DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM CANH TÍ

29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 11 tháng 7 năm Canh Tí
Ngày 29 tháng 8 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGỌC MINH KINH:
 PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH
tiếp theo


Bấm vào thanh audio để nghe

PHÁP ÂM 2020_46

Thi

TỪ BI CHA ĐỢI MẸ DÌU ĐI

MẾN THƯƠNG TÌNH MẸ LẠC KHẢ KỲ

CUỘC ĐỜI HAI CHỮ HIỀN VỚI ĐỨC

ĐIỂN LINH KHAI MỞ CHƠN NGUYÊN Y.

 

CÓ DUYÊN LÃO MẪU ÂM THẦM MỞ 

TỊNH THỦY MA HA LỰC ĐỊNH GIỜ

VÔ HÌNH THIÊN CHUYỂN TINH ANH NHIỆM

GIẢI MÊ GIÁC BỜ TẠO THIÊN CƠ.

Giảng

 

TAM THANH GIÁO CHỦ phân việc giải

ĐỨC HỒNG QUÂN LÃO TỔ thượng giai

ĐẠI TIÊN, TRUNG TIÊN đồ tác lưỡng

Nhân gian biết sự đáo hạ vai.

 

NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT phương tế độ

Tam Kỳ điên đảo năm canh hồn

TAM VỊ THÁNH TỔ đời thạnh sửa

CHÁNH SOÁI ĐẠI CÀN luật trị vô.

 

CỬU PHẨM LỊNH BÀ TIÊN đồng rải

Căn biết cội sỡi rõ rành phải

Đây cơ nghe lắng tụ đỉnh bầu

BẢY VỊ NƯƠNG NƯƠNG phân quới lai.

 

NĂM VỊ NGŨ HÀNH niên khoán nhung

THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỈ tác diện cung

Như như thật lý chánh Tây bảo

LÃNH CÔ, TỔ CÔ, TIÊN CÔ tùng.

 

TỔ PHỤ LẠC LONG QUÂN VƯƠNG HÙNG

TÁI THẾ PHỤC HỒI LƯỢC THẦN CUNG

Quy đồ hồi vận chờ lưỡng ý

XOAY TRỞ MÁY THIÊN CHÁNH TÂY [GHTT CALI] TRÙNG.

 

TỔ MẪU ÂU CƠ khứ qui chí

Mộc trang tất dụng cấp giai trị

Vô phá định chương phụng thông hảo

TRIỆU LÃ HUYNH tề điểm phục kỳ.

 

TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ chiêu từ rưới

LINH THẦN, LINH KHÍ NGŨ [HÀNH] hiện thời

Linh đồng bầu LỊNH KHAI NGŨ SẮC 

LONG THẦN HỘ PHÁP độ khắp nơi.

 

THẬP BÁT LA HÁN phủ vây chỉ

Hồi cẩn mật từ pháp chuyển thi

Càn khôn ứng đỉnh thay sắc báu

TỨ ĐẠI KIM CANG phục lãnh kỳ.

 

CHƯ VỊ NĂM ÔNG bốn phương hướng

Dĩ hành thiên chão lộn Ngũ Cương

Lộ lưu huy khả tại ngũ đoài

Thiết thủ vị cơ tại phàm đường.

 

Chớ động mười phương đỉnh LONG HOA

CHÍN CÕI TRỜI ÂU NGHIỆP CHUNG HÒA 

Khúc mầm tỏ diệu QUAN ÂM tấu

THÍCH CA lai bổn bình an nhà [VN].

 

PHỤC HỘI LONG HOA CHƠN KHÍ NGUYÊN

Phụng gáy ban vui tánh diệu liên

TỨ LINH phủ phục nhơn tiếp giá

Bố đức lập công chở lên thuyền.

 

KIM CANG BỒ TÁT thi hành hạnh

Tỏ rõ phước lành đắp bồi thành

Trần ai xét lẽ mau học bước

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI ĐÚNG GIỜ LÀNH. 

