DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY MÙNG 4 THÁNG 4 NĂM TÂN SỬU

28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 4 Tháng 4 Năm Tân Sửu
15/5/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_08

QUAN ĐẾ BỔN Ta về nhập xác

Khuyên người noi tu lạt chay lòng

Điều TÔN QUÂN sửa hóa nên phong

Dạy việc tu khó công ra sức

Tùy phải đạo giữ cho an lực

Sức tu hành biệt nhứt bực nhì

CHỌN NGƯỜI TÀI HIỀN ĐỨC TỪ BI

DỰNG LẠI CUỘC CỔ Y LẬP ĐẢNH  

ĐẠO TIÊN THIÊN một lòng Phật Thánh

ĐẠO NGƯỜI đừng xa lánh đường tu

Dời không đổi TRỜI đâu có phụ

Đường HUỲNH ĐẠO Tây du rộng mở

Kíp diên khương mới biết HUYỀN CƠ

Nay ĐẾ QUAN ân bố lượng tường

Giả nghịch giả chữ rằng tu hưởng

Thiên cơ biến trần dương thế giới

Còn đôi ba trong gẫm hỡi ơi

Rằng chữ họa nơi nơi tan xác

ĐẾ [QUÂN] BỔN Ta khuyên tu chay lạt

Hổ ác lang xé xác đón đường

Dịch nẩy mầm lớp [lớp] chạy [tìm] chỗ nương

Ngày suy thế rõ tường tạm dựa

Cờ đã thất vàng thau chọn lựa

HỘI [TÁI] LẬP TRẦN thiêu lửa thế gian

Người niệm tu hiền đức lạc an

LONG HOA chọn sảy sàng không sót

Có bao lâu không tu dại dột

Cho trẻ già mau vọt lo tu

BỔN QUAN [ĐẾ] Ta truyền [lời] GIÁO ĐẠO TỪ

Lai BỆ NGỌC PHỤ TỪ lân các

Rán tu tâm coi đời hưởng lạc

Nay mỏng manh phước bạc đến gần

COI PHÉP LẠ NGỌC ĐẾ XỬ PHÂN

COI TIÊN THÁNH PHẬT THẦN HIỆN BỦA

Khổ thấy rồi lê thứ thớt thưa

Lớp đau chết dịch vừa tiếp diễn

CỨU LÀM SAO [ĐƯỢC] THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN

DIỆT [TÁI] LẬP ĐỜI RẦN THIÊN TUỒNG ĐỊNH

Nhẫn nhục chờ hạ màn TRỜI TÍNH

Cười chỉ MỘT mười CHÍN khóc tiêu [vong]

Khắp dương gian chưa đặng ba chiều

Cơ sàng lọc xót tiêu [làm sao] sống đặng

[NẾU] TRỂ THỜI KỲ MẤT HẲN VẬN NAY

Lóng tai nghe rõ tiếng pháp dày [dầy]

