DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2932)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 20 Tháng 7 Năm Tân Sửu
27/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe

Từ mở mang trời đất đến nay

Âu giống MẪU sanh nhi trần tái

Nhi học đạo rộng sâu ngay thảo

Học chữ hiền nghĩa hoá truyền khai

Cho vạn vật con người từ ấu

Đến hậu lai sáng tạo đạo mầu

Lão thâm thâm biển thánh dò tiên

Thành chủ giáo khuyên người có thấu.

 

Thế sự chưa hay tận diệt lần

Giới trần nhân loại tự cứu thân

Ngày tàn tận diệt ai còn mất

Nay phút giây tu lẹ bước chân

 

Cảnh tử sinh nhân loài thấy rõ

Giữa thế gian biển khổ rã tan

Có sanh có tử điêu tàn

Cuộc hoàn tro bụi nào ngăn chết người

 

Một lữ hành xác rồi cũng hết

Cõi tạm thân cũng chết rã thây

Vui ít khổ nhiều xưa nay

Tàn hơi thở dứt bỏ thây ngoài đồng

 

Khổ nhơn loại cảnh không người tới

Trâu mãi gậm sáng tối chẳng ngưng

Giàu nghèo thắng bại chung cùng

Gò hoang xanh cỏ số chung tiêu tàn

 

Hỷ Hỷ HỶ CỐ ban hiện tại

Nạn kéo dài tiêu bấy mòn hao

Vô thường đồng kiếp lệ trào

Không nơi trốn thoát lộn nhào chết lăn

 

Ai tránh nổi dịch hành luống cuống

Nào chạy ra tìm chốn chỗ nương

Ai ngờ bí lối cùng đường

Tẩu đào kiếp chết vô phương kiếp phàm

 

Tạo nghiệp ác lu tâm tu khó

Lời kệ ra khách đó trần gian

Khởi tâm niệm Phật cho an

Tỉnh lay một giấc mộng sang mới là

 

Ngày hết loạn muôn nhà cố định

NGỘ MAU TU CHA ĐỊNH MẸ KHAI

KỲ BA ĐẠI ĐẠO CHUNG TAY

Hết mê [thì] Phật pháp gần ngay chỉ đường

 

Đắc thành quả được trường minh đạo

LÃO MẪU cung chọn thảo tu hiền

Số căn tạm giả trần miền

Nên không tất trở hoa liên dự ngồi

 

KHÔNG THAY ĐỔI THIÊN TRỜI CÁO LỆNH

Gây nạn tai dịch bệnh nạn tiêu

Chưa khỏi tay kiếp khổ nhiều

Thuỷ phong gió bão điều hiu ai lường

 

TU TU TU TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Cần tinh thần niệm Phật trợ tương

Thương người như thể nhịn nhường

Đổi vui Phật đạo sáng gương hết sầu

 

THƯỢNG ĐỘNG [CỐ] HỶ còn sầu thế giới

Người chẳng lo học hỏi tu năng

Bất lương thì thích gia tăng

Từ tâm không có lăng xăng hung đời

 

Khổ khổ khổ tránh trời sao khỏi

Đại hoạ ương trị tội càng tiêu

Đớn đau đau đớn xế chiều

NĂM CHÂU NHƠN LOẠI HỌA TIÊU MẤT CÒN

 

Chết chóc tổn tử không thể trị

Bệnh tật tai khổ luỵ chúng sanh

Khá nghĩ lo tu thiện lành

Năm canh giấc ngủ tử sanh vương còn

 

ĐẠP ĐẠO ĐẠO ĐẠI ĐỒNG PHÚC LỢI

Cứu xác thân người nói lẫn nhau

Tình thương Phật đạo thâm sâu

Ra tay dìu dắt níu nhau tương đồng

 

CỐ CỐ HỶ ngó trông bá tánh

Mực thẳng ngay càng mạnh luyện tu

Soi gương cho chúng cõi phù

Nghe kinh nghe pháp sáng lu ngộ lòng

 

Trong tâm tánh ngoài không loạn bạo

Thật học câu tình đạo Phật ban

Phận lo tu học sửa đàng

THEO ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MẪU HOÀNG ĐẠI KHAI

 

LÃO MẪU cung chọn tài thiện đức

HỘI LONG HOA chí bực Thánh cao

Quy y Phật giáo bước vào

Đó là hạnh phúc đạo mầu bước qua

 

Người khá nhớ THÍCH CA xưa cổ

Vì chúng sanh đường khổ đạo tầm

Thoát ly trần tục âm thầm

Vượt qua chướng ngại rừng lâm định thiền

 

