THÁNH ĐÀN GHTT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM NHÂM DẦN - ĐẠI LỄ NGỌC HOÀNG

10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)

ĐÀN GIỜ TÝ
ĐẠI LỄ VÍA NGỌC HOÀNG 
Ngày 9 Tháng 1 Năm Nhâm Dần
9/01/2022

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC MINH KINH
ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_4

Thi 

NGỌC chuyển tiên tri [khắp] thập nhị thiên
HOÀNG đồ THIÊN mở hội [lục] châu miền
THƯỢNG Ngươn Nghiêu Thuấn niên ức thất [700,000 năm]
ĐẾ ĐẠO ĐẠI ÂN MẪU LINH HUYỀN.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế]

 
ẩn linh truyền phán định phân
THẾ hội danh lưu việc sanh thần
HÓA NHƠN [ỨNG THÂN] truyền đạo THIÊN [TRỜI] chuyển tứ [ý]
HOẰNG điển chuyển vi [hướng về] đài [tòa giảng] Việt Dân.
 

[Khoán Thủ: Tá Thế Hóa Hoằng]

 
NGỌC ẩn trao tâm điểm trẻ công
HOÀNG THIÊN chọn lọc trẻ mót bòn
THƯỢNG đời chờ trẻ Nam Bang gạn [lọc]
ĐẾ ĐẠO chơn truyền vạn niên còn.

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế]

 

VUI đạo an thân hiệp cùng nhau

MÙI kệ kinh hay khỏe nhiệm mầu

ĐẠO bạn nhơn hiền lời nhã nhặn

ĐỨC tin THẦY chuyển mọi từng câu.

[Khoán Thủ: Vui Mùi Đạo Đức]

 

THẦY vận chuyển vòng [càn khôn] phải liệu mau

GIÁNG CUNG trên dưới tỏa sáng bầu

BÁO bổ tinh thần lo hiệp đủ

TIN tưởng đường lên cứu cùng nhau.

[Khoán Thủ: Thầy Giáng Báo Tin]


Giảng

[Khởi 68 Đoạn Liên Hoàn]

Nhẹ kiếp phù sinh điểm tợ mơi

Tan hiệp mãi thôi thế luân hồi

Quê xưa chốn cũ Thiên Đàng khó

Sống gượng ngày qua trí tỉnh đời.

 

Tỉnh đời trí giả lo tu dưỡng

Danh lợi buông thôi khỏi vấn vương

Thức trí thấy đâu là điểm tựa

Sương đầu cảnh khổ khỏi ta tường [giam].

 

Ta tường [rõ] cảnh tục mùi trần khổ

Trần trược bao quanh sụp đổ bờ

Sa đắm phải tổn đeo sầu mãi

Tan hiệp hiệp tan cửa Tiên dò [tầm].

 

Tiên dò dồi luyện lòng trong sạch

Muốn đáo cửa Tiên chốn non xanh

Sáo thanh reo tợ dòng suối chảy

Đắm đuối trần hồng khó tu hành.

 

Tu hành cội phúc sửa trau mình

LÓNG ĐỤC THÀNH TRONG quyết thiện tình

Danh lợi là đường đi xuống hố

Duyên căn NGỘ ĐẠO đạt hiển vinh.

 

Hiển vinh Tiên cảnh đề tạc bảng

Cội phước đường tu đứng vững vàng

Tinh thần [muốn] tiến hóa [thì] trần [nhơ][phải] dứt bỏ

Đi trước làm gương bước lẹ làng.

 

Lẹ làng sớm ngộ Đạo [của] TRỜI ban

Quê hương con rõ thanh [sạch] nhã [đẹp] đàng

Nhơn sanh ích lợi mau dứt bỏ

Không nệ khổ lòng bước dọc ngang.

 

Dọc ngang tứ hải năm châu bể

Chung nhau học hỏi một đường về

THẦY ĐEM THOÀN RƯỚC CHUNG KẾT LẠI

Cho con từ thiện chữ bồ đề.

 

Bồ đề quyết chí tu lành tạo

Tại trẻ gây dữ họa rước vào

Gây mầm từ thiện hồi lai phước

Gây ác phải mang cảnh tù lao.

