THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 15 THÁNG GIÊNG NĂM GIÁP THÌN

25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)


ĐÀN GIỜ TÝ

Ngày 15 Tháng Giêng Năm Giáp Thìn
(Ngày 25 tháng 2 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
 
 THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_05
 

 

Thi

 

DIÊU CUNG biệt hiệu vị ngôi Tây

TRÌ truyền MẪU ĐỊA tận đài mây

KIM Loan Bàn Lộ hậu THÁI diễn

MẪU chánh nguyên nhơn xuống trần Tây. [California]

 

Giảng

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG HÓA TRẦN

LINH CHƠN MẪU chuyển vầng căn xưa

Mãnh hồn linh KIM gia MẸ LỰA

Chọn tiền căn đỉnh đưa phổ kỳ.

 

CẨM NANG THƠ TIẾP LỊNH KHÁ TRI

Khai linh tánh thời kỳ hiệp hội

Chuyển xoay điển ANH tài gốc cội

MẸ châu phê THÁI rọi đức ân.

 

ĐẠO THIÊN TIÊN căn lịnh tiền căn

Cơ điển sắc NGỌC HOÀNG MẪU DIÊU

NGÔI VỊ XƯA NAY ĐÀ SÁNG CHIẾU 

Hướng đức công hiền diệu tươi xanh.

 

Đường LÀNH tu bồi đức chuyển hình

NGỌC đình chốn oai thinh KIM MẪU

Ức linh căn MẸ tạo đã lâu

BAN VAI DIỄN CUNG LẦU LINH TỬ.

 

DIÊU ĐIỆN CUNG bày tỏ nhứt như

LỊNH KỲ BA nam nữ hãn tường

MẸ BÀY TỎ huyền vi ban thưởng

THIÊN LUẬT HÌNH TRẺ TƯỜNG TUÂN MẠNG.

 

Lý đạo thông MẸ DẠY hưởng thân

Cung vi xưa nguyên căn minh mẫn

Trì phụng hành linh căn biết sự

Lòng đổi dạ trần mê hung dữ.

 

Thệ một lời nam nữ bước vào

Sự khó bì [là] TU ĐỨC THIỆN cao

ĐẠO thành QUẢ trẻ nào thông rõ

HỌC TỪ BI người tu dẫu khổ.

 

Thử phù sanh cực khổ khảo nhồi

Trẻ cần lo đạo pháp con ôi

ĐỨC tồn BẢO [quý báo] độ nuôi diên hóa

ĐẠO nhứt TÂM kiếm tầm đâu xa.

 

Thân tu hành độ hóa đạt thành

THÀNH trước nhất mai sau THẤU CHÁNH

CHỚ CHÁN NÃN phù sanh than thở

Biết phận con PHẢI RÁN CẦN LO.

 

MẸ vui mừng nhỏ to con trẻ

LỊNH THIÊN HOÀNG XÁ ÂN còn KỆ 

Khá lo BÒN ĐỨC trẻ đợi cùng

LỰC KHẢO NHỒI THỬ THÁCH LAO LUNG.

 

TU CON ƠI! màn cùng còn mất

Luật hình phạt LO ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

Biết phận rồi lập tức lo bòn

Mê hồng trần họa tai cho con.

 

Sầu linh tử mất còn cùng tận

Màn lọc lừa trầm luân đủ hạng

Hỗn [độn] [lẫn] lộn trần dữ rán hóa lành

Thói ngang tàng ngục hình phù sanh.

 

KỲ ĐẠI HỘI lo HÀNH chớ nệ

Trên TAM GIÁO, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

LAI CHƠN TRUYỀN VỊ KẾ ĐỨC ÂN  

Hiền nhẫn nhục tu tròn sứ mạng.

 

BẬC HỌC ĐẠO xoay dần sửa tánh

Ngộ rõ thông sắp tới chẳng lành

KỲ THI TỚI mau nhanh còn vẫn

Căn MẸ tạo mất lo tu dựng.

