÀI NGƯỜI CHA GIÀ DẠY
MẸ ĐỨC HÀNH TRÀN TRỀ RƠI LỤY
Kêu các dân sanh biết quy hài.
 
AI TU ĐẠO DẮT VỀ CHA MẸ
Đắc quả ngôi gọi sanh bốn bể
DẠ TỪ BI CẦM CÂN BÁC ÁI
Tánh tự ngay chân thật lối về.
 
Trên gội nhuần dưới trẻ trau thân
Lập hòa công đức dạ từ cân
Trái tâm thành hóa lý ma quỷ
Truyền THIÊN CƠ dẫn chỗ mặc thần.
 
ĐẠO CÔNG BÌNH chỉ luật đành rành
Nhờ VÔ VI CHỦ GIÁO thuyết sanh
Ân đức nghĩa kim quang chiếu khí
Hộ muôn dân thọ hưởng an lành.
 
THÔNG TAM GIỚI KHAI ĐƯỜNG TAM GIÁO
HƯỜN ÂM DƯƠNG MẦU HUYỀN BÍ CAO
Phi thiên thiên biến khắp năm châu
Hóa kim thân biến pháp dị vào.
 
Giải bổ khắp châu hóa muôn trùng
THÁNH độ lương thiện ĐẠI ĐẠO phùng
Năm vị ân cần khuyên dỗ dân
TRỞ VỀ NGÔI CHÁNH TÒA THÁNH CUNG.
Từ Bàn Cổ cho đến hóa lai
Khó nhọc từ Bàn Cổ đến nay
Từ đức đạo cả quang phóng xả
Tứ hải lục đông đến muôn loại.
 
Điểm hóa hồng trần mộc thảo căn
Chúng sanh mượn đó hộ chung lần
Vì chúng THƯỢNG THIÊN giảm, ân xá
Mộc thạch âm dương diệu huyền năng.
 
Tiêu tan nhân thế rỗi cầu xin
Cảm đức đoái thương thứ dung tình
Lẽ nào răn phạt tận tuyệt thế
Quy Đạo sửa người đức công bình.
 
Ráng cần tu ĐẠO khỏi vấn vươn
Bằng nghịch lỗi không tư nghị thường
Gìn TỪ BI hiền theo từ lối
THÁNH TÒA THÁNH ĐẠO MỞ LỐI ĐƯỜNG.
 
Âm Dương giở thuyết thế lung đời
Quết loài VÔ ĐẠO ngỗ ngang TRỜI
Tội phước lành xét cho tận tuyệt
Có ĐẠO mà không uổng kiếp toi.
 
Như thấy tội mau mau tự hối
Sống dương gian không giữ tu thời
Nay nạn khổ răn người sửa chúng
QUỐC QUỐC ĐẠO SỬA NGƯỜI MAU TỚI.
 
Xay quết giã thế gian mới biết
Hóa loại trùng bỏ kiếp hành muôn
Cho muôn dân biết vở kịch tuồng
Cho tận tuyệt chúng muôn bất nghĩa.
 
