DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM CANH TÍ

22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 1 tháng 6 năm Canh Tí
Ngày 20 tháng 7 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

NGỌC KINH
PHẨM
DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH (tiếp theo)


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_44

 

Dư âm trỗi ngộ ra chơn lý

Thả lòng từ ban rải nang thi

Khấn thuyền uyên tử hồ thảm lạng

Khai ngộ cổ bài rải đàn li.

 

Mang sầu khối mỏi mòn kim cổ

Ký thân già HUYỀN rảo họa đồ

Cảnh héo von nguồn tắc nghẽn sâu

Giờ chưa đến HƯNG yên khai ngộ.

 

Nghịch giả cảnh gìn tâm thiện tánh

Thí thì phước thiện đường rõ lành

Làm lành làm phước chuộc tội lớn

Hiển vinh miên viễn hưởng công hành.

 

Mộng ảnh vi pháp HUYỀN ưng tác

Vô hình bất thủ bất động LẠC

LAI tâm bất khả hiện tại tâm

NHƯ điển nhứt thiết bất khả đắc.

 

Như Lai Giả vô sở tùng lai

Diệc vô sở khứ cố danh tài

Không vân tưởng sẽ đến đừng ước

Tu bồ đề quá khứ tâm lai.

 

THIÊN CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG HUYỀN CUNG

Muôn từng trời xanh HOÀNG THIÊN KHUNG

Ao sen đỏ vàng xanh trắng rỡ

Vui thay khoái lạc phúc lành chung.

 

Cực ngươn này vất vả thế trần

GIẢI SẮC KHAI THẦN GIÁO CANH TÂN

Tây kim cổ công cảnh rơi mài

Điển cơ pháp xuất thần KIM OAI.

 

Hiệp khách trải đàng giục thúc cơ

Long lầu giải phú OAI THIÊN VÕ

Diều hâu ngưng gió bay nào lạ

Đài Minh Cảnh thâu chúng sanh khó.

 

TA tại Hội Nam Phương huyền bí

Mắt thấy rành soi kỹ cốt phàm

Cách đi cách đứng nữ nam

Có biết chi cớ MẸ nằm mỏi mê?

ƠN TRÁI ĐẤT nhiều bề thập tử

Kém hình hài lo đủ rõ ràng

Cớ sao chẳng hiếu song thân

Cưu mang gìn giữ mòn thân thể nào

ƠN CHA MẸ cù lao dưỡng dục

Nặng trên vai lục đục vì con

Ơn CHA nghĩa MẸ cho tròn

Chẳng khi thức tỉnh MẸ mòn CHA suy

Tội bất hiếu thể gì đền đáp

Ân chưa đền mau tập hiếu nghi

Giọt hồng CHA MẸ tôn vì

Nữ nam nam nữ mớt nghì MẸ CHA

Người thọ khổ tính ra đau thấu

Ân thâm song ân sâu muôn ngàn

Vậy mà ân dưỡng như TA

Than rằng quả thật bi lân nặng nề!

Kiếp ân trả tội kể trọng thay

BẤT HIẾU CHA MẸ thấy thảm sầu

Kiếp này nên biết sáu câu

DI ĐÀ LỤC TỰ thuộc làu yên thân.

 

Biển trần khổ đắm trong sinh tử

Gieo phàm nhân hối ngộ trì tu

Kim thoàn kề dựa hối sửa mình

Sống cảnh bần ngang nắng sương mù.

 

Ngươn tàn tơi tả đó màn cơ

Thân sanh trần tội cảnh mê mờ

Bao lâu khờ tỉnh hồi tâm sám

Công Đồng mở cửa thuyền vững chờ.

 

Kim thuyền trước giữa này sông hội

Nay gươm Trời bằng xử việc đời

Sám hối kịp giờ thuyền trở bước

Hoa vân HOÀNG MẪU điển xét soi.

 

NAM CỰC ĐẠI ĐẾ cuộc Phong Thần

Canh Tí thần long ẩn bóng lân

TÔN CHƠN NHƠN TỔ xoay chiều hướng

PHẬT TIÊN THÁNH THẦN hạ thế trần.

