DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM CANH TÍ

03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 18 tháng 12 năm Canh Tí
Ngày 30 tháng 1 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_01

 
Thi
 

TANG ĐIỀN BIẾN ĐỔI KHÓ TẦM HỀ

CHẤP MÊ CHẲNG TỈNH CHẬN HỒN VỀ

ĐẢO ĐIÊN ĐIÊN ĐẢO THỜI CUỘC QUÁI 

CHÓI MẮT BẠC TIỀN LUYẾN NÃO MÊ.

 

MỘT CHỮ TU THÀNH TẠI CUNG TIÊN

CHÍ DỐC THEO THẦY TẠO ĐỨC HIỀN

CAO MINH ÂN HUỆ RÁN GÌN GIỮ 

NGHE THẦY LIỆU ĐƯỜNG KẺO KHỔ ĐIÊN.

Giảng

 

Chữ tu vàng khó mua chơn pháp

THẦY hộ phù vẫn tập tánh chơn

Thấy đời lắm kẻ héo von

THẦY đây trông đứng từng cơn trong ngồi
 

Xem trần tục thôi rồi tàn cuộc

Cuộc hãi hùng thấy trước rồi đây

Lập đời điên đảo nay mai

Thế gian chẳng đặng tiêu rày bốn phương
 

THẦY CHA THIẾT LẬP ĐƯỜNG TIÊN THẾ

LẠT CỬU HUỲNH VẠN TUẾ GIÁNG ĐANG

TAM QUAN LƯỠNG THỐ BỔ CÀN

LƯU THANH KHỬ TRƯỢC MỘT MÀN ĐẢO ĐIÊN 

[GIÁNG ĐANG = đang từ trên đi xuống. VẠN TUẾ = ngôi cao. TAM QUAN = Ba ải Thượng (đầu), Trung (ngực), Hạ (bụng dưới) còn gọi là Tam Điền gồm Thượng Điền, Trung Điền, Hạ Điền. VẠN TUẾ GIÁNG ĐANG = từ trên Thượng Đình đi xuống, dẫn khí xuyên qua 3 Quan trên mạch Nhâm. 
LẠT = trái lại, ngược  lại. CỬU HUỲNH = Cửu Cổ Huỳnh Hà, 9 huyệt nằm dọc xương sống. LẠT CỬU HUỲNH = Làm ngược lại, có nghĩa là từ dưới đi lên, dẫn khí thông qua 9 đại huyệt (cửu cổ) của mạch Đốc (Huỳnh Hà). LƯỠNG THỐ = 2 mặt trăng, ám chỉ song mâu (ánh sáng hai mắt). BỔ = thêm vào, truy đuổi (bám sát). CÀN = ngôi Càn Thiên, chỗ Thượng Đế ngự, nơi Thần trú ngụ (Cốc Thần).  LƯỠNG THỐ BỔ CÀN = Hai mắt đứng tròng THẦN phản bổn, hơi thở im im KHÍ quy vào.  ĐẢO ĐIÊN = xuôi (giáng) rồi ngược (thăng). KHỬ TRƯỢC LƯU THANH = dẫn hơi thở đi vòng theo kiểu "đảo điên" để khử trược lưu thanh.]

 
PHÓNG TIỀN VỌNG ban truyền khúc thước

ÁN THIỂM [DƯ THỪA] PHONG sàng lược tiển [sâu] thông

CHƠN DIÊN TỆ kiến phụng rồng

KHÍ THẦN NHỨT khẩu bả [độ chừng] đong hạ phàm

[PHÓNG TIỀN VỌNG = tập trung đừng cho ý nghĩ chạy lung tung. ÁN THIỂM PHONG = ngăn đừng cho hơi thở dư thừa (phì phò mệt nhọc).  CHƠN DIÊN = nguyên khí trong Thận gọi Chơn Diên, tích khí xung quang tới Thượng Điền. TỆ = đơn thuốc đã pha chế, đã thành đan dược. PHỤNG KIẾN RỒNG = Âm Dương giao phối. THẦN KHÍ [ĐẮC] NHỨT = Thần phản Khí quy. Tám câu trên chứa đựng "mật truyền" bí pháp luyện đạo của Tiên Gia.]


