DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM CANH TÍ

29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
ĐÊM GIÁNG SINH
ĐÀN GIỜ TÍ

Ngày 11 tháng 11 năm Canh Tí
Ngày 24 tháng 12 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_54
 
Loạn thời sống thác giữa cảnh đời

Bệnh tật nạn tai rõ khắp nơi

Biết câu nhơn quả đừng phiền trách

Đạo đức tu hành quả mới tươi.

 

Loạn cuộc thời thay Đạo ráng tu

Thời kỳ đời mất cố đem từ

Tỉnh mộng tự nhìn trược điền thế

Động sóng thấy trăng án mờ lu

 

Từ bi ráng tập chẳng mất thân

Bi tâm trên hết Đạo người gần

Nhân nghĩa từ bi dù đời bạc

Nghĩa trước tiên lòng miễn là an.

 

Trong cõi khổ đừng gieo mê cảnh

Giác hay mê thêm khổ chẳng lành

Giải thoát phàm thân mới được an

Ráng gột hết bước vào Tiên Thánh.

 

Đừng chịu nữa một đời phải khổ

Tìm an vui bến giác Phật chờ

Chớ lầm bước chơn tu khổ nẻ

Cõi Ta Bà hoảng nạn phải lo.

 

Đời thảm nạn kinh hồn lắm chuyện

Một kiếp này ắt thiện quy chung

Ráng thiện tâm niệm Phật sánh cùng

Trừ khỏi ác nhơn đừng gieo khổ

Đời mạt pháp diệt mê tâm cố

Ráng theo hiền vốn ở tâm mình

Phải kiên gan bền vững đức tin

Ngày tạm đổi đời mình tu được

Cửa Đạo mở bước vào chung cuộc

Quy Phật đường tiến bước Như Lai

Ráng tu hành trong cảnh đời nay

Đổi ngày khổ vui vầy bình Đạo

Tu thân luyện sống lành nên tạo

Nhân thiện sanh châu báu đời này

Khỏi đau sầu hóa hiện hôm nay

Diệu Huyền Đạo hậu mai sẽ chứng

Thế sự khôn luôn soi Đạo dụng

Nghiệp cõi phàm mộng cũng rồi tan

Sanh rồi tử khổ biết giọt trần

Hiểu đời tạm hợp tan tan hợp

Cảnh do tâm biển sầu khuấy tốc

Khổ mê si đoái dọc đoái ngang

Tam đồ khổ ái hà cố gắng

Lấy thân tâm lóng gạn đừng quên

Liên hoa trổ mất còn ai đến

Mọi phút thân đời thêm tội lỗi

Một bước gần mọi phút trái đời

Nhiễm mê trần chưa khỏi khổ đau

Ráng tâm đạo trừ đi nghiệp xấu

Khuyên hãy nhớ Đạo mầu hiện tại

Sáng tương lai thay đổi hậu lai

Bước từ bi đem lại vui vầy

Không chi sánh sự tu Phật thấy

Pháp hiểu rành nắm lấy mỗi ngày

Giải thoát đời đường bước Như Lai

Xa buổi thế gặp ngay Bồ Tát

Hạnh phúc nào mình tiến gặp Phật

Điều từ lâu ta được nên theo

Làm Phật Thánh lành thay tu khéo

Hộ ráng tu dù vẹo hay cong

Vững chí tin lo mối đạo đồng

Ai thức tỉnh ứng không lòng ứng

Với tâm thông phải trì Đạo dụng

Ráng lo lường Đạo vững đặng yên

Kiếp phù sanh chớ biếu hại phiền

Sớm nhớ niệm tinh chuyên Phật độ

Bẩn trược đời phủi bỏ suy lo

Nhân thiện quả lên đò Phật rước.

 

Biết đời khổ sống lành tầm thiện

Đời tiến sâu mỗi bữa Đạo duyên

Là thiện nhân chánh đạo suốt đời

Khổ mượn Đạo đưa thân thiện tiến.

 

Tính ra vân cảnh hạng căn Tiên

Toán nan số lập tới cửa Thiên

Thời căn phúc hiến tạo hình thể

Gian cảnh soi khai thấu linh thuyền.

 

Lướt thuyền cập bến rước đưa bồng

Quang âm khai mở lộng chiều Đông

Ma Ha tịnh định Canh Tí cử

Xuân Thu hoa nở giải tỏa không.

 

Can qua bể ngạn diễn lai coi

Canh Xuân tọa bổn bốn phía trời

Đà kinh khai Pháp Phật Đà chiếu

Ngồi định pháp cơ mục thiên thời.

 

Vô hình thần chuyển dạy xác trần

Linh quang thiên tuệ rõ ánh thân

Kim lộ sen búp thừa nhàn chuyển

Trời đất mấy ai rõ cảnh ân.

 

Liên khúc kỳ quang buổi khứ lai

Hoa nở ngát hương cửa Thiên Đài

Cực chiếu hoa nguyệt Lư Bồng sáng

Lạc cổ vọng khai thời chuyển xoay.

 

Chuông bon mở cổ khai cơ

Nhân gian vong diệt trận thế cờ

Quang mãi trời mây đời đọa kiếp

Cảnh sầu quy khó bất vô ...

