DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 29 Tháng 7 Năm Tân Sửu
05/09/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

THIÊN nhai KIM trọng luận hiệp công

Ngộ bổn tương nhơn ký quân đồng

NHỨT nhứt ngôn thính tư xuất cánh

Hạnh lý trực quan nguyệt cảm hồng.


[Thiên Nhứt Kim là thiên danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường, thế danh Thái Kim Anh, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.  Chữ KIM 金 kết hợp với chữ TRỌNG 重 thành chữ CHUNG 鍾.  Cho nên câu đầu có thể đọc là THIÊN NHAI CHUNG LUẬN HIỆP CÔNG.]
 

LIỄU liễu lẫm hoá tác nhơn đàng

Tha nại lưu phong trở lệ sang

Khước khước thực diện thanh nan hảo

Đáo thính tuỳ duyên hạ cân quàng.

 

LIỄU lai niên bất vận tân điền

HẠNH tiết bình quân phục vạn nguyên

Đáo trung mục hạ hồi khứ phục

Thành bảo như lôi hoả cấp niên.


[Liễu Hạnh là thế danh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng là Liễu Hạnh Tiên Tử và cũng là Ngũ Nương Diêu Trì Cung.]
 

Cứu chúng sanh thực hành sửa đổi

Biển tử sanh hành nghịch chưa vơi

Đã từ lâu tha lợi gia tăng

Khổ đau dập tối tăm tăm tối.

 

Tây Đông Nam Bắc dịch lộng lan

Ngộ chữ tu thân ắt thoát nàn

Đa sự do mình mau cải hối

Vọng vọng mê cơn liệu hoạ mang.

 

Tu các pháp thậm thâm hiểu được

Giác ngộ duyên thao lược duyên lành

Tu hành đầy đủ thân căn

Gặp pháp hữu phước khai đàn nhân thiên

 

Đời thống khổ đảo điên nhân nghiệp

Giác tu thân cho kịp đời nay

Dịch ôn tả bịnh đêm ngày

Hồi chuông cảnh giác vùi thây xác trần

 

Người gây khổ tự thân gây khổ

Biển nghiệp trần ta cố đức lành

Hỷ hoan hoan hỷ xung quanh

Tự tâm chủ được tu hành lặng yên

 

VÔ ĐẠI ĐẠO MẸ HIỀN LÃO MẪU

Dạy từ bi tâm hậu có dư

Phát tâm sáng suốt thiện từ

Tình thương lành nguyện tâm như tuyệt vời

 

Nay thế giới khắp nơi ách khổ

Kêu gọi mau tu bổ lánh nàn

Thiện lương niệm Phật bước sang

Tâm lành tươi sáng kho tàng ngọc châu

 

Tích pháp dễ từng câu để học

Được nhân duyên trên lọc lựa sàng

Mau mau tu gấp thoát nàn

Tâm cầu phát khởi tu sang liên đài

 

Chữ pháp đó nghĩa đầy thông thái

Hồi tỉnh tâm đọc mấy kinh thơ

Ai duyên hạnh ngộ sang bờ

Việc chi tài mạng mà chờ trông mong

 

Tuỳ cảnh biến ngoài trong công dụng

Hiểu được tâm sanh chúng làm sao

Tâm sanh địa ngục rớt vào

Kẻo nguy tâm ý tu sao kiến tà

 

Rằng nguy hiểm bá gia bá tánh

Khúc tri âm đạo chánh ân ban

Lỗi lầm hung bạo nghịch càng

Tức thời chịu đoạ ngục mang tan tành

 

Toàn thế giới gia tăng ôn dịch

Khắp các nơi người tịch tích tan

Kêu nhau niệm Phật toàn năng

Đau thương bớt khỏi trần gian vui vầy

 

Hướng tu tập những ngày động thế

Lực càn khôn xoay bế nơi đâu

Thì nơi đó sắp nạn sầu

Tử thần gõ cửa biết đâu mà lường

 

Nay pháp cương tỏ tường có được

Mau kịp tu đẩy trược nơi tâm

Được thân thật khó nơi phàm

Tạo công đức hội siêng làm thiện lương.

 

Chuyến này sanh chúng tự thân lo

Đò ngang hồi kết gắng sớm dò

Kỳ chót lo sớm không kẻo trễ

Ba khổ lấp vùi một chuyến đò.

