DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5741)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 19 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 11 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

Bát Nương Di Hoa Kim Hải Diêu Trì Cung Giáng Đàn




Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_36

 

… khung hoán đa phệ tấn

Như biên khúc thủy đấu càn vân

Mộc thụy trùng kiết ly mộng cấu

Tất dạ tất bi bổ văn thân.

 

TÔN TÔN HUYỀN CHÍ CAO sự phước

Hạo hạo tôn chi thích ngũ phương

Thiên thiên hộ bá truyền tốc lãng

Vi vi thượng khứ hạ tuyên trường.

 

Khúc trận tinh quân linh hồng lãm

Kiệt kiệt như HUYỀN BỔN sinh Tam
Long Thiên vân mộng đoan phùng thính

Khống tự khâu đằng lụy phụng hàm.

 

[Huyền bổn sinh Tam = Huyền Thiên Thượng Đế chiết thân hạ phàm ba lần trên đất nước Việt Nam.]

 

Nhiệt Nhiệt Câu Hí tru hoán động

Giá La Bạt Đa Nẫm chỉ không

Di Dạ Di Da tất hữu đa

Mông Mông Dị Hạ hiện tùy Hồng.

 

Nhuận khiết di viễn phong thi hám

Nhiên nhiên hữu tự phản lưu hàm

Vị hậu trung biệt tầng lập hoán

Hữu tất hữu nhân đoạt khiếu thâm.

 

Bức tri nhân giả hồ lãm tú

Hoạt hoạt dị kỳ đấu tân chu

Lạm lạm tiết hạ thu lâm vĩ

Nghĩa phù trung tập khiết đoạn sư.

 

Sen đài lựa chỗ phận khó ai

Ý thiện thành tái dựng cuộc hài

Mảnh đời ai có tu mau vội

Đời người ngắn ngủi việc rủi may.

 

Đạo và Đời chữ tu không dễ

Mấy mươi năm học lễ lý chân

Vai đóng vai mang thân trần

Khó thấu Tiên Phật chí nhân năng kỳ.

 

Trần ai thế có gì vui sướng

XUÂN THU cầu hạ giá hậu trường

Thật thật tri bất trung lưỡng kế

Trầm trầm Đạo định tựa kim tường.

 

Công công đồ luyện NƯƠNG KIM BÁT

Hóa hóa khứ nhiên phục nhi phách

Vô toại kề từ hữu cát lợi

Trung tôi đối CHÚA hiệp tâm tác.

 

KIM luận BÁT hữu giai trần tố

Chỉ chỉ Tây Thiên rộng sắc khai

Chung vây QUỐC thủy kim [nay] THU tái

Khước tại sắc hiệu lưỡng phục đồ.

 

[Xuân Thu = Phạm Xuân Thu = thế danh kiếp vừa qua của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  Bà giáng thế ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi (1959) và triều thiên ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016) tại California. Bà là cố phu nhân của Đức Ngài Hoàng Di Thiên Hà Hưng Quốc.  Bát Nương Di Hoa Kim Hải còn có những phong danh khác như là Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Tiên Tử, Phổ Lạc Thiện Sư.] 

 

Định hình tông đủ nương hoa tú

Giác giác tri bằng tố công nhu

Bàn khoán thi triết cầu liên toán

Dựng khởi THẦN LONG khứ tại từ.

 

Tâm trầm khai chiếu tọa xác hiển

Linh thông chí ngã tuyệt lữ nhiên

Giá giá hậu giá như bất giá

Hỉ hỉ Tây Đông đúng nhịp THIÊN.

 

Kỳ đờn ngũ giới THIÊN khai chiếu

Ngọ canh dương lập thể hiền nhiều

Tây tây giai hiện nêu thiên hạ

Tận tận vô tề khiếu y hoa.

 

Năng năng báu diệu tra bát giá

Y lạc y lạc đối CHÚA hòa

Bất cử bất ý xa vịnh thế

Đủ hạ hặc tâm lượng phong tề.

 

Chi chi phổ pháp nề giai thị

Nên Đạo dĩ công trụ công uy

Thuyền quay biển khổ y tỏa mấy

Tích đức tích công KIM NƯƠNG tài.

 

BÁT tựa viễn tâm lai KIM truyền

Cư cư giai sự thị hảo nhiên

Hiển hiển vi truyền liên lưu ký

Nhứt thị thị nhứt lành phiên chí.

 

Công ngoạt thẩm định quý lữ tùy

KIM chủ thúc bàn khả NƯƠNG quý

Cư cư tại thế y từ khái

Trống giục kèn vang CHÁNH LỰC OAI.

