THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM NHÂM DẦN

22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2123)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 9 Năm Nhâm Dần
(Ngày 10 tháng 10 năm 2022)

Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Pháp Âm 2022_11
 
PHÁP ÂM 2022_11

 
Cơ cuộc tới nhân sanh buổi khổ

Khắp thế gian trước ngõ nạn tai

Thốt lời kêu gọi trần ai

Gọi kêu khách rán nghe đây tỉnh dần

 

Tưởng vô vi pháp ngân truyền bủa

Tuyên thế gian kề được môn trường

Phát huy học Phật đồng nương

Liên hoa cội trụ sen hương thơm lừng

 

CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG đánh thức

Liệu chúng sanh kịp lúc tựa nương

Lời vàng buổi khổ tỏ tường

VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO

 

Tâm hồn mê không lo tu học

Buổi vô minh chọn lọc triển khai

GIỐNG LÀNH VÀO CHỖ TIÊN ĐÀI

VÔ MINH DIỆT PHỤC SỰ SAI MUÔN LOÀI

 

Trong thế giới ngàn tai sầu khổ

Vạn vật vùi sụp đổ nay mai

Vô minh sanh vọng tình tài

Chạy theo tiếng gọi ác bày âm u

 

Đèn dầu lụn mây mù dồn đổ

Đất chuyển rung núi lở vùi chôn

Làm lành tánh dữ tu khôn

Một ngày xả bỏ thạo thông tu hành

 

TRUYỀN PHÁP GIÁO nhân sanh xem rõ

Nương môn thiền SẴN CÓ MỘT NƠI

ĐẠO LÀNH mở ngõ người ơi

Chùa am sẵn có MAU DỜI BƯỚC CHÂN

 

Đừng lẫn tránh khổ thân hồn xác

Chân tâm mình ngộ giác đừng sai

LUẬT THIÊN TRẢI CUỘC THI TÀI

TRƯỜNG THIÊN RÀNH RUỘT TRẢI DÀI GẤM HOA

 

PHÁP TRÙM BỦA MỘT TÒA phương tiện

NGƯỜI HÓA THÔNG PHÁP HIỆN CHƠN NHƯ

ĐẠO THÌ THÔNG HUỆ HUYỀN HƯ

TỎA QUANG LINH GIÁC TỎ TỪ [LỜI] TRỜI KHAI

 

RÕ HUYỀN VI kỳ này trời đất

Kỳ hạ ngươn tiêu thật Lạc Thơ

Đổi thay bể tục suy dò

Sóng nhồi lặn hụp tu lo cho thành

 

Chớ buông trôi tu hành quả vị

Địa ngục hình chẳng vị một ai

TU CHO ĐẮC ĐƯỢC TIÊN ĐÀI

ĐỪNG MÊ CÕI THẾ HÌNH HÀI NÁT TAN

 

Giành bể mê mộng danh huyễn mộng

Kỳ lọc lừa khó chống tai ương

Mê đời không tỉnh buổi ngươn [tàn]

Ngàn năm chôn lấp biết đường nào ra

 

Thôi mộng ảo lánh xa mộng lợi

Rán bỏ hờn đi tới tu thân

Mình đi từng nấc giác thần

Giác mê mau tỉnh mộng trần kịp lo

 

Tại do tâm quẹo co mới trượt

Bước loạn đường hụt trước hụt sau

Giựt giành bả lợi đua nhau

Đời là kiếp tạm mà sao cứ giành

 

Tranh chi hỡi tu hành xa bể [dục]

Đèn minh soi ban kệ pháp kinh

MỞ KỲ KHAI ĐẠO HUYỀN LINH

Chỉ đường sanh chúng chơn linh kiềng thiền

 

Kỳ nạn tai thất kinh ghê sợ

Bớ nữ nam mau trở lo tu

Hỏa thiên lần xuống tiêu trừ

Loạn đời toan có mịt mù khói sương

 

THEO ĐẠI ĐẠO BƯỚC ĐƯỜNG AN PHẬN

Trở quay đàng bước tận đạo là

Đời suy đến lúc ra ma

Loạn ly ly loạn đường ra ngõ nào?