 

Tù lao lưới khổ thảm vương sầu

Tang thương mới rõ cuộc bể dâu

Nghiệp quả tháng năm đeo đẳng mãi

Lao tù do mình mãi vướng sâu.

 

Vướng sâu nào ác thiện lai báo

Ở tại trần gian rõ tù lao

Biết tu tránh dữ không gây họa

Nhân nào quả nấy phải trả mau.

 

Trả mau hạnh hưởng lo phước đức

ĐIỂN LÀNH THẦY BAN CÙNG CHUNG SỨC

Cuộc thế điêu tàn cảnh mạt đời

Kỳ này khó nhọc lo tu bước.

 

Tu bước VÌ ĐẠO chẳng nao lòng

Vì trong sanh chúng tứ khổ đông

Rán tu vẹt phá mù sáng tỏ

Lo tu CHƠN ĐẠO [CỦA] THẦY [để] hiển thông.

 

Hiển thông chí bổn không lo bể

Hiệp lại lòng tin sớt chia về

Dụng lý con hiểu đường đạo tiến

Di giả nhớ lòng chớ u mê.

 

U mê một mối đau khổ thế

Ghi nhớ lời THẦY chặt kết về

Rõ lời đạo lý THẦY ban bố

Dung hòa tình lý hiệp chung bề.

 

Chung bề cơ đạo cố cần trau

THẦY đã phân tường rõ nhiệm sâu

Đạo đến kỳ thời lưu thanh tắc

Cảnh đời sắp đến rán tu mau.

 

Tu mau cố gắng lo dồi trau

Sửa tánh thiện lương hội mới vào

Vững vàng hai chữ tinh thần định

Tiêu vong nạn khổ khỏi lao đao.

 

Lao đao sự sống gặp cơn nắng

Tai khổ nào an lửa cháy lần

[Chỉ] Có TRỜI có PHẬT [mới] cứu mình nỗi

ĐẠO ĐỨC NƠI TRẦN thoát lầm than.

 

Lầm than tù ngục sao thoát khỏi

Giữ vững chí bền chớ mê đời

Cơ cầu danh lợi đều thảm khổ

CHE THÂN TU đạo mới rạng ngời.

 

Rạng ngời đạo đức nên trang sử

Năm châu hướng đạo để lo tu

Rõ tường kim cổ xem sử tích

BẬC HIỀN NHÂN ẨN LỘNG CHE DÙ.

 

Che dù thấy rõ hữu phước hằng

THẦY KHAI tu kíp LUẬT THIÊN răn

Nắng mưa che khỏi lo xa liệu

Mạt kiếp Hạ Ngươn đời thế tàn.

 

Thế tàn vội nhảy chế thuyền đưa

Chấm dứt kiếp tàn tai họa lùa

THẦY KHAI CƠ ĐẠO MAU KỊP HƯỞNG 

Vô thường nơi tục gẫm lại chưa.

 

Lại chưa sang bến qua biển khổ

Thuyền [bát] nhã xa xa tách dậm bờ

Ngoảnh nhìn đưa khách linh về cũ

Kêu gọi thoát mê đó kịp đò.

 

Kịp đò LONG HỘI nam nữ rõ

Rõ chuyển nhân loài quỷ chực chờ

Tiên tri tạc lý thông rõ hiểu

THIÊN chờ rước người thiện lương cơ.

 

Lương cơ ĐẠO THÁNH nay tái tạo

Châu bộ nơi nào TRỜI CỨU đáo

Cho đúng phận tu rán trọn xong

Trần trược bất an mãi lao đao.

 

Lao đao nhân loại ăn năn hối

Thiện quy căn hướng đức trở thời

ĐẠI ĐẠO CHA LÀNH BAN TẤT CẢ 

Đông Tây Nam Bắc QUY CHUNG NGÔI.

 

CHUNG NGÔI THẦY DỰNG GIÁO vân vi

Điển lành THẦY bố GIÁO HIỆP QUY

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ năm giềng [quy] một [mối]

Chuyển hóa hiệp vầy mới tường y.

