THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM QUÝ MÃO

09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1605)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 1 Năm Quý Mão
(Ngày 5 tháng 2 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 


 Bấm vào thanh này để nghe

 PHÁP ÂM 2023_3A


Thi:
 

NGỌC pháp tự tại vô ngại chánh

HOÀNG vị NGÔI CỨU THẾ đang bành [mở rộng]

THƯỢNG chỉnh thế Thánh Đức Tân Dân

ĐẾ TRỜI cởi [mê] cứu độ nhơn sanh.

 
Giảng:

LONG minh hạ giai LÃO nhơn duyên

HOA tàn rụi sảy ra nhiều chuyện

ĐẠI LÃO ÔNG PHỤ giá lâm khiếu

HỘI ngày cùng tu chỉnh mau lên.

 

HÀNH pháp mở cho kịp tuần hườn

ĐẠO Trời đầy đủ mở luôn luôn

RỐT từ tu thiện hành pháp kịp

RÁO gấp không còn bỏ xác thương.

 

CÁC trẻ ơi địa cầu sáu tám [68]

BẬC THIÊN MINH đã hiện lặng thầm

CHƠN lập giáo đại kỳ phổ độ

TU hạnh về chướng quỷ ma cầm.

 

SAU một cuộc sảy sàng đau khổ

KHI LÃO kêu tâm lượng cứ vô

BIẾN chuyển xoay lọc lừa chờ đợi

THẾ gian mê bụi trần LÃO gội.

 

KẺ lữ khách người sanh ra tội

CHẾT nay mai bởi nhiễm ma đời

MÌNH ngạo kiêu kẹt pháp ngã vì

CHẾT giờ phút thân kia trần rối.

 

LÃO TA xuống kim thân lời xuất

CHỜ đại căn linh thấu cơ mật

PHONG danh thần quang khú [già] phóng ngay

THẦN sắc cõi cung trời chủ Phật.

 

LÃO phá ngã để soi thân phóng

XUỐNG dương trần tận độ duyên nhân

KỲ tận diệt phải chịu điêu tàn

BA giai đoạn ĐẠO đang GIÁO xuống.

 

PHỔ độ chúng đưa ra chuyển pháp

HÓA giáo đời pháp chuyển tu tập

ĐỒNG dưỡng nuôi mầu pháp chúng sanh

HÒA chịu đựng để hành tu tập.

 

THỜI kỳ chót lo tu quay trở

KỲ hạ ngươn mạt kiếp tu nhờ

KHÔNG tâm vọng mới thành đạo quả

TỚI tận cùng khó đắc kiếp sơ.

 

TRỄ thân đời ma không trải đạo

QUA kiếp người không đạo uổng sao

SỐ tu chơn tu phước chăng nào

KIẾP giả tạm lo tu hành thạo.

 

VÌ mãi chấp kẻ chê pháp LÃO

KẺ si mê nào giải luận vào

NGU sanh tâm ra chê khen pháp

ĐẠO của TRỜI biết pháp làm sao.

 

Mình biết mình là ma còn sợ

Chưa biết mình mới có nghi ngờ

Chúng sanh trần thế dạy khờ

Mình sai không hiểu cứ ngỡ mình khôn.

 

Thời pháp nay PHỤ TÔN CAO CHÍ

Lần hạ ngươn xét kỹ lập đời

Khổ rồi tại thế con ôi

Long Hoa Đại Hội tả tơi vậy mà.

 

Như hiện tại PHỤ GIÀ đã thuyết

Pháp ĐẠO TRỜI diệu tuyệt để hành

Pháp nào tu học thiện lành

ĐẠO TRỜI giao cảm chúng sanh hưởng nhờ.

 

Phóng ra ĐIỂN VI VÔ là LÃO

LÃO PHỤ GIÀ lãnh đạo phá mê

Tiến lên đạo quả mau về

Vị nhờ tu phước mọi bề vững an.

