DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM CANH TÍ

22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 1 tháng 5 năm Canh Tí
Ngày 21 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC KINH
Phẩm Di Đà Kim Sắc Nhạn Thinh
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_42
 

Diệt tiêu tiêu diệt kiếp nhân sinh

DI ĐÀ hằng mở chuyện DUY LINH
Rằng mau tỉnh giấc vượt mê biển

DI ĐÀ KIM SẮC PHẨM NHẠN THINH.

 

[Chữ Nhạn bộ Chuy: danh từ có nghĩa là thư tín, tin tức, thông điệp. Thinh = thanh = lời. Kim: đương lai, hiện tại. Sắc: sắc lệnh, răn bảo.]

 

TĨNH TÂM phút xét suy thời loạn

TÂM TẤT THỊ PHẬT cũng kề gần

Ngày giờ giây phút bụi trần rũ

ĐẠO ĐÂU XA bởi lòng thoái sân.

 

Ngắm cảnh trần hoàn hợp lại tan

DI ĐÀ PHẬT TỔ vọng xa gần

Xót thương kẻ thế mãi mê muội

Cung đàn sáo nhạc mãi âm vang.

 

Sông mê khổ thoát lòng cầu ước

PHẬT muốn thế ni TẠNG TRÍ LƯỢC

PHẬT ĐƯƠNG THỂ GIẢI NHÂN GIAI CỌNG

KHAI TRÍ TUỆ CĂN LINH THÔNG BƯỚC.

 

Cứu nhân khổ nạn cõi Ta Bà

Hiện ánh mười phương diệu diệu xa

LÒNG TỪ THƯƠNG XÓT NHÂN GIAN CHÚNG

DI ĐÀ PHẬT TỔ PHÓNG QUANG TÒA.

 

Trần ảo vần xoay bạc ác hung

Điên đảo đảo điên độc dữ cùng

Chúng sinh u ám tối tăm loạn

Nước bể lệ tuôn đoạn thảm chung.

 

DI ĐÀ BI ĐẠI đời sa đắm

PHẬT TỔ hư vô hướng thiện tầm

Bụi trần phiền não oan gia nghiệp

TÂM KINH TU ĐỨC LỰC VÔ [VI] THÂM.

 

Sổ vàng ghi chép ác thiện toán
Nhân gian xa gần nước muôn dân

Hư không y thượng thiên sắc thế

Thiện pháp mô trì giả chúng nhân.

 

Túc thần túc trí nhân ái kính

Phổ độ cảm hóa bi cứu linh

Linh nhân lợi lạc phương thường kiến

PHẬT QUÁN TỪ BI THỜI HIỆN THINH.

 

Nhân sinh ly loạn nhân nạn dữ

Oán tất hãi kinh nhứt thiết chư

Nhận thu bất tận tu vô lượng

Diệt khổ đắc sinh phiêu phiêu như.

 

Tâm là quý nhứt chớ coi khinh

Đừng mê đừng loạn bởi tâm mình

DƯỠNG TÍNH AN THẦN TÂM PHẢI ĐỊNH

CHO KHIẾT CHO TỊNH MỚI AN BÌNH.

 

Mau tỉnh giấc nồng bớ nhân sinh

Tranh ăn tranh thứ tự giết mình

MỞ LÒNG QUẢNG ĐẠI TỪ BI CHÚNG

ÂN HỒNG NGỌC CHỈ SẮC BAN LINH.

 

TU mọi sự thế chính vững bền

ĐỨC TIN tính SỬA LÒNG cố tu

Làm nên biết rõ sanh kịp nền

Chuẩn phàm tục hoá thanh tao tự.

 

BIẾT HỐI TU TRÌ được thân nên

Hối kịp cảm tắc nam tín nữ

Ngộ đạo chí công sức lực truyền

Cải hóa trong sạch nợ trần rũ.

