DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM KỶ HỢI

21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2304)
ĐÀN GIỜ TÍ
NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2020
Ngày 23 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPHÁP ÂM 2020_01

Biển Rồng Tiên xa ngấn chỉ lối
Khai trần NGỌC giá điển CUNG HƯ
Tất ấn tất đảo hồi cẩn mật
Nguyên Thiên kim diệp bộ mật từ.

Chi chi KIM diệu LOAN linh điển
Bất nhất bất thực diệu phân Thiên
Hoa sen thay sắc vàng tỏa báu
Thấu đạt CỬU THIÊN diệu thâm HUYỀN.

Ứng thơ THƯỢNG ĐỈNH KHAI ĐẠO THẾ
Thượng dĩ lai trần huyền huyền đề
Tri hữu tri diệu càn khôn tạo
ĐẠI THƯỢNG ĐẠI CAO tưởng thất bề.

GIÁO CHỦ kim minh HÀ lũy kiếp
Lai lâm phi giá hiệp Tây Đông
CỬU tầng THIÊN sắc HƯNG thần
Chín xuân niên tất Thiên đồng tảo phân
Bãi ngoại lành độ dân LẬP CHÁNH
Sanh Ba Ngôi CHÚA THÁNH hậu lai
Di kim hạ kíp phổ đài
QUỐC, DÂN hiệp lại chánh ngay đạo mầu
Lời KINH ĐẠO càng sâu càng rộng
Nhờ CHÍ TÔN cảm động lòng thương
Con đường QUỐC ĐẠO thi trường
Cảm đức ân CHỦ GIÁO [TÂY] PHƯƠNG BI TỪ
Ngôi NƯỚC ĐẠO TÔN TỪ liên cội
CHÁNH GIÁO CÔNG trừ tội quyết truy
Thanh thiên diệu chiếu ân thi
Phật Thánh Tiên Trời sửa trị Ngũ Châu
Ngọc Bích Cân phong thâu lịch lẫm
Vạn sanh linh diệt tận ác nhân
Phản nghịch sai luật dạy răn
Không phương đào thoát thế gian đậm Càn
DI LẠC GIÁO [CHỦ] 2000 pháp thuyết
Hỏi đạo mầu song tuyệt đến nay
Mở khai BÁT QUÁI TRẬN ĐÀI
Dắt chúng trở lại HOA [KỲ] KHAI ĐẠO MẦU
Mở LONG HOA cứu bầu thế giới
Hóa [thân] Liên Hoa sửa đổi năm ngôi
Mở càn khôn thế xuất hồi
Viêm quang hóa độ ra đời CHÚA TÔI
HỘI ĐỒNG LẠC thượng ngôi QUỐC CỬU
Một giống TRỜI ân tử tái sanh
Giống dòng HỒNG LẠC DI thành
LIÊN TÒA THÁNH ĐẠO vi thành đức ân
HỘI ĐỒNG nhất vĩ nhân cho thế
Kim phụng quyền HẮC ĐẾ HƯNG Y
[Hắc Đế =Huyền Thiên Thượng Đế]
ĐẠO TRỜI đắc quả tam kỳ
Ra đời CHÚA THÁNH ba di đền vàng
Kim thân sắc hoa quang chuyển hóa
QUỐC ĐẠO NGÔI GIÁO HẠ ra tay
Đem chúng đến chỗ liên đài
Năm Ngôi đánh dẹp phân hai dắt về
Nhờ kim hóa đất Tề cứu rỗi
NGŨ VỊ VƯƠNG Lão tối cao vi
Mộc Thạch diệu khí lưỡng kỳ
HỘI ĐỒNG TAM GIÁO LIÊN TRÌ QUỐC CÔNG
Cõi tạo hóa xoay người vô Đạo
Kẻ bội sư phạm giáo tự treo
Tội hành ác nghiệp mê theo
Bội cha phản chúa biết neo nơi nào
Một giây một mảy nào lọt tội
Phạm luật nào nghịch lỗi thông tư
Kim bình không ngụy tội trừ
Giữ KINH thi ĐỨC tu trừ lầm sai.
 