 

[Chữ lân 潾 có nghĩa là nước trong. Chữ lân 麟 có nghĩa kỳ lân. Hiểu theo nghĩa “thần long ẩn trong nước trong” hay “thần long mà giả vờ làm kỳ lân” đều đúng.]

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ đêm nay kết

HỒI LINH SƯ TỔ lược giải hết

THIÊN QUÂN CHÂU THÁI đề bất thoái

Lai lân tam hội bất giải tuyệt.

 

TƯỚNG CÔNG THƯỢNG LÃO chuyện Tây du

Khôi mạc đại thần thánh đại từ

LƯU HẢI THIỀM ĐẾ ngươn đạo hóa

VÔ LƯỢNG THIÊN TRIỆU CHÂN LÃO như.

 

[Vương Huyền Phủ truyền đạo cho Chung Li Quyền. Chung Li Quyền truyền đạo cho Lã Động Tân và Lưu Hải Thiềm (Hải Thiềm Tử, Thanh Thành Trượng Nhơn, tên Lưu Thao). Tất cả bốn vị này cùng Vương Trùng Dương được gọi là Bắc Ngũ Tổ của Toàn Chân Giáo.]

 

DƯỢC VƯƠNG CỔ PHẬT vi không điện

Mở rộng lựct căn triệu thanh viên

Xem luật thần cơ huyền cốt ký

Chứng tam chủ cổ đình dược thiên.

 

THIÊN XA TẢ TƯỚNG NHỊ LANG THẦN

Bốn phương thiên hạ đắp nền nhân

Tây Kim Môn cửa thi hành luật

Thượng Ngươn đạo hóa lập cân bằng.

 

NAM PHƯƠNG NGŨ ĐẠO lượng âm công

Chư Tiên chư Thánh đất Nam đồng

Hiếu sinh chi đức người cảnh sắc

Hoa ngọc nụ vàng muôn ức thông.

 

DIÊU TRÌ VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG lịnh

Hội Yến lộng tàng nhược tiễn linh

Ngươn Tam kim vĩ nan tri hướng

Vùng chơn nhơn hiển ra sức mình.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ LONG BÀN VŨ

Tam [Kỳ] QUỐC càn khôn cổ ly từ

Đông Tây Nam Bắc xoay chiều hướng

Trác [cao siêu] giáng lai lâm ứng khắp lưu.

 

LỮ TỔ THUẦN DƯƠNG công đại hữu

Thời khó tam ma thập lục thu

Pháp lực linh ứng chuyên cần niệm

Giải tục xét soi diệt tội trừ.

 

HẬU THỔ NƯƠNG NƯƠNG TRUNG NHẠC lễ

Tháo gỡ bước chân hội kỳ về

THANH CUNG NGUYÊN TỔ khôi mạc tĩnh

Gươm cả nền không chiếu dụ thế.

 

LƯU MÃNH TƯỚNG QUÂN ÔN NGUYÊN SOÁI

Thiên khai cuộc tạm sắc hoa khai

Điền đăng tác giác mức nâu thần

Không pháp xa giới chăm giũa mài.

 

THÔI PHỦ QUÂN KỲ MINH TẾ dự

Bóng tĩnh xoay chiều cửa Tây như

Cơ năng chỉ hướng tiến thôn nhựt

Vi danh vi tính huyết hóa từ.

 

ĐẠI ĐẾ LINH TỂ CHƠN QUÂN cổ

Long Châu Nam ẩn quyết kiên chờ

Sen báu hiện hình then hằng mở

Tỉnh giấc mê xuyên chúng thiệt vô.

 

THỦY LONG THÁNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG giáng

Tâm hầu pháp bảo thoảng tiên nhan

Hướng chiếu công lượng thi hành luật

TĨNH ẤN CHƠN QUÂN tự THỪA QUANG.

 

TÁO QUÂN TƯ MẠNG thiên chư tử

Tử bạch phát thành khai xuất tu

Hiện Nhâm Ngưu ứng thị vi tính

Thượng Lão Đức Thiên chư quốc du.

 

NAM ĐẨU giáng hạ liệu khó bâu

Màn lớp đổi xưa chắc ý mầu

Sắc thể thay đổi bao kiếp lượt

Thay đổi nhân hình trống thúc đầu.

