DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM CANH TÍ

03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 18 tháng 12 năm Canh Tí
Ngày 30 tháng 1 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_01

  

Tang điền biến đổi khó tầm hề

Chấp mê chẳng tỉnh chận hồn về

Đảo điên điên đảo thời cuộc quái

Chói mắt bạc tiền luyến não mê.

 

Một chữ tu thành tại cung tiên

Chí dốc theo THẦY tạo đức hiền

CAO MINH ân huệ ráng gìn giữ

Nghe THẦY liệu đường kẻo khổ điên.

 

Chữ tu vàng khó mua chơn pháp

THẦY hộ phù vẫn tập tánh chơn

Thấy đời lắm kẻ héo von

THẦY đây trông đứng từng cơn trong ngồi

Xem trần tục thôi rồi tàn cuộc

Cuộc hãi hùng thấy trước rồi đây

Lập đời điên đảo nay mai

Thế gian chẳng đặng tiêu rày bốn phương

THẦY CHA THIẾT LẬP ĐƯỜNG TIÊN THẾ

LẠC CỬU HUỲNH VẠN TUẾ GIÁNG ĐANG

Tam quang lưỡng thố bổ Càn

Lưu thanh khử trược một màn đảo điên

Phóng tiền vọng bạn truyền khúc thước

Án thiểm phong sàng lược tuyển thông

Chơn duyên tuệ kiến phụng rồng

Khí thần nhứt khẩu bả [độ chừng] Đông hạ phàm

Vì chúng mê nữ nam kiếp số

Chẳng thuận lòng hủy bỏ kiếp tu

Lâm vào đại kiếp ngục tù

Sổ bộ tử số Diêm Phù biệt phân

Trong thiên hạ Canh, Tân thần quỷ

Nhập ác nhơn liên lụy thiện nhơn

Ác nhơn quy nhập tả bờn

Hai phe vào bọc chung quờn chạy thâu

Tả thiện ác đáo đầu hữu báo

Sấm nổ vang xoay đảo ngữa nghiêng

Nước tràn lửa dậy khắp điền

Khắp toàn vũ trụ [chỉ còn] người hiền sót ra

Thấy vô thường ác ma vinh hiển

Nay tràm trong hại biển sóng tàn

Già già trẻ trẻ khó an

Hơi hắc khí nổi chúng tàng [linh] tiêu hao

Phải lo toan tiếng gào tiếng phá

Tỏ tai nhai quỷ hạ ma kêu

Nhìn máy tạo thúc càng nhiều

Tan thương thế tục tiếng kêu tỉnh hồng

Bàn Kim Lộ diễn xong coi xét

Bước chậm rồi tận diệt không còn

Chữ tu mua khó lo bòn

Bòn công đức giữ lo tròn hội tu

Bao sụp đổ chớ lu kẻo khổ

Giạt nổi trôi cơn gió tránh lùa

Mạt kiếp thấy trước coi đùa

Nhào lăn hồn phách quẩy lùa tức trung

Tiêu thế tục hãi hùng ma quái

Nhiễm bịnh kỳ chữa mãi không ra

Tiếng kêu trần khách rên la

Tởm qua ngày tháng tinh ma ra đời

Loạn tánh phách kêu TRỜI không ứng

Đất không đường lối dụng độc hồng

Võ mưa sa bảo gió giông

Đất lở lửa dậy kinh không do lòng

Người ác độc lời vòng lành chẳng

Người mê tâm hỗn loạn mịch mù

Ma nó coi thấy người tu

Nó mới bày lập cảnh phù lai Tiên

Tạo làm giả Thánh Hiền biến vị

Hại chín hai [tàng] linh ký xuống trần

TINH QUÁI GIÀNH BIẾN THÁNH THẦN