 

Ngày bế mạc phù tang sớm tỉnh

Lập lại đời chỉnh định khó mong

Sắp tàn thế hệ khổ ròng

Là đời Thánh Đức mất còn [có] hay chưa?

 

Ai bị kẹt lo chừa tu hạnh

Giải thoát mình dữ lánh sẽ thành

Biết cái khổ nêu lên vần để

Gọi đạo là tận độ chúng sanh.

 

Màn hạ ngươn chúng sanh chân khổ

Sa xuống nhiều hầm hố biết chăng

THẦY về mượn xác kệ rằng

Lo tạo phước đức bản thân cứu mình.

 

Sau ngươn hạ CAO MINH màn vén

Mừng thay mừng PHỤ chuyển lối đi

Phàm nhơn cái khổ li bì

Cho nên ai biết tu trì lo xa.

 

Người còn mê quỷ ma nó kéo

Đừng ôm vào không khéo hại thân

Linh hồn thể xác tiêu lần

Bao giờ làm được bỏ sân si về.

 

Khổ vui biết điển kề nương tựa

Bộ óc phàm chọn lựa tỉnh mê

Sao cơ biến thế LÃO về

Trải qua mười tỷ năm hề đổi thay.

 

Thay đổi hẳn mới hay Thánh Đức

Đổi với đời Thánh Đức Tân Dân

Dùng cơ năng lực chung quanh

Địa cầu đang chiếu rã thành biển sôi.

 

Chết tất cả bảy rồi ba đó

Quả địa cầu con ngó mà xem

Mặt trời đã hết sức lem

Sức con người yếu ngày [ấy] đến [sẽ] chết nhiều.

 

Biến thiên đó PHỤ kêu kìa khổ

Hiểm họa này qua đó quả nhồi

Tu hiền không biết khổ rồi

Hiện giờ sáu bảy biến hồi trải qua.

 

Không chạy khỏi LONG HOA tàn phá

Sự mất còn con đã hay chưa

Một màn Thánh Đức thớt thưa

Chín đời lấy đạo tiên vừa mới ra.

 

Lửa từ mạch phun ra lan cháy

Biết hạn tu thoát giải thân mình

Chịu đựng được sự rung rinh

Khổ kia chỉ có thiện minh giải nàn.

 

Trước hiểm họa trần gian tang tóc

Không tu hiền sàng lọc nay mai

Một xã hội mới đất cày

Là trên thế giới xuất NGÀI bình châu.

 

Sau sẽ biết Tây Âu thế giới

Khâm phục Nam Việt mới bực tài

Hiện trong nhân Việt nam đài

Ngày mai tươi sáng đức tài có không.

 

Đạo vụ minh chánh chơn nâng đỡ

Người tu hiền thoát khổ về sau

Tu đi đừng sợ tốn hao

Bức màng khai mở bước vào mà thôi.

 

Mình không chịu tu ngồi nghe pháp

Pháp ĐẠO TRỜI tu tập sẽ thành

Công phu rốt ráo quả nhanh

Dịp này rán đắc mau hành pháp môn.

 

Thời giảng qua CHỦ TÔN PHỤ LÃO

Phóng điển ra lâm đáo mà nghe

Bệnh không lành bệnh nặng nề

Tương lai như bụi bay về vùi chôn.

 

Trời đất chuyển nguy cơn ớ trẻ

Bị diệt tiêu lặng lẽ vận mòn

Nạn này còn sống sao con?

Rán tu đời Thánh Đức còn giống gieo.

 

Sự chung lo thuyền chèo mối đạo

Vì Thánh Đức khó nào được yên

Lọc sàng sàng lựa lịnh HUYỀN

Làm con CHA MẸ KHUNG HUYỀN chung lo.

 


 Bấm vào thanh này để nghe

 PHÁP ÂM 2023_3B


 

Để vượt qua sự khó kỳ này

Đền Thánh Đức nay mai bảng dựng

Có duyên đến giờ PHỤ dụng

Ai hiểu [Thiên] Cực Đồ làm đúng lượng tâm.

