DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM CANH TÍ

11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1481)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 19 Tháng 04 Năm Canh Tí
Ngày 11 tháng 5 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bát Nương Di Hoa Kim Hải Diêu Trì Cung Giáng Đàn

… khung hoán đa phệ tấn

Như biên khúc thủy đấu càn vân

Mộc thụy trùng kiết ly mộng cấu

Tất dạ tất bi bổ văn thân.

 

TÔN TÔN HUYỀN CHÍ CAO sự phước

Hạo hạo tôn chi thích ngũ phương

Thiên thiên hộ bá truyền tốc lãng

Vi vi thượng khứ hạ tuyên trường.

 

Khúc trận tinh quân linh hồng lãm

Kiệt kiệt như HUYỀN BỔN SINH TAM

[Huyền = Huyền Thiên Thượng Đế. Huyền bổn sinh tam = ý nói Huyền Thiên chiết thân xuống thế lần thứ ba, kim thân được gọi là Ngôi Hai trào tam.]
Long Thiên vân mộng đoan phùng thính

Hống tự khâu đằng lụy phụng hàm.

 

Nhiệt nhiệt câu hí tru hoán động

Giá La Bạt Đa Nẩm chỉ không

Di Dạ Di Da Tất Hữu Đa

Mông Mông Dị Hạ hiện tùy Hồng.

 

Nhuận khiết di viễn phong thi hám

Nhiên nhiên hữu tự phản lưu hàm

Vị hậu trung biệt tầng lập hoán

Hữu tất hữu nhân đoạt khiếu thâm.

 

Bức tri nhân giả hồ lãm tú

Hoạt hoạt dị kỳ đấu tân chu

Lạm lạm tiết hạ thu lâm vĩ

Nghĩa phù trung tập khiết đoạn sư.

 

Sen đài lựa chỗ phận khó ai

Ý thiện thành tái dựng cuộc hài

Mảnh đời ai có tu mau vội

Đời người ngắn ngủi việc rủi may.

 

Đạo và Đời chữ tu không dễ

Mấy mươi năm học lễ lý chân

Vai đóng vai mang thân trần

Khó thấu Tiên Phật chí nhân năm kỳ.

 

Trần ai thế có gì vui sướng

XUÂN THU cầu hạ giá hậu trường
[Xuân Thu = Phạm Xuân Thu, phàm danh dưới thế của Bát Nương Di Hoa Kim Hải, một trong Cửu Vị Tiên Nương của Diêu Trì Cung, vừa quy vị ngày mùng 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016.

Thật thật tri bất trung lưỡng kế

Trầm trầm Đạo định tựa kim tường.

 

Công công đồ luyện NƯƠNG KIM BÁT

Hóa hóa khứ nhiên phục nhi phách

Vô toại kề từ hữu cát lợi

Trung tôi đối Chúa hiệp tâm tác.

 

KIM luận BÁT hữu giai trần tố

Chỉ chỉ TÂY THIÊN rộng sắc khai

Chung vây QUỐC thủy KIM, THU tái

[Quốc = Hà Hưng Quốc, tên của Đức Ngài  Hoàng Di Thiên]
Khướt tại sắc hiệu lưỡng phục đồ.

 

Định hình tông đủ nương hoa tú

Giác giác tri bằng tố công nhu

Bàn khoán thi triết cầu liên toán

Vận khởi THẦN LONG khứ tại từ.

 

Âm trầm khai chiếu tọa xác hiện

Linh thông chí ngã tuyệt lữ nhiên

Giá giá hậu giá như bất giá

Hỉ hỉ Tây Đông đúng nhịp Thiên.

 

Kỳ đờn ngũ giới Thiên khai chiếu

Ngọ canh dương lập thể hiền nhiều

Tây tây giai hiện nêu thiên hạ

Tận tận vô tề phiếu y hoa.

 

Năng năng báu diệu tra bát giá

Y lạc y lạc đối chúng hòa

Bất cử bất ý xa vịnh thế

Đủ hạ hặc tâm lượng phong tề.

 

Chi chi phổ pháp nề giai thị

Nên Đạo dĩ công trụ công uy

Thuyền quay biển khổ y tỏa mấy

Tích đức tích công KIM NƯƠNG tài.
[Kim Nương = tên họ thế gian Thái Kim Anh, thánh danh Thiên Nhứt Kim, thiên phong Tây Nương Thánh Mẫu, kim thân của Tây Nương Kim Mẫu.]

