THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY MÙNG 6 THÁNG 2 NĂM QUÝ MÃO

25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2207)

ĐÀN GIỜ TÝ
Ngày 06 Tháng 2 Năm Quý Mão
(Ngày 25 tháng 2 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

 

Xin Lưu Ý: Trong Thánh Giáo này có rất nhiều đảo ngữ. Cần phải hoán vị mới nắm đúng ý của câu. Thí dụ như câu "Tánh diệu hiền Thầy lựa nguyên căn" cần phải đảo lại thành "Thầy lựa nguyên căn tánh diệu hiền".
 

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4A


Thi:
 

NGỌC MINH CƠ ĐẠO THẦY TRỜI CHA

HOÀNG ÂN CHỌN LỌC HIỀN ĐỨC HÒA

THƯỢNG THIÊN TÁ THẾ CHÂU MIỀN CHUYỂN

ĐẾ HÓA ĐỊNH PHÂN ĐẠO TRUYỀN RA.

 

[Khoán: Ngọc Hoàng Thượng Đế. Minh Ân Thiên Hóa.  CHÂU MIỀN = Miền Ngọc Châu = Ám chỉ vùng đất California có biệt danh là Golden State.]

 

PHỤ LÃO từ bi giác ngộ con

LẬP ĐẠO cứu [sinh] linh cảnh mất còn

KỲ BA TRỜI mở cầu xoay chuyển

HIỀN ĐỨC NGHĨA NHÂN HIẾU CHO TRÒN.

 

[Khoán: Phụ Lão Lập Đạo Kỳ Ba. Hiền Đức Nghĩa Nhân Hiếu Cho Tròn.]


Giảng:

Con khá tỉnh dụng công tu sửa

Tánh diệu hiền THẦY lựa nguyên căn

ĐẠI PHONG THẦN tu vẹn tại trần

Kịp tỉnh ngộ tu tròn PHỤ ban

 

Nghiệp quả khảo con ơi thông rõ

PHỤ vui mừng nhắc nhở danh thơm

Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn

Lo tròn mạng sứ con còn ngày sau

 

Tận [thế] đã đến năm châu lần chết

Kíp đăng trình ngày mệt tới lần
Con đường siêu đọa mình mang

Con cần chọn lựa hai hàng một đi

 

Sự tình trường PHỤ trì con trẻ

Khổ đau nhiều con lẹ bước đi

Kỳ này cái chết thảm kỳ [lạ]

Chết chùm chết đống ai bi vô thường

 

Tử thần đến lôi gì chẳng sót

Nẻo con đi chẳng lọt một ai

Bao quanh lưới phủ trời mây

Bên mình sắp họa tới này ớ con

 

Là CON TIÊN [cũng] chẳng còn tánh mạng

Sãy [thình lình] nạn tai hỗn loạn hoang mang

ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG

CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ

 

LUẬT SÀNG SẢY mà mơ còn mộng

Đừng trễ bê gió lộng thổi ngang

ĐẠI PHONG THẦN SẮC TỨ BAN

CON NÀO CÃI LỊNH BẤT PHÂN PHỤ HOÀNG

 

Sao đừng trách xử phân chẳng dễ

Sự tuần hoàn trận thế địa cầu

Nạn lần lần nạn khổ đau

Chúng ta đang ở địa cầu nạn tai

 

Đã kể ra chẳng sai tình thế

Mẹo đã sang đẫm lệ chứa chan

ĐỊA CẦU ĐANG Ở VẬN TÀN

Cõi này bỏ xác chết lần không tu

 

Người ít kiếm hút thu lần hết

Hệ Thống [Thái] Dương cuộc kết ra sau

MẶT TRỜI NỨT NỔ NGÀY SAU

Lại phải chết cả bảy sào còn ba

 

Sau sự chiến ra ma ra quỷ

Hiện tại mà chúng giữ linh hồn

Do THAM SÂN SI nghiệp dồn

Vai tuồng ma quỷ dại khôn do mình

 

CHA TỪ PHỤ tận tình chỉ rõ

Mà hàng tu thấy đó [chớ] lộn lầm

Con tu khai mở trí tâm

Cái thân ai chết hồn lâm đọa rồi

 

Khắp thế giới sắp hồi cuộc biến

Thì MẮT TRỜI chiếu diện trần gian

Để soi sáng Quả Địa đàng

Khắp châu tan rả cuộc nàn gớm ghê

 

[MẮT TRỜI = biểu tượng của Thượng Đế.]

