DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI - VÍA NGỌC HOÀNG

21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 2688)

ĐÀN GIỜ DẬU

NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2019
Ngày Mùng 9 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
Lễ Vía Ngọc Hoàng

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM 2019_15

Ngọc Thiên Minh chiếu giáng đàn cơ

Thấy trong trần tục giây phút chờ

Ngọc Hoàng chứng chiếu vi cơ đạo

Đàn tràng nghinh lễ chứng con thơ.

 

Tháng Giêng Mùng Chín lễ Vía Cha

Cung Thiên ngũ sắc chiếu muôn nhà

Sáng soi thay cuộc Khai Huỳnh Đạo

Chiếu cơ Thiên điển lời chào qua.

 

Thiên Huyền Đức Ngọc năng phương diệu

Tế hương đăng trà quả dựng niêu

Một lòng ai tưởng Ngọc Hoàng Đế

Chiếu hồng quang điển tội liền tiêu.

 

Đời hổn loạn can qua lời nói

Dân điêu tàn thay đổi lập đời

Trên mặt địa cầu không giải thoát

Khắp về màn diễn khổ đến nơi.

 

Thuyền Đại Đạo phương Tây trở lại

Đức Thánh Ngôi ứng lại Nam Bang

Diên Cung Vân Bách hạ đàng

Thiên khai đồ hạ đức ngàn định lai

Qui tề hội dẹp khai biến chuyển

Cõi vô hình lựa tuyển nhân tài

Huyền cơ cực hiệp thiên khai

Càn khôn vũ trụ nay mai chuyển hình

Chiếu khai Pháp Đạo Minh Huyền Đế

Đức Thiên Ân Ngọc Đế giáo khai

Thế thời hậu vận trùng lai

Vổ điển khai bổ đạo nay Ta Bà

Định giáng điển Ngọc Tòa bốn chữ

Lực vô vi hiện hữu tự nhiên

Nấc thang tiến hóa căn nguyên

Vô vi chiếu sắc xuất liền điển thiên

Hãy chờ xem người hiền ai nhận

Thế cuộc này dấu ấn đường xa

Đồng cam diễn xuất Đạo ra

Liên minh hiệp nhứt trình qua Minh Từ.”

 

Đức Vô Danh tứ trụ diệu vi

Đại Hoàng Cao lộ kỳ Kỷ Hợi

Hạ đàng buổi cuối trị đời

Vô Danh xuống điển định thời bá gia.

Đời và Đạo thiết ra cho rõ

Tẩy cuộc trần định tỏ dựng đời

Tiếp nghe giai đoạn cuối rồi

Cơ Thiên tiếp được kịp thời rút chân

Qui cơ đạo bước lần chánh vị

Kỳ ngươn ba ứng thí dọn dường

Cơ hội tiến hóa đề cương

Đức Minh Đế Thượng tình thương xuống trần

Đại Phong Thần kề gần nguy nạn

Tuyên một lời định luận đoán ra

Hành sự đúng đắn bá gia qui thành

Tự hiểu rõ đức lành căn phận

Tự tu nhơn cứu bản thân mình

Đạo Đời hỗn lộn nhân sinh

Mọi việc bế tắc tự mình biết đi

Kỳ điển quang minh lý hạ san

Trường tiếp chiếu Minh Hoàng cơ lậu

Mượn xác hữu đức lời châu

Âm thầm chọn kẻ thâm bâu bảng kỳ

Đây trận khó cuối kỳ lặng lẽ

Hiển hiện cơ lộ hé kỳ tam

Đàn kêu khải mãi thế phàm

Hoàng Minh xuống thế kỳ tam tiếp nguồn

Nay xuất hiện càn khôn đại cuộc

Chín bệ rồng thao lược trần hà

Thượng lương lời dạy bước qua

Thiên danh linh điển phương xa nhớ lời.

