DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM CANH TÍ

11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3786)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 26 tháng 12 năm Canh Tí
Ngày 07 tháng 2 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

PHÁP ÂM 2021_02


ĐÃ ĐẾN LÚC THIÊN ĐÌNH ĐỊNH LUẬT

Khắp cả hồng [trần] tu thật [được] bảo tồn

Cần giác ngộ rõ thông nạn ách

Bao nhiêu việc chúng sanh tạo hạch

Nghiệp dẫy đầy cứ trách Đức Ân

Cõi thế gian sàng sẫy tẩy trần

Mọi sự khổ chúng dân gánh chịu

Kỳ sắp tới mau mau định liệu

Sự mất còn chưa hiểu hay sao?!

Ra chơn thành LÃNH SỨ MẠNG TRÀO [TAM]

Vô hình hoá điển trao tỉnh ngộ

Nhập tâm con MẸ đà thố lộ

ĐẠI PHONG THẦN trần khổ mãi mê

Đêm canh khuya giọt luỵ MẸ phê

Cuộc trần lắm não nề điên đảo

CƠ THƯỞNG PHẠT KỲ BA RỐT RÁO

Tuỳ việc làm trộn xáo nơi trần

Chớ mê đời khổ lụy tấm thân

Ham quyền lợi xử phân làm trái

Chẳng biết mùi cung vi trở lại

Ham mà chi cứ dại mơ màng

Không chi đạo chánh lý trần gian

Khó đoạt vị Thiên ban với MẪU

Muốn tu tỉnh con ơi hiểu thấu

Tư tưởng lành cần thấu chánh tà

Đã rõ thông ma nghiệp quấy ta

Nó cũng giỏi như ta đạo lý

Màng vô minh hữu lậu che kỹ

Thấu triệt con nhân ý nơi lòng

Tài phép ảo ngự trị hồn trong

Trong ngũ tạng mê hồn ma nghiệp

Sự hành ý nhiễm lây khủng kiếp

Phép tài nào cũng kịp đi theo

Trong tâm đủ hồn mê ngắt xéo

Làm việc gì cho khéo xét phân

Chớ nên tin nhiễm sắc chuốt thân

Bỏ sự đạo trầm luân mãi mãi

Biết phận sự con đừng nên dại

Đạo lòng ghi trai gái hẳn tường

Đạo muôn đời mãi mở lòng thương

Đừng than thở ách ương trần thế

Nhục vinh chẳng màng ta không nệ

Dầu gian nan con [của] MẸ bước đi

CHỚ CHÁN NẢN HỌC PHÉP TỪ BI

DẦU ĐAU KHỔ XÁ GÌ CHÂN BƯỚC

Chớ chần chừ chót kỳ thao lược

Quyền lực xoay tạo cuộc TÂN DÂN

Sợ chiếu màn LONG HỘI HOA VÂN

Không thoát khỏi cảnh tàn nhật nguyệt

Cơ tuyển lựa ráng lo tu riết

Qua sông đò thoát kiếp trần lao

MẸ xét suy tội phước thể nào

Cuộc thiên biến động rào lựa tuyển

Có thuyền đò đi vào thuần chuyển

Mãi lướt sông ẩn hiện xa xa

Một kỳ chót MẸ rướt sang đà

Thoát ma quỷ lâm la ngang dọc

Chọn đức ân kỳ này giục tốc

Tu là tu chớ học [cái] giả [cái] mê

Giả lòng thâm hiền giả bôi hề

Ra tranh lợi hưởng bề thói xấu

Con của MẸ hãy hiền quy đậu

Chọn đức ân phục tấu Bệ Rồng

Đừng sa ngã vui trần hư hỏng

MẸ thương con tạo hồn nuôi dưỡng

Hấp thụ linh quang khí âm dương

Nếu không giữ đau thương lòng MẸ

Ân hấp thụ điển quang con trẻ

Quả kiếp căn thân thể đời cùng

Tình thâm ân hấp thụ điểm chung

Đưa con trẻ lai cung tạo dưỡng

Đời căn lộn khó dò trầm phướng

Dụng hình thiên thâu chưởng mất còn

Luật phạt thưởng đạo lòng ớ con

Tâm đủ pháp sanh tồn thử thách

Lòng MẸ rải bao nhiêu đường vạch