 

Chín (9) hành tinh động bề địa quả

Trời hư không biển cả sóng luồn

Hằng giờ hằng phút vỡ tuôn

Ở trần [đâu] thấu hiểu vở tuồng sắp khai

 

Ai chưa tầm đi ngay THẦN HẢI

Thì ĐIỂN QUANG PHỤ BỆ CHÍN CUNG

BẢN LAI LAI BẢN SAU CÙNG

NGŨ HÀNH THIÊM THIẾP nạn chung trận này

 

TAM MUỘI HỎA cháy hoài không tắt

Sau sinh linh đem mắt mà nhìn

LONG HOA ĐẠI HỘI xác hình

GIỜ CUỐI BẾ MẠT căn linh sống còn

 

[Hai câu sau của đoạn trên ý nói: vào giờ cuối bế mạc Long Hoa Đại Hội chỉ còn xác hình của linh căn tu tập là sống sót.]

 

Rất khó khăn HỘI LONG BẾ MẠT

RỚT NHƯ TÊN nã phạt đoạn này

LINH HỒN QUÁ DỮ chuyển xoay

XÁC LỀNH TRÔI NỔI kỳ này hố sa

 

Đảo điên PHẬT CỨU MÀ KHÔNG XUỂ

TRẬN ĐỊA VÀO VÔ KỂ THƯƠNG VONG

Ngã chơn chơn ngã áp vòng

LONG HOA KHAI DIỄN THẬT LÒNG LO TU

 

TRẬN TAM SẮC GỒM THU THẾ GIỚI

Các thứ chi đổi mới lần xem

Bị thu một khối chẳng êm

BỊ THU HÀNH NGŨ ngưng chìm chúng sanh

 

Phải bị mượn ma hành quỷ kéo

Bị mắc mưu chết méo chết đơ

Nửa sống nửa chết một giờ

Sống quen vương đế xưng cơ quen rồi

 

DI LẠC PHẬT ĐỨC TRỜI không bỏ

Người hiền tu xác đó lập đời

Kỳ này phải rớt tơi bời

Chưa đủ năng lực xác thời bị xa

 

[DI LẠC PHẬT ĐỨC TRỜI = Di Lạc Phật Vương chính là Thượng Đế tá danh. Trong cuốn Ngọc Kinh 2 của Thiên Khai Huỳnh Đạo cũng có nói điều này.]

 

TRẬN THỨ HAI lòi ra mặt thiệt

Ở cõi nào ta biết điều gì

CỘNG ĐỒNG ĐẠI HỘI KỲ THI

TÁ DANH DIỆU DỤNG PHÁP KỲ ẨN BAN

 

PHỤ LÃO TÁ XUỐNG TRẦN đây pháp

ĐỨC KIM THÂN phù hạp RA CƠ

GIAO CHO BỬU PHÁP kịp giờ

XUỐNG TRẦN GIÁO ĐỘ trẻ khờ lắng nghe

 

[ĐỨC KIM THÂN GIAO CHO BỬU PHÁP = Kim thân của Cha  mang bí pháp tu luyện (HUYỀN KHÔNG BỬU PHÁP của Giáo Hội Thiên trường) giao cho các con của Cha tu luyện cho kịp giờ.]

 

Mắt phàm không thấy nè một chúng

Vì vô minh giây phút khổ đau

Giết mình lên bực danh sầu

Không tu lo bước qua cầu thân tâm

 

NGỒI QUÁN LẠI tu tầm quá trễ

Tật xấu mình cứ để trong tâm

NHẬP ĐỊNH LÝ TRÍ SÁNG TẦM

BIẾT MÀ HƠI THỞ NHẬP TÂM ĐIỂN CẦN

 

KỲ THÁNH ĐỨC lìa trần cơn nóng

NGÀY LẬP ĐỜI hình bóng biết mình

Kiếp này cần phải thông minh

THƯỢNG ĐẾ MƯỢN XÁC CHƯA TIN NGỌC HUYỀN

 

[NGỌC HUYỀN = Huyền Thiên Thượng Đế hiệu Ngọc Minh.]

