DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM TÂN SỬU

28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 18 Tháng 3 Năm Tân Sửu
Ngày 29 tháng 4 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGỌC KINH
SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN
 


 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2021_7

 
Giảng

TRỐNG LỊNH KHAI BA HỒI VANG VỌNG

HIỆU CAO HOÀNG CHUYỂN GIỌNG LÂM XAN

THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN ĐẠO KHAI BAN

PHÁP CẨN VÔ THƯỢNG MẬT ĐÀN KỲ KHAI.

 

ĐOẠN TUỒNG CỔ THIÊN ĐÀI CƠ LỘ

CHÓT NGƯƠN BA PHỔ ĐỘ ĐẠO KHAI

PHÁP TÂN MINH HIỆU CHUYỂN XOAY

HUYỀN LINH THỐNG NHẤT GIÁO KHAI VI TRUYỀN.

 

Khởi đầu công bước tiến đạo chơn

Lưỡng cảnh tu ta chọn lựa đường

Tầm nhìn tạm giả trần nương

Chơn không chơn tánh tạm đường chúng sanh

 

Thiện nhơn đắc tu thành diệu thủ

Thay sắc không đồng trụ lọc xuyên

Sửu Tân thành tại toại duyên

Xem coi kỳ phận trần miền bao phân

 

THUYỀN ĐỨC LỚN TẠI TRẦN TÒA CHUYỂN

Mình thoát vào một chuyến kỳ công

Vô vi kỳ đuốc minh lòng

Ánh đèn chiếu rọi màn không THIÊN HOÀNG

 

KHAI GIÁO ĐẠO rõ ràng hầu chuyển

Chiếu cẩm nang lựa tuyển vào trong 

Vi truyền Thiên định điển đồng

ĐÒ KỲ BA CHÓT đưa đồng nguyệt sơn

 

NGỌC [ĐẾ] XUẤT THẾ HUYỀN CHƠN KHAI ĐẠO

LỰC VÔ KHÔNG TAM GIÁO CHỈ TRUYỀN

LỘ CƠ PHỔ ĐỘ KỲ DUYÊN

NHỨT TÂM VÔ THỊ ĐẠO HUYỀN MINH CÔNG

 

AI BIẾT ĐẠO THIÊN CÔNG TỪ PHỤ

XUẤT ẨN KỲ TÂN CỰU QUY MINH

ÂN DI DANH TÁ KHAI HÌNH 

VÔ HÌNH TÚC PHỤ OAI THINH CHỌN HIỀN

 

Ngó trở lại lên thuyền QUỐC ĐẠO

Nhờ có thang quí báo bước vô

Chúng ta lên đến Tây hồ

THÁNH KHAI MỞ CỬA NAM MÔ LÊN ĐÒ

 

Bốn cửa khổ lánh cho thân hỉ

Chớ mê say tỉnh nghỉ lo tu

Chớ mê sa đoạ mê mù

Phải chịu lặn hụp nhiễm từ khỏi lên

 

Đường QUỐC ĐẠO đem lên níu nắm

Chắc một lòng bước dặm ngàn xa

Muôn ngàn đường quả mau ra

NHỜ ĐỨC DÌU ĐẮC MA HA MỚI MẦU

 

LÀNH với ĐỨC thi nhau bước đến

Chúng ta cùng NHẬN LỆNH THIÊN HOÀNG

Phân tô chia giới rõ ràng

Gieo giống tốt hưởng tội răn công bình 

 

TA CHỦ GIÁO HUYỀN MINH BAN BỐ

CHA MẸ LÀNH HỮU LỘ GỌI HIỀN

Thương dân TRỜI mới tỏ khuyên

Phân rành cội mạch gọi liền ráng nghe

 

LỜI HOÀNG PHỤ tiếp thu dễ hiểu

PHÁP CHÁNH CHƠN soi chiếu Kỳ Ba

Tha răn ơn ĐỨC PHỤ hoà

PHẠM LUẬT TRỜI KHÓ DUNG THA NƠI NÀO

 

Tam cõi xét biết bao ngàn tội

THÁNH MINH VƯƠNG HỐI VỘI CHÚNG TU

Là người dơ uế sình phù

Mang rong hình xác tối u dơ là

 

Theo đạo đức ấy ta niệm Phật

Dốc tu hành niệm Phật từ bi

Không nhiễm tứ khổ thoát qui

Nhờ mối đạo giáo quy y tu hành

 

Bông hoa tốt con lành đến chốn

ĐỨC TỪ BI MỞ RỘNG CỬA VÔ 

Liên Hoa ta đặng điểm tô

Đừng để hoa tàn nam mô chẳng kịp

 

QUAN THẾ ÂM LIÊN HIỆP ĐẠO XÂY 

Chúng tự nghĩ kỳ này áng đạo

QUAN ÂM NAM HẢI chỉ giáo

Tu chuộc tội lỗi nhờ tháo mở tù

 

NỮ HOA THÁNH MẪU CỬU THIÊN SOI

Lầm lạc quỷ thôi rồi ác gây

Thế gian rộng xét tội đầy

Muôn loài vạn vật tiêu thây xác hồn

 

