THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM QUÝ MÃO

29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)

ĐÀN GIỜ DẬU
Ngày 22 Tháng 5 Năm Quý Mão
(Ngày 9 tháng 7 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

  
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH:
PHÁP THIÊNNhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9A

Thi


QUAN LIÊM LINH TƯỚC TÀI VÕ VĂN

THÁNH MINH HỘ QUỐC HIẾU VẸN TOÀN

ĐẾ TÀI CHÍ DÕNG CHÍ CHƠN THÁNH

QUÂN TỀ CÔNG CẢ ĐẠI CHUNG MANG.

 

CHÂU CÔNG TRỪ ÁC CỨU THẾ BI

ĐẠI CHÍ NGỜI NGỜI OAI HIỂN NGHI

TƯỚNG VẸN CHỮ TRUNG TRỪ LOÀI ÁC

QUÂN ĐẠO CHÁNH NHƠN HỘ PHÁP QUY.

 

ĐỨC THÁNH LINH TRỜI QUAN ĐẠI CA

THIÊN LỊNH TƯỚNG MẠNH [HOẠCH] LƯỚT MÂY RA

VƯƠNG CÔNG PHỤNG THỐNG AI RA SÁNH

QUÂN LIỆT PHÂN MINH HỘ PHÁP [KỲ] BA.

 

TRƯƠNG QUAN ROI TRUYỀN VẠN KIẾP CĂN

TIÊN CUNG CHỦ HẠC HÓA PHÁP THÂN

ĐẠI TỪ ĐẠI THÁNH KIM TÔNG SÁCH

ĐẾ THIÊN NGƯƠN PHỤ KHAI HÓA TRẦN.

 

THÁI TƯỚC NGÔI VƯƠNG ĐỨC NGHĨA SANH

TỬ TÀI LINH ĐỦ KINH LUÂN HÀNH

QUAN LIÊM MỰC ĐẠI MUÔN ĐỜI TIẾNG

THÁNH VẸN NÊN CÔNG CỬA THIÊN THANH.

 

TRĂM NGÀN VẠN KIẾP CĂN VẪN SỐ

TRIỀU QUỐC MỘT TAY HỘ HIẾU TRUNG

SẮC PHONG LINH OAI DẬY KHẮP CÙNG

RA CÔNG BỒI ĐẮP PHỤNG THIÊN TÔN.

 

Giảng

 

Trong QUẾ ĐIỆN THIÊN ĐÀI hạ giống

Vạn kiếp căn minh thống ứng linh

CỬU phong THIÊN ba cõi chung minh

Liệt tướng mãnh sắc linh hiển đại

 

TƯỚNG CỦA TRỜI dọc ngang thuộc lấy

Đề công cao cứu dạy thế dân

Trọn tiết lành vẹn vẽ oai thần

Linh soi tỏa gội nhuần LƯỠNG THÁNH

 

MINH KINH đắc bước vào chơn chánh

Đức cả bao xiết phận ơn sâu

Đường đường tướng lộng hình thiết lậu

THÁNH LINH danh năng thấu phi thường

 

SỬA CHÁNH ĐẠO NHƠN LUÂN KHẮP PHƯƠNG

DÌU ĐẠO CẢ LÀM GƯƠNG TRỪNG TRỊ

HỘ PHÁP HUYỀN THẦN QUÂN NGHIÊM NGHỊ

GIẾT SẠCH LOÀI YÊU MỴ QUỶ TRỪNG

 

HỘ QUỐC TRIỀU hiển thay diệt chúng

BỰC THẦN QUÂN ai trung ai nghĩa

Vì tể chơn đạo cả loạn chia

Gương trị trừng pháp kia rất hiển

 

Người phải biết khảo gia đối diện

Cõi trần này lỗi biện biết bao

Lẫm lẫm hình vẹn giữ dung mao

Chốn chốn bước binh đao hiển hích [=hách]

 

