THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM QUÝ MÃO

12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)


ĐÀN GIỜ MÃO 

Ngày 10 Tháng 10 Năm Quý Mão
(Ngày 22 tháng 11 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
 
NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_15A

 Thi


THẦY
DẠY LỜI LÀNH TIẾNG NÓI LÀNH

ĐÃ BAO PHEN ÂN XÁ CHÚNG SANH

PHÂN GIẢI KHỔ ĐỜI CÙNG KHÔNG LỐI

TƯỜNG THẤY NGHE KHỬ TRƯỢC LƯU THANH.

 
Kệ


Lời kệ này THẦY ban rán giữ

Đây cuối màn ác dữ gớm ghê

Biết trừ tâm vọng u mê

Tự mình điều khiển trở về đạo tâm.

 

Lời kệ này quyết tâm khá trọn

Đường trẻ đi ngoan khôn tu luyện

Thế gian kỳ khổ liên miên

Số căn gần hết tam biền rồi đây.

 

Lời kệ này còn phải cần xem

Kệ chỉ rằng nghe thêm kệ chỉ

Nhìn đời mê ngũ còn chi

Cuồng quay trong kiếp mạc thì tiếc thay.

 

Lời kệ này có ai nào biết

CÔNG TỔ THẦY GIẢNG THUYẾT NHIỀU PHEN

CÔNG CHA NGHĨA MẸ DỰNG NÊN

KỲ BA PHỔ ĐỘ ĐẠO NỀN TỪ XƯA.

 

Lời kệ này THẦY vừa mời thỉnh

Cho nữ nam tự tỉnh chờ khuyên

Từ bi chịu khổ đắc lên

Tự lòng tự giác bước lên cho mình.

 

Lời kệ này không hình không tướng

Trẻ thấy chưa phải tưởng kệ y

Hồng trần tạm giả có gì

Chưa xong tỉnh ngộ sân si trói mình.

 

Lời kệ này chúng sinh phải xét

Được mất còn sống chết rồi đây

Hồng trần sầu não nay mai

Khổ chờ phải tử bi ai cuộc sầu.

 

Lời kệ này năm châu nghe thấy

Ác mộng đời quyết giải cho xong

Cho mình tất cả cộng đồng

Màn kỳ thời chót chốn hồng tan thương.

 

Lời kệ này tìm đường tìm lối

Đừng buộc mình tu dối quỷ ma

Ta Bà khổ ải khó ra

Tử sanh muôn kiếp con mà tỉnh đi.

 

Lời kệ này nghi gì thấy được

Này trẻ ôi thao lược còn chi

Cái vui cái khổ được gì

Mòn tan hạn số trẻ thì còn đâu.

 

Lời kệ này từng câu suy gẫm

Biển núi non cao thẩm nổ tung

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC LOẠN CÙNG

VÀNG THAU LẪN LỘN CHỊU CHUNG KỲ NÀY.

 

Lời kệ này nghe tai phải thấm

Không chịu tu mắt nhắm định tâm

Đời này thế giới cõi phàm

Cùng lo bảo vệ việc làm thiện lương.

 

Lời kệ này nghe thương thế giới

Giới năm châu sắp tới lụn suy

Kiếp này không biết tu trì

Rồi đây xét việc nạn thì đời ai.

 

Lời kệ này trao tay thế giới

Tự xét mình thế giới năm châu

Con đường biết được tu mau

Biết đời khổ nạn thảm sầu tiêu hao.

 

Lời kệ này ghi vào khá giữ

Đổ máu đào giặc dữ ngoài trong

Mình làm mình khổ tự gồng

Cuộc đời ngắn ngủi sống không việc lành.

 

Lời kệ này chúng sanh cảnh khó

Lợi danh không có độ được ai

THỜI KỲ TIÊU DIỆT CHẲNG SAI

HIỂU SÂU TU ĐẠO ĐỜI NAY RẤT CẦN.

 

Lời kệ này THẦY phân trẻ rõ

Tỉnh ngộ chưa nhìn ngó mộng trần

Tới rồi khổ lắm mau chân

Mất còn sống chết nghiệp oan đến gần.

