DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 7 Năm Tân Sửu
22/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo




Bấm Vào Thanh Để Nghe


 

Đời và Đạo kiếp trần cửa khổ

Thức tỉnh mau khổ lắm hụt giò

Trong biển khổ muôn loài quỷ báo

Kéo đạo đời sa ngã lầm vô.

 

Chủ cánh tâm kiên phụ hữu nhơn

Tiêu tiêu hành khứ lộ DIÊU đờn

Đa đa đắc kế tựa đa kế

Qui lộ lực hành tả từng cơn.

 

Thương bá nhơn nạn tu thăng lậu

DIÊU MẪU nhứt ban tích thành câu

Lý tường thiên hoá tại tan kiến

Tâm cao đắc thới vượt nan sầu.

 

Bạch lộ nhược hà vô Tôn thới

Không động động không vô sự không

Tự tâm khổ sự khuyên nhủ hỡi

Tật bệnh đa hành vươn thế phong

Liên miên hung hoạ do đâu bởi

Thiên Lôi đảo ứng hoạ phước trồng

Tư vị thần xuất nan vận tới

Cảnh hành phương đốn khẩn Phật lòng

Mạc hiểm khả thán bá đàn bội

Bất tu trí đảo khán tưởng mong

Vô tiêu kế yếu phụ thiệt hối

Nan sự ưu tâm phá chiếu phòng

Hoạ phước dị tai suy phân đối

Dã mưu tâm tại cảnh gian không

Mạc tán mạc hoạ tiêu vô thối

Khảm tử linh điêu hoạ hữu môn

Nghịch nhược căn cai thủ đồ dối

Tam Thiên pháp luật tự tác lòng

Lương đồ sanh hoạ thủ ư hội

Hoả tính âm hoài tiêu vọng không

Lâm DỊCH dữ ÔN lạc tâm dời

Thật diện nan hiểm tiêu tích chóng

Hoán ngộ quí môn ký tu bồi

Khuyết cơ đa sự tất vi lòng.

 

Thủ lai nhơn quới sự sự sang

Ngữ đối chiến phân hạ mục đàng

Giai giai định định mạc cẩn thủ

Chi tầm chi tác đáo môn phân.

 

Đức kỷ tu vô trường nhiên khánh

Đắc đắc kiến THIÊN tướng bổn lành

Kế THƯỢNG công hầu lâm truyền lý

Cảnh phùng NGỌC thế Sửu vận hành.

 

Lộ chiến vô liêu THIÊN lý nhơn

Dĩ tựu tu tri lực PHỤ hườn

Phá chiếu lai hạ tự gian cảnh

Càn khôn du dã hữu môn tương.

 

ĐẠO lộ THIÊN pháp thử trung phân

Phục thới nguy nguy tiết hữu trần

Hầu chuyển hoán diệp phi lạc hảo

Tương nghi bất vấn há tu vần.

 

Tiên cơ ký chú bất sự đoan

Lẫm hoá đa như tác mạc trần

Hơn cao tiêu dục bả liệu hí

Tâm cơ lục lực hữu thới vân.

 