 

[Kim Nương = Kim Nhứt Kim = Thiên Kim, là những thiên danh của Đức Chưởng Thế kiêm Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh Thái Kim Anh.  Theo nhiều bài thiên thơ tiết lộ, Đức Chưởng Thế là kim thân của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Nhị Nương còn có những phong danh khác như là Cẩm Tú Tiên Tử, Cẩm Phú Tiên Tử, Hồng Liên Hoa, Hồng Thiên, Tây Vương Mẫu.]

 

Phù biến thiên năng tài chuyển bổ

NƯƠNG BÁT hiệp chi phục hiện đồ

Vân vân điền cát lộ Đông Tây

Khái từ nhân quý cao lộng toại.

 

Khuyến khuyến nhập hiền tái lai sanh

Bộ bộ ngọc báu duyệt kiểm hành

Phục thị nhân hỉ cầu cửu túc

Bất lãm nguyên lụy tỏ khuất tùng.

 

Giai từ giai tạ tự thế cung

Phong hồ nguyệt cảm trần bộ tùng

Lâm lâm nhạc trỗi HUYỀN CAO tử

Liên KIM chi BÁT ngoạt ký du.

 

Lãm lãm phiên hồng tùy nhân khả

Trung trung đảo tạc bạch vân như

Tiêu tiêu định thế HUYỀN ban lãnh

Tất tố tất kỳ quới tại thành.

 

Thuyền dụng khương lộ KIM BÁT gánh

HUYỀN CAO phủ quý tất ban hành.


Đương công pháp xuyên dụng vô trí

Khư khứ hồi khương hiện hữu kỳ

Tợ phùng chấn địa NƯƠNG BÁT tạo

Lộ lộ HUYỀN khai khứ bình thi.

 

Vui mừng mừng vui thiên hạ CHIẾU

Năm ba đố toán mật cơ CHIÊU

Cạn sâu sâu cạn bao việc loạn

Khoán thủ pháp văn đủ phân điều.

 

[Chiêu = Ngô Văn Chiêu, Đức Ngài Ngôi Hai trào một, Giáo Chủ Cao Đài. Chiếu = Chiếu Minh.  Thượng Đế Huyền Thiên nhiều lần huyền khải cho biết Ngài sẽ chiết thân lâm phàm 3 lần trên đất nước Việt Nam.  Lần thứ nhất chính là Đức Ngài Ngô Minh Chiêu, Ngôi Hai trào một.  Lần thứ hai là Đức Ngài Nhị Thiên Võ Văn Phẩm, Ngôi Hai trào hai. Lần thứ ba chính là Đức Ngài Hoàng Di Thiên Hà Hưng Quốc, Ngôi Hai trào tam.]  

 

Đường dài tâm luận khoảnh khắc sợ

Toán đố làm ra trúng mật cơ

TUỒNG CỔ LÂU NAY KHÔNG NGƯỜI GIẢI

Khả ái khả từ đoán cuộc cờ.

 

Ai chưa tới đỉnh mau dời bước

Trời đất phân ra chuông sầu lượt

Văng vẳng đờn sầu SẤM bủa ra

Lịnh tiếng chuông ngân kỳ tư sước [chạy, vượt qua].

 

Cố gắng sửa sang Đời Đạo trổ

Hoa nở phút giây căng thân giữa

Giông tố nguyện cầu khấn TỔ XƯA

Bồng bềnh khói lửa tủa xa bồ.

 

ĐÔI VAI GÁNH NẶNG BAO SỰ THẾ

KỂ CẢ HUYỀN VI THUẬN THIÊN VỀ
NHÂN TỪ, HIỀN TRIẾT, LÒNG CAO ĐẠI

NGHĨA CAO THANH PHẠM THẾ PHÚC TỀ.
 

Mây gió kéo sang kịp LỊNH TRỜI

Cuộc đời vui đạp bước vui chơi

Đạo Đời yên cảnh bình phẳng lặng

Người đến người đi biết điểm ngồi.

 

Hạ phàm thế chọn cảnh nương nhờ

Chung kỳ trung [ở giữa, ở trong] lõng trụ hiệp cơ

Cảnh ấy khai đờn truyền vị định

Mong chờ người thiện tương trợ vô.

 

Nhập thể căn nguyên vô ảnh không

XUÂN THU cốt cách kỳ ẩn lòng

KIM LOAN tiếng gọi trong làn gió

Chiếu rọi bình minh rực ánh chờ.

 

Xoay đi xoay lại ĐÒ CHUYỂN BẾN

Hò khoan khoan hò dạo khúc tên

KIM NƯƠNG BÁT hoạt bền giai ngẫu

Giai phận vai mang trọng chung bầu.

 

Sợ e mang đi bâu hoán tấn

Suy gẫm canh khuya đúng thời trung

Loạt bỏ ma cày nhân sanh chúng

Vô không sắc không hiệp thùy cùng.