 

HÓA [THÂN] ĐỨC phúc nay đến Nước Thiên

Tránh mê kẻ thế muôn hồng tử

Dữ việc mọi đàng kiên tâm đền

THEO CHÂN ĐỨC PHẬT TÒA VÀNG NGỰ.

 

LÀNH NHIỆM KỲ THAY LÒNG MỘT NIỆM

Cảm hóa mai sau mọi đàng tu

Đức vẹn bền chí năng hành thiện

HÓA GIẢI BI AI ĐẠO ĐỨC TU.

 

Chúng sanh phiền não lộ tắc [tức thì] phiền

ĐỨC hoán thông vô thiên thủ thiên

NIỆM PHẬT PHẬT ĐỘ LINH SANH CHÚNG

HIỆN THÂN VỚT KẺ ĐỐI PHẬT TIỀN.

 
Muôn dân sĩ tử

BI TỪ MỞ LÒNG

MỘT LÒNG MỘ ĐẠO

Tận đạo thần tôn

Báu muôn phần quí

Một khi thoát nạn

Tiêu tan bịnh tai

Đông Tây Nam Bắc

Thời lạc tiêu tan

Ân cần niệm Phật

Thời tất ách tai

Khi nay sóng gió

Túc mô thông lực

TỈNH THỨC KIẾN PHẬT

CÓ ĐỨC CÓ NHÂN

THẾ TRẦN GIÁNG ĐỘ

Nạn khổ siết bao

Cảnh nào hẹp lối

Hại người gớm ghê

Đục mê nặng nề

Lối về chẳng rõ

Bảo cho đường lối

VIÊN HỘI NHỨT LINH

Tiền sinh trái nghiệp

Vạn kiếp oan thù

Người u ám đọa

Vạn khổ liên miên

Trần miền trầm luân.


Tầm cơ linh giác độ nhân sanh

Long Đình thị hiện THIÊN HOÀNG thành

Chiếu soi điền trụ muôn sự khó

Sắc mà sắc vẫn TRỜI ban lành.

 

Định tâm an lạc một lòng thành

Ngộ tâm kiên dốc não rũ thanh

TRÌ KINH TU ĐỨC BÌNH AN THỌ

ÔN NHU TỪ BI ĐẤT PHÚC LÀNH.

 

Rõ ràng bệnh tật tai ách lửa

Tội ác xét ghi tỉnh hồn chưa?

PHÉP TRỜI PHÂN MINH kiêu ngạo tội

Hỏi đến tiêu tan sao thớt thưa.

 

Dương trần nhiều nỗi thảm thương vong

Chúng sanh chẳng biết rộng Lư Bồng

Phận hiền thắc [sai lầm] cũ tựa TÙNG BÓNG 

Chuyển xoay Ngươn Ba chóng BÓNG TÙNG.

 

TỪ BI xem trọng lòng từ chúng

Kêu một cõi đời dụng năng khai

Đà rõ ý duyên CHÁNH PHÁP hái

Dựng cảnh Thuấn Nghiêu lại thời lai.

 

Trẻ già tựa cánh soi gương mãi

Cao Xanh điểm hóa tại tâm căn

Nhẹ nhìn Phương Tây định thức thần

Nhựt nguyệt phi đài vẫn Khổng Thánh.


Trổ Kỳ Tam, QUỐC dạy hồi sanh

Lắng nghe nhè nhẹ thanh sử kiết

Nghiệm kim suy cổ trời đất xiết

Tương tàn tương sát thiệt tranh ao.

 

Nay thời tăm tối biết thế nào
Mau mau tỉnh ngộ lau Phật cảnh

Gốc tích người xưa điểm kiểm thanh [lọc]

Lòng giục ngắm nhìn tranh nhân thế.


Gió Tây lay thổi đến chiều về

GẦY DỰNG CẢNH BỐN BỀ SÁNG CHÓI

SEN ĐÀI MỌC MỤC CHỒI ĐÂM TRỖI

Chỉ [cho] [người] thiện tu hành khỏi ngẩn ngơ.