Tâm để quán nghe tai vang vọng

PHÁP BÁT NHÃ đem về lu trống

Mạch pháp tâm quán động huệ năng

BỔN ĐẾ [QUÂN] Ta chơn lý hóa hoằng

NỀN ĐẠI ĐẠO truyền răn khuyến thiện

HỘI LONG HOA Tây Phương sắp hiện

HỘI RỒNG MÂY xuất hiện HUỲNH LONG

Lộ vĩ đuôi bất chiến vạn rồng

Nên mới có HỘI LONG vĩ lộ

Thảm cho thế loạn cơn dịch hổ

TẬN DIỆT KỀ khóc lở từ nay

Thấy đời biến chuyển rã [tan] không hay

Cơ sàng lọc biết ai đặng cứu

Thiên tai thảm họa khốn lường giữ

MUỐN TU MÀ LƯỠNG LỰ CHẦN CHỜ

BỔN ĐẾ [QUÂN] Ta dòm thấy bây giờ

Ôn dịch mửa lan cơ thể đốn

Chữ sầu bi đau đớn trần hồng

Đã muộn màng [vì] bỏ trống đức năng

Rán kiếm chữ tu hành thầm lặng

Lần thứ chót ĐẾ QUAN lời gọi

Rèn tâm lành BÁC ÁI [với] mọi người

Sạch dạ PHẬT TÂY TRỜI xen vẻ

TRÍ HUỆ ĐẦY LÒNG TRỐNG THÁNH KỆ

Nghe tiếng chuông ngân khẽ đêm khuya

Người khôn nghe ráng tỏ sẻ chia

Nghe rồi tỉnh cõi kia về đến

Tỏ Thiên Cơ Mèo kêu chẳng mến

Họa khôn lường dịch bệnh tràn lan

Tỏa tâm sự ĐẾ QUAN lộ bản

PHÁP BÍ TRUYỀN BỔN PHÁN TIÊN TRI

Ắt khổ lắm THÁNH cai loài quỷ

Chớ mê sai bệnh trì bất tỉnh

Chớ dắt chúng bốn cửa thoát hình

Kéo đời cùng đạo chỉnh cùng nhau

Đường QUỐC ĐẠO vô hình muôn thấu

Theo điều lành trung hậu cuộc đời

Ba mươi bảy loài quỷ khắp nơi

Khiến chia rẽ đạo đời nó báo

Truyền răn dạy điều lành phước tạo

Đời đạo ôi đức báo tốt thay

BỔN QUAN [ĐẾ] Ta dấu tích xưa nay

Đem QUỐC ĐẠO chỉ bày thời rõ

Biến thế giới dịch tai thấy đó

Cả ngũ châu xứ sở lưu truyền

Rằng ĐẾ Ta QUAN THÁNH kệ khuyên

Giáo chỉ rõ ĐẠO HIỀN mạch cội

Nhắc điều hiền QUAN Ta mới gọi

Hỡi dân lành phước tội lời khuyên

THÁNH TINH QUANG hóa độ trung hiền

TỨ THÁNH PHÁP răn truyền vi hóa

TAM THÁNH QUÂN từ ân chi hạ

Hóa kiết tường dắt ra lành dữ

Nơi thế giới mang hình TÒA TỨ [GIÁO]

NĂM NGÔI [NGŨ CHI] truyền hạ trụ đạo cân

Hành luật tội xét ra công hạn

Khuyên nam nữ lập thân hành đạo

Sửa hạo ly TÒA THÁNH bước vào

Không tỉnh thức khi nào sửa đổi

BA MƯƠI SÁU ĐẾ CUNG kêu gọi

A DI ĐÀ NGUỒN CỘI PHẬT thi

BẢY MƯƠI HAI LẬP THÁNH TIÊN kỳ

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tri kêu gọi

Từ NGƯƠN THỦY THIÊN TÔN GIÁO HỘI

THIÊN CHÚA nền chung cội trở xoay

TÒA THÁNH ĐẠO chung xét muôn loại

QUAN [THÁNH ĐẾ] chỉ rõ ai tài khôn đậu

KHÔNG NGHỊCH KÍCH PHẠM VÀO NGỤC CẤU

Quỷ cô độc xé cấu còn chi

Khi giận dỗi oán trách sân si

Mang tội ác những gì mình tạo

Gây biến sanh lộn lẫn chung vào

Phạm hình phạt làm sao răn đạo

Rằng vô thủy MƯỜI ĐIỀU [RĂN] khuyên bảo

Gọi BỒ ĐỀ TỔ LÃO hạ phàm

Kêu réo dân trở lại ĐẠO [KỲ] TAM

Sơ Bàn Cổ hoằng năm [chi] kêu gọi

Chỉ tội ác tràn trề thế giới

TIẾC LOÀI NGƯỜI NÔNG NỔI CÔNG DANH

NGƯỜI HIỀN TU CHẲNG NGHĨ GIẬT GIÀNH

Hiền đắc quả công thành về đến

Mau tỉnh hồn ngôi xưa cội bến

Đức vâng làm thân hiển mai sau

Theo học đạo lời Phật quy câu
BỎ TỘI LỖI ĐẠO MẦU TIẾN TỚI

Nhờ Phật Trời thứ tha tội lỗi

DẠ TỪ BI coi gọi chân thành

CÂN BÁC ÁI hóa nhiều tổ tánh

LUẬT CÔNG BÌNH truyền THÁNH ĐẠO NHÂN

XÂY LẬP LẠI HÒA BÌNH thuyết dẫn.

