DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM TÂN SỬU

14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3808)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 8 Tháng 10 Năm Tân Sửu
12/11/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

 VÔ DANH THUYỀN ĐẠO
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_29

Giảng

Kệ lo buồn lắm việc tới đây

Thế gian biết Đông Tây Nam Bắc

Bởi thấy đời ít ai chỉ dắt

Mỗi thường ngày tạo ác ghét thù

Xét ra người ít mấy ai tu

Khiến nhơn loại dập dù nạn tới

Việc buồn lo lắm người thêm rối

Rối đời này diễn tới nay mai

Trong nội gia rối tới bên ngoài

Ai cũng rối kéo dài kéo mãi

Bóng từ bi chuông thiền khởi lại

Cõi đời là khổ mãi tử lâm

Cuộc hồng trần sớm biết hồi tâm

Đời khó tránh nạn lâm sắp tới

Phải bỏ dữ làm lành thân gởi

Niệm Phật tu đi tới Tây Phương

Chốn Liên Hoa sen báu mở đường

Sẽ gọi đến tên đương bồng cảnh

Kẻ còn mê tiêu tan khó tránh

Đời lắm gieo tranh cạnh thêm dầy

Biển khổ đào hố thẳm cứ xoay

Khó nhổ hết tội sai hiện tại

Nhờ từ bi dạy đời biết phải

Ở cõi trần mê mãi giàu sang

Được thế thân chụp giựt ngang tàng

Khinh ngu dại lỗi thân thêm tội

Có vinh huê nhiễm nhiều lạc lối

Có quyền càng xử đối hại người

Khinh ngu dại gây gổ lôi thôi

Sầu tấp nập khổ rồi chẳng dứt

Ngõ từ lâu tới đây bất lực

Mật sự rằng tỉnh thức thầm ghi

Lục tự ĐÀ niệm PHẬT A DI

CHỖ ĐỂ TÀ KHỞI Ý DẸP ĐI

Lòng một niệm quyết cương trì chí

Nghe kệ chỉ tu thì cố gắng

Bước hỏng hư chớ đợi Phật răn

Tu chưa xong sao đặng sửa mình

Mong về Phật chọn đường biết tính

Còn lo trữ thân mình tu tập

LỰA CẢNH ĐI ĐỂ KHÔNG BỊ VẤP

Tục kế chiều dồn dập điều tiêu

Tự hối lòng rửa bụi cho nhiều

Bổn tâm ta biết hiểu bao nhiêu

Tu quyết vững bụi trần đừng níu

Đó thành công ta hiểu mà đi

Y LỜI PHẬT TA TU GÌ KHÓ

DỨT MÊ ĐƯỢC TU THÌ TIÊN THÁNH

MA HAY PHẬT TÙY LÒNG MỖI HẠNH

NIỆM DI ĐÀ BIẾT CẢNH TA VỀ

CHỪA ÁC ÔN XA LÁNH ĐỪNG MÊ 

TU THEO PHẬT ĐÚNG LỀ ĐÚNG LỐI

KÊU GỌI NGƯỜI HỶ XẢ ĐỘ ĐỜI

LO ĐẠO ĐỨC KHÔNG RỜI CHẲNG BỎ

Lòng rộng lớn phận mình chi khổ

Giờ phút nào còn hổ ác lang

Rất thiết tha kêu gọi người lành

Thân vui hiến đạo thanh chuông đánh

CỨU KIẾP NÀY KHUYÊN CHÁNH ĐẶNG LO

CỨU ĐỘ ĐỜI TỪ BI RỘNG MỞ

Kêu gọi người ngày khó đến gần

LO ĂN NĂN SÁM HỐI BỎ SÂN

BIẾT NHẬN LỖI VONG THÂN CUỘC TỚI

Dương trần tạm kiếp nầy dân hỡi

Đừng ngủ say trần mỗi bữa [lửa] nung

Rán tu chơn Phật quả viên dung

Thuyền bỉ ngạn ta dùng vượt khỏi

Giải kiếp trần tạm giả tỉnh đời