DIỆU PHÁP LIÊN HOA CHUYỂN TRẬN CỜ

RÁNG HIỂU CHO RA rộ mới vui

Thức giấc ráng lên chớ có lùi

Nhủ khuyên người đạo trui rèn luyện.

 

HẠNH ĐẠO RÁNG TU, GIẢI ĐẶNG LÊN

NẾU TU PHẢI MỨC NÊN GIẢI TỤC

GÌN CÂU LỤC TỰ THÂN HẠNH PHÚC

MỚI LÀ ẨN Ý LỤC [TỰ] DI ĐÀ.


Khai tâm bổn thiện nêu rõ dạ

Cố gắng tầm xem hạ cổ bài

Chỉ trong bốn bực Long Lầu giải

CHIẾC BÓNG TỪ BI TÁI HẠN KỲ.

XUẤT THẾ gian truân giải nan phỉ

KHẢ ÁI DUY TÂN lý ngộ bày

ĐẤT NAM CHÓI RẠNG TỪ BI TRẢI

DIỆU HUYỀN [THIÊN] KIM CỔ TÁI LÂM TRẦN.


PHÁP THIÊN luân chuyển đặng tánh Bồng [Lai]

BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT THÔNG

Lái thuyền nang sóng vừng bốn vách

Duyên rộng khói lồng cảnh mục sông.


Hồng trần khó kiếm KHÁCH vào đây

NGỌN ĐUỐC TỪ BI CHIẾU SÁNG ĐẦY

Soi đường phơi trải phanh phui cạn

NHÃN QUANG THẦN NHÌN THẨM BAN MAI.

 
[Ý chữ "Khách" này nằm trong 4 chữ "QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO" của Bửu Sơn Kỳ Hương đã được tiên khải và lưu giữ hơn nửa thế kỷ.  Chữ "Khách" này là chỉ "Huyền Thiên kim cổ tái lâm trần".]

 
BÌNH MINH sáng trong trời nắng ấm

Gom hết văn thi tỏa trông tầm

Hội Yến điển linh thân thân diệu

Tây Cung văng vẳng CỐ TRUY thầm.
 
[Bình Minh = Minh Thiên = Huyền Minh = Huyền Thiên.]
  

SÔNG [HÀ] còn biển rộng tưới thân mang

Lòng son tha giác hướng định bày

THIỆN HIỀN SỨC MỞ NGÀI PHẬT PHÁP

DIỆU PHÁP THINH ÂM MƠ THẦN XOAY.
 

[SÔNG = ám chỉ HÀ, kim thân của Huyền Thiên. HÀ QUỐC = tên họ của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]

 
Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây

Một cõi HUYỀN THIÊN tỏa kỳ tài

Vẹt màn ngũ uẩn kỳ hồi khó

LÂM PHÀM thử thách thế nhân [có] hay?
 

Ráng niệm Nam Mô giải luật trần

NGƯỜI TU PHẢI RÁNG LẬP CÔNG HUÂN

KHAI CĂN MỞ TRÍ DIỆU THÂM ĐÁO

CHỮ TU CHƠN CHÁNH THOÁT VI NĂNG.

 

Ngày lẫn đêm MONG CẦU QUỐC ĐẠO

Cả đời hành đạo rõ âm hao

Quyết đi tới chốn non tiên cảnh

TỪ BI miệng niệm một cảnh nào.
 

Màu trời Hội Yến sớm qui về

Chèo cho ngay lối thoát kiếp mê

Dù cho khảo quả không lùi bước

Quyết chí tu hành dựa Bồ Đề.

 

Canh Tí bước sang cuối Thu tàn

Đảo lộn viễn cảnh đời chớp tan

Một khi TRỜI giáng hồi sinh tử

Ai thoát Tam Đồ khổ não nàn.

 

Tam Thiên Thế Giới tiêu trần cấu

NIỆM PHẬT NHỨT TÂM cảm hoá cầu

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN từ bi cứu

Nhân thế thời tiêu định sáu câu.

