DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3185)

ĐÀN GIỜ MÃO

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 18 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM 259

“… khai định hướng

Vô hữu kỉnh Mẫu vi tôn phướn

Mẫu tử hư không nhang gia kỉnh

Hổn độn sơ khai bảo ninh khương.

Thiết khử truyền lưu chỉ nhân luân

Bảo hộ khương ninh mới giáng trần

Tử tôn nhang ngũ đặng trà quả

Lập đàn nghiêm chỉnh hội hiệp hòa

Ngũ nam nhị nữ gia gia niệm

Bút nhạt soi vạn đại triết nghiêm

Phổ thông thơ kinh niệm chơn sanh

Vòng tay Mẹ định hướng thiện lành

Câu thủ túc chúng sanh ước lượng

Vận tới lui tắt mảnh muôn phương

Khai chào đạo đồng tương ấn chỉ

Nhụy nở hoa hồi trổ mật kỳ

Khai Vương Đế ly kỳ chim hót

Uyên thể hình tiếng diệu thanh thoát

Bến hoàng hôn viếng chốc tầng non

Vững bước chân thế tục cho tròn

Đài kiến Phật thiên hồn ngươn chót

Bức khai kỳ chiếu rọi bất chợt

Chu kỳ ba chuyến chót trần ai

Mở Nam Phương xác thể trong ngoài

Đạo hạnh viên hồi lai ươm giống

Đợi nay mai thời hướng tương đồng

Vui cười Lạc Lai Bồng hiệp nhứt

Hội cảnh Rồng xem xét thao lượt

Trống điểm sang khai lực Liên Hoa

Tam Giáo cân khinh đáo soi ra

Đêm sao băng sáng cả ngôi giai

Ta phương Tây ẩn dạng cung đài

Bởi vì đâu giáng lai thơ cổ

Mở kịp thời HOA THIÊN thân lộ

Khai Pháp kỳ cứu độ chúng sanh

Cõi HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG cổ danh

Lập đời lại nhơn sanh hoằng hóa

Một tòa sen chín phẩm liên tòa

Phong liên sắc Đại La chí Quốc

Khai hóa mở hữu hội đạo bước

Tỏ phân trần sau trước chẳng sai

Đạo kiên tâm tựa bến Phật đài

Chẳng luận giai cấp ai hèn yếu

Đặng chọn thông dung điều chào đón

Thuyết lai truyền rõ luật đạo tông

Mạch nhựt thanh thạch thông không đải

Đạo Thiên phân xuất lịnh Nhị khai

Trong đại đồng trình giải vô vi

Kỳ nguyên hiệp tấn tuồng khuôn vĩ

Thiên Cung cõi tam kỳ tứ đại

Rạng ngày mai khanh tước chuyển lai

Sáu cửa phong sâu dài hoạch hạn

Chọn hiền thần sơ thẩm cựu tân.”

 

PHÁP ÂM 260

MỤC khai ân gọn lần lộn lạo

Mái Nhà Tiên diệu pháp thanh cao

Ngồi sứ mạng diệu cao minh kiến

Lọc sạch thân tâm ý khẩu Tiên

Tịnh tâm lạy kiền thiền khai mở

Cõi công đồng khai bảo chuyển cơ

Vận thể hình thi thơ trùng hội

Ngọc lộ bàn nguyên kiến đạo đời

Thuyền Đại Đạo niên mới ngoài trong

Mẫu nay cho đầy đủ duyên hồng

Đắc quả hội hòa đồng thiên hạ

Cơn khải hoàn thức giấc đò ra

Đồng bổn ngự chung hòa bản sắc.”

 

“Vô hình vô tướng vô sắc tướng

Hồng lữ lữ Hồng khởi đầu chưa?

Canh từ ngũ chuyển vô đạo hữu

Khấu ý thiên thư vĩ thuần lương

Dự Long Hoa cửu phẩm thiên tòa

Nam thánh địa Huyền Tòa Phật ra

Giai không phận phận giai không phận

Khai Tứ Tòa sơn thẩm Huyền đa

Nhữ tự chi lai cáo phục qui

Danh công phú vấn giai đề chí

Hạ thi nhiên nhơn sự đa niên

Môn tự đối thủ nay vô kỷ

Văn thơ tốc hạ hướt kiết nhân

Như hà nguyệt dĩ đa Tây chánh

Nam phi với diện nhựt quới ân

Tát đa y thật phân lý chánh

Mách bảo tiên cơ hành lộ chơn

Không danh không tướng xa đàng chánh

Xuất môn Đại Chủ hanh thông rõ

Thiên ký vốn hồ nhứt phong sanh

Thời lai mục hữu nguyên cao trọng

Hạ tự giang ấn hiện rõ rành

Tự tái Quân tùy phận tiên phân

Vô vô lộ cánh phân ý hạnh

Sự vô tôn giả túc nhơn đồng

Kim khả quý hương chan cổ cách

Lời thúc giục khoa khôi cửa mỏng

Thế tục trần dạ luống than van

Diêu Cung nhớ trẻ trần gian

Đạo Tiên Mẹ mở kêu vang đạo lành

Khai mối đạo bia danh con thấy

Đạo Chánh ra Mẹ khải đàn kêu

Dọn đường con trẻ xế chiều

Ngồi trên tiên cảnh đàn kêu ngậm ngùi

Tập giả hiền tâm vui tỉnh ngộ

Khắp  gần xa Mẹ mở Đạo Tiên

Tạm trần điển tá buổi yến

Màn Rồng gặp Mẹ thiện duyên thoát nàn.”

 

“Liên phong phủ Quốc trị hàng bá gia

Tạm giả trần Điện Vàng Mẹ ngự

Nhỏ lệ sầu Di Tử trần nhơ

Giã con ở lại bơ vơ

Mẹ về tiên cảnh Mẹ chờ ngày mai

Hiện xuất cao nhơn nguyệt nhựt thanh

Vô công vô đão kỳ Tiên Thánh

Giáo hóa nhơn sanh khai Đại Đạo

Ngọc ẩn kỳ viên đạo cho thành

Giờ lui điển lòng thành chí nhẫn

Giờ phút giây liên tiễn nhớ nhung

Nữ nam trần thế chung cùng

Uy nghiêm chỉnh Thế, Đạo cùng bước lên.”

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 741)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 965)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1330)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1296)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1127)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1457)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1211)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1501)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2027)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1792)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2035)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1917)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2663)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2242)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3405)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4138)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3215)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3615)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4511)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4587)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3996)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.