Chuông thiên dọng gấp khắp trần ai

Gọi thức đời ngày nay bởi thấy

Rối đời lo trong ngoài thoát giải

Kiếp mộng tràn suy thoái mạt tro

Khổ chúng sanh lâm tử trận bờ

Đời gieo gánh việc lo buồn rối

Không ai dẫn chỉ cho học hỏi

Nói thêm rằng điều dối cạnh tranh

Cõi đời khổ như chỉ chiếu manh

Kiếp trầm thế chúng sanh nghiệp khổ

Đời vô thường biết sớm tu lo

Hoà nhã tốt Nam Mô sáu chữ

Gọi kẻ mê tỉnh kíp dễ tu

Bỏ sự gian bỏ dữ làm lành

Nên sớm biết hồi tâm tu hạnh

Đừng lưỡng lự lòng thành tâm cả

Niệm Phật lòng cho tột khí ra

Không mê phú tu qua tám số

Cần xem sửa chịu hành cực khổ

Nhờ từ bi Phật bổ dạy răn

Nghe đạo pháp tu hành phải rán

Được thiện toàn đứng đắn ra người

Khéo điều khiển chịu hành một tới

Ra công thành tên gọi Liên Trì

Ở thật tình trên chứng sổ ghi

Rán ngừa tránh đừng đi lầm lối

Sự sảy sàng bất luận nơi người

Phải khôn ngoan ăn nói lựa lời

Đừng bướng bả lấp chôn đề cội

Cố thành thì Phật gọi tên sang

Đường Lạc Quốc pháp mầu chỉ dẫn

Trọng tuân hành bực thần cũng sánh

Quí báu tu tiến triển tập tành

Việc phải làm chơn chánh nơi tâm

Sống cho nhau người hiền tình thấm

Đời bây giờ nạn lắm tai ương

Rằng mỗi bữa việc tốt làm thường

Qui Phật chóng Tây Phương cạnh Phật

Đời không uổng tu hiền thật chất

Việc nên làm phước đức tu hành

Phải mau tìm chơn lý đạo quanh

Nhẫn nhẫn nhẫn nại tu hành hưởng phước

Đời bây giờ lần hao sàng lược

Liên kết nhau từng bước sống đời

Nhìn đâu đâu cũng khổ người ơi

Nước mắt chảy khổ rồi biết chăng

DỊCH ÔN TAI THẦN ĐẾN DƯƠNG TRẦN

LO TU GẤP MỚI HẰNG THOÁT NẠN

Thương chúng sanh dật dờ lãnh án

Kẻ mất còn tỉnh phản thức tâm

Thời gian cạn ngày suy vong hẩm

Thiếu đức tu thần chấm ôn tai

LẸ LẸ MAU ĐỒNG TƯỞNG PHẬT NGÀI

NGHE CHÁNH PHÁP MỘT NGÀY RỘNG MỞ

RÁN LO TU TỪ BI CỨU ĐỘ

KỆ QUA RỒI LÀ KHỔ BỚ DÂN

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN

Không trau sửa trược thân hỗn loạn

Lo chết ngụp tự lực mà rán

Tự cứu mình phiền thán chi ai

Tánh sạch trong Phật cứu đoái hoài

Suy vận thế mỗi ngày tiêu tử

MÌNH PHẢI TU ĐỨC TIN ĐẦY ĐỦ

TƯỞNG PHẬT TRỜI SÁU CHỮ NIỆM RÀNH

PHẬT DI ĐÀ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

Mau niệm Phật thiện lành ắt đến

Khổ não còn ôn tai ách bệnh

Cảnh tử sinh thời hiện tại đây

Ngày giờ qua chẳng kịp nhơn loài

Khuyên người chớ trể chày ngu dại

Người trở bệnh vẫn già chết mãi

Khổ thế gian kiếp hoại con người

Khá tu tâm niệm Phật người ơi

Giây phút nạn nhớ lời Phật dạy

Khuyên hối cải cảnh đau máu chảy

Bãi tha ma đầy dẫy xác người

Khổ do mình chớ có trách Trời

Tội do tâm con người khuấy tạo

Điều xấu xa không lo hành đạo

Quá ỷ y đức tạo không lo

Mãi cứ mê sanh ác gây co

KHÔNG LÀM CHỦ TỰ LO TU HỌC  

GIỜ MỚI THẤY ƠN TRÊN SÀNG LỌC

Lọc tẩy trần tang khóc khắp nơi

Phước biết lo đạo hạnh trau dồi

Khai huệ sáng ta ngồi tâm định

Biết đời tàn tai nghe cho thính

Đàn khải kêu ôn bịnh dịch lan

Dài dài khổ chúng sanh tiêu tán

Phật niệm lòng ách nạn thoát qua.

 

LIỄU phận bổn lai định đức tài

HẠNH diệu Liên Hoa giải sắc khai

GIẢI chữ tu đạo Phật đường pháp

TÂM lặng cân bằng chẳng sót ai.

 

TRI tánh thần lập truy nan cả

KIẾN PHỤ CHA LÀNH chốt cột nhà

HẠNH pháp xuất thần xin lai khấu

ĐẠO cơ cổ chủ toả muôn nhà.

 

KHUYÊN cùng đồng đạo lo tu ngộ

ĐỜI tàn phút chốc niệm Nam Mô

HỒI chuông vang thức chiều ngã bóng

TỈNH kịp lo tu đón xem dò.

 

DUNG đồng duyên ý thâm sâu đạo

VẠCH kẻ hồi lương dựng lớp nào

TỰ ý luận bình bàn lộ toái

ĐÀN lòng quán triệt thẻ ÔNG trao.

 

CĂN sơ mầu cảnh LỊNH THIÊN Ý

CƠ khảm tri phương hồi định y

GIAI thẩm gió đưa đậm đà nét

NGỘ tỉnh Quần Tiên hạn đáo kỳ.

