DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3172)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 7 Tháng 7 Năm Tân Sửu
14/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo




Bấm Vào Thanh Để Nghe


Thức giấc giải mê học đạo từ

Tỉnh hồi tánh Phật chữ hiền kê

Con ngay thảo chánh trung Thần hệ

Người sáng đạo mầu hiển hích tu.

 

Mau bước lên thuyền thẳng Bồng Lai

Tu ngay cố gắng thoát nạn tai

Kẻo xế chiều qua uổng thân xác

Trể chuyến đò ngang tan xác hài.

 

Cơn nước lửa dòm ra mới thấy

Vô hình phân chọn lựa mấy ai

THUYỀN TO MỘT CHUYẾN KỲ BA SẮP

TÂY TRÀO DU THUYẾT THỚT THƯA HÀI.

 

[Một nền  Đại Đạo được Thiên Thượng sắp xếp khai mở ở Phương Tây (Tây Trào du thuyết) nhưng không có mấy ai chịu tu (thớt thưa hài.]  

 

Cơn sấm chớp kẻ than người khóc

Bởi con người không học chữ tu

NGỌC ĐẾ BAN ĐẠI ĐẠO CÔNG PHU

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG NHƯ CƯỜI ĐIỂM

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG ĐƠN LUYỆN YỂM

VĂN VÕ CHÂU VUNG KIẾM TIÊN TRƯƠNG

NAM CỰC TIÊN ÔNG HỘI CẢNH TRƯỜNG

KHƯƠNG THƯỢNG THẢ CÂU PHƯƠNG TÌM NGẮM

Thời vận phong du Đông mây thẩm

Ngươn Hạ tuồng chìm đắm thế nhân

Tuồng đời thiện tu khéo thoát nàn

Xoay quy luật định Càn thế giới

Tháo gở thân mau tu bước tới

Cạn xác phàm vì bởi không tu

Trống điểm sang thúc giục cõi phù

Đánh lòng thức quy tu trở lại

Liên hoa rực chuyển xoay xen trải

Tròn duyên phần chọn lấy đức tu

Tựa Phật ân ẩn chứa lòng từ

Cung căn trỗi chữ như tâm sáng

Một chu kỳ vần xoay đúng hạn

Thiện đứng đầu NGUỒN SÁNG TẠO soi

Mở cung căn dạy khó tìm tòi

Tự nhân loại con người lọc kỷ

CHÚNG SANH CẦN thật ân CHÂN LÝ

ĐẠO PHÁP duyên môn ký ngày mai

ÂN TÂY LẦU DẮT CHÚNG PHEN NÀY

 

[Xác định sứ mạng dắt chúng của Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Hải Ngoại đặt tại California.]

 

Từ thấp thoáng bổn lai lớp hiện

Nghe tỉnh tu Thiên Sứ khéo yên

Lá Thu Đông đầu tiên trình giải

Sau Tướng Trời thấu rõ trí tài

Tròn ân phận Như Lai đàn chứng

Ngày kỳ môn lâm trào trung phụng

Điển tri ân sanh chúng mà coi

ĐEM CHÁNH PHÁP CHẲNG SAI ĐỀ HỐI

MẸ CHUYỂN THUẦN RỰC CỘI ÁNH TRĂNG

ĐẠI ĐẠO RA RỌI KHẮP THÔN LÀNG

MAU LUI TỚI ĐẠO VÀNG XUẤT HIỆN

Chưa thuyền đậu chữ từ bi nguyện

ĐỨC QUAN ÂM ẩn hiện cứu đời

Đạo mầu nhiều cảnh mát tốt tươi

Giông to tới nhiều nơi thấy khổ

Khai tạo khối dấu dò khách khổ

CHUẨN PHẬT ĐỀ cứu hộ dụng mô

Giai đoạn THÁNH án khai đồng mở

Phước đức duyên Nam Mô về cội

Nhơn thiện tình thừa trái tốc hồi

Trước long xa canh cuối thoáng dời

Tuồng đời thiện tiếng lòng phàm cạn

Biển đời sâu chúng sanh cho toại

Búa chày quăng như trống hồi quy

Bởi vì đâu nạn mãi đau sầu

LONG HOA MỞ LỌC SÀNG THẨM THẤU

Bức màng the non đầu lất phất

Một chu kỳ hiệu phải môn Phật

Lọc kỷ rồi tất bật mau tu

Tiếng đờn thấu bi ai mây phủ

Các quỷ hình nó dụ gớm ghê

Mê ắt khổ khó thay bước bể

Bị khai trừ thiết tế quái lung

Không sơ sót một ai sanh chúng

Gìn từ bi thương cùng sửa tạo

Lẻ bóng tàn tẩy trần riết ráo

Phát giải lòng Đại Đạo rạng ngời.

