DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5761)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 13 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 4 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_32

 
Trăm đổi thay tuồng đời tạo lấy

Ngày tháng đưa gió cuốn nay mai

Ai tồn tại Ngươn Hạ nạn eo

Chờ THIÊN LỊNH luận bàn tái lại.

 

Bớ nữ nam định tâm đường lối

Đáp chữ HIỀN lời nói sửa mình

Thương xót cho sa cơ liệu tính

Dạ NGỌC sầu tu tỉnh đáp ơn.

 

Một ba quay lại gần già

Bàn đen bàn trắng lựa mà định phân

Ba một tiêu mất thảm dân

Qua sông mấy khúc được gần Phật Tiên.

 

[13 quay lại tức là 31, năm 2031?]

 

Một hai đã đến không yên

Đông Nam bi tuyệt luật thuyền từ quy

Trời xanh vạn vật điều chi

Ngó mà mới thấy huyền vi cơ Trời.

 

Chẳng lo an phận tu thời

Ngày giờ khó chịu trai dời gái thay

Đêm khuya trăng lặn khóc ai

Thuyền ai nấy chạy Trời xoay hóa trò.

 

Người trần tu mãi vẫn hung

Chừng nào sấm nổ biết dung người nào

Coi chừng đếm đủ còn bao

Một hai cá thoát khỏi ao dập bầm.

 

Đổi đời đổi dạ bám lầm

Uổng thay một kiếp thuyền âm cung tỳ

Người khôn mau khá chỉnh y

LONG HOA trở lại long phi đại thời.

 

Phận Đông Tây Nam Bắc bốn phương

Vũ trụ oai danh độ an trường

Phong ba một cuộc rã rời cả

Lâm thế di san thấy xót thương.

 

Chúng sanh thoát khỏi cơn nguy đạo

PHONG THẦN ĐẠI HỘI [TAM] GIÁO XUỐNG NÀO

Chuyển xoay tứ hướng trần nạn khổ

Mắc nạn thế gian tục ba đào.

 

NHẬP THÁNH THỂ DÒ ĐƯỜNG CỨU CHÚNG

Gọi mê đồ chơn dụng bước soi

Phật Tiên phổ dẫn đường chỉ lối

Gieo giống lành cứu đời từ bi.

 

LƯỢNG ĐỨC CẢ CHỐN NGƯỜI CĂN VỊ

Bớt kẻ mê xa mị mộng trần

Khỏi phong bổ biến tai chuyển vận

Khỏi cảnh trần dương loạn chúng sanh.

 

Biết ơn mạt kiếp vây tứ cảnh

Lặn hụp lao xao tránh nơi nào

NGỌC HOÀNG định tất thức tầm đạo

Thức lo tu mòn hao nay tận.

 

Cõi Ta Bà ai đặng thoát luân?

Khó khổn thay năm Thân uổng kiếp!

 

Hồng diên hai chín tỏ khi lu

Oai Thần trống điển vọng liên từ

Tiếng trống Canh một lần hấp thụ

Cảnh khổ thảm từ bốn phía lư.

 

Tuyết trời ảm đạm mây lam khói

Máy thiện ấn định hồi tỏa lối

Huyền linh thâm sâu rõ việc hay

Đến kỳ THIÊN Ý diệu thâm soi.

 

Tinh hoa kết tụ giải sắc khai

Mở rộng xét soi cơ thần hay

Chèo chống cửa linh sự khai lý

Mai một một mai rạng đông đầy.

 

Thiên lập công bằng truy nan cả

Mẹo Đinh tất đàng chốt cột ban

Uy phong tầm thất mời ngon giấc

Làn cơ pháp ấn trải lực ra.

 

Kỳ Tam hành phận trăng tàn lại

Sanh chúng một nền mầm linh khai

Lưới thế bao quanh gió bay tản

Lầm than lắm kẻ vừa thâu xoay.

Sóng động cơ thể nan truy tưởng

Ngắm nhìn thiện sĩ điển sự tuồng

Luận xem cửa Phật toang mở cánh

Đưa về sanh chúng kiến Phật đường.

 

Lãm quách tường trụ hiệp khách hầu

Quay gót ra thơ dạy tục câu

Khi không nào có văn thi pháp

Phân chia cho được rõ mất sầu.

