DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM TÂN SỬU

14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 8 Tháng 10 Năm Tân Sửu
12/11/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_29
 

Kệ lo buồn lắm việc tới đây

Thế gian biết Đông Tây Nam Bắc

Bởi thấy đời ít ai chỉ dắt

Mỗi thường ngày tạo ác ghét thù

Xét ra người ít mấy ai tu

Khiến nhơn loại dập dù nạn tới

Việc buồn lo lắm người thêm rối

Rối đời này diễn tới nay mai

Trong nội gia rối tới bên ngoài

Ai cũng rối kéo dài kéo mãi

Bóng từ bi chuông thiền khởi lại

Cõi đời là khổ mãi tử lâm

Cuộc hồng trần sớm biết hồi tâm

Đời khó tránh nạn lâm sắp tới

Phải bỏ dữ làm lành thân gởi

Niệm Phật tu đi tới Tây Phương

Chốn Liên Hoa sen báu mở đường

Sẽ gọi đến tên đương bồng cảnh

Kẻ còn mê tiêu tan khó tránh

Đời lắm gieo tranh cạnh thêm dầy

Biển khổ đào hố thẳm cứ xoay

Khó nhổ hết tội sai hiện tại

Nhờ từ bi dạy đời biết phải

Ở cõi trần mê mãi giàu sang

Được thế thân chụp giựt ngang tàng

Khinh ngu dại lỗi thân thêm tội

Có vinh huê nhiễm nhiều lạc lối

Có quyền càng xử đối hại người

Khinh ngu dại gây gổ lôi thôi

Sầu tấp nập khổ rồi chẳng dứt

Ngõ từ lâu tới đây bất lực

Mật sự rằng tỉnh thức thầm ghi

Lục tự đà niệm Phật A Di

Chổ để tà khởi ý dẹp đi

Lòng một niệm quyết cương trì chí

Nghe kệ chỉ tu thì cố gắng

Bước hỏng hư chớ đợi Phật răn

Tu chưa xong sao đặng sửa mình

Mong về Phật chọn đường biết tính

Còn lo trữ thân mình tu tập

Lựa cảnh đi để không bị dấp

Tục kế chiều dồn dập điều tiêu

Tự hối lòng rữa bụi cho nhiều

Bổn tâm ta biết hiểu bao nhiêu

Tu quyết vững bụi trần đừng níu

Đó thành công ta hiểu mà đi

Y lời Phật ta tu khó gì

Dứt mê được tu thì tiên thánh

Ma hay Phật tuỳ lòng mỗi hạnh

Niệm Di Đà biết cảnh ta về

Chừa ác ôn xa lánh đừng mê       

Tu theo Phật đúng lề đúng lối

Kêu gọi người hỉ xả độ đời

Lo đạo đức không rời chẳng bỏ

Lòng rộng lớn phận mình chi khổ

Giờ phút nào còn hổ ác lang

Rất thiết tha kêu gọi người lành

Thân vui hiến đạo thanh chuông đánh

Cứu kiếp này khuyên chánh đặng lo

Cứu độ đời từ bi rộng mở

Kêu gọi người ngày khó đến gần

Lo ăn năn sám hối bỏ sân

Biết nhận lỗi vong thân cuộc tới

Dương trần tạm kiếp nầy dân hỡi

Đừng ngủ say trần mỗi bữa nung

Rán tu chơn Phật qủa viên dung

Thuyền bỉ ngạn ta dùng vượt khỏi

Giải kiếp trần tạm giả tỉnh đời

Biết vật tạm mất rồi tay trắng

Lo giải thoát mở tâm bình đẳng

Nên làm lành để chẳng phí công

Hãy mở tâm nhân ái chung đồng

Không gây gổ đem lòng phá hoại

Tha thứ nhau vì đồng nhân loại

Nên giúp cùng nhơn loại nêu cao

Mở lương tâm cùng biết đổi trao

Hoà bình cảnh bước vào xây hợp

Được an cư theo tầng theo lớp

Biết quay về cho hợp tu hành

Sắp tới đây ách nạn bao quanh

Chịu sinh tử nhân sanh thêm khổ

Phân tích rõ ra thôi chịu mở

Tánh thiện mong nên nhớ làm lành

Cha ban truyền giới hạ chúng sanh

Mở rộng lớn tu hành bớt khổ

Ai cũng được tự mình biết chỗ

Noi thánh hiền cứu độ chúng sanh

Thời cơ để vui vẽ tu hành

Lời Phật dạy thiện lành được sống

Trong nay mai sẩy sàng xác đống

Tai liền nghe tiếng động ầm ầm

Thế là rồi dương thế biến cam

Câu chuyện tới âm thầm phía trước

Thế ô nhiễm bây giờ thao lược

Mở màng rồng ai phước kịp về

Chuyện tới đây ách nạn ê chề

Thương sanh chúng không hề hay biết

Cõi trần lao đổi trao mọi việc

Biết đạo tiên tu thiệt chớ ngưng

Lòng tưởng tin Phật cứu nên mừng

Biết tự bỏ tự dừng sái quấy

Lo tu hành gian nan đừng bại

Phật và mình hợp lại nhà tu

Việc đời khó ta lo phận thủ

Sắp tới đây điều dữ đời tàn

Rán gỡ ra ác dữ hiền ngoan

Phàm có thể trở thành Tiên Thánh

Phật cũng người khi xưa tu hạnh

Bỏ giàu sang xa lánh cung hoàng

Kiếm tầm đạo bỏ sự giàu sang

Hỏi cái chi thế gian không chết

Cuộc lữ hành đến ngày phải hết

Rồi rã tan già chết bụi tro

