DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI - VÍA NGỌC HOÀNG

21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 4857)

ĐÀN GIỜ DẬU

NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2019
Ngày Mùng 9 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
Lễ Vía Ngọc Hoàng

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


PHÁP ÂM 2019_15

NGỌC THIÊN MINH chiếu giáng đàn cơ
Thấy trong trần tục giây phút chờ
NGỌC HOÀNG CHỨNG CHIẾU VI CƠ ĐẠO
Đàn tràng nghinh lễ chứng con thơ.
 
Tháng Giêng Mùng Chín lễ VÍA CHA
Trung thiên ngũ sắc chiếu muôn nhà
Sáng soi thay cuộc KHAI HUỲNH ĐẠO
Chiếu cơ THIÊN ĐIỂN lời chào qua.
 
THIÊN HUYỀN ĐỨC NGỌC năng phương diệu
Tế hương đăng trà quả dựng niêu
Một lòng ai tưởng NGỌC HOÀNG ĐẾ
Chiếu rực quang điển tội liền tiêu.
 
Đời hỗn loạn can qua lời nói
Sắp điêu tàn thay đổi lập đời
Trên mặt địa cầu không giải thoát
Khắp về màn diễn khổ đến nơi.
 
THUYỀN ĐẠI ĐẠO Phương Tây trở lại
ĐỨC THÁNH NGÔI ứng lại Nam Bang
DIÊN CUNG VÂN BÁCH hạ đàng
THIÊN KHAI đồ hạ ĐỨC NGÀN định lai
Qui Tề hội dẹp khai biến chuyển
Cõi vô hình lựa tuyển nhân tài
HUYỀN cơ trực hiệp THIÊN KHAI
Càn khôn vũ trụ nay mai chuyển hình
CHIẾU KHAI PHÁP ĐẠO MINH HUYỀN ĐẾ
ĐỨC THIÊN ÂN NGỌC ĐẾ GIÁO KHAI
Thế thời hậu vận trùng lai
Vỗ điển khai bổ ĐẠO KHAI Ta Bà
Định GIÁNG ĐIỂN NGỌC TÒA bốn chữ
LỰC VÔ VI HIỆN HỮU TỰ NHIÊN
BỰC THANG TIẾN HÓA CĂN NGUYÊN
VÔ VI CHIẾU SẮC TỨC LIỀN ĐIỂN THIÊN
Kỉnh chờ xem người hiền ai nhận
Thế cuộc này dấu ấn đường xa
Đồng cam diễn xuất ĐẠO RA
Liên minh hiệp nhứt trình qua MINH TỪ.
 
oOo
 
ĐỨC VÔ DANH tứ trụ diệu vi
ĐẠI HOÀNG CAO lộ kỳ Kỷ Hợi
HẠ ĐÀNG BUỔI CUỐI TRỊ ĐỜI
VÔ DANH XUỐNG ĐIỂN định thời bá gia
Đời và Đạo thiết tha cho rõ
Tẩy cuộc trần định số dựng đời
Tiếp nghe giai đoạn cuối rồi
CƠ THIÊN tiếp được kịp thời rút chân
QUI CƠ ĐẠO bước lần chánh vị
Kỳ Ngươn Ba ứng thí dọn dường
Cơ hội tiến hóa đề cương
ĐỨC MINH ĐẾ THƯỢNG tình thương xuống trần
ĐẠI PHONG THẦN kề gần nguy nạn
Tuyên một lời định luận đoán ra
Hành sự đúng đắn bá gia
… qui thành
Tự hiểu rõ đức lành căn phận
Tự tu nhơn cứu bản thân mình
Đạo Đời hỗn lộn nhân sinh
Mọi việc bế tắc tự mình biết đi
Kỳ điển quang minh lý hạ san
Từ tiếp chiếu MINH HOÀNG cơ lậu
Mượn xác hữu đức lời châu
Ẩn thầm chọn kẻ thâm bâu bảng kỳ
Đây trận khó cuối kỳ quạnh quẽ
Hiển thiên cơ lộ hé kỳ tam
Đàn kêu khải mãi thế phàm
HOÀNG MINH XUỐNG THẾ KỲ TAM TIẾP NGUỒN
Nay xuất hiện càn khôn đại cuộc
Chín Bệ Rồng thao lược trần hà
Thượng Ngươn lời dạy bước qua
Thiên danh linh điển phương xa nhớ lời.
 
