DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 4898)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2019
Ngày 30 Tết Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
PHÁP ÂM 2019- 12

KỲ KHAI ĐẠO mật đàn hé điển
TAM nhựt THANH thông điệp điển Thiên
TRÌNH LẬP THÁNH ĐỨC NGUYÊN THAY GIÁO
Anh hùng tuấn kiệt cõi thế lưu truyền
Hạ trần thế Mùng Một tháng Giêng
Chọn hiền đạo phận sự Pháp Thiên
CAO MINH BẬC ĐỦ QUYỀN SẮC LỆNH
TẠO HÓA CÔNG KHAI DỰNG CĂN NGUYÊN
Ngày thưởng phạt nay mai sắp đến
TA ẩn danh cơ phổ không tên
Đài nguyệt chiến phùng minh lo tạo
Dựng VÔ VI hữu đức lập NGÀI
NƠI KHÔNG HUYỀN MINH ĐẠI ĐÀI CAO
NAY MƯỢN XÁC ĐIỂN THIÊN HOẰNG ĐẠO
Đảnh cung đài ráng rõ huyền vi
Cơ tạm mượn lậu CƠ THÁNH GIÁO
Lệnh mệnh ĐẾ CAO HUYỀN THIÊN chỉ
Chính đoạn tuồng rõ nét tam kỳ
KHAI CƠ ĐẠO chí ngôi mật nghĩa
Dạy lời trình trở lại thanh vi
HOÀNG bổn căn tình giải phân chia
Niên Đinh Hợi ứng linh vung tiễn
Khai bước đầu biết đạo huyền vi
Lập trình đức công hoằng tu phía
Kỳ cơ thiên SỨ LỆNH mở khai
Chí nhân luận khế hợp THIÊN ĐÀI
CƠ TIẾT LỘ ĐẠO KHAI PHỔ ĐỘ
MƯỢN XÁC TRẦN ẨN MẬT HÔM NAY
Giờ phút chót Ngươn Ba hai chữ
Xuống thiên thơ ĐỨC CHÍ NGỌC TỪ
Duyệt đề xuất ẩn KỲ MINH lộ
QUI NHỨT THỐNG cơ này vi tử
Tiến bước ra giáng thế thị oanh
Đơm trái ngọt đường về xưa cảnh
Đạo và Đời ứng dạ nhứt tâm
VÔ THỊ ứng phẩm nguyên TỪ HẠNH
NGỌC ẩn truyền KHAI ĐẠO PHÁP TÂM
HOÀNG MINH DIỆU ÁNH QUI NHỨT THỐNG
THƯỢNG THƯỢNG TỐI CAO GIÁNG XUỐNG TRẦN
ĐẾ HOÀNG KHAI GIÁO CƠ ĐẠO TRỌNG
Giáng xuống biến thiên rõ chia phân
Trần gian quyết cứu nỗi tang bồng
SAI NGÀI CHÁNH PHÁP LẬP ĐẠO TÂN
Ân di túc phụ vô hình mộng
Huỳnh phúc Ta phụ vô hình ngộng
ĐẠO KHAI cơ mật đàn nguyện thống
BẠCH NGỌC THIÊN KHAI giếng thể luân
Đàn cơ pháp đạo lực nhu không
THIÊN HOÀNG chiếu đổi thay THẦY trỗi
Cửa đàng khai hội hiệp về ngôi
Vai tuồng sứ mạng chân cạn lẽ
Chiếu thể hình Phật Pháp vun bồi
TA hóa thân chuyển thể lập đề
Nền đạo giáo nhứt đồng tổng thể
Ứng hộ cơ ÁNH ĐẠO HUYỀN MINH
Xây chung cuộc mối giềng qui thế
HUYỀN THƯỢNG THIÊN phong ấn lộ thay
THIÊN THƯỢNG THIÊN THIÊN THƯỢNG giáng điển hài
DANH THỊ truyền TA năng xuất giáo
Chiếu điển đồng qui chuyển đổi thay
Lời thơ thốt phi truyền THIÊN ĐỊNH
NGỌC GIÁO KHAI chiếu lịnh mỗi câu
ĐỨC MINH HUYỀN NGỌC ĐẾ chưởng hầu
THAY GIÁO ĐẠO nhiệm mầu sứ mạng
Đò kỳ ba biết rằng đậu sẵn
Đủ căn duyên tự hãn vào trong
Liệu chúng sanh trong cõi trần hồng
Không đồng bước sang sông tụ hội
Trăng lên ngõ ánh đèn chiếu rọi
Đài nguyệt chang soi lối linh quang
Giờ Đinh Hợi ĐỨC ĐẠI THIÊN HOÀNG
Truyền kỳ chiếu cẩm nang điển thị
KHAI ĐẠI ĐẠO ĐẾ RA MINH TRỊ  
THIÊN ẨN DANH HUYỀN BÍ ĐẠO KHAI
Kỳ trở lại lưu hòa hiệp tái
LỰC VÔ VI trở lại kỳ tam
THIÊN CỬA định đúng lúc lai phàm
Hồi lai tạo thập tam Ngươn Thượng
NGỌC XUẤT THẾ văn thơ chí tưởng
Diễn tuồng kham chuyển phướng kỳ khai
Sau cuộc hiện định cơ đàn khải
Đây thế phàm nay mai sẽ rõ
Giảng thiên thơ TA nói mà lo
Đỉnh Vô Vi thiết lộ đàng không
Thiên Ánh Đạo điển thanh khí bổng
Dắt mở khai màn trống vĩ mô
Diệu ngôi giai màn cổ ngàn thu
Vào thiên cửa Đại Đồng túc phú.