 

Lệ mạt buồn vui khổ đến rồi

Không còn thao lợi chết ôi thôi

Hổi chuông cảnh giác ta mau tỉnh

Thức tỉnh nhẹ nhàng đi đến nơi.

 

Trâu gần nguy hiểm chẳng được yên

Trâu tâm cũng hiển một góc điền

Trâu cày cuộc kéo bao khổ nạn

Trâu rừng ai tạo khổ liên miên.

 

Khả vi tự tác thượng khả vi

Di đức di nhân bất khả y

Tắc thị thị tắc nhân thị tắc

Phục dã phi tâm chân mục chi.

 

Mục chi thâm tính vong kỷ hoại

Khẩu khẩu đa ngôn vô dụng tai

THÁNH HIỀN NĂNG HÀNH YÊN TỈNH LẶNG

Túc tri tri túc hữu lực tài.

 

Bất thủ bất thủ niên hoạn thế

Thiên thiên lượng vị dĩ bất tề

Chiêu hạ hối nhân thiên tác nghiệt

Dĩ thắng tác hung giải giải mê.

 

Điển diệu âm ngọc thanh mục lộ

Nhân trí túc tri hiển chân vô

Thiền tâm thể lộ âm thanh phát

Tâm phúc phúc tâm cảnh giới đồ.

 

Trần ai giả lòng nhân hoạ hoại

ĐẠO KHÔNG HÀNH QUÁN PHÁP KHÔNG LAI

Tâm là gốc khởi tâm thiện ác

Giải thoát an phát ý chánh mài.

 

Đời đã tới giáo khuyên việc rõ

ĐỨC NGỌC HOÀNG CHẲNG BỎ MỘT AI

Sao người chẳng một khi đặng giải

THƯỢNG ĐẾ ĐỊNH TRONG NGOÀI RỒI TỚI

 

Mãn lo lành bày tỏ trần người

Chín sáu ức con người căn mạng

Hội Long Hoa trần hạ lăng xăng

Lớp ôn dịch mở màn vừa kéo

 

Lớp ngập lụt chạy lo sợ nghèo

Lớp tà quỷ bám theo thân nọ

Lớp bịnh hoạn côn trùng sâu bọ

Lớp khốn nàn nghèo khó khổ lao

 

Lớp mất cha mẹ đổ lệ trào

Lớp con lìa lao xao lửa dậy

Lớp cả nhà lăng xăng bỏ chạy

Lớp lửa bay rực cháy tiêu tan

 

Lớp kẻ thời nát ruột tim gan

Lớp đau bấy tràn lan thế giới

Lớp nước ngập binh đao trận tới

Lớp hổ lang ta nói héo von

 

Lớp sấm nổ người mất kẻ còn

Lớp ma quỷ dấy con người khổ

Lớp dữ mất mà coi lọt hố

Lớp thây xác trôi bờ nó nổi

 

Lớp giặc kia chinh chiến các nơi

Lớp phù tang việc đời thảm khốc

Lớp cạnh tranh cấu xé lừa lọc

Lắm cơn giông chất độc chảy ra

 

Tranh tước quyền thoái hoá mê tà

Nên điều thảm bá gia tan nát

Lời giục thúc tu hành tâm phát

Cơ trời xoay chóc lát tiêu tan

 

Việc đến nơi thưa thớt lần lần

Muốn vượt ải ta cần tu gấp

Tới xem qua cảnh hư Tiên Phật

CUỘC VÉN MÀN ÔI THẬT THIÊNG LIÊNG

 

ĐIỆN NGỌC RA THẤY CHÍNH CỬU THIÊN

MẦU NHIỆM PHÉP NGỌC TUYÊN PHÂN ĐỊNH

Phân chư quốc nơi nơi hãy tỉnh

Cuộc hầu gần chờ lịnh biết lời

 

Nước ngập tràn mau tỉnh dân ơi

Chúng thưa thớt dòm đời có mấy

XEM HƯ THIỆT BẤY GIỜ RÕ THẤY

MỞ CUỘC MÀN CHẾT BẢY CÒN BA

 

Quỷ nhiều ma đang quấy trần hà

Thêm đại dịch dữ a tan nát

Ngừa đặng đâu mới biết Trời Phật

Thế liệu toan tất bật chẳng an

 

