DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3627)
 
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 11 Tháng 9 Năm Tân Sửu
16/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_27
 
ĐẠO MẪU sinh quên nguồn lời dạy

Mắc nạn rồi biết chạy đi đâu

THƯỢNG TÒA TAM GIÁO MINH CHÂU

CÀN KHÔN NGỰ GIỮA GỒM THÂU BẤT LÀNH

 

Gây ra nghiệp, mỏng manh thân dấn

Xác hồn tiêu ách trận mấy khi

Đường ngay MẸ chỉ không đi

Chơn linh khí điển con thì không nghe

 

Quên nguồn cội không về CHA MẸ

Quên đường tiên con MẸ mõi mòn

Để cho MẸ đợi từng cơn

Nào ngờ đợi mãi mà con không về

 

Khi điển bỏ xác mê con dại

Thôi hết rồi nạn xảy mà coi

Con hiền nhướng mắt xong rồi

Điều gì xảy đến từng hồi ớ con

 

Việc lành dữ xác hồn hoạ phước

Xót [xa] MẪU HOÀNG thao lược nay mai

Cũng vì con [dưới] thế làm sai

Sao mê sao muội MẸ [đã][cố] lay đêm ngày

 

Giữa Càn Khôn đường ngay MẸ chỉ

LẬP HỘI NÀY ĐIỂM KHÍ CHUYỂN XOAY

Cuộc nàn [nạn] xảy đến nay mai

MẸ thương MẸ dặn thiện tài noi theo

 

BAN HÀNH ĐẠO quyết theo cho kịp

Dù xuống đèo cố tiếp dốc lên

LONG HOA ngày hội có tên

Tây Lầu đến dắt Thánh Tiên Phật Trời

 

LÃO TỔ XÍCH MI ngôi dẫn dắt

LÃO TỔ THẦY lượm lặt kiếm tầm

NHƯ LAI PHẬT TỔ thậm thâm

Minh châu ngọc tướng âm thầm chuyển xoay

 

Càn Khôn nhựt nguyệt xoay sửa đổi

Hạ màn quê trông đợi gái trai

Một ngàn chỉ cứu một hai

Một triệu cứu đặng mười trai con hiền

 

Một tỷ cứu gái tuyên đồng nữ

Thôi hết rồi một chữ ngàn hai

Điều gì xảy đến nay mai

Lo đầy công đức Thiên Đài để lên

 

Xưa ngu dại mới quên đạo MẸ

MẸ hoằng khai mau lẹ con chừa

Thành tâm con nguyện sớm trưa

Cố nghe lời MẸ đón đưa Tây Đài

 

Một ĐỨC THẦY đủ đầy con học

Giận phải dằn cố dốc thành tài

Học nay để hưởng ngày mai

Ngày sau cho tốt thành tài được danh

 

Con hiếu thảo được thanh cao đẹp

Biết sấm thơ học phép dự thi

Dạy con không thiếu điều gì

Để cho con biết đường đi trở về

 

Hạ màn đáo hồi quê cảnh cũ

LẬP ĐỜI TÂN đệ tử chắc chiu

THẦY dạy THẦY dắt THẦY dìu

THẦY khuyên tất cả chắc chiu từng ngày

 

Già trẻ bé gái trai đôi tuổi

HỌC ĐẠO NGƯỜI [NHƠN ĐẠO] RỒI MỚI HỌC THIỀN

ĐẠO PHẬT ĐẠO THÁNH ĐẠO TIÊN

ĐẠO THÁNH HỌC RÀNH PHẬT TIÊN ĐẮC QUẢ

 

THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI

Cửa kiền thiền lành tội phân hai

ĐẠO NÀO CŨNG [CỦA] MẸ CHA THẦY

Bên tà bên chánh trong ngoài đặng không

 

Giữ nguyên linh xác hồn chờ đắc

Hồn bay ra cả khắp bốn phương

Tà tà chánh chánh đâu lường

Chánh tà điều ở tâm lương [thiện] trong lòng

 

Tà tâm chánh [tâm] diệt vong chung nạn

Tưởng chánh yên cũng chẳng có gì

Chánh thời hiền đức tâm bi,

Nhân từ, hiếu hạnh, tà đi chánh còn

 

Tà hung ác lần mòn vong diệt

PHẬT ĐẠO tâm tánh THIỆT mới [đúng]

Thời nay những ý nghĩ ma

Tà thời hung ác, vinh hoa xác hành

 