Trên TAM GIÁO chọn phân gọt tỉa
Nghịch khích ĐẠO tự chia tà phái
KHÔNG TUÂN LỜI MINH GIÁO BÀY KHAI
[Minh Giáo = Huyền Minh Giáo = Huyền Thiên Giáo = Thiên Đạo Huyền Không = Huyền Không Đại Đạo]
MỞ LONG VÂN XUẤT TÁI RA ĐỜI
THÂU TÀ GIÁO KÉO RA LẬP TỘI
ĐỨC DI LẠC GIAO NGÔI SỬA TRỊ
Được LONG HOA khương lạc bình nhi
Phước thiên thu huyền bí ngũ châu
Nhờ CHA MẸ THIÊN CUNG chuyển bầu
Cứu sanh thế cơn đau kiếp nạn
Họa với tai theo mãi chẳng hay
LẬP TAM CÕI THÁNH ÂN PHẬT ĐẠO
KHÔI PHỤC DÂN CHÁNH TÀ HAI GIÁO
Lập từ bi khuyên bảo chúng dân
Bàn thiên ý còn cứu thế gian
Đem dồn lại chúng dân nhiều ít
Định chúng dân ai còn tu tích
Giữa thinh không hoàn bích thượng vô
Trụ điển quang xoay sửa đổi cờ
Đời tận tuyệt CỔ VÔ THƯỢNG lập
Đem muôn loài trừ khử quy cập
Này nhân sanh giải đáp ra sao
Định tam hồn cứu thế nhơn nào
Nay sanh chúng phương nào cũng rõ
ĐẠO VÔ VI HUYỀN MINH THUYẾT ĐỘ
Khột Huyền Liên mạch mỏ biến sanh
Cõi tận thế luyện chế ngũ hành
Ngón bạch cảo chúng sanh phản khắc
THIÊN VƯƠNG TIÊN ÔNG GIÁO CHỦ NHẤT
Đời tận thế một khắc thảm thê
Khiến cho dân tai nạn ê hề
Sao dân chẳng tỉnh tề sớ tấu
Lỡ mau khi càn khôn xoay hậu
Thâu Ngũ Hành ngũ châu chết trân
Cõi thế gian bạo động đến gần
Đều khổ thác trăm ngàn họa khốn
NAY LÃO TỔ GIÁNG PHÀM CHỈNH ĐỐN
CỨU THẾ DÂN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI
Để Ngũ Hành gây họa thế rơi
Thác chiến địa tơi bời họa lớn
Sơ quyết ai cầu quyết không bợn
An trước tiền lây ơn khấu bái
CẦU HUYỀN MINH VÔ THỈ DĨ LAI
Đem càn khôn xây lại một bầu
Tám muôn ngàn gây tạo năm châu
KÊU TẤT CẢ NGŨ CHÂU THẾ GIỚI
KẾT LIÊN HOA TRONG CẢ KHẮP NƠI
XOAY NHÂN LOẠI CÙNG DƯỚI HỌC HÀNH
TÔN NỀN ĐẠO LIÊN TỬ KẾT THÀNH
Mau thức tỉnh phước lành bổ báu
Bỏ thù hiềm học lành MỘT ĐẠO
TA KÊU HẾT TẤT CẢ TÔNG ĐẠO
MAU HÒA BÌNH TỈNH LẠI VỊ THA
ĐỜI CÙNG ĐẠO THỨ THA TẤT CẢ
Hòa một ngôi tất cả vân vân
Khắp trong ngoài biến đổi xoay vần
Trọn bề thảo ân cần tu tụng
Tu cầu khẩn Phật Trời lượng chúng
Họa hại này do cũng bởi mình
RA KINH LUẬT KHẨN CẦU HUYỀN MINH
ĐƯỢC THA THỨ CHÚNG SINH THOÁT KIẾP
Bởi ôn dịch lây lan liên tiếp
Nêu tội hành bỏ kiếp sinh nhân
Đến bây giờ tội hành tiếp dần
Tự sanh chúng biết cần sao giải
Biết chừng nào thoát khỏi dịch tai
Thêm nước lửa trở xoay nàn khốn
TIẾC CÔNG LAO NGƯỜI TU GIAO ĐỘNG
Nay lỡ làng hải vọng cầu xin
Trong lục phương sáu giác xoay hình
Bị nước lửa đao binh rên xiết
VĂN NGÔN CHÁNH NHÂN GIAN NGHE THUYẾT
TA GIÁO NGÔI KÊU RIẾT QUY LÀNH
Năm ngôi tà sát hại chúng sanh
Bảy quỷ dữ tranh danh giành giựt
Ba quỷ chúa bắt dâng liên tục
Chín phẩm ma kéo phục nhân loài
Đời biến chuyển tự nơi thân bại
Mãi cứ theo làm hại lẫn nhau
TA HẾT LÒNG KÊU CẢ NĂM CHÂU
LẬP QUỐC ĐẠO CHUNG NHAU CỨU THẾ.
 
