DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI - HỘI YÊN DIÊU TRÌ

18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 7605)

ĐÀN GIỜ DẬU

Ngày 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi
13/9/2019
LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ

Đàn Tràng Nam Thành
 Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


 
KINH DÂNG ĐẠI LỄ CHA,
KINH TÂM HUYỀN, 
VÀ ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH
 


Bấm Vào Thanh Để Nghe PHÁP ÂM 2019_53

KINH DÂNG ĐĂNG

Khai ngọn đuốc đăng soi kim bổn
Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG
Đông Tây Nam Bắc quy kỳ ý
Trống thùng tạm dứt hai nẻo không.
 
VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ
THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y
Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất
SƠN CẢNH HOÀNG CUNG CHIẾU THẾ VI.
 
KINH DÂNG HƯƠNG
 
Hương bay tỏa khí chiết phong thiên
Thương thương tín hiển hiền tốc liểng
HOÀNG HUYỀN KHÔNG ĐẠI KẾT ĐẠI LÀNH 
ĐÀN NGỌC LIỄM PHONG LIÊN BỬU ĐIỆN
 
Giọng thống cầu MINH HOÀNG GIÁNG LÂM
Đàn phùng ký trụ hương TRĂNG RẰM
TÂM KÝ KHẨU TRUNG chiếu thời niệm
NGŨ BẢO THIÊN QUAN KIẾN HOÀNG LÂM.

KINH DÂNG TRẦM

Trầm hương ngát minh đăng ngũ trụ
HUYỀN ĐÀN phùng TÂM KÝ LÂM LƯU
Đinh Canh Tân Giáp THIÊN vi ĐẨU
CỬU KHIẾU TAM QUAN hạ linh như

Niên chính hữu dụng thân hoài lậu
Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU
CUNG HOÀNG VƯƠNG ĐẾ LƯU HẠ THẾ
HUỲNH KIM BỬU TỨ TÙNG XUẤT THÂU.
 
 KINH DÂNG TỬU
 
Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ
CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu
Tân sanh cung tận vội tất rót
CUNG THỈNH HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ
 
Can qua lai khán hườn mục kỉnh
Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh
Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã
Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.
 
 
KINH DÂNG HOA
 
Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ
ĐẠI HỒI TRIỀU TÔN CỔ PHÂN HƯ 
Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước
XIN HOÀNG THIÊN HOAN LẠC DUNG TỪ
 
Đường đạo đức trì kinh trường cửu
Thượng phụng cao hạ bảo phân dư
ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG VÔ TRẦN KHÍ 
THẤU ĐÁO NHỰ THIÊN GỐC CHÁNH NHƯ.
 
KINH DÂNG QUẢ
 
Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh
NGỌC THIÊN HOÀNG GIÁNG HẠ ĐÀN LINH 
Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp
THÀNH KỈNH THIÊN ÂN GIÁNG CHỨNG MINH. 
 
ÂN SINH TẠO HÓA THÀNH TÂM VỌNG
HUYỀN DIỆU CAO MINH CẢ CÀN KHÔN
Vi tử chơn tạo lành chơn chánh
Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.
 
KINH DÂNG TRÀ
 
Thập ngũ trăng cúc vị trà hương
Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG
BẠCH NGỌC CUNG TỨ BỘ THIÊN THIÊN 
QUẺ HÀO ĐÃ ĐỊNH LẬP PHÂN TƯỜNG
 
Cơ mầu biến hóa y chế tạo
Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào
Tam cửu nhị bát Thiên Can, Địa
THÁNH ĐẾ MINH QUÂN TRÚC CƠ HÀO.

[THẬP NGŨ TRĂNG = Nếu cúng vào ngày Rằm mỗi tháng thì là THẬP NGŨ TRĂNG. Còn nếu cúng vào ngày khác, thí dụ như ngày Vía Ngọc Hoàng hoặc ngày mùng Một thì đổi 3 chữ THẬP NGŨ TRĂNG thành THÀNH KÍNH DÂNG.]
 
KINH DÂNG NGUYỆN
  
NGỌC KHÁN LAI CHÂU BỬU BỐN PHƯƠNG 
CHÂU BỬU NGỌC ĐẾ VƯƠNG THẠNH TRỊ 
Trăm ban vạn sự bất ly
Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng

THIÊN VI ĐẠI MỘT LUỒNG QUANG ĐIỂN 
Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian
Khiển rồng làm gió tục tàn
Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng

Ngao Ngư phiên quân dân câu cá
Khôi trần sanh trú dạ thân phiên
Trời tan đất rã lấy liền
Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi

MỘT CỘI SANH BA KỲ BÁO ĐỘNG 
THÁNH PHÀM TÀNG CHUÔNG DỌNG TÀN CANH
TRĂM NGÀN KHỐN KHÓ TÂM SANH 
HỒI LẠI GIÁC TÁNH THIỆN LÀNH ĐỨC TU

ĐỀN CỰC LẠC BÁU NHƯ BỬU ĐIỆN
KỈNH THÁNH HOÀNG KHAI CHUYỂN BÌNH AN 
KỊP KỲ PHỔ ĐỘ LỘ MÀN 
ĐỦ HUYỀN DIỆU CỨU MUÔN NGÀN SỚM MAI.
 
