DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM CANH TÍ

10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5169)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 17 Tháng 02 Năm Canh Tí
Ngày 10 tháng 3 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 

LIỄU HẠNH TIÊN TỬ, NGŨ NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG,
NHẮN GỞI NGÔ TUẤN KIỆT CHỦ NHÂN THIÊN LONG SƠN

 

Giả chiết năng tri quới chu không

Lữ lữ đồ nhiên hiện xuất hồng

Kiền cầu phúc hỷ giai tự giáng

LIỄU LIỄU biến thâu vận kỳ công

 

Vô vô kiến bạch KIM MẪU thế

Nhập thệ xác trần lành thị phi

Luận kỳ luận giải lãm phong lý

Phục lịnh ẩn hình cốt lai về

 

KIM NHỨT KIM HOÀNG PHẬN lập đón

Tự bất lịnh phê chính CAO PHONG

Lâm san kỳ luật duyên cơ cảnh

Rũ sạch phụng cầu lượng kết thông

 

HOÀNG HOA KIM NHỨT từ chiếu luận

Tự đề tự xuất khải khải tuân

TÂY THIÊN KIM THỐNG giai tài trí

NHỨT NHỨT PHẨM cao chiêu cờ bàn

 

KIM vinh đài trụ sen trong báu

NHỨT NHỨT HUYỀN KHAI liên chủ thâu

KIM khai oai sắc vô trình tiếng

Phẩm tích CUNG DIÊU rực sắc màu

 

Sang kỳ đáo hạ Tây Nam lộ

Khứ hướng vân thiên hữu đề vô

CAO hạ giáng chỉ Tây Nam Việt

Hút điển dạ thu ngôn tuyệt hồ

 

LIỄU LIỄU vai tuồng pháp đồng lộ

Túc thụ tri ân mở lực vô

HẠNH LIỄU vân du ngõ lùa thế

Cơ màn kỳ phục cảnh chiêu đề

 

PHỤNG CHỈ KIM HOÀNG thể di tái

Xem rõ bổn vi chiêu phẩm khai

Một thâu rần rộ nay tận tuyệt

Tiếc tiếc phù nhơn bả yểu duyệt

 

Bất sự bất tề thiết cơ động

LIỄU chiếu kết tương thiên HẠNH phong

Hỗ lạc tại cốt phong thiên chuyển

KIM NHỨT KIM NƯƠNG HOÀNG TỪ THIÊN

 

Tây Nam đồng hóa miên miên phổ

Thới phủ quan khư võ đồng vô

Nhiên nhiên phục tất ngộ kỳ hiệu

Bất chỉ nhơn minh bảo xuất liêu

 

LIỄU HẠNH, HẠNH LIỄU phiêu xuyên lộ

Liên thân tái diễn khứ lãng đồ

Phiên phiên chi vận CƠ THIÊN LỊNH

Phùng mạo LIỄU lưu hóa nguyệt minh

 

Thủ vai ứng hoạt ninh khương THÁI

KIM KIM NHỨT đạo nhiệm sự tài

Thấu lạc trận động xây Long Đạo

Bất hạ khâu Càn yếu yếu đào

 

Thật diệu quảng khái chào di ngộ

 

Thế tái dựng kỳ tạo tế bổ

Khả thử hiệp vui vô triều phấn

KIM NHỨT KIM chỉ kỳ phục dạng

Túc khẩn biến năng vạn kỷ phong

 

KIM HẬU CỬU DIÊU bất biến năng

NHỨT hiện cửu châu ĐẠI KIM HOÀNG

KIM giai diêu lộ du phước hảo

Hậu lẫm hiệu từ chủ cung bang

 

NGÔ châu tự sắc khoan thiết khán

TUẤN khả mong cầu thử chỗ quan

KIỆT bất thủ động quyết công đỉnh

Lãm tưởng cầu Thiên bất đáo sang

 

Định định tùng thực giai cạn thính

Khuyên vọng ao về mạc chí linh

Vô lặng tự cán minh vô lộ

Ảnh ảnh không không luận trụ minh

 

DUNG NHI LIỄU hạ ngôn khuyến đáo

KIM HOÀNG NHỨT PHẨM hiện tác vào

Vô lưu hườn cốt lai thị chuyển

Cung nhập trở lai vi kiểng chào.


 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 822)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SẢY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ. LUẬT SÀNG SẢY MÀ MƠ CÒN MỘNG. ĐỪNG TRỄ BÊ GIÓ LỘNG THỔI NGANG . ĐẠI PHONG THẦN SẮC TỨ BAN. CON NÀO CÃI LỊNH BẤT PHÂN PHỤ HOÀNG.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 677)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 659)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1070)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1314)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 2910)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2446)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3401)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2453)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3715)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2490)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 2682)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2971)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2878)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2439)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2675)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2405)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2582)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2757)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2340)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2619)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2466)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2311)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2291)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2506)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 2821)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 2648)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 2849)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3407)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3337)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3148)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3285)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3109)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3267)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 4506)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4282)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 3998)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4104)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4554)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 4692)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4279)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4158)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4518)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 4689)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4100)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4025)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4484)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4194)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4134)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4241)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4466)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4274)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4581)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4394)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4610)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 5193)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 5703)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5252)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 6317)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 6559)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 6435)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 7187)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_38.