THÁNH ĐÀN GHTT NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM NHÂM DẦN

10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 2648)


ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 10 Tháng 4 Năm Nhâm Dần
10/05/2022

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2022_09

NGỌC giao đạo khởi con trẻ cần
HOÀNG chuyển từ đây PHÁP ĐẠO TÂN

THƯỢNG hạ lặng lẽ THIÊN TRƯỜNG trẻ

ĐẾ HUYỀN VI CHUYỂN ĐÚNG NHÂM DẦN.

 

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Huyền Vi Chuyển Đúng Nhâm Dần.] 
                                                                  

TRUYỀN KHAI ĐẠI ĐẠO VÔ VI độ

TÂN LUẬT ngày nay con ôi đó

PHÁP ĐẠO THẦY TRỜI là cơ thoát

KỲ BA CHỈ GIÁO ĐÚNG PHẬN TRÒ.

 

[Khoán L: Truyền Tân Pháp Kỳ Ba Chỉ Giáo Đúng Phận Trò.]

 

CHƠN truyền đạo pháp diệu huyền cơ

ĐẠO pháp lời THẦY căn xưa rõ

VÔ nẻo một [dạ][hành] y cho trọn đạo

VI GIÁO CON HỒNG [NHUNG/LẠC] BẠCH THANH DÒ.

 

[Khoán L: Chơn Đạo Vô Vi Giáo Con Hồng [Nhung/Lạc] Bạch Thanh Dò.]

 

NGÔ thống hiệp quy đức căn qua

MINH tâm lời để kết đạo hòa

CHIÊU mộ tương đồng căn đức trọn

PHÁP ĐIỂN SOI LÒNG TRỞ LẠI TÒA.

[Khoán L: Ngô Minh Chiêu Pháp Điển Soi Lòng Trở Lại [Chương] Tòa.]

 

CƠ chúc hồi quy đâu yên dạ

GIÁNG cơ bởi hiểu ĐẠO TRỜI CHA

PHỤC lai vị cũ MINH CHIÊU PHẤT

HỒI QUY GIÁNG ĐỘ ĐIỂN ẤN TRA.

 

[Khoán L: Cơ Giáng Phục Hồi Quy Giáng Độ Điển Ấn Tra.]

 

CƠ giáng pháp long diêu chí mẫu

ĐẠO mối VÔ VI ráng gìn trau

HUYỀN THÂM TÂN PHÁP LƯU HẬU THẾ

VI RỌI TRUYỀN BAN TU KÍP MAU.

 

[Khoán L: Cơ Đạo Huyền Vi Rọi Truyền Ban Kíp Mau Tu.]

 

THƯỢNG đỉnh truyền cơ ĐẠO MÔN [THIÊN] TRƯỜNG

TÔN tử gồng vai giáo thọ chương

TRUYỀN CƠ BÍ QUYẾT ban thế tục

DẠY trẻ khá nghe ĐẠO THẦY tường.

 

[Khoán thủ: Thượng Tôn truyền Dạy.]

 

PHƯƠNG định hành trình dạ vị ngay

PHÁP TÂN THẦY bảo cố công mài

ĐẠO chơn tầm đạt nam nữ cố

THẦY dạy điều quy con chớ sai.

 

[Khoán thủ: Phương Pháp Đạo Thầy.]

 

ĐẠO con THẦY chuyển mới Dần Nhâm

CHƠN tu CHA vẽ ráng mà tầm

CỦA báu phước ban tỉnh kinh giáng

THẦY rãi đường Thiên luyện lấy tâm.

 

[Khoán thủ: Đạo Chơn Của Thầy.]

 

VÔ tận càn khôn NGỌC [ĐẾ] hạ phàm

CỰC quang chuyển MINH HOÀNG bút chấm

THIÊN Pháp thế tân thượng MINH khai

TÔN đạo hoằng tuyệt đế diệu thâm.

 

[Khoán thủ: Vô Cực Thiên Tôn.]

 

GIÁNG kêu thức tỉnh nẻo chánh đàng

KINH THẦY minh pháp kệ bố ân

THIÊN khai giáo đạo con thấu hiểu

ĐẠO mầu tồn lưu rửa tan trần.

 

[Khoán thủ: Giáng Kinh Thiên Đạo.]

 

KHAI hóa thiện từ chuyển HOA LONG

GIÁO đạo QUY CHUNG lập trường vòng

LÝ chơn cứ thẳng vẹn trung hiếu

THIÊN soi chiếu diệu hưởng phước đồng.

 

[Khoán thủ: Khai Giáo Lý Thiên.]

 

CHUYỂN cơ THÁNH ĐỨC chọn hiền nhơn

PHÀM sớm liệu lo bợn cõi lòng

HÓA giải mê muội tu giải thoát

THÁNH ĐẠO VÔ VI lập người chơn.