 

GIÁNG CƠ KHAI ĐẠO TIÊN chỉ dạy

Tự gây ra lại dại ớ con

Con đường tội lỗi xa hồn

PHÁP MÔN ĐỐN GIÁO dĩ con chính mình

 

Hỏi thế con thân mình chưa tụ

Mà Phật nào tha thứ dựa vào?

Chư Phật Tiên Thánh buồn sao

Cũng như hiện tại TỰ CAO XƯNG MÌNH

 

Nếu ỷ lại [là] căn linh [của] CHA MẸ

[vào] THẦN QUYỀN nói hẹ nói hành

Xác kia mượn xác đấu tranh

Có nhiều xác tử xưng rành cao ngôi

 

PHỤ mượn xác đúng người đúng việc

Biết rõ hơn thân chiết tử đồng

Tạm mượn pháp đạo giáo bồng

Là mượn xác hẳn tử đồng thể cơ

 

Chờ đến việc dạy cho tất cả

LÃO PHỤ GIÀ giáng hạ khuyên răn

Còn ca còn hát kệ rằng

Mà nó rộng hành quỷ bàng kéo lôi

 

Tu lo dọn sửa đời THÁNH ĐẠO

ĐỪNG Ỷ MÌNH TRÍ NÃO THÔNG MINH

Si mê theo lối tà tin

THÂN MÌNH LẦM LỖI CĂN LINH [MÌNH] TÀN LẦN

 

Những biến cố chuyển vận tàn tiêu

Cho bước sống thoát siêu lo dọn

Nạn còn sắp tới ghê hồn

Bước nào chắc bước mất còn tới đây

 

Nên cơ thiên PHỤ xoay PHỤ chuyển

Chỉ giáng cho mọi chuyện đường tu

Nếu còn nghi ngại lạc thù

Chức cao quyền lớn chữ tu chưa rồi

 

ÂN THIÊN HUYỀN PHỤ NGÔI XUẤT HIỆN

ĐỦ LỰC NĂNG BIẾN CHUYỂN TÓM THÂU

HỌA TAI LẮM CHUYỆN THẢM SẦU

Ớ CON TỈNH LẠI MỘT BẦU SẮP TAN

 


Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4B

 

Chư Bồ Tát thế gian đương độ

Kỳ trận này động nổ ra ma

Trận này rất khó vượt qua

Vừa ca vừa kệ PHỤ GIÀ chuyển xoay

 

Chuyển xoay xử cuộc này thấy được

Chết chết rồi sàng lược tiêu tan

Mây mù từng lớp đen đàn

Máy bay nó rớt giặc đàn chiến xong

 

Sự khổ đến ngoài trong cảnh thế

Pháp thông qua điển thể chuyển xoay

TÂM THÔNG NGHE ĐƯỢC PHÁP THẦY

THẦY CHA PHỤ LÃO KỲ NÀY CHỦ MINH

 

CHO NHÂN SINH BIẾT TÌNH THẾ GIỚI

THẤU LO TU ĐI TỚI BẾN BỜ

Điển trùm thân thể trẻ thơ

Oai nghi lời nói tiếng hò réo kêu

 

Ai muốn biết bến kiều SÔNG [HÀ] rạng

CÓ CHIẾC ĐÒ hình dạng phụng rồng

Bao giờ đụng được cạnh SÔNG [HÀ]

Tự nhiên phát sáng nối vòng cầu xoay

 

Tại nhắm mắt không tài nào thấy

Tại không tu chìm đáy sông sâu

Khéo tu thì nổi vòng cầu

Vụng tu chìm đắm đường đâu ra ngoài

 

Bởi vì tu ly hai phân CHÚA

Loạn môn ba hát múa quá nhiều

Nói xa không tưởng vậy kêu

Trận giông rồi đến ngã chiều hay chưa.

