THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY MÙNG 18 THÁNG 5 NĂM QUÝ MÃO

29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 550)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 18 Tháng 5 Năm Quý Mão
(Ngày 5 tháng 7 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

  
NGỌC KINH
LONG HOA CHUYỂN MÀN BA


 

PHÁP ÂM 2023_8A

Bấm Vào Đây Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nữ Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

THI:

NGỌC sáng kết rồi VÔ CỰC THIÊN

HOÀNG cơ quy nhứt giáng ngự HUYỀN

THƯỢNG Thiên [vô] cực điển bao nhiêu pháp

ĐẾ[cực] cứu độ trẻ lần duyên.

 

[Khoán: Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Huyền Thiên]


BÀI:
 

quy phạt định phần dồn dập

THẦY tặng cho bửu pháp chữ KHÔNG

GIÁNG giờ vô điển dìu con

THIÊN ÂN KINH NGỌC hư không phụ từ.

[Khoán: Cơ Thầy Giáng Thiên Ân Kinh Ngọc]

 

VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ

Tả kinh thơ phẩm đủ giải khuyên

Pháp ra kinh thánh không yên

TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THÊN KHOAN HỒNG.

 

CHA chín bệ đền rồng ngự chốn

Nhìn đời tàn khốn đốn lắng lo

Làm mè nhân đức cùng vô

[LONG] HOA KINH TRÌ THỌ mô vô thiện trần.

 

Đừng lầm lạc THẦY phân pháp học

Cố gắng tròn sàng lọc nay mai

Chiều tàn bóng xế tới ngày

QUY NGUYÊN TÂM PHÁP CHA THẦY [phải] thảo ngay.

 

TRÌ PHÁP ĐẠO HẰNG NGÀY HẰNG BỮA

Màn lọc lừa rán sửa cho xong

Đăng trình đến HỘI HOA LONG

Là màn chót cuối bụi hồng lập thân.

 

Mau tích lủy lần lần giác ngộ

Tuyển anh tài bảo hộ thoát qua

KỲ NÀY MÀN CHÓT CÓ CHA

HOA KINH LONG CHUYỂN MÀN BA ĐẾ HOÀNG.

 

Thần hộ pháp cửa đàn trấn áp

HỘI HOA LONG DỒN DẬP Ủ Ê

Ngươn Ba tỉnh ngủ đi về

Căn duyên có được [rán] mà về nghe con.

 

Trận này trễ rằng con rớt hố

HỘI HOA LONG GẮNG CỐ [nhập] ĐẠI TRÀO

Cung vi về đến đường nào

THIÊN CƠ MỞ LỐI Tây Trào Nguyệt Minh [GHTT Nam Cali].

[Nhựt (Mặt Trời) là nguồn sáng vô biên tỏa soi vũ trụ (thời không) còn Nguyệt (Mặt Trăng) nhận ánh sáng từ Mặt Trời rồi tỏa soi vạn vật dưới thế. Vì thế Thiên thượng dùng chữ Nguyệt Minh (ánh sáng mặt trăng) để ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. Tây Trào = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường trụ sở tòa đình quốc ngoại đặt tại Nam California.]

 

Sẩy bước lạc tâm linh phải khổ

KẾT THÚC MÀN [BA] KHÔNG CHỖ NƯƠNG THÂN

Tiêu tan lập tức phàm trần

Trừ gian diệt bạo lần lần xóa tan.

 

Sự hãi hùng lan tràn thế giới

Này trẻ ôi màn tới một phen

Lạnh lùng cơ rét rối ren

Trận này thảm thiết bạc duyên thế trần.

 

Giờ phút cuối thi ân bố đức

Nơi lòng ta từng bước đi lên

Sự đời lòng nghĩ tu bền

Đường tu toàn thiện phong tên rước về.

 

Đường sanh ác mình mê vòng giáp

Kìa nhìn đi dồn dập đau thương

Lối tu ai rõ tầm đường

Đến kỳ tiêu hủy biết đường nào ra.

