DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3217)

ĐÀN GIỜ DẦN
NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 1 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà
Làm Việc Với Các Vị Vô Vi Khác
PHÁP ÂM #250

"wá xíc tà là dỉ hón hài

nỉ ní hao wan chề

tạo khoán nít tò nị hàn

nị khổ khoán hà khoán shi

lữ hoành fis ta."

 

"Thiên Quốc quân ân chi nhân giả [1]

Tốc nhang tấu đà chiếu nương nha

Chiếu lịnh cơ, hàng câu Quốc định

Chặng đường Âu Lạc phúc an ca

Chiên phúc thần loạn chí oanh hào

Câu hoàng khải chi nhân khấu đà

Cán túc nhi đền châu bá lập

Tiện điển Hồng Quân Lão Quốc ta."


Chú Thích [1]
Trích Luận Ngữ
. "Tử viết: Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân."

Dịch: Chí sĩ là người nhân đức, không bao giờ hại người khác để mà cầu sống, có khi còn dám hy sinh thân mình để thi hành đạo nhân.


"Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết: Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Cư thị bang dã, sự kỳ đại phu chư hiền giả, hữu kỳ sĩ chi nhân giả."

Dịch: Tử Cống hỏi về đạo nhân. Khổng Tử nói: Người thợ muốn làm ra sản phẩm tốt thì tất phải có dụng cụ tốt trước đã. Trong nước phải tôn người hiền tài trong số đại phu làm Thầy, kết giao bạn bè với người nhân đức trong số kẻ sĩ.

 

"chí kuờn pan chỉ chí zứt tùng

ngan kít chí pỏn lạc ký tầm

pú huệ là shi."

 

"Can tấu hùng anh ngàn chí vận

Khúc khải hoàn tông khí chu đàn

Kỳ khúc ngạn thấu cầu môn điền

Nhơn nhơn hỉ phước lầu cao Quốc

Hựu tại khâu đón Bạch Vân

Tiếu vân khâu túc hạ chiêu nhân."

 

"Chán thì pún thẻ mon chi khà

lỉa lỉa xuấn ngà lục xí fà

trung lang điệp khá xìa ua fán

chốn đà bảo quán địa quân shì."

 

"Nơi hư không lầu thiên ngã trì

Lời khai bút chi dân thượng tấu

Xuất lữ ngàn Hồng lưu trí tuệ

Ngã ngã thiên thời chiếu tài không

Tư hoàn không chỉ Chiêu Hồng Lạc

Dân chúc du đóa hà di.

Hưng Quốc thầm hòang chi ngọ

Khản khà minh chi tòan ân đáo"

 

"chi kuớn lạ ngo fấn chì

nga shí dia dia khánh tòa

nhả nhả dò như khoánh la khuế

chu khà di fúc lạ chun khà

ngao ngào lê khoán thề ziếng thà

gió mệnh khoai dì sinh lai

Di dảnh chùa pỏn shi là mi

danh fút dà hoán tể pỏa kê xà."

 

"Chi nhân chi giả hồ long giả

Khá tự hồ chi hàng tuất di

Cao minh hòang tựu khoán tự giả

Chung túc giang kiện hồ ký khà."

 

"di khá chổ pòn chí shìn nga lộ khí chè

dòng fán hồ khoán chì pín

liếu khoán khổ giang khít chịn xô

hoài xín lổ mang kỳ cao huýt khạ."

 

"Xuân Thu đột phạ nhứt nam bàn

Thị nhân kỵ mợn hồng chi nhạn

Tuất đề cao mạng phú nhơn duy

Kỳ thơ phúc đội châu phàn chúc nõ."

 

"chí kuạn thệ shức wuàn chí wuan nả

hào phóng tề shi tháo wuan shề

dỉ quốc gà shướng cỏ lan kỳ xương

no wuán nì shang phúc lạ nị shề

dĩ wuán thệ hào lưu shìn thá

Dì không đà giữ thá đuổ kinh shì."

 

"Đôn đôn tất trọng cao quyền khúc

Đoạn đoạn chi chân kiến hùng anh

Chung di hào phủ đoạn khiêm giác

Phúc thắm Hà hoa chiếu ân cơ

Lạc lạc Hồng di chiều tựu sáng

Phúc họ hò khoan chiếu cơ đàn."