Vận chuyển hành muôn cách thước nhân

Con nào biết đạo đức chuyên cần

Thông tri đạo linh căn MẪU tạo

Ngọc căn chiếu diệu soi sắc hạo

Gặt quả lãnh điểm đạo linh căn

Tuyển lựa kỳ quý mới ơn ban

CON CẦN THẤU LỜI VÀNG ĐẠO LÝ

CƠ BÁ ĐẠO DỄ LẦM TÀ MỊ

Màn vô minh đạt vị trở về

Muốn tu tỉnh chịu nhồi ủ ê

Rõ ma nghiệp mọi bề dấn tới

Nghĩ sự đạo đạt thành khí bởi

Ma lâu đời khảo nhồi thân ta

RÕ THÔNG MA KHỎI LẦM TRƯỢC TÀ

LÀNH CHỮ ĐẠO KỲ BA CHUYẾN CHÓT

Kim ngươn Mẹ châu phê chót lọt

ĐIỆN DIÊU CUNG LỘ LUẬT THIÊN HÌNH

Hẳn từ đây trai gái tử linh

Căn MẪU tạo thâm tình thấm thiết

Xưa cung vi linh hồn dáng tuyệt

Kể từ ngày xuống miệt trần hồng

Mang lốp người thay đổi trượt lòng

Không còn nhớ quê bồng cung diện

Cứ tung hoành chỉ biết bạc tiền

Đời lăn lộn đảo điên kiếp đoạ

Màn đau thương trong cơn loạn xoạ

Phạt kiếp căn tai hoạ trần suy

Tường cặn kẽ khảo nhồi bi luỵ

Bất kể sự chót kỳ tiêu hoại

Hồn ngục tù còn dọc ngang sai

Cảnh âm u tiêu hoại mỗi ngày

Bao giờ thoát sông mê trở lại

Xét cho kỹ lời ngay lẽ phải

Toàn chơn linh màn chót không hai

Thần Quan Tả chẳng sai ghi chép

LONG HOA HỘI HOẰNG KHAI SẮP KHÉP

Chọn đức ân không hẹp cửa vào

Đại hội kỳ đã tới bước mau

MẸ chẳng thấy con nào nam nữ

CHIẾU KỲ BA LUẬT TRỜI HỘI DỰ

LẬP ĐẠO MẦU THI CỬ TỪ ĐÂY

Tạo chơn lý hoằng khai trọng đại

Ngày thiên số con nay liệu lấy

Cuộc hồng trần lắm nổi nạn tai

Ham uy quyền chưa thấy trị răn

Luật tiến hoá vô hình phân đoạn

Tình thương MẸ linh căn vạn ức

MẸ đại đồng khó bì ân đức

PHỤ MẪU SANH oai lực DIÊU CUNG

Vô hình biến dạng cảnh nguy cùng

Bây giờ chưa thấy trung hiếu nghĩa

Có mong sống còn chớ mai mĩa

Đời Hạ Ngươn tạo kìa rán tu

Thượng Lai Thánh Đức đón sĩ phu

Tam Kỳ mở hội từ giác ngộ

Cõi thế đạo nhân rán kịp giờ

THIÊN CAO trời đất mở cuộc cơ

Phân đời thượng cổ chừng khi khó

MẸ tỏ hết lời chớ chờ vờ

Càn khôn linh hiển TAM GIÁO PHỔ

Căn Tiên đừng để khổ ma chôn

Uổng công MẸ tạo sinh ra chơn

Lừa lọc căn nghiệp hườn chuyển hoá

Mượn đạo Phật Tiên phổ cơ đà

MÀN TUYỂN LỰA XẢY RA DÂU BỂ

ĐẨY MỘT MÀN CỘNG NGHIỆP THẢM THÊ

Trả quả trần tục thế ủ ê

Vì danh lợi mưu sinh lởm về

Mất tình nhân nghĩa bề đổi thay

Đời này lắm sự nạn thiên tai

Đừng bê trễ sau này hối tiếc

Ngàn tình thâm cơ huyền MẸ triết

Mót bòn công độ tiếp chúng nhân

Gương hy sinh công đức mỗi phần

Mực MẸ xét cung ân nhắc nhở

Muôn kiếp thân địa cảnh chơi vơ

BẢN ĐẠO KHAI kiếp có MẸ chờ

Tên giữ trọn đạo mầu con ớ

Chiêu kỳ độ mau vô thoát tục

Đã hết lòng khuyên lơn thúc giục

Kịp ngày về thành nhứt hiệp qui

HỘI LONG HOA TRƯỚC KHI LUẬN KỲ

ĐẠO MỘT NHÀ CHUNG QUI TỎ RÕ

Hỡi linh căn cuộc đời gắng lo

Khuyên bảo con thuyền đó lên đò

Cơ điển tiếp thấu nguồn thố lộ

Bửu Toà nghị huyền cơ vi diệu

Đại xá ân thấm tình MẸ khiếu [kêu]