 

LÔI THINH ĐẠI ĐẾ liệu mọi phần

Ấn cơ cương bậc mở huyền năng

KIM LONG TỨ ĐẠI VƯƠNG hồng toán

Tát nước ao sen lý cảnh phân.

 

CHƯ PHẬT giáng thế xét lành dữ

Giáng hạ Kim Bàn bất khả như

Chủ lộng thiên kỳ phá đồ trận

Lành dữ thần hay tỉnh mà tu.

 

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ phi cội mở

Môn đề phá trận ký ấn cơ

An bình Thượng Hội ĐỨC TỪ tạo

Phẩm Mùi mở cảnh vận tới chờ.

 

TAM MAO ỨNG HÓA CHƠN QUÂN hiện

Phàm thế cầu tu đủ vận liền

Trung phân lão chủ chuông vang tọa

Đờn khải lão khoan hữu phước duyên.


[Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung là Tam Mao Tổ Sư của Mao Sơn phái]

 

Cửu cung chơn điển TÂY VƯƠNG MẪU

Hư không dụng pháp Tí phong lâu

GIANG ĐÔNG [THẦN] NGŨ ĐIỆN [VƯƠNG] xuôi khung cảnh

Áo mão Ta Bà một cảnh mầu.

 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN vạn trượng thiên

Càn khôn chiêu phẩm xuất kỷ nhiên

Vô Vi sắc chỉ vâng an pháp

Phi thanh tuyệt lượng Chủ Cung Huyền.

 

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ nhíp bổn lai

Cảnh lư giai bất hoàng chí khai

Duy hảo xoay cơ chiều an nghĩ

Điển thanh huệ pháp lực Phương Tây.

 

THÁNH PHỤ MINH CHƠN ĐẾ vô hình

Khai minh nguồn sáng Giáp mở linh

Tam Ban vào bước long kỳ cảnh

Bổn thiện chí cao Tây Trào thinh.

 

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ lộ chữ THIÊN

Trời Âu trống thúc lộ tạng HUYỀN

Càn khôn trống lịnh oai thinh phủ

Bờ dư ngâu ngạn sắc chỉ điền.


[Thiên Quan Đại Đế = Vua Nghiêu = Thượng Nguyên Nhứt Phẩm Tứ Phúc Thiên Quan]

 

DI LẠC Thiên Lạp lực thiên lộ

Giải không độ nhứt thanh tịnh mô

Chân thật bất hư vô tuệ ngại

Sắc bất dị không ngại cố vô.


[Lạp = tế lễ, đời nhà Ân gọi là Thanh Tự, đời nhà Châu gọi Đại lạp, đời nhà Hán gọi Lạp.  Ngày Thiên Lạp = Mùng 1 tháng Giêng.  Ngũ Lạp bao gồm: Ngày mồng Một tháng Giêng gọi Thiên Lạp, mồng Năm tháng Năm là Địa Lạp (tiết Đoan Ngọ), mồng Bảy tháng Bảy là Đạo Đức Lạp, mồng Một tháng Mười là Tuế Lạp (Dân Tuế Lạp), mồng Tám tháng Chạp là Hầu Vương (Vương Hầu) Lạp.  Thiên Lạp, Mùng 1 tháng Giêng, là ngày Vía Di Lạc.]
 

TỬ ĐỒNG VĂN XƯƠNG kim quốc châu

Chúng nhân trong đời thệ nguyện cầu

Quán niệm cần niệm tâm chính niệm

Lộ pháp chú cam thông lực mầu.


[Tử Đồng Văn Xương = Văn Xương Đế Quân = Văn Xương Tinh. Các sách viết rằng: Văn Xương Đế Quân vốn sinh đầu đời Chu, đã trải 73 kiếp hoá thân, từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn ngài giáng sinh nơi đất Thục, tên là Á họ là Trương, tự là Bái Phu, được lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế cho chưởng quản Văn Xương phủ và lộc tịch (sổ sách về quan lộc) của nhân gian. Trích wikipeadia]

 

ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT nhân ái kính

Năng hiện giới linh thật nhiệm hình

Cứu hồn năng chế trầm luân khổ

Tam đồ khổ não cứu nhân sinh.

