DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM MẬU TUẤT

27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 8061)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2018
Ngày 15 Tháng 7 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 
Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #202

 

LIÊN KỲ BẢN KHÔNG HUYỀN LỘ RÕ

TÒA LINH SƠN MỚI CÓ PHẬT RA

Toàn năng xoay chuyển phân đà

Diệu đàn khoan bủa vỡ ra cội tùng

Bao đồ trận trùng phùng khai triển

Ải quan điền cơ chuyển tấn phong

Canh [Tí] niên trống thúc trời Đông

Đắc hồi luận bủa HOA LONG dựng tuồng

Xuân Thu Hạ tấn tuồng thấu rõ

Đạo Kỳ lân chiếu cổ kim khai

Càn khôn soi rạng hậu lai

Linh bầu chuyển tới vở vai lớp màn

Trống hồi chiếu cơ vàng dân quyết

Tạo sanh hồi ly liệt xây quanh

Nguyệt cầm xế bóng bộ ngành

Tái nhân kỳ nhiệm QUỐC thành HOA MÔN

Đáo kiến lễ du hồn trình giữ

Hội xứ tuồng THIÊN cứ y hành

Do TRỜI hòa cổ công khanh

Trăng Rồng bay tới vẻ vang lớp màn

Chạm trong sạch y đàng bốn chữ

Hội kỳ này THIÊN tứ đủ đầy

Cơ duyên vận chuyển ngày nay

Kim Đồng hạnh vận HOÀNG thay xác hồn

 

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #203

 

Đang kỳ tỏa luận hồn chi xuất

Nhạn [Canh] Tí hòan lập tức kêu an

Tri nhân tri ngọa phúc thành

Đào hoa phụng múa tân thanh hoạn đồng.

 

Thiên triệu ứng khai đài lớp tủa

Vạn kỳ tông chiếu khẽ hồn xưa

Niên ức vạn xoay hồi thi thực

Rộ Xuân trang liên phận tựa vang

Đàng không bóng vô hình vi diệu

THÍCH ĐẠO CA tuồng tịch dựng màn

Trên THIÊN nốt trạng hoan đàng

Thâm ân hồi trả lớp lang mục đề

Lâm CỬU CHỦ họa đồ kỳ đợi

Dạy phút chờ chi cốt trăng soi

Gieo ĐỨC MỘC chốt đài KHỔNG THÁNH

Vĩ mô phiên sanh phủ thế thời

Triệu tử đàm hoa linh chi thế

Ngạn phấn hồng đao thoái chí đề

THIÊN PHÙ CÔNG CHỦ HOÀNG CAO CHÍ

Lục mãn hy toàn bản khai hề

Xuân Thu tụ khí hàn nhược thủy

Kỷ HOÀNG phù GIÁO hoạn qui qui

Cao bát túc công kỳ xuất trận

Ngũ phúc hoàng lư bản chiến phi

Phận mình mình giữ chớ hoài nghi

Đây lòng quân tử thính nghi bên ngoài

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #204

 

Cao cao tử phúc đài viên ngoạn

Ngọn đuốc tân khai ngoạn kỳ ngươn

ĐÔNG THIÊN chi mệnh đáo thiện HUYỀN

Đồng trụ chốt THIÊN đáo cả

Huy huy thiện ngã đồng khai bổ

Tán lữ đồ chi ngã tầm GIANG

Tương tương dị pháp đào anh nguyệt

Tạn mạng HUYỀN cơ phúc thảo nghi

Đông không ngạn túy điền chu phẩm

Hạ hạ loan Càn nguyệt nhựt thảo loa

Đảo điên điên đảo tốc dựng hòa

Dân phong sắc chỉ túc ngà kha

Tàng môn Trẫm mục đề siêu họa

Tái luật triều KIM HẬU hồi kha

Chờ giờ gấp gáp ra thân thế

Định đội hình lập lại yến HÀ.

 
 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #205

 

Quan quan chi mệnh túc HUYỀN cơ

Tứ ngoạn dung đề Tây qui hướng

Ngõ ngách đường khai thúc kết kỳ

Vận lai diễn mức kề Tôi khéo dỗ

Nay tâm viên tiên hộ kỳ quang

Khai hồi trống đồng quan tích kỳ

Nan nan hậu quyết màn CAO ĐẾ

Khi tan động LIÊN HOA tại thế

Kỷ kỷ nhân đồ thán phong tòa

Yết minh lệ đang HUYỀN khổ khai

Mộc Kim Đài dấu ấn ngàn xưa

Đàn cơ diệu diệu phong đồ quán hư

Kim trong bồng chí tạo điền cơ

Bước chân HUYỀN TỔNG chiều tự khai

Đạo duyên KHAI NGUYÊN cổ Mộc tài

Bì tứ hiếu loạn bang trình tấu

Hồi vạn QUỐC tung kỳ tạo kết

Lớp lớp tuồng xưa tranh đáo phụ đề

An minh THANH sức nối đời sau

Phần sứ độ lan HUYỀN dẫn bối

Khéo chèo quan lập tới kỳ công

Linh kỳ vận chiếu xoay vòng

Khai đường chọn lối tạo công uy quyền

Chữ THIÊN ĐẠO khai tờ dụ hóa

Tích nhiên đang trụ Á Đông kỳ

GIANG hòa MINH Thổ CÀN diệu mẫn

Chúc nguyện bình HOÀNG bổ kỳ tang.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #206

 

Liên LIÊN KỲ BỬU mở y THIÊN

Bản khai hạng sắc đợi nghị đồng

CHIÊU HOÀNG không LÝ hàn thao bộ

Túc chiết mặc đàn lai TỪ THIÊN

Phu chí đồng cảnh hoàng châu lộ

Đoạn đoạn nghiệt kỳ thấu hoàng y

Chiêu chiêu không chỉ hàn tư bản

Kết tọa viên kỳ phúc lai sinh

Chơn dinh kỳ trung hữu đạo huyền

Cảnh THIÊN HUYỀN khí tụ đồng minh thệ

Thiện thiện Tây quy phổ phóng từ.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 339)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 722)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 917)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 754)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 860)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1202)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1040)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 943)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1643)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2415)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1802)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1492)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1300)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1356)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2278)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2231)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2787)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2084)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2357)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2748)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2630)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2555)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3280)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3013)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4106)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3995)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4629)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3510)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5417)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3592)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3644)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3811)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3992)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3867)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3447)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3384)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3535)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3673)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3299)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3562)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3567)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3375)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3363)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3175)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3569)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3491)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3857)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3648)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3760)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4396)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4353)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4241)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4494)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4145)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4606)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6192)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5464)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5151)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5164)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5677)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5837)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5270)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5154)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5498)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5572)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5163)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5153)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 5037)
Pháp Âm 2020_37.