 

[Khoán thủ: Chuyển Phàm Hóa Thánh.]

 

TU thân tịnh luyện rửa sạch lòng

THEO THẦY sáng suốt đạo lý thông

ĐẠI sự kỳ ba MÀN CHÓT thảy

ĐẠO tu có một ráng cho xong.

 

[Khoán thủ: Tu Theo Đại Đạo.]

 

TÂN PHÁP THẦY ban tiếp điển vàng

LUẬT THIÊN rành mạch hiệu nghĩa nhân

GIÁO đạo cứu thế kỳ cùng buổi

THẾ đắm nổi lo mấy chốc tan.

 

[Khoán thủ: Tân Luật Giáo Thế.]

 

NHƠN tâm BÁC ÁI vững tinh thần

SANH bình đạo thuận ráng lập thân

TU tâm ĐẠO ĐỨC trong lòng trẻ

HỌC hỏi TỪ BI phục vẹn toàn.

 

[Khoán thủ: Nhơn Sanh Tu Học.]

 

PHẢI biết tu rèn nhờ tấm thân

CHĂM lo nhau giúp CHƠN ĐẠO lành

SỬA tâm ĐẠI LƯỢNG tình với đạo

MÌNH hiệp một lòng chẳng màng danh.

 

[Khoán thủ: Phải Chăm Sửa Mình.]

 

CƠ thiên cậy bảo ai dựa nương

ĐẠO trọn tưởng tin giải thoát đường

THẦY để một đời rành y chép

TRUYỀN LƯU THIÊN CỔ SÁNG ĐỜI GƯƠNG.

 

[Khoán thủ: Cơ Đạo Thầy Truyền.]

 

TRAU sửa kịp thời phận đức đầy

TÂM con cân nhắc hành thật vai

CHO tuồng trước định y TÂN LUẬT

NGAY rằng tu dưỡng CHÁNH PHÁP THẦY.

 

[Khoán thủ: Trau Tâm Cho Ngay.]

 

NGÀY tàn sắp đến chịu tiêu mòn

ÁCH nhiều tai nạn cảnh héo von

CẬN lắm con ơi Ta Bà cõi

KỀ nguy tâm vẫn sẽ được còn.

 

[Khoán thủ: Ngày Ách [Nạn] Cận Kề.]

 

MÙI trần sau khỏi vướng cảnh mê

TỤC lạc sai hư khó đặng về

LÒNG tu chịu cực thông suốt trí

PHÀM phu ra hiền trở cung quê.

 

[Khoán thủ: Mùi Tục Lòng Phàm.]

 

KHÔNG hành chơn chánh chẳn suy cùng

TƯỜNG rõ khôn ngoan nghĩa hiếu trung

TỐI tăm tổn hại thân hồn xác

SÁNG suốt nghe THẦY tiến chẳng ngừng.

 

[Khoán thủ: Không Tường Tối Sáng.]

 

TỬ con nhi diễn cuộc đạo ba

HIỀN vai đạo đức thế tục qua

TỬ hiểu nhờ tâm THẦY truyền dạy

THẢO hiếu MẸ CHA trở quê nhà.

 

[Khoán thủ: Tử Hiền Tử Thảo.]

 

LÁNH kẻ mưu sâu cậy thế quyền

XA lời cao thấp biết thiện duyên

ÁC hại đừng dốc xuôi lầm lỡ

TRƯỢC ngã tai phiền tránh nào yên.

 

[Khoán thủ: Lánh Xa Ác Trược.]

 

CON tu hành học đạo gần THẦY

ÔI đời sắp hết nạn kiếp tai

MỘT lời kêu gọi mau mau bước

KIẾP nạn liệu mình con có hay.

 

[Khoán thủ: Con Ôi Một Kiếp.]

 

TRẺ rõ cảnh đời là cõi tạm

KHÔNG bền lâu con hỡi tục phàm

CÒN gì đâu màn chót chẳng an

NỮA (NỬA) mê tỉnh thân con sầu thảm.

 

[Khoán thủ: Trẻ Không Còn Nữa.]

 

XUÂN Nhâm Dần đến ráng lo tu

NÀY kìa nam nữ cõi trần phù

KHÁC đường thay đổi trong màn chót

HẲN ráng tìm nương còn bao thu.

 

[Khoán thủ: Xuân Này Khác Hẳn.]

 

ĐỘNG tình phụ tử để dắt đường

KHÁCH thành rơi rớt tốc thê lương

MỌI TRẬN ĐỒ LẬP AI CẢI LUẬT?

NƠI trần việc đến sao khỏi ương.

 

[Khoán thủ: Động Khách Mọi Nơi.]

