DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1093)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 21 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
(bấm vào thanh để nghe)

Xiêu xiêu ngọn gió xiêu xiêu ngã

Dời đổi thế nhân lập đời xa

Chưa xong bồi chí phải toang vỡ

Lưới trần khó thổi cảnh tan nhà.

Đời tệ quá tự coi thường sự

Bất phải nghịch công lỗi tự trừ

Trước mặt sau lưng nạn tai đến

Tự liệu tự suy tự suy tu.

Bóng không diệt sạch này phải trả

Nhắn ai trong hư mà kịp đa

Cõi hồng phải chịu lăng xăng mãi

Tân khổ trong gang sắp gần xa.

Sao ngươn ba ngươn tuần dựng lại

Cũng tang thương nhân loại chịu cay

Tiên phải trả nhân kiếp kỳ này

Đừng bỏ cửa Tiên quy diệt hại.

Thế đổi dời biết bao tai hại

Mắt nhìn xem thế giái họa tai

Chớ khinh khi thiên định khôn ngồi

Khó trở nạn trong ngoài giặc phá.

Thương nhân loại phạm sai Thiên Lịnh

Thuận xử nhơn cường bạo xử tiền

Lo một nhịn diệu mềm khó ích

Chẳng bằng không thôi phước tịch tên.

Bước chơn độ thế vận cuộc phá

Hồi cuộc khai đảm lãnh đắc hòa

Chiêu tai huấn nhục vô bất loạn

Tâm trung đức phận bền thời qua.

Đối lại tàn khốc bất tranh khôn

Cửa gõ năm cơn trước đặng luồn

Tự phận sắp sảy mau dừng bước

Khuôn cửa mở toang vọng tiếng chuông.

QUAN ĐẾ giáng lâm hạ dương tàn

Cơ bài tám ngõ lục tố nan

Ơn Trời Phật Thánh Thần Tiên phụ

Ráng rủ thiện tâm mới vượt nền.

Con người tự giết chính mình đó

Nghịch ta tâm bịnh trời đọa khổ

Khuyên nhân nan đoạn mau giải thoát

Đừng để lãng phí chẳng kịp mô.

Năm Canh đêm ngũ tỉnh mộng thay

Gà mổ đau thương ... chạy dài

Điên cuồng đời rã lần lần đến

Mộng ứng quỷ vương [vướng] thảm họa thay.

Mau mau thức tỉnh Dê Heo đẻ

Trời định rã tiêu gối nằm nghe

Lòng tham vọng tưởng tạo tai ách

Gần chết ăn năn làm sao về.

Thật sơ khúc lạc chịu hoa sáo

Cẩm ky vui vậy sự điêu tàn

Lần lần tan rã sự họa tới

TRỜI định cưỡng cầu được chi than.

Dặn rằng ai biết sáu chữ [nam] mô

Cải ác tùng thiện niệm Phật cô

Niệm thành kiếp Phật chấp tay niệm

Lục Tự Di Đà mãi đem vô.

Chuông kiếm vô tình chớ có sai

Tỉnh ăn năn chuộc tội bao dày

Ngũ say vô độ không lối thoát

Há vụt kiếm thần thẳng trực tay.

Thiệt tác tu siêng dưới ánh vàng

Mạng xác nhân đâu thủ nhơn an

Tay xá gươm đao đầy một bụng

Bất tát bất tu chịu ác nào.

Cửa ngục xoay lại cho hay trước

Gặp lúc yêu khôn lượt quỷ dò

Điều chi chẳng tại do mình khỏ

Tang thương roi kịp cho thiện dốt.

Một chữ phá tan quỷ ma lọt

Một nét viết tan đọc tâu tợ

Buộc trước buộc sau nhớ giải đò

Ăn năn cho sớm lo nhơn thiện

Vô tình đao kiếm chiến thức liền.

Pháp văn du tự đạo vi sư

Phá cửa hồi tâm học chữ TỪ [BI]

Nhơn hung bất lợi đọa vô gián

Thiện hữu hồi đầu tập lần tu.


Nghe lời pháp ắt tỉnh thâm hóa

Khai mở bất tâm tin tiếng ta

Qua bờ đến bến vô biên Đức

Chuyển lục căn thông ắt nên hòa.

 

HƯNG long Bắc phúc chuyển thế nhân

Thiên tường lạc QUỐC chói chói thần

công ra sức bờ đến bến

Khang thái minh hưng Đạo chính phân.

 

Vượt mê siêng bến tới bờ giác

Diệu đạo âm công pháp lực tác

Soi sáng cõi đời hoa sen sắp

Năm sắc hoa sen chiếu Tây Lạc.