Tai nghe kệ đạo duyên chỉ dẫn

Bóng Từ Bi giải luận dễ tu

Dứt lòng hung dữ diệt trừ

Lợi danh buôn bỏ chịu tu chịu hành

 

Phải tìm lối tu nhanh hiện tại

Nghe pháp kinh đường giải thoát đi

Dại ngu khinh nhạo Phật y

Không gìn đạo hiếu tu trì chăm nom

 

Nghe hết kệ lo ôn chẳng đợi

Ngọn gió qua bất lợi bản thân

Tới đây sóng gió sắp gần

Sự rung sự chuyển cảnh phân khó lường

 

Thiên tai ập tứ phương ách khổ

Nạn chiến tranh bùng nổ tới đây

Mau lo niệm Phật hàng ngày

Rán lo bồi đắp công dầy đạo tu

 

Trời sắp tối âm u khó thấy

Vận hạn trời đưa đẩy chúng sanh

Kiếp trần tạm giả mong manh

Ấy mà chẳng sớm lo hành thiện lương

 

Câu hỷ xã tình thương không có

Mãi tạo gây sóng gió tà tâm

Xét rồi khổ não kiếp phàm

Càn khôn xoay chuyển mất tăm linh hồn

 

Lo khen chê ảo đồng mộng tưởng

Đời u minh bành chướng cuồng quây

Hoạ tai tai hoạ hoạ tai

Đạo người biết đổi chung xây chẳng sầu.

 

Sự mong manh cõi thế

Tuồng diễn hề sắp xong

Xét cho minh trần hồng

Kiếp trần không tự mãn

Biết tu chưa dỡ áng

Trọng sanh mạng lo tu

Dù nghèo khó cần cù

Đừng để lu tâm chất

Người sanh ra mặt đất

Giả chứ thật gì đâu

Đức hạnh lo làm đầu

Khuyên cùng nhau bớt khổ

Việc tốt lành báo bổ

Có thể trở thiện lành

Kệ kinh pháp nghe rành

Dữ làm lành cải hối

Người tánh thiện chay giới

Hoà bình mọi muôn nhà

Hành thiện sự tâm ta

Phước kể ra lành tốt

Xấu là ngu dại dột

Làm việc tốt ôn hoà

Trong tất cả người ta

Khổ ta bà khổ khổ

Cảnh chiến tranh lệ đổ

Cảnh máu đổ thành dòng

Cảnh ngập lụt châu phong

Cảnh trần ngọc đại nạn

Cảnh thê lương tiêu tán

Cảnh đói tản di cư

Cảnh thế giới chung cù

Cảnh âm u trời đất

Cảnh phá tan ngã lật

Cảnh người vật tiêu tan

Cảnh dịch ôn lan tràn

Cảnh thế gian tan hoại

Cảnh người tự xử lấy

Cảnh ngu dại không tu

Cảnh người hơn thua đủ

Cảnh sanh tử còn ai

Cảnh bụi tro nhơn loại

Nghĩ đến đây vô thường

Sống làm lành Phật nương

Khởi tâm tưởng có Phật.

 

