THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM QUÝ MÃO

12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 27 Tháng 6 Năm Quý Mão
(Ngày 13 tháng 8 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

  

 


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_12A

BÀI:

 

VĂN KINH lậu [lộ] pháp truyền lê thứ

KỆ THIỆN minh giáo tự cứu dân

Vĩnh thục Tây xứ xứ vô tuần [không thuận theo]

Lũ kỳ dị phàm trần hách hách [dọa nạt]

 

Hậu QUỐC hiếu toàn quy dụng cách

Đại chí nhân bổ rạch tối trừ

Cứu thế dân phù [nâng đở] bả [đối với] nghịch [bội phản][giả dối]

Thẩm [khuyên răn] trừ [loại bỏ] [cái] ác trảm [chặt đứt] trừ [diệt] sân nộ

 

THẦN QUÂN HIỂN tuệ chơn linh độ

GIÁC THẾ DÂN chiều [lòn] hộ [che chở] thả [vả lại] công [không riêng tư]

ĐẾ THÁNH TÂN tam tác lượng đồng

QUYẾT TỒN ĐẠO linh hồng hiệp vận

 

ĐẠO CÁO THẾ CỬU THIÊN CỔ CHỨNG

CHIÊU MINH nguyên thần vạn phục ma

HẮC [HUYỀN] mệnh trung tôn chí lai đà

Diện chính nghĩa thâu tà lập khởi

 

Tây tự Bắc giới ưu thế giới

KHƯƠNG KHUNG PHÙ DIỄN TỚI TIẾP CAO

HIỂN HIỂN LINH HỘ QUỐC KIM TRÀO

Bất túc lập nhân nào công phế

 

Bát nan trận vô lương triệt để

THƯỢNG CHÍ TÔN CHÍN BỆ OAI NGHI

MINH TỪ HOÀNG VẠN CỔ TRƯỜNG KỲ

THÁI THÁI THƯỢNG BẢO KỲ THÁNH ĐẾ

 

LIÊN [HOA] ĐẾ chung [kết cục] cân cân [sáng rõ] điện kế

Tàn tâm gian thâu bế hiểm thâm

Nhân họa lai mãn mãn [đầy tràn] trực [ngay chính] khâm [tuân lệnh]

Mã nguyên kế thần tam xét hống [quở phạt]

 

TRUNG LIỆT PHÂN định cách thâu phong

ĐỘC HẬN NGÔN ngục giọng hạ hình

Thôi hóa thế giục cương hư vĩnh

Trường tự giới mạt [suy bại] sinh chúng ác

 

Mộng phàm nhân khinh vĩ trần lạc

ĐẨU [BẮC] cát phương tương tác giải công

Dĩ hậu khương [phúc] QUỐC kiến kỳ đồng

Tây thục [vừa bắt đầu] trị [tạo lập nên] lượt hồng linh tới

 

Trần hách [lẫy lừng] LO GIÁC DÂN thế tội

Xưng [danh tiếng] nộ giáo [rộ giáo] chiều [lòn] Ngôi Bảo cáo [nói cho biết]

KINH VĂN THIÊN MINH THIỆN CHỈ GIÁO

TUYỆT ĐIỀU HAY PHÚC BÁO ĐẮC THÀNH

 

Những chơn tu phụng mệnh hiền lành

Kỳ giác đắc quy căn dĩ lập

ĐẠI THIÊN HÓA THÁI THƯỢNG lưỡng cấp [đôi bề gấp rút]

Ứng hiển chân chiêu khắp bình khai

 

Độ HOÀNG LINH THIÊN TÔN dụng tài

TAM ĐẠI Bảo chánh ngay HOÀNG TRỊ

KHAI PHỔ ĐỘ kíp này TÍN TRÍ

Si thì tham sân si hại thân

 

Tu đạo chính mài luyện ta cần

Tự ta lau tấm thân cho dẫu [đã lấm lem]