Lực càn khôn thay đổi màn này
Lời thiên thơ lời THẦY PHÁP ĐẠO
Đồng tâm đảnh lễ NGÔI CAO
NGỌC HOÀNG chứng chiếu nghẹn ngào dòng châu
Diệu MINH THƯỢNG nơi đâu cũng đến
Pháp linh tâm chiếu điển nơi đây
Chứng con thi cử màn này
Đông Tây Nam Bắc kỳ này thiện ý
HỌC ĐẠO MINH HOÀNG chí đạt thành
Đạo trí hiền đức hạnh từ bi
MỘT MAI MAI MỘT TRỄ KỲ
KIẾM TÌM MINH NGỌC HỘ TRÌ VAN XIN
Nghiệp căn chúng chơn linh chẳng đặng
Kỳ màn ba chất bản nơi tâm
Cung Đình chiếu rọi trần phàm
Nhạc trầm trổi khúc CHA tầm kiếm con
Cõi trần tạm con bòn gieo phước
Bồi bổ trao thao lược tấm thân
Kỳ ba CHA duyệt phê lần
Ai tu đắc đạo phước ban kỳ này
LỊNH HOÀNG phán gái trai nam nữ
Thấu tâm linh con dự LONG HOA
Pháp âm truyền xuống trần hà
Kịp giờ giây phút duyệt mà trình qua
Nơi HUYỀN KHUNG CAO CẢ kiếm tầm
Trên THIÊN TIÊN diệu thâm giáng hội
Rõ ngày Lễ Vía kỳ bồi
Phật Tiên Thần Thánh chỗ ngồi dự khai
Mười phương Phật hội này đông đủ
Các cõi cung hội tụ bổ ban
Lọc lừa tại thế rõ ràng
THIÊN CUNG THƯỢNG ĐẾ DIỄN MÀN ĐỔI THAY
ĐIỂN HUYỀN THIÊN cung ngai chín bệ
Dốc chí lòng THƯỢNG ĐẾ CHA HIỀN
Trần miền cung kính NGỌC THIÊN
Tòa Chương THƯỢNG ĐẾ chỉ truyền Trăng Giêng
Ngày Mùng Chín điện tiền Hội Lễ
Rọi hào quang tại thế sắc HOA [KỲ]
Đúng ngày đúng tháng Thượng Tòa
Chọn linh căn hạnh LONG HOA bảng đề
Thọ giáo điển NGỌC đề cơ điển
ĐỨC giáng trần linh hiển Thiên Danh
Lời vàng tiếng NGỌC MINH thanh
Chấm lịnh hãy nhớ tu hành cùng nhau
Đò kỳ chót mau mau giác ngộ
Lỡ trễ đò khổ ớ con ơi
Giáp vòng cuộc thế phong lôi
Điển cơ lời dạy đó rồi ấy con
CHA đổi trao lời son lần chót
Đồng cùng nhau bòn mót lo tu
HUYỀN KHAI SẮC CHỈ TRUYỀN LƯU
THIÊN HUYỀN LỰA CHỌN CON TU PHÚC LÀNH
Lo kệ CHƠN ĐẠO, LÀNH hiểu lý
BẠCH VÂN CUNG định chỉ bổn căn
Bạch thanh thanh bạch trình HOÀNG
Chó lui Hợi đến lời vàng thốt ra
LỜI VÔ VI KỲ BA NGƯƠN HẠ
NHẤT THƯỢNG THIÊN MẬT HÓA TỪNG CÂU
Tròn ân hộ pháp đạo mầu
Duy nguyên tâm đạo chịu hầu khổ lao
Phận nam nhi thuyết đạo xuất nghi
Kỉnh hiếu lễ cung vi MINH ĐẾ
Lập đàn khai lễ chỉnh tề
ĐIỂN THIÊN HOÀNG chuyển bốn bề sáng soi.
 
oOo
 
Chúc Xuân niên mới Kỷ Hợi sang
Mai vàng rực rỡ đón THIÊN HOÀNG
THIÊN HOÀNG xoay chuyển kỳ đại lễ
Đồng chúc nữ nam Tết an khang.
 
Chúc Xuân vui nhộn Đời Đạo bước
Trăng sáng bình minh thanh thao lược
Vạn sắc chiếu soi cốt cách phàm
THIÊN MINH NHẬP THỂ khai lập QUỐC.
 
ẨN DANH QUỐC Đạo hội triều nghi
HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG chiếu luật qui
HỒNG TRẦN TÁI BẢN KỲ THIÊN HỘI
CHIẾU LỊNH NGƯƠN TAM LẬP TRƯỜNG THI.
 