BIẾT VẬT TẠM MẤT RỒI TAY TRẮNG

LO GIẢI THOÁT MỞ TÂM BÌNH ĐẲNG

NÊN LÀM LÀNH ĐỂ CHẲNG PHÍ CÔNG

HÃY MỞ TÂM NHÂN ÁI CHUNG ĐỒNG

KHÔNG GÂY GỔ ĐEM LÒNG PHÁ HOẠI

THA THỨ NHAU VÌ ĐỒNG NHÂN LOẠI

NÊN GIÚP CÙNG NHƠN LOẠI NÊU CAO

MỞ LƯƠNG TÂM CÙNG BIẾT ĐỔI TRAO

HÒA BÌNH CẢNH BƯỚC VÀO XÂY HỢP

ĐƯỢC AN CƯ THEO TẦNG THEO LỚP

BIẾT QUAY VỀ CHO HỢP TU HÀNH

Sắp tới đây ách nạn bao quanh

Chịu sinh tử nhân sanh thêm khổ

Phân tích rõ ra thôi chịu mở

Tánh thiện mong nên nhớ làm lành

CHA BAN TRUYỀN GIỚI HẠ CHÚNG SANH

MỞ RỘNG LỚN TU HÀNH BỚT KHỔ

AiI CŨNG ĐƯỢC TỰ MÌNH BIẾT CHỖ

NOI THÁNH HIỀN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

Thời cơ để vui vẽ tu hành

Lời Phật dạy thiện lành được sống

Trong nay mai sảy sàng xác đống

Tai liền nghe tiếng động ầm ầm

Thế là rồi dương thế biến cam

Câu chuyện tới âm thầm phía trước

THẾ Ô NHIỄM BÂY GIỜ THAO LƯỢC

MỞ MÀN RỒNG AI KỊP BƯỚC VỀ

Chuyện tới đây ách nạn ê chề

Thương sanh chúng không hề hay biết

Cõi trần lao đổi trao mọi việc

Biết đạo tiên tu thiệt chớ ngưng

Lòng tưởng tin Phật cứu nên mừng

Biết tự bỏ tự dừng sái quấy

Lo tu hành gian nan đừng bại

PHẬT VÀ MÌNH HỢP LẠI NHÀ TU

VIỆC ĐỜI KHÓ TA NÊN THỦ PHẬN

Sắp tới đây điều dữ đời tàn

Rán gỡ ra ác dữ hiền ngoan

PHÀM CÓ THỂ TRỞ THÀNH TIÊN THÁNH

PHẬT CŨNG NGƯỜI KHI XƯA TU HẠNH

Bỏ giàu sang xa lánh cung hoàng

Kiếm tầm đạo bỏ sự giàu sang

Hỏi cái chi thế gian không chết

Cuộc lữ hành đến ngày phải hết

Rồi rã tan già chết bụi tro

Cảnh tử sinh ai cũng phải lo

Lo hiện tại lo cho nhơn loại

Của người đời không mang đeo mãi

Ngày cuộc tàn sẽ thấy khổ đau

Cảnh xung quanh hiu quạnh ảm sầu

Đây tiếng kệ mỗi câu tin tưởng

CHỈ GIÂY PHÚT TRỜI SOI ĐỊNH HƯỚNG

Tuy sống giữa phàm đương nạn cuốn

Làm hiền lành chơn chánh qua khuôn

Nạn tới đây tu dưỡng tâm hoài

Tin có Phật trong lòng giữ lấy

Cõi thế gian tự phải tu hành

ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MỘT LÒNG MINH CHÁNH

Đặng phàm tâm tu hạnh viên thông

Phước biết lo nghĩ Phật trong lòng

Thoát cảnh khổ tâm không rời Phật

Tự tu lấy tự mình thành thật

LO CÔNG PHU TẤT BẬT ĐẠO CẦU

Thấy sai lầm ngăn chặn liền mau

Sớm thấy rõ đạo mầu được hiển

Số kiếp ngắn lo lường tu tiến

Bất luận ai tại hiện cõi đời

Sanh tử kiếp tạo nghiệp tất rơi

Còn bao nhiêu tránh khỏi người ơi

Không thể tránh điêu tàn nhơn loại

Ngày giờ qua mỗi bữa nạn tai

Cũng nên suy xét lại việc lành

Nên tỉnh hồi người đời dữ lánh

ĐẠO PHẬT LÀ MINH CHÁNH ĐỪNG XA.