 

Người tu niệm đều là bồ tát

Kề liên hoa dứt sạch lòng phàm

Có nghe kinh pháp vào tâm

Tu đời giải khổ lặng thầm an vui.

 

Nghe được pháp chớ lui khổ nào

Cõi mông lung không đạo càng mê

Kiếp này tu được trở về

Tu là giải khổ muôn bề thế gian.

 

Sen chực sẵn nữ nam quả đắc

CỰC LẠC TÂY [PHƯƠNG] cầu bắc nguy nga

Chúng sanh trong cõi Ta Bà

TÌM SANG BẾN GIÁC LONG HOA KỲ NÀY.

 

Con học đạo quả THẦY cho tốt

Ngày thành tài sau họp dự thi

Con tu con thiếu điều gì

THẦY dạy không thiếu việc chi để dành.

 

Phận giả nhân tu hành lòng dối

Định lại đi một mối nó ra

Bên trong xếp đóng hàng hàng

TÀ TÀ KHÔNG THỂ NÊN THÂN [DẦU LÀ] ĐẠO NÀO.

 

Không buông bỏ tâm xào xáo trộn

Chẳng kiểm mình dại khôn ra sao

Ngoài trong sơn phết rêu rao

Sân si thân diệt lúc nào không hay.

 

Bởi thiếu sót ỷ tài coi thể

Có đủ đầy chẳng kể đồng môn

GẶP THỜI THÁNH ĐỨC VƯƠNG TÔN

LỘN VÀO ÁC ĐỨC TIÊU HỒN MẤT THÂY.

 

Đường hồi cung kỳ này thiện chữ

Biết ngày nào đạo tử không hư

Học nhân chẳng cố luyện tu

Học đạo trôi hết từ từ bỏ ra.

 

Sau bi khổ khóc la rên xiết

Khổ lắm thay tiêu diệt quả cầu

Dứt đời ai bị khổ sầu

Hạ màn toan liệu đi đâu bây giờ.

 

Không lo nghĩ nạn chờ sắp tới

Cứ lo tranh chia giới làm gì

Mất hồn mất xác còn chi

Chẳng chịu tu học lần đi thực hành.

 

Việc còn sống mỏng manh rồi đó

Nầy trẻ ôi nhìn ngó mà xem

Thay thời đổi tiết tối nhem

Hơi đâu rảnh rỗi kèm nhèm người ta.

 

Mau tu sửa chóng qua đại nạn

BẢY CHÍN MƯỜI LẦN TÁNG MẠNG VONG

Đã rồi mọi việc ngoài trong

Chữ bi thê thảm diệt vong địa cầu.

 

[BẢY CHÍN MƯỜI LẦN TÁNG MẠNG VONG= ý nói 10 phần hết 7 còn 3, rồi hết 2 còn 1, tức là 10 phần chết lần lần hết 9]

 
 

PHÁP ÂM 2023_8B

Bấm Vào Đây Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nữ Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 

Sắp dứt đời năm châu tiêu rụi

Ai sót sai hồng bụi lùi xa

HỌC KINH VĂN PHÁP ĐẠO NHÀ

CHÚT DUYÊN NGỌC [ĐẾ] CHUYỂN MÓN QUÀ TỪ KINH.

 

Sợ con trẻ giáo trình không học

Kể từ đây sàng lọc ớ con

Giờ này trong khoảng mai còn

Lo tu theo dấu lập tròn đức ân.

 

CHÂU MINH NGỌC VƯƠNG HOÀNG CỬU ĐỊNH

CỬU VƯƠNG ĐÀI [THỜI] KỲ CHỈNH THẾ NHÂN

Đền vàng cung điện HOÀNG ÂN

Bốn bên quang sắc cửu tầng mây xanh.