 

Rán ỨNG THI đủ vừa cầu bắt

PHÒ CHÚA mình mới chắc công hầu

Bất lương tiêu tán còn đâu

Làm quân trung CHÚA đạo mầu PHỤ GIA

 

Truyền khuyên giữa tín mà trai gái

Tới thảm thương nạn sảy cười đời

Lăng xăng vì bởi chết người

Đông Tây Nam Bắc khắp nơi kêu TRỜI

 

Đổi làm sao con người ra Thánh

Hội cuộc này khó tránh lắm con

Khuyên đừng theo quỷ ma cuồng

Bởi ai lộn xộn héo mòn xác thân

 

Mẹo chạy quanh chúng dân ai biết

Hết bò trâu ôi thiệt chẳng an

Chuột nằm chờ có PHỤ can

Lo âu suy nghĩ điêu tàn tới đây

 

Rồng với rắn cứ xoay cuộn mãi

Heo cứ kêu chuột chạy lanh quanh

Trên bờ rắn rít cua vành

Sấu thần chờ mé xé banh con người

 

Lời PHỤ GIÀ con ôi cẩn thận

ĐẠO ma theo nó quấn lấy mình

Lọc lừa sắp hết châu sinh

Buồng ai nấy kéo cho mình vượt qua

 

ĐỜI ly loạn xót xa con hỡi

Lo tỉnh tu bước tới ĐÒ RA

CHIẾC ĐÒ vốn [của] NGỌC [ĐẾ] PHỤ GIÀ

NGÀY SAU MỚI THẤY NGỌC TÒA THẦY CHA

 

Đời sắm khổ ngựa hoang gió thoảng

Tận thế đời ly loạn đảo điên

Mau mau thu xếp cần chuyên

Sân si hỷ nộ bỏ liền lánh xa

 

Nhẫn nhẫn nhẫn bình an đắc NHẪN

Chữ DI ĐÀ chiếu rạng tâm ta

Chuông bon ngân dồn đánh vang xa

Đường chơn nẻo chánh ta rán nhớ

 

Trao sửa mình tâm trí đạo trò

Lòng thương nên dặn dò một đạo

Mấy đoạn trường châu khắc còn đâu

Chẳng rời tai mắt châu soi rọi

 

HUYỀN PHÁP thâm tiếng vọng nghe rồi

NGỌC MINH CHIẾU định ngồi truyền bá

HOÀNG phủ giáo cảnh đời chót hạ

THƯỢNG cứu nguy kỳ tạn cùng thời
 

[Khoán: Huyền Pháp Minh Chiếu Ngọc Hoàng Thượng Đế.]
 

ĐẾ vi hành chuyển hóa lo chung

Cạn cuộc thế RÁN DUNG HÒA LÝ

Lời PHỤ ĐẾ từ đây kết ý

Với lòng tin dạ chí con thành

 

Trẻ điêu tàn cảnh mạt mau nhanh

Mù sáng tỏ nghe rành cứ tiến

Con hiểu đạo lo tu phát triển

Trước rồi sau cảm thiện trẻ già

 

Tình thiêng liêng với trẻ PHỤ CHA

Con ghi dạ TỪ GIÀ khổ ngỏ

Tại trần gian tang thương thấy rõ

Họa phước do con đó đón mời

 

Nhân nào quả nấy đó con ôi

Gây ác phải tơi bời thân xác

Đó LUẬT TRỜI chẳng sai nào khác

Chữ đạo phân chánh ác công minh

 

Sửu giáp Dần coi khó làm thinh

Đầu đông môn trần tình trôi thả

Cuộc sắp tới sảy sàng tất cả

Dứt ngọn đèn ngươn hạ bôn chôn

 

Cuộc tới đây hay chưa mất còn

Tu rán sửa nói không nói quá

Cho nên LÃO PHỤ GIÀ chuyển hóa

Tu thả trôi tất cả bao năm

 

Nỗi khó lòng giọt lệ huyền thâm

Đừng dối thế bào cầm coi khó

Lưới trời bủa gớm thay khó đở

Đạo kêu rềnh trẻ bớ nghe cần

 

Đâu trung thần còn ẩn trần thân

TRỜI phân định trọn ân HOÀNG khải

Ai khôi phục ngai vàng sau thấy

Gặp lúc tu khó mấy rán hành

 

Bước gian nguy lối nẻo công danh

Tu vững chắc đắc thành biến chuyển

Cảnh lạc nguyệt quang đài nhạc tiếng

Xuân bách tu biến chuyển năm giây

 