 

Trận Bàn Môn sanh chúng rã tiêu

ĐẠO CHƠN MINH lo tới sớm chiều

Bụi trần ngã TIÊU ĐIỀU NGOẠI ĐẠO  

Đành đọa thân SANH TÂM MA GIÁO  .

 

Chẳng rõ TRỜI ĐẠI ĐẠO BƯỚC VÀO

Chớ nệ tu để lầm tiêu hao

Lòng chứa mãi tà vào căn thể

Căn MẪU tạo sao quên nguồn rễ.

 

Trẻ xuống trần hậu thế tu hiền

Trẻ tâm mê gây tạo liên miên

Đắm mùi tục con hiền mê muội

MẸ THIÊN CAO lọc lừa căn tội.

 

HIỆN [THÂN] [để] bảo toàn sắp tới trẻ hiền

Khó sống còn sắp tới MẸ khuyên

Lắm cuộc chiến trần miền dao động

Rán tu [cho] kịp Thượng Ngươn, điên cuồng.

 

Thời ma quỷ trẻ không định tánh

Loạn trí tâm nó nhập phá hành

Kiếp mạt kỳ đâu rảnh con ơi

LO ĐẠO CẢ ĐẮP XÂY ĐỜI MỚI.

 

Ai trung thành sự tới chớ mê

Tạm dùng xác hóa duyên con trẻ

Một kiếp trần đâu dễ con ôi

Linh chơn mất nhào lăn tìm vội.

 

Xem mất phần trễ buổi xa sắc

Trong buổi cùng mở mang thiện lặc

ĐÂY ĐẠO TRƯỜNG LINH GIÁC GIỐNG LÀNH

MẸ ĐỀ THƠ TRẦN GIỚI MAU NHANH.

 

Tình mẫu tử con lành khờ dạy

Các con ơi hồi tu trở lại

ĐÃ HẾT GIỜ, [hãy] HÒA ÁI LẬP TRƯỜNG

THUẬN HIỀN CHƠN GIỮ LẤY TÌNH THƯƠNG.

 

THUẬN không NGHỊCH mở đường chung bước

Nuôi kỹ lòng, công phu đừng trược

Đạo bỏ ngoài không phước duyên lành

MẸ là MẸ TÁI TẠO NHƠN SANH.

 

NGỌC THỂ CHUYỂN nên danh đời phục

Hội, diện kiến sắc giai phẩm chúc

Làm việc nên cung cúc MẸ ban

Sạch không tham bả lợi cuộc trần.

 

KHÔNG: đạo lý tu thân đề khởi

Mình đừng [sai] quấy, [tạo] ĐỨC LÀNH đi tới

Hiểu được rành con mới hiếu trung

Mức thuận hòa đời nghịch khổ cùng.

 

TÂM THẾ TỤC CÙNG CHUNG SỤP ĐỔ 

Đời đi tới con ơi nạn khổ

PHẬT PHÁP CƠ MẸ LỘ TỪNG HỒI

Người ở trần khổ tới con ôi.

 

Ngày hoại diệt từng hồi biết rõ

Tướng hình khổ rớt rơi thấy đó

CHỈ CÓ TU ĐƯỢC ĐỘ SỐNG CÒN

Thế trần tàn sắp tận rồi con.

 

RÁN LẬP HẠNH, ĐỨC CÔNG CHO VỮNG

Đừng ham chơi làm gì đời lụn

Rõ Kỳ Ba sanh chúng mất hồn

Đường đời bao ách nạn mau khôn.

 

NOI THEO MẸ chung lòng học đạo

Suy cho rõ nên thân nghe LÃO

LÃO MẪU ĐÂY KHUYẾN GIÁO CON TRẦN

LÝ CÔNG TRUYỀN dồi trí dưỡng thân.

 

ẨN TU HỌC trong ngần soi sáng

ĐẠO: MỘT DẠ GIỮ TRÒN TRẺ RÁN 

ĐẠO KHAI MINH TỎA SÁNG CHIỀU MƠI

Để sống đời dụng nghĩa tu thôi.

 

Trai gái nào CẢI LUẬT: TRIỆT, HỒI

Lớp màn rõ xét soi tội phước

Nước tới trôn mất hồn khó bước

Cuộc đời này ác trược quỷ ma.