 

Tường y xứ xứ nhứt bổn nguyên

TIÊN GIÁO CHỦ dân mãi lưu truyền

Thương đời trường rải về căn bản

Chỉnh đốn thuần phong tạo vận riêng.

 

Vận riêng giáo lý truyền hậu thế

Con HỒNG [LẠC] trung liệt kết chung về

Tiếng vang nghìn thuở này con trẻ

THẦY gieo liên thể THÁNH bệ đề.

 

Bệ đề ai phạm mình sửa lấy

Chỉ dẫn sớm trưa đạo trong ngoài

Bực Thiên phải hiểu không phạm, nhớ!

Nam Việt ĐẠO THÀNH hưởng ân THẦY.

 

Ân THẦY lịnh giữ chữ đạo phân

Trao tâm sáng tỏ vẹn hưởng ân

Lo tu hành thiện chung tâm hiệp

Hưởng đặng ân THẦY gặp cảnh nhàn.

 

Cảnh nhàn phước đức lành cứ tiến

Gieo mầm hưởng nhờ dạy con tiên

Thấm nhuần ý THẦY chung dây hiệp

Mỗi con ghi nhớ chí dõng bền.

 

Dõng bền đạo đức tài hay giỏi

Đời đạo đi đôi tạo dựng bồi

Đạo đời hòa hiệp tình một mối

Đời đạo chung vui mãi tươi cười.

 

Tươi cười sáng suốt thông lý đạo

Tịnh luyện chuyên cần gìn đức cao

Giữ gìn NGŨ GIỚI tịnh tâm luyện

Tịnh tâm quên hết điển vàng vào.

 

Vàng vào nhờ tịnh tu an trí

Tiếp rước điển vàng THẦY BAN khi

Nhờ tu nhờ tịnh tâm an định

TÂN PHÁP CÔNG PHU đời đạo y.

 

Đạo y tịnh luyện hiệp dưới trên

TINH THẦN HIỆP ĐỦ THẲNG ĐƯỜNG LÊN

Mỗi con chọn lọc hiền đức mót

Danh ngôn chánh lý chờ trẻ nên.

 

Trẻ nên vui cơ THẦY chuyển nhắn

Mùi đạo an thân khỏe trí thần

HÀNH ĐẠO GIÁO TRUYỀN ĐỒNG NHỨT LÝ

Hiểu rõ ĐẠO TRỜI chức sắc phân.

 

Sắc phân chờ trẻ khuyên cố nhớ

TÁ ĐIỂN CHƠN TRUYỀN hối thúc lo

Mọi nơi lễ phép trang nghiêm đón

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KHAI MỞ CƠ.

 

MỞ CƠ ĐỒNG TỬ THINH KHÍ ỨNG

ĐẾ ĐẠO HOÀNG ĐỒ MỞ KHAI KHUNG

NGỌC ĐIỂN TIÊN TRI PHÂN ĐỊNH DĨ

THIÊN CHUYỂN TỨ CHÂU ĐỢI LỊNH TÙNG.

 

Lịnh TÙNG nhiệm vụ con ôi đó

Phận nào lãnh lấy đậu rớt do

Trên lựa kiểm điểm thành vị quả

THIÊN KINH THẦY CHUYỂN cố mà dò.

 

Mà dò sáng tỏ người căn thiện

Xoay giáp mối hoàn rán căn nguyên

Nhờ đèn trí huệ tâm linh tỏ

Lương sanh hiệp cả sĩ đức hiền.

 

Đức hiền độ chúng vui phước hưởng

Sửu qua Dần đến hãn rõ tường

Tai khổ chịu nhiều suy tìm rõ

Tìm tu [ra] sức tầm [nơi] cửa [GIÁO] [HỘI] THIÊN TRƯỜNG.

 

THIÊN TRƯỜNG TÂN LUẬT CHƠN TRUYỀN THẾ

Cần lo chớ trễ Thất Bửu về

Vâng lời THẦY DẠY mau tu kíp

NGỌC HƯ CUNG TRUYỀN LỊNH KHAI BỀ.