 

BÁT tựa viễn tâm lai KIM truyền

Cư cư giai sự thị hảo nhiên

Hiển hiển vi truyền liên lưu ký

Nhứt thị thị nhứt lành phiên chí.

 

Công ngoạt thẩm định quý lữ tùy

KIM CHỦ thúc bàn khả NƯƠNG quý

Cư cư tại thế y từ khái

Trống giục kèn vang CHÁNH LỰC OAI.

 

Phù biến thiên năng tài chuyển bổ

NƯƠNG BÁT hiệp chi phục hiện đồ

Vân vân điền cát lộ Đông Tây

Khái từ nhân quý cao lộng toại.

 

Khuyến khuyến nhập hiền tái lai sanh

Bộ bộ ngọc báu duyệt kiểm hành

Phục thị nhân thỉ cầu cửu túc

Bất lãm nguyên lụy tỏ khuất tùng.

 

Giai từ giai tạ tự thế cung

Phong hồ nguyệt cảm trần bổ tùng

Lâm lâm nhạc nổi thuyền cao tử

Liên KIM chi BÁT ngoạt ký du.

Lãm lãm phiên hồng tùy nhân khả

Trung trung đão tạc bạch vân như.

 

Tiêu tiêu định thế HUYỀN ban lãnh

Tất tố tất ký quế tại thành

Thuyền dụng khương lộ KIM BÁT gánh

HUYỀN CAO phủ quý tất ban hành.


Đương công pháp xuyên dụng vô trí

Khư khứ hồi khương hiện hữu kỳ

Tợ phùng chấn địa NƯƠNG BÁT tạo

Lộ lộ HUYỀN KHAI khứ bình thi.

 

Vui mừng mừng vui thiên hạ chiếu

Năm ba đố toán mật cơ CHIÊU

Cạn sâu sâu cạn bao việc luận

Khoán thủ pháp văn đủ phân điều.

 

Đường dài tâm luận khoảnh khắc sợ

Toán đố làm ra trúng mật cơ

TUỒNG CỔ LÂU NAY KHÔNG NGƯỜI GIẢI

Khả ái khả từ đoán cuộc cờ.

 

Ai chưa tới đỉnh mau dời bước

Trời đất phân ra chuông sầu lượt

Văng vẳng đờn sầu SẤM bủa ra

Lịnh tiếng chuông ngân kỳ tư sước. [sước = chạy, vượt qua]

 

Cố gắng sửa sang Đời Đạo trổ

Hoa nở phút giây căng thân giữa

Giông tố nguyện cầu khấn TỔ XƯA

Bồng bềnh khói lửa tủa xa bồ.

 

ĐÔI VAI GÁNH NẶNG BAO SỰ THẾ

KỂ CẢ HUYỀN VU THUẬN THIÊN VỀ
NHÂN TỪ, HIỀN TRIẾT, LÒNG CAO ĐẠI

NGHĨA CAO THANH PHẠM THẾ THÚC TỀ.

[nói về Đức Ngài]
 

Mây gió kéo sang kịp lịnh TRỜI

Cuộc đời vui đạp bước vui chơi

Đạo Đời yên cảnh bình phẳng lặng

Người đến người đi biết điểm ngồi.

 

Hạ phàm thế chọn cảnh nương nhờ

Chung kỳ trung lõng trụ hiệp cơ [kỳ trung = ở giữa, ở trong]

Cảnh ấy khai đờn truyền vị định

Mong chờ người thiện tương trợ vô.

 

Nhập thể căn nguyên vô ảnh không

XUÂN THU cốt cách kỳ ẩn lòng

KIM LOAN tiếng gọi trong làn gió

Chiếu rọi bình minh rực ánh chờ.

 

Xoay đi xoay lại ĐÒ CHUYỂN BẾN

Hò khoan khoan hò dạo khúc tên

KIM NƯƠNG BÁT hoạt bền giai ngẫu

Giai phận vai mang trọng chung bầu.

 

Sợ e mang đi bâu hoán tấn

Tuy gẩm canh khuya đúng thời trung

Loạt bỏ ma cà nhân sanh chúng

Vô không sắc không hiệp thùy cùng.

 

Tâm tịnh vô thoái chung tịnh động

Trần khí nhọc nhằn tựa mảnh hồng

(mất câu)

 

(mất câu)

Càn khôn trời đất chuyển tinh dịch

Liên khúc âm vang rõ phân đấu

Tịnh động tịnh không trổi khúc nôi.