 

QUAN TRƯỜNG công luật chẳng tha đâu

THÁNH hiền đức hạnh phạt thưởng cầu

ĐẾ phân thấy rõ CÔNG BÌNH LUẬT

QUÂN lý không sai tự hối mau.

 

QUAN truyền dẫn dắt ĐẠO CÔNG BÌNH

THÁNH NHƠN mầu pháp LÝ THIÊN MINH

ĐẾ QUAN biến pháp đường TAM GIÁO

QUÂN quyền LÀNH ĐỨC, ĐẠO hóa hình.

 

THÁNH ĐỨC thiện lương ra tay dìu

Kim châu QUỐC ĐẠO khuyên đổ nêu

Biến sanh CẢI HÓA TOÀN NHÂN LOẠI

Hóa dữ thành hiền QUÂN ĐẾ kêu.

 

NGŨ TINH QUÂN ĐỨC BÀN CỔ xoay

Châu linh mạch cõi hội đủ đầy

Đại công THÁNH MỘC quyết trừ tội

Đạo Giáo phân rành đến hóa lai.

 

Ngàn trùng quang tướng biến hóa sanh

Phật điều phá hoại tội lỗi hành

Chúng phạm mới bị tiêu tan xác

Sanh hoại khổ thân chớ tạo tành.

 

THUYẾT ĐẠO giải thoát mê đời chúng

Răn đời phóng xả ĐẠO NHÂN chung

GIÁO CHỈ RỘNG SÁNG QUANG MINH ĐỨC

Đời học TU, tiên [trước hết] ĐỨC HẠNH phùng.

 

GIÀ CỔ quá khứ nảy địa THIÊN

Lam nhân hiền thánh đại lực HUYỀN

Lịch kiếp hoàn sanh KINH LUẬT ĐẠO

Hạ thế ĐỨC hoằng kệ gắng khuyên.

 

Tuần tra hạ giới chúng nhân

Càn khôn xoay trở khí luân chuyển hồi

Ra tay ĐẠO LẬP LỊNH TRỜI

Sửa người phân biệt đạo đời thế nao

Không sơ không sót chút nào

THÁNH trì hành tỏi vô rào không nương

Mau mau tự hối tận tường

Rửa tay bước đến HỘI TRƯỜNG ĐẠO thi

ĐẾ QUÂN xuất hiện lực kỳ

THÁNH MINH TỪ mở thiên chi hóa đầu

Cho muôn [người] vực thoát hiểm sâu

Phá lục [đạo] mà trở thoát đầu biến vi

Càn khôn võ trụ chuyển kỳ

QUANG MINH HOÀNG PHỤ chiếu y phép mầu

Kinh hòa TAM GIÁO MỘT BẦU

LONG VÂN LẬP TRẬN chuyển hầu HOÀNG MINH.

 

Hoằng khai TAM GIÁO cõi DI ĐÀ

Chọn hiền thâu lũ quỷ biến ma

Ngồi đó làm chi sao chẳng bước

Vạn kiếp Thần Tiên hóa Liên Tòa.

 

Tu nhẫn an bề

TRỞ VỀ ĐẠO CHÁNH

GIỮ PHƯỚC ĐỨC HẠNH

Thứ cảnh tỉnh hồn

Kinh đọc cho khôn

Phiền hờn tránh bỏ

QUAN [THÁNH ĐẾ] Ta thấy ngó

Cạn tỏ bảo khuyên

Tất cả chẳng yên

Trần miền lắm khổ

Tu cầu đến chỗ

PHẬT TỔ NHƯ LAI

Dạ bác [ái] khuyên ai

Dạ [vâng]! TU KẺO TRỂ!

QUAN Ta lời kệ

Lâm thế kinh truyền

Vui lòng lập hiến

Pháp hiển đọc coi

Nền QUỐC ĐẠO bồi

Mà soi quang tánh.

 

Này chúng sanh NGŨ CHÂU ĐẠI ĐẠO

MAU NÊN TẦM nền đạo thoát thân

Trong tám muôn gây tạo bổ trần

Xoay nhân loại gìn ân nghĩa tạo.

 

QUANG MINH HIỆP NHỨT bổn lai sân

THÁNH HIỀN tạm giả cõi thế trần

ĐẾ tầm trở lại khuyên giáo chúng

QUÂN tạm thiên thơ tỏ hồng ân.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3037)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3040)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3419)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.