THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY MÙNG 7 THÁNG 3 NĂM QUÝ MÃO

27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 07 Tháng 3 Năm Quý Mão
(Ngày 27 tháng 4 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

NGỌC KINH

HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG

  

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_06A

 

THI:

HUYỀN THIÊN xuất vạn lớp màn kỳ

VI diệu xem coi dưới thấy chi?

ẤN kết kim lưu sau hồi đáo

KÝ bậc màn ba ngó thấy gì?

 

[Khoán: Huyền Vi Ấn Kết.][HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế = Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng.]

 

PHÁP hiệu nhìn kỹ ĐỨC TÀI thảo

ĐIỂN xuống phô ra xót thân nào

MINH tâm phân cạn LONG HOA HỘI

THÔNG rõ ĐÒ CHIỀU [rồi][thì] phải làm sao?

 

[Khoán: Pháp Điển Minh Thông.][Câu "Thông rõ đò chiều phải làm sao?" ở câu cuối là CHA hỏi các con của CHA trong GHTT, cũng chính là tiền đề cho lời dạy bên dưới.]


BÀI:


Lên CHUYẾN ĐÒ QUA SÔNG BỈ NGẠN

TẦM RỒI LÊN sắp cận tới đây

CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐẠO của THẦY

MỘT THIÊN KHAI PHÁP năm này TỰ VÔ.

[MỘT THIÊN = Thiên Một = Thiên Nhứt = ám chỉ CHA Huyền Thiên. CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐẠO CỦA THẦY = ý nói Pháp Đạo của CHA khai mở nơi phương Tây (cơ Quốc Khách Đại Đạo)]

 

Ngày sắp tới âu lo cho trẻ

Cho biết nhiều nạn kể khóc la

Luân thường đảo lộn ai dè

Người lăn nhốn nháo như bè xác thây

 

Đừng giả điếc nghe THẦY giáo đạo

Tử coi ôi HIẾU THẢO THUẬN THIÊN

Căn duyên khắc biết cơ huyền

Thiên kinh vạn điển THẦY truyền noi gương

 

THẦY ban giữa CHÁNH ĐƯỜNG TRIỀU NGHỊ

DƯỚI CẢNH TRẦN cung quy THƯỢNG THIÊN

KIM THÂN trở lại xác hiền

Trở về mượn XÁC CĂN TIỀN nguyên lai

 

 [CHÁNH ĐƯỜNG TRIỀU NGHỊ DƯỚI CẢNH TRẦN = ý nói nơi chánh đường của Giáo Hội Thiên Trường là nơi "Triều Nghị" dưới thế của CHA (Ngọc Bạch Cung dưới thế). CUNG QUY THƯỢNG THIÊN = các con phải "cung kỉnh quy mạng lễ" với Thượng Thiên.  KIM THÂN = là "kim thân" của CHA.  XÁC CĂN TIỀN NGUYÊN LAI = kim thân này không phải chỉ "nhận điển" mà còn là xác căn tiền của CHA trở lại.]
 

Lời lành khuyên tới ngày đổi mới

Ai thiếu căn khó tới LONG HOA

Hội này quan trọng trẻ già

HỘI CUNG ĐÔNG THƯỢNG [phương] Tây Hoa [Kỳ] Phật Thần

  

[HỘI CUNG ĐÔNG THƯỢNG TÂY HOA PHẬT THẦN = Đông Cung Hội Thượng Thần Phật [nơi] Phương Tây Hoa Kỳ.] 

 

Cố đắc đậu hồn thân nguyên bổn

Tận thâu rồi bất ổn bớ con

Quả nào đắc quả thành công

Con nào chưa sửa xác hồn một bên

 

Trông cảnh thế cuộc nền suy yếu

Âm thịnh nguy dương chịu suy rồi

Còn chi sửa được con ôi

Sửa cây sửa lá gốc chồi con gieo

 

Kết quả ngọt chua nhiều cay đắng

Tự thân con thiếu vắng đức tâm

THẦY về cảm hóa chuyển tầm

TRỜI CHA THIÊN ĐẾ HUYỀN cầm chấm công

 

Bao nhiêu năm điển đồng nhiệm vụ

Bài giảng cho đầy đủ chất chồng

Tợ non tợ núi chưa xong

THẦY dạy trò đó thành công hàng ngay

 

THẦY về để cho hay để cứu

Việc vô vi THẦY thử rồi ban

HỒNG QUÂN LÃO TỔ sự đàng

Nhiệm kỳ sắp tới MẪU HOÀNG thước đo

 

Thấy huyền vi phong cho việc tới

PHÁP ỨNG KỲ ĐỔI MỚI SAU NÀY

Thông minh linh hiển điển THẦY

Để màn trau học đủ bài ớ con

 