 

Tự giúp mình gội tâm thân nay

Cần giải mê kỳ này lên được

Chơn tu đừng để cho [bị] trược

Họa này diệt vong lần lượt ớ con.

 

Còn mê xác thân còn chịu đựng

Bởi cái phàm nghiệp chướng khó qua

Xác nào cũng mượn tạm mà

Sống trong phiền não ta bà tối đen.

 

Hiểu vô thường ta nên dòm ngó

Hành thiện nhiều tu độ người ta

Làm phước phước đó sáng ra

Con đường PHẬT ĐẠO ĐỒNG HÒA với nhau.

 

Đời Thánh Đức mau mau tu thiện

Hiểu đạo mầu PHỤ chuyển không nghe

Phải chăng cái việc tự khoe

Hay chăng mùi khổ không che được nào.

 

Còn ỷ lại phân cao phân thấp

Bước chót này sửa tập lo tu

Rán lên một bước yếu dù

Sẽ được như ý THIÊN TỪ hỷ hoan.

 

Biết tu hiền con cần nhớ lại

Chư thiên ban rành dạy tam kỳ

Cơ trời luân chuyển kỳ thi

Đến cơ tuyệt khổ rõ chi đại đồng.

 

Nhơn sanh khổ ngoài trong phương diện

Tôn chỉ rằng chiếu điển người tu

Thực hành đúng đắn công phu

TAM KỲ PHỔ ĐỘ thiện nhu đức tài.

 

Đấng kỳ sở diễn vai một pháp

ĐẤNG CHÍ TÔN chuyển lập một nền

Bởi nền ĐẠI ĐẠO cơ duyên

Trọn lành trọn đức gọi tên cảnh về.

 

Là lời THẦY PHỤ tề lành chánh

Tư tưởng lành đúng nhánh điển THẦY

Đóng vai PHỤ LÃO ngày nay

Mèo kêu bẩy rập nào loài mồi ngon.

 

Xác không Thánh cũng không thành được

Bao nhiêu thân lần lượt bỏ rồi

Đời này Thánh Đức tơi bời

Dịp may duy nhất lo ngồi tịnh tu.

 

Họa tai đến diệt trừ sanh chúng

Cháy lan tràn diệt chủng nhân loài

Đông Tây Nam Bắc chuyển xoay

Trận hồng tẩy sạch trận này tan hoang.

 

Trận mượn xác nữ nam chí thiện

Lộ giáo văn dục vọng sự đời

Tu gian trả quả hiện thời

Chơn chánh sống sót khuyến lời mà nghe.

 

Ta bình tỉnh nghe đề thi tới

Mẹo đã sang chới với đường tu

Trái đất không xoay tối u

Lắng nghe cải chính đường tu sửa mình.

 

Người mê hết thiệt tình hiện tại

Hại bản thân vì dại sự lùi

Nếu không cố biết lau chùi

Không còn kịp nữa mà lui cũng tàn.

 

Trí hiểu biết lo toan sự trước

Còn dịp may kịp bước lên thoàn

Còn mê hay tỉnh tấc gang

Trong vòng lẩn quẩn mê sang làm giàu.

 

Biết chi nữa tiêu hao sắp đến

Mật độ nào mà mến lớp này

Địa cầu tàn rụi nay mai

Cái biết chót cuộc đời này sắp tiêu.

 

Sự hành pháp sớm chiều chuyển định

PHỤ LÃO TA LÀ CHÍNH BỆ TRỜI

Ra tay mười cửa ngục lôi

Mình sắp sa vào địa cõi ngục tan.

 

Mình là ma quỷ mang chưa biết

Ma biết mình quỷ thiệt là ma

Lộn ma lộn quỷ người ta

Ngoài mình mới biết cũng là mình vương.

Thân này bởi đất xương gió lửa

Cái mê lầm người chứa quỷ ma

Nó ăn tàn phá thân ta

Ta nào hay biết mê sa lạc lầm.