 

Lời kệ này hồng trần định mạng

Gần hết rồi mau rán thiện thân

Việc buồn sắp tới cõi trần

Tai họa làm khổ cho dân mọi bề.

 
Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_15B

 
Lời kệ này giải mê mau tỉnh

Nước cuốn dòng phải tính làm sao

Thiện lành tạo gấp vui vào

Ta Bà hết khổ binh đao đâu còn.

 

Lời kệ này ban con tỉnh ngộ

Lo trỉa trao sớm có tinh thần

Kệ này nghe thấy tự thân

Đồi thay giây phút mộng trần thoát ra.

 

Lời kệ này kỳ ba chết sống

Giữa nhơn loài hư hỏng họa tai

Gây sầu làm khổ nhơn loài

Rán mau chọn lựa tu may cứu mình.

 

Lời kệ này chớ khinh lời dạy

Ban điển lành bác ái đại đồng

Bổn tâm lấy đức thiện lòng

Ngày sau toại phước luật không ai chừa.

 

Lời kệ này nghe chưa hỡi trẻ

Chớ lãng quên bê trễ việc tu

Đời người phải chết dại ngu

Đông Tây Nam Bắc âm u tới ngày.

 

Lời kệ này gái trai già trẻ

Nghe đặng rồi mau lẹ lòng tin

THẦY ban kinh pháp học nhìn

Chính chơn đạo đức tự mình lành tâm.

 

Lời kệ này nữ nam ráo riết

Gần cuối màn phải biết thế nào

Con đường chánh đạo khát khao

Đều do con trẻ muốn vào hay không.

 

Lời kệ này dạy đồng tất cả

CHỚ BIỆT PHÂN THẦY GIÁ TÁ THÂN

XUỐNG TRẦN MƯỢN XÁC ĐIỂN PHÂN

KỆ KINH VĂN PHÁP CHUYỂN LẦN HÀNH TU.

 

Lời kệ này chỉnh chu lành tốt

Giúp chúng sanh ráo rốt thiện lành

Đừng nghe ma quỷ ác hành

Tinh thần thể xác tan tành bớ con.

 

Lời kệ này dạy khôn khai hóa

Thiện tâm thời đắc quả ngày sau

Quày đầu hối cải bước vào

Làm lành lánh dữ cớ sao không làm.

 

Lời kệ này tâm phàm chịu mở

Rộng lòng thương giúp đỡ cùng nhau

Tình thương nhân loại chung bầu

Sửa tâm yêu rộng đâu đâu một nhà.

 

Lời kệ này thật là kệ ngộ

Đủ thứ lời THẦY độ y hành

Liên hoa cảnh giới mau nhanh

Trẻ ơi tìm gấp lưu thanh cho mình.

 

Lời kệ này tự mình học hỏi

Vì thời gian không đợi ai đâu

Con ơi cuộc khổ thảm sầu

Quỷ ma tà đạo nó đâu bỏ chừa.

 

Lời kệ này con vừa nghe đó

Toại phước sau cũng lộ rồi đây

Mất còn phân tích ngộ quay

Quay về cội rễ đừng sai tu hành.

 

Lời kệ này chúng sanh phải chiến

GIẶC TRONG NGOÀI NGUY BIẾN DỮ HUNG

THĂNG TRẦM CUỘC CHIẾN CHÓT CÙNG

RỒI THÌ PHẢI CHẾT TRẬN CHUNG SAU NÀY.

 

Lời kệ này quyết khai rộng lối

Chỉ con đường sắp tới lo tu

Từ bi là cội tâm từ

Bao nhiêu lòng dạ bi từ đạt lên.

 

Lời kệ này chớ quên con trẻ

Có được rồi đừng trễ uổng công

Từ bi phải đạt tâm lòng

Mặc dù chướng ngại rán gồng thoát qua.

 

Lời kệ này THẦY CHA NGỌC ĐẾ

Điển ngôn từ câu dễ hiểu nghe

Nhẫn kiên đời sống dễ về

Hận thù ganh ghét đường về khó lung.