 

Hiển tiếp thiên cơ CỬU PHẨM LIÊN

DIÊU MẪU tầm con thả Bát [Nhã] Thuyền

Một bầu hỗn độn chín sáu [96] ức [100k]

HIỂN THÁNH TIÊN THẦN KỲ HỘI LIÊN.

 

Chánh Tây [uyên] bác [lịch] lãm DI ĐÀ bảo

Kiệu oai thinh DI [HẠ PHÀM] PHẬT ngôi nào

HẤP THỤ CHƠN KHÍ ĐIỂN TIÊN THIÊN

LONG HOA ĐIỂM ĐẠO HỒI TRỐNG TRÀO.

 

Mỗi màn the tri tường lời MẸ

Khổ trần gian kiểm sổ chúng mê

TAM THANH GIÁO CHỦ MINH HUYỀN QUYẾT

NƠI TRẦN CẢNH LẠC ĐẠO BƯỚC VỀ.

 

LÊ SƠN THÁNH MẪU đang cơ hộ

Ly trần mê giác rán bền vô

LÊ SƠN THÁNH MẪU tầm phượng hướng

Đức tài mở trí phụng [hỷ] thước hô.

 

Khởi đầu DI LẠC chỉ [dạy] Tam KHÔNG

LINH SƠN gương PHẬT trong nắng tầm

Đuốc huệ hình năng chuông ngân thấm

Xoay cuộc Tam Kỳ tạm giục hân.

 

THÍCH CA MÂU NI hạ điển dời

Lực xem kinh tự thổi đồng chỗ

MỞ ĐẠO PHẬT XÂY NHỊP CẦU Ô.

 

Thủ lễ mới khôn lo xây trại

PHẬT TỔ phổ âm thập lực xoay

QUAN ÂM cứu khổ giai BỒ TÁT

PHỔ HIỀN khai độ lướt sóng dài.


Khuôn phép mục đầu sai đề bảng

LIÊN HOA CỬU PHẨM đến giờ bàn

THIÊN QUAN ĐẠI ĐẾ nâng căng lưới

TỬ ĐỒNG VĂN XƯƠNG hộ phúc người.

 

TỊNH ẤN CHƠN QUÂN thời lộ bóng

THIÊN bủa biển TRỜI giăng lưới đồng

Nơi nơi toan tính song kỳ trận

ĐỊNH CHƠN PHẬT mở mạch như thần.

 

Nghe pháp dụng tâm căn khai mở

CHƠN NHƠN DOÃN ĐỊNH một nét cờ

ÔN NGUYÊN SOÁI lượng chờ ba trận

Bầu đất một phen hồi định nhân.

 

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN phân cuộc thấu

THIÊN QUÂN THÁI ÚY tỏa hồng châu

CƠ TRỜI MỞ RỘNG LẦU SON CHẠM [TRỔ]

QUI TAM THỦ PHÂN kiến tánh tâm.

 

QUAN ĐẾ, VƯƠNG QUAN tầm thiện sĩ

Cuộc trần được gì giả tiếc chi

Tầm Đạo ăn năn qui căn đạo

LINH TỂ CHƠN QUÂN Canh [Tí 2020] niên cáo.

 

KIM ĐÀI CỔ ĐỨC CHÀO THỦ LỚP

Sắc [thân] CẦM KINH THƯ thinh âm chớp

Năm Phương chiêu phép hợp lịnh truyền

THIÊN TRIỀU SẮC MỆNH MỘT NANG THUYỀN.

 

QUAN ĐẾ MINH THÁNH tiếng đàn định

Máy tạo huyền thâm thúc tâm linh

TÂY NHẠC ĐẠI ĐẾ chính giáo an

Duyên căn cố hiểu định luật Càn.

 

THỦY QUAN ĐẠI ĐẾ phân mô dạy

Lý sử công hầu riêng rõ hay

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ oai Canh điểm

Từ bi thế độ Phật Đường kiến.

