DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1357)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 13 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 4 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnTrăm đổi thay tuồng đời tạo lấy

Ngày tháng đưa gió cuốn nay mai

Ai tồn tại Ngươn Hạ nặng eo

Chờ Thiên Lịnh luận bàn tái lại.

Bớ nữ nam định tâm đường lối

Đáp chữ HIỀN lời nói sửa mình

Thương xót cho sa cơ liệu tính

Dạ Ngọc sầu tu tỉnh đáp ơn.

Một ba quay lại gần GIÀ

Bàn đen bàn trắng lựa mà định phân

Ba một tiêu mất thảm dân

Qua sông mấy khúc được gần Phật Tiên

Một hai đã đến không yên

Đông Nam bi tuyệt luật thuyền từ quy

Trời xanh vạn vật điều chi

Ngó mà mới thấy huyền vi cơ Trời

Chẳng lo an phận tu thời

Ngày giờ khó chịu trai dời gái thay

Đêm khya trăng lặn khóc ai

Thuyền ai nấy chạy Trời xoay hóa trò

Người trần tu mãi vẫn hung

Chừng nào sấm nổ biết dung người nào

Coi chừng đếm đủ còn bao

Một hai cá thoát khỏi ao dập bầm

Đổi đời đổi dạ bám lầm

Uổng thay một kiếp thuyền âm cung tỳ

Người khôn mau khá chỉnh y

Long Hoa trở lại long phi đại thời.

Phận Đông Tây Nam Bắc bốn phương

Vũ trụ oai danh độ an trường

Phong ba một cuộc rã rời cả

Lâm thế di san thấy thấy xót thương.

Chúng sanh thoát khỏi cơn nguy đạo

Phong Thần đại hội giáo xuống nào

Chuyển xoay tứ hướng trần nạn khổ

Mắc nạn thế gian tục ba đào.

Nhập Thánh Thể dò đường cứu chúng

Gọi mê đồ chơn dụng bước xuôi

Phật Tiên phổ dẫn đường chỉ lối

Gieo giống lành cứu đời từ bi.

LƯỢNG ĐỨC CẢ chốn người căn vị

Bớt kẻ mê xa mị mộng trần

Khỏi phong bổ tiếng tai chuyển vận

Khỏi cảnh trần dương loạn chúng sanh.

Biết ơn mạt kiếp vây tứ cảnh

Lặn hụp lao xao tránh nơi nào

NGỌC HOÀNG định tất thất tầm đạo

Thức lo tu mòn hao nay tạnh.

Cõi Ta Bà ai đặng thoát luân

Khó khỏi thay năm THÂN uổng kiếp

Hồng diên hai chín [29] tỏ khi lu

Oai Thần trống điển vọng liên từ.

Tiếng trống CANH một lần hấp thụ

Cảnh khổ thảm từ bốn phía lư

Tuyết trời ảm đạm mây lam khói

Máy thiện ấn định hồi tỏa lối.

Huyền linh thâm sâu rõ việc hay

Đến kỳ THIÊN Ý diệu thâm sâu

Tinh hoa kết tụ giải sắc khai

Mở rộng xét soi cơ thần hay.

Chèo chống cửa linh sự khai lý

Mai một một mai rạng đông đầy

Thiên lập công bằng truy nan cả

MẸO ĐINH tất đàn chốt cột ban.

Uy phong tầm thất mời ngon giấc

Làn cơ pháp ấn trải lực ra

Kỳ tam hành phận trăng tàn lại

Sanh chúng một nền mầm linh khai.

Lưới thế bao quanh gió bay tản

Lầm than lắm kẻ vừa thâu xoay

Sóng động cơ thể nan truy tưởng

Ngắm nhìn thiện sĩ điển sự tuồng.

Luận xem cửa Phật toang mở cánh

Đưa về sanh chúng kiến Phật đường.

Lãm quách tường trụ hiệp khách hầu

Quay gót ra thơ dạy tục câu

Khi không nào có văn thi pháp

Phân chia cho được rõ mất sầu.

