DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM MẬU TUẤT

27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 7671)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2018
Ngày 15 Tháng 7 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 
Bấm Vào Thanh Để Nghe  

PHÁP ÂM #202

 

LIÊN KỲ BẢN KHÔNG HUYỀN LỘ RÕ

TÒA LINH SƠN MỚI CÓ PHẬT RA

Toàn năng xoay chuyển phân đà

Diệu đàn khoan bủa vỡ ra cội tùng

Bao đồ trận trùng phùng khai triển

Ải quan điền cơ chuyển tấn phong

Canh [Tí] niên trống thúc trời Đông

Đắc hồi luận bủa HOA LONG dựng tuồng

Xuân Thu Hạ tấn tuồng thấu rõ

Đạo Kỳ lân chiếu cổ kim khai

Càn khôn soi rạng hậu lai

Linh bầu chuyển tới vở vai lớp màn

Trống hồi chiếu cơ vàng dân quyết

Tạo sanh hồi ly liệt xây quanh

Nguyệt cầm xế bóng bộ ngành

Tái nhân kỳ nhiệm QUỐC thành HOA MÔN

Đáo kiến lễ du hồn trình giữ

Hội xứ tuồng THIÊN cứ y hành

Do TRỜI hòa cổ công khanh

Trăng Rồng bay tới vẻ vang lớp màn

Chạm trong sạch y đàng bốn chữ

Hội kỳ này THIÊN tứ đủ đầy

Cơ duyên vận chuyển ngày nay

Kim Đồng hạnh vận HOÀNG thay xác hồn

 

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #203

 

Đang kỳ tỏa luận hồn chi xuất

Nhạn [Canh] Tí hòan lập tức kêu an

Tri nhân tri ngọa phúc thành

Đào hoa phụng múa tân thanh hoạn đồng.

 

Thiên triệu ứng khai đài lớp tủa

Vạn kỳ tông chiếu khẽ hồn xưa

Niên ức vạn xoay hồi thi thực

Rộ Xuân trang liên phận tựa vang

Đàng không bóng vô hình vi diệu

THÍCH ĐẠO CA tuồng tịch dựng màn

Trên THIÊN nốt trạng hoan đàng

Thâm ân hồi trả lớp lang mục đề

Lâm CỬU CHỦ họa đồ kỳ đợi

Dạy phút chờ chi cốt trăng soi

Gieo ĐỨC MỘC chốt đài KHỔNG THÁNH

Vĩ mô phiên sanh phủ thế thời

Triệu tử đàm hoa linh chi thế

Ngạn phấn hồng đao thoái chí đề

THIÊN PHÙ CÔNG CHỦ HOÀNG CAO CHÍ

Lục mãn hy toàn bản khai hề

Xuân Thu tụ khí hàn nhược thủy

Kỷ HOÀNG phù GIÁO hoạn qui qui

Cao bát túc công kỳ xuất trận

Ngũ phúc hoàng lư bản chiến phi

Phận mình mình giữ chớ hoài nghi

Đây lòng quân tử thính nghi bên ngoài

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #204

 

Cao cao tử phúc đài viên ngoạn

Ngọn đuốc tân khai ngoạn kỳ ngươn

ĐÔNG THIÊN chi mệnh đáo thiện HUYỀN

Đồng trụ chốt THIÊN đáo cả

Huy huy thiện ngã đồng khai bổ

Tán lữ đồ chi ngã tầm GIANG

Tương tương dị pháp đào anh nguyệt

Tạn mạng HUYỀN cơ phúc thảo nghi

Đông không ngạn túy điền chu phẩm

Hạ hạ loan Càn nguyệt nhựt thảo loa

Đảo điên điên đảo tốc dựng hòa

Dân phong sắc chỉ túc ngà kha

Tàng môn Trẫm mục đề siêu họa

Tái luật triều KIM HẬU hồi kha

Chờ giờ gấp gáp ra thân thế

Định đội hình lập lại yến HÀ.

 
 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #205

 

Quan quan chi mệnh túc HUYỀN cơ

Tứ ngoạn dung đề Tây qui hướng

Ngõ ngách đường khai thúc kết kỳ

Vận lai diễn mức kề Tôi khéo dỗ

Nay tâm viên tiên hộ kỳ quang

Khai hồi trống đồng quan tích kỳ

Nan nan hậu quyết màn CAO ĐẾ

Khi tan động LIÊN HOA tại thế

Kỷ kỷ nhân đồ thán phong tòa

Yết minh lệ đang HUYỀN khổ khai

Mộc Kim Đài dấu ấn ngàn xưa

Đàn cơ diệu diệu phong đồ quán hư

Kim trong bồng chí tạo điền cơ

Bước chân HUYỀN TỔNG chiều tự khai

Đạo duyên KHAI NGUYÊN cổ Mộc tài

Bì tứ hiếu loạn bang trình tấu

Hồi vạn QUỐC tung kỳ tạo kết

Lớp lớp tuồng xưa tranh đáo phụ đề

An minh THANH sức nối đời sau

Phần sứ độ lan HUYỀN dẫn bối

Khéo chèo quan lập tới kỳ công

Linh kỳ vận chiếu xoay vòng

Khai đường chọn lối tạo công uy quyền

Chữ THIÊN ĐẠO khai tờ dụ hóa

Tích nhiên đang trụ Á Đông kỳ

GIANG hòa MINH Thổ CÀN diệu mẫn

Chúc nguyện bình HOÀNG bổ kỳ tang.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #206

 

Liên LIÊN KỲ BỬU mở y THIÊN

Bản khai hạng sắc đợi nghị đồng

CHIÊU HOÀNG không LÝ hàn thao bộ

Túc chiết mặc đàn lai TỪ THIÊN

Phu chí đồng cảnh hoàng châu lộ

Đoạn đoạn nghiệt kỳ thấu hoàng y

Chiêu chiêu không chỉ hàn tư bản

Kết tọa viên kỳ phúc lai sinh

Chơn dinh kỳ trung hữu đạo huyền

Cảnh THIÊN HUYỀN khí tụ đồng minh thệ

Thiện thiện Tây quy phổ phóng từ.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1059)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 725)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 645)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 603)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 568)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1571)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1576)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2011)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1396)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1553)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2073)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 1878)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3501)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3390)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3891)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 2904)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4311)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 2962)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3088)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3400)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3311)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2910)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3187)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2841)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2954)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3159)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2737)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3020)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2896)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2758)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2745)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2684)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3038)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 2938)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3267)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3081)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3205)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 3841)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3786)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3620)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3595)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3746)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5137)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 4778)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4464)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4569)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5010)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5062)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4629)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4544)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 4946)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5113)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4578)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4615)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4459)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 4829)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4530)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4477)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4686)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 4837)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4739)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5528)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5139)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 4795)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.