 

Lời kệ này dạy cùng thế giái

ĐẠO TỪ BI THẦY DẠY RÕ RÀNG

Tiện lòng cứu độ bước sang

Đừng cho vị ngã hố càng rơi sâu.

 

Lời kệ này phải đâu là giỡn

Giúp dại ngu khổ lộn giữa trần

Ai không muốn phạm lo dần

Tới đây nghe kệ Ngọc Vân công bằng.

 

Lời kệ này độ nâng giả thiệt

Phá tan mê ngộ biết lo toan

Khổ kia sắp tới lan tràn

Rán tu tỏ ngộ hai đàng biết đi.

 

Lời kệ này mấy khi ai biết

Ở hiền lương cho thiệt chánh tâm

Đường tu chớ có sai lầm

Quỷ ma tà đạo kéo trầm khổ thân.

 

Lời kệ này bước chân hiện tại

CÓ TỪ TÂM CHẲNG SÁI BƯỚC ĐI

NĂM CHÂU NHƠN LOẠI CHUNG QUY

HIỆP CÙNG CƯƠNG QUYẾT ĐƯỜNG ĐI KHÔNG LẦM.

 

Lời kệ này đồng tâm giác ngộ

Kệ nghe ngâm THẦY độ con lên

Đời nay vô số ít hiền

Bao nhiêu số dữ chẳng kiên đi lùi.

 

Lời kệ này chín mùi đã tới

Cuộc nàn tai do bởi nhơn loài

Không tu lao khổ nạn tai

Việc làm thiện ác rồi đây phơi bày.


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_15C

Lời kệ này đời nay chặt dạ

Lo tu hiền chớ ngã ra ma

Gần ma lôi kéo thân ta

Do mình nhiễm cảnh thì là phải tiêu.

 

Lời kệ này THẦY kêu tự giác

LIÊN HOA VỀ MỞ MẮT NHÌN XA

PHẢI TỰ TU LẤY THÂN TA

LIÊN HOA CHẲNG CÁCH BAO XA DO MÌNH.

 

Lời kệ này pháp kinh nhớ kỹ

Lo luyện trao đừng ỷ vật tài

Từ bi công đức thiện xài

Được vui cứu độ nhân loài nam mô.

 

Lời kệ này học cho tinh tấn

Dễ hiểu nghe an trấn nơi tâm

ĐỪNG QUÁ Ỷ LẠI VIỆC LÀM

LÀM ĐÂU KHOE ĐÓ MỘNG TÂM PHƠI BÀY.

 

Lời kệ này nghe đây khỏi lạc

LÒNG TỪ BI TỪ XÁC LẪN HỒN

Niệm Phật thành thật mới khôn

Niệm Phật dối chỉ lời ngôn ác lòng.

 

Lời kệ này như không mà có

Cõi thế gian mắt ngó nhìn đâu

DỮ TIÊU BẠO NGƯỢC PHÁT RẦU

DANH THÂN Ô TRƯỢC TẠO BẦU KHÍ TANH.

 

Lời kệ này tuân hành tôn trọng

Sử kinh THẦY ban rộng gần xa

Lời vàng quý báu tuôn ra

Pháp cần tôn trọng trẻ à cho minh.

 

Lời kệ này sự tình xét phán

Trên đường tu tranh cạnh hơn thua

Cùng loài giết hại chẳng chừa

Sống chết tan hoại tự đưa mình vào.

 

Lời kệ này trẻ nào nam nữ

Lo dưỡng tu thiện sự rán làm

LÀNH CHƠN ĐỜI SỐNG ĐẠO TÂM

KHÔNG TU HỖN LOẠN ĐẠO TẦM SAO RA.

 

Lời kệ này nói ra được tỏ

Tỏ đạo mầu chẳng khó đâu con

Quyết tu sẽ đặng vuông tròn

Do tâm bền chí ý lòng ngoan khôn.

 

Lời kệ này học lòng biến cải

Nhớ đừng lùi trễ nảy việc tu

Thân người giả tạm hình thù

Sanh ra thống khổ sống hư mị hồ.

