DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 5290)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 07 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 Ngày Phật Đản
Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải Giáng Đàn 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_35
 

Tường khai HOA vạn sự nhiên

NƯƠNG BÁT sinh kỳ diệp khế LIÊN

KIM vô hư cõi từ ân chủ

Bát BÁT NƯƠNG nương ứng sắc huyền

Không sắc sắc không chơn như hiện

Từ góc độ sanh hiện cảm thiên

Ứng DI xuất từ nhiên độ hóa

Từ từ nhân điển đón chào HOA.

 

[Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải, còn có phong danh khác là Bạch Liên Hoa.]

 

Phương phương muôn pháp hòa muôn chuyển

Khẩn khấn KIM LOAN điển quy nguyên

KIM NƯƠNG KHAI TỎA THUYỀN KỲ HỘI

BAN ÂN LỜI VỤ MẪU TÒA NGÔI.

 

Vô tận vô biên cõi giới trường

LIÊN NƯƠNG BÁT hiệp tri tâm tưởng

Giới giới vẫn không tưởng PHỤ MẪU

Diệu diệu khai hồi ngưỡng chứng thâu.

 

Du đáo tứ phương TRỐNG LỊNH KHAI

Tỏa tỏa Tây Trúc hài kêu chỉ

(mất câu)

Cao xanh mây tả diệu đại y.

NƯƠNG NƯƠNG TÂY phủ thâm diệu thấu

Soi rọi chắt chiu đàm phán câu

Hồng trần công khó vui mùi đạo

Trì lệnh hoán hô chúng sanh cầu.


NƯƠNG BÁT diệu thanh nghe gió thoảng

Mở rộng tầm nhìn bao điều phân

Tạo phước sâu dầy NƯƠNG KIM huệ

Thân giả tạm trần bao năm ba.

 

Điển LÀNH linh NGỌC KIM không ngự

Cảnh cảnh ấm bầu rưới mãi từ

Bước đi bước đứng nơi rỗng trống

Gầy dựng đài tiên mở đường tu.

 

Mượn tạm thân tựa nương từ thiện

NGỌC nhơn LÀNH KIM khả túc duyên

Chơn không chơn tánh hạnh tu chiết

Phước căn khó bì ngọt diệu liên.


[Hiệp Tiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường còn có thiên danh khác là Ngọc Lành do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho.  Có nhiều thánh giáo tiết lộ cho biết Ngọc Lành là kim thân của Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung xuống thế để lo việc độ thế Kỳ Tam này trong Giáo Hội Thiên Trường.]


Vi vân giáng thế định rõ phân

Hợp thời tạm xác khói bầu nâng

Viễn viễn liên chánh kỳ đồng chánh

Tạm tạm tuổi tên nương kim [nay] thân.

 

Chơn kỳ một khắc tạo bầu khói

Ai thoát cuồng xoay đến Mộc Đài

Vô không vô sắc hợp thời tái

Ai hiểu BÁT NƯƠNG dấu lưu thời.


Kỳ duyên kim hoạt diễn cuộc lộ

Tân lưu chơn chánh BÁT KIM hữu

Nhựt nhựt lâm NƯƠNG thủy túc lưu

Hiển hiển linh sự lậu hình THU.

 

[Lậu hình Thu = Phạm Xuân Thu, hạ thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi (1959) và triều thiên ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016), là thế danh của một kiếp dưới thế vừa rồi của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải. Bát Nương còn có những phong danh khác như là Bạch Liên Hoa Công Chúa, Phổ Lạc Thiện Sư, Bạch Liên Tiên Tử.]

 

Chuẩn chuẩn xuất xác châu kim thế

Tiêu tiêu lạc thành tại giá thân

KIM vi cao hữu hảo BÁT tấn

Khúc thị khương trào bảo nhập đề.

 

Đề xanh biên HƯNG vi tả diện

Xoay bổ nhập LÀNH nhơn khiếu soi

Chuyển chuyển tọa giáng phùng kỳ thế

Kỳ phận xem coi màn lọc xuyên.

 

Căn cơ bước tới KIM BÁT cảm

Một có một không trổ bóng hồng

Sắc sắc không sắc thay xác rộng

Kết đồng phúc thảo duyên tác lan.

