7:39 SA(Xem: 458)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 715)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1055)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 923)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 1563)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 1165)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 2973)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 2229)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 2517)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 3363)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 3101)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 2975)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
6:57 CH(Xem: 3471)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
6:08 CH(Xem: 2114)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.