DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1186)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 27 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 19 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền 

 

Tui đây bổn phận sách đèn năng

Nào ai biết được ách nạn trần

Ngó mà mới thấy sự đổi dời

Ai ra thế được dân ta gần.

 

Chừng nào nước ngược thuyền quay xuôi

Thời hay thấy việc thế vui cười

Tháng nào dân lạy NGƯỜI TIÊN THÁNH

Thấy Phật thấy Tiên hết nạn đời.

 

Lúc này quá nổi so đo vậy

Khi nào Nam sạch gạo thảm thay

Muốn cho trần thế như ta phải

Ai che mới biết nỗi lúc này.

 

Chừng nào mới biết thưa thớt chúng

Chừng nào giao chiến loạn thế cùng

Chừng nào yên giặc an cho thế

Đố ai biết được việc linh lung.

 

Rắn Rồng lộn xộn khó trèo qua

Khuyên trần giữ Đạo tích Mẹ Cha

Tu cầu nội ngoại được gần Phật

Để sau mới biết Hội Long Hoa.

 

Ta nay ra lực chèo thuyền thế

Để tâm cho kỷ xem mục đề

Tính rằng đem lại từ bi ái

Thiên đài chưa được dân mãi mê.

 

Muốn cho huyền diệu hồi qui chúng

TRỜI lố NGỌC THIÊN KHUNG ánh tỏa

Nay đà việc đã gần ra

Trần TRỜI có mấy? gần xa chuyện gì!