 

KIM BÁT PHẬT độ quần sanh chúng

Trụ hình lai giác THỌ BỔ PHÂN

CUNG DIÊU chiếu rọi sâu duyên bản

Đồng thiện chu kỳ điểm khai cung

 

[Kim Bát Phật = Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung tiết lộ bà là một vị Phật Mẫu được Diêu Cung phân bổ lo việc độ chúng Kỳ Tam.]

 

Quy tử lộ biến cực điển chánh

Chơn chơn thế tục dữ [và, cùng với] xác thân

Hồi hồi THU chí đặng người vấn

Có không không có diệc [cũng là, chẳng qua] chiếu LÀNH.

 

Nương trần tạm xác chiêu văn nữ

Buổi mấy tiếng đời xuất chí vân

Một cõi hồi tớ khai điệu bạc

Gọi mời lực Đạo sắp cuộc tư.

 

TÂY THIÊN tiếng đàn lạc chiêu trầm

BÁT KIM NƯƠNG tụ tiệp quang âm

Hoán hoán hài lương LÀNH NGỌC báu

Tri kỷ tri lai tuyệt tuyệt thầm.

 

Thiện tất vân lưu giá chuẩn đồng

Lộn lăn lăn lộn thế tròn mong

Dạn dĩ tương tác chơn nhơn đắc

KIM LIÊN trỗi phát diệu thủ HỒNG.

 

NƯƠNG BÁT chào [NHỨT] KIM lai hồi phản

Tịnh lạc an tường lui bước phân

Ngẫu chiêu nhiên đáo HỒNG [LIÊN] lạm tác

Tục bế duyên may hẹn trở thần.

 

[Kim = Thiên Kim = Kim Nhứt Kim, thiên danh của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh Thái Kim Anh.  Hồng Liên = Hồng Liên Hoa Công Chúa, phong danh của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Kim thân dưới thế hiện nay của Nhị Nương chính là Ngài Chánh Giáo Kim Nhứt Kim.  Nhị Nương Diêu Trì Cung còn có những phong danh khác như là Tây Vương Mẫu, Cẩm Tú Tiên Tử, Cẩm Bửu Tiên Tử.]

 

Từ bi nghe thấy thời trần tục

Tỏa tuyệt chờ cơn liên sắc khai

Chiêu chiêu cảnh giả tợ đoan khải

Thân diệu hiệu kỳ đạo sự thúc.

 

Thoái tác Đông như KIM BÁT lưu

Thế trần liên cảnh không nhu khứ

Mượn xác tỏa thân LÀNH dùng tạm

Đời ngược khả quý rồi tịch như.

 

Muốn ngưng mãi nói ngâm thơ chuyển

Dạ ngọc báu sen Thánh Điển THIÊN

Chào bản KIM lai tái kiếp đạo

Cờ cuộc khó suy tạm lui thuyền.

 

Khải đờn trần tại lưu sinh chuyển

Điệu âm cơ bước nêu tay chỉ

Liên cuộc BÁT KIM khách lai chi

Chung khải khâu kỳ thị kim niên.

 

KIM THU XUÂN tại lành an thế

Tri trực phục tề tịnh mạch HOA

XUÂN THU thế dạo quang tai hóa

Quý hòa quý hiệp cách điệu về.

 

Danh tỏa cung vĩ NƯƠNG đồng đảnh

Thể THIỆN LẠC y tài hỗ thanh

XUÂN Hạ THU Đông lâm bổn cát

KIM BÁT vô hình Đông tự thành.