 

Đò đưa khách tiến lướt sóng đời

Đưa qua cửa ải bể khổ vơi

Giải thoát tâm hồn tu tiến bước

Thoát khỏi đau sầu hết cuộc rồi.

 

Bàn cờ sắp cuộc sửa sang

Bá Nha trông đợi tướng quan mục đề

Màng lộng luận thế lập Kê

Vòng cầu trái đất ê hề thương đau

Vô hình lộ bảng phong thâu

Mai chiều giục thúc hoàn cầu xem coi

Nhiệm kỳ mọi sự yên ngôi

Canh sang điểm hướng rửa rồi mục nêu

Khoanh khui cạn lẽ quyết chìu

Chưa đường động thủ Canh liều cuối Thu

Ân ân thiên định chỉ cù

Trì Cung khảm xám cảnh từ lớp lang

Sông còn biển rộng Ngựa sang

Ngươn Tam mạch vỡ xóm làng tiêu tan

Cột nhà còn chốt khóa hàn

Đố ai phết đục kỹ năng cơ huyền

Phong Thần chén đức định duyên

Trung Ương THIÊN gọi linh HUYỀN nhóm nhen
Cổ kỳ soi gốc một nền

Gốc nào xuống gốc Canh niên lập tuồng

Cửa THIÊN HUYỀN bí lặng chuông

Khi vang khi lặng Canh tuồng có hay

Long Châu năm bể sóng khuây

Đông Tây Nam Bắc chuyển xoay sóng ào

Hồng trần biển lớn trống gào

Canh niên đại cuộc nạn nào lạc thân

Cung đàn chưa diễn hết màn

Độ quay tháo gở bước chân đồng hành

Đông Tây sắp cuộc chạy nhanh

Thiên Thần nhắc nhở thức rành đàn kêu

Cơ Thiên Pháp rõ kỵ niêu

Khai hồi pháp thị một điều Thiên Môn

Đàn kêu hò líu cống xan

Trải qua cuộc nạn lọc sàng bao nhiêu

Đàn kêu lạc kẻ thưa nhiều

Uổng công Tiên Phật mái chiêu chống chèo

Đàn kêu khi thấy nạn eo

Bao nhiêu họa phước hiểm nghèo tóc tang

Đàn kêu lộn kiếp bò ngang

Ưỡn mình như rắn ra thân đất cùng

Đàn kêu hết bảy nhào chung

Còn ba đem rọng biết đừng thở than

Đàn kêu chín mức hoạn nàn

Một còn an trụ nhân gian Phật Thần

Đàn kêu giải thoát phàm thân

Án thất thiệt tồn xin nhắn họa an

Đàn kêu gieo rắc ác tàn

Kiếp này chẳng được Tây Phang bước về

Đàn kêu chung cuộc rã tan

Khổ họa kỳ sách lọc sàng ráng lo

Đàn kêu lo hối kịp đò

Ơn Trên ngó xuống đếm dò thật hư

Đàn kêu quỷ lộng ma chư

Đạo không chặt giữ nắm hư bẩn đời

Đàn kêu hai mốt tả tơi [2021]

Tháo nạn Mèo bắt thảm vơi cột niềng

Đàn kêu bắt Chuột Canh niên [2020]

Cung đàn tứ nịch khiếu huyền trần phong

Đàn kêu xoay trở thất lòng

Cột mai còn chốt kịp hòng ải qua

Đàn kêu Thu cuối rừng già

Sông chưa cạn hẳn đò qua kịp giờ

Đàn kêu may mắn chiều sơ

Gội nhuần bước tới vi vô khai mầm

Đàn kêu nhè nhẹ định tâm

Cửa Thiên lập pháp Quan Âm cân bằng

Đàn kêu ẩn ý Cao ban

Tây Kỳ thần xuất Phật [Vương] nâng phất cờ

Đàn kêu giai phận quân cơ

Phân đề đúng bảng chiếu cờ hồi tên

Đàn kêu cuộc thế xoay vần

Trời cao đất rộng một phen vô hình.

 

Con đò chạy ngược dọc xuôi nay

Đường về Cực Lạc dạy phá mài

Giải xong đời khổ lên thuyền lướt

Thoát đời mê diệt kiến Như Lai.

 

Thiên Tiên bao dưỡng bao kiền khôn

MẪU trụ khí hiệp âm dương quờn

Chơn thần tạo hóa đồng tự phối

Vi MẪU huyền đồng thành sông chơn.

 

VÔ SANH LÃO MẪU BÀN SƠ CỔ

THƯỢNG PHỤNG CAO CHƠN VÃNG VĨNH CƠ

KHAI ĐƯỜNG TIÊN HẠ VÔ TÌNH CẤU

VÔ LƯỢNG TỪ TÔN HÓA SANH VÔ.

 

Cửu niên chánh ngoạt thập bát toàn

Phi loan cửu nhựt quốc thới an

Tam thập lục mầu miên miên phước

Vùng MẪU lạc an thái bình xan.

 

[Chánh ngoạt = chính nguyệt = Tháng Giêng âm lịch] 

 

Chim loan hiện xuống giáng điển cơ

Biệt hiệu VÔ CỰC TỔ MẪU chờ

Kíp truyền chọn đủ ba mươi sáu

Ban thưởng phúc lộc cường thạnh hòa.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 989)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1824)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2176)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3182)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5076)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4766)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.