 

Một tòa lớn phủ quanh quang sắc

HOÀNG CHÚA MINH NGHIÊM KHẮC KÝ GIAO

Tả hữu thủ túc hầu trào

Tước phò kề cận quan đao tháp tùng.

 

Tiền NGỌC BÍCH DINH CUNG tòa giữa

Luồng điển quang ẨN CHỨA TÔN NGHIÊM

CHA đà phán bảo CHỈNH [LÝ] THÊM

Hồi Tây giá đáo [về lại Cali] thanh liêm kỳ này.


[THANH
= làm cho sạch, làm cho ngay ngắn chỉnh tề.  LIÊM = khảo sát, xét]
 

Nay ĐẠO TRƯỜNG giờ này trong khoảng [trong thời điểm]

AI QUY TÒNG [tùng lịnh] THÂN SÁNG BƯỚC VÀO

Phục y mày sáng thanh tao

TRAI HIỀN GÁI THẢO QUY TRÀO TẤN PHONG.

 

GIỚI LUẬT TRỜI BAN CÔNG THƯỞNG PHẠT

AI KÉM TU XÁC NHẶT HỒN TIÊU

Đến đời tàn hiểu tiêu điều

Sửa thân đạo đức về chiều cơ may [còn sống sót].

 

Câu trung thật sửa sai trẻ nhé

Trước kia làm nay nhẹ thật trung

TU HÀNH TỈNH NGỘ BỎ HUNG

Màn thưa bức rèm phủ tung bầu trời.

 

Hết già trẻ nghiệp đời nhiều tội

MỞ ĐẠO thời [này] vì bởi [đời] hung hăng

SỢ NGÀY LONG HỘI LĂNG XĂNG

DẶN DÒ BAN TỎ PHÁP HOẰNG ĐẠO KHAI.

 

THẦY LÀ CHA MUÔN LOÀI huyền giáo

Mọi điều đà chỉ bảo tuyên phân

LUẬT TRỜI HIỂU THẤU NẰM LÒNG

THIÊN ĐÌNH ĐÁO LỄ TÂN PHONG RÕ TƯỜNG.

 

LỜI TUYÊN THỆ MÔN TRƯỜNG con lập

ĐẾ CHỨNG MINH tu tập dắt người

Trấn an GIÁO THỊ MÔN TRỜI

Ghi tên ghi tuổi trò hồi bệ tâu.

 

Ngày đến tận nhìn sâu trong rổng

Tám hướng ban khởi trống vang âm

Pháp truyền mọi hướng thậm thâm

Nhãn nhìn vạn nẻo tối sầm rồi đây.

 

Nhãn nhỉ thấu THIÊN thay HUYỀN lịnh

CHÚA THIÊN TÔN CAO MINH đưa vào

Khẩu dụ ban ra kẻ cào [cặn kẻ, lớp lang]

NGÔI ĐỀN KẾT LỤA CON VÀO TẤN PHONG.

 

Tấn phong hưởng an tồn vĩnh cửu

Đã tấn phong lâu giữ NGỌC ban

Thủy ngọc đào quả cung HOÀNG

Càn khôn ánh sáng Kim Bàn rọi soi.

 

Đăng triều quốc phản hồi quang điển

Màn chót nhìn lịnh tiễn phóng xa

Chừng nào lệ đổ tuôn ra

Nhìn con máu đổ than la não nề.

 

Tu rán đoạt danh đề quốc tưởng

Lãnh nhiệm kỳ vào hưởng kim thân

Ban ngôi Thánh Tiên đại thần

Lập triều hưng thạnh bước chân trượng đình.

 

Nghịch cảnh giả trần gian phi thị

Lời này ai thiện chí gìn tâm

Dưỡng tánh tu thiện chí luận tầm

Nhẫn [thận trọng, dè dặt] mạc [yên định] ngật [trên cao] đắc thành tỏa thị.

 

Môn xuất nhập tự quy tân ký

Siêng năng lai khéo ý tàng thanh

Đoái lại chung trước chẳng tu hành

Dạ nhiều bởi lắm tâm cơn ác.