 

[Thiện Lạc = Phổ Lạc Thiện Sư, là một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  Theo Tam Giới Toàn Thư, Bát Nương còn được biết như là hiện thân của đóa sen trắng tinh khôi, thuần khiết nơi Dao Trì cho nên bà có phong danh là Bạch Liên Hoa.  Bà cũng là một vị Hỉ Lạc Thiên Tử chuyên phụ trách về việc đào luyện văn chương, nghệ thuật, đem trí thức tinh thần phổ hóa cho chúng sinh khắp Tam Giới. Ngài cùng chư vị Thải Hoa Thiên thu thập những đóa hoa thiện ý tinh khôi thuần khiết của các chơn hồn cao thượng, hoặc chư nhân sĩ có những tài năng nghệ thuật văn chương thiện mỹ. Lại cùng chư vị Bố Hoa Thiên đem những tinh hoa của Thiên Địa ban bố khắp nơi, khiến cho muôn sinh được an lạc, yên vui, gần gũi các vị Thiện Thần, thường hồi hướng về con đường tu tâm dưỡng tánh. Vì thế nên ngài còn được biết đến với tôn danh là Phổ Lạc Thiện Sư.  Theo tư liệu được ghi chép của thư viện Cao Đài thì ngài từng có kiếp giáng trần là Hồ Đề, một nữ tướng dưới trướng của Hai Bà Trưng có tài ba thao lược dũng mãnh phi thường, được nhân dân xưng tụng là Thần Tướng, Thiên Sứ Nhà Trời khi một mình tay không thuần hóa Bạch Tượng, một Linh Thú uy dũng mạnh mẽ oai phong vô cùng, đem tài sức của mình bảo vệ non sông đất nước.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường thì ngài có một kiếp sinh vào thời nhà Lý. Ngài chính là Nữ Vương Lý Chiêu Hoàng.  Kiếp gần đây nhất ngài có tên họ là Phạm Xuân Thu, sinh ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi (1959) và quy vị ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân tức ngày 10 tháng 5 năm 2016 tại California.]

 

Hườn hườn điển cát nhập thân ký

Lạp phục đắc chiêu KIM BÁT kỳ

Lâm xuất đầu chủ lai nguyệt xuất

Bức tùy đỉnh lậm cảm nhựt y.

 

Vĩ vĩ vân lữ tạm lui

Chào NHỨT KIM lưu BÁT [NƯƠNG] phản cung

Lam lam kỳ nội liên chi định

Thâu khai định kiến hẹn tái bồn.

 

Thuyền ra dị tốc hồ nguyệt nhiên

Tảo tảo nhị LÀNH NGỌC sự HUYỀN

Bất bạ bất tề bất di luận

Thọ thọ liểng uy KIM … (mất chữ).

 

[Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền còn có phong danh do Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho là Ngọc Lành]

 

… (mất câu)

KIM LIÊN nhứt hãn phú hữu từ

Vân vân NƯƠNG BÁT vô nương xác

Lữ hiệp kim giai tỏa định như.

 

Tây Nam việc thế chung quy thế

Khai hình vô tướng thấu pháp thân

Năng khách HỒNG [LIÊN] lộ vịnh nhất tể

Thiên danh KIM NHỨT bổ tại trần.

 

Chơn thuyết NƯƠNG BÁT KIM tiên tề

Bình bình thụy ngã tòng thuyết chánh

Lưu hạ lưu huy HỒNG BÁT về

NHỨT KIM KIM NHỨT nương BÁT phận.

 

Hiệp nhánh chung trần thân tứ bề

Vô tợ HỒNG lãm KIM LIÊN phán

Lượng lượng vô kỳ định ngoạt phê

NƯƠNG BÁT tự thánh hài phiên bản.

 

Tòa Cung nguyệt chiếu năng phong bề

Khiếu khiếu quy đình CHÁNH KIM niêu

Tạm lui khâu kết dạ lộn nhiều

Lời chào KIM nguyệt TỪ PHẠM trở [gót].


[Từ Phạm = Từ Đạo họ Phạm = Từ Đạo Phạm Xuân Thu, Bát Nương Diêu Cung Di Hoa Kim Hải.]

 

Bất lộ bất khai tạm nương theo

Khả tâm lai kết cung nhi khấu

Giai giai danh nhứt HỒNG trần kế

Cung kịch kỳ THIÊN lập kết hòa thân.

 

Đa chất đa chấn lầm kim bâu

Tạm phả hồi cú vô kiến hảo

Tất Đát Hồng Ra phủ mấy đào

KIM NƯƠNG hòa BÁT trùng bất khiết

Lui tạm tạm lui cẩn ký, chào!


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 902)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1944)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1842)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3610)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3783)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3576)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4374)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6390)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5715)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.