CHÁNH KINH

KINH TÂM HUYỀN
 
TRUYỀN PHỔ THÔNG KINH NÀY ĐẦY ĐỦ
NHỨT QUYỂN NĂNG THIÊN TÚ PHI KINH
DÂN SỰ NƯỚC NÀO ĐỒNG TÌNH
CÁC ĐẠO CHUNG KHẮP THỌ KINH TÂM HUYỀN.
 
THIÊN THỐNG BAO CÀN KHÔN  
TAM THIÊN THẾ TÔN NGHIÊM  
BIẾN HÓA HIỂM THẾ GIỚI
ĐẠI HÓA LỢI TRÙNG TƯƠNG 
 
CUNG CHÀO THƯỢNG CÕI NGỰ 
ĐỘ NAM NỮ [BÀI] KỆ LO
CHO CON THƠ HIỂU LÝ
TRƯỜNG QUỐC Y MỤC THỊ
 
HUYỀN LINH KỲ HỘI YẾN
TỨ BỬU LIÊN LONG CHÂU
NGUYỆN VÁI CẦU VỌNG TƯỞNG
LẠY NGỌC THƯỢNG THỨ THA
 
HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ
GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY
HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO
ÂN NGUYỆN BÁO HUYỀN THIÊN
 
CƠ CHA CHUYỂN PHÂN TỎ 
NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO
MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU.
 
KHAI KHẨU CHUNG: CHƠN KINH NHẤT BÁ 
THỌ HOÀNG ÂN ĐÀN BẢ HIỂN LINH
ĐẠI TỪ NHƠN VĨNH HOÀNG MINH
ĐẠI LA THỂ VẠN KHỬ KINH KHUYẾT TRUYỀN.

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
 
Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị 
Quy tôn khai ấn vị chẳng sai 
Lập phân kinh thánh tự khai
Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

LONG HOA HỘI KỲ BA CHA CHUYỂN 
NGỌC KINH TÂM MINH hiện càn khôn
Bậc pháp mầu LỊNH CHÍ TÔN
ĐẠO ĐIỀU ĐÚNG BUỔI cờ hồng Long Thiên
 
ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA ngự
CỬU TRÙNG THIÊN MINH LỮ CHA THIÊN
Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN
ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe PHÁP ÂM 2019_54
 
Thượng thượng đáo hạ tề tùng tự  
Vốn khuyến truyền khác xứ hữu đô 
Vĩnh tọa tân khai thứ hò 
NHỰT TÒA LAI ĐỊA kỳ vô chư phàm  

Sự thuyết kinh NỮ NAM TINH KHIẾT 
MẬT TRÌ KINH nhứt việc nơi tâm
Xin THẦY linh điển giáng phàm
Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này 

LONG MÔN CHÍ ĐĂNG KHAI thanh bữa
Cung hương đăng MINH CHÚA PHÁP ÂN
KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ GIÁNG TRẦN
Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH
 
Quy BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ
CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng
Phải đem chơn tánh tu hành
Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau.
 
Đảnh lễ Cung Tây NGỌC HOÀNG
Đồng bao CHA phán Âm [vô hình] Dương [hữu hình]
Chính [chánh] bệ [rồng của] THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG
THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG

Sở đổi thay trần bố ban
Tầm chỗ nhờ thân CHA RỌI
Kẻo trễ trao dồi đức tu
Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa, CHA PHÁN
BA MÀU KHĂN ẤN HÉ LẦU 
Gom chung một cấu [câu] chỉ truyền
Chữ HÒA, THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẽ ra
THIÊN PHỔ hiện hóa BÔN [chạy trốn, cội rễ] VƯƠNG 
Trời nghiêng ÂN HƯỚNG SEN ĐÀI 
MỘT GIỐNG SÓT LẠI HÓA RA.
 
Hằng năm ĐẠI LỄ THIÊN DANH
Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN
Tháng Giêng tháng Chín trần miền
Chúng con về đến ĐIỀN TUYỀN HUYỀN LINH

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban linh 
Điển huyền tầm chỗ kiến minh mộc bài 
Lời vàng tiếng ngọc của THẦY
BÁU VẬT THẦY TẶNG một mai để cùng

Huyền linh THƯỢNG ĐẾ lầu cung
LONG HOA dứt hội ban chung an lành
Tùy duyên trần thế nhơn sanh
LONG HOA HỘI CẬN đạt thành chữ tu
 
Đắp bồi  công quả công phu 
Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy 
Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI
Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban.
 
HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ
Lạy cung son con dự KỲ BA  
LONG HOA ĐẠI HỘI CUNG TÒA
Cúi đầu con lạy trình qua màn này
 
Khắp Đông Tây đủ đầy dân đạo 
CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH
KIM THUYỀN THƯỢNG ĐẾ CUNG ĐÌNH
Mai sau đắc đạo chơn linh con về 
 
HUYỀN VI THẦY dựa kề cung ngai
CHA ĐỘ TẬN ĐẠT bày khai hội này
CƠ DUYÊN CHA ĐỊNH trau dồi
Cứu con mau bước TRỞ HỒI TU TIÊN

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN PHỔ ĐỘ
Chí dốc ơn THẦY TỔ ÂN THÂM
Nam nữ một đường thiện tâm
Quyết lòng báo bổ NGỌC lâm trở về.