 

Lời kệ này rán lo chí đức

Dữ hóa lành tỉnh thức an vui

ĐẠO THẦY CHỈ LỐI SỬA CHÙI

An thân thoát cảnh ngộ rồi được lên.

 

Lời kệ này THẦY bên dìu dắt

Lập đường khai từng bực nối theo

Giúp trẻ sáng suốt vượt đèo

Tỉnh ra bờ giác chống chèo nẻo luân.

 

Lời kệ này THẦY ban kinh kệ

Tự giác mình rồi sẽ đắc thành

Kỳ thân mở chí tu hành

Bao giờ mới tỉnh chúng sanh tục trần.

 

Lời kệ này chứa chan giọt lệ

Trẻ gần xa nhớ bệ huyền linh

Muốn tu trở lại quê mình

Sự hành thành quả độ mình trước lên.

 

Lời kệ này hữu duyên ai học

NGỌC THƯỢNG NGÔI ĐỘ BỌC THÂN AN

TRONG GIỜ PHÚT CUỐI TÂM XAN

ĐÓN CHÀO THÁNH ĐỨC NGHỊ BAN NGƯƠN CÙNG.

 

Lời kệ này ai chung nghe kệ

Tùy hạng nào khuyên trẻ tỉnh hồi

Gian nan sắp tới con ôi

Tỉnh hồi nghe Pháp kinh bồi tâm ta.

 

Lời kệ này gần xa rán nhớ

Nhớ tỉnh hồi nay bớ hỡi con

Năm châu thế giới mỏi mòn

Tới đây trở ngại tu không tự mình.

 

Lời kệ này KỆ KINH ĐIỂM ĐẠO

TẠM SỐ CĂN NGỌC ĐÁO MƯỢN THÂN

Y LO KINH KỆ GIÁNG TRẦN

Điển khai mượn xác tâm đăng chơn là.

 

Lời kệ này ban ra chỉ giúp

Thương thế gian lắm lúc khoan dung

Nhơn sanh nghe khổ kiếp cùng

Nhớ lo tu đạo tình cùng thương yêu.

 

Lời kệ này THẦY nêu như vậy

Hiển lòng hiền phải trái cân phân

Đừng cho tà đạo nó gần

Nhẫn kiên đeo đuổi tu cần chăm lo.

 

Lời kệ này lần dò lần bước

HỌC TỪ BI SAU TRƯỚC CŨNG VỀ

Một đường muốn đạt thoát mê

Tinh thần đạo cả lối về từ bi.

 

Lời kệ này mấy khi trẻ hiểu

Sống trên đời tu chịu gian nan

Thiên đường địa ngục hai đàng

Họa ương không ngớt tai nàn liền tai.

 

Lời kệ này rõ ràng phân tách

Độ nhơn sanh giảng cách kệ qua

NHỚ CÂU LỤC TỰ DI ĐÀ

NIỆM HIỆU LỰC HIỆU VẬY MÀ ĐƯỢC CHE.

 

Lời kệ này giúp mê thoát khỏi

Tự kinh văn có lợi cho ta

Tưởng Phật lòng Phật tâm đà

Hiền lương lời Phật đừng tà theo tâm.

 

Lời kệ này mô nam người ít

Khổ do đâu chẳng tích thiện lương

Đức tài luôn nhớ thường thường

Có tài không đức uổng đường mình tu.

 

Lời kệ này công phu cho vững

Tu hành chơn rán dụng đạo mầu

Biết lo biết kính dồi trao

Chí khai tâm được gần hầu THẦY CHA.

 

Lời kệ này giúp ta mở tánh

Tự giác tha tu hạnh do mình

TỰ TU TỰ MỞ TRÍ LINH

THÀNH TÂM TU HỌC TỰ MÌNH NÂNG CAO.

 
Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_15D

Lời kệ này không sao nói hết

Chuyện tới đây sống chết do mình

Hồng trần muốn thoát giặc binh

Cơn triều sóng dậy khiếp kinh hoảng hồn.