 

Khai bề tâm chuyển nên TÂM THÁNH

LONG HOA chuyển hóa mãn Trâu [Tân] Canh [Tí]

Tơ vò [Nhâm] Dần đáo cần lo kịp

Lịnh ban nam nữ con tường hành.

 

TƯỜNG HÀNH CHÁNH GIÁO THẦY MỞ ĐẠO

ĐẠI ĐẠO PHỤC NGUYÊN LỄ KHAI GIAO

CỬU NHỰT [MÙNG 9] CON VÂNG LỊNH THẦY TRUYỀN

ĐỀU QUY CHUNG CẢ CÁC CON VÀO.

 

Con vào chuyển hóa sơ bát lễ

THẦY DẠY RÁN TU CHÓNG TRỞ VỀ

THIÊN KHAI HOẰNG HÓA TA XUỐNG THẾ

Kiếp tạm cần lo mau thoát mê.

 

Thoát mê ô trược đời xáo trộn

Biết tu đường ngay vẫn xác hồn

Sớm chiều lo liệu thân phàm chuyển

Thâu hung chọn hiền bước cửa môn.

 

CỬA MÔN ĐẠI ĐẠO THIÊN NHỨT THỐNG

LẬP TRƯỜNG CHƠN ĐẠO CẢM HÓA ĐỒNG

Đời khổ rán tu cho yên định

Rõ được mầu vi mến ngoài trong.

 

Ngoài trong tánh một đường tu trẻ

Tìm học huyền vi đạo đắm mê

Lời THẦY chỉ giáo vâng lịnh khá

Đáng phận trò tiên đặng trở về.

 

Trở về TÂN PHÁP con tâm cố

Cần học VÔ VI đừng bỏ lở

Vần xoay cuối tận khổ ớ con

Nhứt chuyển con ơi THẦY mãi chờ.

 

Mãi chờ con trẻ nay THẦY DẠY

Huyền diệu cơ thâm ĐẠO TRỜI THẦY

Tu nay duyên ngộ TIÊN THIÊN CHÁNH

Diệt trừ ưu phiền đó con nay.

 

CON NAY ĐẮC VỊ HỒI NGUYÊN HƯỞNG

ĐẠO PHÁP BAO LA CHỈ RÕ TƯỜNG

Ai bực căn xưa TRUYỀN BỬU ĐẠO

Tìm hiểu VÔ VI ĐIỂN THẦY VƯƠNG.

 

THẦY VƯƠNG NGỌC ĐẾ CHƠN LINH HIỂN

Rõ ĐẠO CHÍ TÔN lo tu nhiều

Tinh thần yên tỉnh tiếp thông điển

Chơn linh rạng rỡ xác hồn nêu.

 

Hồn nêu bảo thủ ngày nay rõ

LUẬT TIÊN trật tự bao trùm dò

Điển thanh THIÊN bố bầu vũ trụ

ĐẠI ĐẠO ai hành chơn [MẦU] NHIỆM VÔ [VI].

 

Nhiệm vô THẦN ĐIỂN LINH QUANG TỎA

Ứng biến CHƠN HỒN RỰC SÁNG LÒA

BỔN THỂ THIÊN NGỰ cùng nơi khắp

KHÍ SÁNG KIM THÂN ĐỜI ĐẠO HÒA.

 

Đạo hòa nhơn loại chơn tu bước

Bát Nhã Lôi Âm thân phàm trược

Canh tàn nạn thế sầu lạc cảnh

Đường tu rán lập ngôi phẩm tước.

 

Phẩm tước vô tư trên dưới hòa

Công bình đạo thuận giới kỳ ba

THẦY LÀ CƠ THẾ THƯƠNG YÊU TẤT

VŨ TRỤ BAO TRÙM THẦY CHÍNH TA.

 

CHÍNH TA NGỌC MINH KINH CHUYỂN VẬN

BỬU ĐIỂN LONG VÂN HOA NỞ LẦN

TÂN DÂN TẠI THẾ KHAI MINH ĐỨC

ĐẠO CHÁNH NHƠN TRUNG KHẮP CÕI TRẦN.