 

"diệu chỉ ngà fún lệ xin pò

shì đao koản lan chệ hò khoan

hầu chi fuấn là tun ngà shí

Chủ wuan pệnh là chú pềnh cà

zòng tí huả mau pị pằng xuồng

lỉu lỉu thống hầu quả xi fàng

công công tràng dỉ số rể mi

zào wuân chạ mốt kỳ xin xếp lể."

 

"Nhân cơ chiêu ý cạn quân cờ

Thông kỳ đột hạ chiến hằng cờ

Đông Tây Nam Bắc hùng khí hách

Chiêu lịnh HùngQuốc đang chờ.

Phiêu phiêu toàn thoáng kỳ tam tử

Diêu phúc di nhàn túng Càn Hoa

Khang lạc Quốc nam kỳ hồng khí

Thức lữ công nhi triều hoàng kha."PHÁP ÂM #251

"dỉ fón hể wuán pỉ xí tàn pí

jong kết lịu thú wàn nỉ dà

lào lao hoàng chí xỉ hao hòa

chùng kai wít wởn shi xán lọa

dí di thòng lan chí gò píng

dỏn dỏn ngao khoánh lệ húy xìn

zân zân chúc lọ thíu wan xà

dược diu lọn fúc để xin xán tồ."

 

"Xuân Thu khúc khải Hoàng Huỳnh

Túc nhạn sông ngàn thủy nước ra

Cao cao minh triệu đồng cơ ứng

Chiếu chiếu dĩ minh thúc hoàng kha

Thoảng thoảng kỳ ba tâm phú ngạ

Thân chiến hữu phúc hoàng ca

Chỉ tới chứng viếng chiều phúc ngạ

Tấu tấu di phong lộ Kim Hà."

 

"chìn shuấn lộ wuấn kỳ hao fén shà

lẫn kha mốt kỷ ziên tú hòa

ngọn ngon chi mót lạ xừng fúc chủ

khạo kháo luận thi khoán shỉ fương hoà."


[Đà la ni]
 

"wan chíc kô nan flo win hịt xặc thóe

nừng shi fấn hai bịt shần tu fận chí shần

lỉu lỉu xuần hao fín dì shắng

kháo khể shiến khà lôn xứ pậc

dia dia wuấn nỏ điền chân tí shè

đao đao shén pồ lai xức fươn chàn

khí khả mon tiền thiên kảo diên cao lạ

ngài kha diền pôn fúc lể fươn shề

diên líu lịu tung là xin xát

lệ xuân lỏ hẹn shịn pon chề

hào kuán chẻ chun lạc chí khà

di khắng lòng di hai xùn hoan

dòng xăng hề xíc nao kuán shạ

tầm đa shì fuân la wuấn shè."

 

"Nhớ nhớ minh phượng hoàng cao phúc chỉ

Len lén đài vuột hản hoàng chi nhân

Gieo gieo quân bổng hàng cao húy

Dĩ ngã dĩ nhân chiếu tông hoàng

Chiều loan phú nhạ châu hát bổng

Quân bạch tiêu hàn chú ngoạn xa

Tiểu tiểu chi nhân triều ngoạn phúc

Tấu chỉ chương tông chí hàng kha."

 

"Xuân Thu dạ khúc đón Hoàng Gia

Chi mệnh tri nhân đáo kiến

Hùng túc oai nghi triều tống phượng

Chí khí oai hùng khúc hoàng ca."

 

"chi nhân thủ wuàn shi cao Quốc lữ

 dầu kuán tì dúc hi khán chà

dì lỉu wuân lang chí quật chà

lào wuán di cớ lạ chi cớ shà."


[Đà la ni]
 

"dìn xìn xủ lầm cao wuán tị

nhao nháo fần vi kánh hủ shan fi

chưa khỏa chi fành liu pắn xò

dỉ khống cà làn tu wuán hệ

chi krăng tùng băn ti xiếp."

 

"Diêu phóng hạng cao chiếu nương cao

Trăng nào tích trử vàng trong nước

Giáng thị băng tướt dì cao wuán shì."


 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
2:22 CH(Xem: 836)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 799)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 746)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 966)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1362)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1333)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1298)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1130)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1482)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1216)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1505)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2032)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1795)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2047)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 1924)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2664)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2247)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:33 SA(Xem: 3409)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
3:16 CH(Xem: 4147)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
2:06 CH(Xem: 3619)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
11:11 SA(Xem: 4514)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
10:26 SA(Xem: 4628)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
3:44 CH(Xem: 3997)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.