DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM CANH TÍ.

26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 tháng 11 năm Canh Tí
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_53

 
Lẵng lặng mà nghe lời chơn Ứng Biến [Tri]

Lệnh CHA MẸ lời vàng ban tiễn

Hướng ngoại cầu vận chuyển đâu hay

Thân làm con của MẸ CHA THẦY

Mượn thân xác xuống đây trần thế

Khác ở chỗ tâm đầy bi [từ bi] lệ [đẹp đẽ]

Xuống trần hồng chẳng nệ tấm thân

Quanh bao năm vun trỗ nơi trần

Phước phận đẩy CỰC THÂN CHẲNG NỆ

Chỉ muốn người TU ĐẠO BỒ ĐỀ

Tâm từ bi XA QUÊ ĐẤT KHÁCH

GẦY DỰNG CƠ SỰ lao [nhọc] muôn ngách

Tài của con phi phách hiển vinh

Sau bao năm nghiệt ngã thân mình

Nay đáng Bực Triết Minh sáng tỏ

Vì tổ tiên MẸ CHA THIÊN ngỏ

Dìu dắt đường thấy rõ tương lai

Đã vượt qua bao sự gánh [vác][chua] cay

Nay tỏ ngộ dung hài gầy tạo.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THAY MẶT CHA ME HIỀN TIẾP ĐẠO

SẮC [LỊNH] CON TẦM GIỮ ĐẠO RỒNG TIÊN

Được danh nêu KIM NHỨT lượng hiền

Chu toàn tỏ LO ĐIỀN MỐI ĐẠO

TẠO CỬA MÔN thế danh tâm hảo

SẮC CHỈ THIÊN CẢ CAO ĐẦY ĐỦ

Chọn hạnh lành điểm hóa điển nhu

THÁI KIM ANH NHÂN ĐỦ QUẢ LÀNH

Kiền gieo Đạo thiêng liêng Tây cảnh

Tường thánh thiện tánh sanh bảo dưỡng

Hạnh đủ duyên vạch rõ con đường

Khuyên bảo con tình thương truyền dạy.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.] 
 
QUỐC HƯNG HÀ hình cột tương lai

Sự hy sinh con hãy vững tay

LO MỐI ĐẠO một nhà từ ái

LẬP ĐẠO VÀNG trở lại bổn quê

VỚT LINH CĂN mê đắm chưa về

Thương nòng cốt chung tề một gốc

Ngày dẫn đến từng hồi sàng lọc

Cả năm châu nạn tốc tang thương

Rằng con thơ chẳng rõ tận tường

Bao tang tóc quỷ vương ma khảm

Thương dân chúng vùi thây thê thảm

Đời Hạ Ngươn máu tẩm bão giông

Cơn hình phạt ngoài trong giăng rộng

Lý phơi bày điển rộng ÂN TRÊN

Lấy CÔNG BÌNH BÁC ÁI vững nền

CHO NHÂN CHÚNG BƯỚC LÊN ĐẠI ĐẠO

Đã bao phen MẸ CHA tầm rảo

Tỏ đôi lời con thảo lắng nghe

Hỡi con thơ cho kịp buổi về

HÃY CHIA SẼ BỒ ĐỀ ĐẠO CHÁNH

Khuyên mỗi người ĂN CHAY TU HẠNH

Sửa lấy thân làm lành PHẢI TU

Vì thời gian không đợi bước từ [từ]

Thế gian già [rồ] sao tu cho kịp?!

THỪA LỊNH TRÊN CON ƠI MAU TIẾN

Giúp chúng nhân TU HIỆP CHUNG QUY

Bởi thời gian không đợi ta đi

Đừng [làm] trễ bước thuyền bi của MẸ

Chín sáu ức [tàng linh] [hãy] đưa về mau lẹ

MẸ CHA THẦY bồng bế phước lai

Xuống trần miền vâng lịnh MẸ THẦY

Dù việc vẫn mảy may đã thấy

Vì sinh linh sanh tử mỗi ngày

Đến thiên kỳ lộ thấy chẳng sai

Đừng có một, hiệp hòa trở lại

Lấy tình thương BÁC ÁI VỊ THA

Khuyên bảo chúng MAU TU VỘI VÃ

LẬP THIÊN ĐẠO KỲ BA gầy tạo

Đem tình thương trọn vẹn đưa vào

NGỘ KHÔNG NHIỀU [nhưng] RÁNG TẠO LÀM SAO

PHƯƠNG THOÁT TỤC LƯU TRUYỀN PHẬT ĐẠO

HỘI LONG HOA cửa vào đón hạnh

Định quả công duyên đủ ta nhanh

Tùy căn duyên chơn tánh lập công

THƠ PHỔ LỘ MUÔN ĐIỀU CƠ VỌNG

ĐIỂN MẸ CHA CHUNG BÓNG DẮT DÌU.