Đạo Đức tâm hiểu thấu lý chơn

Cảnh khó nào quy khổ chớ sờn

 

Bao nhiêu cảnh rõ chơn an lạc

Ở trần mà không nhiễm bạc ác

Sen mọc bùn thanh lạc trắng tươi

Rằng không nhiễm tâm không lầm bởi

 

Ta tự thoát trần đời rối trược

Mình TỪ BI HỶ XẢ gieo phước

Quý oan khiên chậm bước thảm buồn

Thế giới nan tân khổ định khuôn

 

Thượng công dĩ vang chuông bảo [lời Vua hoặc Phật] cáo [nói cho biết]

Chấp tịnh mệnh CHÍ TÔN hoài bảo

ĐẠI ĐẠO DUY KHUÔN GIÁO trảm yêu

Nghịch kỳ nung [làm mưng mủ] tử nộ [khiển trách] LINH TIÊU [ĐIỆN]

 

Phục [phản] đản [nói bậy] khấu [làm loạn] tan tiêu nào tiếc

Thầm tuyển chọn hiền lành chơn thiệt

Xác phàm trần mục [thân phàm mắt tục] KHIẾT LINH vong

Đảng [băng nhóm] ma lôi cự tuyệt khỏi dòng

 

Bức [trở mặt] SAI ĐẠO nghịch lòng ngã dạ

Xung linh tinh tịch [không ngay thẳng][than thở] xiết [không sao kể]  hạ [kẻ dưới]

Ngôn [tự mình nói] xưng [gọi] cùng bà [phụ nữ ngang với mẹ] mạ mạ [Mẹ Mẹ] cầu [xin xỏ]

XÁC GIỚI NHIÊN SANH DỤC HỦY THÂU

 

A TỲ ĐỊA CHÔN SÂU HỒN PHÁCH

Tước mỵ dục thân âm bể ngách

Đọa thói hư CHỚ TRÁCH ĐẾ LƯƠNG

Tâm sinh hồi ác thú lang ương [gây hại]

 

Đao phi để tự trường chém xử

Lời bả thế [chuyên lấy điều xảo trá mưu sinh] khó nào được cử

KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ NGHỊCH LUÂN

ĐẾ CÔNG TA suy chán người trần

 

Ngạ độc biến đạo lần điên đảo

Tang điền biến hồi đầu tỉnh thảo

Để bước qua cuộc khảo lọc lừa

Tàn hề rồi quạ kêu nghe chưa

 

CỬU THIÊN hạ [trần] lời xưa HOÀNG THÁNH

Mộng phàm nhân tác mạt [thấp kém] mau lánh

ĐẾ CUNG TRIỀU VẠN KHÁNH KHẤU NGHI

ĐIỂN THIÊN KINH VẠN [vô cùng] THƯỚC [sáng] THẦN KỲ

 

MINH CÔNG hạ [thế] triều nghi tề chỉnh

Tẩy trần buổi ngược xoay giăng kín

Ứng lộ lai phân định cuộc vô

Chỉ thị khai còn đó thành ô

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_12B


 

TAM [GIÁO] BAN CHUẨN KHAI CƠ CHUYỂN THẾ

MỘC HUỲNH KỲ trùng [tuyên giáo pháp] nơi thành Vệ [thành Ca Tỳ La Vệ]

CHÁNH LIÊN phong THIÊN ĐẾ BẠCH ĐÀI

CẢNH LẬP ĐỜI LIÊN CHỐT KHÔNG SAI

 

KỲ ĐẠI ĐẠO MINH KHAI CỬU SẮC

CỜ QUỐC CHÁNH GIÁO MÔN HỒNG LẠC

Khói bầu Nam vẫn tác khai cơ

Diễn trước mắt Đạo Đời khắc cớ

 

THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] vi khai chớ cuồng quay

Chuyển nhân kỳ lưu dấu thông khai

KHAI CƠ ĐẠO NHÂN TÀI ĐỨC HIỂN

PHÁP ĐẠO DIỄN MỘT TUỒNG NGUY BIẾN

 