 

ĐIỂM CHƠN PHÁP TRƯỚC SAU GÌN GIỮ

ĐẠO KHÔNG XA THẦY PHỦ ĐIỂN [HUYỀN] VI

Chơn thành lâm giá ngự kỳ

Giáng lai chẳng hiểu VÔ VI MINH ĐÀN

 

Trong thế loạn dân sanh đạo báo

Giáng chỉ cơ rớt đậu kỳ này

Sửa đời thống nhứt đổi thay

Đến đây sẽ có ách tai vong sầu

 

Đời điên đảo tiêu hao lần mất

Lời THIÊN CƠ rõ thật minh châu

Dạy đời chuyển pháp đạo mầu

Cuộc biến sắp cận than sầu tiêu diêu

 

Biết sắp cận mưa chiều thiên biến

Biết tàn đời ngày tiến tới lần

Ngục hình thoát khỏi ớ dân

Tu lo tỉnh tánh pháp luân dạy đời

 

Kỳ khốc liệt tơi bời phải chịu

Kêu gọi mau lo liệu cho xong

Tang thương khó thoát buổi hồng

Tử sanh nháy mắt tỉnh nồng giấc trưa

 

Đời khổ nạn mới vừa thấy đó

Tục lụy mù xem ngó thảm không?

Tiêu hao còn mất khải đờn

Một ngày biến đổi mất còn bao nhiêu

 

Sửa đời thế bớ tiêu sẽ tới

SẤM TỚI RỒI loạn cõi trần hồng

Kêu gào chơn lý đạo thông

Kỳ này khắp chỗ chung đồng nạn tai

 

Huyền linh giáng chẳng sai cơ báo

Buổi khổ tràn điên đảo ớ con

Đông Tây Nam Bắc chẳng còn

Đây cơ động chuyển thông nguồn linh chơn

 

Kỳ này dụng đức bươn quá độ

Phải biết rằng trần khổ nạn tai

Kêu ca tỉnh mộng gái trai

Đèn lu bế tắc chiều mai sẽ tường

 

Kìa vui thú khổ vương mắc phải

Chớp giăng hà nê cải biến đời

Cơ huyền chỉ dạy đừng vơi

Kỳ ba sanh thoát biết đời lầm sai

 

Rán đạo đức chiều mai nhìn nhận

Diệt chúng loài cam phận chịu nàn

Bây giờ tuy không thấy rằng

Tuy không rồi có tai nàn sợ lo

 

Thiên sắp đổi trời cơ sẽ rõ

Ẩn tu hồi tìm chỗ tâm can

Đến trần hồi loạn tan hoang

Rõ đời tan bế thương tang đến ngày

 

Giờ khắc lẹ Đông Tây Nam Bắc

Vần khổ xoay tích tắc đảo điên

Nhìn xem thế sự trần miền

Biển thiên khó lọt nhân hiền nhố nhao

 

Đờn vô vi rỉ rao khắp chốn

Phải biết rằng hỗn độn nào yên

Biến thiên sắp đổi loạn miền

Khổ khổ khổ trần miền ôi bớ

 

Lần họa tai chuyển cơ động chuyển

Giáng điển quang xuất điển kêu ca

Minh chơn buổi khổ lụy sa

Tàng linh đổ máu gần xa thảm tàn

 

Nghe đàn trổi rõ ràng tam nạn

Ắc chịu nhiều vong mạng chẳng chơi

Kiếp đời nghiêng ngửa ôi thôi

Thảm tàng linh kiếp trần khôi tang điền

 

Ai biết đạo cần chuyên mộng tỉnh

Lưu thông chơn biết tính rán lo

Nghe đờn kêu tỉnh lên đò

Mau lo giải phá rán mà vượt ra

 

Tiêu mòn đến ngộ ra giác ngộ

Buổi hạ màn trần khó lắm ôi

Nghe đờn giác ngộ chiều mơi

Chỉ nghe đèn nghe đàn tỉnh mộng đời kỳ ba

 

Tan suy bại muôn nhà diệt sụp

Cảnh tan tành hối thúc mau tu

Xuất HUYỀN giáng điển ngao du

Ba thừa bốn giáo tầm lưu mà tìm

 

Mau hồi tỉnh đừng im sẽ tới

Cảnh tiêu ma này hỡi thế nhân

Không tu thì chịu sầu than

Cõi trần loạn hết ách nàn liên miên

 

Ngày tang thương trần miền khổ bấy

Mạt kiếp xoay nào hãy xem chừng

Sa chân lạc bến đâu dừng

Thảm tàn tai họa chẳng ngừng long đong

 

Trễ ắc chịu máu hồng khổ ải

Chịu đớn đau tử lại rồi sanh

Luân hồi lên xuống khổ đành

Khảm Ly Ly Khảm dân sanh ai nhầm

 

Hiện thế giới nạn lâm ập đến

Khắp toàn cầu đổi biến lần lần

Một hai hai một ba phần

Rụi tan tan rụi muôn phần nghiệt cay

 

Suy rõ nghĩ mấy ai hiểu thấu

GIÁO KỲ BA MỐI CHẤU HUYỀN VI

HỘI NÀY ĐẮC ĐẠO KHOA THI

Thành không? không rõ tu gì [sao mà] lao lung!

