DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 6712)

ĐÀN GIỜ DẦN
NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 1 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà
Làm Việc Với Các Vị Vô Vi Khác
PHÁP ÂM #250

"wá xíc tà là dỉ hón hài

nỉ ní hao wan chề

tạo khoán nít tò nị hàn

nị khổ khoán hà khoán shi

lữ hoành fis ta."

 

"Thiên Quốc quân ân chi nhân giả [1]

Tốc nhang tấu đà chiếu nương nha

Chiếu lịnh cơ, hàng câu Quốc định

Chặng đường Âu Lạc phúc an ca

Chiên phúc thần loạn chí oanh hào

Câu hoàng khải chi nhân khấu đà

Cán túc nhi đền châu bá lập

Tiện điển Hồng Quân Lão Quốc ta."


Chú Thích [1]
Trích Luận Ngữ
. "Tử viết: Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân."

Dịch: Chí sĩ là người nhân đức, không bao giờ hại người khác để mà cầu sống, có khi còn dám hy sinh thân mình để thi hành đạo nhân.


"Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết: Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Cư thị bang dã, sự kỳ đại phu chư hiền giả, hữu kỳ sĩ chi nhân giả."

Dịch: Tử Cống hỏi về đạo nhân. Khổng Tử nói: Người thợ muốn làm ra sản phẩm tốt thì tất phải có dụng cụ tốt trước đã. Trong nước phải tôn người hiền tài trong số đại phu làm Thầy, kết giao bạn bè với người nhân đức trong số kẻ sĩ.

 

"chí kuờn pan chỉ chí zứt tùng

ngan kít chí pỏn lạc ký tầm

pú huệ là shi."

 

"Can tấu hùng anh ngàn chí vận

Khúc khải hoàn tông khí chu đàn

Kỳ khúc ngạn thấu cầu môn điền

Nhơn nhơn hỉ phước lầu cao Quốc

Hựu tại khâu đón Bạch Vân

Tiếu vân khâu túc hạ chiêu nhân."

 

"Chán thì pún thẻ mon chi khà

lỉa lỉa xuấn ngà lục xí fà

trung lang điệp khá xìa ua fán

chốn đà bảo quán địa quân shì."

 

"Nơi hư không lầu thiên ngã trì

Lời khai bút chi dân thượng tấu

Xuất lữ ngàn Hồng lưu trí tuệ

Ngã ngã thiên thời chiếu tài không

Tư hoàn không chỉ Chiêu Hồng Lạc

Dân chúc du đóa hà di.

Hưng Quốc thầm hòang chi ngọ

Khản khà minh chi tòan ân đáo"

 

"chi kuớn lạ ngo fấn chì

nga shí dia dia khánh tòa

nhả nhả dò như khoánh la khuế

chu khà di fúc lạ chun khà

ngao ngào lê khoán thề ziếng thà

gió mệnh khoai dì sinh lai

Di dảnh chùa pỏn shi là mi

danh fút dà hoán tể pỏa kê xà."

 

"Chi nhân chi giả hồ long giả

Khá tự hồ chi hàng tuất di

Cao minh hòang tựu khoán tự giả

Chung túc giang kiện hồ ký khà."

 

"di khá chổ pòn chí shìn nga lộ khí chè

dòng fán hồ khoán chì pín

liếu khoán khổ giang khít chịn xô

hoài xín lổ mang kỳ cao huýt khạ."

 

"Xuân Thu đột phạ nhứt nam bàn

Thị nhân kỵ mợn hồng chi nhạn

Tuất đề cao mạng phú nhơn duy

Kỳ thơ phúc đội châu phàn chúc nõ."

 

"chí kuạn thệ shức wuàn chí wuan nả

hào phóng tề shi tháo wuan shề

dỉ quốc gà shướng cỏ lan kỳ xương

no wuán nì shang phúc lạ nị shề

dĩ wuán thệ hào lưu shìn thá

Dì không đà giữ thá đuổ kinh shì."

 

"Đôn đôn tất trọng cao quyền khúc

Đoạn đoạn chi chân kiến hùng anh

Chung di hào phủ đoạn khiêm giác

Phúc thắm Hà hoa chiếu ân cơ

Lạc lạc Hồng di chiều tựu sáng

Phúc họ hò khoan chiếu cơ đàn."