Một khắc giây tiến triển gần xa

CHỮ PHỤ TỪ THIÊN HIỆU NGỌC TÒA

KHAI KỲ GIÁO KỲ BA LẬP TRẬN

PHỤC LINH TRIỀU NAY MAI UY CHẤN

 

ẨN THẾ HÌNH BAO BẬN CỔ HOÀNG

SẮC VÂN CUNG NGỌC ĐẾ HẠ SAN

Tử ngã tai tiêu tán yếu trừ

VÔ LỰC [VÔ VI ĐẠI LỰC] KHỬ THỐNG TRÀO LỊNH XỬ

 

HUYỀN [THIÊN] ĐẠI ĐẾ [ĐẠI LA THIÊN ĐẾ] CHIÊU THƯ HÀNH VẬN

NGỌC [ĐẾ] CHUẨN THÂU HIỂN THỊ LỜI BAN

Lạc lạc vân hiện BẢNG PHONG THẦN

Xoay vận chuyển rút tam nan phận

 

CHIẾU hành sử cải thân diện chiếu

Cổ thịnh hành giả hiện còn CHIÊU

Chu kỳ cơ khai hiểu chốt cờ

Thượng vi thế hạ điền cập phổ

 

Canh mật độ lậu VÔ [CỰC] kim [nay] rọi

TÁI BẢN HUYỀN [THIÊN] huyền pháp diện soi

THƯỢNG THIÊN TÁI ĐỀ SANH PHÂN BẢN

CỔ DANH NÀO VÕ CÀN THÂU TẠI?

 

Hỏi chẩn đàn ĐỒ PHÁP THIÊN KHAI

Điển xoay cơ hiện tại ấn hài

Vô hư tốc ẤN LUÂN hiện tái

THIÊN THƯỢNG ĐIỂN CỐT LAI THIỆN ĐÁO

 

HUYỀN ĐỨC MINH PHONG ĐỊNH PHỦ BAO

Khí huyền điều quy bảo pháp lành

Trận lục nan bổ cảnh quy sanh

Nghe đặng pháp chuyển hành môn vận

 

Kỳ suy yếu [giây] khắc đành tiêu tán

Trận mạt vong ách nạn nay mai

CỬU HUYỀN THIÊN mách lộ nguy tai

Toàn thế giới lung lay xem ngó

 

CỬU HOÀNG GIÁNG điển vi bàng [phổ biến khắp nơi] lộ [đạo lý, đạo thuật]

Hiếu nhơn lành vẫn trở chơn tiên

Tánh giả đời cuộc xét đảo điên

Xem màn lọc [lừa] không yên sanh chúng

 

Coi mạt kiếp chuẩn kỳ xét dụng

Gẫm luân phiên ĐẠO CHÚNG không [nên] sai [phạm]

Tỉnh giác đi! MAU BƯỚC CHỈNH HÀI!

Xem coi thấy nay mai không am [tự]

 

Thân xác giả hóa hư, ĐỪNG LẠM!

Thủ nhơn LÀNH đừng phạm lỗi sai

Đáng thương tận giọt đào dạt thảy

Đời tàn rồi mất phải còn tranh

 

Đổ dòng châu nghĩ cảnh tương tàn

Nhào lăn cõi trần gian đòn [cân] nặng [cân Thiên Bình của Ông Trời]

Rọi nào sai PHONG THẦN CHUYỂN VẬN

BỘ HÌNH SOI buổi khổ hồng tàn

 

Dục biển trần tu đặng mấy ai

Nghiêng cuộc đời phen này chớ dại

Bước tới vành lập lại lối về

Kỳ phút cuối nặng nề bóng trễ

 

Hướng nào còn hướng phế tuyệt vong

Lưỡng hồi Tây tính nan không không

Bảy số hốt [mất 7] Trung Đông khép liệu

Thay diễn vở binh công tợ hiếu

 