 

CƠ [NGÔ][MINH] CHIẾU khuyên trần chớ lãng lơ

TÁI xuất chuyển xoay ĐỐ AI NGỜ

TẠO lập đời mới NGÀY KẾT CUỘC

ĐỜI mạt hiểu qua tu kịp giờ.

 

[Khoán thủ: Cơ Tái Tạo Đời.]

 

THẦY đây xét việc định an bày

KHUYÊN trần lành việc khỏi kiếp tai

TRẺ ai nấy hát tuồng lớp diễn

NHỚ biết thiên cơ LUẬT ĐỊNH THẦY.

 

[Khoán thủ: Thầy Khuyên Trẻ Nhớ.]

 

NHẬN pháp để truyền môn chiếu khai

THÁNH đức tái sanh đến nay mai

CHỈ chọn lọc vàng thau chuyến chót

TRỜI CHA THIÊN LUẬT ĐÚNG KỲ NÀY.

 

[Khoán thủ: Nhận Thánh Chỉ Trời.]

 

TRONG NAY MAI LẬP ĐỜI ĐẠI HỘI

CƠN LỌC SÀNG MAU VỘI CON ÔI

SÀNG LÀ KHỔ QUÉT SẠCH MỌI NƠI

SẢY RƠI RỚT KHÓ NGỒI YÊN CHỖ.

 

[Khoán thủ: Trong Cơn Sàng Sảy.]

 

TRUYỀN phê chiếu lịnh KHAI MÀN hiện

PHÁP THẦY đề cõi thế giáo khuyên

CHO nhân sanh thiện căn tụ về

ĐỜI biển khổ mọi nơi nguy biến.

 

[Khoán thủ: Truyền Pháp Cho Đời.]

 

THẤY thương trần cõi hạ thế gian

ĐỜI như bèo thây phơi xác tràn

MẮC tội biến khó lường không nỗi

NẠN ách gọi kêu thế giới than.

[Khoán thủ: Thấy Đời Mắc Nạn.]

 

THIÊN CÔNG XÉT luật đúng tội hình

ĐÌNH tưởng đổi thay họa sinh linh

XỬ xét giữ thân đừng để họa

PHẠT răn chánh trực rõ nét minh.

 

[Khoán thủ: Thiên Đình Xử Phạt.]

 

NHỦ lòng thương trẻ THẦY gọi tu

KHUYÊN khắp năm châu chớ chần chừ

CON ơi tận diệt còn chi nữa

TRẺ mất còn đâu trí đừng mù.

 

[Khoán thủ: Nhủ Khuyên Con Trẻ.]

 

SAO con khờ quá chẳng biết tu

TRÁNH dữ về lành học nhân từ

KHỎI gặp cơn biến ngày sắm tới

THIÊN tướng khắp phương THẦY báo thư.

 

[Khoán thủ: Sao Tránh Khỏi Thiên.]

 

CHA TRỜI THẦY gọi trẻ từ đây

MONG con tin tấn học ĐẠO THẦY

CHỜ ngày danh xứng gặp kỳ chót

CON của Rồng Tiên Việt ngày mai.

 

[Khoán thủ: Cha Mong Chờ Con.]

 

ĐỔI LUẬT định MÀN BA XỬ [đã] khởi

THAY TRẬN ĐỒ THIÊN áng khắp nơi

TRÁI PHÁP KỲ công lý địa môn

ĐẤT VỞ cạnh đừng gây nên tội.

 

[Khoán thủ: Đổi Thay Trái Đất.]

 

TRỞ hiện cứu lời THẦY ban rãi

VỀ thế gian ráng tỏ cơ này

THUYỀN THẦY chèo truyền SÁM PHÁP cơ

CHÓT đón rước hiền lương sẽ thấy.

 

[Khoán thủ: Trở Về Thuyền Chót.]

 

LỜI cơ thành thật tỏ phân khai

TA THẦY TRỜI CHA truyền đạt ai

DẠY ĐẠO đâu mua đùa nói kẻ

CHUYỂN thế sự người mấy không sai.

 

[Khoán thủ: Lời Ta Dạy Chuyển.]

 

TA TRUYỀN CƠ ĐẠO ĐẠI KỲ BA

LÀ TRỜI MỞ CỬA THIÊN ĐÌNH TÒA

CHỦ màn ai rõ khôn trí mở

KHÁCH ĐẾN KỊP LO DỰ LONG HOA.

 

[Khoán L: Ta Là Chủ, Khách Đến Kịp Lo Dự Long Hoa.]

 

TẠO thiện từ đây thử đi con

LẠI nhắc trẻ thơ tạo phúc bòn

CUỘC [đào] thải dữ nhiều mười hết chín

ĐỜI còn bao nhiêu hướng thiện nhơn

 

[Khoán L: Tạo Lại Cuộc Đời [Xem] Còn Bao Nhiêu Nhơn Hướng Thiện.]