Nam Trào ai giữ kỳ lo việc

Chờ Trời chờ Phật biết CHA trông

Âm ầm ba tiếng thanh không

Còn Tôi ra lịnh Tây Đông Nam kỳ

Trông Thìn Tỵ huyền vi mà biết

Cảnh quang đài hảo thiệt huyền sinh

Bách Thu Xuân hạ đời bình

Ngâm nga câu hát Nam Đình hồi quy

Quế ca ngâm ly kỳ thắt thẻo

Cũng dặn dò biết nẻo lòng đờn

Ra xem nguyệt chói từng cơn

Bước nguy là nẻo đứt đờn dây tơ

Ngày thế sự âu lo bèo lộn

Lưới trời bủa hỗn độn toàn cầu

Rồi đây một ngày còn đâu

Nhìn đời thê thảm đuôi đầu rõ dân

Khi trời gầm phân cân đảo

Nát dương thế Thần Tiên cũng lắm

Khi thường khi biến khi gầm

Đồng âm thinh sắc hỏi thăm thế nào

Ngày Tòa lập vàng thau lẫn lộn

Bớ ai đâu trà trộn huyền thâm

Phật Trời còn ngự xa lâm

Biết lề việc tới âm thầm lo tu

Thiên chi định đổi cù lao biển

Dời non cao thay chuyển đổi hòn

Chờ cho đời hết tiêu mòn

Quét cho sạch bợn không còn tà hay

Đến ngày hội ngày mai còn mất

Thương cho trần tất bật chạy lung

Thương cho sanh chúng tưng bừng

Nhơn đạo không tưởng chịu cùng ách tai

Ngọn siêu bất đàng hai phân CHÚA

PHẬT kêu Thần Tiên múa khúc hay

Thế gian sau đặng vui vầy

Đông Tây Nam Bắc thiện hoài Nam Mô

Chiếu điển thinh châu tôn hiệp bảng

Ráng mà tìm chơn bản giành phần

Ráng lo đứng bảng Phong Thần

Một lòng một Đạo vén màn vô minh

Dân còn chịu nạn binh khói lửa

Sấu nằm chờ bít cửa khó ra

Chờ khi Chuột ngửa hiên nhà

Heo chạy thục mạng an hòa đâu đâu

Nào ai có xem qua mùi Đạo

Giữ phận mình cho chặt thế nào

Huệ tâm danh tánh ta nên ẩn

Chớ có đôi trương dạ gánh vào

Tu thoát sáo ba hoa kiếp trần

Bấy lâu chỉ nẻo ráng giữ thân

Ngày mai mở cửa mà về biết

Chơn lý tại tâm xa lại gần

Đời tận thế Hạ Ngươn ly loạn

Nẻo sanh tồn gió thoảng mây bay

Soi tục nhân đời quá thương thay

Đời sắp khổ ai ai không biết

Chuông bon bon ngân vang thảm thiết

Cuộc thiên cơ tận tuyệt ai hay

Cơn ói mửa nó hại chẳng sai

Gây hành dịch muôn loài vong tử

Khuyên dân bớ thả trôi tu chữ

Buồn lòng nhắc tâm tư mong ngó

Hỏi tỉnh chưa thương đời nên tỏ

Gió rả tan năm ngỏ thở than

Máy trời xoay sang Hạ điêu tàn

Ai còn đặng lo toan thức tỉnh

Đừng để Ngựa chạy dài thất kinh

CẬY NƯƠNG TRỜI BÌNH MINH RỌI SÁNG

Ngày này gặp cảnh ách nàn

DI ĐÀ nên nhớ niệm tan não nồng

Nạn thiên tan tai ách phải gồng

Chẳng qua cơ hệ HỘI ĐỒNG VIỆT NAM

Nhìn đời thế thái lầm than

Cầu huyền cơ ngự lâm san lạc nhàn

Hương nồng bể khổ trần gian

Nâng niu sanh chúng nhịp nhàn cầu hô

Hữu tình thoát khổ bước vô

Đạo mầu tám quẻ chuỗi Bồ Đề liên

Lợi danh hai chữ bỏ quên

Cõi mê chúng lạc bởi tiền đẩy nhau

Trần gian hư hoại đã lâu

Tiếng gà giục thúc canh thâu thảm sầu

Xuân tàn lửa dậy còn đâu

Trái ban nhiều thứ nổi đau như dần

Vì lòng từ ái chỉ đàng

Đổi tâm phàm tục kíp gần chơn tu

Chim lồng mặt ủ khá buông

Cá kia phải lưới si cuồng đắm say

Bảy năm dư lẻ một cây

Coi chừng mà đỡ hồi này khóc la

Núi tan đá nổ gần xa

Trời gầm ba tiếng thây rà rả tiêu

Trời xoay Âu Á tiêu điều

Nước sau bị gió cuốn tiêu lở bờ

Chừng nào giao chiến phất cờ

Chừng nào giặc nọ ngồi chờ được yên

Thời kỳ đã đến đảo điên

Đố ai biết được không yên dạ nào

Rắn rồng lộn xộn làm sao

Chớ không thì phải bôn đào mà ra

Muốn cho rõ việc gần xa

Kiếm HUYỀN MINH NGỌC [ĐẾ] thuyết ra cơ này

Lòng trần sao quá đổi thay

MINH HOÀNG gần ngự long đài Tòa Chương

Tôi nay hát tiếng du dương

Còn ai nối việc Thượng Ngươn tiên đời

Đâu là Phật Thánh Tiên Trời

Nếu mà biết được xin mời thời nguy

Biết ai làm chủ Nam Kỳ

Chớ đừng xưng mặt a tỳ đòi nghe

Vé xong ngưng trước ai về

Thu Đông tứ quý bên lề chuyển luân

Khác đò xa bến cảnh trần

Tàu đồng ghe sắt kề gần một bên

Thế trần ngã xuống như tên

Trần hoàn gặp lúc kêu rền gớm thay

Lưới trời bủa khắp có hay

Thế trần sau lại xác thây nổi bềnh

Thất đời đau khổ xiết rên

Di Đà chẳng nhớ rõ tên niệm gì

Ngửa nghiêng nghiêng ngửa còn gì lội bơi

Nói đây còn hỡi mấy hồi

PHẬT TRỜI đã định gần rồi bớ dân.