Một bước lên THIÊN ĐẠO QUỐC NGHI
SEN HỒNG ẩn hiện sau lạ kỳ
KIM THIÊN thay xác phục phàm nhoáng
Duyên niên tự tại hiệp QUỐC di.
 
Khả lưu các cẩn bộ vân lai
Hiện hiển đà diện QUỐC phẩm ngai
Toại toại lưu chỉ KIM hiện sắc
Ngự tọa kim liên THƯỢNG NGỌC ĐÀI.
 
Vô túc đại thư hư ĐẾ MINH
Thái Hậu khuyển chỉ túc nhân tình
Khai nhĩ đại hóa túc di chúng
Khôi đẳng tại thành hóa thiên linh.
 
Áng túc từ THIÊN LÔI khoản bị
THẦN OAI lịch lịch vô diệu vi
THIÊN LA TIÊN địa TỬ vô diệc
Nội ngoại dụng thành bảng phong kỳ.
 
MINH HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Đuốc huệ soi NGƯỜI
Tam cõi thông tri
Chánh kỳ luận xét
Hạ việc đổi xoay
Lửa sảy khó lắm
Tội hành hãi muôn
Gió giông xoay đổi
Tơi bời họa tai
KINH này thức tỉnh
Giữ mình cân phân
KINH văn coi đó
Khuyên dỗ về lành
Tu hành an nhẫn
Khoa bảng mở thi
Đến kỳ [con] giáp Tí
Truyền bí đạo mầu
Thâm sâu QUỐC ĐẠO
QUỐC ĐẠO lập thành
Chúng sanh thị ĐỨC
Theo PHẬT quy y
Lưu di kiết tướng
Thành tựu đắc thành
Giống lành Hồng Lạc
DI LẠC MINH VƯƠNG
Rọi đường xét thế
Thiên Tuế, Thiên Tôn
Lư Bồng giáng hạ
Thâu tà yêu trị
Phải bị trừ khai
ĐẠO nay bất kể
Giới thế phạm thâm
Cõi tam phân lập
Xuất nhập xuất bất
Thâu thất tà đạo
Hóa giáo đạo nhờ
Pháp thơ ứng bổ
ĐẠO mở QUỐC khai
Kim bài đồng hội
NĂM NGÔI ĐẠO gồm
HỘI ĐỒNG TAM GIÁO
QUỐC ĐẠO linh châu
Đồng nhau giải độ
Mê đồ Tứ Khổ
Giải độ dắt dìu
Cung Triều lập giới
Danh cõi Đất Vàng
[Đất Vàng = Golden State = Bang California]
MẸ CHA trông đợi.
 
HỘI ĐỒNG TAM CÕI CHÚA THÁNH RA
Nhà lành trông đợi hóa THÁNH TÒA
HOẰNG KHAI TAM GIÁO chọn danh cõi
Thế giới hiệp đồng dĩ lâm HÀ.
 
HÀ quang xuất ý ĐẠO CHÍ MẦU
HƯNG toàn chơn đuốc ĐẠO CAO SÂU
QUỐC trí minh nghĩa cho nhơn loại
Đạo giáo hoằng khai lại một bầu.
 
Hoằng hóa nhờ lệnh THÁNH TÒA chuyển
Hóa hóa giáp linh biến biến thiên
An về vui cảnh hóa thân chiết
Vân phong đắc đại lục đỉnh truyền.
 
THÁI thái rạng vẽ TỪ bậc THIÊN
KIM quang hóa độ mở khai truyền
ANH trí Thiên Mộc ai ngó thấy
Khai hạ Liên Bang kết Tòa Liên.
 
Trí khai diệu chở nhựt nguyệt THÁI
Mở lực VÔ VI GIÁO CHỦ khai
CỬA NGỌC vô hình về ngôi báu
ĐÀI LIÊN trở lại sẵn dành ngai.