 
Kệ

Rằng đời là bể khổ

Ai cũng muốn bước vô

Nên khuyên nhau hối cải

Đồng nhứt đạo tề lo

Mong gần xa chú ý

Lo thoát ly tục trần

Dù ai nói không giận

Khen nghe bạn vui mừng

Thấy vui đạo cùng chung

ĐƯỢC MINH CHỨNG ĐẠO QUẢ

TẤT CÓ PHẬT TRONG TA

Làm nhiều ra công đức

ĐỐI XỬ LẤY LÒNG THẬT

NÊN HIỀN ĐỨC THẲNG NGAY

KHÔNG MƯU VIỆC HẠI AI

TƯ TƯỞNG PHẢI LUÔN CHÁNH

Không để cho ác cảnh

Phải cao thanh tâm hồn

Công việc làm mưu không

Tâm dùng công xét nghĩ

Tu hành khó khăn trì

Gìn đạo lý đối xử

MÌNH ĐỘ SANH ĐỘ TỬ

CHỮ TU CỨ MANG VÀO

Người được hiển ra sao

Việc lành tạo thiện sự

Hành niệm Phật lo tu

Để vượt trừ thoát nạn

Sắp tới đây hồng trần

Cuộc tai nàn biến cố

Đưa đến bao sầu khổ

Cái khổ chờ nào vui

Xác thây trôi sình thúi

Cảnh trần bụi đều không

Nghiệp oan chớ đèo bồng

Kẻ trần hồng cứ mến

Mỗi con người sẵn mệnh

Nhớ lại nên tu hành

Y lời Phật chỉ rành

Sự giả đành các khổ

Bị tan mòn cạn khô

Căn mạng số nếu tìm

Trọn vui tu Phật niệm

Sóng lặng biển hườn trong

Ai cũng muốn thành công

Không ai mong thất bại

Trong thế giới nhơn loại

Phải tương ái tương thân

Nên khuyên nhau ân cần

Vượt qua nàn khổ hải

Người với người giết hại

Ai thất bại ai hơn

Cũng không ai sanh tồn

Mình biết còn niệm Phật

NIỆM SẼ CÓ HIỆU LỰC 

TỪ BI ĐỨC TRONG LÒNG.


Thi
 

NAY do người cùng dữ chết mau

tẩy trừ thế giới hoàn cầu

MẠT cái khổ khó tránh chịu đành

PHÁP ban rải mau nhanh rõ thấu.

 

thắng trường sanh cõi ta bà

DANH không tất hoại bại do ta

THUYỀN đưa chạy mãi ngày cập bến

ĐẠO tâm an thái phước nhân hoà.
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đạo tràng Nam Thành, Viet Nam, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 16 tháng 11 năm 2021 lúc 08:53 A.M. US.
 
Điển phô khai nhắn lời Bửu Đạo
Môn Thiên Trường Quốc Đạo phương trời
Thấy đời gian cảnh độn nạn đời
Nhìn con lặng thế đời dịch khởi
Nhắn tai hoạ bệnh thời đương tới
Gọi Giáo Trường tạm bởi phủ che
Chín vườn sa lời nhắc nghinh tề
Mạng người giữ dịch lê nam nữ
Lúc nguy vững chớ đông hiệp lữ
Thiên Trường Long Cung khứ Mẫu Hoàng
Phận sự tròn trai tài gái ngoan
Mừng Thập Bát lập đàn Mẫu giáng
Kỳ lời nhắc thất toàn mừng phản
Lo hiệp nhau đàn sẵn ngọc đai
Tạm vắng ít [lâu] HIỂU CƠ MẬT KHẢI!
Khuyến khích đồng môn phải tạm đình
Bởi không an sức khoẻ dịch binh
Quỷ dục kết thình lình sự khó
Bởi nữ nam linh lực yếu nhỏ
Đổi mật kỳ lớp vở đón mừng
Đủ thất nhơn đón Mẫu Thiên Cung
Ngày Thập Bát trăng lung Mẹ giáng
Thừa vâng lịnh truyền môn y hãn
Tạm điển lui hồi phản Diêu Cung
Chúc nữ nam liên kết thất tùng
Lập đàn hội qui cùng đãnh lễ
Chuyển báo tin trao đồng môn khế
Hẹn kỳ sau đông đệ qui môn.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1200)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1338)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1440)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1546)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1466)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1668)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2303)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1782)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1985)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2246)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2660)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2056)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1785)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1499)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1562)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1611)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2530)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2487)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2989)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2312)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2583)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3010)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2849)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2789)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3481)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3294)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4354)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4252)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4870)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3741)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5672)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3855)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4041)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4079)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3662)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3591)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3736)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3894)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3543)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3768)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3762)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3601)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3585)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3383)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3778)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3710)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4072)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3869)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3964)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4602)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4552)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4453)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4744)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4364)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4820)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6462)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5763)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5434)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5404)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5926)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6078)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5489)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5363)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5726)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5798)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5401)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5389)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.