Đời thượng ngươn buồn nói việc này

Còn ai nói PHỤ THẦY CHA coi

Tu không vững phải nhào lạc lối

Biết A Tỳ nghe nói khuyên cùng

 

Năm canh tường sức mỏn cùng chung

Thìn tỵ ló vi khung trời Á

Khỉ ra kêu vĩnh vôi chặt dạ

Chuyện trên trời hối hả LONG HOA

 

Đủ Tây Đông Nam Bắc quốc gia

Ai làm chủ PHỤ GIÀ xưng hát

Vọng ba tiếng trống vang tan nát

Tướng binh TRỜI chuyển dạt hai bên

 

Nước tràn bờ giặc giả chiếm quyền

Đi đâu vội mũi tên bắn hạ

Thương tiếc cho tu giả lao đao

Tuồng thi đổi PHONG THẦN lai đáo

 

TRỜI NGỌC lố trẻ nào coi thử

Bổn đầu tuồng chính bổn hồi lưu

Rắn rồng lộn trận nhừ không yên

Ngôi bửu tự từ uy lực chuyển

 

Ớ trẻ ơi PHỤ HUYỀN [THIÊN] CHA dạy

Y mà theo dù ngược thuyền quay

Dựng chữ vàng tới ngày phải nhớ

Thương trần mê phân giải nghe lo

 

Thấy ĐẾ VƯƠNG tu ngó trị vị

Thấy cuộc thế cái đời đen xí

Xét kỷ sau năm khỉ đến chừng

MINH CHÚA ra muốn biết TRỜI [HUYỀN] KHUNG

 

Thây trôi liệu cùng đừng giải

Còn đói khát thiết tha cả thảy

Đạo Vô Vi CHA THẦY ánh sáng

Người tới lui đau đói khóc than

 

Niên Quý Mẹo định phân lần chết

BẢNG PHONG THẦN diệt rõ chết lớp

Khá mau tu gần hết thời gian

Lục DI ĐÀ niệm khá ân cần

 

Năm nay mẹo nhộn nhàng than khóc

Tới ôn dịch chết lần thui mất

LÃO đây ra sàng lọc đổi thay

Quỷ với ma hung dữ kỳ này

 

Thân tịnh khẩu lúc này niệm Phật

Hăng tàn sát lối tu bị chật

Gặp phải cơ duyên thật cơ may

PHỤ LÃO đây cứu thế hằng ngày

 

Lo bàn tính họa thây rơi rả

Chỉ dắt trẻ tu hành chánh quả

Khá tỉnh con PHỤ GIÀ lời truyền

Khuyên thức tỉnh đạo mầu vận chuyển

 

Lấy lời truyền pháp hiện tới màn

Coi HỘI LONG có nỗi vô vàn

Cuộc giành xé tan hoang không ngớt

Hãy lo tu hồi này màn chót

 

Việc tiêu điều chẳng lọt một ai

Nghe PHỤ GIÀ lo tu hằng ngày

Mau cải sửa lầm sai mình tạo

Giờ phút chót gọi kêu trẻ thảo

 

Ai muốn nghe rốt ráo hồi đầu

Ngồi nghe đây phân cạn chỉ sâu

Mê khá tỉnh pháp câu PHỤ dạy

Đời chán ngán lo tu đừng ngại

 

Sắp hết tuồng sàng sảy càng suy

Có biết hay sảy đến chuyện gì

Sa đắm lợi ôi thì đọa lạc

Ba lo bảy càng suy quỷ bắt

 

Sự sai lầm căm tức vô cùng

Đây đạo đức tấm màng hữu dụng

Thủ đắc chơn chẳng luận linh quang

Rằng kệ ngộ một đường lưu quán

 

Ngọn đăng mở lau thân dầu khó

Chê LÃO đừng cười khẩu VI VÔ

Điển rải ban biết rõ đạo mầu

Hãy sốt sắng tiếng kêu trẻ thấu

 

Đời này căn nháo nhào muôn thảm

Dầu khôn lanh cũng chết chi hamBấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_4C

Sửa làm sao thực tâm tu hành

Ấy lời truyền PHỤ kệ chỉ rành

 