 

TRỊ NIÊN THÁI TUẾ chuyển luyện nhiên

Lịnh mở Đại Đồng thôi trần hiện

Tọa tại mãn đường kỳ bàn chính

Càn khôn phong thủy thái bình quyền.

 

BÌNH LINH CÔNG THÁI tân khai chuyển

Đông Tây Nam Bắc pháp xuân thiên

Một cửa cột chứa cột chắc ý

Lối đường thiên ý tới hoa liên.

 

KHƯU TRƯỜNG XUÂN TIÊN mở lối từ

Cuộc án liệu bâu khai vô khứ

Xuân sang qui luật đối cuộc án

Bửu điện trường sanh lục bá tư.

 

GIANG ĐÔNG THẦN xuất hoa sắc cảnh

Khứ bảo ky thần thành bửu danh

Vô kỳ tại đỉnh trung ương cổ

Tam điển ĐẠI ĐẾ TRƯƠNG trải lành.

 

NGƯU LANG CHỨC NỮ TIÊN NGỌC HIẾU

Sai nguyệt hoa liêm khúc tam triều

Tây Cung ngàn dậm liên kết khải

Phong cửa chánh Tây chuyển thúc nhiều.

 

LÔI TỔ THẦN HỎA hiển linh ban

Thử xem thâm thẩm lập vô thần

Kim chơn thông quyết tôi hiền lược

LÃO THÁNH NHƠN y tái đương quân.

 

NHỊ LANG CHÂU TỬ thuần ân trải

Định ý sông HÀ Cửu Liên Tây

Rạch mở hồng cơ kêu nghe nói

Thiện nang tàng chúng muôn thế giai.

 

CÁT CHƠN QUÂN TỔ một đường lai

Khó chi thần khí lưỡng cơ tài

Chúng tàng nhiên lẽ âu huyền nắm

Thời khó qui THIÊN HUYỀN giới Tây.

 

NGƯƠN SOÁI TRUNG NHẠC ĐẠI TRƯỜNG ĐẾ

Cơ biến kiền khôn lượt sóng bề

Thánh ngoại tôn Lão TRỜI thế giái

Quân Thiên lượng cát ngoại phương tề.

 

THÁI TỬ QUAN THÀNH CHÂU an bảo

Lão thượng vân đề với bộ cao

Đàm CHƠN NHƠN CHỦ QUÂN THIÊN HẠ

Mở ngõ một phen hai ức vào.

 

TRUNG ƯƠNG HUYỀN ĐÀN LÔI ĐÌNH KHUNG

Lão thuyết tịnh không hình thế cung

Ta hiệu QUÂN LÃO vi cứu độ

Khải đờn kêu thế chỉ rõ cùng.

 

NHÃN QUANG THÁNH MẪU cơ đàn chỉ

Phen này máy tạo lịnh tàng vi

Bạch vân kiếm hiệu vi huyền diệu

Bàn cẩm khí thần MẪU TÔN vi.

 
[Nhãn Quang Thánh Mẫu là một vị nữ thần trong Đạo giáo chuyên trị bệnh về mắt, được coi là hóa thân của Bảo Sanh Chân Nhân Hoằng Đức Bích Hà Nguyên Quân (gọi tắt là Thái Sơn Nương Nương, tức nữ thần núi Đông Nhạc). Nhãn Quang Thánh Mẫu còn gọi là Nhãn Mục Nguyên Quân, Nhãn Vương Nãi Nãi, Nhãn Quang Thánh Mẫu Huệ Chiếu Minh Mục Nguyên Quân v.v…]

 

HOA NGHIÊM BỒ TÁT bất tại nơi

HẬU THIÊN LONG MẪU linh điển thời

LINH SƠN NGỌC lạc tề thủ phước

Lưu sử giả đàng Long Huê ngồi.

 

[Linh Sơn Ngọc là một vị Thánh Mẫu trong văn hóa Mường, đền thờ tại Lạc Thủy, Hòa Bình, và trong truyền thống đạo tam tứ phủ]

 

CỬU LIÊN BỒ TÁT chư linh độ

Đảo hướng phong di đại phát thu

Tất khí tiên cung đình kỳ phiến

LINH QUANG NGŨ HIỂN cứu chúng mô.