 

 

Có lắm sự đua bơi áo mỏng

Dẫu rằng ta lắm sự dầy công

Tuồng đời chết bóng danh tài hủy

Trống trơn tỉnh thức tỉnh ngộ trong.

 

Tìm đường giải thoát lưới nghiệt oan

Sóng lướt trùng vi bể hoạn tràn

Ta mau đốn ngộ mau thoát khổ

Hậu lai dồi mài tánh đức vàng.

 

Lối mê duyên đắm lại mọc mầm

Sự vui ấy khổ ta đã nhầm

Đầu xanh tuổi trẻ đùa vui giởn

Bổng nhiên vô thường đến dắt thầm.

 

 

Mở lòng nhơn thương dùm kẻ khó

Khóc thế gian thiên hạ khó dò

Sẩy với sàng tìm kiếm tánh nhơn

Khuyên dân hỡi ân cần nhìn ngó

Kể từ nay khó đứng khó nằm

Sớm quày đầu âm thầm lao cực

Đồng cùng nhau hưởng ân đức

Nêu tên tuổi về là bậc tu mi

Nay NGỌC HOÀNG THIÊN VỊ đặng hưởng

Mấy muôn năm chung hưởng thới an

Nay mới mở bảng hội vàng

Nếu chậm trể bước năm Thân uổng kiếp

Vậy khá mau tu kịp ông cha

Nay chưa thấy gần xa hiểu rõ

Mang khổ thời chớ khóc lo

Không mau tu niệm thuyền đò sao lên?

Thương dân sanh nêu tên trần tạm

Nay đến đời khổ thảm dân ôi

Nào họa nhiều kim đến rồi chết đạn

Thây tên bại rồi ai chôn

Nay máy tạo hư không xoay đổi

Chọn lương hiền còn hỡi vui chơi

Mau lo bề cải tu thôi

Thì mới khỏi nạn cơ trời máy thiên

Thêm nước lụt đảo điên man khổ

Giặc ầm ầm súng nổ đá văng

Đến đời thủy kiệt sơn băng

Sao dân không xét thế gian như nào?

