DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4539)

ĐÀN GIỜ MÃO

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 18 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 259

 

… khai định hướng

Vô hữu kỉnh MẪU vi TÔN phướn

MẪU tử hư không nhơn gia tỉnh

Hỗn độn sơ khai bảo ninh khương.

 

Thiết khử truyền lưu chỉ nhân luân

Bảo hộ khương ninh mới giáng trần

Tử tôn nhang ngũ đăng trà quả

Lập đàn nghiêm chỉnh hội hiệp hòa.

 

Ngũ nam nhị nữ gia gia niệm

Bút nhạt soi vạn đại triết nghiêm

Phổ thông thơ kinh niệm chơn sanh

Vòng tay MẸ định hướng thiện lành

Câu thủ túc chúng sanh ước lượng

Vận tới lui sắc mảnh muôn phương

Khai chào đạo đồng tương ấn chỉ

Nhụy nở hoa hồi trổ mật kỳ

KHAI VƯƠNG ĐẾ ly kỳ chim hót

Uyên thể hình tiếng diệu thanh thoát

Bến hoàng hôn viếng chút tầng non

Vững bước chân thế tục cho tròn

Đài KIẾN PHẬT thiên hồn ngươn chót

Bức khai kỳ chiếu rọi bất chợt

CHU KỲ BA CHUYẾN CHÓT TRẦN AI

MỞ NAM PHƯƠNG XÁC THỂ TRONG NGOÀI

TẠO HẠNH DUYÊN HỒI LAI ƯƠM GIỐNG 

Đợi nay mai thời hướng tương đồng

Vui cười LẠC Lai Bồng hiệp nhứt

Hội cảnh RỒNG xem xét thao lược

Trống điểm sang khai lực LIÊN HOA

TAM GIÁO cân khinh đáo soi ra

Đêm sao băng sáng cả ngôi giai

TA phương Tây ẩn dạng cung đài

Bởi vì đâu giáng lai thơ cổ

Mở kịp thời HOA THIÊN [kim] thân lộ

KHAI PHÁP KỲ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

CÕI HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG CỔ DANH

Lập đời lại nhơn sanh hoằng hóa

Một tòa sen chín phẩm Liên Tòa

Phong liên sắc ĐẠI LA [THIÊN] chí QUỐC

KHAI HÓA mở hữu HỘI Đạo bước

Tỏ phân trần sau trước chẳng sai

Đạo kiên tâm tựa bến Phật đài

Chẳng luận giai cấp ai hèn yếu

Đặng chọn thông dung điều chào đón

Thuyết lai truyền rõ luật đạo tông

Mạch nhựt thanh thạch thông không đãy

Đạo THIÊN phân xuất lịnh NHỊ khai

Trong đại đồng trình giải vô vi

Kỳ nguyên hiệp tấn tuồng khuôn vĩ

Thiên Cung cõi tam kỳ tứ đại

Rạng ngày mai khanh tước chuyển lai

Sáu cửa phong sâu dài hoạch hạn

Chọn hiền thần sơ thẩm cựu tân

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 260

 

MỤC khai ân gọn lần lộn lạo

 

[Mục là mắt.  Con mắt trái là biểu tượng của Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát cũng là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.  Mục khai ân = Thượng Đế khai ân.]

 

MÁI NHÀ TIÊN diệu pháp thanh cao

Ngồi sứ mạng DIỆU CAO MINH kiến

Lọc sạch thân tâm ý khẩu Tiên

Tịnh tâm lạy kiềng thiền khai mở

Cõi công đồng sai bảo chuyển cơ

Vận thể hình thi thơ trùng hội

Ngọc Lộ Bàn Nguyên kiến Đạo Đời

THUYỀN ĐẠI ĐẠO niên mới ngoài trong

MẪU nay cho đầy đủ duyên hồng

Đắc quả hội hòa đồng thiên hạ

Cơn khải hoàn thức giấc đò ra

Đồng bổn ngự chung hòa bản sắc

Vô hình vô tướng vô sắc tướng

Hồng lữ lữ hồng khởi đầu chưa?

Canh [Tí] từ ngũ chuyển vô đạo hữu

Khấu ý thiên thư vĩ thuần lương

DỰ LONG HOA CỬU PHẨM THIÊN TÒA

NAM [VIỆT] THÁNH ĐỊA HUYỀN TÒA PHẬT RA.