Ai chèo chống ngộ về Phật cảnh

Giác lại mê kỳ hội tàn canh

Đố ai truy hình lộng kim quang

Tam Thanh lập hạn kỳ tân chánh.

Mai chiều ngộ rõ sự đời xong

Cờ tiên xe chống tạn cổ bồng

Rõ hay suy niệm nâng công giải

Đông Bắc Tây Nam chầu Cự Long.
 

Hồng trần biển lớn sâu thăm thẳm

Trời rộng núi cao vẫn đến thầm

Về đâu thân lạc mang cảnh tới

Giục tâm trổi bước cảnh bôn tầm.

TÁI LÂM TRẦN THẾ DIÊU HUYỀN CỔ

Sắp cuộc Đông Tây chiều hướng vô

Từ Bi Đại Lực xoay chiều chảy

Can qua phận sự khéo chơn dò.

Kinh thư HUYỀN thầm hồi vô ảnh

Khai âm hồi thức mở thông lành

Tâm phúc thản nhiên chờ khai mở

Sắc sâu sâu sắc ý HUYỀN hành.

Hoa liên rộ nở định HUYỀN cư

Một hội lập công từ nay khó

Trái đất xoay vòng bao điều ắt

Ba năm lập lại biết mà dò.

Ngọn cờ phơ phất trở lớp màn

Thảm thương nhân thế phải lo toan

Chờ cho hội đủ Long Lầu Các

Năm màu trở lại mình mới an.

Năm châu còn hởi đắn đo chi

Phật Trời dĩ định đo âu khí

Ham chi nói tiếng nên không tưởng

Ngày mai không biết kịp thoát ly.

Đời mạt hạ phân ly hai nẻo

Ngày lâm nguy bá tánh nạn tai

Sang Thu có đủ Thánh Thần chiếu

Thây phơi kẹt đá cố gắng nêu.

Thây phơi ngọn cỏ thổi sóng thần

Chuồn bay khói tỏa khắp bớ dân

Ngửa nghiêng nghiêng ngửa hai hàng lụy

Thân phàm phải chịu rẻ đành lòng.

Trời nở để một ngày hiu quạnh

Lưới trời bủa khắp tiêu hiu cảnh

Diều rụng muỗi bầy kêu rền gớm

Thân xác tơi bời nước dậy thành.

Vần xoay luân chuyển cuộc đời khó

Lụa tím chuộng ưa nay bỏ dở

Già lạc tăm tối mờ hoang đão

Mây đen phủ áng chịu trăm lo.

HUYỀN sinh hảo đài sen vạn thọ

Cảnh quang đài đến đó bắt cầu

Nguyệt minh cảnh lạc minh châu

Ngoài ao hồ mấy chậu câu lơn đền.

Có ai thương NGỌC CHƠN MINH ngũ

Tỏ trần duyên ai đủ không duyên

Thấy không không thấy vi HUYỀN

Ráng mà nhìn kỷ hội phiền thiên cơ.

Cuộc cờ thay đổi giờ dạ héo

Thoi đưa ngày lụn khéo thẩm suy

Hồng trần thay đổi ly kỳ

Tiếng xe tiếng ngựa êm rì biết bao.

Tuyết mù khơi nơi nào đất địa

Đâu chân trời hình khía chân trời

Xét xem cho kẻ hình người

Đọa đày chi bấy lại rồi vào hang.

Soi TRỜI nhìn bước càng lụy ứa

Bước chinh vinh nào dựa cùng ai

Bệnh Dịch lui tới đông vầy

Rên la thảm thiết đều hay xa gần.

Bịnh tình thế rõ ràng phải bịnh

Trống nhịp thời theo lịnh phúc trình

Rằng NGƯỜI khép sổ thình lình

Ngùi ngùi khó thở tình hình trọng quan.

Sang ba vọng cửa toan nhìn khá

Trao sổ trình lượng cả PHẬT-TRỜI

Xót đời còn lắm đua bơi

Luân vơi lịch kiếp đổi dời bao thu.