Có dịch nạn bôn đào mang lấy

Đến heo gà bệnh thảy còn chi

Kêu la than khóc được gì

Cuộc cờ nguy cấp định gì nay may

Dùng Đạo Đức nhơn tài điểm hóa

Cứu muôn dân khỏi họa nạn tai

Lập đời Thượng Cổ nguyên lai

Tụa này khuyên nhủ trong ngoài nhơn sanh

Mãi lọc lừa người lành bước tới

Cửa thiền môn còn hỡi hồ ngây

Vào đường thọ pháp qui y

Suy nghĩ kẻo muộn số thì hết trông

Kết luận rồi dầu trong trời đất

Nợ luân hồi phải tất tiền khiên

Sớm quày đầu thức tỉnh liền

Chậm bước muôn kiếp xích xiềng khó thoát

Vậy khuyên dân gần PHẬT ráng hầu

Giặc ầm ầm biết đâu sóng xóc

Đến lúc TIÊN OAI tẩy gọt

Bệnh tử lục tai giờ chót hiểm nguy

Kẻ thông minh kẻ trí trao rồi

Rõ sâu lý tỉnh ngồi xa lánh

Sao ai chẳng toan tâm tánh

Bước tới đường chơn tâm hạnh lo tu

Cạn lời vàng công phu dạy rõ

Kể từ đây gà nọ túc con

CHÚA RA DÂN LẠI THON VON

NGƯỜI KHÔNG TU CŨNG CHẲNG CÒN MẤY AI

Nạn thiên tai kéo đến muôn loài

Làm sao đở thoát bể tiêu tai

Nay chúng sanh tối mặt tối mày

Cuồng quay khấn mỗi bửa chuyển xoay

Này bão lũ tràn vây bốn phía

Diệt những người NHƠN ĐẠO bất rèn

Để hốt hồn hốt vía sanh linh

Bao sóng gió ngập tràn lia lẹ

Bao thương tâm trong cảnh mơ màng

Bao sóng gió ngập tràn hốt hoảng

Hoa thảm sầu vấn bước bỏ mình

Số nhơn loại cửa nát nhà tan

Ôi nhân sanh đến lúc diệt thời

Chết khủng vì bức phải loài người

Dại vì đắng tan hồn mất dấu

Đến cơ nguy lập tức tiêu đời

Bao nhiêu niên chúng sinh chịu đựng

Mọi nổi niềm quay cuồng cảm hứng

Bởi quên thân mang kiếp tục phàm

Nay tối mặt cam đành chịu tó

Cảnh hôm nay đau buồn lặng lẽ

Trong nổi lòng kêu bớ dân ơi

Nay cuộc đến người còn kẻ mất

Cũng không tài vượt bể mà về.

 

 

Ai cầu mong PHẬT MẸ DIÊU TRÌ

Cầu sám hối HOÀNG MẪU cúc tri

Nay quỳ lạy van xin khẩn tấu

Lúc thảm sầu mới gọi thỉnh chi.

 

Dòng lệ đổ chẳng bền sanh tử

Việc cơ nguy biết sự nào lường

Sắp cận kề vô kể đau thương

Nạn thiên tai lạ thường xảy đến

Cớ làm sao không tu qui mệnh

Họa thảm sầu kéo đến lâm nguy

Nay chúng sanh kiệt sức còn chi

Còn chọn lựa đến kỳ hỗn độn

Bao thương tâm nguy khốn trần hồng

Phải tan rã việc muôn màu thể

Sẽ tiêu hết mau tu kẻo trễ

Nhìn khắp nơi khóc kể rên la

Nay đâu còn sự sống năm ba

Phật Tiên thiết lập ra tuồng Đạo

Cha hiền mặt ngọc ê ủ não

Giọt lụy Cha ngay thảo phản hồi

Mãn lo cho thế chẳng khi ngơi

Nay xa cách kẻ rơi người ở

Buồn tới lui giọng réo hò ơ

Ráng mà tu qua bờ bến giác

Nay khó đặng trùng vây thân xác

Thiên môn dân lầm lạc lấn chen

Xin đừng sa đắm nguyệt huê đèn

Chơn dời tách gót tên tiên cảnh

Từ nam nữ đường tu không rảnh

Lời Ta khuyên tam hạnh cần lao

Để tâm bàn xét kỷ thế nào

Coi tà chánh làm sao nhìn kỷ

Phong Thần trở Thượng Ngươn năng ký

Ráng mà tô mà phỉ mình vui

Coi đòi tận tuyệt chớ bước lui

Rồi sa cạm bẩy ngùi ngùi thân

Chuồng bay khói tỏa khổ bớ dân

Thây phơi chật đất lần lún sâu

Ráng tu cho được đến Phật mầu

Nói đây còn hỡi sầu tả tâu

Ngay ngửa nghiêng nghiêng ngửa tơi bời

Dân đạu khổ lệ rơi lòng này

Đến kỳ đại hội bước kịp thay

Phật Thần ban thưởng thấy phương đài

Chiếu xác phàm lo kỳ bớ ai

Heo kêu Chuột tất nay đầy đủ

Sau khỏi tử thi ngọn sóng thừ

Ai còn mất thân tu yên tịnh

Lạc CHA xa CHÚA khổ đa hình

Đêm nằm suy nghĩ tình thế thái

Thế nào xác bỏ lộn bằng nay

Ráng lo đúng nạn tai sầu buổi

Đủ long lầu chờ nước lở khoai

Trở lớp mang kể bội thảm thương

Thân toàn vẹn ơn sanh thành dưỡng

Được vàng cân ấy thương thế khổ

Lượng sóng trần chớ mến tai ngoài

Đời tận thế e cho phải khổ.