Cảnh tử sinh ai cũng phải lo

Lo hiện tại lo cho nhơn loại

Của người đời không mang đeo mãi

Ngày cuộc tàn sẽ thấy khổ đau

Cảnh xung quanh hiu quạnh ảm sầu

Đây tiếng kệ mỗi câu tin tưởng

Chỉ giây phút trời soi định hướng

Tuy sống giữa phàm đương nạn cuốn

Làm hiền lành chơn chánh qua khuôn

Nạn tới đây tu dưỡng tâm hoài

Tin có Phật trong lòng giữ lấy

Cõi thế gian tự phải tu hành

Đường Phật pháp một lòng minh chánh

Đặng phàm tâm tu hạnh viên thông

Phước biết lo nghĩ Phật trong lòng

Thoát cảnh khổ tâm không rời Phật

Tự tu lấy tự mình thành thật

Lo công phu tất bật đạo cầu

Thấy sai lầm ngăn chặn liền mau

Sớm thấy rõ đạo mầu được hiển

Số kiếp ngắn lo lường tu tiến

Bất luận ai tại hiện cõi đời

Sanh tử kiếp tạo nghiệp tất rơi

Còn bao nhiêu tránh khỏi người ơi

Không thể tránh điêu tàn nhơn loại

Ngày giờ qua mỗi bữa nạn tai

Cũng nên suy xét lại việc lành

Nên tỉnh hồi người đời dữ lánh

Đạo Phật là minh chánh đừng xa.

 

Rằng đời là bể khổ

Ai cũng muốn bước vô

Nên khuyên nhau hối cải

Đồng nhứt đạo tề lo

Mong gần xa chú ý

Lo thoát ly tục trần

Dù ai nói không giận

Khen nghe bạn vui mừng

Thấy vui đạo cùng chung

Được minh chứng đạo qủa

Tất có Phật trong ta

Làm nhiều ra công đức

Đối xử lấy lòng thật

Nên hiền đức thẳng ngay

Không mưu việc hại ai

Tư tưởng phải luôn chánh

Không để cho ác cảnh

Phải cao thanh tâm hồn

Công việc làm mưu không

Tâm dùng công xét nghĩ

Tu hành khó khăn trì

Gìn đạo lý đối xử

Mình độ sanh độ tử

Chữ tu cứ mang vào

Người được hiển ra sao

Việc lành tạo thiện sự

Hành niệm Phật lo tu

Để vượt trừ thoát nạn

Sắp tới đây hồng trần

Cuộc tai nàn biến cố

Đưa đến bao sầu khổ

Cái khổ chờ nào vui

Xác thây trôi sình thúi

Cảnh trần bụi đều không

Nghiệp oan chớ đèo bồng

Kẻ trần hồng cứ mến

Mỗi con người sẵn mệnh

Nhớ lại nên tu hành

Y lời Phật chỉ rành

Sự giả đành các khổ

Bị tan mòn cạn khô

Căn mạng số nếu tìm

Trọn vui tu Phật niệm

Sóng lặng biển hườn trong

Ai cũng muốn thành công

Không ai mong thất bại

Trong thế giới nhơn loại

Phải tương ái tương thân

Nên khuyên nhau ân cần

Vượt qua nàn khổ hải

Người với người giết hại

Ai thất bại ai hơn

Cũng không ai sanh tồn

Mình biết còn niệm Phật

Niệm sẽ có hiệu lực

Từ bi đức trong lòng.

 

NAY do người cùng dữ chết mau

LÀ tẩy trừ thế giới hoàn cầu

MẠT cái khổ khó tránh chịu đành

PHÁP ban rải mau nhanh rõ thấu.

 

VÔ thắng trường sanh cõi ta bà

DANH không tất hoại bại do ta

THUYỀN đưa chạy mãi ngày cập bến

ĐẠO tâm an thái phước nhân hoà.
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, Viet Nam, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 11 năm 2021 lúc 08:53 A.M. US.
 
Điển phô khai nhắn lời Bửu Đạo
Môn Thiên Trường Quốc Đạo phương trời
Thấy đời gian cảnh độn nạn đời
Nhìn con lặng thế đời dịch khởi
Nhắn tai hoạ bệnh thời đương tới
Gọi Giáo Trường tạm bởi phủ che
Chín vườn sa lời nhắc nghinh tề
Mạng người giữ dịch lê nam nữ
Lúc nguy vững chớ đông hiệp lữ
Thiên Trường Long Cung khứ Mẫu Hoàng
Phận sự tròn trai tài gái ngoan
Mừng Thập Bát lập đàn Mẫu giáng
Kỳ lời nhắc thất toàn mừng phản
Lo hiệp nhau đàn sẵn ngọc đai
Tạm vắng ít hiểu cơ mật khải
Khuyến khích đồng môn phải tạm đình
Bởi không an sức khoẻ dịch binh
Quỷ dục kết thình lình sự khó
Bởi nữ nam linh lực yếu nhỏ
Đổi mật kỳ lớp vở đón mừng
Đủ thất nhơn đón Mẫu Thiên Cung
Ngày Thập Bát trăng lung Mẹ giáng
Thừa vâng lịnh truyền môn y hãn
Tạm điển lui hồi phản Diêu Cung
Chúc nữ nam liên kết thất tùng
Lập đàn hội qui cùng đãnh lễ
Chuyển báo tin trau đồng môn khế
Hẹn kỳ sau đông đệ qui môn.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 787)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1823)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4765)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.