Soi cho thấy đường tu chơn lý

Nhìn môn đồ thạnh trị phước lành

Cơ huyền diệu lý dĩ thành

Diệu lý khó kiếp dân sanh tỏ lòng.

 

Gắng ghi trạm dạ Long Đình được

Tu hành nào kẻ trước người sau

Ta đừng phân nhơn vận cầu

Hiệp hòa chờ đợi chung bầu HUYỀN KHÔNG.

LÃO cũng tỏ hương nồng bể khổ

Cái gương nhân thuyền vở mộng vang

Mười ba cửa khó lo toan

Dùng gươm thần trí Lạc Bang vui lòng.

Tiếng gà giục vì đồng loại cảnh

Chưa nguôi say lợi danh trần phỉ

Buông cương Ngựa chạy hiểm nguy

Năm châu nạn kiếp nan vi tẩu đào.

Lôi Âm giục tiếng gào thê thảm

Hè Thu Đông tuôn thảm máu tuôn

Chờ khi có bịnh Dịch luồng

Trần TRÂU hết rống khai tuồng ngũ quan.

Còn ba giấc ngũ sang xuất thế

KHỈ ngồi cây chểm chệ thở than

Thủy nguyên bạch tượng rõ ràng

Xuân tàn lửa dậy liệu toan bây giờ.

Càn khôn luân chuyển vô kỳ kết

Xác còn hồn mất hết tri âm

Trụ vào tổ khiếu tỉnh tâm

Thuyền phong nguyệt một mấy năm cái đời.

LÃO nay phân làm tôi với trẻ

Chùa ở đâu bần kẻ với nhau

Đừng tranh lời nói lòng đau

Ráng lo tu niệm hai câu trì mài.

Chờ thời đợi vẫn có đâu xa

Chừng nào trăng tỏ khắp mọi nhà

Lậu cơ TRỜI thuận ban THIÊN Ý

Còn lo một nạn trời xoay thế đà.

Trời xoay Âu Á chẳng yên dân

Qua sông bỉ ngạn vẹn chữ bần

Nẻo đàng chân lý tay gìn giữ

Biết chỗ vạy tà mau lánh lần.

Nhựt lặn Tây Đài vì cơ cẩn

Tam niên dị tác nhựt nguyệt dân

Thời tới chọn trạc dư mấy cách

Trông mà độc địa khắp tiếng sân.

 

Giải thoát lưới trần Thiên Đường sáng

Tan tành bởi đâu đêm sầu quạnh

Nội ngoại xáo xao beo cọp dữ

Ca thinh dạ khắp bổn Phụ Hoàng.

Hát tiếng rơi lụy TRỜI RƠI LỤY

Bởi thế nhơn luân nẻo chẳng đi

Có chi mà gọi mong gì gặp

Huyền Tuế hồn thu xoay nguyệt kỳ.

VÔ VI cứu thế MỞ ĐẠO thầm

Dương trần tồi tệ chẳng ghi tâm

Thánh Tiên phiền lụy năm canh đối

Lửa cháy tưng bừng chịu cảnh kham.

Thở than thảm thiết chồng xa vợ

Biển Hồ đổ xuống cuộc thế lo

Thây trôi ào ạt không ngừng dứt

Bấy lâu chẳng biết niệm Phật mô.

Lộ bóng từ bi cảnh vô hình

Xuống pháp tự tin rõ THIÊN MINH

Ngày mai hướng tới nan truy mạch

Khải tấu huyền linh tỏa ánh bình.

Màu trời xoay sắc trải gom thâu

Bụi trần là cảnh thảm với sầu

Thời TÝ đến rồi dân say mãi

Sâu rộng phân chia cảnh còn đâu.

Âm thuyết cơn thị xoay quanh xác

Toán trời sửa soạn chiều mơi tắt

Khai sửa mạch quân đạo niên hạn

Sức sống trần gian mòn hao thắc.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 746)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1130)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1482)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1216)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1505)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2032)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1795)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2047)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1924)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2247)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4147)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3217)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3619)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4514)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4628)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.