 

Cõi trần thức tỉnh niên Canh [Tí 2020] thảy

Chuột chạy án bào chẳng một ai

BẠCH THỦY ĐẠI ĐẾ TÂY CHƠN cửa

CHÂU TƯỚNG QUÂN TỬ THÁNH tam thừa.
 

Rầm mây sấm người xưa chuyển cảnh

Hợi niên Canh niên phận tu hành

TIÊN ÔNG NAM CỰC nhanh sử giải

CHƠN VÕ HUYỀN THIÊN tái lập vai.

 

NHỨT ĐIỆN VƯƠNG hành phải lọc sàng
...

 
Thi

LẶNG LẼ TU HÀNH chỉ nẻo sâu

THẢO NGAY TRỌNG ĐẠO pháp nhiệm mầu

Đừng hư sanh uổng công đường đến

Khuyên người noi đạo bước ngân cầu.

 

CÔNG BÌNH tư vị an một chỗ

PHẢI ĐẠO tùy lời chữ hóa vô

Chữ dễ khó nói sao thông thạo

GIỮ CHO TRỌN VẸN ĐẠO TẤT VÀO.

 

Đừng có mơ màng hồ huyễn vọng

Vào ra công khó nghèo dưỡng thông

TU HÀNH nên việc TRUNG với HIẾU

Giúp nhau ngộ biến trở LAI BỒNG.

 

LÀM LÀNH LÁNH DỮ CHÁNH TU HÀNH

Cảnh nào cũng vậy TU CHO THÀNH 

NĂM ĐIỀU [5 GIỚI] giữ vẹn không sai phạm

Ngũ Đạo nhứt tâm giúp tận dành.

 
Giảng

Đờn kêu TRỜI ĐÃ PHÁN PHÂN

Thử lòng nhân thế phép thoàn vượt qua

Đờn kêu ba bảy gần xa

Thủy cầu bao nỡ rán xà chồi lên.

Đờn kêu ơi hỡi xoay Kiền

Xương gom một chỗ máu lềnh đầy sông

Đờn kêu trống giục Tây Đông

Nhìn xem cuộc thế sống còn ra sao.

Đờn kêu linh lửa máu đào

Nước trong rồi đục gạn sao mai chiều

Đờn kêu may một quạnh hiu

Lọc sàng tẩy rửa rã rều tục nhân.

Đờn kêu tang tích nạn trần

Tam Kỳ chầu ĐỨC lược thân hội này

Đờn kêu chắc vững chiều thay

Sóng ào nhô nhấp cuộc này Canh sang.

Đờn kêu CÒN Ý THƯỢNG HOÀNG

TRẬN ĐỒ LINH KHÍ THẺ BAN ĐÃ RỒI 

Đờn kêu mau tỉnh tâm thời

Nhiễm mê mau trở bước dời PHẬT KHAI.

Đờn kêu vang mãi bi ai

BỆNH ĐAU ĐAU BỆNH TÌM THẦY SAO RA 

Đờn kêu IN PHÁP NHÌN TA

RÕ TRONG VÔ ẢNH DI ĐÀ LẬP PHÊ.

Đờn kêu GIỮ BỔN BỒ ĐỀ

Thuyền Loan Bát Nhã rướt về THIÊN SƠN

Đờn kêu bắt chuột trùng quờn [Tí 2032]

Tấu đàn chìu lực một cơn hẩm điều.

Đờn kêu hết đất xế chiều

Trống vang chiêng đợi đàn kêu từ thành

Đờn kêu họa đến mau nhanh

TRẦN GIAN SỨC SỐNG CHẲNG LÀNH HỒI THAY.