 

Đoái lại nhìn sắc trầm cũng tạc

Xô cửa khuôn khoanh giáp thiên chi

ĐỊA NHƠN HỒN nghe hiểu nghĩ suy

U MINH QUỶ NHƠN KỲ CẤM PHẠM.

 

Địa thâu hồn mãn dinh yếu tạm

Đất Bắc vong ai dám ngữ ngôn

ĐẠO CẢ THINH VÔ VI THIÊN TÔN

TRỜI BIẾT THẤY khước [sao lại? há...?] đồng nhơn tác.

 

MUỐN PHÙ SANH LÒNG MIỆNG [PHẢI] CHƠN THẬT

Vì nhơn vi nan tác bất nan

Khẩu giữ tâm nhơn tán hiếu sanh

Không chi lạ toán bàn chưa đủ.

 

Cõi trần nữa khóc rằng chưa thử

Bị đạp nhào hiền dữ thể nào

TUÂN THƯỢNG ĐẾ VÔ VI ĐẠI ĐẠO

Nghe hiểu thần chơi dạo CỬU LIÊN.

 

RÁN TU ĐI SẼ THẤY NGỌN THIÊN

CHÍN TRÙNG CỬU MINH HUYỀN THINH RỘNG.

 

Ngày sắp tới không còn kỳ vọng

Quỷ kiến hình phá hỏng nhơn linh

U minh thần quỷ dắt nhơn tinh

Thấy người ròng mãn dinh thâu bắt

 

Trên đời này một căn giữ chặt

Giết một căn lửa chắc hóa ra

THẦY vào đây mau tỉnh trần hà

Hồi sáu ngã ngõ ra ngoài sáng

 

Phàm tứ sanh đông biển suy nan

Rắn mãng xà nổi loạn lan tràn

Biển Đông sóng cuộn quay lấp sảng

Ngày tận chết nguy nan sấu định

 

Rán làm lành tu hạnh căn linh

Tin lời TA nghe kỉnh hạ truyền

Hiện tại tâm phải biết lần duyên

Đừng mơ ước sai huyền vọng tưởng

 

Hồi tâm lại ở lành chấm thưởng

Suy đạo thân mắt vướng khó tu

Chịu khổ hạnh cố gắng công phu

Sau mới thấy phương du thiên tại

 
 

PHÁP ÂM 2023_8C

Bấm Vào Đây Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nữ Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 

Tu dễ quá mà sao trẻ dại

Tỉnh ăn năn ngồi lại hồi tâm

Chuông tự nào há giục kêu rầm

Khuyên dương thế mau tầm chánh đạo

 

Thời gian ngắn nguy nan cấp báo

Chớ dục say tỉnh táo bước ra

Trược cùng thanh hiệp tác chung hòa

Pháp thiện giáo Trẫm đà thiện hộ

 

Tác vi đạo mạc cư lưỡng thứ

Hồi đầu giai cước tử hồi tâm

Đáo thử giang thế khí âm thầm

Sĩ lâm tự môn phàm chi lậu

 

Nghiệp cảnh phân cửa đến kỳ hầu

Giây phút nghe lộ thấu tương yêu

Xảo kế thiện nan mê phản chiếu

 

Sanh tử đến rạng chiều tử lộ

Thủ bát khai kỳ tử khá lo

Đời không khỏi nạn to sắp tới

Sóng muôn trùng lao xao cấp mỗi

 

Đời đổi thay màn tới cuồng phong

Đất bồ đề che chở cùng đồng

Chữ danh lợi cuốn dòng kíp thác

Cuộc diêm phù thất kinh loạn lạc

 

Vọng tiếc cho thây xác đầy đường

Đờn không dây báo hiệu tứ phương

KINH BẠCH TỰ CHUYỂN ĐƯƠNG NGHE THẤY

Mãn kiếp trần suy thoái mỏng thay

 