 

PHÁP ÂM 2020_2

Thiên vị ngồi trông đứng đợi NGƯỜI
Ban lời chỉ giáo tọa điều nơi
Độ phước tạo dựng chung thời cuộc
Sứ mệnh vô tư giai chuyển hồi.
 
CHÁNH ĐẠO trung hiếu dìu dắt đến
Lý hóa kiết tường THẬP TỰ NỀN
Luật công qui pháp rành cội mạch
Công luận một dòng mãn thượng tên.
 
Đường QUỐC ĐẠO ta mau bước đến
TÔN THIỆN SƯ dìu dắt ta lên
Muôn năm khó kéo bước lên đò
Lời THÁNH GIÁO chung vào bờ bến
Âm dương bổ hóa ngàn quỷ hãi
Nên chúng sanh xét lại lỗi lầm
Nhờ ơn TAM GIÁO huyền thâm
Thứ tha giảm chế lạc lầm ác gây
NGỌC CỬU CUNG điện đài minh trí
NGỌC ĐẾ MINH VÔ THỦY dĩ lai
LẬP NỀN QUỐC ĐẠO hội này
ĐỨC [NGÀI] ban ân phước muôn loài đâu đâu
Kỉnh oai ân ĐẠO MẦU theo dõi
ĐỨC [NGÀI] ra an ĐẠO QUỐC chốn mê
Bao dung mở lưới bổ về
Ra phép mầu dắt muôn bề quờn sanh
Kết thế giới tai nàn tội lỗi
Vì không tuân LUẬT TỐI HUYỀN CAO
Phải chịu mất kiếp tiêu dao
Nay tỉnh cầu PHẬT, ĐẠO MẦU TỪ BI
Tu lại sửa thân y chuộc tội
BÍ PHÁP TRUYỀN vô cội đến nay
Cung ngôi NGỌC BÍCH THƯỢNG ĐÀI
Hóa biến ý điển trùng lai sáng truyền
Từ thủy điển pháp thuyền bí hiển
Điển hư không chiếu hiện sanh linh
Muôn loài vạn vật hiệp tình
Điểm hồng linh chuyển vô hình trùm bao
Trong thế giới biết bao tan rã
Biển trầm luân thất dạ khó qua
Địa cầu sụp nát hải hà
Không nơi nương dựa thế đà xa thân
NGỌC HOÀNG THIÊN cứu dân tai nạn
HỘI ĐỒNG CHƯ [VỊ] che vạn chúng sanh
Càn khôn thế giái đều lành
Tứ Thiên bát vạn lập thành VÔ TRANH
Hóa vi THÁNH khí thanh vận chuyển
Mở Võng La TAM THIÊN trở về
BẠCH LIÊN ngôi báu cận kề
Mười phương cõi Phật giải mê ĐẠO TRUYỀN
Khai thế giới chư hiền Bàn Cổ
MỞ ĐẠO truyền thiết lộ hóa dân
TRUYỀN KINH hóa ĐẠO mến ân
DI ĐÀ phổ độ Tiên Thần khắp nơi
ĐỨC DI LẠC về NGÔI CUNG ĐẠO
Sửa hiền ngu TÔN GIÁO ĐỔI THAY
Ngũ Châu ĐẠI ĐẠO PHẬT ĐÀI
THÁNH khai mở cửa tốt thay muôn loài
Dục tánh phàm lòng ngay chỉ rõ
Lại tầm theo máu đỏ LẠC LONG
Phân rành cội mạch ngoài trong
Khai ra QUỐC ĐẠO một dòng giống THIÊN
ĐỨC GIÁO CHỦ THANH THIÊN THƯỢNG TRÍ
TÙNG THÁNH QUANG NHỨT KHÍ HÓA TỪ
Hạ sanh lưu QUỐC THẬP TỰ
Lực hạ QUỐC ĐẠO vô tư THIÊN HÀ
Máy thiên cơ ĐỊA CHA trần trị
Tội phước cân chánh lý phân minh
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ công bình
Vô tư thiên hạ hóa hình biến sanh
Nghịch phản đối ngũ hành điện xích
ĐỨC cùng TRỜI biến dịch thập quang
TAM THIÊN khối tịch trùng ngàn
Mộc di thảo hoán tam đàng đường vô
Báo chúng ta tu bổ cùng nhau
Về QUỐC ĐẠO dồi trao tự tỉnh
Một lòng trụ giáo HUYỀN MINH
Mang hình THÁNH THẬP [TỰ] tạo bình quốc dân
Người phước đức khỏi mang lớp quỷ
Đắc quả thành chứng vị Thần Tiên
VÔ VI CHỦ GIÁO lục thiên
Phân rành cơ mạch pháp huyền kim quang
Thân sắc tướng thế thân lâm ĐỨC [NGÀI]
Đem ĐẠO LÀNH kinh lịch truyền ban
TRỜI cùng ĐẠO lập TỨ ÂN
Vì chúng sanh hóa vạn dân đất lành
Thiên bá ức hoàn sanh cứu tử
NHỊ HỘI ĐỒNG không tư vị ai
TA là CỐI TẠO nhơn loài
TA là CỐI GIẢ tích lai lập bằng.