 

Cõi trần vạn loại tu bước tới

Mở cửa Tây Phương vạn vật tươi

THẦY BỞI THƯƠNG CON NÊN GIÁNG THẾ

BÁC ÁI HIỆN THÂN CỨU NHÂN LOÀI.

 

Nhân loài phù ảo lạc triền miên

Đạo ở lòng người mãi vui yên

THẦY DẠY canh thân luôn nhắc nhở

Thông tường KHỬ TRƯỢC LƯU THANH THIỀN.

 

Thanh thiền thay đổi dạ cố nhu

Nam nữ bườn nhanh ngõ CHA TỪ

Chung tâm hiệp sức gìn giữ trọn

Hành thiện thiện tai bởi công tu.

 

Công tu cần mẫn vai tuồng lãnh

Trẻ rán thừa vâng tin tấn hành

Tìm đường chánh đại ngày kề cận

Làm người trên đời phải đức lành.

 

ĐỨC LÀNH LỜI NÓI DỊU DÀNG KHÔN

NGƯỜI TA THIỆN CẢM CHO VỪA LÒNG

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI HƯ NÊN TẠI

LÀM THINH SOI RỌI, NÓI LỜI CHƠN.

 

Đã biết rằng cuộc thế giả tạm

Vui đạo mùi rõ lẽ nhàn tâm

CHẲNG HAM DANH LỢI CÕI PHÀM TRẦN

An lạc tại kỳ trung thanh đạm.

 

Thanh đạm đổi ăn rau lành mạnh

Bệnh của đời sắp dẫn tan tành

Tà tây lỗi đừng vấp nên công

Không gì khó, SẠCH NÊN NGƯỜI THÁNH.

 

NGƯỜI THÁNH NHƠN hạnh hưởng công bồi

Kềm tâm tục [trong] việc làm [và] lời nói

Tu kiếp này THẦY DẠY [phải] vâng lời

Thượng cổ thiện BÁC ÁI con ôi.

 

Con ôi trễ kiếp này sau đặng

Nhâm Dần niên thành lễ mùa Xuân

LỊNH THẦY TRUYỀN chuyển hóa LONG PHÙ

Kim sơ bát mạng vâng vâng mạng.

 

Vâng mạng chuyển phân minh KIM lịnh

Chuyển lực khai long vũ oai thinh

ANH đạt công đức hằng tô điểm

THÁI cơ THIÊN dạy tiến hóa trình.


[Hết 68 Đoạn Liên Hoàn]
 

Điển linh chơn tánh học tường HUYỀN

Huyền vi vạn pháp NHỨT KIM THIÊN

Mối chơn còn để đến nay LỘ

KIM NHỨT đăng cơ vẹn đức HUYỀN.


[Khoán Vĩ: Huyền Thiên Lộ Huyền.  Thiên Nhứt Kim là thiên danh của ngài Thái Kim Anh, là Đức Chưởng Thế của  Giáo Hội Thiên Trường.]
 

KIM hồi quang chiếu NGỌC phủ mình

ANH minh tài sắc thọ giáo MINH

THÁI thái tụ đãnh an nhuần gội

XUẤT rạng thông trí đức rán gìn.
 

[Khoán Thủ: Kim Anh Thái Xuất]

 

VÔ VI rõ đặng khai HỒI PHẢN

Tiên ban hướng đạo ĐỂ THÂU THẦN

CƠ THẦY TÂN PHÁP CHƠN TRUYỀN DẠY

Nhơn sanh nhuần gội tu dưỡng an.

 

THÁI tâm nghe khá lẽ mầu vi

THÁI đắc y hành phản hồi kỳ

ANH minh tu luyện vào thơi thảnh

Tự cổ hoàn đơn giáng long trì.

 

ANH lòng thanh cảnh THẦY bảo con

KIM pháp đạo đường gắng hành tròn

THÁI định thông thuộc gần quả kết

Huệ sáng suốt thông quả THẦY mong.

 

Nhâm niên truyền hạnh bổn căn nguyên

KIM vị ngôi phận đắc phẩm huyền

NHỨT lo hành thực hồng phước hưởng

THẦY đã trạng bài đạo thể tuyên.