 

NAY TAM KỲ PHỔ ĐỘ GIỤC KHAI

KHAI BẢNG ĐẠO CHỌN TÀI NHƠN ĐẠO 

Trong thời kỳ người ta điên đảo

Khó hành tu nhơn đạo cuộc đời

Khổ nay chịu kiếp tàn lụn tới

Cảnh khó tu mệt mỏi sông mê

Cơn loạn lạc chớ để ê chề

Dù lắm đoạn vượt mê trọn sáng

NAY TAM KỲ PHỔ ĐỘ GẦN TAN

SẼ ĐÓNG CHẶT CỬA MÀN NGƯƠN ĐỘ 

Tuồng đời hết ta mau tầm cố

Nương TAM KỲ PHỔ ĐỘ chuyển lay

Thúc gần xa cứu khổ nhân tài

Mong ai nhớ lời hay trở lại

Ngày mạt hậu không sao thoát giải

Bao tham ác dẫy đầy chất tội

Khổ muôn người không riêng mình thôi

Người mê thế thôi rồi mãi khổ

Mãi ngũ mê giấc ngũ mơ hồ

MAU CHÓNG TỈNH BƯỚC VÔ ĐƯỜNG PHẬT

Kẻ ...

Người rán ghi chuyển thân tâm ý

Rồi không còn sống huyễn xác thân

Muốn được qua sông khổ bể trần

TU HỒI TỚI PHẬT ÂN [PHƯƠNG] TÂY  VÁI

Trước chẳng tu NAY TU PHẬT GIẢI

Tự quyết hành tự lái quyết tâm

Tự giải mê tu tiến học tầm

Tu cho hết loạn tâm trong sáng

Tưởng lòng tin chí đạt một đàng

Giải thoát khổ trần gian giải thoát

Đời thời nhiệm muôn đời thấu đạt

Nhiễm ai ơi TIÊN PHẬT LÀ ĐƯỜNG

THÁNH THẦN TIÊN PHẬT RỘNG TÌNH THƯƠNG

Dang tay đón nhận đường lộ nhi

GẶP NHƯ LAI GIẢI KHỔ TU HIỀN

SỐNG NHƠN ĐỨC HUÊ LIÊN PHẬT CHỜ

Tu giải khổ giũa mài sáng tỏ

Tu nghiệp tan phàm ô trược hóa

Đạo không chắt rán kềm tâm dạ

GIỮA ĐẢO ĐIÊN TRĂM CẢ HỌA NHIỀU

RÁN SỐNG HIỀN NIỆM PHẬT SỚM CHIỀU

Gió bụi đời càng hiu càng quạnh

Cảnh rũ người ai bước mau nhanh

Tự đặt bước cạnh tranh công quả

Đời giác ngộ sống trông bạo chúa

Họa bao nhiêu ta tựa cả bằng

Chốn LINH SƠN PHẬT TỔ oai linh

Xin người thông tạng THỈNH DI ĐÀ

Nay CỰC LẠC quyết tìm cho ra

Chí chẳng ngu PHẬT RA [hãy] cầu cứu

Cảnh sớm tan ngoại cảnh than u

Mỗi ngày qua tầm trụ đạo ba

Thương thế giái phong ba tiếng bả

Tiếng khóc than trẻ già rữa nát

Khổ đau đời ắt tiêu loạn lạc

Cảnh đảo điên ta thác thân này

Nước đao binh khắp nơi đầy dẫy

PHẢI TỪ BI nhìn lại đớn đau!

ĐỌC LỜI KINH chơn định trươc sau 

Buồn THIẾU ĐẠO nhìn đâu cũng loạn!