TU THÂN thời quay lại từ đầu

CỬA BÁT NHÃ vào ra bến đậu

CHUÔNG LINH SƠN vọng thấu có sự

Khắp tâm điền chi tướng nhân sư

 

Kiếp duyên trần sanh tử say cùng

Đọc năm ba pháp kinh để dụng

Đọc tỉnh mê say cùng bua tạo

Đừng thối chiêu ở đời nghịch giáo

 

Mô THẦN chi TƯỚNG bảo mà ra

Xử thế hồi trong phút tỉnh chăng

Đời nghe đó kệ rằng này tiếng

Có duyên biết Trẫm ky ngâm hiển

 

Mãn sáu thâu lục chuyển thử lòng

Lòng bồ đề không đổi tinh thông

Yêu ma tánh chưa xong quy giới

Sáu cửa then luyện chín bên nồi

 

Khách Tây Đông bóng người thưa thớt

Hỏi đờn kia tiếng vọng không ngớt

NỞ LÒNG NÀO KHÔNG TU TẠO LỐI

XIN HIỀN LƯƠNG BƯỚC TỚI MÀ COI

 

Rằng có câu bất thối tự tâm

Tề danh để còn nêu đạo tấn

Thời hủy diệt nhanh lần đời tệ

Bởi cải nguy diệt thế sanh mê

 

Vì thiên cơ NGỌC ĐẾ lộ rằng

AI QUY GIÁI CHỊU TU HÀNH CHÁNH

BUỔI NÀY TRẢ RẤT NHANH PHEN KHỔ

Nạn thiên tai thế giái ập ồ

Hãy tu hành nam mô lòng sửa

 

Cải dữ lành ăn chay chọn lựa

Lòng chay khó lắm chưa thân khó [chay thân chưa khó lắm, chay lòng khó hơn]

Thiệt lòng tu niệm Phật nam mô

Phương tu hành tùy cơ người chọn

 

Bé trẻ già gắng sức sẽ còn

Đạt mầu đạo ngu ngoan nên sửa

Đừng ỷ tài khuyên người chọn lựa

Sửa nên phong [hóa] nương dựa TÔN THIÊN

 

ĐẠO THIÊN CHA MINH HOÀNG HÓA CHUYỂN

Pháp kinh hành định tuyển hiền Ngoan

TỪ ÂN NGỌC sự mang chúng [tường] hản

Tu phước lành khắc bảng Thiên Đường

 

Nay buổi khổ khuyên đời tin tưởng

Trẫm bưng quanh chuyển hướng nhãn kinh

Cải ác tùng tự ách cứu mình

Giáng cơ dạy tận tình việc tới

 

Sống được phước nạn tai qua khỏi

TRỜI phạt tai nạn đói khổ nghèo

Ngày nhằm giờ việc tới rán chèo

Chèo cho thoát nạn eo sắp xảy

 

Nghịch cảnh giả họa tai hết thảy

Loạn tánh nhơn điên thấy lòng suy

Họa tai lánh mạt [mù mịt] tâm hồn quỷ

Tham thì sanh loạn mỵ xót thương

 

Đừng ngang phạm sanh lòng tội vướng

Coi bốn biển mãnh vương chiếu lượng

Coi thân ai thân nấy chẳng tường

Chẳng lẽ ngô tu dưỡng thẳng ngay

 

THÂN VI TRỌNG THỦ KHẨU ĐỨC TÀI

NHỊN DẰN ĐƯỢC sự ngay chánh trực

KHÔNG PHẠM LUẬT THANH LIÊM TRUNG THỰC

TU TAM GIÁO NỖ LỰC HẾT LÒNG

 

NGÀY [BỊ] TRỜI PHẠT [thì] KHỐN KHỔ [có] NGHE KHÔNG

Học trò hiếu tu mong hiếu thảo

THỀ CẢI ÁC ĐẮP BỒI QUẢ ĐẠO

Giáng điển đây hòa đạo tâm thanh

 

Tối lạy chuông kinh giảng thiện lành

TIÊN ĐẠO CÓ SẴN DÀNH [nơi] KHUÔN CỬA.