MẤU CHỐT THIÊN AN BÀY phá phổ
Tây [phương] lướt sang RỰC MÙI HOA NỞ 
Rạng bình minh ĐỊNH HƯỚNG CÀN KHÔN
Thiên cao chứa vợi vợi VI VÔ.
 
PHÁP BỬU ĐÀN khổ khuôn chờ động
Tinh khuya đầu chải bủa không không
Liên gánh tình đạo giúp dựng nền
Chữ LỄ NGHI phận gánh pháp đồng.
 
THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời chiến
PHẬT ĐẠO RA khả quí tuổi tên
NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo
Bốn chữ huyền KHAI TẠNG KINH HUYỀN.
 
Một chữ THÀNH khẩn nguyện vái cầu
NGỌC HOÀNG phổ độ khắp năm châu 
TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ hội này 
CHA HIỀN ngự LẠC kiếm đạo mầu.
 
Muốn vẹn tu hành
Chữ THÀNH chí dốc
Vận tốc hồi nguyên
Kim niên rán gìn

Ngục hình phải chịu
Hãy liệu vì thời
Cơ trời CHA hé
Vì trẻ không yên
 
CHA khuyên hãy nghĩ
Thương vì trẻ thơ
Khai mở hồng tú.
 
Khai chuyển hoá quần sanh dĩ giáo 
Tốc bất cao CHƠN ĐẠO QUANG MINH   
CHÍ HUYỀN QUẦN THÁNH BẠCH KINH
Đâu đông bả hạ túc minh năng từ.
 
VI TÔN ĐẾ thuyết từ thâm phổ 
Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi
ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP LÂM KỲ
Ô long xích phụng cơ vi KHÔNG ĐÀN
 
Lực càn khôn CHA phán bước qua
Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển
Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền
LINH CĂN THÁNH ĐỨC giáng miền hầu lai 

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi
KỆ CHƠN KINH lời dạy mai sau
CHA ban CHA đặt đứng đầu
TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông
  
Đầu cúi lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ
HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG
ĐẾ THIÊN TÂY [TRỜI TÂY] NGỌC QUY CUNG
Thiên kinh trọn quyển đồng cùng phải trau

Mười phương PHẬT tâm cao tỏ rõ 
Thật tâm ĐÀ chưa rõ đường đi
A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI
CHA MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân 
 
SAU BA KHẮC nguy trần tai nạn
LỊNH THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần
VÌ LÀ LẦN CHÓT lo thân
LỜI CHA GHI NHỚ! khai ban nhi tài

CUỐI TÂM KINH: Màn này thi cử 
ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi 
Gái trai nam nữ [lỡ] lầm rồi 
Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con.
 

Phẩm kinh con mới đọc rồi
Con thơ đảnh lễ trau dồi KINH TÂM 
Huyền cơ CHA chuyển nữ nam 
Lạy HUYỀN [THIÊN] CAO CẢ trần đàm một mai 
 
HUYỀN LINH THẦY dạy kỳ này 
Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ hội này thứ tha 
Lo tròn đạo pháp Thượng Tòa 
Ngày ngày tinh tấn hiệp hòa nghĩa tu.
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe PHÁP ÂM 2019_55
 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
 
Cõi huyền linh vô hình sâu thấy 
Mở oai thinh SEN ĐÁO HỒI LAI
KHAI ĐÀNG TÂN [mới]PHẬT LONG HOA
Kỷ [Hợi 2019] thời chỉ điểm chặng đường dài.
 
Vô không vô kỷ [mình] nan hồi cảnh
Thông đoạn cơ mầu mục nên danh
Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG CHE PHỦ
Thạnh thới NỤ CƯỜI TRỔ SEN NHÀNH.
 
Năng xuất GIANG [HÀ] xuất chi kín ngõ
Ý LỊNH THIÊN TÀI TẠO GIÁC ĐO
Diêu dung vạch xẻ khui hàm ý
Đông Thu bao bận PHƯƠNG XA DÒ.
 
Thương bách [tính] cảm cơ căn tùng ý
Vạch kẽ hồi HOA CỔ NIÊM [CẦM] KỲ [CỜ]
Điển nhân khí KỲ BA HẠN ĐÁO
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.
 
SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO
Nước sen trong định thấu trăng sao
CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc
Cuộc hồng trần CAM DIỄN PHẬN NÀO.
 
KHAI PHÁP văn thế gian khó luận
Vạn vật mòn tơi tả tục trần
Hồi chiến trận tác phần sước [vượt] khổ
Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

Kiếp thế gian giông gió cuồng sanh
LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh
Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ
Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy
 
TÒA THƯỢNG PHẨM TAM KỲ TƯ CHẤN
Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần
Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ
Gà gáy Canh chung hóa hòa vô
 
DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ
GIỚI TAM THIÊN bạch sắc chuẩn đề 
PHẬT CHUYỂN THẾ mọi bề sẽ hiển
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN [GHTT, CALI]
 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
Hiện PHẬT tâm sâu nơi ngộ đắc 
PHẬT nơi lòng vun hạt phút giây
Biết tìm ra chơn lý về THẦY
 
KHAI GIÁO ĐẠO đủ đầy diệu lý 
VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO
Chữ TÂM KINH CHƠN PHÁP ra vào

[VÔ TỪ NĂNG = Từ Thị Vô Năng Thắng = Di Lạc. VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ = Đức Di Lạc chuẩn bị khai đạo.]