 

Vì hạ ngươn âm thầm tàn phá

Thánh Đức ra thiên hạ đổi thay

Thời cơ tiến hóa nhơn loài

Hay không không biết gọi hoài không nghe.

 

Cần giải mê chỉnh tề tất cả

Không sai lầm tu khá ớ con

PHỤ GIÀ chỉ giáo đạo còn

Nhơn sanh hồi phục chẳng còn bao xa.

 

THẦY vạch rõ điểm ta còn yếu

Năng luyện tu cố níu được thân

Tình thương tương trợ ân cần

Kẻ tu chỉ độ người trần bước lên.

 

Đâu các con cuộc nền THẦY dựng

Đạo kỳ ba tu dụng chuyện rồi

Khéo tu bước tới long ngôi

Đức nhân nhân đức kịp hồi cảnh quê.

 

Bậc giác ngộ chỉnh tề hành đạo

Chọn hy sinh dựng tạo cơ nền

PHỤ GIÀ chuyển đến gọi tên

Thành công cần nhất đạo nền HIẾU TRUNG.

 

THƯỢNG LÃO ĐỨC soi cùng chiếu diệu

Đạo tảng nền trung hiếu thiện tùng

Do THẦY TỪ PHỤ KHIẾU KHUNG

NGỌC HƯ hoằng hóa quy chung mới còn.

 

Chánh ngoạt xuân [tháng Giêng] rằng con cố nhớ

Ý vẹn gìn lành đặng THẦY vui

Một đời hành đạo chớ lùi

Chí tâm chớ nệ bước lui uổng mình.

 

PHỤ GIÀ hỏi hy sinh lẽ phải

Dù rả tan oan trái cũng cam

Thế trần người sống ác tâm

Người hiền thì ít dục tham thì nhiều.

 

Thiêng liêng TRỜI diệt tiêu những kẻ

Dựa cậy nương tài bẹ xấu xa

Đi vào ma giáo quỷ tà

Lớp tuồng chỉ một ĐẠO [của] GIÀ NÀY thôi.

 

Ai công to phận rồi trò đóng

Có nhiều màn khả vọng rõ ràng

Hiền nhân trăm sự THẦY ban

Lưu thanh khử trược dịu dàng mới khôn.

 

Ở thân tâm con còn phèn lóng

Rèn thân tâm nhờ chóng long phèn

Qua sông đò đón có tên

Được người chỉ lối đạo nền gắng ghi.

 

Lời nhỏ nhẹ từ bi lời nói

Vọng xảo ngôn lời nói hơn thua

Ngông cuồng đả kích chẳng vừa

Nói hành nói ớt chẳng chừa một ai.

 

Nghe PHỤ LÃO CHA THẦY dạy đạo

Dạy lo tu hiếu thảo MẸ CHA

Vẹn bề mới đặng về nhà

Chiều mơi gặp mặt PHỤ GIÀ ớ con.

 

Đừng sân si mới vòng quanh lộn

Cột bảo sanh chung rốn này con

Không hòa không thuận sao còn

Con phân cao thấp mỏi mòn xác thân.

 

 


 Bấm vào thanh này để nghe

 PHÁP ÂM 2023_3C

 

NGỌC HOÀNG ĐỊNH luật chuyền bài to

ĐIỆN HUYỀN VI chuyển độ chúng sanh

VỚT TỬ LINH thiện đức tu hành

BAN ẤN LỊNH rõ rành kỳ chót.

 

Nguồn gốc cội tâm kinh cứu vớt

Lệnh kỳ ba chuyến chót chuyển xoay

LÃO PHỤ GIÀ lý đạo kỳ này

CHƠN TÂM ĐẠO nghe THẦY giảng nói.

 

Ân đức LÃO vị ngôi sáng [cứu] rỗi

BÍCH NGỌC CUNG chỉ lối lo tầm

ĐẠO VÔ VI minh mẫn lắng tâm

NGỌC TRÙNG CỬU lai lâm tỉnh ngộ.