 

Lời kệ này thương con lo mãi

Đạo từ bi giữ lấy nghe con

Từ tâm biết khổ mót bòn

Bòn cho ra đức sao còn dụng che.

 

Lời kệ này ra đề lo sửa

Sàng lọc rồi đừng hứa mai tu

Thời gian không đợi chớ ngu

Chớ ngu trễ bước công phu không hành.

 

Lời kệ này mạnh lành giá trị

THẾ GIAN NÀY ĐỪNG Ỷ BẠO DÂN

MÀN NÀY ĐỐT CHÁY TIÊU LẦN

LONG HOA TẠI THẾ CON CẦN LƯU TÂM.

 

Lời kệ này nghe thâm thúy đạo

KINH ĐIỂN THẦY CHỈ GIÁO ĐƯỜNG ĐI

NGHE ĐÂY ƠI HỠI TRẺ NHI

MÀN NÀY LỚP THỬ CON THI VÀO TRƯỜNG.

 

Lời kệ này bước đường đi mới

Thiên chọn hiền vì bởi đức tâm

Biết nghe trong dạ thẳng tầm

Tầm đường đi tới việc làm phước dư.

 

Lời kệ này kinh SƯ THẦY dạy

Giờ phút cùng chớ dại ớ con

Tu hiền nên đạo vuông tròn

Dựng xây nền tuổi nơi lòng chữ KHÔNG

 

LỜI KỆ NÀY LẼ CHƠN LỜI THÁNH

KỈNH TRỌNG TRỜI MINH CHÁNH GIỮ THỜI

Vui hòa lành việc con ôi

Danh tài trọn vẹn bước hồi nhớ ra.
 
Thi


NGỌC
Bích Vân Cung đáo vi trần

HOÀNG lực sơn đầu bất kỳ phân

THƯỢNG thượng tác tại thân như tại

ĐẾ chỉ tốc kinh bảo bình an.

 

KINH hạ nhứt chỉ có chiếu trên

THƠ nang đào sóng đến mau thuyền

THỜI nguy tốc hạ nghe kinh hiểu

CẤP cấp nan nguy thuyết cơ HUYỀN.

 

HOÀNG PHỤ sự đa hạ môn sơn

ĐÁO lâm hồng cứ bất thuyết hườn

CÔNG minh toàn phục lai tiết khí

UY tụ bá tông ĐẠO THIÊN chơn.

 

KHỨ chuyển liêu quy lãm lực xuyên

LỘ vân chủ cuộc phủ trường quyền

ĐẮC đắc tâm đắc niên kỳ đắc

KẾ tuế đạt châu tân chủ tuyên.

 

THIÊN hội thử nhơn mạc tương ngu

SỰ giả môn suy thính lai từ

BỐI bối quang chiếu cơ quân hạ

HIỀN minh tái tử khuyến vinh thư.

 

NHÂN duyên tỳ cứu tùy chung đáo

NGỰ bát luật thiên thủ phước vào

LỘ lộ trung lương vô cao hạ

ĐẠO đắc phục khôi tợ kính bào.

 

THIÊN MINH trường độ CAO trường độ

Ý vi HOÀNG hốt vọng cáo ngô

LỘ lạc phi phục ôn long chánh

BÀN các phong vân ký vân đồ.

 

NHƠN trung ngộ hạnh trước TIÊN HOÀNG

THUẬN hành luật hóa giác lới an

THIÊN HUYỀN xuyên phục lai thâu tóm

TRỜI CAO THƯỢNG thúc hậu lai san.

 

DIỆN hoa lực thắng tương tâm lão

THIÊN hối khứ môn tác lâm bào

THÁNH xuất vô sự thiên vi mạo

Ý chí giáp đồng lưỡng đăng sao.

 

NGỌC TUYÊN GIÁNG HẠ TẠI GIAO PHÙNG

HOÀNG PHỤ HUỲNH LAI THÍNH XA CUNG

THƯỢNG THƯỢNG DĨ LÃO CÁCH MÔN QUÝ

ĐẾ ĐẾ NHẤT GIA CỬU CHÁNH KHUNG.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2582)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.