Sự quay cuồng trong vòng ách nạn

Số tang thương dân nạn mỗi ngày

Khi còn sống trẻ già suy lại

BỚ TRẺ GIÀ ĐẠO LẤY ĐƯỢC DUYÊN

SỐNG CHÁNH TÂM VỀ PHẬT HOA LIÊN

TU CHƠN CHÁNH NHƠN HIỀN GIEO GIỐNG

GẶP TAM KỲ PHỔ ĐỘ THÚC GIỌNG

TU PHẬT VÀO ĐIỂN VỌNG THIÊNG LIÊNG

Mấy lời khuyên RÁN CHÍ TU HIỀN

Vui tầm đạo vi huyền vạn lẽ

Kỳ niệm PHẬT mạt kỳ đừng kể

PHẬT LIÊN HOA DỰA BỂ MẤY PHEN

PHẬT HÓA THÂN CỨU ĐỘ CHÚNG QUI

TÂM CẦU PHẬT ẮT THÌ GIẢI THOÁT

ĐƯỢC MẤY AI TAI NGHE THINH PHẬT

Lời khuyến nhơn tu thật vọng tan

Giữa mộng trần tam độc vướng mang

Kẻ trong mộng hoang tàn đau khổ

Kẻ tỉnh đời kiên niệm nam mô

Muôn việc thiện đem vô can giải

Theo từ bi nhân nghĩa tốt thay

Yên thanh tịnh ngày ngày liên tự

Một đồng bào lãnh thổ chung từ

Đạo đời vẹn an tu lượng mở

Nên để mắt chí hành giải rõ

Mạt pháp đời điều khổ thêm nhiều

Việc tu hành có được bao nhiêu

Đời sắp hết hẩm hiu sắp chết

Phải tu nhiều sớm đời chớ lệch

Phước do mình sống chết nhơn gian

Tâm mê mãi diệt không sạch rạng

Tối bầu trời trần gian kiếp khổ

Kiếp khổ rồi mình ráng lo tu

Sống theo cách đường tu nhơn thiện

CỨ TU ĐI PHẬT TRỜI XOAY CHUYỂN

CHUYỂN NHẸ NHÀNG BƯỚC TIẾN AN VUI

NGUYỆN ƠN TRÊN NGHIỆP CHƯỚNG TAN LÙI

XÁC HỒN GỞI SỐNG VUI TRỌN ĐẠO

Thuyền Bát Nhã khắp nơi toàn hảo

Đợi chờ người đức đạo thiện lương

Mặc ngược xuôi bền chí kiên cường

Xuôi ngược nước rẽ đường nhìn cảnh

Thuyền mỗi kẻ tuông dòng sóng mạnh

Khách đàng xa lằn tắn rán tạo

Tự ngộ mình tu cho thành Đạo

Cõi đài sen ta rõ bước vô

Nhớ SÁU CÂU LỤC TỰ nam mô

Tu được phước điểm tô công đức

GỞI THÂN RỒI ĐẠO MẦU DUY NHỨT

TỰ ĐỘ TA TỰ LỰC VƯƠN LÊN

ĐẠO VÀO ĐỜI THIỆN VUI AN THIỆN

DÙ GẦN XA TINH LUYỆN TINH THẦN

KHỎI KIẾP PHÀM TA GẶP THÁNH ÂN

NHỜ TÀI ĐỨC ĐẠO THUẦN PHƯỚC HUỆ

TỈNH CHƠN TÂM THIỆN ẤN BỒ ĐỀ 

Chuông LINH [SƠN] THỨU vọng về mãi thức

Trụ PHẬT TÒA khai ngộ tâm túc

Rõ thâm trầm hạnh phúc đạo mang

Đời mạt pháp yêu ma tan sạch

NHỜ PHẬT che rẽ vạch cho đi

Được bình yên NHỜ PHẬT phổ kỳ

Che chở cứu lâm nguy nhân thế.

 

Vì tâm động nên thấy cảnh động

TÂM ĐỘNG nguyên nhân PHIỀN NÃO LỘNG

TỰ BIẾT CƯƠNG VỊ LẤY GIÁC NHẪN 

CHẤN TÂM CHỦ TÂM PHẢN CHIẾU TẦM

 

Được tâm thân huệ yêu tha lực

Mình muốn hóa người tỉnh tâm thức

Kệ mở cát duyên một tự thi

KHÉO TÙY CHÂN BƯỚC NỐI LIỀN PHẬT

 

Tu tâm minh tánh đến DI ĐÀ

Đổi thay kiếp tục trở tiên hoa

Kiếp người ngắn ngủi nên nhứt trí

TIÊN ĐÀI HIỆN TẠI ấy khôn là

 

Đồng tâm đạo ráng mở lấy mình

DỰ HỘI LONG HOA cánh cửa sinh

HOA HỘI TRẢI SẴN CHỜ CHƠN THIỆN

LIÊN HOA ĐỀ THỌ TIẾNG TRỐNG THÌNH

 