Trung Đông hồi vãng [tới lúc] liệu xuất nguy

Phục nhữ trang phản chiếu dựng kỳ

Xây lại tứ việc như đại chuyển

Sáu đời này bế cơ trực diện

 

Không ngoan MÌNH TỰ CHIẾN KỲ AN

Sầu cảnh buồn phi trở lai gần

Chờ cơn động thế trần mục hạ

Lôi phong vén xoay chiều hướng đã

 

Kích vũ lôi bức xạ màng the

RÕ KỲ LONG TẠM BÓNG PHỤC KỀ

THƯỢNG THƯỢNG TỎA MINH TỀ HUYỀN BÍ

CHUYỂN LAI TRÀO NỘI THỂ QUỐC NGHI

 

Kim lai hồi [nay trở lại] thời bí HUYỀN KHAI

TÁI LAI PHÁP ĐỘ mở hóa giai

Mầm cao vi bổ tại đón chào

Khó giữ nến dắt trào buổi đến

 

Bước tới đâu hiến đạo CƠ THIÊN

Giáng đình môn cuộc giải một kỳ

TRỜI SẮP ĐẶT CHU KỲ KHAI MỞ

BẠCH NGỌC CUNG TIẾN DẦN NÀY BỚ

 

Lực đẩy hồi bàng lộ nhập cung

Diệu kỳ thành trải đổi ác hung

Vô hình mở khai gần hiền thánh

Bát Càn Khôn thuần phong chuyển mạnh

[Quẻ Bát Thuần Càn (6 hào dương & quẻ Bát Thuần Khôn (6 hào âm).]

 

TA BÓNG TÙNG PHÁP CHÁNH LẬP RA

THIÊN QUANG THẦN KỲ DỰNG TRÃI QUA

CƠ DUYÊN ĐẠO KỲ BA RẢI BƯỚC

THIÊN ĐẠO THÁNH PHỤNG MINH THAO LƯỢC

 

Che [giấu] BÓNG TÙNG thiện phước dựng niêu [phướn]

Khải đờn chèo LINH [SƠN] đỉnh khúc chiều

Lai tuồng hạ phủ kêu ĐẰNG KHÁCH [khách quảy cái túi lớn]
Mở lực oai kim giai khí phách

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_12C


 

HUYỀN THƯỢNG THIÊN TÚC BÁCH DI SANG

DỰNG QUỐC VƯƠNG KÝ GIỚI TRỜI ĐẰNG [CÁI TÚI LỚN]

NHIỆM KỲ CHUYỂN TRƯỜNG AN NGỌC BỬU

TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU

 

GỒM THÂU CHUNG đàng tụ phục y

ĐẠO MỘT HÌNH cờ sự quy kỳ

HOÁN CHUYỂN HÓA phân vi luật xét

DỰNG TAM MÔN khởi bang nhồi nhét

 

Thâu trong ngoài chỉnh thiệt gớm ghê

LỊNH MINH HOÀNG KHÂU MẬT PHỤC TỀ

Canh giá xứ tri nê giá thủ

THẾ ĐẠO SẮP tay cầm kim tử

 

Trầm điển khai diệu khứ ơ ầu

LỘ NGỌC [ĐẾ] [KỲ] TAM CỬU KHIẾU ĐINH CHÂU

THÁNH HIỆN BIẾN ĐỘNG THÂU VÔ ĐỘNG

Giai thị giai thế trận ắc phong

 

[CỰC] LÔI THƯỢNG HƯ KHÔNG trước đối

Vi thiện đảnh tịnh an trước hối

Đạo môn vui biết lối chí tu

Phân ký tự ngoạt đa biến hữu

 

Khai duyệt kiểm tốc cư thân giới

Cảm nguyệt thanh giục bước tới nơi

Hoán bất từ dục lợi hố sa

Khuyên khuyến phạn bả y cảm giả

 