 

Thất giấc canh khuya hồi thúc dạo

Cảnh trần tạm giả mấy ai nào

Thể chờ hiển hiện thao thức mãi

Mong đợi mong chờ luận ý hay.

 

Hồn thông tựa điểm chờ thời buổi

Tâm sâu ý nặng nửa mộng ngâu

Trời đã ban cho nơi khôn náo

Trên cảnh văn ngời ngọc đẹp ban.

 

Chia đau nổi khổ căn kiếp mãi

PHÁP MÔN KHÉP KÍN ĐỢI NHÂN TÀI

Khách đi khách trở bao nhiêu nổi

Tỉnh thức đàn cơ tự trị rồi.

 

Lạnh trời tứ nhạc dạ ngẩn ngơ

TIÊN HỌC CẢNH TRẦN MỘT KIẾP NGƯỜI!

 

LỜI THAN SANH CHÚNG KHÔNG HẠNH ĐẠO

Sống còn hay mất ai ngờ nào

Bơ vơ nắng hốt thời buổi nhọc

Nghịc lý nghịch Đời Đạo làm sao.

 

Nhắn người ai hiểu mau bước lẹ

Căn cơ đâu kẻ nơi lòng khẻ

Đối mặt khách chào bảo ý thân

Lặng lẽ bao chứa chiếu sang hè.

 

Khó khăn cơ định xoay hiển tới

Nước cuối cờ thêm vận hành ngôi

Xuất trào nhiều kiếp nơi trần thế

Ký huệ tâm linh cuộc chống đời.

 

Giây phút NƯƠNG BÁT lời thiện ý

NHỨT NHỨT KIM luân trổ hiệp kỳ

HUYỀN LỊNH DẪN LỐI NGÀN NĂM TÁI

Chuyển gọi tứ bề khéo công y.

 

Nhập thể vân du khuya canh giá

Người đâu hiểu nổi dư âm Ta

Tạm xác canh khuya lời ẩn chứa

Cao Xanh điểm chỉ xé cõi hà.

 

Thời khắc thế nào cơ toàn tiếng

Gương trí huệ sâu cãi lý hiền

Vầng mây rạng tỏ nhìn ngó thấy

Khổ cảnh lao xao nhập thể tuyên.

 

Hát khúc canh khuya trời Tây sáng

Vụt thân xác ngỏ mãi hát vang

Sương đêm vắng lòng cô quạnh

Bầu bạn tạm nương xác thị hàn.

 

Bao giờ tan Cộng HUYỀN tạn rõ

KIM LOAN NƯƠNG BÁT hiệp thinh dò

Thâu đêm tỉnh thức đôi ba chuyển

Xử lý Đạo Đời nhứt hữu vô.

 

Tinh mơ khe máy luân chuyển gọi [khe máy = khe khẻ, mấp máy]

Hiệp nhứt hiệp tâm đồng khai lối

Tiếng nhạn sầu vang nhịp trổi đà

Khái khái cơ lạc khúc chiều mơi.

 

Đáp tái cuộc kỳ mấy vân thi

Kim thoa diệu trực suối lòng y

Giây phút đêm về lay sương giọt

NỀN ĐẠO duyên thông sáu bực kỳ.

 

KHAI MƯỜI BA TUỔI KIM THÂN TRỤ

THIÊN ĐỊA KẾT NỐI THỤ HÀNH DU

Đường xưa y phận trổi trúc thanh

Diệu huyền tua tủa vô hình thư.

 

Đêm tạm xác sầu u thân mệnh

Trời đất bao la lâm cảnh chênh [chênh vênh]

Quặn thắt cơn đau nhìn nhơn thế

Đôi khi suy luận hối tiếc nền.

 

Lời chào tạm vắng hồi cung khấu

Giải câu quặn Thánh thế gian sầu

Mong mỏi chờ đợi lòng thức kính

Gởi mấy vần thơ phát quang mầu.

 

Tạm lời câu hát cuộc diện lúc

Hơi đầy cảm động phận sau phúc

Suy tục mạng trần đà quy gót

(mất câu)

 

Lần chuỗi giải đường lui tạm vắng

Thông định sắc khai vết hạt năng

Đếm từ đầu cuối chuỗi thanh trúc

Bạch hạc linh còn tạm lui, thăng!


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 743)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
7:36 CH(Xem: 1214)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1503)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2031)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1794)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2043)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1922)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3617)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4513)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4625)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.