 

"diệu chỉ ngà fún lệ xin pò

shì đao koản lan chệ hò khoan

hầu chi fuấn là tun ngà shí

Chủ wuan pệnh là chú pềnh cà

zòng tí huả mau pị pằng xuồng

lỉu lỉu thống hầu quả xi fàng

công công tràng dỉ số rể mi

zào wuân chạ mốt kỳ xin xếp lể."

 

"Nhân cơ chiêu ý cạn quân cờ

Thông kỳ đột hạ chiến hằng cờ

Đông Tây Nam Bắc hùng khí hách

Chiêu lịnh HùngQuốc đang chờ.

Phiêu phiêu toàn thoáng kỳ tam tử

Diêu phúc di nhàn túng Càn Hoa

Khang lạc Quốc nam kỳ hồng khí

Thức lữ công nhi triều hoàng kha."PHÁP ÂM #251

"dỉ fón hể wuán pỉ xí tàn pí

jong kết lịu thú wàn nỉ dà

lào lao hoàng chí xỉ hao hòa

chùng kai wít wởn shi xán lọa

dí di thòng lan chí gò píng

dỏn dỏn ngao khoánh lệ húy xìn

zân zân chúc lọ thíu wan xà

dược diu lọn fúc để xin xán tồ."

 

"Xuân Thu khúc khải Hoàng Huỳnh

Túc nhạn sông ngàn thủy nước ra

Cao cao minh triệu đồng cơ ứng

Chiếu chiếu dĩ minh thúc hoàng kha

Thoảng thoảng kỳ ba tâm phú ngạ

Thân chiến hữu phúc hoàng ca

Chỉ tới chứng viếng chiều phúc ngạ

Tấu tấu di phong lộ Kim Hà."

 

"chìn shuấn lộ wuấn kỳ hao fén shà

lẫn kha mốt kỷ ziên tú hòa

ngọn ngon chi mót lạ xừng fúc chủ

khạo kháo luận thi khoán shỉ fương hoà."


[Đà la ni]
 

"wan chíc kô nan flo win hịt xặc thóe

nừng shi fấn hai bịt shần tu fận chí shần

lỉu lỉu xuần hao fín dì shắng

kháo khể shiến khà lôn xứ pậc

dia dia wuấn nỏ điền chân tí shè

đao đao shén pồ lai xức fươn chàn

khí khả mon tiền thiên kảo diên cao lạ

ngài kha diền pôn fúc lể fươn shề

diên líu lịu tung là xin xát

lệ xuân lỏ hẹn shịn pon chề

hào kuán chẻ chun lạc chí khà

di khắng lòng di hai xùn hoan

dòng xăng hề xíc nao kuán shạ

tầm đa shì fuân la wuấn shè."

 

"Nhớ nhớ minh phượng hoàng cao phúc chỉ

Len lén đài vuột hãn hoàng chi nhân

Gieo gieo quân bổng hàng cao húy

Dĩ ngã dĩ nhân chiếu tông hoàng

Chiều loan phú nhạ châu hát bổng

Quân bạch tiêu hàn chú ngoạn xa

Tiểu tiểu chi nhân triều ngoạn phúc

Tấu chỉ chương tông chí hàng kha."

 

"Xuân Thu dạ khúc đón Hoàng Gia

Chi mệnh tri nhân đáo kiến

Hùng túc oai nghi triều tống phượng

Chí khí oai hùng khúc hoàng ca."

 

"chi nhân thủ wuàn shi cao Quốc lữ

 dầu kuán tì dúc hi khán chà

dì lỉu wuân lang chí quật chà

lào wuán di cớ lạ chi cớ shà."


[Đà la ni]
 

"dìn xìn xủ lầm cao wuán tị

nhao nháo fần vi kánh hủ shan fi

chưa khỏa chi fành liu pắn xò

dỉ khống cà làn tu wuán hệ

chi krăng tùng băn ti xiếp."

 

"Diêu phóng hạng cao chiếu nương cao

Trăng nào tích trử vàng trong nước

Giáng thị băng tướt dì cao wuán shì."


 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3182)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4766)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.