Biết phận sự dư công đức khổ

Nghe được không bực TỔ THẦY còn

Mắt nhìn có thấy Tây Bồng

Chọn người tâm đạo làm tròn THẦY ban

 

Ban pháp điển bổn căn chấm chọn

Người sĩ tu chờ đón phong danh

Thượng Ngươn trở lại rõ rành

PHẢI LO CHO TỐT THIỆN LÀNH CÙNG NHAU

 

CÙNG MỘT ĐẠO THUẬN CÂU NGHE PHẢI

Tánh thiện lương nhớ lấy để thi

TÂN LUẬT đời này kém suy

Lời châu THẦY cậy con ghi đúng thời

 

LÃNH HUYỀN CƠ CHỚ CƯỜI CHÊ NHẠO

Đừng nhiễm trần hiếu thảo đầu tiên

Đừng cho mất tánh chơn hiền

Con tu khó nhọc gia tiên sau nhờ

 

[LÃNH HUYỀN CƠ CHỚ CƯỜI CHÊ NHẠO = ý nói sắc phong của Giáo Hội không phải là chuyện đùa bởn.]
 

Giữ vững đạo thân lo đừng ngại

Đừng sợ nghèo THẦY dạy danh thành

Bản thân trong sạch việc lành

THEO THẦY HỌC ĐẠO PHẢI RÀNH CHỮ NHÂN

[HỌC ĐẠO PHẢI RÀNH CHỮ NHÂN = ý nói phải học Đạo Làm Người; Tức là phải biết sống cho đúng lẽ Cang Thường, phải biết đáp đền tứ đại trọng ân (ơn gia đình, ơn thầy tổ, ơn xã hội, ơn tổ quốc)...] 

 

Có chữ nhân thì thân an lạc

Người ở đời chớ bạc khổ đau

Biết người đạo hạnh cùng nhau

TRƯỚC SAU GIỮ TRỌN ĐẠO MẦU HÒA VUI

 

Tính HÒA việc SAI nạn nguy giành xé

Cuộc chiếu manh con trẻ thảm thương

Này này lời lẽ ghi tường

Sau này sẽ thấy tai ương rõ ràng

 

Chỉ [cho] con biết trần gian liệu điệu

Trời màn chiều suy yếu thảm sầu

Bất thường bá bệnh hôn [mê] sâu

Thiên tai địa ách còn đâu ớ này

 

Nước ngập lút lầu đài xem thấy

Lửa cháy lan tiêu thảy một phen

Bầu trời luân chuyển màn đen

Thủy triều sôi sụt gió lên xoáy đều

 

Ngày hội đến sảy nhiều hôn ám

LÈO LÁI THUYỀN VẪN BÁM DÂY PHAO

PHONG THẦN kéo đến ập rào

Đừng mê mùi tục rớt ào con ôi

 

Thân lao khổ người đời PHẢI TỈNH

THẦY nói ra TRẺ NHÌN LẠI XEM

Xoay vần cuộc thế rối nhem

THẦY TRUYỀN DIỆU PHÁP [để] trẻ xem thấu đời

 

Chiến tranh khổ tơi bời sanh chúng

BỞI THIẾU ĐỨC vong chủng thây phơi

Phật Tiên Thánh dạy hết hơi

Chẳng tin cứ chạy theo đời quỷ ma

 

Cờ thế giới dần dà kết thúc

SẮP HẠ TUỒNG mọi lúc rõ ràng

Tai ương lắm sự thế gian

Bao lâu còn mất giờ màng mỏng manh

 

Sắp tận diệt chẳng lành dân chúng

Đời sửa sang rơi rụng như tên

Thây nằm máu đổ đầy nền

Cũng vì danh lợi mất quên đức mình

 Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_06B

 

Nhìn cảnh tượng thây ình thúi rã

Đất nào chôn thây bã rã tiêu

Sảy sàng thời cuộc thế chiều

Nạn sầu riết tới gió hiu hội này

 

Thời cuộc biến từ đây khai đổi

Màn [này của Đức] LẠC DI trẻ hỡi biết chăng?

Cố tâm mài giũa linh căn

MÓT BÒN ĐIỀU CHÁNH LÒNG NHÂN LO TRÒN

 

Đừng bạo ngược ơi con dễ chết

Tự mình gây quên hết đường tu

THẦY thương chỉ dạy ÂN TỪ

HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO BIẾT TU [ MỚI] DẮT DÌU

 

Chờ hiệp hội THẦY kêu một dạ

Giữ sóng ào đổi lá thay cây

Ánh đèn diệu phép mờ lây

Bến trần bị đắm có hay hưởng đầu

 

Suy cuộc thế năm châu tàn rụi

Núi vở tan gió bụi đá bay

Năm châu lửa khắp cháy đầy

Nạn dân sầu đoạn có hay nước tràn

 