THẦY XÂY CHUYỂN LẬP CAO HUYỀN NHỨT
THẾ KINH LUÂN NHỰT THIÊN ĐÚNG LÚC
PHÁP ĐẠO CƠ NĂNG ĐÚC NHƯ LAI
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY
 
Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ
CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO [TRÀO TAM] XUẤT LỘ
Gà sang Canh sao nở gáy vang
SEN thúc hối Thiên La bố sẵn.
 
THIÊN ĐẠO MINH TỪ ÂN ban thưởng 
Bổ mọi bề MẮT NGỌC MUÔN PHƯƠNG
Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn
Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.
 
MINH MINH [THƯỢNG ĐẾ] truyền thử nhơn đang LÃO
Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào
Càn Khôn bất loạn tương quan đậm
Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.
 
Hư không bửu điện đại tâm phóng 
Vạn truyền tố hội phẩm HOA CÔNG 
Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu 
BÁT ĐẠI KIM CANG tỏa uy phong.
 
PHẬT THÁNH [PHƯƠNG] TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ
ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI
CAO định luật tàng khôi phục lối
Công lý đầu mục lục hạn kỳ.

[PHẬT THÁNH TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ = Thánh Phật ở phương Tây, Đại Sĩ Áo Trắng = ám chỉ  GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG tại Nam California, Hoa Kỳ. ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba,
ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG.]
 
THIÊN THỦ NHÃN khai hồi sắc chỉ
Thảo tâm kinh THIÊN Ý triển khai
YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày
ĐẠI PHÁP BI ẨN vòng tay NGỌC TÒA

PHẬT khen ngợi LONG HOA kỳ hộ
Chấm tỏa đà công cố công năng
Cơ cùng chiếu mạng duyên phần
Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh

Cơ LẠC QUỐC song hành tự tại
Dụng mới, hay, lý giải khó khăn
Tây Đông trận cảnh xuất năng
Âm thanh tầm điển đạo phần khai kinh

Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn
HUYỀN giáp xa căn bổn vi TIÊN
Công đồng khó thấy ngự miền
PHẬT TRỜI dương thế hạ thuyền LẠC LONG
 
NGỌC xưa ẩn vô Đông [VN] phần tạm
Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên
Rành đàng kinh kệ hồi THIÊN
MẬT KỲ trống thúc nhiệm HUYỀN ky [cơ] xoay

Tân phàm chúng chung tay chèo lái
Neo vững thuyền lộn lại trần ai
Đưa về bến cũ thôn cày
Một tay tá bất chờ ngày đèo qua
 
Nương theo bóng ma ha độ mãi
Nào dám sơ buông khải đàn cơ
ĐẠO năng ngoại cảnh nhiệm CHỜ
Túc phong túc sắc cuộc cờ tương quan

PHÂN NGÔI, kế PHONG ĐÀN NGÔI ĐỊA
TÁC KHAI CƠ khai lập phía thúc sang
Hữu vô hữu diệu mật [cẩm] nang
Càn khôn vận chuyển BẠCH VÂN chín mười.
 
Nhứt CỬU nhị KIM, HẮC [HUYỀN THIÊN THƯỢNG] ĐẾ cười
HUỲNH KỲ công phủ trải khắp nơi
Trùng lai THÁNH ĐẾ thế hệ chúng
Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.
 
Ngũ Hành vận mạch xoay chuyển đổi
Năng ý Phật Đường rọi nơi nơi
QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự
Lượt đến lượt đi lắm độ đời.
 
Hành giả ươm giống xây thời hướng
Đa hạnh huấn từ chúng đa phương
Tây Lầu [GHTT Cali] phong tỏ cẩm nang mở
Nhiệm kỳ LONG HOA TRẬN dài đường.
 
THIÊN ĐÌNH mở hội tân cổ điển
Mở thần giúp sức ma ha chuyển
Một mai mai một HỘI CẢNH RỒNG 
LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG trực giác thuyền.
 
Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời
Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi
Ngươn Hạ tháo gỡ lòng khéo sắp
CHƯ TIÊN đèn sáng đẹp mặt trời.
 
PHẬT THÁNH THẦN TIÊN, BỔN SƯ ngự
Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ
TIÊN TRƯỞNG kỳ rạng Lư Bồng hiệp
BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.
 
CHA BAN THÔNG ĐIỂN giáng cơ trần
MẸ XOAY CHIẾU hiển rọi linh đăng
THẦY RA CƠ PHÁP dìu dắt chúng
BAN CHỈ LỊNH THIÊN chuyển xác thân. 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe PHÁP ÂM 2019_56

 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KHAI TRUYỀN TÂN PHÁP
 
HẠ KỲ NGỌC SẮC TAM KỲ KHAI
KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI
XUỐNG THẾ NAM KỲ HÀNH CHÁNH PHÁP
THƯỢNG ĐẾ KỲ BA CHUYỂN TIẾP VAI.
 
NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG
HOÀNG TRƯỜNG CHỦ [GHTT] hiệp cảm tác đồng
THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo
ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.
 
KHAI bố ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán
TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng
TÂN thời bá phổ thông kinh suốt
PHÁP đại TỪ NHƠN sự THIÊN ÂN.
 
Tiêu tiêu tựa khối hồng chủ lãm
Nhựt nguyệt càn khôn tướng nhà Nam
Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách
Biển tục mênh mông THÁNH tước hàm.
 
PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ
Thổ Hỏa Thủy Mộc hỉ HỈ CỐ
Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi
TAM GIÁO QUY NGUYÊN rạng danh chờ.

Tần Vương áo vải PHẬT xuất chúng
TỔ chịu về ngôi khó chi cùng
Việc nay cày cấy già thâm cổ
Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.
 
Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa
Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia
Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm
Ngọn gió Đông phong định phần chia.
 
Đột phá dư âm chí keo sơn
Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn
Một chiết một khai chẳng dời đổi
Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.

KÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI
Thiên tình non nước tùy vận khởi
Luật thoải đào thiên vẹn cựu tân
Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.
 
CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN
Khả từ hồi đáo góc Non Tần
ĐỨC ÂN DẮT CHÚNG vì Ngươn Hạ
HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ Hồng Ân.

Thương kẻ không bơi câu cá lùa
Họa phước cô môn sự tranh đua
Không bơi hang ngách không siêng mở
TÂN nặng nổi lo hoa liên đua.
 
ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP
ANH [KIM] lặng về đêm nghinh tam thất
Ân cảm nghĩ xa nặng nỗi lo
Đáo thế can qua xây chuyển luật.
 
LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU [GHTT CALI]
QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu
Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy
Tạm xứ THÁNH GIA cuộc TRỜI ÂU.

Thân trong biển tục để chẳng lâu
Đổi hình xoay gió tâm linh thấu
TUỒNG CỔ KHAI MÀN vận từ linh
ÂU LẠC HỒNG BÀNG thế một bầu.
 
THUYỀN PHẬT CẬP BẾN khuyên nhiều chỗ
ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều CỨU ĐỘ
QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH
Cơ kỳ BẠCH [DƯƠNG] [DI] LẠC bản cơ đồ.
 
CHÁNH PHÁP HIỆP NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ
Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi
Huệ soi căn bổn tu CHÁNH PHÁP
Tây Đông Nam Bắc MỞ HỘI KỲ.
 
TỪ BI KHAI SẮC NÊU CƠ ĐIỂN
LINH MẦU BỒ TÁT Ý ĐẠO VIÊN
Mưa chiều biết lạnh thủ phận PHÁP
THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.
 
Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ
Hò líu cống xan hiến nghĩa vi
Thân lộ NGỌC son hiệp THIÊN HỒN
CHÍNH TRIỀU THƯỢNG CẢNH NHỨT ĐẠI KỲ.
 
Đờn kêu SẮC ẤN LONG HỘI BỔ
Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang
Đờn kêu CUNG DIỆU TỰU NAM BANG [VN]
Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ

Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI
Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI
Đờn kêu khai chiếu hóa hồi vô
Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ

Đờn kêu bốn cửa LUẬT TÂY KỲ
Đờn kêu hai một [2021] lý không hay
Đờn kêu Canh [Tí 2020] Mão [Nhâm 2023] THỜI CHUYỂN XOAY
Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN [GHTT CALI] TRỜI
 
Đờn kêu ai rõ gì phải bơi
Đờn kêu kiếm KHÁCH, BÚP SEN KHAI 
Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể
Đờn kêu phen này bầu đơn rẽ
 

Đờn kêu bể nhạn DẮT ĐÀNG ngay
Đờn kêu THI HỘI HÃY CỐ HỌC
Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC
Đờn kêu Tí ẩn TRÙNG THIÊN LAI
 
Đờn kêu xây hướng giải TỨ ÂN
Đờn kêu thủ phận tục định phần
Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI
Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC
 
Đờn kêu HOA YẾN CỐ GIÁC THỨC
Đờn kêu để rõ lực ngươn này.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Pháp Âm 2019_57


Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ
THÂU THÚC QUI PHẬT giữ chập vô
Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU
CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.
 
THẦN TIÊN THIÊN ĐƯỜNG trược uế sạch
Ác lộng thị phi tàng linh khắp
Chủ nhơn thâu giữ nay chắc dễ
Dẹp phá sông mê nhị nguyên cấp.

CHƯ THẦN CHƯ PHẬT ngoài khuyến hóa
Tầm phạt tại trần ngã độc sa
Biết là sự khó xin ban xuống
Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.

ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ
THẦN ĐÀN KHAI CƠ bước chơn vô
Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói
Ta ngàn tùy lai mới phân mô.
 
Cõi càn khôn phán phân ra đó
Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió
Vạn bửu nang trong trái mạng thời
Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.
 
Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh
Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành
Luân hồi bị đọa sanh luyến tử
CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh.
 
