20 Tháng Năm 2020(Xem: 473)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/5/2020).
10 Tháng Tư 2020(Xem: 720)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 27 tháng 2 năm Canh Tí (17/3/2020).
13 Tháng Hai 2020(Xem: 622)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 09 Tháng Giêng Năm Canh Tí (02/02/2020). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 655)
Do chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban Kinh Thỉnh Chư Thiên Tôn Giáng Đàn cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018. Lễ thỉnh chư Thiên Tôn giáng đàn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất nghi thức Nhựt Tụng hoặc nghi thức Đại Lễ.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 799)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì, Ngày 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 793)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường lần nhất vào ngày Hội Yến Diêu Trì năm Mậu Tuất (2018), lần hai vào ngày Hội Yến Diêu Trì năm Kỷ Hợi (2019), lần ba vào ngày Vía Diêu Trì năm Kỷ Hợi (2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 824)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 9 Tháng 9 Năm Kỷ Hợi (07/10/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 589)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 23 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi (17/1/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2752)
Tiệp tiệp Huyền Không sóc hiển thinh Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình Nam nữ họa thành liên hoa đặng Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh.
03 Tháng Ba 2018(Xem: 15622)
Do chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban Kinh Nhựt Tụng cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.