Cõi trần thế ra công oai tích

Trừ ác đằng phẩm tích ngôi danh

Tài võ văn dặm chém quách nhanh

CHÂU ĐẠI TƯỚNG oanh oanh bước thẳng

 

Chí vọng chí đất trời vinh sáng

Một bực thần tường hãn THÁNH PHÒ

Sắc linh phong THIÊN QUÂN đời cổ

Liệt phân minh cỡi [cưỡi] gió lướt mây

 

SẮC TRỜI PHONG định rõ anh tài

PHỤC MA QUỶ lượng xoay thuở tiếng

Ân đức gần một tay thống hiển

TAM GIÁO [kỳ] tam chốn HUYỀN MINH CÔNG

Khảo xuất khắp nào thần thinh không

Ngày giảm chế nguy vong giáng điển

KINH QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN hớn chuyển

Ngữ điển chương đào nguyện ngàn đời

 

ĐẾ RA PHÒ TÁ ban dạy người

Thế rõ hay trên đời lắm việc

Hỏi phiên đao một lần cách biệt

Trước răn đời hiểu biết hay chưa?

 

NĂM ĐẤNG [NGŨ CÔNG] đạo nào dám sai bừa

Chớ phụ ân giận đứa độc lang

Âm binh đương quậy phá xóm làng

Nền phước thiện ít lần hèn hạ
 

 Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9B

 

[Ôi] Thôi điêu ngoa xiết bao tai họa

Lòng đặng ngay bẩm dạ thường thường

Thấy giận cùng loài nghịch đạo phường

Tội lỗi [hủy] báng khinh thường chừng quá

 

TRỜI chẳng cho ung dung quậy phá

Có THÁNH QUÂN phò tá NGỌC ÂN

Chiều [nay] đại cơ giáng ngự điển phân

Đang nguy cấp nạn lần hủy hoại

 

Xét nghĩ kỹ trại đời người dại

Kịp ăn năn trở lại lo tu

Khuyên lơn người ĐẾ dạy thoát ngu

Đao QUAN dấu trảm thu tái phục

 

Trên dương thế chịu khuyên lánh tục

Khá mau vâng gấp rút có ngày

Gặp lúc tan dòm vách chia hai

Tiệc hoa rụng cạn ngày nguy biến

 

Tàn phá giết hỏi gió mây chuyển

Non sông đâu mất biển thay sông?

Giải phân [cơ] đàn bổng thấy nghẹn lòng

Uổng cho kẻ dạy không dĩ khác

 

Chuông TIÊN ĐẾ chữa an ngay lạc

ĐẾ XUỐNG PHÀM cảm tác đạo muôn

Thảy lóng nghe sanh cội thêm buồn

Họa ngày tới lệ tuôn dòng chảy

 

Thần Châu y thiết đàn cung khải

Khuyên chúng sinh đừng dại tương tàn

Mỵ yêu ma quỷ khắp tràn lan

Họa sẩy tới điêu tàn sanh chúng

 

Lại tranh chiến binh đao tên phún

Lửa cháy thiêu lan rụng đổ xiêu

Cơn bịnh càng DỊCH TẢ lắm nhiều

Ai ngộ khởi lời kêu bao tánh

 

ĐẾ lên hình hầu gần vai gánh

Họa phân vân lửa chánh thâu tà

Nàn cứu cấp vong tàn đó a

CUNG TỬ ĐẾ THÁNH TÒA trải liệt

 

Tuy khuất hình vô vi hiển biết

Oai ung dung danh biệt cầm đao

Trải muôn đời từ thế hệ nào

Hòng vinh hiển gươm đao quyết chiến

 

Việc trong đời thử xem QUÂN chuyển

TRÁI MẠNG TRỜI đảo điên rời rã

Nào tội chi độc dữ vướng xa

Việc hoành hành sa ngã bê tha

 

Đem lòng trá khoái lạc biếm nhã

Trá cương cầu tâm dạ hao mòn

NGỌC HOÀNG sang lương trung mau khôn

Ai thường phỉ [báng] miệng ngôn điêu [ngoa] xấu [xa]

 

Vương binh sớ hầu công luận tấu

Chớ đảng phe che giấu phàm thân

ĐAO THANH LONG là RỒNG HOÀNG ÂN

Thời chạm trá hồn thân ngựa Xích [Thố]

 

Cơ mưu CÀN thâu đốt hỗn dịch

Nước thiên hà trào tức mức cao

Biển giang san còn thấy thể nào

Cao thẩm biếc cuộn trào sóng vỗ

 

Lòng nào đổi chém gian ương nổ

Gặp lúc kỳ tiêu tố phá càng

Đức ai thiếu đẩy xa định án

LƯU HOÀNG ngự ĐẾ QUÂN THÁNH phủ

 

Không việc chi linh há cần tu

Bởi ai nào biết thủ trải lần

Phá nhành trái công phu xuân tán

Vâng lời ĐẾ thiện tâm cố gắng

 

Việc tối tăm tạo phản thay lòng

Tuân pháp chỉ kiểm duyệt trảm đông

Nghịch cải luận thông đồng tạo tác

Trên NGỌC ĐẾ lôi phong trị phạt

 

Châu ủ mày khó chắc đặng yên

Tướng công binh vuông võ sái thiên

Đại Thuấn hiển lẽ hiền thảo thuận

Hãy gấp gấp đầu giềng QUÂN tặng

 

Thảo làm con nghe dặn tai thiên

Tròn từ đây tránh sự lỗi biên

Xét xem tưởng đạo truyền cao trí

Hiền liêm cẩn sắc [chỉ] cầm nghiêm nghị

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9C

 

Biến động gần tiêu hủy hổ lung

Châu mấy giọt nạn tai sanh chúng

Rung đất trời rớt rụng như tên

Tiếc cương trời liệt tiếng công nền

 

Gậy võ gươm người nên suy ngẫm

ĐẾ QUÂN TA ĐAO CẦM oai lẫm

Gợi khúc linh ba hầm thước đao

Trảm trơn sạch lớp thân gian xảo

 

Tam bửu nguyệt lưỡi đao bén phải

Dị thuyết tà che cấp nhơn tai

Nạn nhơn dân sau này tịch hố

ĐẾ soi ra ngu dại QUÂN bổ

 

Toàn trong đời lắm hổ hùm ghê [thay]

THÁNH QUÂN THẦN triệt đón tư bề

VÂNG LỊNH NGỌC PHỤ tề chấn chỉnh

Núi sập non lở đạp chạy trình

 

ÔN DỊCH dân thế tình cấp biến

Nạn phát sanh do người tạo hiện

TRỐNG LỊNH TRỜI PHỤ TIẾNG ÂN HOÀNG

CHẠY KHỎI TRỜI SAO ĐƯỢC lưới đan/g

 

Bài bố trận ĐẾ QUÂN liệt trảm
AI MUỐN CHỐNG PHỤ HOÀNG [thì] chết thảm

Nghe lịnh truyền THÁNH cảm đều nhờ

Tác dạy đời MINH THÁNH RA CƠ

Về điển hiển chớ ngơ THÁNH ĐỨC

ĐẾ VỐN TỬ VI CUNG OAI LỰC

VÕ QUYỀN HÀNH CHỦ BỰC THÁNH QUÂN

Đạo tâm suy do bởi si sân

ĐẾ VƯƠNG THÁNH xét trần làm chủ

TIÊN ĐẠO cả ai mà nắm giữ

Tâm vững đồng quân tử nghĩa kiêm

Cội nguồn này kinh điển truyền nghiêm

Trái VƯƠNG ĐẾ đầu xem rơi rớt

Lẽ cao sâu chơn nguyên chất ngất

ĐẠO LÀM ĐẦU là gốc HIẾU TRUNG

NGHĨA không đặng tu thời vô dụng

ĐỨC THÁNH NHÂN nói trung trinh nghĩa

THÁNH KINH linh nghiệm tỏa nhìn kìa

Trải Chiến Quốc đầm đìa máu chảy

THÁNH hiện TIÊN PHẬT liền xuống thảy
 

Khó sánh vai cao tài đời ĐẾ

Còn trời đất còn dài thảm lệ

Lấp lưỡng giang nạn thể hỏa ôn

Tướng chém đầu gian nghịch lỗi dồn
 

KINH NÀY GỐC SẮC KHÔNG BI ĐỘ

Chẳng đổi dời chẳng biến lo dò

Ai sánh vai thần rõ ĐẾ nào

Chớ hòng sai ĐẾ hạ sắc đao

Độ quần sanh BƯỚC VÀO QUY Y

ĐẾ sắc linh hai chữ nghiêm nghị

Nghĩa QUÂN tài châu chỉ mấy ai

Tre có lóng gìn vàng đường mấy

Chuyện không sai ai tẩy Văn Vương

Con thảo hiền nối gót theo đường

Thấy kinh nói rằng thường dị nghị

Chẳng biết chi tánh thiệt từ bi

Siêu phàm nhập thánh vi cầu chẳng

Pháp rõ ràng hiện thuyết [có] đọc chăng?

Đừng nhạo báng kinh văn ĐẾ LÃO

Nho văn mới ôn nhuần chí bảo

Hiện thân pháp nghe vào chống vẫn

ĐỨC CẢ dày sau bộ chương cung

Chớ tưởng TRỜI không dung ác đáo

Vì trẻ ngu CHA kiểm vẫn đáo

ĐẾ vui lòng che thảo soi đường

Bởi chữ nghĩa sanh ra hiển tướng.

 

Thi

 

TÁI nguyệt chiếu thính lai cao tại

TỬ cảnh khá mưu đương quân tài

QUÂN minh cơ toan liệu người đời

ĐẾ đài QUAN ứng hiện chớ quấy.


Giảng
 

QUÂN hối sự suy tán mạc vương

Khuyên đối phước họa nan cháy đường

Chiêu hướng môn hộ nan gian khắc

Vô cửa hoài hư khảm càn ương.

 

Cửa QUÂN đương tính gặp họa to

Nhà sụp đốn suy rất gay go

Hư tại gian vọng nhân chậm nẻo

Hoại thời tâm dại thước báu lo.

 

CHI THÁNH can trọng TRUNG phục thi

QUÂN đáo cáo nghi THÁNH vị kỳ

THIÊN thành phục lạc muôn dặm trở

LÝ dục quy tâm kết cánh thùy.

 

Lôi thần thánh PHỤC TIẾN MINH TRIỀU

Võ nghị cấp thời ký phát nêu

Phong Thần ngã đổ tai bất xấu

Vân thanh thông hảo nhơn lật nhiều.
 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9D

 

Thời môn tiếng sự đa bạc toán

Thâm luyến tà thiên lý vọng tan

Khuyết nhữ tri thông thới đến kỳ

Cơ môn xuất liệu lành định mang.

 

Xuất trình quân mạc tiếng tự vi

Môn quý danh TRƯỜNG THIÊN lưu kỳ

Vô đảnh hảo vấn y ngẩu phú

Ngải tán đồ đối ngự thánh y.

 

ĐẾ đoán viên chang hồng thế nguy

Phân bảng họa đời rõ thấu bi

Chiết tâm nông ý tư bả tánh

Khứ lai nhơn quới tâm tương thì.

 

Duyên sự hòa giai nhẫn tu vi

Cát mạc ngã tăng ứng mô gì

Tân thời đắc cải sự hay tới

ĐẾ khứ phục hồi hóa cấp truy.

 

Mục thơ QUAN THÁNH chỉ cấp thời

Họa vô phúng lộng tánh bạn nơi

KINH PHÁP THIÊN đáo đầu đề khuyến

Hiếm cơ hội khó thấy QUÂN ngồi.

 

Giục hảo an cư thới thông môn

Đáo lai hạ giáng khước binh dồn

Thiên điều công sự làm ngay chánh

Nhai từ cáo phục NHÃN ĐẾ TÔN.

 

ĐẾ KINH THÁNH nghĩa tợ mộng đầu

Dụng hài thiện tánh dưỡng chí sâu

Tâm xuân tác đáo giai tạm huyễn

CƠ LẠC TỪ QUÂN cận thủ mầu.

 

Thiện tâm vô nguyện nhơn sự THIÊN

Tu tận kiến KHÔN tướng bổn HUYỀN

Tích hầu khanh QUAN THÁNH khó ưu

Đức tồn phận chủ chương lộng tiếng.

 

Tốc lãng đơn kinh liễm bình an

Hạ bảo tiên nhơn trên chiếu màng

Cấp cấp đa khứ tân đề diễn

Thời ứng lộng tam đế tát ban.

 

Tiên đào nhu cấu thời nạy gian

Sự tận khá nguy đấu CAO ĐÀN

Nhã nhã thủ canh tam bá kế

Sự cầu hý mạc trông chớ than.

 

Dịch phá vô tường định chơn THIÊN

QUỐC tích CHIÊU yên nhựt lậu HUYỀN

Trung tha nhơn chỉ kim chịu quản

Đạo hành quy chánh tả tơi truyền.

 

QUÂN VƯƠNG khước định chủ khách đồng

Đạt mục giai tướng THÁNH QUÂN CÔNG

CHÂU giác kỷ niên cơ QUAN thá

Truyền mật môn giang trị cương lòng.

 

SỰ GIẢ TÂM mưu họa tán tiêu

Hối tội tao QUAN THÁNH QUÂN TRIỀU

Dương họa chớ khá dối người tín

Dĩ hại họa thân hung ngôn điêu.

 

QUÂN thiết như hà phước trung phân

Đương sự cáo nghe lành dữ cần

Tử đồ tử tác ác lương biết

Thử gươm đao CÔNG chém trảm lần.

 

ĐẠO PHÁP, LUẬT THIÊN phục thời nguy

Tùy duyên hữu đắc tự kính trì

Nhơn phóng thân tợ thôi nguy cấp

Lộ ý luận phân khá than chi.

 

Khuyển giáo duy Tây nẻo khó lên

Khoan thủ huê vinh các vân đền

Trực nghĩa trung lâm quy tâm chỉ

In rõ sắc ban trục lộ tên.

 

MINH lai ký pháp vấn tu ngã

TRIỀU nghi khả tại quới trường đà

Tùy dụng môn sự ngoại phương hướng

Rảnh hóa chi nhơn kịp LONG HOA.

 

Đắc thới tương tâm gắng sức toan

Thăng đến nhập thành được ân ban

Hối thúc tam dữ kham kham bải

Thời thời bất bại bất dụng tàn.

 

Tâm khiêm vị mạo cả lược thao

Hung nguy giáp lượng chớ tự cao

Ác sự tác tụ đi ra cửa

Thu chất bất cầu nên suy lao.

 

Đoạn thảm tang thương quạnh cảnh hiu

Tự may TU PHƯỚC sắp giờ chiều

MINH THÁNH QUÂN TRIỀU QUAN KHỞI VỌNG

LINH CĂN HẠNH HỮU CÓ NGHE KÊU?

 

Tiếng vọng từ xa niêu suy linh

Trình tự số căn đoạn phán mình

Trọn bậc hiền nhân lưu phong chuyển

Lựa đúng diện y đáo cầu trình.

 

Bá chúng mô cầu dĩ lão nhơn

Sự cách môn quan chỉ nhứt quờn

Tùy lực ngộ đấu an khó đặng

Duyên phục kỳ bình lãnh chung sơn.

 

KIM SƠN QUÂN thị đắc tự do

TRIỀU MINH bình tiết nhơn chung dò

Thượng lai đắc thủ canh đầu tống

SẮC LỊNH THIÊN QUÂN tại tác so.

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9E

 

Hỏa tốc đa kinh sóng ba đào

Cấp cấp mau mau mục hạ vào

Thời TU CẢI MỚI, TÂN QUY LUẬT

KINH HÁN công huân mã anh hào.

 

Viễn thuyết mật đàn họa đời gian

Xử lý bảng đề chốn môn quan

Xử cách trời đất cây cỏ úa

Xan xự hò xan lý nan tàn.

 

Vinh khoa như ý chưa gặp thời

Cầu đạo sắp đặt vận đến nơi

Động kiện quân chi căn lao đạp

Tác THIÊN ẤN chuyển chớ sai lời.

 

Chi người lo nghĩ LUẬT THIÊN CÔNG

QUÂN hành cấu động tác tin lòng

ĐẾ ĐẾ QUÂN THÁNH lai vị hạ

Sự vận tương y hữu nhai không.

 

Định quán tử thế bi thương cương

Vị phiến bản nhơn quy canh trường

Hậu thân tất bất nan minh biện

Thế nạn thử tai người ngoại phương.

 

Xử nhơn lương thỉ cáo nghịch cầu

Cáo cáo tiêu tức trực đại thâu

Công bình vâng hậu lịch chi hỷ

Đình khể nhân giai đa tri mâu.

 

Giang hà nhơn vạn pháp tức công

Tác sanh tác mặt giáp canh giòng

Điển QUAN THÁNH ĐẾ kỳ vọng tại

ÔNG giai LÃO trảm nghịch đạo lòng.

 

Vạn chúng sanh linh nhứt đạo cơ

Nhơn đầu lập chuyển nhữ thân giờ

Tùng THIÊN mạng liệu đáo đầu sự

THƯỢNG NGỌC quan thùy xoay đổi bờ.

 

Lập cơ khán tự hướng TRƯỜNG THIÊN

Chuyển thuyết QUÂN ÔNG cự sắc HUYỀN

Pháp văn ai đoán LONG HUÊ tử

KINH VẠN hiệu VƯƠNG THÁNH ĐẾ truyền.

 

Mẹo vô niên giá khố vô thâu

Niên canh bình thái bá cố hầu

Canh vận cơ xứng kim tuế định

Giá ngộ tương ý chắc về đâu.

 

Chi đạo phong tiên ngọn đăng trình

Nhục dạ nhẹ bước ẩn sắc linh

Tọa thị nung tính vạn sự ẩn

Thành hồi hương các đạo bá hình.

 

Tạm khá vận thời mục giáo khuyên

Lang biện vô vi bức dung điền

Bất bất tổn tổn họa phước xử

Tự nan hư vinh bả tiêu xuyên.

 

Trung trung nhân tại hà nhiên sanh

Tín lễ chí hiếu phước thiện lành

Phước ban y TỬ ĐẾ đương nghị

Lộc tài phong đắc phẩm ban danh.

 

NGỌC MINH THIÊN định hưởng vân giang

Điện đình vô [cùng] toại [ý] ĐẮC CHÁNH hàng

THIÊN OAI túc vấn thảo ngay vẹn

Ban phước thành lai cốt phong sang.

HUỲNH thời tu vị ngộ tao nhơn

Cát giao quân thúy cố khắc còn

Khai tửu tái phùng công bất hảo

THỜI ẤN CHI QUÂN BỬU CHÂU SƠN.

 

Thời gian tùy phận việc chi tùy

Mạc pháp lao vong diệt tiêu bi

Cưỡng khéo nhờ sự tu tập tốt

Cầu phục hậu toàn tại số vì.


Thi
 

QUAN QUAN TƯỚNG TÁC TẠI HỮU THÀNH

THÁNH Y AI BỆ ĐAO GƯƠM THANH

ĐẾ ĐẾ VƯƠNG PHẨM PHỤC Y GIÁ

QUÂN TỬ TỬ QUÂN TRUNG NGHĨA HÀNH.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1465)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1666)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2302)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1780)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1984)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2245)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2581)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2848)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3735)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3767)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3776)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3709)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4743)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6461)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5433)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5403)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5925)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5361)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5400)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.