Bước vào chẳng chịu bước ra
Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn
Chẳng dè đã xuống sâu hang
Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài
 

Mỗi khó mở lấy hết thay
Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua
Y thời nổi dậy bao ra
Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình
 
Ngày đêm lo nghĩ tàng linh
Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần
NƯƠNG NƯƠNG than khóc nói rằng
Độ chẳng đặng về hồng trần thế gian

Cũng hơn chín sáu ức đằng
Không về được đặng hỏi rằng thế gian
Sự tu quá bất chi nan
Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu
 
Kim Bàn tiếp độ bi từ
NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường
CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG
THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE
 
MŨI GHE TREO MỘT KIẾM KỀ
THẤY MA THỜI CHÉM PHÁ MÊ CHẾT BẦY
CHỐNG THẲNG DỤC HẢI TỊNH HỀ
LINH [THỨU] SƠN ĐƯỜNG CẬN VẲNG NGHE PHÁT ĐỒNG.
 
Chèo đi người trống nói không
Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà
Người nghe TA ĐẾN HIỆU LÀ 
HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI
 

Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời
Giữ lòng CHÁNH TRỰC lên ngồi qua sông
Sắc định thân tâm trong lòng
Thế tình TRUYỀN ĐẠO thành công qua kỳ.
 
Người tu đồng mộc dắt nhau vào
Tam hoa loạn động một TÒA CAO
QUY Y SÁM HỐI giờ môn nhập
CÔNG QUẢ bồi nhiều lập công lao.
 
MỘT TÒA CAO LẦU một sớm mai
THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy
QUAN ÂM, PHẬT TỔ ra biến hóa
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.
 
DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán
Khai tú NGƯƠN THỦY phá thác quang
THANH DƯƠNG mặt nhựt trời đất mới
Bá vạn THIÊN THẦN lịnh sai phân.
 
Hai [2 ức] bốn [4 ức] chín sáu [96 ức] thảy đều chuyển
Vạn bửu nang trông xuống thế phiên
Đông Tây Nam Bắc lần xa cách
THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát tú viên.
 
KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy
Cửu nhị [92 ức] trở về QUAN [ĐẾ] LỮ [TỔ] hai [vị]
Bốn ức  chơn chưởng hồi phục mạng
QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.
 
QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO
KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào
NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳn một thế
VĂN XƯƠNG, KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.
 
NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh
PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang
BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức
DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.

Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH
Quay động chủ nhân việc trái sanh
HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân nhân kỉnh
Tu luyện ba ngàn giả thân hành.
 
TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH
TÂN CƠ PHÁP ĐẠO HỘI THÁNH MINH
TAM NGƯƠN RA MẮT ANH HÙNG TRẬN
ĐƯA GIỐNG LẠC LONG MỞ OAI LINH.
 
Đến đò phẩm dính MƯỜI TƯƠI SÁNG
Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng
Chu kỳ CAO NGỌN vô hình vận
CHÁNH PHÁP TUYỂN CĂN THẲNG SÔNG [HÀ] GIANG.
 
NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương
Sắc không không sắc tạm cảnh nương
Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ XÂY LỊNH
GƯƠNG TỔ tầm thinh đuốc soi đường.
 
Thiên kinh vạn điển NGỌC [ĐẾ] bủa ra
CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa
Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây
QUAN ÂM LINH THỦ khấm [khâm] trôi qua.
 
Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng
NGŨ CHI HỢP BỘ lập kỷ cương
Bóng LÀNH lố mọc đổi năm Kỷ [Hợi 2019]
Cột nắm dây thiên hội đồng tương.
 
Biển trần tát cạn bão lắm phen
Cảnh mai đào MỘT theo gót HUYỀN
Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa
TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền.
 
HOA THƠM TRỔ NHỤY một thân đời
Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi
Âm phúc NGƯỜI XƯA NÀO THAN TRÁCH
PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI.
 
KỲ THUYẾT TÂM KINH gọi trần sinh
HIẾU NGHĨA VI TIÊN rạng THIÊN ĐÌNH
Cơ thúc từng hồi TÌNH CHÁNH PHÁP
HƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ít Đạo gìn.
 
Đêm thiền ân điển lãm trống chiên
Chì thau lẫn lộn văn võ hiền
CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ nghìn mắt ngọc
Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.
 
SEN HỒNG THẮM mọc chốn ao ven
MỞ HOÁT KINH TÂM ôn sách đèn
LỚP MÀN TẨY HẾT khắp phương hướng
GIA GIA BỒ ĐỀ mục khai tên.
 
Trần ai lộn lại trần ai
HƯNG yên tướng QUỐC một mai cứu đời
Gió hồng tạc để gương đôi
Tinh hoa rộ nở ĐÈN TRỜI CHIẾU SOI 
 
Cẩm nang lật mở tới hồi
Đúng giờ quay gót hội mời lầu son
Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông [VN]
Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen
 
Mai chiều HỘI YẾN ĐỀ TÊN 
Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI
Cung đàn chưa diễn tư kỳ
Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Pháp Âm 2019_58

 
Hoán sắc kỳ khai HUYỀN MỤC trai
Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA
Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài
SƠN [THỨU] LINH hồi lịnh bước LIÊN HOA.

Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa
Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa
Trải thân vất vả đồng muôn thưở
Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.
 