 

Ai chèo chống ngộ về Phật cảnh

Giác lại mê kỳ hội tàn Canh

Đố ai truy hình lộng kim quang

Tam Thanh lập hạn kỳ tân chánh.

 

Mai chiều ngộ rõ sự đời xong

Cờ tiên xe chống tạng cổ bồng

Rõ hay suy nghiệm nâng công giải

Đông Bắc Tây Nam chầu CỰ [TO] LONG.
 

Hồng trần biển lớn sâu thăm thẳm

Trời rộng núi cao vẫn đến thầm

Về đâu thân lạc nan cảnh tới

Giục tâm trỗi bước cảnh bon tầm.

 

TÁI LÂM TRẦN THẾ DIÊU HUYỀN CỔ

Sắp cuộc Đông Tây chiều hướng vô

TỪ BI ĐẠI LỰC XOAY CHIỀU CHẢY

Can qua phận sự khéo chơn dò.

 

KINH THƯ HUYỀN THẦM HỒI VÔ ẢNH

Khai âm hồ thức mở thông lành

Tâm phúc thản nhiên chờ khai mở

SẮC SÂU SÂU SẮC Ý HUYỀN HÀNH.

 

HOA LIÊN RỘ NỞ ĐỊNH HUYỀN CƯ

Một hội lập công từ nay khó

Trái đất xoay vòng bao điều ắt

Ba năm lập lại biết mà dò.

 

Ngọn cờ phơ phất trở lớp màn

Thảm thương nhân thế phải lo toan

Chờ cho hội đủ Long Lầu Các

Năm màu trở lại mình mới an.

 

Năm châu còn [không] hỡi đắn đo chi

Phật Trời dĩ định đo âu khí

Ham chi nói tiếng nên không tưởng

Ngày mai không biết kịp thoát ly.

 

Đời mạt hạ phân ly hai nẻo

Ngày lâm nguy bá tánh nạn tai

Sang Thu có đủ Thánh Thần chiếu

Thây phơi kẹt đá cố gắng nêu.

 

Thây phơi ngọn cỏ thổi SÓNG THẦN

Chuồn bay khói tỏa khắp bớ dân

Ngửa nghiêng nghiêng ngửa hai hàng lụy

Thân phàm phải chịu rẽ tằng lần.

 

Trời nỡ để một ngày hiu quạnh

Lưới trời bủa khắp tiêu hiu cảnh

Diều rụng muỗi bầy kêu rền gớm

THÂN XÁC TƠI BỜI NƯỚC DẬY THÀNH.

 

Vần xoay luân chuyển cuộc đời khó

Lụa tím chuộng ưa nay bỏ dở

Già lạc tăm tối mờ hoang đảo

Mây đen phủ áng chịu trăm lo.

 

HUYỀN sinh hảo đài sen vạn thọ

Cảnh quang đài đến đó bắt cầu

Nguyệt MINH cảnh lạc minh châu

Ngoài ao hồ mấy chậu câu lơn đền.

 

Có ai thương NGỌC CHƠN MINH ủ [ê]

Tỏ trần duyên ai đủ không duyên

Thấy không không thấy vi HUYỀN

Ráng mà nhìn kỷ hội phiền THIÊN cơ.

 

Cuộc cờ thay đổi giờ dạ héo

Thoi đưa ngày lụn khéo thẩm suy

Hồng trần thay đổi ly kỳ

TIẾNG XE TIẾNG NGỰA IM RÌ biết bao.

 

TUYẾT MÙ KHƠI nơi nào đất địa

Đâu chân trời hình khía chân trời

Xét xem cho kẻ hình người

Đọa đày chi bấy lại rồi VÀO HANG.

 

Soi TRỜI nhìn bước càng lụy ứa

Bước chinh vinh nào dựa cùng ai

BỆNH DỊCH lui tới đông vầy

Rên la thảm thiết đều hay xa gần.

 

Bịnh tình thế rõ ràng phải bịnh

Trống nhịp thời theo lịnh phúc trình

Rằng NGƯỜI [NGÀI] khép sổ thình lình

Ngùi ngùi khó thở tình hình trọng quan.

 

Sang ba vọng cửa toang nhìn khá

Trao sổ trình lượng cả Phật Trời

Xót đời còn lắm đua bơi

Luân vơi lịch kiếp đổi dời bao thu.