 

THI:

 

Dương gian hồng bụi đạo cả rành

Pháp chuyển dạ lành giữ cho thanh

Bảo châu kinh pháp ban đầy đủ

Trình tự kỳ ba chánh nêu danh.

 

NGỌC ĐẾ giáng tử quy khốc hoảng

KINH đế khai khai tử liệu môn đàn

PHÁP bửu đạo giờ HUYỀN THIÊN chuyển

BẢO TÍCH MINH CHÂU ĐẾ HOÀNG BAN.

 

[Khoán: Ngọc Kinh Pháp Bảo. Bảo Tích Minh Châu Đế Hoàng Ban]

 

MỞ trí huệ hào quang chói hiển

RỘNG không hư NGỌC CỬU nương duyên

CỬA THIÊN điều VƯƠNG phán rõ ràng

LẦU NGỌC BỆ CHUẨN PHÊ CHIẾU DIỆN.

[Khoán: Mở Rộng Cửa Lầu. Lầu Ngọc Bệ Chuẩn Phê Chiếu Diện]

 

LỘ chút thiên cơ y tác sao

TRÌNH vi thực diện hạ thu giao

HIỂM nguy sắp đến ngày tận diệt

TRỞ GÓT LO TU GẶP QUỚI VÀO.

[Khoán: Lộ Trình Hiểm Trở. Trở Gót Lo Tu Gặp Quới Vào]

 

TRỞ bút tích tiêu rán dồi mài

LÚC may gặp đặng Chu Đỗ tái

LAO bất ngộ đầu nhất khoán chi

ĐAO GƯƠNG DIỆT HỦY HỒ LOẠN SÁI.

[Khoán: Trở Lúc Lao Đao. Đao Gương Diệt Hủy Hồ Loạn Sái]

 

THIÊN các lọc lừa bí thử đầu

LỰC xuất địa tâm bóng dạ sâu

CANH dài nhơn kiết thân như tại

VÂN TÁC CHÍ THƯƠNG NỐI NHỊP CẦU.

[Khoán: Thiên Lực Canh Vân. Vân Tác Chí Thương Nối Nhịp Cầu]

 

AN AN chi định đa mục nhiên

KHỨ LAI lãng hạ cấp uy HUYỀN

PHỤC TỐC định quán kinh biện giải

HỒI CHIẾU tân đề đắc tâm yên.

 

CANH TÂN đề mạc ứng đắc hầu

CẢI BIẾN tâm hoài cấp thời thâu

MỚI NGỘ giục đáo tự tương tác

NÊN DANH đề bảng gắng công cầu.

 

KỲ BA đắc háo tân lai huy

THU HẠ biên tiêu tác nhai kỳ

LỊCH LIỄM thu hồi Tây bách tự

TẬN DỤNG khuyết cơ xuất thới nghi.

 

NGỌC PHỤ tự chi cát phục lai

ĐẾ MINH vạn lý hữu đảnh hài

THƯỢNG THIÊN viên đoán ai rõ thấu

HOÀNG PHỤ ngân công bảo đề hay.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 947)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 705)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 577)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 617)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1518)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1542)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 1963)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1372)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1496)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2053)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1870)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3480)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3382)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2867)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3876)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2870)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4279)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2925)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3066)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3386)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2894)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3177)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2835)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2944)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3153)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2725)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3014)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2883)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2733)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2669)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2929)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3252)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3060)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3196)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3815)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3753)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3605)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3791)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3584)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3722)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5116)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4764)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4557)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 4983)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5047)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4619)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4538)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4892)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5089)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4551)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4602)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4424)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4816)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4517)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4666)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4828)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4723)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5483)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 4997)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 4968)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.