 

Tình thâm ân PHỤ CHA phổ độ

Khá tỉnh con chớ ố trần mê

Tu dưỡng tâm biết lối đi về

Căn linh tánh đừng mê u dại.

 

Thành thật tu PHỤ GIÀ độ mãi

Ngộ pháp hành cứu lấy bản thân

Cội Tam Thanh tu đắc THẦY gần

GIÀ điểm đạo ân cần nắm lấy.

 

LONG ĐÌNH NGỌC xưng đình con thấy

Tuyển lựa người thật phải tâm tu

LỊNH PHỤ BAN tỉnh trí cho nhu

Trần mộng ảo tối u nghiệp tạo.

 

Rán kiên trì lo tu tầm đạo

ĐẠO THIÊN ÂN bổ báo ớ con

Hành cơ thiên ngộ pháp sau còn

Lành gặt hái trái ngon sau hưởng.

 

Kỳ tuyển lựa linh căn từ lượng

Hội Tam Nguyên sắc tướng đủ đầy

Rán tu niệm về sau sẽ thấy

Đường công danh nhiễm say dẹp bỏ

 

Tự đắc cao danh đó đừng mơ

Con ham chi cao đổ lu mờ

Danh hiệp đó rồi tan bến dở

Cơ trời vận hãy chờ truyền chánh

 

Nếu không tri tánh mạnh chúng sanh

Nếu không tri tánh mạng mạng căn

Cần thấu triệt con đường đạo đặng

Tầm đâu xa kệ rằng THẦY dạy

 

Tâm pháp kinh hóa độ mỗi ngày

Thân ta đừng nhiễm dại xác trần

Tạm dùng xác tu hành cho vững

Tùy duyên độ xét phân LÃO dạy

 

Con một CHA một MẸ chẳng sai

Hình luật ban trai gái lo lường

Con nào biết đạo lòng được thưởng

Nghĩ sự đạo chung đường chung hướng

 

Mong nữ nam mau bước vào trường

Nuôi thân tu nghiệp chướng xả buông

Mù nghiệp chướng mê hồn sầu luống

Luật hình phạt nghị cương khó cứu

 

Nghĩ mất còn than thở tâm tư

Rán siêng năng lo tu bảo toàn

Đường đạo đức danh thơm con rán

Biết phận sự gian nan khổ cực

 

Sứ mạng tròn đạo pháp ra sức

Chớ nản lòng buồn bực đổi thay

Quý Mẹo niên gần cuộc thi tài

Chuyên thử thách gái trai đạo quả

 

Muốn thành đắc nghe lời điển hóa

Dạy người tu hết dạ thảo hiền

Chí đại hùng học pháp kinh chuyên

Đường tiến hóa Phật Tiên dụng tánh

 

Vì bản thân con ôi tu hạnh

Phải cần lo tâm tánh thảo hiền

Nghiệp đời dù đưa đẩy đảo điên

Lòng tu luyện cần chuyên con hỡi

 

Chớ chần chờ không kịp kỳ tới

Tái sảy sàng thay đổi nay mai

Lấp tánh linh ngu muội khổ thay

TRẬN BÁT QUÁI chuyển xoay trần khổ

 

NGŨ HÀNH dẫn nhân sinh lọt hố

Sự điêu tàn chẳng chỗ nào chừa

Màn quỷ ma đừng để nó lừa

Nó trà trộn chẳng chừa một xác

 

Người quỷ ma lẫn lộn không khác

Phật Thánh Tiên tất bật màn này

CHA PHỤ GIÀ chỉ dạy chuyển lay

DỄ GÌ GẶP ĐẠO THẦY CHA PHỤ

 

Bài đôi chút mượn thân xác cú [câu]

LÃO tỏ bày từng chữ điển quang

Nói nhỏ to đời lộn khổ trần

Bạo hung ác quỷ gần ma kéo

 