 

TUYỆT ĐỐI LÝ CHƠN DIỆU LINH HUYỀN

KỲ TRUYỀN KIM BÍCH NHỨT ẤN TUYÊN

ANH MỘC NGỌC SẮC THẦY BAN TRIỂN

THÁI HỌ THÂN CHÂU PHỦ RỒNG HUYỀN.

 

Tá cơ THẦY dạy hồi nguyên phục

Lời vi sự khó ĐẾ ban phúc

TU CHƠN TÔN ĐẠO BAN TÂN PHÁP

Cao phẩm thuận ngôn đạo THẦY chúc.

 

Đạo tiến kịp kỳ cố gắng con

Như nhứt dạ y gắng hành tròn

Bền tâm được đậu khai rộng mở

ĐẠI HỘI LONG HOA hướng thiện đồng.

 

Ai người biết đạo cơn khổ khó

Vai tuồng lo trọn lương giáo có

Cơ khảo từ đây chịu lọc lừa

Đậu rớt kỳ này rán mau lo.

 

LONG HOA KHAI ĐIỂN mất hay còn

Gương THẦY nêu tạc phụng triều đông

Gom lại thống nhất cao vị hưởng

Hữu phước hữu phần nhập thể long.

 

TÂN PHÁP THẦY BAN phận nên con

Đường tu bước đạo mất hay còn

Tường chăng Thế Giới còn chi nữa

Tìm cách giải nguy thiện Thánh tròn.

 

THIÊN phong tín nhiệm NGỌC giáng TIÊN

HOÀNG giao ban sắc THÁI ANH huyền

NGỌC giáng đúng kỳ HOA RỒNG chuyển

ĐẾ KHAI ĐIỂN PHÁP BẢNG TẠC RIÊNG.

[Khoán Thủ: Thiên Hoàng Ngọc Đế Khai Điển Pháp Bảng Tạc Riêng]

 

Thiên cơ tiền định bí quyết lo

Cao phẩm cao ngôi THẦY dặn dò

Chơn chánh THẦY để đây sắp diễn

Đượm mừng KIM huệ NHỨT TRỜI cho.

 

Xuân mới Nhâm Dần THẦY chúc Xuân

Giáng trần chỉ rõ ban mỗi phần

BẠCH tỏ cạn lời khá gìn trọng

Chúc Xuân nam nữ rán cố cần.

 

Tân niên Xuân chuyển nêu tạc bảng

THẾ SỰ NGÕ MÔN trẻ tường chăng?

ĐẬU RỚT KỲ NÀY RA TRỖ MẶT

THẦY CHO HAY TRƯỚC rán lo hằng.

 

Giải thoát trần ai đến LONG HOA

Giải khổ dây oan trước thiền đà

Giải lòng mù ám qua bốn cửa

Giải điều vật chất lan tỏa xa.

 

Khổ nạn hồng trần rán lo toan

Khổ gánh nặng oằn đứt con đàn

Khổ cơ hỗn loạn nào ai biết

Khổ đường sanh chúng bến sông tông.

 

Lấy tâm giải thoát đến Cõi Bồng

Lấy nền nhân đức cổ mà không

Lấy duyên lành luyện lấy tâm đức

Lấy đức Từ Bi để lưu tồn.

 

Tâm đạo con đi những quới hòa

Tâm lành đem đến niềm vui ca

Tâm mê đảo lộn sai họa vướng

Tâm đức thiện hoàn nơi tâm TA.

 

TRỜI ĐIỆN NGỌC CUNG ẨN HIỆN GẦN

CHA THẦY MINH NGỌC GIÁO ĐẠO TÂN

ĐỨC lưu chủng loại thế gian đoán

MẸ MẪU DIÊU TRÌ thưởng đai cân.

[Khoán Thủ: Trời Cha Đức Mẹ]

 
NGỌC giáng thăng trầm kết tụ xinh

HOÀNG MINH Xuân trở tiết thanh bình

THƯỢNG hiền đức tỏa THIÊN ĐẠO dạy

ĐẾ THIÊN giáng cảnh khắp chói linh.
 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế]

 

ÂN hồng chánh nghĩa vẹn trò tiên

THIÊN MINH tuyển chọn đức hạnh hiền

THẦY ban công trạng MINH QUANG PHÁP

BỐ VỊ THIÊN TÒA ẤY BẬC DUYÊN.
 