 

 

Thế lộ thế lộ ngươn ly loạn

Ngọn lửa binh phân sự quân ân

Không thiện lòng tuồng khó thành danh

Tâm thuần thục khả quý gìn mạng.

 

Đạo đời vốn tánh không chi không

Cuộc thế lọc lừa tái tẩy hồng

Đời đạo phen này lắm nan nguy

Tay chèo nên gảy than nửa lòng.

 

Ngồi mà chịu lãnh bản chịu đờn huyền

Càn khôn thay chuyển thế nào yên

Đổi hình đổi sắc thay diện mạo

Lật xem màn thế nạn liên miên.

 

Xác tục trao tâm buổi nguyện lành

Trước ĐỀN BỆ NGỌC quá cao thanh

Ý phàm khó vượt chờ thiên ý

Trì tâm nhất trí mới vượt nhanh.

 

Tam hữu vi giang tả lư kỳ

Giục mãn tiền chi quân khiếu ký

Nhựt nhựt tiên phong lãm tai họa

Lưỡng lưỡng nguyệt nan bất khiết vi.

 

Chu du tiên động hồ nguyệt lãm

Tống tống khương lai hóa diệt tai

Như thuyết đàn tưởng khai chủ hóa

Bi ký nan trùng dã khử hàn.

 

Nhựt nhựt phong hồ lụy thủy bố

Nguyên nguyên như bức kỷ song đồ

Lãm lãm hiếu túc sơ di tán

Tựu tựu minh huy khả tế phò.

 

Nhược nhược tích hựu lai phi hán

Kim thúc dĩ an tuyệt cửu đàn

Thuyết dĩ vi công đồ hữu hóa

Lan tỳ hậu bản nã nã ca.

 

Lữ tế liêu thư tán mộng tán

Diệt khê diệt khê tất mãn tan

Ninh ninh quốc cựu giai huyền cảm

Thúc thúc dĩ cầu bác lãng nang.

 

Thùy thùy dịch cố ly ly cố

Lưu lưu tại trung nhứt thủy lồ

Biến biến hữu biến như túc biến

Tọa tọa nhiên thành phản lâm bồ.

 

Nghê nghê dịch nghê thủ trảm phán

Huyền huyền kinh mật tác chỉ ban

Bính bính tùy làm hồ chi nhứt

Kỷ kỷ nhi tu thuật chí hoàng.

 

Nhập nhập thùy mật phong cơ tử

Tích tác như kỳ hổ hách nư

Nhịp phiếu trung giai lã nhị bí

Hãn hãn tuyệt phồ phỉ giá từ.

 

Lưu thị thị lưu giang tiếp ngã

Giang giang lý điển phục như hà

Tùng chi nhiên hiệu phân đương hỉ

Tất tất phiêu phiêu nhật tử đa.

 

Thả đức mầu sao chẳng mở lòng

Tứ nhựt linh năng ngọc lộ trong

Thiên Tiên ngự cảnh thới công lộ

Bạch Ngọc năng cung đại kiến lâm.

 

Thủ độ hạ định tâm ai có

Lịnh huyền cơ chờ thạnh thới dò

Cảnh giả đa phương thinh thông giả

Lôi Âm im lìm bốn cửa đo.

 

Thấy thể như không rồi lại có

Chúng sanh khó đoán bể mà dò

Nghịch cảnh soi đường thiên tạo hóa

Minh tân vị phẩm tiến lòng cơ.

 

Mạn lưới trời xây bủa hồng trần

Người đời kêu gọi thể nguyên ân

Tay chèo miệng vọng câu hò hét

TRÍ HUỆ THÁNH NHÂN chiếu xuất thần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 403)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 561)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 749)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1053)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1076)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1093)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1013)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1288)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1089)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:39 SA(Xem: 1795)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1690)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1926)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1797)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2479)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2010)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 3981)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3013)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3370)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4343)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4315)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3858)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.