Vì chúng mê NỮ NAM KIẾP SỐ

Chẳng thuận lòng HỦY BỎ KIẾP TU

Lâm vào ĐẠI KIẾP NGỤC TÙ

Sổ bộ tử số DIÊM PHÙ BIỆT PHÂN

 
Trong thiên hạ Canh, Tân THẦN QUỶ

NHẬP ÁC NHƠN LIÊN LỤY THIỆN NHƠN

Ác nhơn quy nhập tả bờn

Hai phe vào bọc chung quờn chạy thâu

 
Tả thiện ác đáo đầu hữu báo

Sấm nổ vang xoay đảo ngửa nghiêng

Nước tràn lửa dậy khắp điền

KHẮP TOÀN VŨ TRỤ [CHỈ CÒN] NGƯỜI HIỀN SÓT RA

 
THẤY [QUỶ] VÔ THƯỜNG, ÁC MA LINH HIỂN 

Nay chàm trông hại biển sóng tàng

Già già trẻ trẻ khó an

HƠI HẮC KHÍ NỔI CHÚNG TÀNG [LINH] TIÊU HAO 

 
Phải lo toan tiếng gào tiếng phá

Tỏ tai nhai quỷ hạ ma kêu

Nhìn máy tạo thúc càng nhiều

TAN THƯƠNG THẾ TỤC TIẾNG KÊU TỈNH HỒNG 


[NHAI QUỶ = QUỶ NHAI hay còn gọi là Phố Quỷ, là địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Vào thời xưa nơi này từng là con phố chuyên bán hòm. Những vong hồn lệ quỷ lai vãng quanh khu vực vì cũng muốn được chôn cất tử tế trong quan tài.]