 

Này thế gian nhân loài dương thế

Nạn dịch tai khó lắm khắp bề

Cõi dương trần cát chạy đá bay

Nước lửa sảy họa trời dìm bể.

 

CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC

Không lo tu tìm học minh sư

CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU

Trần lập hội muốn tu không kịp

Chữ rằng họa dịch tai liên tiếp

Chẳng vui đâu mất kiếp xác hồn

Thế chuyển gì bất luận phải khôn

Lo niệm Phật để lòng niệm rõ

Ta CỐ HỶ ngược xuôi bày tỏ

Lắm mèo kêu cao mó lao xao

Ngựa chạy nhanh vụt thẳng té nhào

Kìa khỉ nhảy làm sao bắt được

Thời tận diệt mau lo tu bước

Cuộc đổi xoay sàng lược đau thương

Trần biển khổ sầu bi tứ hướng

Ráng tu nhanh niệm tưởng cho rành

[DI] ĐÀ LỤC TỰ tâm mình so sánh

Đời còn mấy mỏng manh mà khổ

CỐ HỶ từ chơn lý mau vô

Cảnh bi than dịch khổ không mồ

Chết chết chết kể thôi vô số

Biết lập đời lòng rõ lo tu

Ai thau chì vàng bạc cõi phù

Trong tam cõi tiếng ru tự hối.

 

Bí hành hành sửa trị ngôi khôi

Có tu thân bản nơi phước đức

HỔ GIÁNG LÂM THƯỢNG ĐẾ OAI LỰC

MUÔN NGÀN TÀ TRỪ XUẤT TIÊU HỒN.

 

Mèo kêu thấy rõ lệ tuôn

Gà về ổ ấp trông mong an bình

Trâu cày đất mới rung rinh

Bây giờ còn dấu nạn rình nay mai

Bước qua trâu mọp còn dài

Rán tu tâm dưỡng thoát ngày tiếp theo

Ủ ê ê ủ ngặt nghèo

Thây thì chất đống ngã veo bi sầu

Trâu gầm sáng tối quang bầu

Rồng lượn uốn khúc không lâu rối cuồng

Khó dừng ngọn thuỷ triều phong

Một phen luân chuyển mèo rồng vẫn vơ

Trong vòng bịnh khổ ôn chờ

Ma yêu quỷ quái nó rờ là tiêu

Chỉ còn người thiện lựa nhiều

Sàng đi sàng lại bao nhiêu sống còn

Sợ mai còn thấy được không

Ai còn ai mất ngủ buồng khó ra

Hay không trừng trị gian tà

Rán tu thì được bảo toàn tấm thân

Nghe đờn vang khải tiêu lần

Xác thân còn được các lân mới kề

Bớ dân lời cạn thoát mê

Người còn lưỡng lự bồ đề chẳng nương

Dương trần ngủ mãi mê đường

Khổ sầu ngày thảm không đường lối ra

Mau lo niệm Phật thoát qua

Cuộc trần sàng sảy rối mà khóc than

Tuồng đời sắp hạ chiều tàn

TRỂ KỲ KHÓ GẶP MẪU HOÀNG VƯƠNG CUNG

KHOA TRÀNG GẦN BUỔI HÒA CHUNG

NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.

 

[Ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại California với sứ mạng khai mở Quốc Khách Đại Đạo nơi trời Tây, ngàn năm mới có một lần.  Trong giáo hội này có hóa thân của Mẫu Hoàng Vương Cung.]

 

Trước cười sau khóc cảnh chiều tàn

Phong ba biến chuyển khổ ách mang

Chúng sanh mê đắm lòng chẳng thoát

Phải sớm lo tu lọc lừa sàng.

 

Tiếng đờn rõ luyện tâm trau tánh

ĐÃ GẶP THUYỀN ĐẠI ĐẠO MAU NHANH

Đoái thấy thế lọc sàng tận diệt

Sự nạn tai thảm thế hôi tanh.