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THÁI KIM ANH tỏa ánh phong điều

Tuyên dương việc phúc nhiều phước báu

Định thọ mạng ngắn dài thân hậu

Chiêu cảm nhiều sự thấu thân tâm

Cứu người khi cấp bách năng làm

Không ngần ngại sanh tâm hoan hỷ

Nhìn bảy người thành công bền chí

Lo tu nhơn bền bỉ việc lành

Vạn sự ác tu hiền trở Thánh

Ráng tỏ tường trọn lành trọn hạnh.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.]  

 

ĐEM CHƠN TRUYỀN ĐẠO CHÁNH MẸ CHA

TÒNG GIỮ NGUYÊN SẮC CHỈ THIÊN TÒA

LỊNH CAO CẢ MẸ CHA GÌN GIỮ

Con đường tu định quả nhân từ

NẮM CHƠN PHÁP NGỌC HƯ ĐÃ ĐỊNH

DI LẠC VƯƠNG ƠN TRÊN ĐÃ LỊNH

XUỐNG THẾ TRẦN BÀY TÍNH CỨU NHÂN

MỞ CỬA MÔN HOẰNG ĐẠO TRỊ DÂN

THÍCH CA BỔN DẮT LẦN CHỈ GIÁO

Nói theo đó dạy người tâm thảo

TU ĐẠO TIÊN học thạo Cha Ông

Làm sao đưa rốt ráo cháu Rồng

Âu Tây Lạc Đại Đồng trở lại

Vì lần này nạn tai sàng sảy

Một không hai thế lai vương lấy

Phen thảm sầu ta đừng ngậm phải gai

Mãi lợi danh trễ nảy bước thuyền

Chu kỳ đến LONG HOA trễ chuyến

Vì tình thương đưa thuyền cập bến

HẠNH HỮU DUYÊN THÁNH ĐỨC TUỔI TÊN

XUỐNG NHÂN GIAN ÂN LỊNH ĐẠO TRUYỀN

Lời MẸ dặn CHA TRỜI vận chuyển.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

HỠI LINH CĂN mau luyện chữ tu

Mới thông rõ CHÍ CÔNG NGỌC PHỤ

Tu là sửa công phu gìn giữ

Trước và sau cố gắng đừng thù

Đem tâm lòng ta tự suy nghĩ

Cho con thơ đôi lời ngụ ý

Lành phải làm sáng trí trừ mê

Để ngày sau THIÊN ĐẠI bước về

Không còn vướng u mê thế tục

Vì tình thương MẸ CHA giục thúc

Đừng thấp cao nhẫn nhục vui đời

Hãy chung vui ráng kết con ơi

Để tường tận thoát đời bi thảm

Nay mai đây năm châu ảm đạm

Bởi thế nhân một tám cộng chung

Một còn đó con đường tiếp dụng

Cho kịp ngày đáo phụng Thượng Ngươn

Đường quả nhân mau nắm lý chơn

GIỮ CHẶT MỐI ĐẠO CHƠN CHA MẸ

TRÊN MỞ LỐI CON ÔI MAU LẸ

Cửa bước vào quật té đừng nên

Ráng tu hành dành sẵn bước lên

LONG HOA HỘI TUỔI TÊN CHỜ SẲN

Sống từ bi nơi chốn trần gian

Niệm tưởng CHA MẸ giáng độ toàn

HẠNH BỒ TÁT ĐỜI NÀY PHẢI RÁNG

CỨU NHIỀU NGƯỜI BẤT LUẬN LÀ AI

LÀM LÀNH THIỆN HÀNH ĐẠO CHUNG TAY

Đem trí tuệ giải bày việc khó

Cảnh do tâm chơn giác trần nọ

Mượn thiền lam Đạo có trong tâm

Tương trợ tương vui thế cõi phàm

Nhứt nhơn nhứt con làm thiết hạnh

Từ bi vui mỗi người lành mạnh

Đem nụ cười duyên hạnh chúng vui

Rộng tình thương chơn thật đẩy lùi

Trên tất cả niềm vui có được

Thương để cứu tẩy thân uế trược

Rộng tình thương thao lược luyện tâm

Soi gương Đạo giải thoát nơi phàm

Tin có MẸ CHA Long Thần chở

Có phải không?  Con thảo ráng lo!

Gởi đôi câu THÁI họ HÀ duyên

Trao Đạo đạt pháp mầu vận chuyển

Ráng lo tròn Đạo hiển MẸ CHA.

 

[Đoạn thi bài trên nhắn nhủ toàn sanh chúng, đặc biệt là với con Hồng cháu Lạc.]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 233)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1531)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3028)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4119)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4849)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5475)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5869)
Pháp Âm 2020_40.