Qua ngựa chạy tanh banh tiêu rả

Cả thế giới nạn tai chết quá

Sợi chỉ mành mòn quá được đâu

Việc thảm sầu đang đến cuộn sầu

 

Thương những trẻ trách sao không cứu

Đem Đạo lành dụng lối PHỤ TỪ

Kêu trai gái dại ngu mê nghĩ

Thời ngày sau có cuộc ly kỳ

 

Sông cạn khô sấu gì rượt chạy

Cửa thánh thiện trẻ mau trở lại

Nghĩ cho cùng vì dại ma lôi

Cọp sấu tha xé xác tanh hôi

 

Nay yêu quái trau dồi xác thịt

Nào sắc đen trắng đỏ xanh biếc

Nồng nặc hôi ôi thiệt tanh rình

Rán niệm tu thành đắc hành trình

 

Thân mang khổ vì mình quỷ kéo

Đã muộn rồi thế gian PHỤ réo

LÃO dạy tu đừng méo đừng nghiêng

Tin quỷ ma phụ bỏ CHA HIỀN

 

Vì ngỗ nghịch THẦY khuyên nói mãi

Giảng kinh xem ngâm nga điển dạy

BỆ NGỌC lân phải trái xem điều

Màn cuộc xào sàng sảy thớt thiêu

 

Thiên La lưới bủa đều khó thoát

Một hội này con ôi tan tát

HỘI LONG HOA tàn sát rả tan

Nên LÃO dạy đạo mầu đức tánh

 

Kêu kẻ lành tâm thành xem giảng

Kinh pháp GIÀ ban rải dương trần

Chữ hạnh đức đạo đàng sống sót

Sớm quay đầu màng trời khó lọt

 

Chúng mê cười nịnh hót tốt chi

Chúng khinh khi chẳng biết tu trì

Nay chọn lựa tu mi chơn tánh

LÃO khóc đây cho đời không hạnh

 

Học dở tu tranh cạnh với nhau

Ngày tận thế hụt cơm thiếu gạo

Khuyên trẻ thơ nghe LÃO PHỤ GIÀ

Phải xét suy chớ dại ra ma

 

Cửa sắp đóng khó qua màn chót

Mau chân bước CHA LÀNH dời gót

Đợi trông con màn chót tiếng kêu

TRỜI phạt đời sẽ đến mai chiều

 

Khó sống đặng lời kêu đến việc

Người suy nghĩ nhắc ra phải biết

Cuộc trận này thảm thiết lắm con

Đứa gian tà sau chẳng vẹn còn

 

Nên dây trẻ LÃO không chuốt ngót

Tự cải hối cho thân trót lọt

Người tối tăm phải gọt cho mau

Kẻo khổ thân châu lụy năm châu

 

Mau trở lại đạo mầu cửa Thánh

Sửa tấm lòng cho nhu đức hạnh

Mãi trau dồi rán hành đặng sống

Coi đời cổ Thượng Thiên màng lộng

 

Hỡi trẻ ơi đất rộng trời cao

Niệm DI ĐÀ Phật cứu phương nào

Đừng lầm phải mình cao mang khổ

Nay PHỤ GIÀ dạy tu hủy bỏ

 

Nó giành xe thấy nó cuối đầu

Chẳng sợ ai tăm tối tội sâu

Màn lao cực thảm sầu sắp xảy

Điều phải trái chánh tà con hãy

 

Rán mà suy giữ lấy thân mình

Nay NGỌC HOÀNG danh LÃO THIÊN MINH

Chờ hội bảng chúng sinh đắc quả

Nay chưa thấy trẻ vào Tây Giá [Nam Cali]

 

Diện kiến CHA [Phương] Tây hạ CỨU TRƯỜNG [Thiên Trường]

Rán tu hành dự hội HOA XƯƠNG

Gần tiêu tận khó nương MINH CHÚA

CHỌN LỰA CON ĐỨC HIỀN CHO DỰA

 

Khổ rồi thời sàng lựa bớ con

Kêu hết lời cải hối mới còn

Máy Thiên Cơ hoạt động bớ con

Cuộc nguy cấp nay mai xáo trộn

 