 

Trời hộ chơn tu giải hoá lần

Oai lực Thánh Hiền chỉ thân ân

Phật Tiên nào lẽ không xét đến

Lịnh Mẫu khai cơ lực vọng vang.

 

Đuốc từ bi soi đường sanh chúng

ĐẠI ĐẠO THIÊN giải hướng trào phùng

Vận tốc khiến sai đúng cơ trời

Xoay an hồi nhẹ chấp pháp chung.

 

Nhiếp độ người hiền HỘI LONG HOA

Phân độ thản nhiên điển từ hoà

Cơ minh kiết hạ khải đàn giới

Kim bàn Ngọc lộ khai cung toà.

 

Lòng Trời ý Phật dụng kỷ hình

Đem lòng hiến Phật chữ sắc đinh

Cao Thượng ân hiếu lo tu gấp

Tóc bạc ngã phai chờ phút linh.

 

Trời sanh ra định số an bày

Hữu duyên nhìn tận đặng Trâu cày

Lòng theo hình dạng tơ tằm kén

Trần đời nhiều nẽo cảnh bi ai.

 

Nãi thiên địa hoá

Biến hoá giống người

BẢY NGÔI LÀNH mở

Thượng cổ di kim

Đạo tìm ngay thảo

TAM GIÁO nhiệm mầu

Rộng sâu Thánh Đạo

Kinh đạo quảng thinh

Nay mình phải gạn

Thế gian lập xây

Muôn loài thất giáo

QUỐC ĐẠO dựng nên

Tán thiên diệu bổ

Kiếp khổ trần ai

Sắc tài tứ khổ

Nay nhờ bố đức

Oai lực từ bi

Tốt khi điểm sắc

Đạo dắt đắc thành

Quyết lành sửa lỗi

Cải hối ăn năn

Tu thân chuộc tội

Sửa lỗi từ bi

Đức di đà phổ

Không bỏ nó lu

Hoá tu trừ tội

Đến hội thuyết đàn

Phật ban dạy đạo

CHÁNH GIÁO NGÀN NĂM

MAU TÌM HUYỀN PHÁP

Tu gấp mới tường

Phật đường trở lại

HỘI NÀY CHỈ RÕ

MỘT CHỖ QUI VỀ

Gốc rễ tồn mạng

Đức Quan Bồ Tát

Cực Lạc chuyển xoay

Nơi này thế giới

Khổ rồi tục phàm

Thương tâm tai hoạ

Tiêu cả thế gian

Mở màn thế loạn

Toà án xử tiêu

Rủi nhiều phước ít

Người thích cõi mê

Không về chánh đạo

CHỦ GIÁO TÂY PHƯƠNG

TIÊN VƯƠNG TIÊN ĐẾ

Tận thế ngũ hành

Chúng sanh thay đổi

Luỵ rơi xót thương

Ôn lương hắc sát

THÁNH PHẬT THẦN TIÊN

LẬP YÊN THẾ GIỚI

MỘT NGÔI MỘT ĐẠO

TRỜI TẠO ĐẶNG YÊN

Tu hiền thoát khổ

Pháp độ chúng sanh

Mau nhanh qui Phật

Theo Phật đạo hiền

Đắc Tiên thành Phật.

 

Phật Thánh Tiên Trời Đất Mẹ Cha

Trổi hạt thanh tâm tẩy trược tà

Thâm diệu đạo nguyệt tiên thanh bạch

Chữ lục nghì tự vững lòng ta.

 

NGỌC ĐẾ TÒA CHƯƠNG MỞ HỘI LONG

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG CỰC TIÊN ÔNG

TIÊN TRƯỞNG ĐÂU ĐÂU LƯ BỒNG HIỆP

HỘI CANH RỒNG MÂY ĐỢI VÀ TRÔNG.