Phải điêu linh dân chan nắng lửa

Vì chúng sanh biết cửa nào ra

Binh đao sấm nổ rên la

Kiếp nạn hồng thủy chung là bốn Phương

 

Vần càn khôn xoay tường định hước

Loạn chia ly cảnh tượng suy vong

Lửa trời rực cháy Tây Đông

Càn khôn xoay chuyển còn không thế nào

 

Có tồn sinh tháng đảo điển dân

Khó tới lui ngày càng bối rối

Thảm thê thê thảm tận thời

Binh đao nước lửa tả tơi khắp miền

 

Khi tới việc kêu liền ôi trẻ

Đã trể rồi bờ kè vở tan

Khổ đời giục thúc ngày gần

TRỜI đang lọc lựa chỉ trần PHẬT RA

 

HUYỀN định đến chánh tà sẽ rõ

Cuộc phong trần đời khổ trường niên

Nhân sanh điển đảo chia riêng

Thảm sầu khắp cả Tây miền Á Đông

 

Màn tu việc ngoài trong cho đúng

Đừng hơn thua đừng trúng kế tà

Phải lo tu hối lánh xa

Chốt then THẦY nhắc danh mà khổ thân

 

Cơn giông tố ngày càng tai nạn

THẦY từ bi cứu vạn trẻ thơ

Căn cơ nghiệp quả đang chờ

Lộn đi lộn lại chờ giờ một cơn

 

Ai ra sức tu chơn thành quả

Quả công phu trên lựa mỗi con

Đạo là thông suốt tu tròn

THẦY phân dạy đắt kêu con PHONG THẦN

 

Ngoại xứ Âu nhiên lần tan vở

Trận đồ bồng chẳng hở ớ con

NGỌC ĐỀN XUẤT HIỆN XOAY TRÒN

CHÓI SÁNG THẾ GIỚI MÂY RỒNG CHƯ THIÊN

 

Châu kỳ [chu kỳ] đến ngã nghiêng điển đảo

Bảng PHONG THẦN mở tháo rồi đây

Tu hành đạo đức đừng sai

Xem qua bước tới cuộc này ra sao

 

Cuộc lừa lọc chịu bao thê thảm

Chọn người hiền đức cảm hạnh căn

Hiểu thời đến việc lăng xăng

TRỜI không mờ lối lửa tràn nước dâng

 

Dân đồ thán chuyển truân siết chặt

Thoát chỗ nào sầu khắp bá gia

Ngày càng bối rối khó ra

Nguyệt đài tạo cảnh xem mà mạt nay

 

Heo kêu chưa sưa say bi tiếng

Thấy ủ ê mấy kiểng chờ trông

Mèo kêu ngựa chạy xoay vòng

Cho đời thấu rõ diệt vong đến ngày

 

Chỉ mọi lẽ điển THẦY thăm viếng

Cuộc biến này tranh chiến trận vong

Đất sụp đè mất đâu còn

Đau thương cõi thế lo toan tu hành

 

Thấu đáo ngộ trẻ nhanh bước tới

Việc tỏ bài tới rồi ớ con

Lớp thời tà quỷ dập dồn

Biết bao màn khổ chẳng còn giựt chi

 

LỊNH NGỌC TÒA THỂ VI CHUYỂN lấy

Gắng chí tu nhận thấy hiểu rằng

Cổ rồi đến việc hay chăng

Long trời đất lở hậu gần nạn tai

 

Tạo việc thiện ngày mai tươi sáng

Biết khổ không bày cạn xét suy

Cọp còn kẹt đá điệu gì

Mẹo còn chờ đợi gian nguy phạt hành

 

Cõi hồng trần bức mành sông bể

Khúc đoạn trường đắm thế xác hư

Công phu màn chót gội tu

Từ đây bước đến đạo từ lạc an

 

Thời cải cách nghiêng trần có biết?

Trước cuộc đời tận diệt biết không?

Mãi mưu làm quấy dại lòng

Nhả nhồi rời rã HỘI LONG mới về

 

Các giả thuyết phân Tề lập lại

VƯƠNG PHÁP cơ hiện tái xử tiền

Tâm linh soi tỏ lục thiên

Huyền cơ khó hiểu vong điền ngày nay

 

Người Âu Tây thời này không hiểu

Thế giới tận liệu cho xong

Đến ngày sụp đổ hết mong

Trải qua thay đổi mất còn tới đây

 

Xây dựng lại ngày mai tươi sáng

Phải trải qua tiêu tán màn vong

Đại hồng thủy hỏa ngoài trong

Nhân thế đảo lộn mất còn tới đây

 

Căn cơ giải pháp này truyền khế

Mạt pháp rồi chớ nệ lo tu

Thượng Ngươn tuần tự công phu

Đức công thay đổi trở nhu phi thường.

 

NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI

HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI

THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO

ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.

 

[Khoán: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 892)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3237)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4840)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.