[Khoán L: Ân Thiên Thầy Bố Vị Thiên Tòa Ấy Bậc Duyên]

 

ANH minh định hóa gặp cơ trời

KIM khai hiệp chuyển quang chiếu ngôi

THÁI thế hoa xuân nụ cười nở

ĐĂNG QUANG VINH HIỂN PHẨM SẴN GHẾ NGỒI.
 

[Khoán L: Anh Kim Thái Đăng Quang Vinh Hiển Sẵn Ghế Ngồi]

 

LỜI vàng di lậu thuận cơ trời

KIM tiền vững chắc thể phủ mơi

TÒA CHƯƠNG NGỌC LỘ bố danh đức

ANH HOA THẮM CHÓI MẦM THIỆN NGÔI.
 

[Khoán L: Lời Kim Tòa Anh Hoa Sáng Chói Mầm Thiện Ngôi]

 

NGỌC chi THIÊN chuyển hội linh HUYỀN

HOÀNG ĐỒ tá thế ĐẠI ÂN DUYÊN

THƯỢNG Ngươn khai mở NIÊN TRUYỀN ĐẠO

ĐẾ HÓA ỨC NIÊN NGOẠT DĨ TRUYỀN.
 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Hóa Ức Niên Ngoạt Dĩ Truyền]

 

đề trạm sổ chọn người hiền

THIÊN CƠ VẬN CHUYỂN SẮP KỀ BÊN

VẬN may hậu thế lo tu bớ

CHUYỂN LƯU TÊN TUỔI ĐẢM NHIỆM HUYỀN.

[Khoán L: Cơ Thiên Vận Chuyển Lưu Tên Tuổi Đảm Nhiệm Huyền]

 

ĐẶC ÂN TÂN PHÁP CỨU ĐỘ TRẦN

SẮC THẦY ban thưởng tại châu thân

KIM thừa tam bửu vô vi phận

LINH CƠ CHỮ NHỨT TIẾP TRUYỀN BAN.
 

[Khoán L: Đặc Sắc Kim Linh Cơ Chữ Nhứt Tiếp Truyền Ban]

 

VÔ VI CHỌN LỌC ĐẠI CĂN LÀNH

NHẬP tịnh cần chuyên đẩy trược thanh

TINH Khí Thần tiếp thủ hồn xác

CHƠN LINH MẠNG [sáng] RỠ NGÀY NÊU DANH.
 

[Khoán L: Vô Vi Chọn Lọc Đại Căn Lành Nhập Tinh Chơn Linh Mạng Rỡ Ngày Nêu Danh]

 

ĐẠO ở nơi TRỜI đó hỡi con

LINH tánh đạo tâm rán giữ tròn

GIÁC ngộ đạo đức tránh điều dữ

MUỐN ĐẠT CƠ SIÊU CÓ DỄ KHÔNG?
 

[Khoán L: Đạo Linh Giác Muốn Đạt Cơ Siêu Có Dễ Không?]

 

ANH minh chiếu lúc thiện duyên căn

THÁI toại lực mầu bửu báu thần

KIM hườn thân kết rồng bao phủ

QUANG ĐIỂN CHIẾU SOI ẤN TẠI THÂN.

[Khoán Thủ: Anh Thái Kim Quang Điển Soi Ấn Tại Thân]

 

Nơi THẦY nguồn gốc mới tạo thành

HIỆN THÂN bác ái độ nhơn sanh

Thương con Thầy bởi LAI GIÁNG THẾ

Vũ trụ bao trùm NHÂM DẦN canh.
 

[Khoán Ẩn:  Thầy Hiện Thân Lai Giáng Thế Nhâm Dần]

 

Thay chất trời đắc minh tâm

KIM an nhàn hưởng buổi thế phàm

ANH đường tướng sắc tròn NHƠN ĐẠO

NHỨT sử gánh vai bản căn khâm.