Thuỷ kiệt phong cảnh báo nhân gian

Bầu trái đất nứt đang vận chuyển

Xế chiều Tây thảm thương ách biến

Thấy quỷ ma nó khiển sinh linh

 

Bởi do tâm bày ác không tin

Có nhân quả nay mình phải chịu

CỐ nói trước lâu nay lo liệu

Hội lập công phải chịu lọc lừa

 

Mẹo tới đây thi đức bản thưa

Thưa đạo đức vì chưa căn hạnh

Thi đạo đức chọn lành bản tánh

Bại hay thành chờ lãnh nay mai

 

Cơ chuyển xoay trường thi qui lại

Đợi chờ xem CỐ khải lắng nghe

Hoa Long tới nhìn xem NGỌC ĐẾ

Định phân đồng công lẽ một ngôi.

 

CỐ HỶ THƯỢNG ĐỘNG kêu kêu gọi

HỶ biết phong thần dựng bản coi

LÂM hạ xuất thế thiên binh tướng

SAN hướng Nam tri chuyển biến hồi.

 

Tịch tịch tình tình tang tang

Rồi đây thấy khổ xóm làng phân ly

Sau một trận dịch sao y

Sau coi biển sóng việc chi ở đời

 

Thây trôi không lấp thúi hôi

Nước không mà uống cõi đời chiều mai

Lao xao bịnh tật không thầy

Thời cơ manh mỏng gái trai bây giờ

 

Không lo tu kịp đặng nhờ

Đến ngày diệt tận co giò chạy đâu

Vong tồn sau chót mà rầu

Bởi trần gây tạo hồi đầu sớm mai

 

Lưu truyền Đông Bắc Nam Tây

Thời nghe nghĩ lại gái trai trẻ già

Hội Long tu niệm vượt qua

Lựa coi nhiều ít lập ra đức hiền.

 

CỐ cảm thương trần sắp sóng to

HỶ trên mây bạc giữa thời lo

THƯỢNG buồn bốn phía không yên giấc

ĐỘNG chuyển càn khôn đẩy chuyến đò.

 

Đàn kêu hai mốt giữa đàng

Thế suy cùng động rần rần lặn trăng

Đàn kêu trâu kéo đất bằng

Gió Tây Nam Bắc Đông càng thắm âu

 

Đàn kêu trâu cụng suy bầu

Bốn phương đổi gió quay đầu chuyển âm

Đàn kêu dần tới hỏi thăm

Cọp rừng dằn dữ chịu cam thảm sầu

 

Đàn kêu mạt kiếp đâu đâu

Báo nguy là chẳng còn lâu thì giờ

Đàn kêu trước đó huyền cơ

Tương lai dữ dội xác xơ lược trình

 

Đàn kêu ách khó giữ mình

Chịu cơn quỷ vận chỉ nhìn vong suy

Đàn kêu thay đổi lạ kỳ

Đổi thay nhân vật một khi phạt hành

 

Đàn kêu vùi lấp trần sanh

Địa cầu tan rã chúng sanh nhân loài

Đàn kêu một nấc bước sai

Diệt thì lần chót trong ngoài một phen

 

Đàn kêu nhắc nhở chớ quên

Đời sắp thảm khổ ta nên qui hồi

Đàn kêu bước khéo về ngôi

Hữu căn hữu phước biết đời hậu lai

 

Đàn kêu ai thấu thở dài

Xa đường tội lỗi bỏ ngay làm lành

Đàn kêu đạo đức tu hành

Thuận theo thiên lý khôn lanh mà về.

 

CỐ đạo bàn qua dạo ngồi chơi

HỶ bày tỏ nổi tiên tri lời

THƯỢNG đảnh đối đầu trừ gian ác

ĐỘNG xào trâu gậm cụng thây phơi.

 

ĐỘNG tiếng ai bi xiết ưu phiền

THƯỢNG PHỤ luỵ tuôn mẹo chưa yên

HỶ xả kêu riết lo tu tập

CỐ gắng gian lao thoát đảo điên.

 

Duyên sự chờ trông rán tu sang

Gặp Hội Long Hoa sảy lựa sàng

Lo tu bồi đức ra khỏi loạn

Nhịn trầu thuốc biến CỐ ý ban.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1879)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2898)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2759)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2746)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3842)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3787)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3599)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4779)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5139)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5016)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.