 
BÀN KIM LỘ diễn xong coi xét

Bước chậm rồi tận diệt không còn

CHỮ TU MUA KHÓ LO BÒN 

Bòn công đức giữ lo tròn hội tu


Bao sụp đổ chớ lu kẻo khổ
Giạt nổi trôi cơn gió tránh lùa

MẠT KIẾP THẤY TRƯỚC COI ĐÙA

NHÀO LĂN HỒN PHÁCH QUẨY LÙA TỨC TRUNG 


Tiêu thế tục hãi hùng ma quái
Nhiễm bịnh kỳ chữa mãi không ra

Tiếng kêu trần khách rên la

Tởm [ghê] qua ngày tháng tinh ma ra đời


Loạn tánh phách KÊU TRỜI KHÔNG ỨNG

Đất không đường lối dụng độc hồng
Võ mưa sa bão [bão cát] gió giông

Đất lở lửa dậy kinh không do lòng


Người ác độc lời vòng lành chẳng

Người mê tâm hỗn loạn mịch mù

Ma nó coi thấy người tu
Nó mới bày lập cảnh phù lai Tiên


Tạo làm giả Thánh Hiền biến vị

Hại chín hai [tàng] linh ký xuống trần

TINH QUÁI GIÀNH BIẾN THÁNH THẦN
Biến luôn các vị giả ân phi hồn


Người tánh nóng tâm vọng tưởng thấy

Không lo tu bị mấy con ma

HỖN LOẠN CHÁNH ĐẠO thật là

Trời đất số cùng vì ma hung dữ


Năm lần sáu giới từ Tiên Thánh

LẬP GIÁO MÔN TỰ TÁNH TUNG HOÀNH

ĐẠI LOẠN CHÁNH ĐẠO chúng sanh

Đụng sình dơ NỔI ĐUA TRANH CHỨC TÀI


VIỆC PHỔ ĐỘ hồi gây chẳng đủ

Đã bước vào CHẤP THỦ TRUNG TINH

BƯỚC CHÂN VÀO ĐẠO tạo hình

ƠN TRÊN PHỔ ĐỘ thân mình điểm tương


THẦY CHA LAI TỨ PHƯƠNG MUÔN HỘ

BA NGÀN ÂN PHỔ ĐỘ ĐẠI KHAI

CHƠN [LINH QUANG] PHÂN TÁNH XUỐNG TRẦN AI

LONG HUÊ GẦN ĐẾN CỐ BÀY PHỤC NGUYÊN


"PHỤC THIÊN MẠNG" ĐẠO THIÊN KHẨU KHUYẾT

Lập chí tu hoa khuyết tàng linh

Chín sáu ức khó trở hình

CHƠN NHƠN THÊM SỨC TÀNG LINH THẾ QUỜN


TAY CHÈO MIỆNG NGÂM suôn đường cận

Nghe tiếng ca phát trận đến đâu

Thùng trong trời đất vọng cầu

Thiên đường địa ngục ở đâu GIÀ đòi


GIÀ ĐỜN TIẾNG LỚN CHO NGHE THẤY

THẦN TIÊN CƠ MẠNG [SAI] TRÁI HỌA THÂN

Lai khẩu nói GIẢ CHÍNH NHÂN 

Kỳ chết khiêng nhiễm lượt trần thiêu qua


BỐN ỨC CHƠN LẬP ĐÀ CHÓI SÁNG

KHIẾU MỞ THÔNG THÀNH ĐẶNG TỪ TÒA

BỤI TRẦN ĐỪNG NHIỄM SA CHÂN 

ĐẶNG RẰNG KIẾM HUỆ TỪ ÂN THIÊN ĐƯỜNG


LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH

TỔ DI ĐÀ NGHIÊM LỊNH THÚC THÂU

QUY Y LẬP PHÁP TĂNG MẦU 

GIỮ TRONG TAM BỬU ĐẠO MẦU TỊNH THANH
 

[TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH = không phải nói “cõi Tây Phương Phật” mà  ám chỉ “nơi Phương Tây" đã được "cơ thiên định trước”, đó là vùng đất vàng California, Hoa Kỳ nơi được "Thượng Thiên chọn" để QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO ra đời và là nơi đặt TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG. Thiên thơ của Bần Sĩ Vô Danh cũng nói về TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH này rất nhiều lần.]

 

Khắc khắc giữ Y HÀNH DI BỔN 

TRỔ LIÊN HOA màn lộng phất phơ

Muốn tu phải lập chí [ngay bây] giờ

LÓNG TAI NGHE ĐẠO PHÁT [THI] THƠ PHỔ TRUYỀN 


GIẢNG ĐẠO HIỆP CƠ THIÊN PHỔ ĐỘ

PHỤC LINH CĂN CHỈ RÕ HÀNH TU

DI ĐÀ CHIẾU HỘ CÕI PHÙ 

DỄ VÀO RA KHÓ RÁN TU BI TỪ


DI LẠC HÓA MÔN TU BIỆT HỘ

Thân đậu phàm tà bỏ hồi lung

Đã qua sanh tử theo mang

THÍCH CA PHẬT dẫn MẪU than linh tàng


DI LẠC PHẬT CHỈNH ĐÀNG THẾ GIÁI [GIỚI]

Được ức hai [2 ức] trở lại chánh cung

NƯƠNG NƯƠNG PHỔ ĐỘ LINH TRUNG 

CHƯ CHƠN NGHE MẠNG BỒNG CUNG THÁNH THẦN 


Bốn ức [tàng] linh XUỐNG TRẦN ĐỒNG TRỞ

Độ tàng linh KHAI MỞ ĐẠO MÔN

DI LẠC PHẬT ĐIỆN CHÁNH CÔNG

KHAI HẾT HAI HỘI TÂY ĐÔNG DẪN VỀ


DI LẠC độ thoát MÊ TIN PHÁ [PHÁ MÊ TÍN]

ĐẠI THÁNH kỳ năm dạ mạng sai

Ngoại biến tài trí thượng cây

TỰ XƯNG THIÊN, THÁNH BỦA VÂY [GÂY] ĐẠI LOÀN [LOẠN]