Sàng với sảy đến nơi khốn đốn

TRỄ HỘI NÀY MUÔN KIẾP KHÓ MONG

Máu chảy dài thành sông trôi xác

Luân hồi họa màn này quỷ bắt

 

Tỉnh lo tu bỏ ác về lành

Vượt qua rồi ngồi ngôi tiên cảnh

Hội này kịp Phật Thánh hầu gần

Rán mà tu đừng có si sân

 

Tầm đạo xả xác thân nghe dạy

Yêu ma phá những người tu bậy

Nay ngộ hành rải trái hại dân

LÃO PHỤ GIÀ giáng thế dạy lần

 

Đến kỳ NGỌC PHỤ HOÀNG định tất

Kể từ nay khó ngồi tất bật

Ai tu hành thành thật thưởng ban

Lời LÃO nói lọc lừa tường hãn

 

Lo tu hiền tránh đặng khổ lao

Khỏi nạn nguy lời LÃO thâm cao

Khỉ rượt dê rồi sau phụng múa

Người không tu cũng như lá úa

 

Biển lao xao thấy máu tràn lan

Tội mình làm mình chịu chớ than

TRỜI phạt đời trần gian ắt phải

Phút rả tan giông tố bả thây

 

Phượng rượt dê kỳ này nghiêng ngửa

Thây ê hề hao mòn chất chứa

Ngựa hung hăng nghiêng ngửa khóc la

Nhìn lặng trời mà nổi phong ba

 

Vịt kêu la xót xa giông bão

Thời phân xử rán xem trần đảo

Máu tràn đầy vật hao tới người

Ai ham danh lợi mặt vui cười

 

Trần sau chót biết thời phân xử

Cuộc cheo leo rắn bò căn tử

Năm nay dân tội xử mà rầu

Máy trời xoay đổi vậy thời mau

 

THIÊN ĐÌNH HỘI chơn mau lẹ bước

VÒNG HOÀNG ÂN GIÁO ĐẦU BAN PHƯỚC

LÃO PHỤ đây nói trước không nghe

Mười phần hết chín chết như mè

 

Quy căn thiện LÃO che rối loạn

Nào là gươm nào giáo phù ban

LỊNH HOÀNG CƠ CAO HOÀNG PHỤ DẠY

Khổ còn dài nạn tai tiếp sảy

 

Gió hiu hiu đợi thấy sầu bi

Đây thảm thiết cảnh buồn suy bí

HỘI ĐỊA tranh quấy vị tinh tà

Nào là yêu ma khí hét la

 

Mau kịp tỉnh vượt qua đại nạn

Quỷ ồ ào giành xé nát tan

Ác vào nghe tiếng than PHỤ LÃO

Ba hồi thúc cảnh buồn thảm não

 

LỊNH TRỜI BAN thấu đáo lo toan

Cửa Tiên dựa sau này phong bảng

Thác Hoa Liên đắc đặng ngồi yên

Cuộc trần biến chuyển xoay đổi chuyển

 

Thiên Cơ lậu hữu duyên tu niệm

Tầm khá mau tu luyện giồi tìm

Nay có đặng ngồi yên thơi thảnh

Phụng hoàng chớp non cao xòe cánh

 

Phật cùng Tiên tu hạnh tích tâm

NGỌC HOÀNG HẠ GIÁNG chung ngay tầm

Đời loạn ly phủ thầm dấu hiệu

Trừ quỷ tà dạ sói thâu tiêu

 

Giống hiền lương ban hiệu Thánh Tiên

Tùy tu đắc sau này phong hiển

Đạo và đời CHA truyền thừa lịnh

Mong sau con phục lại căn linh

 

THẦY ban thưởng chuyển hình định rõ

Cửa Thánh hồi an lạc vô bờ

Coi Ta Bà hầu gió lẹ lanh

Ngày trổ mặt anh tài đức hạnh

 

Phụng gáy o cửa Thánh Phật Tiên

Niên nay mèo cào cấu lung điên

Lời đi loạn liền liền xảy đến

Cổ quá dài chúng sanh cứ mến

 

Ngoại quốc quanh chinh chiến phủ bao

Bốn phía bu nhau xé ào ào

Trần lao khổ khổ lao thê thảm

LÃO PHỤ GIÀ hiệu danh MẬT THÁM

 