Trên quở phạt ngàn muôn bổ hoá

Tu cầu trừ sửa dạ thiện lành

ĐẾN TÒA THÁNH ĐẠO TU HÀNH

NGỌC PHỤ CỬU VỊ BAN LÀNH PHƯỚC ÂN

 

Người biển khổ tỏ phân CHƯ THÁNH

Cung thỉnh cầu CHÍ THÁNH OAI LINH

ĐỨC CẢ ra phép mầu gìn

Đem thân bổ báo đem hình thánh [làm] bia

 

Tu tỉnh chuộc lỗi kia lầm lạc

Lỗi đời nay ta phát tâm tu

Vì chúng phờ phỉnh si ngu

Phật Trời quở phạt ngôi TỪ hiện BI 

 

TÂY VƯƠNG MẪU ĐỊA VI VÔ THỦY

MỞ CUNG NGÔI CÁC VỊ LÃO TIÊN

VÌ NGƯỜI QUÊN PHÁP MINH HUYỀN

CỬU TRÙNG NGỌC ĐẾ CHA TRUYỀN ĐẠO KHAI
 

Phân ngũ châu ba ngai thế giới

Đẹp hình thân sáng rọi dạy răn

Tiếng LÀNH PHỤ dạy kệ rằng:

NỮ NAM GIÀ TRẺ BA NGÀN HÓA SANH

 

Đem hiền ngu thiện lành trở lại

Phật Đường truyền hội này rõ ghi

Noi theo chánh đạo quy y

DI ĐÀ PHẬT TỔ TỪ BI GIẢI TRỪ

 

Lo gây giống CHA TỪ THÁI CỰC

Điểm hồng linh trợ lực chuyển xoay

Càn khôn phổ độ không hai

Đem võ trụ hiệp thái lai THIÊN ĐƯỜNG

 

MỞ LONG HOA THIÊN THƯỢNG ĐIỂM KHÔNG 

DI LẠC GIÁO PHÁP ĐỒNG BỔ HÓA

Hai ngàn năm [Kỳ] Ba thuyết hạ

Quày tâm trau sửa dạ NHỜ THẦY 

 

Từ THÁNH THỦY mở khai Bát Quái

Mở càn khôn hiệp lại lấp xây

Thiên địa tuần hườn nơi này

HÓA LIÊN HOA CỨU MUÔN LOÀI THOÁT QUA

 

Đừng để ách phong ba bão tố

Ngôi địa cầu tang lộ bao trùm

Bạch huê xà vẫy họa um

TRÁI ĐẤT NỨT TÁM HỌA TRÙM NĂM CHÂU

 

Không nơi nào thoát đâu vùng vẫy

Khiến cho dân tiêu bấy nào nương

Bể trầm ai thoát lệ rưng

Nhờ THẾ CHÍ cứu muôn dân kiếp này

 

Người phàm tục không ai dòm rõ

Đến tội rồi thấy khổ nạn tai

VẠN DÂN THIÊN HẠ TỪ NAY

SỬA LẠI THẾ GIỚI HỘI NÀY PHỤC NGUYÊN

 

Thức tỉnh lại con hiền dại dột

Đừng rẽ chia thương một giống loài

Phân màu da tiếng hình hài

GIỐNG TRỜI THÁNH PHẬT CHỜ NGÀY ĐẮC QUA

 

DẠY NHÂN ĐẠO DUNG HÒA HIẾU ĐỨC

Tính sự ngay TRUNG THỰC TÂM THÀNH

Đem nền đạo phổ chúng sanh

CẦM CÂN BÁC ÁI dạy [người] lành bước ra

 

Truyền thiên cơ dòm ra mới thấy

Một gánh thơm từ ái đạo lành

VÔ VI CHỦ GIÁO HÓA SANH

PHÂN TƯỜNG BIỆN BẠCH ĐÀNH RÀNH VÀNG KHOE

 

Cảm đức đạo tha ân cho trẻ

Sửa trị đời thỏ thẻ năm châu

Thọ ơn QUỐC ĐẠO ân sâu

THÁNH KIM điều trợ đạo mầu oai ân.

Thi

 

KHAI MỞ ĐẠO CHO DÂN TU BỔ

NĂM NGÔI TÀ PHÁ HOẠI CHÚNG VÔ

BỐN MA BA QUỶ PHÁ ĐẠO ĐỒ

VẠN DÂN THẾ GIỚI NIỆM NAM MÔ.

 

CẢI PHÁP BỬU VÔ HÌNH NGOẠI CÕI

VẬN ĐỔI XÂY NGŨ TÁNH NHÂN LOẠI

KHÔNG TUÂN GIÁO CHỈ NGŨ HÀNH ĐÀNG 

THÁNH CẦM CÂN TẠO HÓA TIÊU ÔI.