 

HUYỀN MINH cơ giáo truyền cho ai

CƠ duyên tạo được dạy hiền tài

ĐẠO tròn sứ mạng truyền cơ giới

LÝ LUẬN CHỜ NGÀY ĐƯỢC TRAO TAY.

 

[Khoán L: Huyền Cơ Đạo, Lý Luận Chờ Ngày Được Trao Tay.]

 

NGÀY mở hội THIÊN ĐÌNH cơ soạn

MAI hát tuồng trình chiếu thế gian

THẤY đổi thay vũ trụ vòng cầu

RÕ SẦU THẢM THÊ LƯƠNG DIỆT TẬN.

 

[Khoán L: Ngày Mai Thấy Rõ Sầu Thảm Thê Lương Diệt Tận.]

 

TU học từ nay cố định tâm

HÀNH đúng ráng lo đạo đời làm

CHÁNH tâm thể hiện đời mạt pháp

TRỰC hiền Bồ Tát tại cảnh phàm.

 

[Khoán L: Tu Hành Chánh Trực [làm] Hiền Bồ Tát Tại Cảnh Phàm.]

 

KHÓ buổi mòn hao hết bảy tiêu

MÀ ba còn đó lại lọc nhiều

TRỐN đâu cho khỏi LƯỚI TRỜI LUẬT

CẢI HỐI MAU TU KẺO NGÃ CHIỀU.

 

[Khoán thủ: Khó Mà Trốn, Cải Hối Mau Tu Kẻo Ngã Chiều.]

 

BIẾT tu tạo phúc rõ trí khôn

LO trước rồi sau mới hưởng dồn

MỚI làm chút phước lo rao bán

HƯỞNG ĐƯỢC GÌ ĐÂU BỞI TIẾNG ĐỒN.

 

[Khoán L: Biết Lo Mới Hưởng, Được Gì Đâu Bởi Tiếng Đồn.]

 

HỌC đạo THẦY ráng lo đi tới

RÀNH chữ tu cơ giáo của TRỜI

SÁU lo thân niệm mãi an lần

CHỮ NIỆM PHẬT NHỚ HOÀI CON HỠI!

 

[Khoán L: Học Rành Sáu Chữ Niệm Phật, Nhớ Hoài Con Hỡi!]

 

MONG trận này con trẻ lo tu

TRẺ dậy đi lo việc cần cù

HIỂU lời THẦY ai lười biếng họa

LẤY LẠI TẬN TÂM LỰC SỬA HƯ.

 

[Khoán L: Mong Trẻ Hiểu Lấy, Lại Tận Tâm Lực Sửa Hư.]

 

BẮT ĐẦU 27 ĐOẠN LIÊN HOÀN THẤT NGÔN TỨ CÚ:

 

ÁNH sáng NHIÊN ĐĂNG rọi khắp trời

SOI thấu ba cõi tỏ rạng ngời

TƯỞNG cõi Ta Bà là hạnh phúc

NGỜ ĐÂU HỐ VỰC BIỂN KHỔ VƠI.

 

[Khoán L: Ánh Soi Tưởng [Là], Ngờ Đâu Hố Vực Biển Khổ Vơi.]

 

KHỔ vơi say đắm dục lạc tưởng

TRẦN ai đọa kiếp bến nào nương

THAN ôi thế sự khi nào dứt

NGHIỆP LỰC NẶNG NỀ MÃI TAI ƯƠNG.

 

[Khoán L: Khổ Trần Than [Van] Nghiệp Lực Nặng Nề Mãi Tai Ương.]

 

TAI ương khổ khổ luân hồi kiếp

LẠC mê từ lâu ngộ cho kịp

NAY ánh NHIÊN ĐĂNG rọi cùng nơi

HỮU DUYÊN KHÁ BƯỚC TU HÒA NHỊP.

 

[Khoán L: Tai [Ương] [Mê] Lạc Nay Hữu Duyên Khá Bước Tu Hòa Nhịp.]

 

Hòa nhịp làm sau được vững bền

Làm sao gắng chí dạ đừng quên

Rừng mê lạc hướng quanh quẩn khổ

CỰC LẠC KỀ BÊN MÃI CHẲNG LÊN.

 

Chẳng lên chưa tỉnh giấc nồng say

Tài tiền lợi lộc mãi khổ hoài

Dễ gì ra khỏi trần ai chốn

Hạnh phúc [chẳng] thấy đâu cứ tranh tài.

 

Tranh tài chẳng khác gì lao ngục

Bởi tiền nhân căn thiếu lo phục

Oan gia đền hiện tại ma utu

Sống thanh đạm chính tu cội phúc.