Sự gian tà kỳ này tu khéo

Giết lẫn nhau sầu héo nghiệp căn

Ham sự gian ma tâm cẳng răn

Mang lớp người ma thân ngũ trược

 

Ham làm chi sự tà bắt chước

Chỉ biết tiền lợi bước đầu tiên

Cứ tung hoành hung độc tâm điên

Khảo nhồi phạt PHỤ HUYỀN chọn lựa

 

Bởi sắc lịnh THIÊN HOÀNG tẩy rửa

Luật công bằng chẳng chừa một ai

Lựa hiếu trung thiện đức kỳ này

Lo bòn mót chuyển xoay định luật

 

Kỳ thưởng phạt tu thi công đức

Chớ ham mê uổng sức thân con

Tình thâm ân PHỤ giá lâm còn

Hấp thụ điển dạy con cặn kẻ

 

Cơn sàng sảy lớp màn đổ lệ

Triệt trần hoàn mau lẹ ớ con

Màn đau thương con trẻ khó tồn

Cảnh tai họa mất còn khó cứu

 

Đau lòng PHỤ dưỡng nuôi giờ xử

Bởi mê trần bị lũ ma đưa

Kiếp tiền căn đâu nhớ quê xưa

Mãi gây tạo chẳng ngừa chịu tội

 

Biết chừng nào ăn năn cải hối

Bị đọa sa lầm lỗi trầm luân

TAM GIÁO TÒA sửa trị minh phân

Rồi chịu tội muôn phần đau đớn

 

Bảy ức niên đầu thai khó mượn

Khó mượn hình ngày chọn đầu thai

Quả trả vay mạt kiếp đời này

Đành nhìn trẻ đời nay cùng tận

 

Chuyển điển pháp huyền thâm day dặn

Chỉ gốc nguồn tu đặng đi về

Màn lọc lừa chớ có mãi mê

Màn TAM GIÁO định kê rất rõ

 

Trên Tam Thiên PHỤ GIÀ đã lộ

Lộ thiên cơ ban bố chúng dân

Trên Tam Thiên lục bá xuống trần

Ai mê mẫn mê trần tà đạo

 

Tà môn dụ tử linh gây tạo

Nhắc đến đây PHỤ LÃO rầu than

Cội tiền căn là gốc linh quang

Mãi theo đời trẻ mang phế bỏ

 

Tình thâm ân con ôi thấy đó

LÃO PHỤ GIÀ nào bỏ con thơ

Nỡ phụ vong bất hiếu con khờ

Quên mất tánh con thơ CHA MẸ

 

Lầm quỷ ma quay đầu cho lẹ

MẸ CHA chờ con trẻ quày về

Nhớ lợi danh ma quỷ kéo lê

Đua tranh mãi nên mê bỏ đạo

 

Quên lời dạy PHỤ GIÀ lý giáo

Nghe theo tà cởi áo tiên xưa

Tiêu hoại hồn linh ngục vào thừa

U đen tối sao chưa tỉnh giấc

 

THẦY dạo cảnh đừng lơi đời nhắc

CHÁNH PHÁP VỀ vẫn chấp đức tin

Sanh tâm ngu màn chót chẳng nhìn

Ma quỷ kéo mà tin ngu muội

 

Cơ ân xá PHỤ GIÀ khuyên nói

Dù khảo nhồi chớ vội loạn tâm

Màn chót cùng yêu ma dù lắm

Phật đừng lơi nhớ nắm trong tâm

 

Quyết một lòng vì đạo âm thầm

NGỌC PHÁP CHÂU rửa tắm chơn linh

Nhớ muôn đời CHA PHỤ OAI MINH

Đạo chơn lý hữu hình sắc tướng

 

ĐẠO VÔ VI VÔ HÌNH THIÊN THƯỢNG

Đạo sắc không cung phượng cao minh

Mạt kiếp đời hỗn loạn xác hình

Gây giông tố thình lình đủ nạn

 

