DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM CANH TÍ

10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2310)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 17 Tháng 02 Năm Canh Tí
Ngày 10 tháng 3 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

 
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT)
NHẮN GỞI NGÔ TUẤN KIỆT CHỦ NHÂN THIÊN LONG SƠN
Giả chiết năng tri quới chu không
Lữ lữ đồ nhiên hiện xuất hồng
Kiền cầu phúc hỷ giai tự giáng
LIỄU LIỄU biến thâu vận kỳ công
Vô vô kiến bạch KIM MẪU thế
Nhập thệ xác trần LÀNH thị phi
[Ngọc Lành, một thiên danh khác của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền được Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho trước kia.]
Luận kỳ luận giải lãm phong lý
Phục lịnh ẩn hình cốt lai về
KIM NHỨT KIM HOÀNG PHẬN lập đón
Tự bất lịnh phê chính CAO PHONG
Lâm san kỳ luật duyên cơ cảnh
Rũ sạch phụng cầu lượng kết thông
HOÀNG HOA KIM NHỨT từ chiếu luận
Tự đề tự xuất khải khải tuân
TÂY THIÊN KIM THỐNG giai tài trí
NHỨT NHỨT PHẨM cao chiêu cờ bàn
KIM vinh đài trụ sen trong báu
NHỨT NHỨT HUYỀN khai liên chủ thâu
KIM khai oai sắc vô trình tiếng
Phẩm tích CUNG DIÊU rực sắc màu
Sang kỳ đáo hạ Tây Nam lộ
Khứ hướng vân thiên hữu đề vô
CAO hạ giáng chỉ Tây Nam Việt
Hút điển dạ thu ngôn tuyệt hồ
LIỄU LIỄU vai tuồng pháp đồng lộ
Túc thụ tri ân mở lực vô
HẠNH LIỄU vân du ngõ lùa thế
Cơ màn kỳ phục cảnh chiêu đề
PHỤNG CHỈ KIM HOÀNG thể di tái
Xem rõ bổn vi chiêu phẩm khai
Một thâu rần rộ nay tận tuyệt
Tiếc tiếc phù nhơn bả yểu duyệt
Bất sự bất tề thiết cơ động
LIỄU chiếu kết tương thiên HẠNH phong
Hỗ lạc tại cốt phong thiên chuyển
KIM NHỨT KIM NƯƠNG HOÀNG TỪ THIÊN
Tây Nam đồng hóa miên miên phổ
Thới phủ quan khư võ đồng vô
Nhiên nhiên phục tất ngộ kỳ hiệu
Bất chỉ nhơn minh bảo xuất liêu
LIỄU HẠNH, HẠNH LIỄU phiêu xuyên lộ
Liên thân tái diễn khứ lãng đồ
Phiên phiên chi vận CƠ THIÊN LỊNH
Phùng mạo LIỄU lưu hóa nguyệt minh
Thủ vai ứng hoạt ninh khương thái
KIM KIM NHỨT đạo nhiệm sự tài
Thấu lạc trận động xây Long Đạo
Bất hạ thâu Càn DIÊU DIÊU đào
Thật diệu quảng khái chào di ngộ
Thế tái dựng kỳ tạo tế bổ
Khả thử hiệp vui vô triều phấn
KIM NHỨT KIM chỉ kỳ phục dạng
Túc khẩn biến năng vạn kỷ phong
KIM HẬU CỬU DIÊU bất biến năng
NHỨT hiện cửu châu ĐẠI KIM HOÀNG
KIM giai diêu lộ du phước hảo
Hậu lẫm hiệu từ chủ cung bang
NGÔ châu tự sắc khoan thiết khán
TUẤN khả mong cầu thử chỗ quan
KIỆT bất thủ động quyết công đỉnh
Lãm tưởng cầu Thiên bất đáo sang
Định định tùng thực giai cạn thính
Khuyên vọng ao về mạc chí linh
Vô lặng tự cán minh vô lộ
Ảnh ảnh không không luận trụ minh
DUNG NHI LIỄU hạ ngôn khuyến đáo
KIM HOÀNG NHỨT PHẨM hiện tác vào
Vô lưu hườn cốt lai thị chuyển
Cung nhập trở lai vi kiểng chào.
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 408)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1435)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1630)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:08 CH(Xem: 1979)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2203)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2500)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3577)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4300)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4670)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.