 

Cội phúc nhàn lắng nghe đức đạo

Đạo đức tu bởi thấy tu sao

Này con ơi tiền trần mộng ảo

Một phúc vui bởi nó mới nhàu.

 

Mới nhào lộn hại nguy rất khổ

Kiếp trầm kha nghiệp chướng vướng vô

Mãi xuống lên sanh tử liên miên

Bao vây mãi dễ gì dứt bỏ.

 

Dứt bỏ đời khỏi bận lòng đó

Tâm khỏi lo tu tập tùy cơ

Không con vợ không buộc ràng thúc

ĐỊNH dồi trau sáng suốt THẦY chờ.

 

THẦY CHỜ TRẺ CHÈO THUYỀN PHÁP KHỞI

GIỮA BIỂN KHƠI KHUYẾN GIÁO KHẮP NƠI

Tùy căn cơ vui nước trí nhân non

THẦY bày giải pháp ra phúc cội.

 

Phúc cội tu thong dung tự tại

Chơn tâm hiền hạnh phúc cân đai

Tánh từ bi tâm đạo lặng nhàn

Đó hạnh phúc vậy tu tu phải.

 

Tu phải biết lối đường thấu rõ

Xem sách kinh nghe pháp ai nhờ

THẦY dạy rõ thiệt hơn tự sự

Trong ba vạn sáu ngàn ngày ớ.

 

Ngày ớ THẦY ru pháp đạo

ĐẠI ĐẠO KỲ BA xuất thế nào

Con muốn tu muốn học ra sao

Đem BÁC ÁI lấp bằng đời tâm hảo.

 

Tâm hảo quyết khởi lên sáng tỏ

Việc giả trần con chớ mộng mơ

Phải hy sinh phụng sự dân tình

Đem đuốc huệ sáng soi thế rõ.

 

Thế rõ tục khách trần tiến tới

Chẳng nở nào vui hưởng thảnh thơi

Vì chúng sanh người chết khổ đành

Hồi xét lại thôi tu con hỡi.

 

Con hỡi nhớ lời THẦY chuyển mãi

Vì xót thương nguy biến thiên tai

ĐẤNG TỪ TÔN CHA khởi khiến si

Kêu khách tục khá nên tu vậy.

 

Tu vậy biết con ôi tự liệu

Bước chậm sau nắng hạ ngã chiều

Mấy trận vong tan rã điều hiu

Chôn thây tử chẳng kình chẳng thiếu.

 

Chẳng thiếu tai thở than sao kịp

Hỡi con ôi rất tệ mau kíp

Khi tắt hơi ba bữa thúi ình

Rồi tan rã tiếp luân hồn tiếp.

 

Hồn tiếp khổ nghe theo yêu quỷ

Trược của ai bể hải xác thiêu

Nhìn ngó xem trần sắc trên đời

Thân nhơ trược không người lấp thúi.

 

Lấp thúi rã hồn thêm tơi tả

Lòng dục sanh khi sống ác tà

Đời vật chất của ma trái ngược

THẦY khuyên con trọng đức nhẫn hòa.

 

Nhẫn hòa được người tu nhớ kỷ

Tham sân si là quỷ nó ghì

Lòng đạo đức viễn cao thâm bực

Đó con ôi nên mở từ bi.

 

Từ bi THẦY quán soi thấu cả

Có phải chăng con trẻ hiểu ra

ĐẠI ĐẠO NÀY CỦA BẬC THẦY CHA

Ráng tu con kẻo trể uổng mà.

 

Uổng mà trẻ THẦY ngồi chờ mãi

Cố gắng tu đạo quả ngày mai

Lòng các con ai có hay chăng

Tu kẻo trễ mau lo gặt hái.

 

Gặt hái quả nghe THẦY chỉ dạy

THẦY dạy rằng nên rõ lúc này

Ham vui chơi bỏ học được chăng

THẦY buồn lắm con ơi tai hại.

 

Tai hại đến ập ùa nhanh chóng

Nên hôm nay THẦY điển THẦY mong

Nên con phải bền tâm cố gắng

ĐẠI ĐẠO RA cố nắm trong lòng.

 

Trong lòng tu bước đường hối cải

Lắng nghe THẦY phân giải hôm nay

Con hỡi con giông tố bi ai

Đời manh mỏng lụn tim dầu chảy.

 

Dầu chảy lụy cháy lan con hỡi

Nên ham chi vàng bạc xe hơi

THẦY mượn thân xác điển kêu đời

Mau thức tỉnh đường tu chạy tới.