KIM nguồn chan chứa tuôn nẽo mới
NGỌC chuẩn dạ tâm suối chảy rồi
MINH không kỳ tới đồng tương ứng
TÙNG bất then cầm thất mở hồi.
 
[Khoán Thủ: Kim Ngọc Minh Tùng]
 
Danh chưa toại niên khai từ khả
Ngắm duyên xưa soi vạch linh hoa
Tuồng đạo lý ở đời bất kể
Căn lực mở lần dò tỏ dạ.
 

 

PHÁP ÂM 2019-13
KIM nguồn chan chứa tuôn nẽo mới
NGỌC chuẩn dạ tâm suối chảy rồi
MINH không kỳ tới đồng tương ứng
TÙNG bất then cầm thất mở hồi.
 
[Khoán Thủ: Kim Ngọc Minh Tùng]
 
Danh chưa toại niên khai từ khả
Ngắm duyên xưa soi vạch linh hoa
Tuồng đạo lý ở đời bất kể
Căn lực mở lần dò tỏ dạ.
 
KIM ý ngàn cân mạch cảm lòng
NGỌC tỏa diệu lành thoát ải chông
DIỆU lòng lần thạnh mai cơ dẫn
HIỀN phát tâm tu xuôi ngược dòng.
 
[Khoán Thủ: Kim Ngọc Diệu Hiền]
 
An mọi lẽ đạo nhồi bước tới
Cảnh trường này một cảnh đạo đời
Duyên đạo pháp tựa Hiền vượt khó
Đoạn sanh hồi ẩn nhiệm tựa ngồi.
 
KIM mồi bối cảnh trăng soi sáng
NGỌC giá tùng lai hiệp một đàng
HỒNG trần ân cúc nguyền hành giả
LINH bảo thân chờ chuyển huyền năng.
 
[Khoán Thủ: Kim Ngọc Hồng Linh]
 
Khai phương luyện đạo nguồn sức sống
Danh Hồng Linh căn chuyển nẽo trong
Trần hồng tánh đến đi đi đến
Ải phì đầu hồng tợ đơn đồng.
 
KIM bản quy xưa giữa ẩn tàng
NGỌC lộ chơn tu ù kéo sang
DIỆU giác chơn hồng duyên kỳ ngộ
THANH diệu bày khai cảnh thất bang.
 
[Khoán Thủ: Kim Ngọc Diệu Thanh]
 
Lối mòn theo gót tâm vượt khó
Một định kỳ thành kết lưỡng đò
Đây soi đột phá qua khỏi khúc
Tụ hội khai lòng nguồn đạo dò.

 

PHÁP ÂM 2019-14

Giao Thừa năm mới chúc an khang
Mai nở lộc vui đẹp gia đàng
Năm mới tròn duyên câu thủ túc
Tấn tài vạn sự vạn bình an
Gia tiên con cháu đều họp mặt
Thắp nến hương lòng phước rải ban
Họ hàng nội ngoại trên dưới thuận
Thạnh thới đầu Xuân rực đạo tràng
Tứ Đại Trọng Ân siêng báo đáp
Giống nòi Hồng Lạc kiến Tiên Bang
Thuận lợi ngoài trong nguồn sức sống
Chan chứa tình thâm nghĩa xóm làng
Lộc biếc mai vàng Xuân hạnh phúc
Phước về đạo hạnh chúc an khang
Từ điển lui thế đàng phàm tục
Hẹn lại kỳ sau tiếp tục đàn.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2310)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4670)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.