Đó là tà tội danh chồng chất

Dối gian lừa nọ thấp cao này

ĐỪNG NÊN PHÂN BIỆT CHIA HAI

ĐẠO NÀY ĐẠO NỌ BIỆT [BIỆN] HAY DỐI LÒNG

 

Bi lành trí là không có thể

Phết đàng hoàng đặng dễ phân ra

Bên ngoài niệm Phật lộ da

Bên trong xác [rác] rến quỷ ma có hàng

 

Trong mọt mối nó loang đầy thể

Tưởng bề ngoài chắc dễ đẹp sao

Trong ngoài tươm tất cái nào

Có thời coi thể ai nào được chi

 

Có thời là trần ni phải khổ

Không thời là đạo bổ Tây Phương

Có thời là có vô thường

Không thời là có chỗ nương sao này

 

Có thời là cái thây tạm giả

Không thời là tất dạ lo tu

Có thời là có ngục tù

Không thời lại có ngồi tu làm lành

 

Đời Thánh Đức phải thanh phải thảo

Phải hiền lành hiếu báo kính CHA [TRỜI]

Nghĩa tình phải giữ ôn hoà

Nhân từ đức độ tâm ta đức lành

 

Thuận mới thấy CAO XANH THÔNG TRÍ

Ngủ thức TU dự thí màn này

ĐẮC THÀNH CHÁNH PHÁP CHA THẦY

ĐẾN NGÀY XUẤT HIỆN MÀN NÀY THÁNH VƯƠNG

 

LẬP THÁNH NGÔI THỨ VƯƠNG CUNG [ĐẦY] ĐỦ

HIỆP THẦY TRÒ, CỬU NGŨ CHÍ CAO [TỐI CAO]

MINH CHÂU TÁI XUẤT TRẦN LAO

CHỮ HOÀNG GẮN VỚI MINH CAO GIÁO TRÌNH

 

CHỮ THIỆN TRỊ HÒA BÌNH CHÂU LỤC

QUỐC LAI SINH ĐẠO ĐỨC CHÚA MINH

RA ĐỜI THÁNH CHÚA CÔNG BÌNH

NGÀY NÀO NHỜ ĐƯỢC THÁNH MINH VƯƠNG HOÀNG

 

CHƯA BIẾT NGÀY VƯƠNG HOÀNG TÁI XUẤT

NGÀI LÀ CỬU THIÊN BẬC CHÍ CAO

HƯ KHÔNG TÂM ĐẠO LÒNG GIÀU

NGÀI DÂNG TRỌN CẢ PHẨM CAO LÒNG TỪ

 

Thấy người không lo tu học đạo

Khẩu ba hoa mắt đảo dọc ngang

Học nhân mà chẳng có ngoan

Học rồi lại đổ tội mang chất chồng

 

Cứ lo tranh phụ lòng công MẸ

Việc sống còn mau lẹ liệu toan

Không lo nghĩ kỹ ưng thân

Mất hồn mà chẳng lo lần tử vong

 

Vì nhân thế chưa xong nạn ách

Khó mà an tìm cách cho mình

Tu thời phải có niềm tin

Học hành Tiên Pháp giúp mình nên danh

 

Nay tỉnh ngộ tu hành lại kém

Thấy thương thay đâm chém hung hăng

Nên hôm nay bức rèm thưa màn

MỞ ĐẠI ĐẠO LỆNH BAN XUỐNG THẾ

 

Đường đạo tu gái trai con MẸ

Tất cả già thơ trẻ đưa vào

NAY MẪU NGHI HỘI ĐỦ ĐỨC CAO

BAN MỘT BẬC ĐÓN CHÀO THÁNH ĐỨC

 

Ban lộng phướng cờ đào cấp bậc

Ban các con một bậc tấn phong

Ánh sáng quang chiếu khắp đại đồng

Một nhà trẻ một lòng đất Thánh

 

Tất cả con vào đền chúa hạnh

Được tấn phong bật Thánh giáo Tiên

Cùng chung lo lịnh MẸ phán truyền

Mau đến nhận có tên sáng sủa

 

Hoa quả đào thuỷ ngọc vui đùa

Cẩm y phục MẸ đưa người chiếu

Nay MẸ HIỀN cho con thảo hiếu

Y lụa trời sáng chiếu mặt mày

 

Chúc các con giá đáo hồi Tây

Tu hành ráng mỗi ngày mỗi bước

Gần với MẪU phải cần thao lược

Kỳ thi này chớ trượt ớ con

 

MẸ tiên phong con thảo tu tròn

Sau sẽ đặng lầu son giờ Thánh

Hồi cung MẪU kiền thiền đức hạnh

NAY ĐẠO TRƯỜNG MẪU THÁNH CHÍN [9]


[Đạo Trường = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. Chín vị Cửu Phẩm Lệnh Bà sẽ cùng với Đức Cửu Thiên hướng dẫn môn sinh Giáo Hội Thiên Trường và tuyển chọn tân dân.]
 