Bất chánh tố họa ra vô phản

Nhân gian tàn liêu chỉ xuất thầm

Dĩ dĩ siêng bất luận phản phiên

Lãm hội hủy phục quần chiến diện

 

HUYỀN CHUYỂN KỲ NỘI CHIẾN VÂN PHONG

Hảo nhi khương bất bả phục đồng

THIÊN ĐỒ PHÁP tảo không gian chiến

Liêu vô khai hiểm dụng quảng tuyển

 

Bất lậu hồi lao luyện yên chờ

BẠCH LIÊN khai túc vận chớ ngơ

Vô kỳ địa dịch bờ đảo xá

HOÀNG ÂN sanh khóa năng thế tỏa

 

Tân CHẤN QUÂN cao hạ hiển danh

MỘC HUYỀN cơ đức lược gương lành

Chót buổi hạ chúng sanh hiểu rõ

CHIẾU kỳ tam bước về thức ngộ

 

Tân cấu cơ sổ bộ chiều ông

Đại cuộc về phân thủ vai rồng

Kỳ định phát lâu [lầu] phong hành thế

 

Đào Tây gánh qua Đông xác lệ

Địa địa tràn tắc bế trừ phiên

KỶ LUẬT NGÔI TÂN CHIẾU MỘC HUYỀN

QUY THỐNG NHỨT TRIỀU NGUYÊN MINH ĐẾ

 

THIẾT LẬP HÓA TỰU TỀ XUẤT HỆ

LƯỢC THAO TRẦN ĐẪM LỆ THẾ NHÂN

Khó chưa vào tên đáp bước gần

Trở gió ngã trợt chân ở lại

 

NGƯỜI MÊ bước đến đâu độc quái

Ngã gian SANH LOẠN hại thân mình

Mịt mù neo TỐI ĐẦY kêu linh

Chạy chẳng nổi biết mình trượt ngã

 

HUYỀN CƠ ĐẾ ai cầu [phải] tỉnh dạ

PHÁP VƯƠNG về hiển tá lặng phi

PHỤC HỒI KHAI mượn đó độ vì

Bước chân mở lạnh kỳ nên sự

 

Động sơn đó ma hồi cầu tự

CỬA THIÊN KHAI tốc [mau] dự vào môn

Kinh bất học [không chịu học kinh] nghe là ứng động

Khuyên hối [cải] tâm hết sóng gió chèo

 

Nào chi khó vào môn tu khéo

Ngộ ĐẠO THIÊN nương neo đồng độ

Gần hết rồi màn dở khó vô

Này căn linh nương đó nghe chiều

 

Ma lẫn quỷ nhiễm gây loạn hiệu

CHẲNG GIỮ CHÍNH TÂM điều vẫn tác

Lôi không lôi thủ trùng đánh bắt

Phản sanh khiên tội bạc đạo thuyền

 

Gần đến kỳ BỬU TỎA CUNG NGHI

Hư vô tỏa sắc chì sáng thấy

Long thanh huyền thử coi ai quấy

ĐẠI ĐẠO KỲ khôn thấy nở hoa

 

Sắc nhãn soi căn linh nhòa òa

Tai nạn kiếp khó qua hồi tỉnh

KỲ KHAI CHÓT NGUYÊN NHÂN PHỤC LỊNH

CHỈ KHAI NGƯỜI CĂN MỆNH PHỤNG HÀNH

 

ĐỘ NGƯỜI TU CHÁNH THẬT THIỆN LÀNH

Ban sắc chỉ thường hành danh rõ

Lẹ mau lẹ đài trên ai độ

Thất bửu ta danh chỗ người hiền

 

Lối xưa về nên chớ có quên

NGỌC [ĐẾ] đã chuẩn bước lên phong nhận

Nhất tuyển phong khai chơn chuyển vận

Phổ độ kinh trong trận đảo điển

 

CHƯ THÁNH XUỐNG LẬP KHAI “NHÂN CHUYỂN”

TRỜI ĐẤT RẰNG: XUẤT BIẾN KHAI NGUYÊN.