 

ĐẠT MA SƯ TỔ cơ giáng tái

Chống ghe dục hải chuyển đàng khai

Đức tài điểm trống lịnh hồi ký

Sư Tổ phương điển khí thể hài.

 

ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH [VĂN] TUYÊN KHỔNG TỬ

Giải mười phương chí đảo đường như

Mộc tại trường xuân Tây Nam Bắc

Ân thượng bộ danh Vương Khổng Từ.

 

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT khứ vị an

Tam xuân túc tế hoạt tại đàng

Phổ kinh thuyết biểu vạn thiên hóa

Niên lai phong tại tác ý thoàn.

 

THIÊN LONG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG bản

Phật mở vạn linh hữu túc màn

Tây Huyền phong bảng oai nghi lịnh

Đời tạm mượn tuồng cảnh mục sang.

 

Vụng nghênh linh đáo giám kim chương

THANH CUNG VÔ CỰC THƯỢNG THÁNH VƯƠNG

Huyền Tôn Chơn Cảnh rểu uy chủ

Vạn Thiên Chư Phật một cảnh đường.

 

Nghe cảm tâm chuyển hóa vô biên

Cửu Trùng quyết đã tâm quang hiền

Kỳ linh ứng diệu pháp bảo đắc

THƯỢNG ĐẾ CHÍ NHÂN TẠO ĐẠI THIÊN.

 

Tỏ lý thành không thế giới hư

Hoàng viên nhân đắc khoái lạc từ

Nước Trời trong sạch vui cảnh Phật

Tâm là cội rễ thật quang hư.

 

Mau tỉnh lại khấu thủ qui y

Cảnh Phật vẻ vang khá tu trì

Cảm lòng đất Phật mau mau bước

Chi trần lụy cấu cố bước đi.

 

DI LẠC PHẬT VƯƠNG niệm một tràng

BÁT ĐIỆN BÌNH VƯƠNG hạ lưu sang

QUAN ĐẾ MINH THÁNH thông chính giác

Cửa then hằng mở phóng đại quang.

 

THÁI DƯƠNG MINH THÁNH vĩnh mạng hề

Cứu độ tiên linh thoát chúng mê

Đón kẻ quyết kiên Tây Lạc Quốc

Cảm ứng nhiệm mầu sở nguyện về.

 

DIỆU TẾ CHƠN QUÂN QUẢNG HÀNH VƯƠNG

TÂY NHẠC ĐẠI ĐẾ vọng thiên tường

Tâm niệm lục tự hồng danh đức

ĐỊA QUANG ĐẠI ĐẾ chói cạnh tường.


[Diệu Tế Chơn Quân là hiệu của tổ thứ 21 của Thiên Sư Đạo tên Trương Chính Tuỳ, tự là Bảo Thần. Năm 1016, Tống Chân Tông mời vào cung và lập Thụ Lục Viện và ban hiệu là Chân Tĩnh Tiên Sinh. Năm Nguyên Chí Chính thứ 13 (1341) được ban hiệu Thanh Hư Quảng Giáo Diệu Tế Chơn Quân.]

 

THÁI ÂM HOÀNG HẬU sen vàng chói

LỤC VẠN CỬU THIÊN hiệu đa thời

LÔI ĐÌNH THIÊN QUÂN ngụ đồng Bắc

TỐNG ĐẾ VƯƠNG TAM [ĐIỆN] tạng kế ngôi.

 

QUAN ÂM PHỔ MÔN cứu khổ hạn

Chiếu kiến ngũ uẩn bất diệt nan

Diệc Đạo vô trí diệc vô sắc

QUÁN ÂM BỒ TÁT tỉ thiệt can.

 

Báo ân CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN ĐẾ

Long lân qui phụng hào sắc đề

Xuất Tây Trào giáo thay đón nhận

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ sở vân huê.


[Thiên Quan Tử Vi Đại Đế là một trong Tam Quan Đại Đế.  Tam Quan Đại Đế gồm ba vị là Thượng Nguyên Tứ Phước Thiên Quan Tử Vi Đại Đế, Trung Nguyên Xá Tội Địa Quan Thanh Hư Đại Đế, Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Quan Động Âm Đại Đế. Nếu gọi đầy đủ thì là Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế. Trong Đạo giáo, địa vị của ba vị nầy gần với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đạo giáo cho rằng ba vị nầy có trách nhiệm về ba yếu tố: ban phúc, xá tội và giải trừ tai ách cho con người.]