Biến luôn các vị giả ân phi hồn

Người tánh nóng tâm vọng tưởng thấy

Không lo tu bị mấy con ma

HỖN LOẠN CHÁNH ĐẠO thật là

Trời đất số cùng vì ma hung dữ

Năm lần sáu giới từ Tiên Thánh

LẬP GIÁO MÔN TỰ TÁNH TUNG HOÀNH

ĐẠI LOẠN CHÁNH ĐẠO chúng sanh

Bụng sình dơ nỗi đua tranh chức tài

Việc phổ độ hồi gây chẳng đủ

Đã bước vào chấp thủ trung tinh

Bước chân vào Đạo tạo hình

ƠN TRÊN PHỔ ĐỘ thân mình điểm tương

THẦY CHA LAI TỨ PHƯƠNG MUÔN HỘ

BA NGÀN ÂN PHỔ ĐỘ ĐẠI KHAI

CHƠN [THÂN] PHÂN TÁNH XUỐNG TRẦN AI

LONG HUÊ GẦN ĐẾN CỐ BÀY PHỤC NGUYÊN

“PHỤC THIÊN MẠNG” ĐẠO THIÊN KHẨU KHUYẾT

Lập chí tu hoa khuyết tàng linh

Chín sáu ức khó trở hình

Chơn nhơn thêm sức tàng linh thế quờn

Tay chèo miệng ngâm suông đường cận

Nghe tiếng ca phát trận đến đâu

Thùng trong trời đất vọng cầu

Thiên đường địa ngục ở đâu GIÀ đòi

GIÀ đờn tiếng lớn cho nghe thấy

Thần Tiên cơ mạng trái họa thân

Lai khẩu nói giả chính nhân

Kỳ chết khiêng nhiễm lượt trần thiêu qua

Bốn ức chơn lập đà chói sáng

Khiếu mở thông thành đặng từ tòa

Bụi trần đừng nhiễm sa chân

Đặng rằng kiếm huệ TỪ ÂN THIÊN ĐƯỜNG

LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH

TỔ DI ĐÀ NGHIÊM LỊNH THÚC THÂU

 

[Tây Phương chỗ định: không phải nói “cõi Tây Phương Phật” mà  ám chỉ “nơi Phương Tây đã được cơ thiên định trước”, là vùng đất vàng California, Hoa Kỳ nơi được Ơn Trên chỉ định để Quốc Khách Đại Đạo ra đời và là nơi đặt Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường. Thiên thơ của Bần Sĩ Vô Danh cũng nói về “Tây Phương chỗ định” này rất nhiều lần.]

 

Quy y lập Pháp Tăng mầu

Giữ trong Tam Bửu đạo mầu tịnh thanh

Khắc khắc giữ y hành di bổn

Trỗ liên hoa màng lộng phất phơ

Muốn tu phải lập chí [ngay bây] giờ

Lóng tai nghe Đạo phát thơ phổ truyền

GIẢNG ĐẠO hiệp CƠ THIÊN PHỔ ĐỘ

PHỤC LINH CĂN CHỈ RÕ HÀNH TU

DI ĐÀ chiếu hộ cõi phù

Dễ vào ra khó RÁNG TU BI TỪ

DI LẠC HÓA MÔN TU BIỆT HỘ

Thân đậu phàm tà bỏ hồi lung

Đã qua sanh tử theo mang

THÍCH CA PHẬT dẫn MẪU than linh tàng

DI LẠC PHẬT CHỈNH ĐÀNG THẾ GIÁI [GIỚI]

Được ức hai trở lại chánh cung

NƯƠNG NƯƠNG phổ độ linh trung

Chư chơn nghe mạng Bồng Cung Thánh Thần

Bốn ức linh xuống trần đồng trở

Độ tàng linh KHAI MỞ ĐẠO MÔN

DI LẠC PHẬT ĐIỆN CHẤM CÔNG

KHAI HẾT HAI HỘI TÂY ĐÔNG DẪN VỀ

DI LẠC độ thoát phen Tinh [Yêu] phá

ĐẠI THÁNH kỳ năm dạ mạng sai

Ngoại biến tài trí thượng cây

Tự xưng Tiên Thánh bủa vây đại loàn [loạn]

