DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4410)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 2 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


PHÁP ÂM 2019_01

NGÀI VIKORO

"[tiếng thiêng]
Buổi hội hiệp cõi trần lai đáo

Vọng Thiên Nhan điện ngọc âm hao

Lời nói Lão ra sao không chữ

Khổ ngươn tam phàm liệu tính sao?

Nghe tiếng đàn một xưa một cảnh

Xứ tri ân kiểng phận chúng sanh

Nên xem lại luật nghi trang sử

Khai sóng thoàn ra diễn Tí thành.

[tiếng thiêng]

Đàn kêu tứ phía đong đầy

Ai hiểu khỏi thảm sàng xẩy trần gian

Đàn kêu chọn…

Đất đổi thay cảnh thế gian ngộ kỳ

Đàn kêu Vạn phổ ai bi

Cảnh khốn cảnh khổ còn chi đời mình

Đàn kêu sang cảnh u minh

Bụi hồng giủ sạch điêu linh chẳng lành

Đàn kêu ai biết nhớ rành

Về nhà tự lực tu hành khó chi

Đàn kêu thời bạc còn gì

Khó mong sống sót ra đi trút hồn

Đàn kêu nhiều nỗi ôi…

Đổi dời đại biến trời không sắc màu

Đàn kêu là vạn cảnh sầu

Đông Tây Nam Bắc biết đâu mà về

Đàn kêu triệu ức u mê

Hằng ngày dục giả mau về kiếp xưa

Đàn kêu sao quá đất thưa

Xác chất khắp chốn khổ chưa do mình

Đàn kêu tỉnh dậy đủ hình

Đồng sinh cõi tạm sanh linh cứ nàn

Đàn kêu phổ họa trần thân

Rằng khôn bỏ dữ định phân về lành

Đàn kêu sau trước mau nhanh

Phàm nhân chớ có hận sân lỗi lầm

Đàn kêu lộn lại thật tâm

Hiền nhơn sữa cải linh tâm áo lành

Đàn kêu phải ráng tu hành

… điên đảo chúng sanh làm người

Đàn kêu bất kể ai ơi

Biết đường tu đạo công bồi an thân

Đàn kêu bước tới phong thần

Quy tề hiệp bổn vạn năng tuê bồng.

[tiếng thiêng]

Bên bờ kia riết mau bước tới

Nghe khải đàn mau vội xuống thoàn

Ba hồi trống giục bất an

Khắp trong lục tỉnh rõ ràng tiêu diêu

Thấy hởi ôi là bao xác chết

Máu tràn đồng càn quét thây khô

Thương cho sanh chúng nam mô

Tu bề cho khỏi giả tô xây quàn

Bây giờ tấu cáo hai phân một

Khó đổi dời bất chợt đâu là

Khai nguyên chờ đợi Ma Ha

Ra đời rực cảnh liên hoa kịp kỳ.”

 

PHÁP ÂM 2019_02

NGÀI HUYỀN THIÊN

“[tiếng thiêng]
Đông Tây Nam Bắc

Hòa chặc âm dư

Muôn phương định tấu

Tây Hậu Thiên ai

Muôn loài muôn vật

Sáu ức đồng nhi

Vô vi hấp thụ

Linh tử ... nhơn

Hồng Quân xoay chuyển

Lịnh nguyên chơn thật

Tiên Phật giải khai

Đổi thay nhiều bận

Nơi trần điển tiếp

Tử chỉ ba bà

Gần xa phổ biến

Thiên Huyền Nam Bắc

Đúng đạo bờ …

Nam trai nữ gái

Lập tại hồng trần

Đón nhận ra khơi

Sáng trưa chiều tối

Biết tội đường đi

Mau kỳ đón nhận

Không luận thiệt hơn

Nguyên chơn bảo vệ

Hiệp thế bình hòa

Nở hoa sáng suốt.

 

Trổ quả căn cảnh biển lịnh kêu

Khi ra khơi đủ điều bằng hữu

Cũng giống nòi xác thịt đạo tu

Mười tám nơi hội tụ vẻ vang

Lo tu niệm trở lại Phật đàng

Cơ thảm thiết cơ hàn đau đớn

Nay ta kể hết lời từ phán

Ráng tu hành đời ẩn vào non

Cảnh vui chơi trần tạm nảo nồng

Về tiên cảnh vui trong thanh nhã

Thấy người mê nào biết nói ra

Ta đau đớn ta bà chịu trận

Trời xoay chuyển lung lanh nhiều bận

Chữ nam mô khỏi nạn về sau

Cả tiếng kêu tu mau đặng vượt

Chỉ định đời bi sắc trước xưa

Sàng với xảy lọc lừa kẻo muộn

Thấy cảnh trần khuyên hết lệ tuôn

Người chẳng biết nổi buồn cảnh khổ

Buồn các việc kêu hoài giông tố

Phải bỏ thây nổi khó từ nay

Mãi mơ hồ thức dậy kịp rày

Nơi nẻo chánh chung tay tu hạnh.
[tiếng thiêng]”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 534)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 328)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 503)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 896)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 456)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 673)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 539)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 576)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 596)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 616)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 795)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 529)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 573)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 648)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 996)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 971)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1290)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 1189)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1353)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1845)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1802)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1535)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1680)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2909)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2532)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2324)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2430)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2821)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 3020)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2810)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2646)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2887)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2973)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2624)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2570)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2912)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2726)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2695)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2865)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2818)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3672)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 3089)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2962)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 3112)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3462)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3298)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4202)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3755)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4879)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4932)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4924)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5546)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2472)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5823)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5283)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6118)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 6048)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5184)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4539)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 5026)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5559)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.