Lực càn khôn thay đổi màn này

Lời thiên thơ lời Thầy Pháp Đạo

Đồng tâm đảnh lễ Ngôi Cao

Ngọc Hoàng chứng chiếu nghẹn ngào dòng châu

Diệu Minh thượng nơi đâu cũng đến

Pháp linh tâm chiếu điển nơi đây

Chứng con thi cử màn này

Đông Tây Nam Bắc kỳ này thiện ý

Học đạo Minh Hoàng chỉ đạt thành

Đạo trí hiền đức hạnh từ bi

Một mai mai một trể kỳ

Kiếm tìm Minh Ngọc hộ trì van xin

Nghiệp căn chúng chơn linh chẳng đặng

Kỳ màn ba chất bản nơi tâm

Cung đình chiếu rọi trần phàm

Nhạc trầm trổi khúc Cha tầm kiếm con

Cõi trần tạm con bòn gieo phước

Bồi bổ trao thao lược tấm thân

Kỳ ba Cha duyệt phế lần

Ai tu đắc đạo phước ban kỳ này

Lịnh Hoàng phán gái trai nam nữ

Thấu tâm linh con dự Long Hoa

Pháp âm truyền xuống trần hà

Kịp giờ giây phút duyệt mà trình qua

Nơi Huyền Khung Cao Cả kiếm tầm

Trên Thiên Tiên diệu thâm giáng hội

Rõ ngày lễ Vía kỳ bồi

Phật Tiên Thần Thánh chỗ ngồi dự khai

Mười phương Phật hội này đông đủ

Các cõi cung hội tụ bổ ban

Lọc lừa tại thế rõ ràng

Thiên Cung Thượng Đế diễn màn đổi thay

Điển Huyền Thiên cung ngai chín bệ

Dốc chí lòng Thượng Đế Cha hiền

Trần miền cung kính Ngọc Thiên

Tòa chương Thượng Đế chỉ truyền trăng Giêng

Ngày Mùng Chín điện tiền hội lễ

Rọi hào quang tại thế sắc hoa

Đúng ngày đúng tháng thượng tòa

Chọn linh căn hạnh Long Hoa bảng đề

Thọ giáo điển Ngọc đề cơ điển

Đức giáng trần linh hiển thiên danh

Lời vàng tiếng Ngọc Minh thanh

Chấm lịnh hãy nhớ tu hành cùng nhau

Đò kỳ chót mau mau giác ngộ

Lỡ trễ đò khổ ớ con ơi

Giáp vòng cuộc thế phong lôi

Điển cơ lời dạy đó rồi ấy con

Cha đổi trao lời son lần chót

Đồng cùng nhau bòn mót lo tu

Quyền khai sắc chỉ truyền lưu

Thiên Huyền lựa chọn con tu phúc lành

Lo kệ chơn đạo lành hiểu lý

Bạch Vân Cung định chỉ bổn căn

Bạch thanh thanh bạch trình Hoàng

Chó lui Hợi đến lời vàng thốt ra

Lời vô vi kỳ ba ngươn hạ

Nhất Thượng Thiên mật hóa từng câu

Tròn ân hộ pháp đạo mầu

Duy nguyên tâm đạo chịu hầu khổ lao

Phận nam nhi thuyết đạo xuất nghi

Kỉnh hiếu lễ cung vi Minh Đế

Lập đàn khai lễ chỉnh tề

Điển Thiên Hoàng chuyển bốn bề sáng soi.”

 

 

“Chúc Xuân niên mới Kỷ Hợi sang

Mai vàng rực rỡ đón Thiên Hoàng

Thiên Hoàng xoay chuyển kỳ đại lễ

Đồng chúc nữ nam Tết an khang.

 

Chúc Xuân vui nhộn Đời Đạo bước

Trăng sáng bình minh thanh thao lược

Vạn sắc chiếu soi cốt cách phàm

Thiên Minh nhập thể khai lập Quốc.

 

Ẩn danh Quốc đạo hội triều nghi

Hư Không Vô Thượng chiếu luật qui

Hồng trần tái bản Kỳ Thiên hội

Chiếu lịnh ngươn tam Lập Trường Thi.

 

Lâm san thiên sắc tàng ẩn dạng

Văng vẳng tiếng thiên đón Xuân sang

Bạch Ngọc Cung Hoàng vô hình hội

Chào đón Xuân sang hoài bảo an.

 

Chúc Xuân khai điển soi chí đạo

Thiên Quốc hiệu từ vô vi tạo

Xây bổn cơ thức chiếu mã khai

Lòng không cảnh trên soi thiện chiếu.

 

bửu quân ân đức sâu duyên

HƯNG thịnh pháp khai bóng đình quyền

QUỐC lập Thiên bủa ẩn tàng chứa

THIÊN mệnh lập khai Đạo Chơn Huyền

KHAI môn lập tự nôi khúc tựa

LẬP đạo triết minh mầm đạo xưa

ĐẠO huyền cơ lệnh khai danh tích

KỲ ba phụng mệnh lệnh Tam Thừa.

 

THÁI phận kỳ nhiệm thọ ấn cơ

KIM quang huyền diệu xứ năng bổ

ANH minh vai phận vun xây đấp

CÔNG dụng chốt đài bộ máy chờ

NĂNG trổ kỳ tài thân chói sáng

ĐƯỜNG bước phước thừa duyên trải thân

HƯỚNG tới lo liệu cơ Chơn Lý

BAN tự tâm an lực chuyển nhanh.

 

DANH phận vai tuồng gánh vác vai

BỔN căn chứa ẩn xác tục hài

THIÊN chi rực sắc trào đổi mới

ĐẠO bước nhiệm ra lộ tướng tài

KỲ ba chung cuộc đầu năm mới

PHẬN đạo kỳ nhiệm nay mai tới

ĐẠO mở nhãn quang đem hiến thân

PHÁP đạo chung vai quyết cứu đời.

 

KIM thân gian cảnh một xác trần

SƠN duy hướng một đạo trọn thân

PHÁP chơn không bóng vô hình trổi

MÃNH tướng hành đạo lịnh Thiên Ân

KỲ bổn cơ mở trau dồi đổi

NHIỆM kỳ hồi đạo mau lẹ tới

ĐẠO trải tâm cơ duyên hiệp hội

HÀNH trang chuẩn bị hướng tới bồi.

