DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM MẬU TUẤT

27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 4783)
 
 
   

 

ĐÀN GIỜ MÃO NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2018
Ngày 15 Tháng 7 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh HuyềnPháp Âm #202.  https://youtu.be/EQsox7bh2as
  

PHÁP ÂM #202

Liên Kỳ bản Không Huyền lộ rõ

Tòa Linh Sơn mới có Phật ra

Toàn năng xoay chuyển phân đà

Diệu đàn khoan bủa vỡ ra cội tùng

Bao đồ trận trùng phùng khai chuyển

Ải quan điền cơ chuyển tấn phong

Canh niên trống thúc Trời đông [Canh niên = Canh Tí 2020]

Trách hồi luân bủa Hoa Long dựng tuồng

Xuân Thu Hạ tấn tuồng thấu rõ

Đạo kỳ lân chiếu cổ kim khai

Càn khôn soi rạng hậu lai

Linh bầu chuyển tới vở vai lớp màn

Trống hồi chiếu cơ vàng dân quyết

Tạo sanh hồi ly liệt xây quanh

Nguyệt cầm xế bóng bộ ngành [nguyệt cầm = trăng mà cầm tay = lưỡi liềm]

Tái nhân kỳ nhiệm Quốc thành khoa môn

Đáo kiến lễ du hồn kình giữ

Hội xứ (sứ) tuồng Thiên cứ y hành

Do Trời hòa cổ công khanh

Trăng Rồng bay tới vẻ vang lớp màn [rằm tháng 3]

Chạm trong sạch y đàn bốn chữ [4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương]

Hội kỳ này phen Tứ đủ đầy [tứ = Tứ Thánh]

Cơ duyên vận chuyển ngày nay

Kim Đồng hạnh vận Hoàng thay xác hồn.”

 

 

Pháp Âm #203.  https://youtu.be/xJQueI6vdFQ
 

PHÁP ÂM #203

“Đang kỳ tỏa luận hồn chi xuất

Nhạn Tý hòan lập tức tiêu an

Tri nhân tri ngọa phúc thành

Đào hoa phụng múa tân thanh hoạn đồng

Thiên triệu ứng khai đài lớp tủa

Vạn kỳ tông chiếu khẻ hồn xưa

Niên ức vạn xoay hồi thi thực

Rộ xuân trang liên phận tựa vai

Đàng không bóng vô hình vi diệu

Tích đạo ca tuồng tịch dựng màn

Trên Thiên nốt trạng hoan đàng

Thâm ân hồi trả lớp lang mục đề

Lâm cửu chủ họa đồ kỳ đợi

Dại phút chờ chi cốt trăng soi

Gieo Đức Mộc chốt đài Khổng Thánh

Vĩ mô tiên sanh phủ thế thời

Triệu tử đàm hoa linh chi thế

Ngạn phấn hồng đao thoái chí đề

Thiên phù công chủ Hoàng Cao Chí

Lục mãn hy toàn bản cai hề

Xuân Thu tụ khí hàn nhượt thủy

Kỷ hoàng phù giáo hoạn qui qui

Cao bát túc công kỳ xuất trận

Ngũ phúc hoàng lư bản chiến phi

Phận mình mình giữ chớ hoài nghi

Đây lòng quân tử thính nghi bên ngoài.”

 

 

PHÁP ÂM #204

“Cao cao tử phúc đài viên ngoạn

Ngọn đuốc tân khai ngoạn kỳ ngươn

Đông Thiên chi mệnh đáo thiện Huyền

Đồng chủ chốt Thiên đáo cả.

Quy quy thiện ngã đồng khai bổ

Tán lữ đồ chi ngã tầm Giang [Hà]

Tương tương dị pháp đào anh nguyệt

Tạn mạng huyền cơ phúc thảo nghi.

Đông khâng ngạn túy điền chu phẩm

Hạ hạ loang tràn nguyệt nhựt thoả hoa

Đảo điên điên đảo tốc dựng hòa

Dân phong sắc chỉ túc ngà kha.