Lâm san thiên sắc tàng ẩn dạng
Văng vẳng tiếng thiên đón Xuân sang
BẠCH NGỌC CUNG HOÀNG vô hình hội
Chào đón Xuân sang hoài bảo an.
 
Chúc Xuân khai điển soi chí đạo
THIÊN QUỐC hiệu TỪ vô vi tạo  
Xây bổn cơ thức chiếu MÃ khai
Lòng không cảnh trên soi thiện chiếu.
 
HÀ bửu QUÂN ÂN sâu duyên
HƯNG thịnh PHÁP KHAI bóng đình quyền
QUỐC lập THIÊN BỦA ẩn tàng chứa
THIÊN MỆNH LẬP KHAI ĐẠO CHƠN HUYỀN.
 
[Khoán: Hà Hưng Quốc Thiên Mệnh Lập Khai Đạo Chơn Huyền]
 
KHAI môn lập tự nôi khúc tựa
LẬP đạo triết minh mầm đạo xưa
ĐẠO huyền cơ lệnh khai danh tích
KỲ BA PHỤNG MỆNH LỆNH TAM THỪA.
 
[Khoán: Khai Lập Đạo Kỳ Ba Phụng Mệnh Lệnh Tam Thừa]
 
THÁI phận kỳ nhiệm thọ ấn cơ
KIM quang huyền diệu xứ năng bổ
ANH minh vai phận vun xây đấp
CÔNG dụng chốt đài bộ máy chờ
NĂNG trổ kỳ tài thân chói sáng
ĐƯỜNG bước phước thừa duyên trải thân
HƯỚNG tới lo liệu cơ Chơn Lý
BAN tự tâm an lực chuyển nhanh.
 
[Khoán: Thái Kim Anh Công Năng Đường Hướng Ban]
 
DANH phận vai tuồng gánh vác vai
BỔN căn chứa ẩn xác tục hài
THIÊN chi rực sắc trào đổi mới
ĐẠO bước nhiệm ra lộ tướng tài
KỲ ba chung cuộc đầu năm mới
PHẬN đạo kỳ nhiệm nay mai tới
ĐẠO mở nhãn quang đem hiến thân
PHÁP đạo chung vai quyết cứu đời.
 
[Khoán:Danh Bồn Thiên Đạo Kỳ Phận Đạo Pháp]
 
KIM thân gian cảnh một xác trần
SƠN duy hướng một đạo trọn thân
PHÁP chơn không bóng vô hình trổi
MÃNH tướng hành đạo lịnh Thiên Ân
KỲ bổn cơ mở trau dồi đổi
NHIỆM kỳ hồi đạo mau lẹ tới
ĐẠO trải tâm cơ duyên hiệp hội
HÀNH trang chuẩn bị hướng tới bồi.
 
[Khoán:Kim Sơn Pháp Mãnh Kỳ Nhiệm Đạo Hành]
 
KIM chơn đường tỉnh định bổn căn
SƠN cảnh bao quanh tự giải thân
HUỲNH kiến thân hành xoay mỗi lúc
CHÂU trần nặng gánh dặm ngàn cân
BỔN tự cảm tác vun đạo phúc
CĂN mệnh lao đao tự thân thúc
ĐỀ ngoạt dọn đường trải từ bi
CHÓT cuối phước ban neo thoàn lực.
 
[Khoán:Kim Sơn Huỳnh Châu Bồn Căn Đề Chót]
 
PHẬN danh đúng buổi cuộc trần ai
DANH phận đèn soi kiến tầm khai
THIÊN chơn môn thịnh thông điểm tựa
CHƠN tịnh nội khai tính gọn vai
CÚC cung vinh phước Tam Công lượng
KỲ bàn một phút liệu tính phương
DUYÊN khai đạo hạnh chung gánh vác
ĐẠO chánh sâu tâm mau mở đường.
 
[Khoán:Phận Danh Thiên Chơn Cúc Kỳ Duyên Đạo]
 
DANH nêu bản gốc ấn khâm nay
PHẬN danh ngày mới năng thiên khải
THIÊN mật danh đề theo Chiến Quốc
BAN truyền Chánh Đạo mầm cơ hay
THIÊN tạo đức hạnh thay toàn diện
TRÍ huệ thông khai lắm cơ duyên
HOÀNG Thiên dọn nước cờ thời vận
KHAI nhãn thông tâm ban đạo huyền.
 
[Khoán: Danh Phận Thiên Ban Thiên Trí Hoàng Khai]
 
Vô không vô ảnh pháp đạo say
HUẤN CHIẾU HUYỀN CƠ PHÁP GIẢI BÀY
LƯỢC THI VÀO TRẬN NAY LÝ GIẢI
Ngũ say quên lối đờn kêu mãi.
 
Tịch tang tang tịch khải lời vang
Tang tịch tịch tang tiếng khải đàn
Say giấc huệ linh ĐÀN THIÊN ĐIỂN
Đạo pháp say xoay CHUYỂN ĐIỂN THIÊN.
 
ĐỨC ĐẠI TỪ MINH HUYỀN trỗi giọng
NÊU KỶ CƯƠNG CHÁNH PHÁP khai thông
QUI LUẬT MỚI phổ đồng giáng xuống
NHIỆM KỲ BA dẫn tới diễn tuồng.
 
MỞ ĐẠI ĐẠO bộ đường đổi mới
Cảnh vàng thau ĐỊNH LUẬT TRỊ ĐỜI
Ngày giờ rõ Đất Trời bức phá
Líu cống xan tu tỉnh vượt qua.
 
ĐÒ CẬP BẾN KỲ BA MỞ CỬA
Giữ phận mình bước đạo người xưa
Khai sắc lịnh cung thừa bổn cũ
Lộ tân niên thúc giả đường tu.
 
Sen nở ra NGỌC NỮ khai thời
Tá nhân hạnh điển khai lui tới
Ai muốn nghe pháp thời tuồng cảnh
Buổi chiều tàn kẽo kẹt chiếu mành.
 
THIÊN GƯƠNG LỊNH TRẦN SANH SỨ MỆNH
KIẾP NAM NHI CHI MỆNH HOÀNG ÂN
QUỐC ĐẠO khai lãnh phần tỏ rõ
Hiến thân mình hành ĐẠO VI VÔ.
 
Hành công phúc đặng  chờ cấp bậc
Mầm đạo xoay nhứt dạ tâm chặt
Một mầu da thắt chặt chung tay
HUYỀN trải mạch nối liền hiệp khái.
 
Đời già trẻ thay cốt cốt thay
Ba muôn sáu ngàn đến kỳ hài
Lập đời điên đảo ma lục sát
Biện đạo hành tu thoát nạn tay.
 
Ma ngày nay lớn lập kế biến
Đêm ngày khuấy rối chẳng đặng yên
Khuyên người tu đạo trần tục sự
Công phu mật tưởng chí vững thiền.
 
DI ĐÀ CHIẾU LỊNH căn đức thiện
Khi nhập môn sám hối tội khiên
Tam hoa loạn động tiêu tại chỗ
Nghiệt trái ra chẳng đặng tục miền.
 
Gìn tánh đạo Qui Y Sám Hối
Mới nhập môn tỏ rõ đấp bồi
Bồi công quả thưa cùng việc đó
THƯỢNG LINH TIÊU bày sắp chỗ ngồi.
 
KỲ LÃO đạo chiếu thân HƯNG diễn
Mới mở khai tuyệt việc đạo truyền
Kim lư mạch nối đồng nhiên bước
Khuyên người lo tu tỉnh chơn hiền.
 
THIÊN VÕ phong hóa ĐẠI ĐẠO hoằng
Xuất thế trị đời ĐẠI TỐI CAO
Muôn loài vạn vật cõi thế gian
Chúng sanh thế tục mỗi tơ hào.
 
Cộng chung đúng quẻ BÁT QUÁI phân
Chia làm tám hướng đúng quẻ hào
Đúng giờ xuất hiện định chia phân
Âm dương khí hiệp sáu quẻ hào.
 
LÃO QUÂN Ta lãnh mạng xuống trần
Tá trần HƯNG thiết lập ĐẠO QUI
Sáu muôn năm linh căn mê trận
Chẳng chịu về bạc kiếp a tỳ
Thâu duyên ĐẠO trọn nhờ CHƠN TÁNH
BỔN HƯỜN NGUYÊN ký ấn vô vi
THÔNG TÂM ĐẠO kịp kỳ ĐỜI THÁNH
Tạm lui điển ta về Tiên cảnh
Tiếng nhạc trần vận chuyển cao thanh
Cầm quyền sứ tâm thanh khai độ
Hẹn kỳ sau bình luận đạo hành.
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 410)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 255)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1164)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1063)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1001)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1269)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1584)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1540)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1355)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1732)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1437)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1631)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2311)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1984)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2205)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2115)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2836)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2504)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4302)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3377)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3795)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4671)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.