ĐỪNG PHÂN CHIA CHUNG LIỆU CÙNG LO

ĐẠO KỲ BA PHÂN XÉT LẬP GIỜ

Lấy nghĩa tục bước cờ Phật đạo

Về bốn ức điều hiu chung bảo

Triết tỏ tường tái tạo nhân gian

Thuở xa xưa CHA MẸ tạo hằng

Mới nắm rõ thiên đằng CHA MẸ

Cung vi các cõi thiên ngôi bệ

CHA MẸ phân vạch kẽ lắm phen

Tìm hạt giống không lo ắt đến

Tường đã thấy kề bên bảo hộ

CỔ CHÍ KIM TIỀN LỀ TRỜI MỞ

VẠN PHÁP QUI TỪ CỔ CHÍ KIM

Thấu cội nguồn đại đạo quyết tìm

Lời MẸ dặn lên thuyền hưởng giọt

Ngàn tuổi tên đài danh chót lọt

Hậu đức cả màn chót giảng rành

Cuộc sẩy sàng không hở một manh

Vòng sanh tử liệt canh sắp đến

Cẩm nang thơ bên mình sứ mệnh

Dại giả khùng nhớ lệnh phụng trì

Ở hay về định thần tâm suy

Không một chữ không bi không lấn

Lo thân tu hậu đức đài danh

Đường quả nhân mất tánh khó tầm

Hườn minh đáo đắc nhân mau nắm

Xa trần trượt mau tầm ĐẠO CHÁNH

DIÊU tự CUNG mà đặng viên thành

Lối bồ đề đức hạnh rạng danh

Nhiều không ngộ con đường mất tánh

Bùa linh thuốc tan tành nếu chẳng

Khó vượt thời sanh tạo tội mang

Vô lễ khi kiêu căng Mẫu Hoàng

Đoạ ngục hình ngang tàng giả dối

Hành xử đạo kỳ nầy mở hội

Chánh và tà phân lối hai đường

ĐẠO CHƠN LINH MẸ TẠO TÌNH THƯƠNG

NGÀY VỀ ĐẾN TRUNG ƯƠNG HOA HỘI

Cuộc sẩy sàng đường về không lối

Vui lòng tu đại hội ghi tên

Dưỡng hữu hình xây đắp đạo nền

Kỳ phổ độ tuổi tên chờ sẵn.


MỘT KỲ CHÓT MẪU HOÀNG PHÊ CHUẨN

LỆNH CỬU TRÙNG SẮC CHI TỨ BAN

Đức Ân sâu nghĩa cả MẸ dành

ĐÒ CÒN ĐƯA KHÁCH ĐẢO NGƯỢC NHÂN.

 

Dù trong thời nào rán Từ Bi

Lời khuyên giải thoát Đạo Tâm ghi

Phật quả mỗi ngày công cố tạo

Có đạo yên thân niệm A DI.

 

Tu hiền đến lúc cải sửa mau

Hồi tâm tự hối dứt mê sầu

Bắt đầu cuộc sống hướng Phật Pháp

Phúc đời lấy đạo luận sáu câu.

 

Biết rõ trần gian đày đoạ thân

Kiếp sống ô nhiễm biển khổ trần

Trẻ già thắt chặt tu giải cứu

Liên Hoa sẵn dành rán tu lần.

 

Giác Tâm đức tốt do mình cả

Ngộ được chơn tâm gặp DI ĐÀ

Từ niệm Nam Mô tinh thần vững

Bi tâm giúp đỡ hạnh phúc hoà.

 

Đảo điên loạn lạc thế nhân

Rán tu cảnh khó cuộc trần ách tai

Năm châu bốn bể chạy dài

Đón xuân Tân Sửu trâu cày đất nông

Hai mốt [2021] chuyển hoá lần vòng

Không may tiếc chuyện bảo phong phải kỳ

Sanh nan khổ nẩy trần nguy

Cảnh đau cảnh khổ đạo thì khó khăn

Bàn tay năm ngón ngắn tằn

Tâm trần chướng ngại phù sanh xế chiều

Trần gian cửa ải điều hiu

Vô hình thấy rõ bao nhiêu cuộc dài

Sửu Tân đáo cõi lành thay

Hướng về CHA MẸ Thiên Nhai Cửu Trùng

Tây Phương Cực Lạc NGỌC CUNG

Chung quy hướng thiện HUYỀN KHUNG NGỌC ĐÌNH.


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1879)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2896)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2745)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3841)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3595)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4778)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5139)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5016)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.