DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM MẬU TUẤT

07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 2757)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 6 THÁNG 1 NĂM 2019
Ngày 2 Tháng 12 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


PHÁP ÂM 2019_01

NGÀI VIKORO

"[tiếng thiêng]
Buổi hội hiệp cõi trần lai đáo

Vọng Thiên Nhan điện ngọc âm hao

Lời nói Lão ra sao không chữ

Khổ ngươn tam phàm liệu tính sao?

Nghe tiếng đàn một xưa một cảnh

Xứ tri ân kiểng phận chúng sanh

Nên xem lại luật nghi trang sử

Khai sóng thoàn ra diễn Tí thành.

[tiếng thiêng]

Đàn kêu tứ phía đong đầy

Ai hiểu khỏi thảm sàng xẩy trần gian

Đàn kêu chọn…

Đất đổi thay cảnh thế gian ngộ kỳ

Đàn kêu Vạn phổ ai bi

Cảnh khốn cảnh khổ còn chi đời mình

Đàn kêu sang cảnh u minh

Bụi hồng giủ sạch điêu linh chẳng lành

Đàn kêu ai biết nhớ rành

Về nhà tự lực tu hành khó chi

Đàn kêu thời bạc còn gì

Khó mong sống sót ra đi trút hồn

Đàn kêu nhiều nỗi ôi…

Đổi dời đại biến trời không sắc màu

Đàn kêu là vạn cảnh sầu

Đông Tây Nam Bắc biết đâu mà về

Đàn kêu triệu ức u mê

Hằng ngày dục giả mau về kiếp xưa

Đàn kêu sao quá đất thưa

Xác chất khắp chốn khổ chưa do mình

Đàn kêu tỉnh dậy đủ hình

Đồng sinh cõi tạm sanh linh cứ nàn

Đàn kêu phổ họa trần thân

Rằng khôn bỏ dữ định phân về lành

Đàn kêu sau trước mau nhanh

Phàm nhân chớ có hận sân lỗi lầm

Đàn kêu lộn lại thật tâm

Hiền nhơn sữa cải linh tâm áo lành

Đàn kêu phải ráng tu hành

… điên đảo chúng sanh làm người

Đàn kêu bất kể ai ơi

Biết đường tu đạo công bồi an thân

Đàn kêu bước tới phong thần

Quy tề hiệp bổn vạn năng tuê bồng.

[tiếng thiêng]

Bên bờ kia riết mau bước tới

Nghe khải đàn mau vội xuống thoàn

Ba hồi trống giục bất an

Khắp trong lục tỉnh rõ ràng tiêu diêu

Thấy hởi ôi là bao xác chết

Máu tràn đồng càn quét thây khô

Thương cho sanh chúng nam mô

Tu bề cho khỏi giả tô xây quàn

Bây giờ tấu cáo hai phân một

Khó đổi dời bất chợt đâu là

Khai nguyên chờ đợi Ma Ha

Ra đời rực cảnh liên hoa kịp kỳ.”

 

PHÁP ÂM 2019_02

NGÀI HUYỀN THIÊN

“[tiếng thiêng]
Đông Tây Nam Bắc

Hòa chặc âm dư

Muôn phương định tấu

Tây Hậu Thiên ai

Muôn loài muôn vật

Sáu ức đồng nhi

Vô vi hấp thụ

Linh tử ... nhơn

Hồng Quân xoay chuyển

Lịnh nguyên chơn thật

Tiên Phật giải khai

Đổi thay nhiều bận

Nơi trần điển tiếp

Tử chỉ ba bà

Gần xa phổ biến

Thiên Huyền Nam Bắc

Đúng đạo bờ …

Nam trai nữ gái

Lập tại hồng trần

Đón nhận ra khơi

Sáng trưa chiều tối

Biết tội đường đi

Mau kỳ đón nhận

Không luận thiệt hơn

Nguyên chơn bảo vệ

Hiệp thế bình hòa

Nở hoa sáng suốt.

 

Trổ quả căn cảnh biển lịnh kêu

Khi ra khơi đủ điều bằng hữu

Cũng giống nòi xác thịt đạo tu

Mười tám nơi hội tụ vẻ vang

Lo tu niệm trở lại Phật đàng

Cơ thảm thiết cơ hàn đau đớn

Nay ta kể hết lời từ phán

Ráng tu hành đời ẩn vào non

Cảnh vui chơi trần tạm nảo nồng

Về tiên cảnh vui trong thanh nhã

Thấy người mê nào biết nói ra

Ta đau đớn ta bà chịu trận

Trời xoay chuyển lung lanh nhiều bận

Chữ nam mô khỏi nạn về sau

Cả tiếng kêu tu mau đặng vượt

Chỉ định đời bi sắc trước xưa

Sàng với xảy lọc lừa kẻo muộn

Thấy cảnh trần khuyên hết lệ tuôn

Người chẳng biết nổi buồn cảnh khổ

Buồn các việc kêu hoài giông tố

Phải bỏ thây nổi khó từ nay

Mãi mơ hồ thức dậy kịp rày

Nơi nẻo chánh chung tay tu hạnh.
[tiếng thiêng]”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:14 CH(Xem: 518)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 788)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 863)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 914)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 837)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1135)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 937)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1231)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31.
7:39 SA(Xem: 1537)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1473)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 1775)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1605)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2296)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 1886)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3010)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 3803)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 2885)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3186)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4189)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4104)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3638)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.