12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2038)
Tiệp tiệp Huyền Không sóc hiển thinh Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình Nam nữ họa thành liên hoa đặng Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh.