THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM GIÁP THÌN - VÍA NGỌC HOÀNG 2024

18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)


ĐÀN GIỜ NGỌ 
LỄ VÍA NGỌC HOÀNG

Ngày 9 Tháng 1 Năm Giáp Thìn
(Ngày 18 tháng 2 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
 
 

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_1
 

Thi

 

THIÊN chuyển Thìn Giáp lối ĐẠO THẦY

ÂN kỳ PHỔ ĐỘ toàn ĐẠO KHAI

GIÁNG thế cửu nhựt thuận THIÊN Ý

ĐIỂN chiếu NHƠN TÂM bản căn tài.

 

TÂN kỳ HÀNH ĐÚNG TÔN CHỈ độ

PHÁP CHUYỂN TỪ BI đắc kỳ chờ

CHƠN MINH CƠ ĐẠO hợp phương giải

TRUYỀN LUẬT ĐẠO THẦY chơn lý cơ.

 

THIÊN TRƯỜNG HÀNH ĐẠO KỲ PHỔ ĐỘ 

ĐẠO TRỜI cơ màn chót rán vô

MỘT tu trao sửa e còn khổ

ĐỜI siết tóc tang tập nam mô.

 

THIÊN MÔN ĐẠI ĐẠO TỪ BI đúng

CỔ hóa rước đưa quảng đại chung

LƯU danh TÔN CHÍ truyền NHƠN ĐẠO

TRUYỀN giáng lý phân BẠCH NGỌC CUNG.

 

QUY HỒI TỬ GIỐNG qua cơn khảo

NHỨT nhứt xông pha thoát vòng lao

đồ mãi vẫn còn rạng để

TỤ đủ quả thành tỏ quí cao.

 

Giảng

 

BẠCH SẮC CUNG Đàn Tây [GHTT-Cali] nghinh điển

Giáng phước trùng VẬN CHUYỂN HỘI THI

Trẻ tâm linh định lo kịp kỳ

CON NGHE [CHO][RỒI] NGỒI SUY LỊNH DẠY 

 

NGỌC MINH ĐẾ THIÊN SƯ PHỤC LẠI

Bổn căn hiền trẻ dạy cận kỳ

Niên Thìn Giáp [2024] HUYỀN KHUNG LAI BỆ

MỞ RỘNG trời con trẻ bốn phương

 

LINH CHƠN [quá] khứ KHẮP NƠI VỀ TRƯỜNG

THƯỢNG TÔN DẠY khác đường mê muội

Bóng vàng CƠ TAM KỲ THÚC HỐI

DIỄN SẮP GẦN ĐƯỜNG LỐI LONG HOA

 

Hàng đạo tâm rõ đặng TRỜI GIÀ

Tam tụ đảnh LONG HOA THÁNH ĐỨC

GIÁO THỌ TỬ hội đàn căn lực

KẾT, TẠO, GẦY hợp sức gái trai

 

Diễn cảnh trần HIỀN TỬ RỒNG VAI

HIỂU THƯỢNG ĐẠO nghe đây đàn nội

HIỆP THIÊN DỰ CHÍN TỪNG MÂY CHÓI 

RÕ VÔ VI LẬP HỘI ĐỨC TÀI  

 

NHỨT KHIẾU TÂM vận chuyển THIÊN KHAI

THIÊN BAN ĐỊNH TRONG NGOÀI LỪA LỌC 

CỬU HƯỜN RỒI GIÁNG LONG PHỦ BỌC

Lọc trược thanh trẻ học vi huyền

 

Lấy MINH TÂM, THẦY đặt trấn yên

Cơn mạt kiếp ngửa nghiêng nguy phải

Kiểm điểm TÁNH ngọn TÂM để thấy

Nhiều họa gây nhơn loại kiếp này

 

Cảnh xung quanh có sự đổi thay

Cõi thế giái nhơn loài thay đổi

DỮ ra LÀNH trẻ ơi MAU HỐI

Tiếng [kinh] kệ nghe đường lối trỉa trau

 

Bền chí tầm lo sửa cho mau

Nay được dịp THẦY TRAO lo phận [sự]

Hỗn loạn nay tầng bận bất lành

Khi LONG HỘI buổi này rán CHÁNH

 

Phải THI CÔNG ĐỨC HẠNH sự tu

Lúc chinh nghiêng khỏi bị gom thu

BAN LỊNH XUỐNG TÀ TRỪ TIÊU TẢN

HIỀN ĐỘ AN CĂN CỨU SẮC BAN

 

THẾ GIAN TẬN TIÊU càng khủng khiếp

NGÃ làm tan chéo y mau kịp

NHỚ nên người tu HIỆP ĐỒNG QUY

TỪ TÂM CÓ CHƠN TU GIÁ TRỊ

 

Ngày thương đau TUỆ TRÍ KHÔNG CÒN

Đến thời kỳ KHỬ TRƯỢC mõi mòn

LƯU THANH mới các con hiểu rõ

Giáp Thìn này con ôi ĐỨC CÓ

 

TRAU LUYỆN THÂN, KHÁ NHỚ THI HÀNH! 

Thói đời này ác bạo chua chanh

Nhìn kỹ thấy mỏng manh trước mắt

ĐỨC CẢ HUYỀN Đông Tây Nam Bắc

 

LUẬT ĐỊNH THẦY BAN khắp nhơn loài

KHUÔN ĐẠO TRỜI KHÉP CHẶT thời nay

TRỌN CHƠN TÂM đức tài dụng sự

HIỂU ĐẠO THẦY biết tu tránh dữ

 

SẮC THẦN OAI HUYỀN CHỦ lực xoay

Âu Tây miền u hiển THIÊN OAI

Đồng thọ sắc đức tài tô điểm

TRỜI DẠY PHÀM phúc chuyển tử tìm

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn
PHÁP ÂM 2024_2

 

Trẻ vững tin tìm kiếm lập công

ĐỪNG XƯNG DANH, NÊU ĐỨC HẬU, KHÔNG

AI HUYỀN CHỈ THẤU CHƠN PHỤ TRỢ, 

THẦY xuất chiếu tân ban trẻ ớ

 

Hội mạt hườn ban bố nhơn sanh

Ngươn Hạ độ THIỆN TÂM ĐỨC HẠNH

TRỜI CỬU KHÚC ĐÀNH RÀNH KHAI HIỂN

Này con ôi BẢNG TIÊN BÀN THIÊN

 

HỘI THẦN PHONG HIỂN HIỆN THIÊN ĐÀNG

Chữ THIỆN TÂM cứu chữa bình an

PHONG THẦN HỘI CÂN PHONG ĐỨC RỘNG 

TAM THIÊN ĐỒ TÂY PHƯƠNG CỜ LỘNG [GHTT-CALI]

 

Núi Côn Lôn vang vọng thần linh

Cơ mầu chuyển thông chi thanh tịnh

Lúc cơn nguy khổ bịnh ẤN TÀ

Đường MUỘI MÊ vượt lãnh RA MA

 

Chúng sanh nạn khóc la than xiết

XOAY SẮC THẦN trẻ ơi ráo riết

ĐỨC CAO VÔ ác triệt thế lao

Càn khôn hóa tỳ cơ thai bào

 

Trung ương khứ con nào lạc chỗ

Giao tương cảm THIÊN cơ HUYỀN đó

ĐẠO giả sanh trẻ chớ tùy hư

Chẳng đường về nghịch thuận ganh thù

 

Khuyên nguyên mạch PHỤ TỪ GIÁO LỄ

Trẻ hiền nhơn thứ ngôi dành để

Trăm hoa khai lại kế vị hương

Trẻ thiện từ trỗ hoài bông dường

 

THUẬN LỜI THẦY THIÊN ĐƯỜNG PHỤC LỊNH

LẤY SỨC MÌNH HÀNH SỰ CHO MINH

Ngày hôm nay căn linh lừa lọc

CỬU CỬU HOÀNG lượt sàng ngang dọc

 

Chút không gian câu mốc đa nguy

Ngày lọc lừa con trẻ mòn suy

KHÔNG GIẢM CHẾ CUỘC KỲ VONG TẬN

ĐỨC TÀI [PHẢI] ĐỦ, TAM KỲ TRẺ RÁN

 

LONG HOA PHẠT MẤT THÂN bớ trẻ

Sự lộn chung phân rành THẦY hé

ÂN THỌ TRỜI con trẻ lo tu

Để ngày sau không còn oán thù

 

Thì lúc đó quy tu đức tánh

Cứ như vậy bỏ đường ác [theo] chánh

Âm dương bình thế thạnh ngày sau

Hữu duyên đó trẻ nào dụng lậu

 

THIÊN DI TRUYỀN MẬT hậu hạ chung

Đừng ngu nương theo bảo tà dùng

Ngụy trá xảo đường cùng khó thoát

Cuộc thế nầy đổi rồi xây mất

 

Chịu tang thương tiêu thật mọi nơi

Trời gom thâu tỳ việc mạt đời

Rất thảm thương con ơi lại loạn

Nhờ đạo đức trẻ tu kịp rán

 

Ngươn chào xem thời hạn tóm thâu

Thử hỏi xem khóc chiều lạy cầu

Tam Kỳ thống nơi đâu lập lại

Thần Phong lược tuồng nào chào khải

 

Chẳng hay thời trần mãi dập dồn

Không mang bá mỵ tà diệt vong

Thảm vô kế thây chôn đào lỗ

Hỏi đâu còn nguyên căn ánh lộ

 

LẬP ĐẠO CHA dạ chớ để không

Thượng đàn thanh gom đủ linh chơn

Huệ chí thiện liên đồng cửu khiếu

Rán công nhiều trẻ ôi đừng thiếu

 

KHÁ NGHE ĐỜN ÂM HIỆU THIÊN TÒA

GIỮ LỜI THẦY phước hữu duyên ta

Cho nhơn sanh TIÊN TÒA NGÔI ĐẮC

ĐẠO TRỌN THÀNH sớm tối phục khắc

 

Buộc nghiệt oan hồi ắt hưởng nhờ

Xác phàm phu này trẻ đừng lơ

Nghe cho rõ đờn CƠ THẦN ĐỊNH

ĐẮP TÂN DÂN ĐỔI PHÀM: THÁNH LỊNH!

 

THƯỢNG HUYỀN MÔN CHỦ ĐỈNH NÊU DANH

CỬA KHÔNG về thay đổi xoay nhanh

MONG CON TRẺ THIỆN LÀNH NGHE GIÁO 

Xuân đắc đạo luyện tu thấu đáo

 

Thấu mầu vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ

Rán vượt qua ĐẠI NẠN KỲ THI 

Ai còn mất đức trì nhân ẩn

TAM KỲ HỘI THƯỢNG KHUNG BAN CHUẨN

 

VẠN PHÁP ĐỒ cam phận đủ điều

Giờ tháng qua BIẾT HIỂU ĐÒ CHIỀU

Bày liệt cảnh chung điều phân định

MÀN CHÓT RỒI khói lửa đao binh

 

Mòn nhà cửa sinh linh đời tận

Bốn phương đều khó nỗi thoát thân

Hạ Ngươn mòn lần lần cảnh báo

Trẻ coi đời hét khóc lao đao

 

Âm binh chết phủ rào nỗi khó

Này ôi trẻ núi còn phải lở

Đá còn tuông SẤM NỔ MỚI HAY

Lại yêu tinh hùm thú thiên tai

 

Trời thay đổi nay mai trần đó

Này trẻ ôi tu cho thấy rõ

Thấy lối đi THẦY đó chỉ trao

Biết thảm sầu hối cải đi nào

 

Tu chánh pháp trẻ vào ĐẠI HỘI

Chuyện thế trần THẦY khuyên hết lời

Những thiên tai trẻ ôi chẳng giấu

Đến việc rồi PHẬT TRỜI gom tẩu

 

Khuyên nhơn sanh tật xấu bỏ đi

CÂU NIỆM PHẬT HỶ XẢ TỪ BI

Lòng thù hận bỏ đi thù hận

Bao việc đời chớ để đến chân


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_3

 
Hát mấy tiếng con trần nghe đặng

Bây giờ sắp tối tăm tiêu nạn

Biết thân mình tự rán lo tu

Sấm nổ thinh lạ thay ám mù

 

Việc gì đến rán tu sửa đặng

Không nghe lời tơi bời khổ nạn

Chớ phân vân tai mang mỗi ngày

Sửa quy đầu việc tới không hay

 

Nạn triền miên toàn thây phải chết

Dạy từng câu dạy chỉ rõ rệt

Thọ giáo y trẻ biết bước đầu

Đệ tử THẦY ở tại trần lâu

 

Sau lâu quá không hầu THƯỢNG GIỚI

Nghe lời vàng cũng là kỳ cuối

Rán mà siêng trẻ hỡi dựa kề

Không còn gì trần mến u mê

 

Biết khắp nơi coi để việc đời

THẦY xem thử cảnh dạo đổi mới

Chẳng thấy ai dựa ngồi biết được

Trời đổi thay kỳ dị sau trước

 

Núi sạt rồi chôn lượt con ôi

Giáp vòng cảnh lung lay ập tới

Khó an thân trẻ hỡi có nghe

Do cơ trời xử phạt nên dè

 

Kỳ mạt pháp trẻ nghe chịu cảnh

Chịu cảnh sầu áo ạt tới nhanh

Mở lộ đường chiến tranh thảm khốc

Bao dân lành năm châu tang tóc

 

Biết ôm đầu vội khóc kêu vang

Lửa chiến tranh chết vì bạo tàn

Rung rinh chuyển xóm làng điên đảo

Sửa chữa thân bây giờ THẦY BẢO

 

DẠ TỪ BI HIẾU THẢO MẸ CHA

Kỳ đổi đời THIÊN LẬP CHO RA

LỆNH TRỜI nổ phong ba ớ trẻ

Dữ đầy đường quỷ ma thêm tệ

 

Chạy khỏi đâu xác thế đầy đường

Việc đời này trẻ hỡi hiền lương

Phần kịch đến tang thương đời tận

Đôi lời nói ĐIỂN THẦY chuyển vận

 

Rán nghe con tinh tấn tu hành

PHÁP ĐIỂN này THẦY GIẢNG lưu thân

Mà mượn xác giảng rành chuyển thế

THẦY NGỌC ĐẾ HẠ TRẦN CHUYỂN THỂ

 

Các trẻ ôi đàn lễ chỉnh nghiêm

Giờ cạn rồi rán tu tìm kiếm

Đừng luân vơi mất điểm thân tàn

Phải có tu chỗ sống THIÊN ĐÀNG

 

Còn thừa thảy bụi trần lầm lạc

Toàn [là] âm linh lấn chen bạc ác

QUẺ TẤN QUANG TỔNG QUÁT MAU THÀNH

Mặc Nguyệt La Giáp Bính Nhâm Canh

 

Hành võ trụ hiệp thành CUNG NHỰT

Sanh Bát Quái càn khôn tồn nhứt

Hóa vần xoay KHÍ NHỨT THIÊN KHAI

Một THÂN GIÀ chuyển hóa THIÊN ĐÀI

 

Nên nỗi phải chia hai linh bộ

Tranh đấu xác dĩ hình cảnh bố

Trong cảnh trần trược ố quá nhiều

Cổ kim lai trãi bao phủ chiếu

 

Tàn đường rời thảo hiếu lo tu

Thế gian hiển thấy rõ mịt mù

Cả năm châu gom thu một chỗ

Cuộc đáo đầu phàm gian lọt hố

 

Này trẻ ôi thấu rõ MINH ĐƯỜNG

VÔ HÌNH ĐẠO TRIỀN KHAI MÔN TRƯỜNG

Kệ Kinh Sám điểm tường thấy rõ

ĐẠO MỞ RA để lại đủ cho

 

Buổi HIỆP TRIỀU ban bố kịp giờ

Cuộc giả cuộc nhơn sanh hãy nhớ

VÔ HỮU ĐẮC TRUYỀN cơ buộc khắp

LUYỆN NHI ANH sanh quý cơ lập

 

Tục lụy tâm mạng bất mọi đàng

PHÁP BÍ khai THƯỢNG ĐỨC tân ban

NGÓ RỒI XEM MINH HOÀNG THƯỞNG PHẠT

Đoạn từ đây đặng thành hiền xuất

 

MẮT TỪ BI lời thật này ra

Tu thân lành giữ sạch an hòa

Sống được vui Ta Bà mạng ý

Ngày chết chóc thấy ghê tà mỵ

 

Sai vì đường lo chỉ lo trừ

ĐẠO RÁN HÀNH khá nghĩ lo tu

Thân tự sửa công phu học đạo

Người phước duyên nghe lời thấu đáo

 

CHƠN LỊNH CHƠN THẦY bảo an hòa

Lòng tỉnh ngộ sự đời tạm giả

Trẻ dại khờ sa đọa dương gian

Thật tiếc thương trẻ chẳng an toàn

 

Chịu hoài khổ phải mang chịu cảnh

Khéo làm sao chuyển hồi nhơn hạnh

Đến một khi tai nạn đến gần

Đủ đức tài tích thiện cho thân

 

ĐƯỜNG CHÁNH GIÁC TRẺ CẦN MỘT DẠ 

THẦY CHỌN LỰA TRẺ HIỀN XÁC TÁ 

HẠP THIÊN MINH ĐÁO HẠ BỀN LÂU

ĐẠI THIÊN TÔN NGỌC ĐẾ KHUNG CHÂU

 

LONG HOA HỘI KẺ CHẦU [PHẢI] CAO THƯỢNG

ĐẠO MẦU THẦY HÀNH NHƠN BI LƯỢNG

Chớ sai lời xem thường tiếng nói

Tẩy trần này khó giữ trẻ ôi

Sầu bể khổ muộn rồi ớ trẻ

Quỷ nhập biến họa hình khắp thế

Mắt ngó nhìn nạn sẽ ra sao

Màn ba khởi từ đây thấu đáo

 

Thế giới rồi chao đảo nào yên

Tại thế gian ăn ở chẳng hiền

Đất sụp đỗ ngã nghiên biển lửa

Thế giới rồi thảm khốc lo chừa

 

Thấy cảnh đau lệ ứa cảnh đời

Lớp ma xác lộ hình chẳng chơi

Màn ba xuất quỷ thời nó lộ
Trẻ lệ thuộc lớp ma quỷ trỗNhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_4
 

Mọc nanh căn hùng hổ đi theo

Giới lộn nhào xác trôi như bèo

Đầu khai mở rán neo tu học

Học thiện lương rồi đây sàng lọc

 

Thâu diệt tà phút chốc này con

Bắt hết quỷ ma bầy thâu gọn

Cuộc tẩy này tan hồn xác thịt

Chớ lao xao cuộc tận tiêu diệt

 

Hỡi trẻ ơi tu thiệt ngồi coi

Coi NGỌC VƯƠNG tuốt kiếm xử người

Đời kết thúc hết rồi phải chịu

CỬU TRÙNG THIÊN trảm ra chẳng thiếu

 

Có ai đâu mà hiểu nạn tiêu

Nghiệp chưa buông cố chấp làm liều

Còn lỗi đạo hại nhiều hồn xác

Uổng lắm trẻ khởi lòng tâm ác

 

Thôi thì TRỜI trừ tất còn gì

Lưới họa phủ mới nhảy thì nguy

Ai biết sai niệm đi sám hối

Lời nói làm có mấy ai noi

 

LỆNH CHIẾU TRUYỀN TRẺ ƠI TRẦN TRỊ 

ĐỪNG XEM THƯỜNG LỜI THẦY NGHIÊM NGHỊ

Rồi mất hồn chẳng quý cái thân

Đừng vô minh tội người lại nặng

 

Trả quả hoài sao đặng hỡi con

Nếu không tu khó giữ thân còn

Thân không có ai còn mất xác

Khổ cho dân thiên tai giậm nát

 