[Khoán Thủ: Cơ Kim Anh Nhứt]

 

SẮC chỉ tai nghe THIÊN phủ đáo

THẦY ban gìn chiếu THÁI BẠCH [=KIM] ĐÀO [=ANH]

BAN tâm khá nhớ tên tuổi rạng

TIẾNG DANH LƯU ĐỀ MẠNG LỊNH TRAO.

[Khoán Thủ: Sắc Thầy Ban Tiếng Danh Lưu Đề Mạng Lịnh Trao]

 

NGỌC chiếu tầm soi buổi kỳ tam

HOÀNG chọn thiện lương vận chuyển phàm

THƯỢNG ĐẠI THIÊN chuyển TRỜI chỉ định

ĐẾ ĐẠO THIÊN TIÊN TẠI BỬU NAM.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo Tiên Thiên Tại Bửu Nam]

 

CHUYỂN cảnh Dần Nhâm ĐẠO CHA TRỜI

HÓA giải chơn tiên khắp cùng nơi

LONG mạng vạn tuế muôn dân phúc

HOA TRỖ ĐƠM BÔNG TỎA HƯƠNG NGỜI.

[Khoán L: Chuyển Hóa Long Hoa Trỗ Đơm Bông Tỏa Hương Ngời]

 
KHAI MÔN TÂY NAM giải trẻ hiền

MỞ CỬA KỲ BA dìu con tiên

ĐẠO CHÁNH CỨU THẾ tua bước tới

TIÊN BAN AN LẠC MÃI VUI YÊN.
 

[Khoán L: Khai Mở Đạo Tiên Ban An Lạc Mãi Vui Yên]

 

NGỌC MINH tầng thượng cõi hư không

KINH huyền pháp diệu ngươn HỘI LONG

CHUYỂN hóa giáo đạo CHUNG ĐỒNG HIỆP

VẬN hành CHƠN PHÁP ĐẠO CHÁNH thông.
 

[Khoán Thủ: Ngọc Kinh Chuyển Vận]

 

HUYỀN CHỦ VÔ THINH ĐẠI THIỆN VI

THÂM ĐẠO VÔ VI luyện khó gì

PHÁP nhơn chánh hóa châu bộ hiệp

DIỆU mầu bất tử mãi duy trì.

[Khoán Thủ: Huyền Thâm Pháp Diệu]

 

CHẤP phận tương lai THÁI họ chờ

SẮC danh bao phủ KIM phận lo

THIÊN trên THẦY hóa ANH nhận đón

PHONG lãnh bửu tam sắc lịnh cờ.

[Khoán Thủ: Chấp Sắc Thiên Phong]

 

GƯƠNG Đạo tường nhìn PHÁP THẦY GIAO

THẦY ĐỂ TRƯỚC MÔN NGÕ CON VÀO

NÊU danh GIÁO ĐẠO ĐỒNG THỐNG NHỨT

TẠC nhớ ĐẠO TRỜI THƯỢNG CHÍ CAO.
 

[Khoán Thủ: Gương Thầy Nêu Tạc]

 

CỨU độ phàm nhơn giải ách nguy

KHỔ biết ĂN NĂN nhận kiên trì

VẠN toàn thế giới nên HỒI THIỆN

LINH trễ TỪ ĐÂY MẤT LẠC KỲ.

[Khoán Thủ: Cứu Khổ Vạn Linh]

 

ĐƯA ĐÒ CHUYẾN CHÓT thiệt khổ phiền

NGƯỜI chưa hồi đầu mãi mê duyên

LƯƠNG TÂM KHÔNG ĐẠO KHÔNG LỐI THOÁT

THIỆN chí mến gần học ĐẠO TIÊN.
 

[Khoán Thủ: Đưa Người Lương Thiện]

 

NGỌC CHÂU TÂN PHÁP CHƠN TRUYỀN BAN

HOÀNG cảnh [trần] tạm lui trở cung tầng

THƯỢNG TÔN CHỈ ĐẠO HẠ ĐỘ THẾ

ĐẾ BAN TÂN PHÁP CỬU GIÁO. THĂNG!

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3510)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3658)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3460)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3526)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.