 

Vần xoay cuộc thế sát tương tàn

Thấy toàn ... ác bạo mang

Áo não nạn xiết mãi đeo bám

Chúng sinh u ám cảnh điêu tàn.

 

Tuông lệ trần sinh thảm sống còn

Cõi thế than hồng mãi gió quanh

Vần xoay nhân thế bao thảm xiết

Chìm chìm nổi nổi mãi xoay vòng.

 
oOo

Chúng sinh không biết

Cuộc dĩ ngạt tàn

Tiêu tan nhân thế

Cửa bế đáng xa

Bể đa bao tội

Thấu TRỜI còn đâu

Cạn sâu tranh lấn

Áp trần thấu trời

Thần soi minh xét

Tiếng hét sấm tan

Quỷ thần thấy ác

Ác tặc ác không

Ngoài trong sóng gió

Xem ngó biến quái

Nhơn loại con người

Thay đổi quá nhanh

Muôn phần tai ách

Kêu trách trời cao

Kêu gào thời tội

Một lời một khi

Thiên quy định chỉ

Giảm kỷ nhơn loại

Họa tai bể khổ

Não khổ trên trần

Ác thần áp sát

Hung ác độc dữ

Chết từ phải cáo

Trần ải thanh sào

Trước sau thời họa

Lánh xa phải nên

Tu bền hạnh phúc

Kỳ túc phúc lành

Khôn cánh ... lớn

Không sớm tu tỉnh

Biến tính khó hay

Thẳng ngay sửa nết

Bỏ hết bạo hung

Ngàn trùng tội ác

Thân bạc bi ai

Đến ngày phủi sổ

Biết chỗ nào chui

Nếm mùi ghê gớm

Khinh tởm thế nhân

Cõi trần tội ác

Đen bạc nói càng

Ơn ban THƯỢNG ĐẾ

Ban KỆ tập vân

Kỷ càng suy xét

Đất tuyệt vô biên

Tây Thiên Tòa ngự

Thanh sử ghi danh

Thiên danh khoái lạc

Phụng hạc rồng bay

Hôm nay tận thấy

Khấu lạy PHỤ MINH

Ngôi xinh sáng tạo

Thượng đạo pháp âm

Tu tầm thanh ý

THÁNH CUNG CHƠN NGỌC.


oOo

PHỤ ĐẾ ban pháp ân
Theo đường chân THƯỢNG PHỤ

Ban chánh đạo tầm tu

THƯỢNG PHỤ du quý tả

KIM KINH có lượng hòa

Thương chân hóa TỪ BI

Ban viên thành sớm ý

Đạo tuyệt khí phá tan

Bao thảm sầu đồ thán

Khói Đức hoàn thành khí

THIÊN HẬU lễ quy kỳ

ĐẠO TỪ BI NHIỆM MẦU

Muôn ngàn phúc sở cầu

Giá đàng hầu THƯỢNG PHỤ

Pháp lời độ chúng tu

Ơn dục cù lao xiết

Tận đạo thần tôn thuyết

Phúc báo tuyệt quý thay

Những bệnh tai tiêu ác

Nhân gian ác sai lệch

Ngày thây chết rạ đen

Biểu số đà ghi tên

Dư tại Thiên Đình cũ

Đức nhân ai hạnh tứ

Thiện lo tu sửa mình

May ra hưởng phúc minh

Mới là chính tu họa.

oOo

Cửa Trời đã mở có chi xa

Ai ơi tỉnh giấc thấy Cung Tòa

Bỏ dữ về lành trời đất độ

Có chí thì nên đến Liên Hoa.

 

Mắt từ bi trông xuống cõi trần

Thấy nhân sanh chúng nạn tiêu tan

Động lòng Hoàng Thiên bao niềm nỗi

Trách nhân gian sao chẳng lo toan.

Lo toan việc thế bao ách nạn

Khắp chúng nhân sinh thời tiêu băng

Bề thảm sầu đạp trần cấu giới

Nghịch trọng tội thêm giới tiêu tan.

Thủy hỏa tai ách đao binh khí

Chướng đọa rã tiêu nạn khổ bi

Năng linh đắp tại nơi tâm lạc

Lai Long Hoa Hội đúng định kỳ.

Hữu duyên gặp pháp tương nhân tỉnh

Giá điển như loan Ngọc Đế Minh

Viên hòa hảo nhứt minh chí bảo

Linh thần đáo phụng giá điện đình.

 

Tôn Huyền Thượng Đế Vô Lượng Thiên

Thánh khoác cảnh chân lạc pháp huyền [khoác = khuyếch = mở rộng]

Cao Thiên Từ Phụ Từ Nhân Đại

Tịch hiệu Tôn Huyền giáng trần duyên.