Hỡi trẻ ơi THẦY hát màn thưa

Thay đổi đời đổi lốt hay chưa

LỊNH HOÀNG THIÊN chỉnh sửa từ lâu

Đừng phật ý sai lời HOÀNG lậu

 

Trẻ ơi đừng thốt tấu sai lời

Giờ đã đến nghẹt hơi THẦY NÓI

Biển động sâu đến nơi còn đùa

Chết đói khát dương trần còn [lần] lựa

 

Không lo tu còn hứa chần chừ

Chuyển thiên tai đưa đến từ từ

Mòn hao hớt còn chưa chịu tu

Coi chừng bệnh khó cứu lạ kỳ

 

Chết liên hồi thây chất thúi rì

Chất chật chồng mất đi tất cả

Bao quốc gia xát xơ rất lạ

Chết thảm này tan rã toàn châu

 

Nạng vô minh TRỜI bẻ còn đâu

Toàn cầu thảm TRỜI thâu đỗ nát

Cuộc hãi hùng ấu đả mất xác

Hỡi tất cả trẻ lạc u mê

Giới điêu tàn và không lối về

Rán mà tu THƯỢNG ĐẾ thương ban

Nay xuống thế giảng KỆ NGỌC HOÀNG
 

ỨNG TRUYỀN ĐIỂN NGỌC HOÀNG XUỐNG THẾ

NGHE GIẢNG KỆ CHÍNH LÀ THƯỢNG ĐẾ.

 

Thi

 

TAM TRÀO dân dậy lóng nghe đờn

KỲ CHÓT bất an lẽ chánh chơn

GIÁO ĐẠO TIÊN THIÊN nhờ linh điển

DÂN mãn lo tu ngõ chánh đường.

 

CỬU cửu thọ miên ĐẠO CHÁNH TRUYỀN

TRƯỜNG TU kỳ phục lại BỔN NGUYÊN

LUẬT TRÙNG NGỌC ĐỊNH THƯỢNG HUYỀN MÔN

BỆ ĐỨC CHÍ TÔN DẠY TRẺ HIỀN.

 

TÂN TRUYỀN luyện kỹ TRỪ TÂM VỌNG

DÂN thủ ba chưởng nhân gian phàm

HÓA gọi đổi thành nhơn loại xác

THÁNH ĐẠO RÁN HỌC khỏi nạn lanh.

 

TRẬN THIÊN điền giới công tôn thị

THẾ giái thông minh luyện đối y

MỞ cuộc trời đất cơ ĐỨC THÁNH

RỘNG khai bổ dịch mạnh tu trì.

 

NGŨ cơ THIÊN ĐẠO nhơn sanh tế

SẮC rọi chỉ người vượt thoát mê

THIÊN ĐÌNH truyền lý ĐẠO TRÀNG KHẮP

TRỜI xuất kim quang phản lượt về.

 

NGỌC PHỤ MINH ĐÀN THIÊN TRƯỜNG KHAI [GHTT-CALI]

HOÀNG hộ đạo tâm tân kiến đài

THƯỢNG PHỤ VÔ CỰC CHƯỞNG VI QUẢN

ĐẾ phục bổn nguyên lượt kim giai.

 

NGỌC định BẢO ĐÀN lai đáo ban

HOÀNG THIÊN MÔN TỰ ngự giáng đàn

THƯỢNG PHỤ triết lý dạy ĐẠO ĐỨC

ĐẾ CỬU TRÙNG lai chấm điểm năng.

 

NGỌC TÔN TRỜI lý phổ độ sanh

HOÀNG MINH TỪ PHỤ thật dạy rành

THƯỢNG THỪA MỞ ĐẠO MÔN TRƯỜNG thật [GHTT-CALI]

ĐẾ đủ đức tài ĐẠO GỐC LÀNH.

 

NGỌC giáo thiện từ hội tương phùng

HOÀNG ban diệu sáng lễ đàn trung

THƯỢNG CAO dìu dắt quyết tu giải

ĐẾ truyền giáng chỉ trẻ LỊNH TÙNG.

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.