 

Loạn cuồng theo tà mỵ khó qua

Chúng ẩn hiện hại mà loạn trí

Hồng trần thế phụ vong lời chỉ [dạy]

LỜI MẸ HIỀN không [biết] quý để nghe.

 

Họa chẳng sai sớm kịp trở về

Nếu không sớm mọi bề trẻ khổ

Rằm trăng Giêng MẸ về điển bổ

Dạy con thơ lánh khổ tu tâm.

 

MỘNG CẢNH TRẦN CHẤM DỨT NƠI PHÀM 

CƠ HỘI LẬP RÁN LÀM ĐỨC THIỆN.

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_06
 

Thi

 

THUYẾT điển lậu hình chuyển KIM giai

LAI phi nhơn thế cuộc THÁI bày

ĐÔ Tây [California] hạ đức tài ANH diễn

KHỨ xứ vô thân cốt lai khai.

 

HẠ giáng chú dạ KIM thời hảo

ĐIỀN sanh bình tạo ANH thân giao

TÂY thế liễu hình THÁI CƠ quý

ĐỊA nhiên khởi tại nhơn xuất bao.

 

VƯƠNG KIM bổn họat tâm hoài thế

TỰ THÁI nhân công hành chẳng mê

NHỨT ANH tài khứ an thân xứ

THÂN trung hành LIÊN MẪU dựa kề.

 

KIỀN trụ THÁI CỰC bổn hậu thiên

KHÔN Cấn KIM LIÊN tương chuyển liền

MẪU hiền ANH hiệp thiên địa hóa

ĐỊA thống trụ đương phối sơ miền.

 

TỪ bi ANH sắc hóa phổ sanh

TÔN đại KIM từ chuyển phò hành

PHẬT niệm THÁI Công chơn cao phụng

MẪU lượng VÔ [THƯỢNG] [HƯ] KHÔNG phổ độ sanh.

 

CỐT chi THIÊN cảm THÁI cơ thân

THỂ xứ ẩn thân KIM hoạt trần

CHUYỂN hóa lồ thủy ANH trong suốt

THÂN chơn tử trùng xuất khắc thần.

 

CỬU phẩm KIM giai hiệp tánh danh

CUNG vị THÁI trùng phu nhơn thành

NIÊN hội ANH tài hạ xuất chúng

TẠI đàn nhi hiển LIÊN HOA gìn.

 

NHƠN lực KIM phong LIÊN HOA tặng

ĐỨC từ THÁI ÚY MẪU khai đăng

LÒNG bi ANH hiện chơn linh khả

CON hiếu kỉnh trì nương tòa ban.

 

LÃO[THƯỢNG] [HƯ] KHÔNG KIM giai mang

NƯƠNG nương phản bả NHỨT tỏa đàn

NHỨT nhứt nhi thế KIM tương hữu

TÒA LẠC LÃO NƯƠNG chánh vai phân.

 

THỌ MẪU KINH ANH nữ nhi

KINH tâm vĩnh tọa KIM môn quý

LÃO truyền miệng THÁI LÃO MẪU KINH

MẪU tiếc đa trọng tài pháp ý.

 

THẤU cơ diệu sáng MẪU rãi cho

ĐÁO thế nhân kỳ thử kỳ dò

ĐẠO THIÊN TIÊN phân CHÁNH PHÁP

DIỆU tỏa tâm linh MẪU phản đo.

 

MẪU ĐỊA quang minh ĐẠI TỪ ÂN

ĐẠI PHÁP chánh như hội khóa năng

TỪ BI xuất dưỡng sanh vô thuở

ÂN ĐẠI TỪ TÔN rực rở thân.

 

DIÊU diêu không địa TRUYỀN LỊNH KHAI

TRÌ đạo khởi vô KIM NHỨT tài

KIM LIÊN HÓA MINH ĐĂNG NGŨ TRỤ [được phụng thờ]

MẪU đàn tâm ký khẩu ANH lai.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3028)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4119)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4849)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5869)
Pháp Âm 2020_40.