 

Mở phút vui đầy đủ nghĩa nhân

Thâm sâu ý nặng chạy lớp màn

Năng ngộ tạo hình mở ra ý

CHỈ BÓNG TỪ BI LỘ THIÊN HOÀNG.

 

Khai câu ĐẠO ĐỨC chiếu khắc sâu

Rộng tình BÁC ÁI cuộc trần bâu

Kiếp người chất chứa trần ai khổ

Tìm cõi tu hiền THÍCH CA MÂU [NI].

 

Vô hình thấm thía cảnh lòng nhân

Sức sống đời tận sắp đến gần

Sớm không tu tĩnh chẳng yên thân

THƯỢNG CỔ DĨ LAI NGHI GIÁNG TRẦN.

 

Ngưỡng thượng đàn xin có phúc duyên

ẤN SẮC DI ĐÀ CHỐN ĐÀN TIỀN

Kim quang chiếu rọi hoan nhiên toại

XOAY HƯỚNG TỪ BI BỞI CAO THIÊN.

 

Chiết thân rõ bóng ảnh vô hình 

Thần thông vận chuyển bởi tâm linh

Sắc khai nhựt nguyệt Phương Tây phản

Bộ máy thiên thiên chứa cuộc thình.

 
[Thiên thiên = ngày ngày.  Thình = gìn giữ, như cổ ngữ “thình lòng” có nghĩa là gìn lòng. Chiết thân = tách một phần linh quang/linh thể xuống thế. Nhựt Nguyệt = Minh = Minh Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế.  Phương Tây = ám chỉ Hoa Kỳ, chính xác hơn là vùng đất vàng California.]

 

TẠO THÍCH GIÁC THUYỀN CẨM NANG THƠ

CHÁNH PHÁP nghiêm mình một định chờ

Thao lược Đông phong tư nan lái

Chí tỏa tang bồng giải giấc mơ.

 

BỒ TÁT TỪ BI NGÕ PHẬT CHỜ

Phùng quang hạn mạch truyết tri cơ

TẠO THỂ HỮU VI, VÔ SẮC MỆNH

Gởi trọn Kỳ Yên đến bến bờ.


["Truyết" là chữ Nôm đồng nghĩa với chữ Triết bộ Xích chữ Hán có nghĩa là "thấu đáo tới tận cùng/rốt ráo"]

 
DÒNG GIỐNG LẠC LONG CƠ ĐÁO THẾ

Trang sử QUỐC ÂN tái lập tề

Định quốc an bang chuyển dời đúng

Bỏ lỡ uổng công bậc MINH [THIÊN] về.


[Bậc Minh về = Minh Thiên giáng thế.  Minh Thiên = Thiên Minh = Huyền Minh = Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Ngọc Đế = Bạch Ngọc Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng = Thiên Chúa = Đức Chúa Trời]

 
Thâm tình cổ bóng ẩn tùng ân

Tinh hoa kết tụ [NGỌC] ĐẾ khai thần

THẦN THÁNH PHẬT TIÊN ĐỀU HẠ THẾ

UY PHONG VÕ LÝ TUYỆT VỜI NĂNG.

 

Mật độ khai chốt cột nhà Nam

Ra oai xét bổ vô khuôn tầm

QUÂN KỶ TAM THANH KỲ LẬP HẠ

ĐẤT NAM CHÓI RẠNG XUẤT THẦN HÀM.

 

Kỳ ba Long Hội tạo vĩ mô

Thiện phước trữ nhiều ắt khôi ngô

Màu trời xoay sắp trải nâu áo

Hạng mục HUỲNH KỲ mức tựa hồ.

 

Dữ [và] biết bóng SƠN LINH hồi định

BẾN CŨ ĐÒ KHAI cảnh vô hình

Mọi cọc tầm sâu nhìn rõ nét

Thuần túy [CẨM] NANG THƠ tỏa SƠN MINH.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3292)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4840)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.