 

HẠNH quả tròn đạo tâm minh kiến

KHÁI niệm luận tâm cảm đồng lên

TỰ xét gẫm coi đời thưa vắng

QUI Đạo đặng còn khá ngữa nghiêng

 

LIỄU soi thấy khổ kiếp trần gian

HẠNH xót lo âu đại hoạ nàn

LUẬN rằng hai chữ LO TU gấp

BÌNH sanh nhận thấy khổ lan tràn.

 

THẢM hoạ tai ương do người tạo

CẢNH thảm sống còn biển sóng ào

DƯƠNG đông xoáy động chịu suy tất

TRẦN sanh tứ phía mãi lao đao.

 

CHỪNG nào GÀ GÁY ĐỦ BA CANH

THỜI thì sanh chúng mới đặng lành

TRÂU đương cụng mãi nạn ách khổ

CƠ điềm rõ thấy rán tu nhanh.

 

VẬN thời phân xử buổi nàn tai

CHUYỂN khắp NĂM CHÂU CHẾT CÒN DÀI

LỌC sàng chọn lựa người tu thiện

LỰA lọc thúc kêu xác chết đầy.

 

RÁN học đạo tâm Phật pháp THIỀN

TU từ gốc thiện mãn kiếp duyên

TÂM KHÔNG LAY ĐỘNG CĂN MÊ GIẢI

DƯỠNG tánh sớm về mới nên Tiên.

 

THỨC biết kiếp này ráng lo tu

TỈNH ngộ chơn tâm bỏ oán thù

TẦM đường học ĐẠO CHUNG MỘT MỐI

CHUNG nhau dắt hết về bi từ.

 

BƯỚC tầm QUỐC ĐẠO chánh tu thân

VÀO ĐẠO MỘT NHÀ thoát biển trần

CỬA mở nghe pháp đắc thành quả

ĐẠO hoá cao thâm cứu lê an.

 

NAY người khổ nở nào chưa tỉnh

TỎ tiêu dao thế giới rung rinh

HUYỀN ĐỨC MINH NGỌC cát bi từ

CƠ chơn pháp giải mê NGỌC LỊNH.

 

ĐỨC nghĩa ƠN TRỜI cảm linh thần

CẢ cứu chúng sanh hỷ xả trần

TỪ môn ĐẠI ĐẠO ban khai xuất

BI xét phước lành truyền dạy răn.

 

VÔ Vi ân đức ĐẠO MẪU ÂN

VI lành linh tử luật đạo cân

CHÍ hiền lượng xét lòng độc dữ

THÁNH hạo từ ân thứ cho dân.

 

Điều ác đức từ nay tỏ rõ

Ganh hiềm thù chẳng bỏ tội nào

Ác thì sa đoạ ngục lao

Ghi vào phân xử rõ nào luật công.

 

Kiếp nầy chẳng cứu xong nhơn loại

Cải ác tùng lương phải biết đường

Có nghe văng vẳng tiếng chuông

Ngày nay khó đặng thoát đường kíp quay.

 

Tiếc thay đời trần ai mê ngủ

Kêu gọi người lo trữ đạo tâm

Niệm Phật tin Phật chẳng lầm

Niệm trong giây lát âm thầm dưỡng tu.

 

HẠNH LIỄU xót thế nư tu giả

Tội lỗi gì thời trả cho xong

Sanh linh tử nghiệp cõi hồng

Mỗi ngày hỗn lộn người còn mất tiêu.

 

Đời sống tại mây chiều vật vã

Biển khổ sâu phố xá lâm nguy

Tai nàn kiếp sóng nan suy

Dứt mê niệm Phật từ bi tâm hườn.

 

Lời kệ truyền pháp lợi

Chỉ tu nơi tâm ra

Trần gian nhiều quỷ ma

Tu tự ta vững lấy

Tự tìm đạo học thầy

Nhơn sanh hãy tỉnh tu

Lòng tin Phật công phu

Chớ để lu tâm phản

Lo thoát ly trần tán

Dụng đạo rán Phật nương

Hữu duyên căn Phật đường

Rán tìm phương giải thoát

Tưởng DI ĐÀ BỒ TÁT

Nói rằng mạt rối đời

Buồn xem xác thay ôi

Ngày tả tơi tiếc mạng

Rán tỉnh hồi tu soạn

Phật Pháp rạng chiếu soi

Dữ khuyên bỏ tập ngồi

Giàu nghèo rồi cũng một

Suy xét lại sửa tốt

Đừng dại dột tan hoại

Khôn ngoan trở Phật đài

Được an thái Thiên Đường.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 891)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.