CÙNG [VỚI][ĐỨC] CỬU THIÊN, [9 VỊ] THÁNH MẪU BƯỚC RA

SÁU [6] KHẮC BIẾT LỆNH BÀ THIÊU LƯỢC

CỬU LỆNH BÀ biết thời sau trước

CỬU NƯƠNG NƯƠNG [9 bà] mỗi bước giáo trình


[Cửu Thiên Thánh Mẫu = Cửu Lệnh Bà = Cửu Nương Nương = Cửu Vị Tiên Nương Diêu Cung = Cửu Vị Phật Mẫu Vô Cực Cung. Thiêu = chữ Thao bộ Thủ còn đọc là Thiêu = lựa chọn.  Thiêu Lược = lựa chọn, sàng lọc.  Sáu khắc = ngày có 6 khắc tổng cộng 14 tiếng đồng hồ từ 5:00 đến 19:00, đêm có 5 canh tổng cộng 10 tiếng đồng hồ.]
 

Dạy con học phép tắc chánh minh

Dạy con học cung nghinh THIÊN QUỐC

QUAN ÂM [CỔ PHẬT] giáo truyền chơn qui bước

Lòng bi từ mỗi bậc [mỗi vị] sáng ngời

 

Dạy định tâm chơn pháp biết thời

Âm truyền pháp nghe thời tận đến

Nhãn nhìn thấy vạn đường pháp chuyển

Tâm từ bi hiệu mệnh Bồ Đề

 

Tu làm sao chứng đắc trở về

Dạy cho phép biết bề giáo thị

Học vạn môn thông hành phép trí

Dạy các con dũng chí tài cao

 

Kề tiên giới Cung Tây du dạo

Đừng đắm chìm nghiệp tạo nghe con

Cố vương lên Tiên Pháp cho tròn

Đừng để trể mất còn trong khố

 

Nay mọi việc giải bày phân tỏ

Pháp giáo truyền MẸ ngỏ ấn vàng

MẸ than rằng nhìn vạn con tan

Tan tơi tả xác trần thê thảm

 

Lệ MẸ tuôn dầm dề con phạm

Thể xác trần con bám vào đâu

Lập đời rồi con dại rớt sâu

Chờ phong hoả tan sầu tro cốt

 

Chết rồi con linh hồn bị nhốt

Chờ ngày phân xử nốt con tiêu

Rốt ráo đời mai sớm về chiều

Bòn bảy mất ba kêu ngờ thảm

 

Giờ tính kỹ còn ba ảm đạm

Mất bảy rồi ba bám vào đâu

Cao xanh ơi giờ khóc thảm sầu

Hồn con MẸ về đâu con hỡi

 

Giờ phải khóc còn chi vì bởi

Kẻ ở đi hết đợi MẸ HIỀN

 

Ngày xưa kia MẸ dạy đạo truyền

Được hưởng phước bước lên Cung MẪU

Tới trời xanh nương thân ẩn náu

Tiên của MẪU ra dấu ra thân

 

NAY VÌ SAO VẠN ỨC KIM THẦN

BỊ HỎA KHỐ DIỆT LẦN DIỆT HẾT

VẠN ỨC LẦN VÌ SAO TIÊU CHẾT

LỬA THIÊN KIA THIÊU HẾT RA TRO

 

Đốt thiêu cháy màu vàng xanh đỏ

Ba màu phủ MẸ cho thiêu cháy

Đó PHÉP THIÊN việc xử [tội] ngày nay

Đốt hết hồn Tiên cháy làm sai

 

Ngàn đau khổ phân ra có thấy

Vạn ức con như giấy tiêu hồn

Còn đâu là ánh sáng càn khôn

Còn đâu là tử tôn cháu chắt

 

MẸ MỞ ĐƯỜNG KỲ ĐẠO DẪN DẮT

DẠY CÁC CON TU ĐẮC VỀ MAU

NHƯNG CON NÀO CŨNG CẠNH TRANH NHAU

KHÔNG CHỊU LO TU VÀO GIẢI THOÁT

 

Để bây giờ rên la nhỏ giọt

Nhìn các con muốn toác linh hồn

HỌC ĐẠO MÀ BẤT NGHĨA VÔ MÔN

ĐỂ BÂY GIỜ LINH HỒN BỊ NHỐT

 