TỪ TÂM buông xuống nhẹ lòng ta

BI TỪ tắt lửa tự nhiên hòa

Hủy bỏ biển khổ ta tự diệt

XẢ TÂM TOÀN THIỆN PHẬT VẠCH RA

 

PHẬT DẠY TỪ BI dạy từ bi biết che mang

PHÁP DIỆU QUANH MÌNH BƯỚC ĐẠO THẦY

ĐỂ TÂM ĐỂ MẮT PHƯƠNG PHẬT ĐÁO

Hòa nhịp song ca gió nhẹ lay

 

Vui học đạo tu thoát phàm phu

ĐƯỢC GẶP PHẬT TỎ NGỘ CHÍ TU

Biết biến khổ lấy vui CỰC LẠC

TU CHO LÒNG GIẢI THOÁT TỤC MÙ

 

PHẬT HIỆN tâm soi sáng hiểu thông

Pháp diệu lóng tâm PHẬT HỘ TẦM

Cho vui đường đạo xoay thành quả

Nhau cùng một hẹn trở LAI BỒNG

 

Soi ra chốn tục biết rõ đời

Sáng khi NIỆM PHẬT đặt chơn tới

Loài người đời nay chung sức tạo

Người biết một tâm phúc đến nơi.

 

Đàn kêu bởi nghiệp tiền thân

Người sống đau khổ trầm luân kiếp người

Đàn kêu thời loạn khắp nơi

Khổ nhau họa chiến con người đọa sa

Đàn kêu lần diệt ác tà

Lựa ra đếm kỹ muôn hà hạng cân

ĐÀN KÊU THÚC GIỤC MAU GẦN 

QUANG ÂM KHAI ĐẠO THẦY ÂN BI TỪ

Đàn kêu vang vọng không tu

Gian đầy khổ nẩy ác mưu bạo tàn

ĐÀN KÊU TÍCH TỊCH TÌNH TANG 

CUỘC ĐẦY MÁU LỬA TRẦN GIAN BƯỚC VÀO 

ĐÀN KÊU XÚM LẠI ĐỒNG BÀO

TƯƠNG LIÊN CẦU NGUYỆN THIÊN TRÀO CAO MINH

Đàn kêu lương nhẫn thân mình

Rán tu chánh đạo xin mình thoáng qua

Đàn kêu lục kỵ kháng ca

Thế tình đời tạm biết ra phổ đời

ĐÀN KÊU BỐN TỚ THẦM XUÔI

HỢP TAN TAN HỢP HẾT RỒI Ở ĐÂY 

Đàn kêu Đông Bắc Nam Tây

Cảnh đau cảnh khổ kiêm ngày lo âu

ĐÀN KÊU THAY ĐỔI ĐỊA CẦU

DÙ ĐỜI CÓ NGHỊCH GIÚP NHAU LÀM TRÒN.
 

Thi

NHẸ NHÀNG THANH THOÁT BƯỚC CHÂN ĐI

NÊN TƯỞNG NIỆM PHẬT KHỔ QUẢN CHI 

RÁN TU PHẬT ĐỢI VỀ CỰC LẠC 

HẠNH PHÚC AN BÌNH LẠC TỪ BI.

 

BỒ TÁT NHƯ LAI GIÁNG NHÂN GIAN

DƯƠNG LIỄU CAM LỒ PHÚC BAN BAN 

NHÂN CHÚNG TÙY ỨNG DỤNG NHỨT NIỆM

GIÁNG LÂM TỪ BI TẠI CAO VÂN.

 

NGUYỆT SƠ CANH TÍ TẠM LUI ĐÀN

DI ĐÀ LINH ĐIỂN PHONG THIÊN QUANG

TẠM LUI CHÀO KHÁCH TẠM THIÊN GIỚI 

TRẦN TÂM THỦ NHỨT DI ĐÀ THOÀN.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.