 

KỆ:

 

Chuyển khai bởi kỳ tam

Đề xuất phàm nguồn pháp

Điển VÔ VI thông hạp

Đời bủa pháp đạo KHÔNG

Xuất chào khai Bổ Công [Bổ = Bổ nhiệm; Công = Ông]

HOÀNG ĐẠO không năng xuất

Thế nhân quy Đạo Phật

KỲ CHỦ MẬT GIÁO CƠ

TRUYỀN CHUYỂN KHAI LAI LỘ

Trụ công khai trỏ đời

Một góc trời đạo ngôi

Kỳ Ba Hội Ngươn thủ [đứng đầu]

Sợ khảo rằng khó giữ

Chỉ chúng TỪ BI đổi

Hoa Vân đời sắp tới

QUỐC kỳ hội LIÊN [HOA] TRÙNG [TRÙNG TU CHÁNH PHÁP]

Đông Tây Nam Bắc chung

Phục giao DŨNG hiện thực

THƯỢNG THIÊN VÔ VI CỰC

HUYỀN ĐẠO LỰC KHAI VẦN

Cuộc Càn Khôn nay chúng

Dưỡng CHÁNH phụng kỉnh CHA

Sách lược hội đình tòa

ĐẠO KỲ BA PHỔ ĐỘ

GIẢNG NÓI NGHE CHO RÕ

Thâu thành xứ luận vô

Khẩu truyền vô tướng tế

NGỌC MINH HOÀNG OAI BẾ

HIỆP HƯ THẾ HUYỀN CHỈ

BỰC MINH ĐẠO TỪ BI

PHỔ CƠ KỲ TÂN PHÁP

Thông kinh lưu ban tập

Vâng ký lập LỊNH HUYỀN

Ban sách đời tân lên

PHÁP KHÔNG huyền cơ đạo

Hườn khai mượn xác giáo

Đổi thay đảo điên trần

Một bước tới đòn cân [cân Thiên Bình]

THẦY TRAO lần bồi trí

 

 Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_12D

 

Ẩn hiện ra pháp chỉ

Chiêu đàn thí đạo cơ

Vô hình đương tỏa bớ

Văn phong trở hạ đề

TRƯỜNG KHÔNG HÌNH HẬU THẾ

TRUYỀN KHUYẾN ĐỂ VI TÔN

HIỂN THÔNG VĂN TRUYỀN NGÔN

ĐIỂN VÔ KHÔNG THƯỢNG GIÁO

THIẾT LẬP KỲ KHAI ĐẠO

KHAI HUỲNH ĐẠO HẠ KỲ

KHỞI MẠCH BIẾN HÓA VI

CAO ĐỨC BI ĐẠI ĐẠO

NGỌC [ĐẾ] BẠCH [CUNG] XUẤT NGUYÊN BÀO

Quy đình bảo chánh phân

Dịch lộ bất thiên ân

Hối tâm lần trai giới

Hết sóng gió yên thời

Thượng chiếu đời lạc hiện

NGỌC BÁU TU VI CHUYỂN

ĐẠI KHAI HUYỀN ĐÀI SƠN

Hoàng khôi vi mạng nhơn

Linh tàng cơn sóng gió

Đặng phải tu định rõ

Phẩm thiệt có Liên Hoa

Rửa lòng thủ Chấn ra

Hội Liên Hoa hành khởi

Chánh quy lần bước tới

Tùy bến khởi xá ân

ĐIỂN LÔI CÔNG LÔI THẦN

VÔ HƯ PHÂN DƯƠNG KHÍ

Đời sanh phản phụ vị

Khóc rằng chỉ tỉnh chưa

HUYỀN TRỜI soi tam cửa

Sáng tỏ lựa kế tầm

Đặng quả công tại phàm

Hiển thánh tâm cơ giáng

Mục khai thử coi bảng

Đạo đặng vạn khó nhìn

Hồi CỬU thấy OAI THINH

Sen nở nhìn chói sáng

Người tu bảo hộ mạng

Tu lánh nạn về trời

Kỳ khai chót chớ lơi

Giai giai thời [thời gian cực mau lẹ]  kiếp khổ

Mau mau lẹ phổ độ

Khó qua hố xuyên hình

Cuồng phong kết án linh

Ứng huyền đình thiên hỏa.