 
TÔN ĐẾ TÔN ĐẾ chuyển vi thần
THỦY VÕ LÔI THẦN cứu muôn dân
Đế vạn vạn tuế vô túc đại
Bạc lâm quang túc NHỊ HÓA THÂN.
 
Nả nả xung thiên THẦN DU BỘ
LONG HÀM LONG TƯỚNG hóa vũ cơ
Lực chiêu chiêu lực di lương chưởng
Khâm khâm MINH ĐẾ pháp LÔI ĐƯỜNG.
 
Tai họa xuống liền liền cho thế
Đó họa tai ôn dịch khắp thề
Muôn điều gì phải ráng tu ngay
Đừng thôi bước mau về kẻo trể.
 
Quyết tu niệm Phật ăn năn hối
Nguyện cho dân đặng an hòa đời
Nguyện răn tâm tánh chẳng sờn thối
Quyết về cõi thọ dứt chừa lỗi.
 
Vâng dân thiên hạ vẫn là nhà
Hết già hóa trẻ đờn liên hoa
CỨU NGƯỜI CỨU NƯỚC BỔ HÓA ĐỨC
TÀ THEO CHƠN THỐNG NHỨT CHUNG HÒA.
 
Hóa ra lầu các mọi nơi nơi
Đắc thành liên tọa bước kịp thời
Khắp cả càn khôn xoay chuyển hướng
ĐIỆN ĐÀI THIÊN HÓA AN ĐẠO ĐỜI.
 
Thung dung CÕI THÁNH no say ấm
Nghe qua TIẾNG PHẬT quầy dứt tâm
Ai lo Đạo Đức CHÍ TÔN giá
PHẬT GIÁNG THẾ lựa Bồ Tát lâm.
 
Bại rồi lập lại mới nên dân
Vì thương tất cả chuyển xoay lần
HỘI RỒNG ĐỊNH ĐOẠT TU MỚI TẠN
THAY TUỒNG ĐỔI TRẬN PHẢI KHỔ TẬN.
 
QUAN ÂM cứu độ nhành dương rải
Khổ nạn rằng chưa lửa trùng vây
TRỜI GIÀ thay đổi chịu tan nát
Nhứt khắc một giờ QUAN ÂM lai.
 
Đến ngày xông tên lưới trận đồ
THƯỢNG THIÊN GIÚP VẬN LÃO RA THƠ
Ngâm ca cờ phụng bay phất gió
ĐỪNG ĐỂ TRỂ ĐÒ ẮT TA LO.
 
Nói rằng chưa nhân sanh tại biến
Khổ xa gần mới bảo người hiền
Còn cho đâu cuộc thế đợi chờ
Nghe quy phục lập lại tùng kiến.
 
ĐẠI ĐỘ TỪ BI phá âm thinh
THIÊN LỘ CƠN BAN tích trử gìn
Sáng suốt CƠ THIÊN bì khó sánh
Vì sao chọn đặt pháp ba trình.
 
Mong cho đời gặp lúc khải ca
Kỳ quang phản chiếu tỏa muôn nhà
Năm châu bốn biển an bình thái
Thấu rõ lòng dân thuyết ngâm ca.
 
Hát kêu bớ kẻ mau trở lành
Tịnh thân thọ điển thần pháp oanh
Mau mau tu phước sau đặng hưởng
Đến lâm cảnh khổ mới tu hành.
 
Sách có câu thâm ân thù giục báo
Rèn lòng hiền đạo đức thanh cao
Tay thủ chấp tu chơn hiền đức
Đem công bình có tội đưa vào
 
HẠ SANH PHỔ TẾ giải pháp trừ
Thiên La giăng lưới bổ càn khư
Muôn ngàn hình phạt tội nhân chúng
Ghi ân bố đức một đường tu.
 
Án tịnh tâm tẩy chú pháp trần
Càn khôn thiên địa dĩ định cân
Án án bình định tam cõi NHỨT
THƯỢNG KHÍ THANH THIÊN hóa diệu ân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2220)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3592)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4724)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.