Kiếp dương trần mỗi ngày tiêu tán

Khó biết tâm đạo bảng vẽ tên

Con lạc lầm chỗ đạo không nên

Nay TỪ PHỤ HUYỀN THIÊN soi chiếu

 

Nguyệt gần tàn con ơi tu hiếu

PHÁP VÔ VI chuyển diệu trần gian

Toàn tánh linh định chí khôn ngoan

NGỒI QUÁN CHIẾT LỜI VÀNG PHỤ DẠY

 

LUÔN CHUYỂN PHÁP MỚI THÔNG nhìn thấy

Đâu là đạo kinh bày kiếm thảo

Con cần nên vượt khó tu mau

Nếu chẳng nghe PHỤ LÃO chẳng [nói] chơi

 

Không tin tưởng khó thời qua khỏi

Chúng quỷ kế ngọt lời hồn mê

Xưng vị ngôi làm trật khó về

Trật đạo nhơn lú mê sai khiến

 

Con theo tà những lời cao biện

Chúng đủ tài nó khiển thân con

Nếu chẳng nghe lời PHỤ mót bòn

Bòn công đức làm tròn lời dạy

 

Lòng thiện đức khó thời cứu thải

Màn lọc lừa trẻ hãy vượt qua

Tà ngoại đạo giả tướng trộn trà

Giả tướng tưởng hiền ma thâm độc

 

Dạ hiền lương bôi bát châm chọc

Mà lòng thâm xé bóp vật chi

Con ơi con vào đây hạng gì

Hạng đạo tà ma quỷ ai bi

 

Đủ vật chất bất lành yêu mị

Thân con mới tu chi chưa ấm

Sanh tâm lòng dạ bất [lương] gai thâm

Chê bai GIÀ cứ nắm kiêu căng

 

Vô lễ [với] LÃO ngang tàng giả dối

Dù kiếp mang thân con lạc lối

Mang ngục hình đã tới kỳ này

Muốn nói chi ngôn ngữ đừng sai

 

Sau đừng trách PHỤ rày xét xử

Đạo kỳ này PHỤ GIÀ chuyển xứ

CHIẾU NGỌC SOI HÌNH XỬ ĐẠO NAY

HỘI LONG HOA ĐÃ SẮP ĐẾN NGÀY

 

HOẰNG KHAI ĐẠO NHƯ LAI CHÁNH PHÁP

CON CỦA LÃO TU HIỀN HỌC TẬP

TRỌN ĐỨC ÂN PHÙ HẠP BỆ RỒNG

Tu là tu tu tánh tu lòng

 

Đừng tu tướng sắc hòng [mong] sao đắc

Cơ đại hội kỳ thi THẦY nhắc

Lập đức ân tô thật ớ con

Đừng sa ngã vui trần chẳng còn

 

Ma vương quỷ vớt hồn trận địa

Sa vào trận bàn môn tứ phía

Vì háo danh trận địa con mang

Chẳng còn mạng chơn linh điêu tàn

 

Đừng lầm lối quỷ càng ma kéo

Đạo chơn linh mịt mờ muôn nẻo

Nên khai truyền PHỤ khéo tạm thời

Các con cần rõ luật CHA TRỜI

 

Hành trì tốt mặc đời thế sự

TU HÀNH CHỚ NGHI NGỜ CHẤP NỰ

Để khó qua sanh sự làm chi

Ai cứu lòng hung dữ bỏ đi

Quên [sao] CÂU DẠY TỪ BI Ớ TRẺ.

 
Thi:
 

NGỌC MINH CAO THƯỢNG PHÁP VÔ VI

HOÀNG ĐIỆN HỘI LONG MỞ ĐÚNG KỲ

THƯỢNG PHỤ TRUYỀN GIÁO PHÂN TỎ RÕ

ĐẾ THIÊN CHỦ ĐỨC CHỚ MUỘI SI.

 

Hết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3119)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3628)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3232)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3805)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.