 

HUYỀN vi MINH tỏa giới hư không

Nức quế xạ tiên suốt sạch trong

Ra vào khai sắc kim lâu quyết

Đâu xa đang tại biến hiện lần.

 

Phù sinh đen bạc nguy ách tai

Đời thế lợi danh mãi đua tài

Tối tăm sa đắm sơ địa xuất

Giá diệu cho thân Đạo Đức thay. 

 

Sen vàng cược sắc cảnh Tây Thiên

Tích đức âm công vượt mê xuyên

Chúng sanh Y PHÁP bất bất tấu

PHÁP KHÔNG tứ diện tại tâm bền.

 

Toại toại thùy bảo ấn QUỐC nghi

Nhữ nhữ đàng xinh phả chiếu kỳ

Mở bảo đường lối ta mau thoát

Tam thiên ấn khắc giáng tâm chi.

 

Một kiếp phiêu chiên lưỡng đồ sinh

Liễu chi phúc chúng GIÁP NGỌ minh

Hợi cửa túc niên đảo phụng cấu

Giảng giả ấn GIÁNG ĐẠO chúng sinh.

 

Quý Dậu ứng sắc truyền vĩnh hiệu

Cẩn chi chi cẩn tuân TỪ Chỉ

Tất THỊ thị tất Ngọc Kinh diễm [Từ Thị = Ngài Di Lạc]

Đức phủ chi chi hải gian nguy.

 

Muốn cho thoát khỏi bể khổ nay

Ắt nên tu thiện tầm lối về

Giải trừ tam chướng đồng Tiên Phật

TAM THIÊN THIÊN ĐẾ điển ngự phê.

 

Ai ôi lòng mở diệu Từ Bi

Không tủng không tranh nam giải thì

Khuyên người hối ngộ ăn …

Nạn thì TA giúp TRỜI sổ ghi.

 

Cơ trời tắt vụt vận thập suy

Khai cơ tạo giác pháp duy trì

Tâm linh sống mãi lưu hậu thế

Đại đồng vạn cảnh nét phương phi.

 

Đờn Lôi Âm cầm khải sầu bi

Bước đến bước đi sóng gió gì

Truy nan cuộc lập tiêu điều một

Thấy đó thời suy tự sửa ghi.

 

Thầm kín đem lời dặn chúng sinh

Văn thi pháp đạo giải tận tình

Tập luyện trui rèn hạnh đạo đó

Chờ có đại cuộc kiếm lai Minh [Thiên].

 

Khải đàn Thìn Tuất Ngọ Sửu tràn

Hợi Tỵ Tí từ vẫn lớp lang

Ngẫm ý sâu thuần tai … núi

Lộ thiên chỉ bóng tịch tình tang.

 

oOo

Đàn kêu một cuộc sảy sàng

Đàn kêu rõ việc tiêu tan thế trần

Đàn kêu khổ não muôn dân

Đàn kêu một phím tiêu trần cấu nan

Đàn kêu sắp hết chúng dân

Đàn kêu căng lưới thâu hàng một khi

Đàn kêu tỉnh giấc ai bi

Đàn kêu thấm dạ tu trì ra công

Đàn kêu quyết dạ tự lòng

Đàn kêu vượt bể năng thông tu đàng

Đàn kêu bảo lụt gần xa

Đàn kêu kịch tá thế gia xương mình

Đàn kêu tích tịch nhân sinh

Đàn kêu nhân vật chúng sinh tam đồ

Đàn kêu Bắc biến Tây vô

Đàn kêu giục ngã lâm đô bang thùy

Đàn kêu hồng tử tiêu suy

Đàn kêu tức ấn linh kỳ Lưu San

Đàn kêu sắp hết xóm làng

Đàn kêu khắp cõi rã tan mọi người

Đàn kêu tự giết tơi bời

Đàn kêu tam độc hiểu người mặc ….

Đàn kêu ngó trước sau quay

Đàn kêu độc bá trong ngoài lầm than

Đàn kêu hình bóng rã tan

Đàn kêu nhào lộn lọ than nấu hồng [lọ than = than đen]