 

Tâm tịnh vô thoái chung tịnh động

Trần khí nhọc nhằn tựa mảnh hồng

(mất câu)

 

Càn khôn trời đất triển tinh [tú] dịch [chuyển]

 

 

 

Liên khúc âm vang rõ phân đố

Tịnh động tịnh không trỗi khúc nôi.

 

Thức giấc canh khuya hồi thúc dạo

Cảnh trần tạm giả mấy ai nào

Thể chờ hiển hiện thao thức mãi

Mong đợi mong chờ luận ý hay.

 

Hồn thông tựa điểm chờ thời buổi

Tâm sâu ý nặng nửa mộng ngâu

Trời đã ban cho nơi khôn náo

Trên cảnh văn ngời ngọc đẹp ban.

 

Chia đau nỗi khổ căn kiếp mãi

PHÁP MÔN KHÉP KÍN ĐỢI NHÂN TÀI

Khách đi khách trở bao nhiêu nỗi

Tỉnh thức đàn cơ tự trị rồi.

 

Lạnh trời xứ nhạc dạ ngẩn ngơ

TIÊN HỌC CẢNH TRẦN MỘT KIẾP NGƯỜI!

 

Lời than sanh chúng không hạnh đạo

Sống còn hay mất ai ngờ nào

Bơ vơ nắng hốt thời buổi nhọc

Nghịch lý nghịch Đời Đạo làm sao.

 

Nhắn người ai hiểu mau bước lẹ

Căn cơ đâu kẻ nơi lòng khẽ

Đối mặt khách chào bảo ý thân

Lặng lẽ bao chứa CHIẾU sang HÈ [HẠ, HÀ].

 

Khó khăn cơ định xoay hiển tới

Nước cuối cờ thêm vận hành ngôi

XUẤT TRÀO NHIỀU KIẾP NƠI TRẦN THẾ

Ký huệ tâm linh cuộc sống đời.

 

Giây phút NƯƠNG BÁT lời thiện ý

NHỨT NHỨT KIM luân trổ hiệp kỳ

HUYỀN LỊNH DẪN LỐI NGÀN NIÊN TÁI

Chuyện gọi tứ bề khéo công y.

 

Nhập thể vân du khuya canh giá

Người đâu hiểu nổi dư âm Ta

Tạm xác canh khuya lời ẩn chứa

CAO XANH điểm chỉ xé cõi hà.

 

Thời khắc thế nào cơ toàn tiếng

Gương trí huệ sâu cải lý hiền

Vầng mây rạng tỏa nhìn ngó thấy

Khổ cảnh lao xao nhập thể tuyên.

 

Hát khúc canh khuya trời Tây sáng

Vụt thân xác ngỏ mãi hát vang

Sương đêm vắng … lòng cô quạnh

Bầu bạn tạm nương xác thị hàn.

 

Bao giờ tan Cộng HUYỀN tạn rõ

KIM LOAN NƯƠNG BÁT hiệp thinh dò

Thâu đêm tỉnh thức đôi ba chuyển

Xử lý Đạo Đời nhứt hữu vô.

 

Tinh mơ khe [khẽ] [mấp] máy luân chuyển gọi  

Hiệp nhứt hiệp tâm đồng khai lối

Tiếng nhạn sầu vang nhịp trỗi đà

Khái khái cơ lạc khúc chiều mơi.

 

Đáp tái cuộc kỳ mấy vân thi

Kim thoa diệu trực suối lòng y

Giây phút đêm về lay sương giọt

Nền đạo duyên thông sáu bực kỳ.

 

KHAI MƯỜI BA TUỔI KIM THÂN TRỤ

THIÊN ĐỊA KẾT NỐI THỤ HÀNH DU

Đường xưa y phận trỗi trúc thanh

Diệu huyền tua tủa vô hình thư.

 

[Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải tiết lộ cho biết kim thân của bà đã được khai mở từ lúc 13 tuổi (ý nói bà Phạm Xuân Thu).]

 

Đêm tạm xác sầu u thân mệnh

Trời đất bao la lâm cảnh chênh [vênh]

Quặn thắt cơn đau nhìn nhơn thế

Đôi khi suy luận hối tiếc nền.

 

Lời chào tạm vắng hồi cung khấu

Giải câu quặn THÁNH thế gian sầu

Mong mỏi chờ đợi lòng thức kính

Gởi mấy vần thơ phát quang mầu.

 

Tạm lời câu hát cuộc diện lúc

Hơi đầy cảm động phận sau phúc

Suy tục mạng trần đà quy gót

… sẽ gọi thức.

 

Lần chuỗi giải đường lui tạm vắng

Thông định sắc khai vết hạt năng

Đếm từ đầu cuối chuỗi thanh trúc

Bạch hạc linh còn tạm lui, thăng!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5434)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.