 

DIÊM LA VƯƠNG, THÁI SƠN VƯƠNG điển

NGŨ ĐIỆN GIANG ĐÔNG đệ nhị nguyên

DI LẠC TÔN CHƠN HUYỀN KINH NGỌC

Bổn nguyện bảo sanh Tây du thuyền.

 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tầm bờ dư

NGUYÊN SOÁI ĐỘ TƯỚNG NHƠN DOÃN tư

THIÊN SƯ HỨA oai hiển Vương Tây

THÁI TUẾ NIÊN TRỊ khương hiệp trừ.


[Doãn Hỉ, tự Quan Doãn, hiệu Văn Thủy Tiên Sinh, Văn Thủy Chân Nhân, còn gọi là Doãn Tử. Quan Doãn là quan viên thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.  Quan Doãn giữ chức lệnh đóng giữ cửa ải phía tây thời Chu Chiêu Vương. Một hôm thấy được tử khí đông lai, lúc sau Lão Tử cưỡi trâu xanh từ phía đông đến, Quan Doãn ngăn lại cầu học. Lão Tử truyền lại hơn 5.000 chữ, sau soạn thành cuốn Đạo Đức Kinh. Quan Doãn để lại tác phẩm Quan Doãn Tử 9 thiên, được nhắc đến trong mục Nghệ văn chí của Hán thư, nay đã thất truyền.]


[Tứ Đại Thiên sư là bốn vị tiên có vai trò đón tiếp như các vị sứ giả trên Thiên Đình trong Đạo Giáo Trung Hoa. Gồm Trương Đạo Lăng Thiên Sư,  Hứa Tinh Dương Chân Nhân Thiên Sư (Hứa Tốn, tự Kính Chi), Khâu Hoằng Tế Chân Nhân Thiên Sư, Cát Tiên Ông Cát Hồng Thiên Sư.  Đây là bốn vị đạo sĩ có thật, đã từng tu luyện theo Đạo giáo và được tôn lên như là những vị chân nhân, thiên sư.]

 

HỮU THÁNH CHƠN QUÂN vô số ức

Chính nhân chính giác DI ĐÀ luật

Hiển ảnh mười phương Phật vô lượng

Hoa sen khai sắc Nước Phật lực.

 

NGƯU LANG CHỨC NỮ lưu khải thình

Tướng chơn thượng tướng hạo thiên lình

Cảm ứng tánh trung thay sanh hảo

TRUNG NHẠC THỦ QUÂN cựu chánh nghiêm.

 

[thình 盛 = gìn, chỉnh đốn. Lình 令 = linh, lịnh]

 

ÔN SOÁI NGUYÊN TÂY phùng KỴ TRƯƠNG

CHUNG SAN CÔNG TƯỚNG chuyển khai hướng

CHÂU TỬ NHỊ LANG THẦN tốc NHỊ

TẢ TƯỚNG truyền long phụng đáo phương.


[Ôn Nguyên Soái là một trong bốn vị thần tướng canh giữ Thiên Đình gồm: 1) Mã Nguyên Soái, còn gọi là Mã Nguyên Quân, Hoa Quang Thiên Vương; 2) Hoa Quang Đại Đế Triệu Nguyên Soái, tức là Vũ Tài Thần Triệu Công Minh; 3) Triệu Huyền Đàn Ôn Nguyên Soái, tức là Ôn Quỳnh, Đông Nhạc Đế bộ tướng; 4) Khang Nguyên Soái, tức là Khang Thiên Quân, Nhơn Thánh Nguyên Soái.]

 

CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT oai linh ứng

CỬU ĐIỂN HUYỀN THIÊN KINH NGỌC cung

ĐẠI ĐẾ NAM CỰC LỤC ĐIỆN minh

THÁNH MẪU TÂY TRÀO chiếu lạc phùng.

 

Thiên điển phùng Chơn Phụ Minh tương

Trung Ương Huyền Đàn Cửu Tây trường

Ngọc Tòa lôi phục triều ngươn các

LƯU THẦN BẮC CỰC THÁNH VĂN VƯƠNG.