 

THI:

 

NGỌC Kinh khai chiến cuộc áng đồng

CHUẨN định đổi thay dinh hướng Đông [Cung]

QUỐC mạng lượt chờ ngồi vị trí

TRIỀU thẩm tân khai chín bệ rồng.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Chuẩn Quốc Triều.]

 

THAY cuộc triều ca GIÁO XUẤT TRÀO

ĐỔI hóa LUẬT XỬ khó liệu làu

QUY NGUYÊN MỘT CỬA ĐỪNG SAI LỆCH

LUẬT TRỊ NGHIÊM MINH LỊNH THIÊN CAO.

 

[Khoán Thủ: Thay Đổi Quy Luật.]

 

CHẬM tu ly tử chịu bao [tai] ương

BƯỚC trở hẹn mai [mốt] lui đảo cuồng

LIÊN hồi trống giục kêu tiếng bước

HOA nở trụ đăng thiện tâm lương.

 

[Khoán Thủ: Chậm Bước Liên Hoa.]

 

THIÊN PHONG BẠCH [NGỌC] CHỈ nét tuồng hay

CƠ QUỐC BÌNH [Thiên Bình Tân Quốc] đa xuất trùng lai

KỲ thành hiền lược kia trần tục

BẢO cảnh phù sinh ách nạn tai.

 

[Khoán Thủ: Thiên Cơ Kỳ Bảo.]

 

[vi] cảnh [kỳ] tam đồng ngự tuyển xoay

HÌNH vòng quy tụ diễn tiết lai

CHUYỂN chờ ba dặm lượt túc chuẩn

THÚC cuộc can qua khách đồng cày.

 

[Khoán Thủ: Vô Hình Chuyển Thúc.]

 

MẬT TUYỆT Tây bình điện lớp phân

KỲ BA khứ lộ ách nạn trần

THIÊN TRUYỀN tai vạ Bồng Cung xuống

CHIẾU MỆNH tự phong ngộ đạo gần.

 

[Khoán thủ: Mật Tuyệt Kỳ Ba Thiên Truyền Chiếu Mệnh.]

 

MÔN trường rạch mở kêu tu chí

TỰ tiếng cung vui ngộ đạo quy

TỪ đây biền khổ ngày đi tới

BI thương trần thố tứ trận nguy

 

[Khoán Thủ: Môn Tự Từ Bi.]

 

NGỌC hạ phiêu phiêu hiện chánh cha

ĐƯỜNG hiệu pháp ban tiếng khải đờn

CHIẾU hóa VÔ CỰC MINH tư lộ

PHÁN hiện một đường KHUNG hiệp hườn.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Đường Chiếu Phán.]

 

KHÔNG thời nghe tiếng cổ chí thiên

DUYÊN cơ thành dặm hạp thời liền

KHÓ tan lượt sóng tơi bời đánh

ĐẶNG tu nhờ trí sáng lương hiền.

 

[Khoán thủ: Không Duyên Khó Đặng.]

 

PHẢN chiếu phổ giai cửu xuyên chơn

BỔN lai Cao hạ khải tiếng đờn

CUNG VI BẠCH NGỌC từ bộ các

HỒI trống THIÊN QUÂN tỏa chủ xan.

 

[Khoán Thủ: Phản Bổn Cung Hồi.]

 

HẾT

 

 

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3037)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3040)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3419)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3805)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.