 

 

PHÁP ÂM 2020_03

KINH VẠN THÁNH tinh thông vô thượng
LẬP THÁNH TÒA muôn trượng trở về
Kiếm Từ Bi bước thoát mê
Huyền cơ dẫn dắt trở về Tòa Liên
Đạo là chánh thơ thiên độ thế
Đạo cứu dân từ bệ thâm tri
Đạo là chánh trực từ bi
Đạo là giúp đỡ cùng đi đường lành
Đạo là cứu chúng sanh Tứ Khổ
Đạo từ bi giải độ cho nhau
Đạo là thương xót đồng bào
Đạo là trừ họa binh đao an đồng
Đạo là tu hết lòng giải thoát
Đạo thứ tha không bạc một ai
Đạo là rộng sáng trong ngoài
Đạo là đem đến muôn loài an vui
Đạo là dắt tới lui cùng đạo
Đạo quang minh lành giáo đạo mầu
Đạo là cứu khổ thẩm sâu
Đạo không giả dối mau mau bước về
Đạo hỉ xả không chê không trách
Đạo mở truyền ĐẠO BẠCH [NGỌC] đắc tu
Đạo về khỏi họa không thù
Đạo pháp bửu hóa THIÊN từ VẠN THIÊN
VÔ VI ĐẠO thỉ nguyên TẠO HÓA
Tạo chúng ta tất cả môn sanh
Ra KINH VẠN [THÁNH] tụng thủ hằng
Lập yên thế giới ĐẠO LÀNH Năm Châu
Lập Bồng Lai ai cầu mau đến
VÔ tận VÔ phong lên chánh quả
Vì lòng CHỦ GIÁO hải hà
Đem ĐẠO BỒ ĐỀ mở ra ân đức
Lập trường thi BÀN CỰC ban cho
Mối Đạo thiệt đà rõ hột giống
Thanh An bổ hóa phước đồng
Phân tô trừng điểm con HỒNG ngày xưa
Nay giống LẠC phân chưa xét lại
Điểm hồng linh trở lại Phật Đường
BA NGÔI hiệp lại nhiên thường
LONG HOA khai hóa BA TRƯỜNG Thần Tiên
Vì lập thế Tứ Thiên thiệt khó
Nhờ HỘI ĐỒNG cứu trợ thế gian
Xoay sửa lại thế phong thuần
Trị an mối nước quy căn tăng tề
Vạn vạn tuế vạn tuế sắc triệu
Cung di chí THƯỢNG hiệu HOÀNG THIÊN
Tề thành VẠN THÁNH CHƯ TIÊN
Vạn vạn tuế tuế TỪ HUYỀN an khương
Nay tỏ rạng HOÀNG VƯƠNG ân xá
Lẹ vào thi phóng xạ cửa vào
Ngũ Châu QUỐC ĐẠO quí bao
Kéo lên ĐÀI PHẬT ĐỨC CAO nhiệm mầu
Ngàn muôn kiếp mau mau bước đến
Phật Thánh Tiên vận chuyển tốt thay
ĐỨC TỪ BI khéo hóa tài
NĂM NGÔI truyền hóa dựng này thinh không
Hạ xuống thế GIÁO CÔNG hành ĐẠO
LẬP THÁNH TÒA nền ĐẠO KHAI ra
Đem điều lành dạy muôn nhà
Theo QUỐC ĐẠO dắt mẹ cha đi về
Tiếc loài người u mê quỷ báo
Gây ác chi bỏ ĐẠO lánh xa
Phải mang lớp quỷ tội đà
Mau tỉnh hồn lại chạy ra trở về
Cơn nước lửa thảm thê mới thấy
Cuộn phong ba chuyển xoáy biến hình
Điều phạm quá nặng chúng sinh
Loài người cả thảy phen kinh vía hồn
Nên tôi hát vong tồn hoại thế
Thần Hỏa Lâu xẹt bể đốt tan
Đốt tiêu thế giới rụi tàn
ĐỨC THÁNH HOÀNG DẪN THẾ GIAN CÕI TRẦN
XÂY LẬP LẠI CHIA PHÂN ÁC HIỀN
CHÁNH VỚI TÀ PHÂN TUYẾN KHỬ TRỪ
LẬP TÒA ÁN XỬ CÔNG TƯ
Đồng thuyền pháp xuất giáng lư liên tòa
TÒA ẤN ĐẠO, CHA RA ÁN ĐẠO
Một góc về ĐẠI ĐẠO MẸ CHA
TÂY THIÊN mở cửa lạc hòa
Diệu vô vô diệu THÁNH TÒA mở xa.
 