 

HẾT 27 ĐOẠN LIÊN HOÀN THẤT NGÔN TỨ CÚ


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2022_07

 

Này con trẻ lắng nghe THẦY chỉ dạy

Cuộc đời đầy sóng gió khổ sầu đau

Con muốn tu ý lời THẦY dạy mau

Như con tỉnh con mau mau tự hối

 

Con chẳng rõ nên con còn tăm tối

Lòng ác tham danh lợi mãi hoài chăng

Bước đường tu hạnh phúc mấy ai bằng

Người tham lợi sắc tài danh phải chết

 

Thương cho trẻ đôi lời gieo đạo kết

Gương THẦY soi dìu dắt con hôm nay

Phước duyên con thành tựu cũng nhờ đây

Nay THẦY chỉ con luôn luôn ghi nhớ

 

Dầu gian khổ gắng bền tâm THẦY độ

Nên phủi trần bợn cho hết nghe con

Này con ôi đạo quả muốn vuông tròn

Cho con biết trên bước đường hành đạo

 

Trong kỳ qua duyên lành THẦY chỉ giáo

Cải huấn nhơn thường nhắc nhở đến con

Quy đạo tâm được điển dạnh ước mong

Đọc kinh pháp tự con thời giải thoát

 

Này con trẻ THẦY giải phân mạch lạc

Sửa trau mình trên rộng xét công minh

Điển THẦY đây chỉ dạy bước tận tình

Nhiều hầm hố gốc gai già đen tối

 

Càng thỏa thích tật còn gây tội lỗi

Khuyên nên kiêng không nhiễm mê cảnh trần

Vướng nhằm khổ loạn tánh phải hư thân

Đời người tựa chòm mây bạc lơ lững

 

Cho con biết ngàn năm muôn THẦY dựng

ĐẠI ĐẠO này THẦY rãi khắp mọi nơi

Lòng từ bi THẦY sao nỡ diệt đời

Gẫm con trẻ cõi sầu lo than khóc

 

Mong chờ con vững bước tu lo học

Sắp đến giờ đuốc huệ dắt chỉ đàng

Duyên mắn may thọ ký được truyền ban

Tu để cứu chúng sanh vơi bớt khổ

 

Cơn biến loạn người không niệm Phật cố

Nên đắm chìm nạn ách biết ngờ đâu

Nhắn nhủ chung già trẻ khắp năm châu

Mau dứt bỏ sớm mau lo tu đức

 

Mau giải thoát thân mình còn trần tục

Mãi nạn eo chuốt lấy niềm khổ đau

Khuyên gần xa niệm Phật lòng sáu câu

Họa phúc đến tận mình lo tận hưởng

 

Vàng bạc ngàn cân kho đâu thế chướng

Của trên đời giả tạm hết con ơi

Thế nên THẦY chỉ dạy mấy đôi lời

Thân giải thoát tục trần không vướng bận

 

Một giấc mê sao người say quá tẩm

Nẻo lợi danh che lắp cả đời tu

Là CHA lành dạy con chớ mây mù

Tu giải thoát mau nghe lời nhủ khuyến

 

Hể có thân bệnh này bệnh nọ đến

Bởi vô thường không đợi tuổi ta già

Về Diêm Chúa Thập Điện bị hành hạ

Giục thúc hoài ai cười nói mặc ai

 

Thay biến đổi đừng say ngũ ngũ say

Lời điển thơ pháp tủa nhủ người đời

Kìa con quỷ vô thường kia đang tới

Tiếng chuông vàng giục tỉnh thế giới ra

 

Thế sao con cứ mãi đắm theo tà

Con nên nhớ lời THẦY hôm nay chỉ

Đạo muốn thành thuần tâm cho thuần túy

Thuyền khuyên con con chớ bỏ tu nghe

 

Phật Thánh Tiên khuyên định đạo thuyền bè

Mà cố gắng này con ôi đạo quả

Suy nên gẫm tham mồi câu vướng họa

Ráng con ôi là nghiệp quả phải nhồi

 

THẦY đem ân dạy đạo khắp mọi nơi

Con chẳng rõ nên THẦY đây dìu dắt

Thức tỉnh chưa thiên tai dần ùn phát

Chết chóc nhiều ách nạn người đắng cay

 

Giữa lúc này bão tố hại muôn loài

Gió giông bão nước lụt dâng chết ngộp

Phải cảnh tỉnh mộng mê người ra tốt

Ách nạn nhiều sao nhiểm mãi đám say

 

Sắp thiên tai dòng nước cuốn xác thây

Người và vật tránh sao chìm đắm khỏi

Thủy triều đại xác thây nằm chật lối

Thế sao người chưa thức tỉnh tu hành

 

Thiên tai khổ phải chăng nghiệp nhân sanh

Giữa tình cảnh chiến tranh thêm thời loạn

Lớp rục rã dao gươm bom lửa đạn

Này con ôi chết thảm số kể ra

 