Đa khai khẩu linh căn chơn tánh

ĐẠI PHỔ KHAI ĐẠO CHÁNH hiện chơn

TAM GIÁO PHẬT TÁNH hẵn hòi

CHƯ LINH CỬU DIỆU phản hồi độ thâu


Đời bạc kiếp mau mau mai đặng

Chịu một phen phân tán kêu la

Bấy lâu tham luyến say ma

Việc làm rối loạn theo tà bỏ chơn


NHIÊN ĐĂNG PHẬT CỔ HUỜN ĐI XUỐNG

ĐEM HỘI TRIỀU HÒNG LUỐNG XÁ ÂN

Lao nhọc bôn ba độ trần

Bao nhiêu coi thấy linh căn trở về


Thuở Thượng Cổ châu bề hỗn độn

Cõi càn khôn cái ống thác oan

Khoe đức HUỲNH LA mới xưng

Trời đất mới đặng THIÊN THẦN mới sanh


Trên KIM BÀN phiêu nhánh kết chỉnh

Phân trược thanh HAI ĐỈNH HỘI KỲ

Chánh Đạo Tà Đạo thời y

THÔNG THIÊN mặc định sắc kỳ linh căn


Chín mươi sáu ức tàng [linh] điên đảo

Loạn loạn mê MẪU LÃO độ thâu

Độ được hai ức về chầu

Biết bao sức lực nhiễm lâu phản tài


Phen lao khổ biết bao mới đặng

Bốn ức [tàng] linh về thẳng Phật Tiên

DI LẶC đi xuống phổ [độ] [người] hiền

Từ bi độ chúng ai duyên trở về


QUAN THÁNH ĐẾ chỉnh tề khai điểm

Thiết thần đàn lôi thiểm [sáng rực] giáng cơ

Cho người DUYÊN CÓ một giờ

LONG HUÊ ĐẠI HỘI khai cơ bước vào


BA NGÀN ÂN MẪU LÃO THUYẾT PHÁP 

ĐẠI ĐẠO KHAI THUẦN LẬP CHÁNH CÔNG

ĐỒNG QUAY KIẾM HUỆ VÔ KHÔNG

THI VƯƠNG PHÁP LỚN ĐẠO ĐỒNG MẠNG THIÊN


TRÊN DIÊU CUNG TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO

KHẨU KHUYẾT TRUYỀN NỮ THẢO NAM TRUNG

GẶP KHI ĐẠI KHAI PHỔ TRÙNG

RỬA LÒNG TRAI GIỚI NHẬP CUNG HẾT VỀ 


Cửa Nhị Nguyên HỘI HUÊ chi khó

Ai tu hành nay có khuyết phong

KIM NGÂN TIÊN NỮ TÂY BỒNG

LONG HUÊ LÃNH MẠNG TIÊN ĐỒNG HÓA TƯ


VỀ THIÊN CUNG có tu rạch mở

Xin NƯƠNG NƯƠNG tiếp độ chuẩn ân

Tàng linh nay hiện chìm lần

CHỐNG GHE TỰ ĐẾN CHƯ THẦN CỨU LINH


Mấy lượn sóng thất kinh thế diện

Mây lấp trời một chuyến đất không

Tiếng đờn nhằm lẻ nghe phòng

Trong thời tỏa sáng biển hồng nguy vang


QUA KỲ HỘI TRỄ ĐÀNG THÁNH CHÚA

Phàm lòng người phải rửa sạch điều

Người quá độc dữ than kêu

CHỈ DẠY ĐẠI ĐẠO QUY [LUẬT] ĐIỀU [CỦA] CỬU THIÊN


THẦY TRUYỀN ĐẠO TIÊN THIÊN VÔ TỰ

KHIẾU XUYÊN THÔNG, XÁ NỮ NHI HÒA 

Khẩu chơn ngọc chuẩn lộ ca

Điều triệu xuất sát mật la công đình

Lời khẩu quyết chúng sinh thảm họa
Thiệt chẳng đành hồng bả lạn [nhừ nát, lụn bại] tiêu

CỔ PHẬT ƯNG LÃNH ĐỘ NHIỀU

CỬU HUYỀN THẤT TỔ ĐỒNG KÊU [TU VỀ] LẠC BỒNG


Người mộ đạo HOÀNG PHONG TRUYỀN NÓI

Xuống ghe đi chỉ lối BA TÒA

Một là KIM THÁP chói lòa

Hai là NGÂN THÁP ba là THÁP CAO


Ngồi đặng vững tháp nào cốt yếu

Nội trong ba tháp chiếu thanh huyền

Thử đem Cậu bắt trống lên

HUỲNH ĐÌNH trôi chiếu thấy liền ba ngôi


Sợ khảo không hành thời phải tập

Muốn tu hành CÔNG LẬP mới thành

Đừng nên sợ hãi tầm thanh

Chơn nam chơn nữ Tiên thành Phật bi


LÃO ĐẠO MẪU TRUYỀN Y KHẨU KHUYẾT

CHỚ NHIỄM THÂN LÒNG THIỆT CẦN TU

TẦM CHÍ ĐƠN ĐẠO CÔNG PHU

CÓ LÒNG MỘ ĐẠO XÁ TRỪ TỘI ÂN.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4253)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3810)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3966)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4746)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5435)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.