NGÀY XƯA HỌC HẸN MAI HẸN MỐT

ĐỂ BÂY GIỜ Ủ DỘT TÂM LINH

Sao các con không thể hoàn minh

Đâu có khổ thân mình hoả diện

 

Để MẸ đưa một lần tống kiến

Nay sắp vào hoả diện khoanh nằm

Làm như vậy hồn xác tối tăm

Không đắc quả không làm Quả Thánh

 

Đâu có khổ nếu con TU HẠNH  

Giờ rạng danh QUẢ THÁNH bình an

MẸ dạy truyền giả bộ nghe ban

Khi MẸ vắng leo thang học thói

 

Danh với tội cõng đeo tội lỗi

MẸ dạy con cách nói cách đi

Nào ngờ con dối MẸ những gì

Để bây giờ tội khi [dễ][bị] trói xác

 

Hồn bị trói về sau bay lạc

MẸ dạy con chớ [bội] bạc hôm nay

Không màng hưởng phước danh MẸ dạy

Dẫu MẸ xin Cửu Ngai CHA [sàng] sảy

 

Sảy sàng đời con dại nào hay

Vạn ức con khố bay ra đỉnh

Đó là do TRỜI CAO BAN LỊNH

Đốt ác nhân đến chín muôn lần

 

Thì còn gì hồn trẻ kim thân

ĐẠI HỒN MẪU tiêu lần muốn hết

MẸ đứng nhìn như con đã chết

Phải ngày xưa con biết như nhau

 

Thì đâu có máu đào tuôn sậu

NGỌC ĐẾ THƯỢNG ĐỊA CẦU MẸ ĐỨNG

Mấy ngàn năm lẳng lặng ngó chừng

Đã tính rồi sanh chúng các con

 

Nghiệp quá nặng sầu Tây MẸ ngóng

U tối tâm tiêu rồi hết thẩy

Nhắc đến con lệ trào tuôn chảy

Nay lập đời MẸ phải xa con

 

Hồn MẸ tiêu là trẻ không còn

Mất tất cả cung son HOÀNG MẪU

Vì ngày xưa MẸ HIỀN kỉnh tấu

Xin NGỌC HOÀNG đóng dấu ra đi

 

Xuống trần gian lãnh hiệu DIÊU TRÌ

Giúp con MẸ quy y giải thoát

Nếu hạ màn các con đậu đạt

Dứt Hạ Ngươn màn chót con thành

 

Thì MẸ HIỀN đạt điển hoá thanh

KIM VƯƠNG MẪU hoàn thành san hạ

Còn nếu con tu hành chẳng khá

Thì làm sao đành dạ tâu lên

 

Tấu NGỌC HOÀNG con tu dối tên

Trước cung đảnh ĐIỀU THIÊN ngay thẳng

Giờ trở lại hai bàn tay trắng

LUẬT CỦA TRỜI tội nặng xử tiêu

 

Phải xử phân ngay thẳng THIÊN ĐIỀU

Cũng không có một điều than oán

MẸ đoán là các con kiếp nạn

Dứt Hạ Ngươn tiêu vãn thiên hồn

 

Không còn gì MẪU TỬ CÀN KHÔN

Nay đã mất các con HOÀNG MẪU

Dẫu MẸ HIỀN có xin có tấu

Việc con tu rớt đậu rõ ràng

 

Đậu ba phần rớt bảy kêu than

Thì làm sao MẪU HOÀNG không xử

Phán THIÊN ĐIỀU MẸ vô tích sự

LUẬT THIÊN NHIÊN quyết xử tiêu hồn

 

Ngày tới đây hồn xác không còn

MAU TU LẸ con còn ngày tấu

Mong các con lo tu thi đậu

Thì ngày nay MẸ tấu NGỌC HOÀNG

 

Khỏi não phiền MẪU TỬ than van

Không còn phải cơ hàn luỵ khổ

Các con nghe mau nhanh giác ngộ

Thì hôm nay MẸ hộ con về

 

Mẫu tử mình hiệp tại cung quê

Tình MẸ con an bày cung nội

Nào ngờ con nghiệp trần tội lỗi

Thì làm sao biết lối mà về

 

MẸ đau buồn con trẻ ủ ê

Tạm biệt con MẸ về Tây Cảnh.

 

DIÊU Cung cam giải lệ sầu rơi

TRÌ tu hồn đáo kẻo trễ thời

KIM lai từ hoá hồi nguyên bổn

MẪU tích ân cam giáo mọi nơi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1605)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3119)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3158)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3231)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3805)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4679)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.