Mười hết bảy ngọn gió bão xem qua

Ba còn lại sàng qua còn chỉ một

Nỗi thương tâm con mau tu kịp chót

Thảm cảnh nhiều thì chết một chỗ chung

 

Cảnh đau thương sắp tới thấy cơn run

Thương con trẻ quả nghiệp tạo gây để

Chết trước mắt đớn đau thôi mặt kệ

Nên bao người chìm đắm phải tự lần

 

Rồi hụp trồi thảm cảnh diễn tiêu thân

Lều bều xác trôi nhà tróc gốc gảy

Tiếng xiết rên của muôn người thiêu cháy

Nỗi thương tâm đã xuất hiện lần lần

 

Vậy hỡi con có tiền gạo thí cần?

Có áo quần dầu thuốc hãy đem cho

Chén cơm no lót dạ được ấm no

Ôi quí báu cơ hội tu phước thiện

 

Lắm người chẳng nghĩ tu thường thiện nguyện

Cũng lắm người sâu mọt thừa hội cơ

Ai biết làm phước báu quý sau nhờ

THẦY lên tiếng con ôi làm ơn nhớ

 

Ai mê muội trước mắt không ghê sợ

Thì tới đây phải nhồi trả tạo gây

Tiếng kêu cứu giữa biển chìm xuống đáy

Người chết nhiều người chết mẹ chết con

 

Kẻ chết anh con nhỏ việc chi còn

Cảnh trạng thế khóa òa trong bảo tố

Thế gian này nước đẩy trôi trên đổ

Không dứt tay màn tới khổ làm sao

 

Khổ diễn ra trên thế giới đồng bào

Nhà cửa đổ ôi thôi còn chi nữa

Cơn bão táp cuốn trôi nhà trôi cửa

Súc vật đều theo dòng nước cuốn trôi

 

Bởi tai trời THẦY báo chỉ con ơi

Thảm thương nhứt trẻ con nào hay biết

Gió nguồn thổi nhấn chìm mau tu riết

Quét sạch rồi mới tỉnh thức còn đâu

 

Phúc hữu duyên ai nghe pháp điển hầu

Hầu THẦY điểm đạo mầu thay quý lạ

Vậy nơi đây xác này THẦY đáo giá

Nói đạo lành cứu cánh độ trần ai

 

Chơn truyền theo tu ráng chí miệt mày

Tây Thiên đáo độ mình qua biển khổ

Nghe qua loa tỉnh tu mình giác ngộ

Hạnh đức hiền nhờ có được tấm lòng

 

Lời THẦY dạy đời là cơn ác mộng

Ráng tỉnh tâm con chớ đừng say

Đoạn tận lìa nóng giận tâm cang cháy

Lửa phừng lên nguy hại lắm con ơi

 

Giận mất khôn không biết cách đối đời

Còn sân giận đốt sạch tiêu tánh Phật

Khi bốc cháy tràn lan tâm con mất

Khó bảo tồn quá giận rồi mất khôn

 

Ra oai hổ con thích lắm sao không

Ai tôn con bậc quân tử cứ lành

Này con hỡi tu hành gắng bền tâm

Lở gây tạo âm thầm lo cải sửa

 

Con nên mở lòng từ bi hằng bửa

Rãi lòng thương điều hỉ xả khoan dung

Rèn tâm chơn bác ái khắp tận cùng

Nên tha thứ lượng từ bi diễu thẳng

 

THẦY phân giải trần gian là cõi tạm

Không nhiểm cầu vọng tưởng phải tiêu ma

Mê nhiểm nó nhiều phen phải tiêu rã

Cứ mãi đùa xây loạn tánh cuồng tâm

 

Khuyên trẻ thơ đừng bất hạnh rốt hành

Luận nhơn quả rồi hại cả gia đình

Ỷ tài hay sức mạnh đồng tiền linh

Mà sai khiến người ta thật tinh xảo

 

Lầm con người miệng nói tu tâm đạo

Ít có ai xây tạo giúp cho đời

Lợi riêng mình vật chất trọng hơn người

Che tâm trí lu mờ bổn tánh thiện

 

Ôi nhắc đến THẦY đây chua chát tiếng

Mượn xác trần chiếu điển mở pháp khai

Phi cho kịp bước lên trên tự tại

Áo y vàng đen trắng đủ màu tươi

 

Trải thời gian nghe pháp vẫn định ngồi

Tâm tỏa sáng như gương đài nguyệt cảnh

Tìm lẽ sống tâm là chơn phúc hạnh

Chốn thanh nhàn tựa thắng cảnh thần tiên

 

Tu là cội phúc cả đời THẦY chuyển

Xét gẫm qua tầm đạo thoát trần ai

Tu hạnh phúc những điều THẦY giảng dạy

Tùy căn cơ THẦY dạy cứu độ đời

 