Mới tỏ phân cõi TÁM HỘI ĐỒNG

Miền Phương Nam xem đặng trỗ bông

Giống hiền trỗ huệ hồng đẹp đẽ

Giống tươi tốt nhụy bông vừa hé

 

Tu thảnh thơi mau lẹ đắc thành

Cảnh tiên kề khuyên khắp chúng sanh

Ngày hội hiệp đức danh mình có

TU KẺO TRỄ Ớ CON LỚN NHỎ

 

Buổi chia ly ngại gió cơn giông

Sập đất nguy vùi chôn xác hồng

Chôn nhà cửa máu hồng tuôn chảy

THẦY PHỤ khuyên môn đồ trai gái

 

Gìn lời vàng PHỤ dạy cho an

Nẻo diệu huyền soi rõ tâm can

Bồ đề tỏ ĐẠO VÀNG GIÁO PHÁP

LÃO dặn dò lướt mây điển hạp

 

Mừng thiện nhơn học tập rán gìn

NỀN CHƠN LÝ các con thức tỉnh

PHI THUYỀN RA PHẢI NHÌN CHO KỶ

Rất rõ ràng THẦY chỉ thời chi

 

Đây cầu chúc trẻ kỳ khoa đậu

Phải dặt dè soi cho thấu đáo

Mồi vinh hoa làm đảo chốn buôn

TÀ NƠI TÂM sa ngã chẳng còn

 

Mấy lời dặn bảo toàn thân thể

KIẾM CHO RA DIỆU LÝ GIÀ PHÊ

Bận LÃO bày pháp kệ huyền thông

Khai tâm huệ soi gương nòi giống

 

KÌA TIẾNG GỌI [CỦA] LÃO ÔNG VANG DỘI

Vui chi mà đeo đắm trần vơi

Mùi binh pháp ngạt thôi rên rỉ

TU NỘI NGOẠI BIẾT ĐƯỜNG TÍNH KỶ

 

Giặc đánh dồn biên thùy không ngưng

Ngọn gươm ba thước trảm không ngừng

Ôi ôi chết máu phun loang chảy

Mèo kêu giọng thảm ôi lần thấy

 

Nạn nạn nhiều chầy bấy ớ con

Nỗi nạn eo rắn rít chui lòn

Sấu chờ mé sau còn nguyên vẹn

Chờ bạo ác nó xé teng beng

 

Chuột chạy rần nổi lên đông nghẹt

Phá chẳng ngừng xác chết lãng xẹt

Thúi hôi thôi bù chét lộ ra

Nẻo sanh tồn như cửa ngựa qua

 

Chớ mến nó trẻ mà phải khổ

Mấy ai giữ đặng tâm tu ngộ

Đường lý chơn LÃO bổ dạy khuyên

Quá thương thay sắp tận đảo điên

 

Trò cũng hiểu cơ huyền THẦY lộ

Rán bước từ tu thân đạo có

Kỳ công chừa quả bổ nêu danh

Quá khen con trẻ thiện tu hành

Tòa sen bước mây xanh trẻ đến.

 

Thi:

 

PHỤ MINH giáo lý rành giải khổ

LÃO đường cơ NGÔI VỊ HƯ VÔ

GIA cứu cánh người tu chí quyết

GIA bạch thanh an trị kỳ dò.

 

[Khoán thủ: Phụ Lão Gia Gia.]

    

NGỌC sáng ái từ vui thấy trẻ

HOÀNG kết chung gương [kỳ] ba về

THƯỢNG ĐỨC THUYỀN KHAI mau bước đến

ĐẾ vui thấy trẻ giải thoát mê.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


 

Hết.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 117)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 106)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 860)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1316)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 940)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 842)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 806)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 821)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 761)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1771)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1791)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1574)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1709)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2148)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3716)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3600)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3058)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4090)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3095)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4739)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3147)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3286)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3603)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3502)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3011)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3135)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3361)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3206)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3143)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3006)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2960)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2887)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3189)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3121)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3439)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3262)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3398)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4031)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3799)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3769)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3946)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5357)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5030)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4709)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4728)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5144)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5261)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4800)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5037)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4668)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4866)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5020)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4925)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5688)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)