 

NAM ĐẨU giáng hạ Liên Hoa Thượng

Vương hầu anh tế vụ càn đương

Lộc nhơn tuồng giải DI ĐÀ QUỐC

THÍCH CA MÂU NI thiện chí vương.

 

PHÓ TƯỚNG PHỤC MA HIÊN VIÊN thủ

Táo mậu THÁI ÂM xoay linh như

Chư Phật Niết Bàn phước lâm hội

Phước họa đời này tỉnh mà tu.

 

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT vô tự khai

Phong Đô vạn xứ thuận thảo ngay

Di Đà thủy khí án quân phủ

Huỳnh Lâu kim sắc hóa âm thay.

 

THƯỢNG NGƯƠN THẦN CHÁNH LƯU MÃNH QUÂN

Ngoại vĩnh ân kỳ GIANG ĐÔNG THẦN

CHÂU [DO] trận tử đồng GIA CÁT TƯỚNG

LINH CHƠN LÃO THƯỢNG đăng trụ hoàn.

 

Chốn non xanh Tam Thừa cam diễn

Lượng tổ đường NHƯ LAI PHẬT hiện

MỘC LIÊN HOA trải hạnh chúng sinh

VĂN XƯƠNG bổn bất kỳ siêu hiện.

 

Canh [Tí] ngũ niên nhứt nhị cửu diên

THƯỢNG ĐẾ chỉ dụ tại điện đào

Đạo nhơn lời bạc đạm suy tôn

Giáp Thìn Nhâm ngũ THƯỢNG ĐẾ vào.

 

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ đề chữ tên

Uổng Tử Thành vâng tấu lực nền

Cơ thần Ngũ Đạo nhân lai tác

Đại giác khuyến quân người vật chuyển.

 

ĐỨC THÁNH KHỔNG TỬ bất năng dịch

Tử rằng Phật nói Tử khả tích

Nghe thấu nghĩa chi KHỔNG TỬ cầu

HUỲNH LONG minh đạo MÂU NI THÍCH.

 

Vân vân đạt viễn NGỌC KINH THƠ

LỮ TỔ dựa bàn truyền chỉ đồ

Lời Thần Tiên Phật Tiên Thánh chỉ

THƯỢNG ĐẾ THÀNH HOÀNG soi xét vô.

 

Ngó thấy cơ tự đặng phước thầm

Tây Phương an bảo với lạc tâm

Khải phong nghiêm văn tấn sĩ minh

Liên trì ai cáo tả kinh văn

Phùng lư đương thủ lưỡng các tầng

Hoàng bổn tôn vi phục sơ kỳ

Cương xích bổ chỉ hạ linh quang.

 

Chín phẩm sen vàng khai thấy thật

Có duyên gặp TAM KỲ TIÊN PHẬT

Chiếu hiển vinh THIÊN tỏa HUYỀN cơ

MÂU NI NGỌC KINH truyền cửa bát.

 

HUYỀN sai ông LỮ cùng tạo ra

Bát nhã thuyền linh nước Ma Ha

NHƯ LAI VÔ THƯỢNG thậm thâm hiện

THIÊN giao Thái Pháp HUYỀN hộ ra.

 

DI LẠC, THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ Thần

THÍCH CA NHƯ LAI Thượng Ngươn Ba

THƯỢNG LÃO cảm ứng Phụ Thánh Truyền

VƯƠNG LINH THẦN HỎA THƯỢNG TƯỚNG QUÂN.


[Vương Linh Quan Thiên Quân là Thiên Lôi (Lôi Công, Linh Quan). Kinh Minh Thánh tả: "Kim tinh châu phát. Hiệu tam ngũ hỏa xa Lôi Công. Phụng chủy ngân nha. Thống bách vạn tỳ hưu thần tướng. Phi đằng vân vụ, hiệu lịnh lôi đình. Giáng vũ khai tình, khu tà trị bịnh."  Dịch: Mắt vàng tóc đỏ. Hiệu là Lôi Công coi ba mươi lăm xe lửa. Miệng nhọn như mỏ chim phượng, răng bạc. Chỉ huy một trăm vạn thần tướng dũng mãnh. Lướt mây cưỡi mù, lịnh ban sấm sét. Tuôn mưa làm nắng, đuổi tà trị bịnh.]