Con thuyền Bát Nhã đã giáp vòng
Trùng Lai CHƯ PHẬT đã ngóng trông
Ngắm nhìn bốn phía kim [nay] giai ngẫu
KHÔNG HÓA THẾ GIAN VÔ HÌNH KHÔNG.
 
Một là KỲ HIỆP HOA SEN
PHẬT ĐÀ mở cửa có tên sen vàng
Hai là CUỘC ĐẠO HẦU GẦN
Vô hình mở cửa LẬP TÂN TÂY KỲ
 
Ba là tròn câu hữu lý
ĐẠO TIÊN vô ảnh ÂN CHI KHAI ĐƯỜNG
Bốn là nam nữ am tường
Diệu minh ANH DIỆU BỐN PHƯƠNG PHẬT BÀ
 
Năm là PHÚC [PHƯỚC] kiến [thấy] TRIỀU CA
Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI
Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ
Ngũ Hành xoay lịnh yên kỳ thới lai
 
Bảy là môn ngõ LONG HOA
Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc LÀNH
Tám là chịu cảnh sang hành
DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm THANH thân mình

[LÀNH THANH = ám chỉ Nguyễn Thị Thanh, thiên danh Ngọc Lành. Thiên danh này do đức Ngọc Thanh Bồ Tát ban cho cô.]
 
Chín là từng bước sắc hình
ĐỔI HÌNH ĐỔI SẮC tuệ minh thức thần
Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN
ĐẠI KHUÔN đúng LUẬT XƯA luân chuyển hoài.
 

HẠ NGƯƠN TÂM CHỦ KỊP HỘI BÀN
KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN
VÀO CƠ THÁNH ĐỨC KỊP THỜI ỨNG
ĐẤT TRỜI QUI NHỨT LẠI RÕ RÀNG.
 
Hữu phước duyên căn nhằm chỗ VÔ
Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ
GIÁNG ĐẠO THIÊN PHẬT mầm TRỔ NHỤY
Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.
 
LIÊN TÒA một gốc triển an mình
Bốn cảnh TAM TÒA giáng hiển linh
NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI
HỮU HÌNH PHỔ ĐỘ HIỂN THÔNG MINH.


ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH

 

TRĂNG TRÒN HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

CHÚC [KHẤN] ĐÀI NÁO NỨC LẬP ĐÀN CẦU

KINH KHỞI TỤNG NIỆM CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU TRỊ GIA HẦU.

 

CỰC LẠC BỬU ĐIỆN DANH CỔ VẠN

HOÀNG MẪU SẮC PHONG LIÊN HOA TẶNG

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG LẬP ĐÀN HOA PHÚ QUỚI

TẠ ÂN BÁO ĐÁP TẠ CHUNG NƠI

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

TỐC TU VÕ BÁ KỈNH CHẲNG DỜI.

 

HIẾU NỮ NHI NAM NHƠN TRIỀU KỈNH

ĐẠI TRUNG ĐẠI HIẾU HỌA TƯỢNG HÌNH

NGŨ NAM NHỊ NỮ HƯƠNG NIÊN SANH

KINH THÂN VĂN BIỂU ĐỊA MẪU KINH.

 

HƯƠNG ĐĂNG CÚNG QUẢ BÀY TỀ CHỈNH

NHƯỢC HƯỜN BẤT TÍN GIAN BI TÍN

MẪU TỬ TRÙNG TƯƠNG THIỂM LIỄU KHÔNG

CỬU CHIÊN LỤC BÁ LẠC THÁI BÌNH.

 

Trừ phi Tý Sửu lĩnh KHAI THIÊN

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết hoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình không vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi thiểm [chiếu sáng]

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh tác

Ngã xuất vạn ban vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT TÂN NHÂN hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU 

Các vị CHƯ THẦN mở rực mầu

BỒ TÁT khứ an thành trang sử

ĐẠI THIÊN TAM THIÊN TRỜI KHẤU ĐẦU.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điển thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU thay phần nhập mó chẳng đành.

 

Dương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường tốc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG HIỂN ĐƯA VÀO.

 

LÃO MẪU lập khai hết HỘI HAI

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI.
 

QUANG TỰ cửu niên chánh ngoạt sơ [tháng Giêng năm Quang Tự thứ 9]

Cửu nhật [ngày 9][tại tỉnh] THIỂM TÂY cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG VÔ [CỰC] HUYỀN [THIÊN] hóa

DIÊU TRÌ KIM MẪU cho tất cả.
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Pháp Âm 2019_59

 

HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO

MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO

Đặt quyển CHƠN KINH ĐẠO khuyên Đời

Dưỡng dục đời cho tất cả người.
 

Hương tán hương kiết trời hoán trị

Ngũ cốc phong thâu VÍA MẪU kỳ

Quốc thới dân an truy thời vận

Cầu nguyện khói hương bay lên tận.
 

Đài mây kết lại vân cổ tự

PHẬT MẪU sắc vào bảng TIÊN THƯ
Kể từ nay đến thu viên viễn

Một năm tròn đủ Mậu kỳ kiềng [thiềng].
 

MẪU độ thường năm huyện châu thành

Chim loan hiện xuống tận miễu chánh

GIÁNG CƠ BÚT TRUYỀN chánh ngoạt niên [tháng Giêng]

QUYỂN KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn.
 