Tí qua trâu cày cấy mãi sang

Đất bung động lo hoang tiêu tành

Hai trâu nhà ột thức não giành

Ai mà chẳng tu nhanh đặng nhờ

NGỌC HOÀNG nói nay phần cốt lộ

Hạ giáo truyền pháp rõ độ thân

Không lo tu yêu quỷ đàng phân

Quỷ nó đón tám phần lôi xả

Họa thêm họa chết trùm như rạ

Xem rõ ràng ách họa do đâu

Ngày diệt tiêu hổ báo đối đầu

Cơ trời ách đâu đâu cũng khổ

Trâu qua dần khổ nạn càng lo

Tới mẹo rước co giò mà chạy

Mèo nó kêu vang trời rung rẩy

Nạn dử to sấm dậy mà nghe

Thấy ủ ê nhiều việc ê chề

Rằng đâu biết mọi bề sóng dậy

Ai tu niệm sau đặng cứu rày

Đừng bỏ qua mỗi ngày niệm Phật

Chuyện tới rồi xét coi tất tật

Trước và sau thây chật dẫy đầy

Kẻ làm ác còn đâu xem thấy

Đời đã hết hội này coi lại

Biết đâu tìm báu quí trong tay

Ngọc chiếu soi những ai tu đức

Sửu lộ trương quỷ vương túc trực

Đốt từng người mãnh lực rống kêu

Rán mà tu trời sắp màn chiều

Mở hội khổ thay nhiều các nơi

Sửu dần bịnh ôn tai xuất khởi

Rao kệ này sao nói chẳng an

Lo tu đi dần tới ách nàn

Nào có khác sửu toan kêu chạy

Cọp gầm gừ thân lánh chạy ngay

Chưa kịp xong nước chảy ngập tràn

Phong thuỷ lửa hổ lang hung loạn

Niệm Phật trồng tâm thản an vui

Tường sau trước tiến tới chớ lùi

Tu tích đức lau chùi ngày sau

Thảm thương thay thế giới nạn sầu

Mèo kêu mãi phát rầu lắm đẩy

Trẻ già lo ác thú quỷ sai

Sửu dần bịnh nạn tai liền liền

Việc đời rốt mau mau tỉnh luyện

Học chữ tu niệm tiếng nam mô.

 

Niệm Phật cận lắm bây giờ

Trâu gầm bở kéo rã bờ xác tây

Niệm Phật Phật dắt Bồng Lai

Phật cứu khỏi nạn nay mai coi đời

Niệm Phật đừng có sai lời

Ngọn tâm biết trỗ dắt người từ bi

Niệm Phật đạo hạnh lo trì

Chuông ngân tiếng kệ từ bi chơn thành

Niệm Phật mới tịnh tâm lành

Sẵn sàng chịu khổ lo hành thiện lương

Niệm Phật bỏ tánh gạt lường

Tục phàm biết hối biển thường lặng trong

Niệm Phật siêu niệm trong lòng

Buồn lòng bỏ hết bỏ hờn trong tâm

Niệm Phật giữ dạ âm thầm

Tai nàn hết khỏi tục phàm đổi thay

Niệm Phật giữ ngắm thân hài

Bước đi bước đứng chí tài đức nhân

Niệm Phật Phật độ thoát thân

Bây giờ hỗn lộn thế nhân chết hoài

Niệm Phật trí tuệ mở khai

Tai nạn trần thế cũng bay xa lần

Niệm Phật có Phật cạnh bên

Mỗi câu hăng hái đắc lên Lai Bồng.

 

Chớ buồn mưa gió giông to

Chết thì phải chết mãn lo hết đời

Sanh rồi lại tử người ơi

Đời nay cảnh khổ thây trôi dạt bờ

Đổi ngày đổi tháng đổi giờ

Lửa đèn lần tắt lờ mờ rồi tan

Gần xa gởi lại đôi hàng

Rán tu sống thiện bình an sau này

Từ tâm nghe pháp MẸ THẦY

Ta Bà khổ khổ quên ngày tháng năm

Một cơn giải mộng xa xăm

Hết mê hết khổ lại tầm đường tu

Dặn dò theo Phật công phu

Phát tâm theo Phật dứt trừ đua tranh

Người được Phật độ phai lành

Lòng tin nơi Phật tu hành đừng quên

Tưởng tin vững chí cho bền

Tâm mình niệm Phật ắt lên Tây Đài

Đạo không tranh lợi đua tài

Tu hành đạo đức mỗi ngày thực thi

Ngược từ bi Phật lực thì khó tha

Sáu câu lục tự DI ĐÀ

Cứ lo niệm mãi thân ta an nhàn.

 

Ngó thấy trần gian sắp chiều tàn

Kiếp người mươi mấy rồi cũng tan

Phù du mộng mị đường không lối

Sanh tử tử sanh cảnh thay màn

 

Sớm biết phù sanh cõi mộng sầu

Hôm nay ta tỉnh niệm vài câu

Niệm niệm niệm ta tu thân luyện

Phật dắt chơn tu rõ nhiệm mầu

 

Gặp thấy con đường Đại Đạo duyên

Đạo rán cố tu học chữ hiền

Vạn niên khó gặp DI ĐÀ PHẬT

Phước lành khỏi khổ Phật độ liền

 

Sống mối bữa tiến sâu chánh đạo

Tốt cho đời nhân thiện đạo trao

Sống giác ngộ DI ĐÀ tâm nhớ

Lành thiện gieo phước đức nhờ vào

 

LÃO VÉN MÀN BA ĐỊNH RÕ KỲ

MẪU HOÀNG KHAI ĐẠO MỞ TRƯỜNG THI

KỲ BA MÀN CHÓT LO TU GẤP

VÂN VI DU KHẮP CHỌN CĂN QUI.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 123)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 890)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 896)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 854)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 786)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1792)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1822)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1605)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2309)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2175)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3753)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3642)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4121)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3181)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3312)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3627)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3118)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3036)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3158)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3399)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3231)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3171)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2991)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3151)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3290)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3418)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4055)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3988)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4048)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3804)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5075)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4764)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4839)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4679)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5067)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5058)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.