 

TRÊN VÔ HÌNH THIÊN CUNG AI RÕ?

DIỆU PHÁP THIÊN KỲ ĐỘ MÀN BA

Biến thiên sắp đổi HỘI RA

Lọc sàng sàng lọc BẢY BA MỘT CÒN

 

Nghèo sẽ tới hỡi con suy bế

Cuộc tiêu hư đẫm lệ con ôi

Cảnh phù vạn vật tiêu rồi

Giật giành tàn sát buổi mơi kiếp trần

 

Mau hồi tỉnh bớ dân bước lẹ

Trống vỗ vang này trẻ mai lo

Đồng noi đạo chánh lên đò

Chớ tiếc tham mến lặn mò thê lương

 

Không tu chịu ách ương vong diệt

Màn đến rồi khổ thiệt ớ dân

VÔ VI ĐẠO HIỂN RÁN NÂNG

THIÊN VI XUẤT NHẬP còn vâng buổi thời

 

CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU

Chót kỳ ba pháp diệu vô vi

Ách nàn kề đến tu đi

Kịp không không kịp kỳ thi bớ trần

 

Dân thảm đạm tiêu tan lần tới

HỘI LONG HOA RỬA GỘI KHÓ THÀNH

Trễ chân lần lựa nạn đành

NGỌC KINH [CÓ] KỀ DỰA NHÂN SANH [CŨNG ĐÂU] THOÁT NÀO

 

Muốn nàn thoát quần sanh vạn vật

Rán lo tu đánh thức tâm mê

Điểm khai khai đạo quày về

HƯ VÔ NHIỆM LÝ NƯƠNG KỀ HUYỀN CUNG

 

BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO

THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN

ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN

NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY

 

Kỳ Ba buổi thiên tai tới tấp

Khá khuyên dân tu tập từ bi

MINH KHAI ĐẠI ĐẠO chung quy

TÂN DÂN chịu khổ tu thì thân yên

 

CHUYỂN PHÁP BAN GIÁO TRUYỀN CHO KỊP

Rèn NGỌC tu đúng dịp TRỜI dành

Kỳ ngươn cho kịp về THÀNH

Người tu truyền xuống thẳng nhanh Cung Trì

 

LONG HOA HỘI HUYỀN VI CHUYỂN BIẾN

KỲ CHÓT NÊN ĐỒNG TIẾN LONG HOA

Bể dâu biến đổi trần hà

Não nùng thế cuộc khó mà yên thân

 

Sự mất còn càng tăng lắm họa

Cảnh điêu tàn khắp cả còn đâu!

Tiêu sao tục lụy khổ sầu

Cõi trần là tạm cớ sao mà đắm chìm?

 

Đèn tàn lụn biết tìm đâu sáng

Ánh sáng lòe không rạng chiếu soi

Lạc trần quá việc đành rồi

Sông mê bể khổ hụp trồi thảm thương

 

Kỳ mạng kiếp ách ương ập đến

Hỡi chúng sanh tu luyện tiến tang

Ách nàn khổ ải lằng xăng

Rán lo bước lại nấc than sai đường

 

Vượt chín phẩm mở chương nơi cảnh

Tỉnh ngộ trò xa lánh việc đời

Lửa lò thiên xuống chẳng chơi

Đốt tàn thiêu rụi con ơi mau nhìn

 

TRUYỀN ĐẠO PHÁP CHƠN KINH TƯỜNG TẬN

ĐỌC NHÌN XEM thuyết dẫn đạo tu

Mê tân Thiên diệt đời u

Càn khôn xoay chuyển tối mù tránh sao [cho khỏi]

 

Trời biến động nhà nào cũng nát

Tử biệt ly gần sát ớ con

Khắp cùng Tây Bắc Nam Đông

Chớ lơi một bước HỘI LONG KHÓ VỀ

 

Nơi cõi tạm càng mê càng khổ

Thoát kiếp này tu bổ cho thân

THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG

HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3037)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3236)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3040)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3291)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3419)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.