Này con hỡi cuộc đời đây sắp tới

Khổ dương trần giọt lệ bởi ách tai

Này con ơi vạn vật mất còn ai

Con nên rõ cuộc đời còn sanh tử

 

Đau khổ mãi tại con gây nghiệp dử

Hạnh phúc đâu không thấy hỡi sao con

Tưởng đâu rằng trần gian chẳng tiêu mòn

Không không phải đâu con đừng nghĩ thế

 

Thấy cuộc đời giết nhau chung dồn bể

Này con ơi chẳng rõ giả tạm mê

Tìm cách chánh thân con được nhàn nhẹ

Tu làm sao được hạnh phúc cho mình

 

Tu cội phúc nghe pháp vững đức tin

Khai trí huệ dắt qua tận bến bờ

Tu hạnh phúc THẦY dạy đây con ớ

Điển lời thao bất tuyệt dạy con thơ

 

Lời lẽ THẦY cảm hóa đời tận rõ

Đừng ái tình oan trái khó tu con

Hợp rồi tan đời sanh tử chẳng còn

Vần xoay chuyển oan gia mối nợ

 

Thân này sống bất tử đâu mà trọ

Dây ái tình ràng buộc đó con ôi

Kẻ si tình vì ái tự sát đời

Muôn ngàn tội có chi đâu vui sướng

 

Mối oan trái ái tình người cứ tưởng

Biết đời nào con mới dứt bỏ ra

Bởi không tu vương vấn cõi Ta Bà

Vì tình ái lục dục nào thoát khỏi

 

Tình nguy hại vướng vô rồi khổ nỗi

Một phút vui mà khổ cả cuộc đời

Nghiệp oan gia khó thoát khỏi con ôi

Sanh tử mãi xuống lên lên mệt mõi

 

Muốn an lạc bỏ danh tài đi tới

Thì thương con đều hỉ xả khoan dung

Rãi lòng thương cho kịp chót kỳ cùng

Con nhớ lại thửa tiên bồng vui lạc

 

Đang chờ đợi xử phân người tà ác

Vì thấy con mãi lạc lối lầm đường

Tận cùng rồi sắp đến nhiều tai ương

Phải cam chịu chậm mau gì cũng đến

 

Thuyền dật dờ chờ con sao lại kén

Gió Đông Tây Nam Bắc khắp toàn cầu

Bi lệ tràn thương xót cả năm châu

Lầm lỗi lạc không kịp kỳ trở nữa

 

Tại con gieo nên CHA THẦY sàng lựa

Lựa nhơn lành gieo giống để ngày sau

THẦY kề lưng nhắc nhở trẻ từ lâu

Ban kinh pháp nêu danh thọ ký

 

Giữa lúc này sớm mau tu bố thí

Lại làm lành niệm Phật rèn tánh tâm

Thì đời con đâu đọa kiếp chốn phàm

Mau mau tỉnh con đâu còn vướng nữa

 

THẦY tạm điển ngâm thơ đâu chọn lựa

Vầng pháp tu chưa tỉnh giấc hay sao

Họa phúc ban ráng tìm bước ngộ nào

Ham chi giả tỉnh ngộ quay chơn lại

 

Đường thẳng lối đạo đức con quý phái

Cõi đời không hạ lụy bất cứ ai

Đứng lương tâm danh lợi phủi liền tay

Không gây nghiệp biết nẻo chánh đường về

 

Này con hỡi chớ tưởng lầm nhàn thế  

Cõi trân gian vật chất đều tiêu tan

Giả tạm là không giữ được bên thân

Đâu đem được món gì mà tích giữ

 

Khi tắt hơi con quỷ nó săn từ

Khiển sai lầm làm mất tâm chủ định

Nó còn che mất cả chân tâm linh

Rồi ngó liếc dường như người hồn mất

 

Diệt trừ gốc tập tu hiền tánh thật

Tham dứt đi căn cội vốn tánh chơn

Sân giận bỏ huệ khai thấu đức trọng

Si mê qua như đạo sẵn dành ngồi

 

THẦY khuyên con nên xa lánh cho rồi

Quán tâm niệm sắc trần là giả tạm

Ngó trực chỉ tiếng âm thinh phù thẩm

Nhiếp kim thân tâm ý phải định yên

 

Nghe pháp mầu THẦY dạy trẻ cơ duyên

Nghe đạo lý nghe những điều phù hạp

Nghe đạo đức cõi mê lầm chọn pháp

Nghe lời lành lẽ phải để vào tâm.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 122)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 189)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 139)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 889)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 895)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 834)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 853)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1605)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3627)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3158)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2931)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3231)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3804)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4679)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.