 

NAM CỰC ĐẠI ĐẾ, MINH CHƠN ĐẾ

TRUNG ƯƠNG CỬU ĐIỂN HUYỀN MINH ĐẾ

DI ĐÀ QUANG NHỰT THIÊN TỬ liên

ĐÔNG HOÀNG ứng hóa hư tịnh huê.

 

Phân tư nan lái ngõ Phật Trời

DI ĐÀ chí tỏa giấc mơ cơi

Mở rộng nang cẩm Sơn Linh định

Vân du phong vạn tạm cảnh ngơi.

 

Bồng Lai cõi chuyến NHỊ tử THIÊN

HUYỀN khai cơ pháp lập Canh niên

LÔI ÂM PHẬT TỔ định cửa thiền

Một nang thuyền bước đến hoa liên.

 

THIÊN Ý trắc ẩn

THIÊN QUÂN vương lâm

Cõi Nam rộng mở

Non vô ảnh mới

Người thời bỉ thử

Thanh sử Ngươn Ba

Thì đọa luân khổ

Năm hồ thú lạ

Trẫm đà truyền trao

Thích Đạo, Tam Giáo

Cảnh nào cũng vậy

Xét thay dung đời

Khôn thời gì khó

Trăng lờ bị khổ

Tỉnh lo một tha

Muôn ngoa nên sửa

Vào tựa Phật y

Qui y Thích Đạo

Tam Giáo một lòng

Mới thông đường cả

Phải trả buổi này

Kim khai luân pháp

Đừng lấp nghe khuyên

Hoàng Tiên nêu mãi

Mười hai huyền hộ

Gần tỏ trước sau

Cửa lầu chói hiện

Lòng riêng mới gọi

Thấy cõi tục thân

Vương Quân chi hạ

Nói ra tai ương

Bồ Đề Ca Thích

Vân mịch tiên phong

Phẩm công luyện chính

Mãn kinh phục lôi

Ấy mới nương phép

Chẳng hẹp còn nghe

Hoàng phê bạch tự

Huyền phú nêu danh

Tam Thanh thấy PHẬT

DI LẠC NGỌC HOÀNG

TÂY BANG PHẬT TỔ

Điện đô Như Lai

DIÊU TÂY VƯƠNG MẪU.

 

Gió Tây lai thổi dứt điểm Canh

Một huê bông trổ trở cung thành

Sen mọc đâm chồi ai hướng lấy

Tạm điển thiên hành hướng liên thanh.

 

ĐÔNG HOÀNG ĐẠI ĐẾ

DIỆU TẾ CHƠN QUÂN

SỞ GIANG VƯƠNG KHẢI

ĐIỆN THÁI SƠN VƯƠNG

CHÂU TƯỚNG NHƠN THÁNH

ĐÔ THÀNH HOÀNG NAM

THÁI ÂM HOÀNG HẬU

Cung tấu DIÊU TRÌ

ĐIỆN NHỊ SỞ GIANG

ĐẾ QUÂN VĂN XƯƠNG

THÁI THƯỢNG NGUYÊN SOÁI

DINH ĐẠI LÔI TƯỚNG

THIÊN THƯỢNG HUYỀN KHÔNG

LƯ BỒNG CHƠN VÕ

LỮ TỔ THIÊN QUÂN

THÀNH HOÀNG ĐẠI ĐẾ

NGÔI BỆ HUYỀN THIÊN

THẤT ĐIỆN ĐÔNG NHẠC

HỘ PHÁP VI ĐÀ

ĐẠT MA SƯ TỔ

PHẬT TỔ THÍCH CA

DI ĐÀ giáng hạ.

 

Thập Hội Cửu Liên đáo hạn kỳ

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT hiện cửu vi

HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ MINH CHƠN ĐẾ

THÍCH CA PHẬT TỔ di lập nghi.

 

Đêm thanh tịnh tiếng đàn hồi vọng

Bởi chơn đài ngày lẫn đêm mong

Cơ mầu máy tạo huyền thâm phép

Dứt điển TÔN CHƠN chuyện Tây Đông.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 989)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 788)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1824)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2176)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3644)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3182)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4049)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5076)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4766)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.