TẠO THIÊN LẬP ĐỊA chuyển thần phong

VUA BÀN CỔ sức bao bọc vòng

Xuất thế trị đời không hai một

Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi.
 

MẪU ĐÂY ĐẾM BẬC TỐI CAO ĐÀI

Âm Dương hai khí hòa hiệp giải

Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài

Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính.
 

Ấy vậy ai bước vào đường kỉnh

Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ

CẦU XIN HOÀNG THIÊN HOAN LẠC HỶ

Tạ tội lỗi cho hỉ thân hoan.
 

KHẨN NGUYỀN ĐỊA HẬU HỘ MUÔN DÂN

Cho đặng an nhàn tràng trường cửu

Từ đây đất trời phân địa lưu

Phân biệt chẳng còn như trước nữa

 
ĐẤT ÂM TRỜI DƯƠNG khối người xưa

Thông đồng tất cả chưa thấu đáo

NHẬT, NGUYỆT, TINH ba sáng trùm bao

Kiền khôn võ trụ bao tám hướng
 

Tây Bắc Tây Nam THỦ TRUNG ƯƠNG

Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến

MẪU dưỡng THIÊN TIÊN và HẬU THIÊN

Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn
 

TRƯỜNG SANH BẤT LÃO khứ âm dương

HUYỀN DIỆU CAO MINH khương bình minh

Ban sơ DƯƠNG THỊNH ÂM SUY tính

Bởi hợp biến hóa LINH QUANG ĐIỂN 
 

TẠO THIÊN LẬP ĐỊA sản nhơn hiền

DƯƠNG khí ÂM lai hiền chơn chánh

KHÍ THẦN GIAO CẢM mới hóa sanh

CHƠN KHÍ MẪU đây SANH của MẪU
 

Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu

Chúng sanh của MẪU hồng NHỨT ĐIỂM

LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm

ÂM DƯƠNG hội hiệp niệm tự quản
 

Tạo hóa sanh ra THIÊN ĐỊA BÀN 

Hóa sanh CHÚA THÁNH LUÂN thường CHUYỂN

Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp THIÊN

Thế tục luân thường diện thay liền
 

Thai nghén cưu mang như vậy đến

Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào

Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo

Phân chia tám hướng tảo chia ra
 

Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa

Cộng chung lại là sa dưới đây

Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn

Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ xong
 

THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ

MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề

THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái

NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây
 

Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa

Trời đất phân định xuất lục tòa

ÂM DƯƠNG, BÁT QUÁI hòa thời tiết

Chỉ rõ tám phương Càn Khôn duyệt
 

Tam cửu, nhị bát NGUYỆT, TÚ TINH

THIÊN CAN, CHI ĐỊA đề nhứt thinh

PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an nụ

Chư vị Bồ Tát mời khắp du
 

Đông Tây Nam Bắc TỪ THIÊN MẪU

Bao trùm tất cả Bốn Bộ Châu

Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở

Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ.
 

Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU

Chín muôn nước Châu đời VƯƠNG HẬU

MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an

Khắp trong thiên hạ MẪU nhứt thân
 

Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh

Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành

Nhơn dân trăm họ thành ai có

Muôn loài cầm thú cỏ cây do
 

Trần thế sống đặng do nơi MẪU

Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tĩnh cầu kinh MẪU

Quán xá miễu chùa huyện đài lâu
 

THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bày sắp

Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc

Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban

Tất cả trân châu ngọc mình vàng
 

CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu

Trong bốn phương trời ngọc chân lưu

VƯƠNG Hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ

MẪU phong tôn kính cương đường cổ
 

Đế Vương đại cường do nơi MẪU

Vận chuyển phạt hành tự vị thâu

Chẳng thấy nước nào thâu trọng kính

Thân Danh LÃO MẪU xuất oai linh
 

Lãnh nhiều thê lụa thình [gìn] dưỡng dung

Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng

Thuộc uông lúa ăn, phụng dưỡng thành

Hành, tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh
 

Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng

Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng

Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng

MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng
 

Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng

Món nào món nấy MẪU xuất liền

Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ

Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư
 

Công lao tiêu tứ từ nào tả

Tình mẹ thương con dầu khổ na

Chúng con nỡ lòng xa ân đức

Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức
 

Đai cân tạo hóa phúc chúng con

Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn

Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm

ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im
 

MẪU tích biết bao trùm con trẻ

Sáu ngã luân hồi chúng trần mê

Bao giờ ai dám về RỒNG TỰ

Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ
 

Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa

Thì Rồng nơi ấy tung mưa lão

Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười

Cá ngao lăng trở biết thấu nổi
 

Bóng bạch hiện ra thổi cuồng phong

Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng

MẪU ban [cho] biết rằng trong kỳ thuở

THƯỢNG quế tế hương lập trận đồ
 

Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về.
 

BÁT PHƯƠNG LỤC TỨ AN KIỀN KHÔN

LÔI THẦN PHÂN LỤC ĐỊA CHI ĐỒNG

KIM MẪU YẾN [ÁNH] HIỆN KINH TÂM THỌ

TỬ KIẾN TÂM NHÂN TRUYỀN KINH THÔNG.
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3510)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3658)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3796)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3460)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3526)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.