CHƠN chơn tánh phục năng mộ đạo
TỊNH siêu vi thông thoảng nhiêu bao
MỆNH tướng sắc ban vi CHÍ THÁNH
DANH Đạo bước qua định tất vào.
 
TIỀN linh trở lại THIÊN vi mở
SINH chỉ HOÀNG muôn một đại cơ
TƯƠNG tương hai một nhờ ơn chỉ
KIẾN vận trưởng sanh bổ đức vô.
 
Mở LONG HOA phước đức tội trừ
Đường TAM GIÁO ĐỨC TỪ phổ độ
LONG HOA dân chúng đến vô
Ngũ Châu ĐẠI ĐẠO lập tô bên trường.
 
DANH thành đi gọi lấy hình tân
MỆNH đàng giữ đạo đức tu chân
MINH lòng nhân nghĩa đem dồn lại
TÙNG kết thành danh định khiếu sanh.
 
HẢO hảo đắc toại nhờ THÁNH ĐẠO
CĂN đắc vận xoay bồi ân thảo
TRUNG hiếu đẹp thay cho bước đó
ĐẠO xả thoát trần hóa lập tào.
 
THIÊN soi Đạo cảm ắt được nên
SƠN lạnh cảm Ta chuyển biến hình
PHÁP môn thới thịnh thay nhơn loại
MÃNH giáo chờ lịnh khắc đề tên.
 
CẢM ân CHỦ GIÁO ơn ĐỨC CẢ
ĐỨC PHƯỚC sanh Tiên lại một nhà
THIỆN TÂM từ mở ban linh sắc
CHÂN ĐẠO chính quy bước liên tòa.PHÁP ÂM 2020_4

NGƯỜI về ĐẠO ghi vào sổ chánh
MƯỜI luật điều HỌC ĐẠO tinh anh
GIÁO HAI xuống thế trở NGÔI lành
ĐỨC CHA LẠC MẸ ĐẠO CẢ thành.
 