 

Soi cho thấy đường tu chơn lý

Nhìn môn đồ thạnh trị phước lành

Cơ huyền diệu lý dĩ thành

Diệu lý khó kiếm dân sanh tỏ lòng.

 

Gắng ghi trạm dạ Long Đình được

Tu hành nào kẻ trước người sau

Ta đừng phân nhơn vận cầu

HIỆP HÒA CHỜ ĐỢI CHUNG BẦU HUYỀN THÔNG.

 

LÃO cũng tỏ hương nồng bể khổ

Cái gương nhân thuyền vở mộng vang

Mười ba cửa khó lo toan

Dùng gươm thần trí Lạc Bang vui lòng.

 

Tiếng Gà giục vì đồng loại cảnh

Chưa nguôi say lợi danh trần phỉ

Buông cương Ngựa chạy hiểm nguy

Năm châu nạn kiếp nan vi tẩu đào.

 

Lôi âm giục tiếng gào thê thảm

Hè Thu Đông tuôn thảm máu tuôn

Chờ khi có BỊNH DỊCH luồng

Trần Trâu hết rống khai tuồng Ngũ Quan.

 

Còn ba giấc Ngũ sang xuất thế

Khỉ ngồi cây chễm chệ thở than

Thủy nguyên bạch tượng rõ ràng

Xuân tàn lửa dậy liệu toan bây giờ.

 

Càn khôn luân chuyển vô kỳ kết

XÁC CÒN HỒN MẤT hết tri âm

TRỤ VÀO TỔ KHIẾU TỈNH TÂM

Thuyền phong nguyệt một mấy năm cái đời.

 

LÃO nay phân làm tôi với kẻ

Chùa ở đâu bần kẻ với nhau

Đừng tranh lời nói lòng đau

Ráng lo tu niệm hai câu trì mài.

 

Chờ thời đợi vẫn có đâu xa

Chừng nào trăng tỏ khắp mọi nhà

Lậu cơ TRỜI thuận ban THIÊN Ý

Còn lo một nạn TRỜI xoay thế đà.

 

TRỜI xoay Âu Á chẳng yên dân

Qua sông bỉ ngạn vẹn chữ bần

Nẻo đàng chân lý tay gìn giữ

Biết chỗ vạy tà mau lánh lần.

 

Nhựt lặn Tây Đài vì cơ cẩn

Tam niên dị tác nhựt nguyệt dân

Thời tới chọn trạc dư mấy cách

Trông mà độc địa khóc tiếng sân.

 

Giải thoát lưới trần Thiên Đường sáng

Tan tành bởi đâu đêm sầu quạnh

Nội ngoại xáo xao beo cọp dữ

Ca thinh dạ khắp bổn PHỤ HOÀNG.

 

Hát tiếng rơi lụy TRỜI RƠI LỤY

Bởi thế nhơn luân nẻo chẳng đi

Có chi mà gọi mong gì gặp

HUYỀN TUẾ hồn thu xoay nguyệt kỳ.

 

VÔ VI cứu thế MỞ ĐẠO thầm

Dương trần tồi tệ chẳng ghi tâm

Thánh Tiên phiền lụy năm Canh đối

Lửa cháy tưng bừng chịu cảnh kham.

 

Thở than thảm thiết chồng xa vợ

BIỂN HỒ ĐỔ XUỐNG cuộc thế lo

THÂY TRÔI ÀO ẠT KHÔNG NGỪNG DỨT

Bấy lâu chẳng biết niệm Phật mô.

 

LỘ BÓNG TỪ BI cảnh vô hình

Xuống pháp tự tin rõ THIÊN MINH

Ngày mai hướng tới nan truy mạch

Khải tấu huyền linh tỏa ánh bình.

 

Màu trời xoay sắc trải gom thâu

Bụi trần là cảnh thảm với sầu

Thời Tí đến rồi dân say mãi

Sâu rộng phân chia cảnh còn đâu.

 

Âm thuyết cơn thị xoay quanh xác

Toán trời sửa soạn chiều mơi tắt

Khai sửa mạch quân đạo niên hạn

Sức sống trần gian mòn hao thắc [thỏm].

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1201)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3809)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5435)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.