 
Giảng

Đắc thành đạo bạch trình CHA MẸ

Mau rửa tay lè lẹ về ngai

PHONG THẦN RẠNG VẼ LIÊN ĐÀI

CHỜ NGƯỜI TU BƯỚC ĐẶNG NGAY TRỞ VỀ 

 

TÂY THIÊN TỰ bốn bề phóng độ

ĐẠO VÔ VI phân chỗ thoát qua

An dòng ĐẠI ĐẠO THƯỢNG TÒA

Mở thiên soi đuốc ĐỨC ba kỉnh NGÀI

 

Khai truyền độ MỞ KHAI TRUYỀN LỘ

Đạo cảm linh BẠCH LỘ CHIẾT THÂN

Đem muôn ngàn điểm gội nhuần

Cảm linh xét tánh tình QUÂN xuất HIỀN

 

Chiếu ngũ canh trung hiền tu chánh

Nguyệt tinh quang xét tánh đạo soi

Võ trụ đêm thanh chiếu hồi

NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN 

 

NGÔI DỰNG TẠO TINH QUANG QUỐC ĐẠO

TIÊN ĐẠO [KỲ] BA ĐỰNG TẠO ĐỘ ĐỜI 

DÒNG HỒNG LẠC CHÚA [CỦA] DÂN TÔI

THƯỢNG THIÊN HẠ ĐỊA TỌA NGỒI HÓA THÂN 

 

Hoá thân cốt trở lần nhân loại

Nuôi dưỡng thân nhân loại chúng sanh

Thuyết răn truyền đọc thiện lành

Đem phước thiện vớt hoạ sanh tiếp hườn

 

NGỌC TIỀN CHƠN HOÀNG THƯỢNG ĐUỐC SOI

LỐ LỐ KHAI THƠI THỚI CHÍ MẦU

KHÔNG CHÙA KHÔNG MIỄU KHÔNG LẦU

AN DÂN QUỐC ĐẠO NGŨ CHÂU THIỆN TÒA

 

LONG VÂN hoá THÁNH TÒA chờ lệnh

Cứu khổ hườn PHÁP CHUYỂN độ sanh

NGŨ CHÂU TRUYỀN ĐẠO CƠ THÀNH

Hạ Ngươn tận thế tranh danh làm gì

 

Văn độn giáp chữ gì hiệp nhất

Coi láo lơ mê tật tranh giành

Đà khoanh tay áo tranh danh

Mười ba lớp trận khó thành hại vương

 

Đời khổ hải thế dương nhân tạo

Nhìn gớm ghê quả báo thế muôn

Sông mê chìm đắm đời buồn

Ngũ Lôi hành đánh khó luồn được đâu

 

TA thấy khổ ngũ châu mau lánh

Tai hoạ trời khó lánh thiệt là

Đem thây lấp biển quỷ tà

Hoạ tai rơi lụy yêu ma hiệp bè

 

Giữ phước đức trở về đạo chánh

Đợi lệnh CHA mô chánh an bề

Pháp này thức tỉnh chúng mê

Thiết tha tha thiết gọi về thế gian

 

Ra kinh pháp đành rành thấy đó

Muốn tu thân hành khổ từ bi

Nghịch lòng mắc hoạ trời thì

Chọn hiền ngay thảo cứu nguy an bề

 

Tu nhẫn nhẫn làm hề hoá độ

Hội đổi xây lại trở ngôi lành

Cho qua tai khổ tử sanh

Đạo mầu học hỏi chung quanh ĐỨC HIỀN  

   

Nhờ trên QUẢNG TỨ THIÊN suy xét

Thế khỏi tai thế thiệt thọ quy

HOÀNG THIÊN SẮC TRIỆU ĐÚNG KỲ

TRUYỀN LINH GIÁC TÁNH THIÊN VI HƯỜN HÌNH

 

Trong lục phương THÁNH MINH gia vọng

NGỌC TRỜI CÔNG trụ cổng VẠN THIÊN

Phong can âm vũ vô chiêng

MINH LONG HOA PHÁP QUÁN KIỀN CHƯỞNG KHAI

 

Khôi đẳng bất cực lai độ chúng

Dân bổ tu đạo dụng hiến thân

Đọc coi xét kỷ từng hàng

DỊCH RÀNH ĐẠO LUẬT MINH HẰNG CHƯ VƯƠNG

 

GIÀ HÓA TRẺ soi gương nhân loại

HÓA CỐT THÂN TRỞ LẠI NHƯ XƯA 

Thể ta như cũ hình vừa

Tái sanh bầu lại nhiệm thừa cùng nhau.

 

Thông hanh cảm hữu chờ thực diện

Khách trang khương quới bất phùng HUYỀN

THIÊN nhai lư chánh xuyên tương kiết

Nhu đắc nhiên y tư lưỡng nhiên.

 

Tân suy đối đối nguy cầu tại

Hồi phản kỳ ngươn thỏ thẻ tai

Ngược thời khoan trỗi mau tu bước

Mất còn tiển bạn sắp cận nầy.

Thi

 

NGỌC CHIẾU LỘ BÀN ĐÁO CÁO SANH

HOÀNG THIÊN CHI HỐI HÁ TU LÀNH 

THƯỢNG TỪ DỤNG HƯỚNG TƯƠNG NHƠN HÓA 

ĐẾ THƯỢNG THẢ ĐỀ XUẤT ĐẠI THÀNH.


 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4253)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3810)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3966)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4746)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5435)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.