HUỲNH thành trên gọi thực nói không
CHÂU nhân châu hiếu nghĩa Phật lòng
DANH từ kiến ĐẠO LẠC nhân tuệ
MỆNH lành ĐẠO ngoại bảng tích trong.
 
TRUNG hiếu phước liên qua bể khổ
ĐỨC tâm tu tích vận xoay vô
TỰ chí tự thành lên bờ ...
CHÂN bước từ bi niệm Nam Mô.
 
Khai đuốc huệ cứu trong DÒNG ĐẠO
Lành đẹp thay ĐẠI ĐẠO NGŨ CHÂU
Lập TÒA TAM GIÁO địa cầu
TỨ THIÊN, LA HÁN, HỒNG CHÂU đứng chờ.
 
Thành lớp cửa đạo cơ pháp bửu
Trận LONG VÂN phá ngũ châu khai
Liên thành PHẬT ĐẠO đổi thay
KIM CANG BỒ TÁT các ngài TÂY PHƯƠNG.
 
DI LẠC CHỦ bá vương tự vĩnh
THẬP TỰ Y quý vịnh HƯNG CÔNG
Tất hảo tất trực tất phong
Giai chi giai sự Tây Đông thịnh lai.
 
Nhơn nhơn tước sự hữu vị ngai
Thị không không thị hạ tứ lai
Động cầu tinh vận thời đắc vị
Ưng vĩnh phúc thành phùng nghịch lai.
 
Bảo nội kỳ ngoại kim bá tứ
Hà dĩ tâm vân vạn sự như
Cát hữu hữu cát Xuân phong tại
Bích Ngọc kỳ trung trang xuất từ.
 
TÂY HẬU niên nhiên cùng XUÂN tử
Hoa mộc THU thành liễm giai như
Nhứt nhứt quy bộ phong niên ngoại
Thanh thiên bá hảo lý THIÊN TỪ.
 
Lưu trường hà sự vô nhiên kỷ
Nhữ nhữ khởi lâm kiết xương kỳ
XUÂN tầm tự lạc đáo môn tạm
Chi tác THU Đông tính hà chi.
 
Như như tất thị Tây Nam đối
Thùy lãm mục công bảng đề ngôi
Đông Bắc thủ đương hạo đảnh ký
Tứ hà tứ phục xuất thông thời.
 
VÔ công vô định tác vị đài
Tử kiệt tử giai tử nhứt tài
QUỐC đảo QUỐC phong QUỐC hữu chủ
Lưu viễn lưu đa NHỊ BỔN lai.
 
Thượng Thiên Thiên Thượng CAO tái tuệ
Cửu cửu đình môn thủ công nơi
Một đình một phận từ hỉ định
Chi tác chi môn túc hoãn mơi.
 
XUÂN đáo tác tầm định giai ân
Kỳ THU mộc lợi thục dĩ tân
Như thị KIM đa tâm CƠ dụng
Thủ bả quới lai sự đổi phân.
 
Vi không vi khứ giang thành lý
Đảnh đảnh tảo y nhữ tử tri
Ngô tam hoán dụng thùy tác đế
Phùng tảo lịch liên biện pháp kỳ.
 
Giai mạc ứng đắc phục hồi bảo
Bí hảo bí nhân đề xước đáo
Vân thị tác thần vạn xuân kỷ
Phục lữ như Quân chánh Đông hào.
 
Bất như bất ngã nhan dĩ lão
Cư chỉ lực như thật nhiệm nào
Bất như bất nẫm y thật ký
Tòng hữu di Tây hữu tiếp vào.
 
Thủ thủ lãm vạn kỳ nhứt lý
Khổng Trang lưu khách vị xuất chi
Mộc Ngọc tái thới kim nhu bức
Động hà kỷ sự đẩu thán huy.
 
Liễm liễm chung húy đồ nan giải
Phục chí nhiên thâm lưỡng cắt giai
Quý quý hồi cẩn loan phùng chỉ
Nhựt nhựt thùy nguyên lố Bồng Lai.
 