Đa khai khẩu linh căn chơn tánh

ĐẠI PHỔ KHAI ĐẠO CHÁNH hiện chơn

TAM GIÁO PHẬT TÁNH hẵn hòi

CHƯ LINH CỬU DIỆU phản hồi độ thâu

Đời bạc kiếp mau mau mai đặng

Chịu một phen phân tán kêu la

Bấy lâu tham luyến say ma

Việc làm rối loạn theo tà bỏ chơn

NHIÊN ĐĂNG PHẬT CỔ HƯỜN ĐI XUỐNG

Đem HỘI TRIỀU hòng luống xá ân

Lao nhọc bôn ba độ trần

Bao nhiêu coi thấy linh căn trở về

Thuở Thượng Cổ châu bề hỗn độn

Cõi càn khôn cái ống thác oan

Khoe đức HUỲNH LA mới xưng

Trời đất mới đặng Thiên Thần mới sanh

Trên Kim Bàn phiêu nhánh kết chỉnh

Phân trược thanh hai đỉnh hội kỳ

Chánh Đạo Tà Đạo thời y

THÔNG THIÊN mặc định sắc kỳ linh căn

Chín mươi sáu ức tàng [linh] điên đảo

Loạn loạn mê MẪU LÃO độ thâu

Độ được hai ức về chầu

Biết bao sức lực nhiễm lâu phản tài

Phen lao khổ biết bao mới đặng

Bốn ức linh về thẳng Phật Tiên

DI LẶC đi xuống phổ [độ] [người] hiền

Từ bi độ chúng ai duyên trở về

QUAN THÁNH ĐẾ chỉnh tề khai điểm

Thiết thân đàn lôi thiểm [sáng rực] giáng cơ

Cho người duyên có một giờ

LONG HUÊ ĐẠI HỘI khai cơ bước vào

Ba ngàn ÂN MẪU LÃO thuyết pháp

ĐẠI ĐẠO KHAI thuần lập CHÁNH CÔNG

ĐỒNG QUAY KIẾM HUỆ VÔ KHÔNG

THI VƯƠNG PHÁP LỚN ĐẠO ĐỒNG MẠNG THIÊN

TRÊN DIÊU CUNG TIÊN THIÊN ĐẠI ĐẠO

KHẨU KHUYẾT TRUYỀN NỮ THẢO NAM TRUNG

Gặp khi ĐẠI KHAI PHỔ TRÙNG

RỬA LÒNG TRAI GIỚI nhập cung hết về

Cửa nhị nguyên HỘI HUÊ chi khó

Ai tu hành nay có khuyết phong

Kim Ngân Tiên Nữ Tây Bồng

LONG HUÊ lãnh mạng Tiên Đồng hóa tư

Về Thiên Cung có tu rạch mở

Xin NƯƠNG NƯƠNG tiếp độ chuẩn ân

Tàng linh nay hiện chìm lần

Chống ghe tự đến CHƯ THẦN cứu linh

Mấy lượn sóng thất kinh thế diện

Mây lấp trời một chuyến đất không

Tiếng đờn nhằm lẻ nghe phòng

Trong thời tỏa sáng biển hồng nguy vang

QUA KỲ HỘI TRỂ ĐÀNG THÁNH CHÚA

Phàm lòng người phải rửa sạch điều

Người quá độc dữ than kêu

Chỉ dạy ĐẠI ĐẠO quy điều CỬU THIÊN

THẦY TRUYỀN ĐẠO TIÊN THIÊN VÔ TỰ

Khiếu xuyên thông xá nữ nhi hòa

Khẩu chơn ngọc chuẩn lộ ca

Điều triệu xuất sát mật la công đình

Lời khẩu quyết chúng sinh thảm họa

Thiệt chẳng đành hồng bả là tiêu

CỔ PHẬT ưng lãnh độ nhiều

CỬU HUYỀN THẤT TỔ đồng kêu Lạc Bồng

Người mộ đạo Hoàng Phong truyền nói

Xuống ghe đi chỉ lối Ba Tòa

Một là kim tháp chói lòa

Hai là ngân tháp ba là thấp cao

Ngồi đặng vững tháp nào cốt yếu

Nội trong ba tháp chiếu thanh huyền

Thử đem Cậu bắt trống lên

Huỳnh Đình trôi chiếu thấy liền ba ngôi

Sợ khảo không hành thời phải tập

Muốn tu hành công lập mới thành

Đừng nên sợ hãi tầm thanh

Chơn nam chơn nữ Tiên thành Phật bi

LÃO ĐẠO MẪU TRUYỀN Y KHẨU KHUYẾT

CHỚ NHIỄM THÂN LÒNG THIỆT CẦN TU

TẦM CHÍ ĐƠN ĐẠO CÔNG PHU

CÓ LÒNG MỘ ĐẠO XÁ TRỪ TỘI ÂN.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 989)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 788)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1824)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2176)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3644)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3182)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4049)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5076)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4766)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.