KIM chơn đường tỉnh định bổn căn

SƠN cảnh bao quanh tự giải thân

HUỲNH kiến thân hành xoay mỗi lúc

CHÂU trần nặng gánh dặm ngàn cân

BỔN tự cảm tác vun đạo phúc

CĂN mệnh lao đao tự thân thúc

ĐỀ ngoạt dọn đường trải từ bi

CHÓT cuối phước ban neo thoàn lực.

 

PHẬN danh đúng buổi cuộc trần ai

DANH phận đèn soi kiến tầm khai

THIÊN chơn môn thịnh thông điểm tựa

CHƠN tịnh nội khai tính gọn vai

CÚC cung vinh phước Tam Công lượng

KỲ bàn một phút liệu tính phương

DUYÊN khai đạo hạnh chung gánh vác

ĐẠO chánh sâu tâm mau mở đường.

 

DANH nêu bản gốc ấn khâm nay

PHẬN danh ngày mới năng thiên khải

THIÊN mật danh đề theo Chiến Quốc

BAN truyền chánh đạo mầm cơ hay

THIÊN tạo đức hạnh thay toàn diện

TRÍ huệ thông khai lắm cơ duyên

HOÀNG Thiên dọn nước cờ thời vận

KHAI nhãn thông tâm ban đạo huyền.

 

Vô không vô ảnh pháp đạo say

Huấn chiếu huyền cơ pháp giải bày

Lượt thi vào trận nay lý giải

Ngũ say quên lối đờn kêu mãi

Tịch tang tang tịch khải lời vang

Tang tịch tịch tang tiếng khải đàn

Say giấc huệ linh đàn thiên điển

Đạo pháp say xoay chuyển điển thiên

Đức Đại Từ Minh Huyền trổi giọng

Nêu kỷ cương chánh pháp khai thông

Qui luật mới phổ đồng giáng xuống

Nhiệm kỳ ba dẫn tới diễn tuồng

Mở Đại Đạo bộ đường đổi mới

Cảnh vàng thau định luật trị đời

Ngày giờ rõ Đất Trời bức phá

Líu cống xan tu tỉnh vượt qua

Đò cập bến kỳ ba mở cửa

Giữ phận mình bước đạo người xưa

Khai sắc lịnh cung thừa bổn cũ

Lộ tân niên thúc giả đường tu

Sen nở ra Ngọc Nữ khai thời

Tá nhân hạnh điển khai lui tới

Ai muốn nghe pháp thời tuồng cảnh

Buổi chiều tàn kẽo kẹt chiếu mành

Thiên Gương Lịnh trần sanh xứ mạng

Kiếp nam nhi chi mệnh Hoàng Ân

Quốc Đạo khai lãnh phần tỏ rõ

Hiến thân mình hành đạo vi vô

Hành công phúc đặng  chờ cấp bậc

Mầm đạo xoay nhứt dạ tâm chặt

Một mầu da thắt chặt chung tay

Huyền trải mạch nối liền hiệp khái

Đời già trẻ thay cốt cốt thay

Ba muôn sáu ngàn đến kỳ hài

Lập đời điên đảo ma lục sát

Biện đạo hành tu thoát nạn tay

Ma ngày nay lớn lập kế biến

Đêm ngày khuấy rối chẳng đặng yên

Khuyên người tu đạo trần tục sự

Công phu mật tưởng chí vững thiền

Di Đà chiếu lịnh căn đức thiện

Khi nhập môn sám hối tội khiên

Tam hoa loạn động tiêu tại chỗ

Nghiệt trái ra chẳng đặng tục miền.

Gìn tánh đạo Qui Y Sám Hối

Mới nhập môn tỏ rõ đấp bồi

Bồi công quả thưa cùng việc đó

Thượng Linh Tiêu bày sắp chỗ ngồi.

Kỳ Lão đạo chiếu thân Hưng diễn

Mới mở khai tuyệt việc đạo truyền

Kim lư mạch nối đồng nhiên bước

Khuyên người lo tu tỉnh chơn hiền.

Thiên Võ phong hóa Đại Đạo hoằng

Xuất thế trị đời Đại Tối Cao

Muôn loài vạn vật cõi thế gian

Chúng sanh thế tục mỗi tơ hào

Cộng chung đúng quẻ Bát Quái phân

Chia làm tám hướng đúng quẻ hào

Đúng giờ xuất hiện định chia phân

Âm dương khí hiệp sáu quẻ hào.

 

Lão Quân lãnh mạng xuống trần

Tá trần Hưng thiết lập đạo qui

Sáu muôn năm linh căn mê trận

Chẳng chịu về bạc kiếp a tỳ

Thâu duyên đạo trọn nhờ chơn tánh

Bổn hườn nguyên ký ấn vô vi

Thông tâm đạo kịp kỳ đời thánh.

Tạm lui điển ta về tiên cảnh

Tiếng nhạc trần vận chuyển cao thanh

Cầm huyền sứ tâm thanh khai độ

Hẹn kỳ sau bình luận đạo hành.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
1:10 SA(Xem: 742)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 2295)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 1814)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 1832)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 2763)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 2480)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
6:57 CH(Xem: 2978)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
6:08 CH(Xem: 1700)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.