Kê hội nhiên Xuân liên hoa trổ
Đắc đắc quý như hữu phước vô
Tác vận tác thời Nam đề Bắc
Tiền tam phúc hậu mãn đại đồ.
 
Thời hối dụng hóa nhơn xuất môn
Tự căn tự mão bức huỳnh sanh
Đẳng đẳng thinh danh kiên chí vị
Túc tả lâm sơn bất dụng công.
 
Lương tư kỳ chủ bách lão cơ
Bất xuất bất tư lượng ý chờ
Lâm nguyệt vân ký phân phân não
Tiêu tiêu thùy thực biến sưu đồ.
 
Kim nhơn thực diện sự kế ưu
Oai lãm nguyên phong chủ bất như
Ngao lục phùng đáo như bất ý
Thủy mạc HƯNG lai hạ cân từ.
 
Nguyệt nhựt Lữ Lão cơn thử bỉ
[Lữ Lão = Thuần Dương Lữ Tổ = Phù Hựu Đế Quân]
Như hà như lực môn quý chỉ
Nhứt hoán nhứt trùng chánh Tây hòa
Khứ phục liễm kinh tốc tác kỳ.
 
Tự hữu TỪ oai chi THỊ lộ
[Từ Thị = Vô Năng Thắng = A Dật Đa = Di Lạc]
Sắc không không sắc phủ cứng vô
Tế tế linh giai hạ NHỊ CHIẾU
Nhứt triệu nhứt phân Lã dụng tô.
 
VÕ CHẤN liễm giai nhị hảo tướng
[Võ Chấn = Huyền Thiên Chấn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]
Vô định vô song Thái Dịch cường
Hành tự chung thâu nhựt quảng định
CAO TÔN lai thới thuyết đáo chương.
 
Đắc giai phú bất năng dụng trí
Túc lộ túc bình phục minh tri
Thuận nhơn thông hảo thiên đồng hóa
Nguyệt tùng phát khí thích bất nghi.
 
HUYỀN MINH hoán vân Kỳ Viên hội
Lương tử đồng quy sắc phong ngôi
Tương khả tương lộ quới điền ký
Di Tây khả đáo hữu lộ hồi.
 
Nhồi KIM quang vận biến HẢI DI
[Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung]
Chuyển càn khôn mở máy định kỳ
Thay vạn vật biến xoay trở máy
Tiết dắng gieo phong trái Càn ti.
 
Vô tử vô diệt diệu vô sanh
THÁNH MINH CHÍ ĐỨC đến cựu thành
Nhã ngã chứng sanh vi ân đức
Nhứt trụ nhứt thành LÔI THẦN OANH.
 
VÔ VI VÔ CỰC THIÊN KHAI CHỈ
THẦN ĐỊA càn kỳ bất hữu vi
MINH KHÔNG ra luật soi quang tánh
Nêu bảng kết danh cho thế kỳ.8
 
ĐỜI thay đổi rước người về ĐẠO
Đến môn đài vi hữu tự nào
Hạ sanh lưu QUỐC ĐỘ TỪ ÂN
THIÊN PHÁP phi hóa HIỆP NHỨT vào
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 391)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 793)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 477)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 487)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 1551)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1375)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1194)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1308)
Pháp Âm 2020_46.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1469)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 1812)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 1766)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1686)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 1865)
Pháp Âm 2020_41
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 1864)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1550)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1543)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1622)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 1895)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1616)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1699)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 1728)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 1800)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 1752)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2567)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2217)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 1945)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2116)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2385)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3096)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 2764)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 3782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 3879)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 3993)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4384)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3272)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1669)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 4787)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4337)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5046)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5123)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4216)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3461)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4129)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3557)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4044)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4456)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3568)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 3979)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4220)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 4876)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 3759)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5090)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4388)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3201)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4965)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 4841)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3351)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5138)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 3966)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 4580)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 4688)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4273)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4107)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30518)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 31134)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 26326)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12616)
Pháp Âm 139-142.