 

Giai không phận phận giai không phận

KHAI TỨ TÒA sơn thẩm HUYỀN đa

Nhữ tự chi lai cáo phục qui

Danh công phú vấn giai đề chí.

 

Hạ thi nhiên nhơn sự đa niên

Môn tự đối thủ lai vô kỷ

Văn thơ tốc hạ hướt kiết nhân

Như hà nguyệt dĩ đa Tây chánh

Nam phi với diện nhựt quới ân

Tát đa y thật phân lý chánh

Mách bảo tiên cơ hành lộ chơn

Không danh không tướng xa đàng chánh.

 

Xuất môn ĐẠI CHỦ hanh thông rõ

THIÊN ký vốn hồ NHỨT phong sanh

Thời lai mục hữu nguyên cao trọng

HẠ [HÀ] TỰ GIANG ỨNG HIỆN RÕ RÀNH

Tự tái QUÂN tùy phận tiên phân

Vô vô lộ cánh phân ý hạnh

Sự vô tôn giả túc nhơn cồng

KIM khả quý hương chan cổ cách.

[Chữ Hạ bộ thảo (sen) còn phát âm là Hà và dị thể viết là Hà bộ nhân (họ Hà) đồng âm với Hà bộ thủy (sông). Mà chữ Hà bộ thủy thì đồng nghĩa với chữ Giang (sông) hoặc chữ Xuyên (sông). Do đó, “Hạ tự Giang” có ý nói chữ Hà.  Ứng hiện rõ rành = ám chỉ tiên tri của Sấm Trạng trình nay đã rõ ràng ứng hiện.  Tiên tri đó là: “Mộc hạ liên đinh khẩu, danh thế xuất nan lường”. Cụm chữ “Mộc Hạ Liên” và “Đinh Khẩu” cũng giống như cụm chữ “Hạ tự Giang” cả ba cùng nói về chữ Hà. Thế danh Đức Ngài (Hà Hưng Quốc) là chữ Hà bộ nhân, còn quê hương nơi sanh ra Đức Ngài (Hà Tiên) là chữ Hà bộ thủy.]

 

Lời thúc giục khoa khôi cửa mỏng

Thế tục trần dạ luống than van

DIÊU CUNG nhớ trẻ trần gian

ĐẠO TIÊN MẸ MỞ kêu vang ĐẠO LÀNH

KHAI MỐI ĐẠO bia danh con thấy

ĐẠO CHÁNH ra MẸ khải đàn kêu

Dọn đường con trẻ xế chiều

Ngồi trên tiên cảnh đàn kêu ngậm ngùi.

 

Tập giả hiền tâm vui tỉnh ngộ

Khắp gần xa MẸ MỞ ĐẠO TIÊN

Tạm trần điển tá buổi yến

Màn Rồng gặp MẸ thiện duyên thoát nàn

… (mất câu)

Liên phong phủ QUỐC trị hàng bá gia.

 

Tạm giả trần Điện Vàng MẸ ngự

Nhỏ lệ sầu Di Tử trần nhơ

Giã con ở lại bơ vơ

MẸ về tiên cảnh MẸ chờ ngày mai.

 

HIỆN XUẤT CAO NHƠN NGUYỆT NHỰT [MINH] thanh

Vô công vô đảo kỳ Tiên Thánh

GIÁO HÓA NHƠN SANH KHAI ĐẠI ĐẠO

NGỌC ẨN KỲ VIÊN ĐẠO CHO THÀNH.

 

Giờ lui điển lòng thành chí nhẫn

Giờ phút giây liên tiễn nhớ nhung

NỮ NAM TRẦN THẾ CHUNG CÙNG

UY NGHIÊM CHỈNH THẾ ĐẠO CÙNG BƯỚC LÊN.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 534)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 328)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 503)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 896)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 456)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 673)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 539)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 576)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 740)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 596)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 616)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 795)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 529)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 573)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 648)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 996)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 971)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1290)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 1189)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1353)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1845)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1802)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1535)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1680)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2909)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2532)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2324)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2430)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2821)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 3020)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2810)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2646)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2887)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2973)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2619)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2624)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2570)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2912)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2726)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2695)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2865)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2818)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3672)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 3089)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2962)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 3112)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3462)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3298)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4202)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3755)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4879)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4932)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4924)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5546)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2472)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5823)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5283)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6118)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 6048)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4410)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5184)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 5026)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5559)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.