Đàn kêu chìm nổi ngoài trong

Đàn kêu vương vấn làng thôn thành sầu

Đàn kêu thiêu đốt đâu đâu

Đàn kêu khá chỉnh năm châu địa đàng

Đàn kêu ai trách oán than

Đàn kêu tiêu mất xóm làng mau chơn

Đàn kêu khổ não sắp gần

Đàn kêu linh ứng tiêu tan sống còn

Đàn kêu tỉnh giấc mộng son

Đàn kêu kêu mãi đá mòn núi tan

Đàn kêu binh giặc lấn sang

Đàn kêu ám đọa tày đàng là sao

Đàn kêu hai bốn chống sào

Đàn kêu nạn diệt đọa vào ngục trung

Đàn kêu kèn trống Miên thùng

Đàn kêu tối lạ hãi hùng chúng ma

Đàn kêu ba sáu lùi ra

Đàn kêu thương cảm xót xa muôn loài

Đàn kêu tội ác liền tay

Đàn kêu tàn bạo bi ai dương trần

Đàn kêu giây phút lụi dần

Đàn kêu tỉnh chớ phân vân làm gì

Đàn kêu phán đoán xét suy

Đàn kêu nhiễu loạn oán chi tu thời

Đàn kêu tai ách muôn nơi

Đàn kêu duyên đoạn trần thời vội mau

Đàn kêu khói lửa một bầu

Đàn kêu tỉnh lại chớ sầu bi ai

Đàn kêu phủi sạch trần nay

Đàn kêu bởi tạo ác lai tiêu điều

Đàn kêu danh phận chi nhiều

Đàn kêu lớn nhỏ sớm chiều lo tu

Đàn kêu trần hạ diệt trừ

Đàn kêu sạch cũ trì tu quyết lòng

Đàn kêu khắp cả Tây Đông

Đàn kêu Nam Bắc nối vòng Từ Bi

Đàn kêu tình bể ngọc quy

Đàn kêu phút cuối tu trì khúc nay.

 

oOo

 

Thần Thánh Phật Tiên đều hạ thế

Thức giấc ẩn suy giải sắc đề

Cơ thần nêu rõ mau xuôi bước

Kẻo trễ cửa linh đóng khôn về.

 

Hữu hữu nhật hữu vi lan dũa

Tác uyển liễm phong cập tư thừa

Thoán hoán thùy chí nhân lưỡng tác

Phiếu khấu tùng hối thoái bồng xưa.

 

Tiêu tiêu hóng diệc bất khả suy

Nẫm nẫm oán giai tại nhân kỳ [nẫm nẫm = niệm niệm?]

Thoái suy suy ngã thẩm phù tình

Nhơn chi ngã bất chi nan gián

Thụy thụy nhiên y túc lãng toàn

Phong chỉ niên Tí họa thúc thâu

Tẩm việc cáo truy giá hỗn tàn

Ngoại dữ mạc chiêu hấu đảng băng

KỲ HOA thấm cảnh tử liên đài

Nhào nhào lộn lộn trận thùy rã

Cao Năng cai trị đạt chuẩn an bang

Nhơn nhược thống tiêu chi nôn tạo

Nghịch khả thảm sầu quốc tay đau

Cuồng đốn truy cố chắc đoạn thảm

Cơ trời quy lộ mãn thủy tàu

Cơ liệu bất kỉnh trời đất hủy

Đúng thời đúng lịnh không quy

Lôi Âm khiển Chấn tảo nhân ách

Trụ thế mạt tàn thế dập vùi

Thức tâm tâm thức tỉnh tu mau

Cờ Tiên còn ẩn chiếc sóng sầu

Trái đất một phen kinh hồn vía

Thao lược tẩy trần bộ máy thâu

Thời thế vận suy toan cùng tính

Dịch nạn, ách tai, lụt, lửa hình

Cơn dịch chưa hết nổi loạn đến

Cuộc thế phong ba phải giữ mình

Sự ngang Tây phong nổi cuộc cờ

Cố giữ màu trời bóng giục chờ

Biến thoái chung hủy ngày tàn đến

Đổi thay cuộc thế giải nhân bờ.

 

oOo

 

Đàn kêu an phận đổi cuộc xoay

Thế nhân ách nạn mãi tiếp dài

Vô ảnh thiện hóa nhân phàm diện

Trên bủa lưới giăng khắp trần đài.

 

Tây Kỳ rõ thật nổi cùng chìm [Tây Kỳ = Mỹ]

Dĩ nhiên thiên ý dạo khúc phiên

Thuyền chở cẩm nang cuộc sắp tán

Đảo lộn hồi xoay biết lối tìm.

 

Điển linh tạm dứt tự đêm nay

Hậu giả nan truy dẫn kim bàn

Thất giác tứ hồng ôi tai ách

Tạm dứt đêm nay hẹn trở lai.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 403)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 561)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
2:14 CH(Xem: 749)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1053)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1076)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1093)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1013)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1287)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1089)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:39 SA(Xem: 1795)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1690)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1926)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1797)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2479)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2010)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 3981)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3013)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3370)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4343)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4315)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3858)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.