Tàng môn Trẩm mục đề siêu họa

Tái luật triều Kim hậu hồi kha

Chờ giờ gấp gáp mau thân thế

Định đội hình lập lại yên hà.”

 
 

Pháp Âm #205. https://youtu.be/DrmSabKbLSY
 

PHÁP ÂM #205

“Quan quan chi mệnh túc huyền cơ

Tứ ngoạ dung đề Tây qui hướng

Ngõ ngách đường khai thúc kết kỳ

Phận lai diễn mức kề Tôi khéo vổ

Nay tâm viên tiên hộ kỳ quang

Khai hồi trống đồng quan tích kỳ

Nan nan hậu quyết màn Cao Đế

Khi tan động Liên Hoa tại thế

Kỷ kỷ nhân đồ thán phong tòa

Yết minh lệ đan huyền khổ khai

Mộc Kim đài dấu ấn ngàn xưa

Đàn cơ diệu diệu phong đồ quán quân

Tim trong bồng chí tạo điền cơ

Bước chân Huyền Tổng chiều tự khai

Đạo duyên khai nguyên cổ Mộc đài

Tùy tứ hiếu loạn bang trình tấu

Hồi vạn Quốc tung kỳ tạo kết

Lớp lớp tuồng xưa tranh đáo phụ đề

An minh Thanh sức nối đời sau

Phần sứ độ lan huyền dẫn bối

Khéo chèo quan lập tới kỳ công

Linh kỳ phận chiếu xoay vòng

Khai đường chọn lối tạo công (thân) uy quyền.

Chữ Thiên Đạo khai tờ dụ hóa

Tích nhiên đang trụ á Đông kỳ

Giang hòa Minh Thổ Càn diệu mẫn

Chúc nguyện bình Hoàng bổ kỳ tang.”

 

Pháp Âm #206. https://youtu.be/PmbMeWeysns
 

PHÁP ÂM #206

Liên liên Kỳ Bửu mở y Thiên

Bản khai hạng sắc đợi nghị đồng

Chiêu Hoàng không lý hàn thao bộ

Túc chiết mặc đàn lai Từ Thiên

Phu chí đồng cảnh hoàng châu lộ

Đoạn đoạn nghiệt kỳ thấu hoàng môn  

Chiêu chiêu không chỉ hàn tư bản

Kết tọa viên kỳ phúc lai sinh.

 

Chơn dinh kỳ trung hữu đạo huyền

Cảnh Thiên Huyền khí tụ đồng minh thệ

Thiện thiện Tây quy phổ phóng từ.”

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10:09 SA(Xem: 445)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
8:55 CH(Xem: 266)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
9:39 SA(Xem: 309)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. LỄ ĐÀN THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI NĂM CANH TÍ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
2:22 CH(Xem: 1220)
LỄ ĐÀN HỘI YẾN DIÊU TRÌ TẠI TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG NAM CALIFORNIA.
3:51 CH(Xem: 1115)
CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ NỮ PHẬT giáng đàn.
1:28 CH(Xem: 1036)
Pháp Âm 2020_47. KINH NHÂN THIỆN (MINH THÁNH KINH BẢO ẤN) ban xuống Giáo Hội từ Huyền Không Thiên Thượng.
2:14 CH(Xem: 1289)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
2:05 CH(Xem: 1637)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
1:23 CH(Xem: 1600)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
12:06 CH(Xem: 1577)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
6:58 CH(Xem: 1393)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
1:56 CH(Xem: 1756)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
7:36 CH(Xem: 1466)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
2:26 CH(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
7:39 SA(Xem: 2345)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
3:08 CH(Xem: 1999)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
9:39 CH(Xem: 2219)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
10:07 SA(Xem: 2152)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
3:57 SA(Xem: 2871)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
1:10 SA(Xem: 2529)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
3:16 CH(Xem: 4329)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
12:18 SA(Xem: 3408)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
2:06 CH(Xem: 3812)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.