 

Đàn kêu ẩn khúc khoan hò

Phen này thiên hạ hụt giò động rung

Đàn kêu rên thiết nạn trùng

Từ thiên lôi khảm cảnh cùng thương đau

Đàn kêu nạn ách tai sầu

Mau mau bước lẹ tu cầu thoát thân

Đàn kêu suy thế chết lần

Hai Trâu cụng lại tỏ phân cùng màng

ĐÀN KÊU TU GẤP TÌM ĐÀNG

THIÊN CÔNG LUẬT CHỈ MỞ MÀN XÉT SOI

Đàn kêu niệm Phật từng hồi

Chui rèn luyện tập ngày mơi thấy gì

Đàn kêu hai chữ sầu bi

CHÚNG SANH THẾ GIỚI NAN THI LONG LẦU

ĐÀN KÊU THÂY CHẾT NĂM CHÂU

Đâu đâu cũng có phát rầu ai ơi

Đàn kêu mê giác tỉnh thời

MẤT CÒN SÀNG SẢY TIÊU RỒI KỊP ĐÂU

ĐÀN KÊU HỒI THỨC CẢNH SẦU

A DI ĐÀ PHẬT MAU MAU TUÂN LÀNH.

 

HÀ trường tương hiệu giá lai canh

HƯNG long tử tuế bá vô thành

QUỐC lai thuỳ đạo cơ liệu chuyển

TÁC đáo xứ cơ bất bất danh

CÔNG bình tử thế hà phản phiến

GIÁP hiệp khước căn tích túc quyền

VỊ khứ thuyết dĩ vân phủ quý

ĐIỂN bảo đáo khai tại phong nguyên.

 

[Khoán thủ: Hà Hưng Quốc Tác Công Giáp Vị Điển.  Hà Hưng Quốc là thế danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THÁI nghiêm sắc tướng tự Thiên Cung

KIM siêu xuân tự chí hậu phùng

ANH kỳ Nương Mẫu liễm giai thế

SỰ đảo kỳ tam đoái thành chung

ĐẦU thiện an khứ nhứt chi quế

HỮU mục bảo bình lực vân đề

THỚI vinh chúng Hưng triều sắc Thượng

KHAI trào như ý tân xứ Huê [Kỳ].

 

[Khoán thủ: Thái Kim Anh Sự Đầu Hữu Thới Khai.  Thái Kim Anh là thế danh của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường.  Xứ Huê = xứ Huê Kỳ = Hoa Kỳ.]

 

Ngựa chạy buông cương khó tìm đường

Cá chòi nhảy nhót báo tai ương

Chim bay đàn kéo đen mây ám

Thuỷ triều sôi sục xác trôi lường.

 

Mèo kêu e é cảnh tâm tường

Ham vui quyền qúi ách nạn vương

Đời nay chưa vẹn mau lần gót

Sớm tu kịp hội trở tây phương

 

Ba phần chẳng đặng sắp hạ tuồng

Khóc mười cười một giật hồi chuông

Hò câu sàng sảy dương trần liệu

Lỡ khóc lỡ cười dịch ách lường.

 

Lão đưa mấy điểm đò ngang

HUYỀN CƠ CHÁNH PHÁP MỞ MÀN LO TU

LÃO TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TÂM LƯU

THIỆN CĂN QUI GIÁO CÔNG PHU BƯỚC VÀO

Lão nhìn kỷ rõ trần lao

Còn bao nhiêu nữa mà sao mãi dành

Lão HOÀNG hiệu NGỌC bửu lành

Thiên cơ muốn biết trần sanh thế nào

Lão ta đâu dấu vòng bao

Rồng bay lợn uốn phương nào lành an

Lão đương se chỉ khâu quàng

Bí truyền cơ lậu năm bàn chờ nghe.

 

NGỌC Hư thuyết ẩn chọn dựng ngôi

HOÀNG thiên khai vọng bảng công hồi

THƯỢNG cửu liên hoa qui tề xuất

ĐẾ phụ chọn ban trải đúng người.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 124)
PHÁP ÂM 2023_16A-D
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 190)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 140)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 893)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 989)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 898)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 835)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 855)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 788)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1793)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1824)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2251)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1607)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1739)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2310)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2176)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3755)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3644)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3089)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4122)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4966)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3182)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3313)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3629)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3528)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3120)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3424)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3039)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2934)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3238)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3042)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2992)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2905)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3209)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3152)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3293)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3420)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4057)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3989)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3841)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4049)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3806)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3984)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5389)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5076)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4691)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4749)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5272)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5309)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4847)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4766)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5166)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5281)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4844)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4680)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5068)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4761)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4716)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4903)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5059)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4972)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.